VAHOAKA MIRAY : hihazo ny kianjan’ny 13 may raha tsy…

Hidina an-dalàmbe ato ato ny fikambanana VAHOAKA MIRAY , izay ivondronan’ireo fikambanana miisa 11 ao amin’ny Ankolafy Ravalomanana, raha tsy misy ny fepetra raisin’ny fitondrana ao anatin’ny fotoana fohy, mikasika ny fitakian’izy ireo. Teboka telo no ifotoran’ny fitakiana, dia ny fiverenan’ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc eto an-tanindrazana, ny famoahana ireo gadra politika, ny fanokafana ny haino aman-jery nakatona.

            Araka ny nambaran-dRakotomalala Rija nisolo tena azy ireo dia mahantra ny vahoaka, latsaka an-katerena ny firenena, tsy misy zavatra mandeha amin’ny laoniny, tsy misy fandriam-pahalemana, tsy zaka ny vidim-piainana. Efa natao avokoa, hoy izy, ny karazana famahana olana, saingy tsy nitondra inona ireny.  Manoloana izany dia nanambara ny VAHOAKA MIRAY, fa hivoaka ny kianjan’ny Magro izy ireo ato ato, hihazo ny kianjan’ny 13 mey 1972. Hatreto dia tsy mbola fantatra ny andro sy ny fotoana hanatanterahan’izy ireo izany hetsika izany. Efa misy, hoy ny fanazavana, ny fanetsiketsehana ireo olona any amin’ny fokontany isan-karazany, mba ho vonona amin’ny fotoana hanaovana ny hetsika. Nohamafisin’izy ireo fa tsy hijanona ny tolona raha tsy azo  ny fandresena.

29 pensées sur “VAHOAKA MIRAY : hihazo ny kianjan’ny 13 may raha tsy…”

 1. « Vahoaka Miray » :
  Tena tsara dia tsara ilay fibniavana manome anarana ny zavtra tokony ho atao :
  – NY FIRAISAN-KINA

  Io ihany no ahazoantsika miady amin’ny Mpanjanaka sy Domelina.
  – Ireto Mpanjanaka ireto no tena rangory fototry ny afo, satria manantena mafy ny hametraka ny olona heveriny fa afaka miaro ny tombon-tsoan’ny Frantsay ,
  TOA an’i Domelina.

  Raha tsy tanteraka io fidinam-be eny amin’ny 13 Mai io tsy afaka ny hiady amin’ny Frantsay isika, satria izy no manana ny basy sy ny vola ampiasain’i Domelina.
  Aoka hazava mihitsy izay !

  Efa mivonona mihitsy ny Frantsay HAMPIADY NY MALAGASY, ary mety hisy rà latsaka tokoa, satria, ho ataony daholo ny fara-heriny hitazonana ny tombon-tsoany.

  Asa raha fantantsika, fa ny vola azo avy amin’ny Petrole malagasy ihany anie no ampiasain’i Domelina ao amin’ny HAT amin’izao fotoana e!

  Tsy Domelina sy ny HAT ihany no fahavalo, fa INDRINDRA INDRINDRA ny Frantsay ! Tsy tongatonga ho azy eto Dago ny miaramila frantsay fa ao ny antony.

  ANTSIKA NO MANDINIKA SY MISAINA :
  fa tsy misy hafa tsy io RODOBE io ihany no fanafody handroahana ny frantsay sy….Domelina.

 2. Tolona inona no tsy hijanona??? miaraka amin’ireo andian’olona vitsy kely??? aleo ho avy ho jerena eh!!!!

 3. Arahabaina tratry ny taona 2012 ny ekipan’i Mydago sy ny fianakaviany, ny filoha Ravalomanana Marc sy ny fianakaviany ary ny Malagasy rehetra ! Ho todisoa tafaverina any an-tanindrazana !

 4. Didim-pitsarana tsy manankery navoakan’ny lapan’ny fitsarana eo ambanin’ny fiadidian’ny ministra ny fitsarana tsy manankery.
  Ankoatran’izany dia misy ny andininy faha-30 ao amin’ny tondro zotra izay mazava tsara.
  I Domelina no mahatahotra no ho any tsiafahy dia vidina vola ny be galona(hiarahana amin’i reny malala).

 5. i vahoaka no ho any tsiafahy fa isika mpiara-mitolona ho eny amin’ny 13 mai.aza mampihorohoro eto ianao ry voa hoaka a!zay tsy foza ka hino zay lazainao.

  Mirary taom-baovao feno fanantenana ho antsika rehetra,mitohy ny tolona ary mahereza fa ny hery tsy mahaleo ny fanahy,ary ny sandry sy basy tsy maharesy vahoaka marina.

 6. Dia tongava soa ny dadan’lisany fa miandry ny vahoaka e!!!!!!!!!! tsy maintsy migadra ravalo na manao sesitany ny tenany!!!!! mpiara-mitolona tsy mahafeno ny magro ranomaimbon’i behoririka ve ho eny @ 13 mai??? aza mampme oa!! telo taona teo tsy ita zay napoaka fa vava no betsaka kouh! zao vô oe oay ah oay!

 7. Ô ry milaza azy vahoaka, nefa toy ny hazo tokana ihany a! Ianao no mivazavaza irery sy misora-tena ho vahoaka! Hoy ny Ntaolo hoe: « HAZO TOKANA TSY MBA ALA »

  Koa mba mahaiza mangina amin’izay e!!!!

  An’ny malagasy tsy vaky volo i MADAGASIKARA! Ary tsy ianareo irery no manan-jò eto amin’ity tany sy firenena ity!! Mba misaina! Ary mba alefaso lavitra ny fisainana, fa tsy hitotona lava amin’ny fisainam-boto!

  Mba menatra fa efa vaovao ny taona!!

 8. Neninoro angah efa nahazoazo taona???? sa niverin-doha???? vahoaka izao no tompon’i Madagasikara!!! ny vahoaka izao no mitondra!!!!izay rehetra tsy manaiky ny fitondrana misy amin’izao fotoana izao dia tsy VAHOAKA!!!! Raha tsy ankafizin’ny VAHOAKA i Rajoelina dia efa niala teo ohatr’izay!!! matoa tavela eo dia MAMIM-BAHOAKA !!! Ny hazo tokana marina tsy mba ala!!! azo lazaina koa hoe: NY ANDIAN’OLONA KELIN’I MAGRO TSY MBA VAHOAKA MALAGASY!!!!

 9. Tena mahay manohana ny filoha Ravalomanana tokoa ity milaza ho vahoaka ity satria hafa mihintsy ny phrase ampiasainy mba hampihetsika ny mpomba ny filoha Ra8.

 10. Misaotra anareo Mydago malalatsaina, mahay mampiseo hevitra hafa
  tsy lasa ny « pensée unique » rehefa mitondra na milaza fa mpitarika vahoaka, indrindra raha resaka politika
  NY hevitra tsy maintsy ampiadiana
  Tsy lasa intsony izany kabary tsy valiana izany. Tsy zazakely no taritina, fa olondehibe nianatra sy manana ny heviny , fijery>> democratie tsotra fotsiny izany
  SAmy manana ny fomba fiasany, izay ahatongavana aminy tanjona hiombonana no atao

 11. tsara dia tsara ilay hevitra hanao fihetsehana izay efa nandrasana hatry ny ela.
  Saingy raha tsy mahavory olona maro dia maro dia tena mampalahelo ilay fikirizana.
  Maniry sy manantena fa hanampy daholo izay rehetra tsy faly.
  Homba anareo anie ny Avo, hanome hery sy tanjaka.
  Mitondra anareo an’eritreritra izay te hanampy kanefa tena tsy afaka noho ny antony tsy azo oharana.
  Courage e!

 12. Inona indray no miafina ao ambadik’ity hetsika « VAHOAKA MIRAY  » ity ?

  Izao no voavakiko ao amin’ny Collectif GTT :

  « Nanjary sehatra nifamalian’ny nahazo seza sy ny tsy nahazo ny teo amin’ny Kianjan’ny Finoana androany. Toa tsy dia nisy nahita ireo vahoaka efa niaritra ny mafy tao anatin’ny telo taona fa ireo nahazo toerana nanamarin-tena ary ny tsy nomena toerana nanenjika izay nahazo. Araka ny “fifanasana vangy”nifanaovan’izy ireo sy ny feo avo re nanakoako na dia tsy nanoloana ny fanamafisam-peo mivantana aza dia toa nikasa ny hanao hetsika lehibe ilay vondrona antsoina hoe “Vahoaka Miray” izay ahitana fikambanana maromaro. Nokianin’ireo mpitarika anefa izany satria tsy tany amin’ny foibe tany Belair hono no nanaovana ny fivoriana nanapahana ny hanatanterahana izany hetsika izany.  »

  Mifono hetsika foza angaha io hetsika io ???
  Ny tena marina dia tsy mba misy mihitsy FANAZAVANA miseho eto amin’ny MyDago, izay Fanazavàna mba takiana avy amin’ny GTT.
  Mampisavorovor saina izao, ka mino sy manantena fa hisy izany, satria :

  EFA ELA no iandrasana ity hetsika ity.

  Ka raha mba azo atao re Tompoko, mba omeo fanazavàna izahay e !
  Misaotra anareo mialoha !

 13. Ireto mihevitra sy mihambo fa ny filarana eny an-dalambe dia ireo olna te hisehoseho sy hibontsina fa mpitolona mitaky ny fampodiana
  ny Filoha RAVALOMANANA MARC MIANAKAVY MBA HAKAN ‘IZY IREO SARY HASEHO INDRAY ANDRO ANY FA TENA « NITOLONA TOKOA IZY IREO « !

  TSY DIA LAVITRA NY FIHETSIKY NY GTT X, Y Z NY ZAVATRA TADIAVIN’IZY IREO ; DIA HO FANTAM-BAHOKA..

  –JEREO ANIE NY HAZAKAZAKA NATAON ‘NY GTT X, Y, Z , TANY BRUXELLES NOTARIHANY EMILE VAZAHA NYANDRO NANIJINGIZINAN’NY UNION EURPEENNE FA TOKONY HAMPIARINY ETO M.KARA NY ACCORD DE COTONOU..NIHEVITRA IZY IREO FA HJNO AZY IREO NY MALAGASY.

  KELY SISA NY FOTOANAHAHA TAFODY ANTANINDRAZANA NY FIOHA MIANAKAVY..EFA NOVOHAIN’NY MALGASY MITOLONA AO MAGRO , ANY TOAMASINA , ANY MORAMANGA , ANