Tsy misy olona afaka manala ny fitiavako an’i Madagasikara hoy ny filoha Ravalomanana

Niditra mivantana tamin’ny antso an-tariby tamin’ny vahoaka maro be teny amin’ny kianjan’ny finoana Behoririka omaly Alatsinainy 23 janoary 2011, ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc. Nisaotra ny vahoaka marobe tonga teny Ivato tamin’ny Sabotsy 21 janoary ny tenany, noho ny fitiavan-tanindrazana nasehon’izy ireo tamin’izany. Tsy misy olona afaka manala ny fitiavako an’i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy hoy izy. Efa teny amin’ny lanitry Madagasikara izahay hoy izy no niverina. Noho izany aza matahotra fa ho avy i Dada. Nisy ny namoy ny ainy, hoy ny Filoha teo aloha Ravalomanana, noho izany dia mampionona ary mampitraka ny fianakaviana ny tenako. Mitondra am-bavaka azy ireo aho, fa tsy raraka an-tany ny rà latsaka teto amin’ny firenena. Ny fo sy ny saiko, hoy hatrany ity filoha teo aloha ity, dia any aminareo any fa ny vatako sy ny tenako no aty Afrika Atsimo. Nambarany ihany koa fa tsy niala tao anaty fiaramanidina ny tenany raha tsy nisy ny fifampiresahana tamin’ireo tompon’andraikitra tany an-toerana.

Nilaza izy ireo, hoy izy fa hanao izay atao. Nanome toky ny vahoaka ny filoha teo aloha Ravalomanana, fa n’inon’inona mitranga dia tsy maintsy hiaraka hampandroso ny firenena miaraka amin’ny vahoaka ny tenany. Eto amin’ny ity magro ity ihany hoy izy no ilazana ny zavamisy. Tsy hanaiky lembenana isika raha tsy miverina amin’ny laoniny ny fiainan’ny vahoaka malagasy. Mahereza ary aza matahotra fa ho avy Dada. Mananà faharetana sy fanantenana hoy ny filoha teo aloha Ravalomanana.

25 pensées sur “Tsy misy olona afaka manala ny fitiavako an’i Madagasikara hoy ny filoha Ravalomanana”

 1. Tsy misy olona afaka manala ny fitiavako an’i Madagasikara hoy ny filoha Ravalomanana= VOLA
  Marina izany

 2. Ahoana no moa no tsy halahelo an’i Madagasikara? raha izay naha milliardaire tampoka tamin’ny nahateo azy izay. Hay efa hatramin’ny 1996, no efa nanomboka nangoro-karena Rainivoanjo raka ny gazezy La gazette omaly. Hay koa efa nigadra 3 mois nangalatra fitaovana tao @ KOBAMA tao Antsirabe. Ray zay empire n’ny TIKO sy fanaparam-pahefana zay moa, ahoana no tsy halahelo. Ny sisa, masque fotsiny no betsaka. Ahoana indray ho ny CNN Amerikana? toa mifanohitra be ihany ny 4ème pouvoir sy ny mpitondra, na ity Ambassadeur ity indray no hatavezin-dRainivoanjo. Aleo iny hiverina mba hitombona tsara io voalazan’ny CNN izany, ka rehefa voagadra, de raikitra ny sakoroka, de averina indray any @ tany nialany. Ny olona oa mahay politika matoa nitranga ireny tamin’ny Sabotsy teo ireny.

 3. Tsy misy miraharaha izay Amerikanao sy ny lainganao RABE , a! olona telopolo moa no nitsena an’i dada ô! efa bebe kosa zany telopolo zany koa refa tsy mahay manisa ,naninona tsy sahy nipoitra teny Ivato i risara baomba pantin ny frantay iny so miendaka ny panda be ve ?
  REFA TSY MAHAZAKA DEMOKRASIA NDE MANDE ANY @MADAGETOTRA fa na hamorina inona na inona reny no natao hoe vahoka tsy miala @ idada fa TSY MPIVAROTANINDRAZANA sy misoleleka amifrantay otranareo dia amidy MORA SY ambogadiny Mcara nefa zany no nanejehana azy andra8 teo ?raha tena LEHILAHY NY RADOMELINA NAREO D APETRAKA NY BASY DIA MIALA MANAKAMBO fa tsy hitondra firenena amibasy SY FITAKA SY LAINGA DIa ny fatikarana sy sinoa sy fatimbazaha no miTAVANA NY FANANA NY MALAGASY ,aiza ka le vehivanareo aza toa amidy hahazoanareo ty reconnaissance ,hatao mifampisipa amin’ny mpandraharaha any ivelany ,ny TENA NO MENATRA FA GASY FA TENA LATSAKA AMBANY ny mpitondra fahefana amibasy ,menatra hoe gasy otran’ny tena no manao sorona ny tenany ,main droite dradomelina malaza eran’ny site rehetra hoe mifampisipa @ny mpandraharaha vahiny ,hataon’ny olona fihomehezan ny gasy fa MBA MAHALALA MENATRA -miAla refa tsy tian’ny vahaoaka fa TSY MAMAFY LAINGA SY MANALABARATENA OHATRA DRA ROLLY mercia ,ny PM milaza tsy au courant ny notam !Raha lehilahy dia mahasahy mandray andra8 fa tsy be vava nefa refa ho avy izy mifararemotra nahita reto vahaoka ananlikisa d manao notam ampanidinana !RIDICULE comme d’habitude !!!

 4. ho NDRABE FIALONANA
  miova anarana isaki ny iray minitra !
  koBAMA é! patati patata ,ndana aelezo eran’ny ngazetin’izao tontolo izao ,nangalatra valaparihy sy mofogasy koa hoe dia inona koa ,HIALAO NY FIALONANA FA FAHAVALON’ny FiaINANA ,inona moa no tsy endrikendrika nataonareo adra8,telo taona lasa zay fa e,e,e ,tsy NIALA NY FITIAVANA NY VAHAOKA AZY , »le chien aboie la caravane passe « voa may be mpitia fa nohenjehina izy ,kapila efa lany daty ny Dj NAREO TSY EFA HO LASA ADALA ?VOAPOKA ATSY SY ARY ,mora2nga ty manogampanjakana !!!Te hividy ny lohany ka sarotahotra ny masony !aleo ra8 hiditra raha lehilahy dia sambory é ,izy nge efa vonona é!iny fa hitan’izao tontolo zao fa nareo no NATAHOTRA !!!!

 5. Hay ve ! Jereo Google : Dailymotion Ourson le plus peureux !! Mampiomehy ary mampatsiahy olona iray izay !!!

 6. Averiko aminao ry Bako,lay analyse-ko any ambadika any momba io vahoaka tonga mitsena be de be io mba hahiratra tsara ny masonareo.
  In-2 zay Rainivoanjo, nahavory vahoaka be toy ireny, zava-misy tsy azo lavina izany,satria misy karazan’olona DIMY no tonga @ireny raha ny an’i Levalo.
  Ny voalohany, de ireo mpomba azy pur et dur, reo FANATIK, ry Magro, ary ireo milices karamaina handrehatra afo.
  Ny faharoa de ireo olona, voakarama kely tsy hahafaty ny androny, ny andro moa week-end rahateo, ny bus koa gratuit de lasa izao.
  Ny fahatelo, de ireo curieux, ndao hijery fa spectacle tsy mihoatra an’iny?
  Ny fahaefatra, de ireo mpanararaotra,mpanao la casse.
  Ny fahadimy, de ny mpanohitra mpomba ny fitondrana, ny AV7…sns!
  Torak’izany koa Zandrikely, rehefa avy nikabary tany @ NU, taorian’ny sonia FDR, de be de be koa ny olona nitsena. De ekena, mety misy koa ny olona nokaramaina sy bus gratuit, misy koa ny hijery spectacle, ny curieux, ary ny mpomba azy.Mety misy koa ny mpanohitra…sns!
  Ny tsy mampitovy an’io MANIF io, Zandrikely rehefa notsenaina, de nanao bain de foule, hatreny Ivato nipaka hatreny Talamaty. Tsisy nanelingelina, nizotra ara-dalàna. Fa andramo anie e! raha miverina eo Rainivoanjo, manao bain de foule, angamba vaky loha ho vonoin’olona am-pitsanganana noho ny alahelony, ka ny mpitondra no mahita loza raha tsy mandray andraikitra @ sécurité-ny. Mampatsiahy ny nahazo an’i Kaddhafi farany iny.
  DEBA koa de nahazaka olona betsaka, ary tsy nisy korontana, de mitovy ny sasany ihany, misy ny mpomba azy, ny curieux,ny tia spectacle fa tsy misy Fanatik, sy mercenaires toy ny les farouches-n-dRainivoanjo mpanao la casse mitana grenade sy arme à feu.
  Raha aravona, de samy manana ny mpomba azy izy telolahy ireo, na ireo ihany no cycle miverimberina eo.
  Na Rainivoanjo, na Zandry na de samy nanomana sy nandany vola @ fanomanana ny fitsenana azy aza, de tsy hahavita hanarama in-dray andro olona marobe toy ireny, fa misy te hilaza indray eto hoe ny anay tsy vidiana, fa ny anareo vidiana.
  Fa raha halam-bahoaka Rajoelina, efa voatoraka voatabia, isak’izy mivoaka sy mitokana zava-bita ireny. Fa azo eritreretina mihitsy, fa tsy hisy sécurité zany Rainivoanjo, na aiza na aiza alehany eran’i Mdagasikara. De mba mailo oa, fa tsy mahavaha olana ny BAROFO, SY TOTON’OMBIBORY. Tsisy afaka hi-forcer ny destin izany, fa zay efa voasoratra de voasoratra, Andriamanitra no mandahatra, fa ny fanontaniana apetrako anareo mpomba an-dRAOSY ireo, raha ny programan’Andriamanitra no jerena, naninona no toy io no fihafarany raha tena nahatoky izy fa manana an’Andriamanitra(minoa fotsiny ihany sady filoha lefitry ny FJKM), sa resin’ny devoly fa tsy ampy vavaka sy ampy finoana, sa MIVALY NY RATSY NATAO? angamba ito farany no marina. De mandiniha tsara oa faza taitran-draha mandroatra, fa mbola mitaha Andriamanitra, matoa tsy tonga tamin’ny tanjony Rainivoanjo ny Sabotsy teo,ny hampisy rà mandriaka handotoana olona handrombahana SEZA fotsiny. Io lay lazaiko oe, AZA FORCER-NA NY DESTIN, FA ZAY VOASORATRA DE VOASORATRA. Fa naninona DEBA no naharitra niandry ny anjarany, rehefa navelany nalalaka hitondra tsara zay nampandositra azy?
  Mbola io arrogant mpirehareha sy mahatoky tena io foana, no nahavoa an-dRainivoanjo, ka manao ny tenany ho andriamanitry ny gasy, de Andriamanitra ihany no manome lesona azy.

 7. Aza manodina resaka rabéploré, satria au banc des accusés any prétoria ny mpanongana â !
  Chefs d’inculpation :
  – Destructions de biens d’autrui ( TIKO, etc…) et de biens publics ( TVM-RNM)
  – Mise en danger VOLONTAIRE de la vie d’autrui (7 février), suivie d’ assassinats
  – Coup d’Etat
  – Destruction volontaire de patrimoine de l’Humanité ( UNESCO )
  – Trafic, commerce illicite de biens publics ( ressources minières, bois de rose,..)
  – Abus de biens sociaux ( détournements de fonds )
  – Violences volontaires, séquestrations et tortures ( prisonniers, et dernier en date
  à Ivato, et menace et intimidation envers un employé de l’ADEMA-ASECNA )
  – Piraterie aérienne ; détournement d’aéronef avec mise en danger de la vie des passagers
  – Reniement de signature et non respect d’engagement
  – Vols, braquages en bandes organisées (par commission)
  – Etc…….
  Tsy voadikako daholo, sady leo aho no malahelo ny fireneko ! IZANY VE MBA HOE MPITONDRA ????
  DIA IZANY KOA VE MBA TOHANAN’ILAY PATRICK RAJOELINA ARY ILAY MISEO AZY HOE DOYEN DE FACULTE DE DROIT ANY LA ROCHELLE SA AIZA MOA ??

  PFFFF!!!!

 8. – Prise illégale d’intérêt
  – Délit d’initiés
  – ….

  Angamba aoka hajanona eto fa tena mankaleo ! Ô ry zirista rehetra, manana mofo eo ambony latabatra ianareo !

 9. Mety ho izy, fa tsy izy ; efa manomboka « mafana » !
  Hitanao izy natahotra « aloka » ?
  MDR !!!!!!!!!!!!!

 10. Maro dia maro tokoa ilay fahadisoana nataon’izao fitondrana izao ny hadinonao dia ilay RIVOBAOVAO: NY FAHANTRANA , TSY AN’ASA , FAMPIHOROHORONA , …..
  Alao izy hanao fa ny ahy ny averimberiko dia ny hoe sao lahy, sao lahy tsy hahita lalankizorana. Mba te hiresaka kely aminy RABE za, jamba ve ny masonareo tsy maita izao fijaliany gasy izao? maninona ra nde vahana ny olana amin’ny fandeferana kely fotsiny dia vita!! ndao halefa lavitra ny saina e!!!

 11. Batoto a!efa tsy nisyy tsy nanome an’io olona io fa henoy izany ry
  « hazon-damosiko » koa aza gaga ianao raha hilazako fa io olona io
  dia HIRAKA asa ny azy ka aza homena tsiny izy fa izay no hinany,izay no nahatonga azy t’andafy.
  ny mety dia tsy miditra lalina ny aminy fa fomban’izy io koa ilay » mahana tsy henjehana » efa firy izay
  lazainy fa nanenjika azy izay fa mbola io izy io eo ihany,ny halok’i dada mihintsy angamba no tsy laitrany
  ka izay mamaly azy rehetra eto lazainy fa menace azy daholo.

 12. FA ITY RABE ITY NGAHA TSY MIASA NO DIA ETO FOANA ISAN’ANDRO EH,JEREO NY FIANAKAVIAN’IALAHY FA EFA TSY MIHINAN-KANINA SY MISOTRO RONONO NTSONY NEFA IALAHY MBOLA EO IHANY,MISY ASA MANAO DJ AO BOITE INDRA RAHA MILA IALAHY

 13. misy , president afrikan vitsy no tena tia tanindrazana , noho ny fahafantaran,izy ireo fa ny gena de tsy maintsy misy mamadika foana ny rahalahiny sy ny tanindrazany ary manompo frantsay ,de naleony naka fepetra extrem ka novonoiny ireny . nolazain ny frantsay fa manao dictatora sy mpamono olona ary io president io satria hevitra efficace ho an ny afrika izany .

  ialahy rabe ! de olona tokony anaraka ireny gena ireny na mankanesa any frantsa ahita sy hilelalaka izany atao hoe fanandevozana . mety ho sakafo tsara ho an ialahy io . vendrana .maloto .

 14. Aza tohitohininareo ny bizin’ny olona fa tsy mety e!
  Izy kosa tsy nangalatra fa asa ny azy io hataony io.
  Hiraka ,mety ho asasoa koa angamba,na mety ho valin’ny hianarany an-dafy,ka efa manao
  go-tenda sy mamono tena mamorona lainga mihintsy ny anao lahy!ka izay no hinanana ko
  hatao ahoana e!dia vao maika koa tiany be mihintsy rehefa asiana sira izy eto an!faly ery!!!
  dia avelao izy ho eo fa izay HATREHANA HATREHANA fa misy zavatra toa loza hitatao fa
  nivadian’i Francman angaha fa Fahadisoana hono no nanaovana iny tondrozotra laharana
  faha-20 iny.Voafandrika koa i Francsman dia sanatria ve izy hanaraka iny lalan’i Ry SAKAMALAO
  isany e!!dia anjaran’izy sy Zuma indray no mifanazava fa tokony tsy misy hanaiky izany eo.

 15. Manahoana daholo,
  O ry zareo a! Tsy aleo ve ignorer-na izay soratan’ilay Rabe io? Tsy hanome importance azy amin’ny famalian-tsika azy isika.

  Efa tsy avotra intsony ireny!!!

  Ndao mihintsy isika hiezaka, fa ny tanjony dia ny handrebireby, manjary izay lazainy no lasa centre ny resaka!

  Atsipazo toy ny rano-maloto izy sy ny toa azy rehetra! Miaraka amin’ny koveta koa!!

 16. Efa hitsipatsipak’io Neninoro ô ! Miandry ny « Didim-pitsaranan’ny UA » amin’ny faran’ny erinandro ity fotsiny i Dada, dia hiverina TENA IZY amin’izay !

  EFA « TSEHAKA » DAHOLO NY JIOLAHY SY NY FIKAFIKANY REHETRA !!


 17. Raha dinihina ankehitriny ny mikasika ny fodian’i Dada, dia tsara angamba raha jerena ihany koa ny mikasika ny Election Presidentielle.

  Raha ny hevitro mantsy dia akaiky loatra izany 29 Fevrier izany mba ahafahan’i Dada mirotsaka amin’ny fifidianana, ka
  izay manao ny calendrier momba ny fifidianana dia TOKONY mandinika tsara ilay fepetra enim-bolana takiana ahazoana miditra ho fidiana.

  Ny Frantsay sy rajoelina mantsy dia miakaraka mafy ny tsy hahazoan’i Dada miditra amin’io fifidianana io.
  Ny mikasika ny calendrier dia ireo solotenan’ny Legalista sy ny zanak’i Dada ao amin’ny CST no afaka mijery sy manara-maso izany, fa isika kosa, dia tokony manomboka manao propagande .
  Ohatra ilay soso-kevitr’i AlideraAR momba ireo sary tamin’ny 29 Janvier 2009.
  Tena tokony ho aparitaka tokoa ireo, toy ny ataonay.
  Mametraka amin’ny toerana fidian’ny tsirairay avy , ary na aiza na aiza !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *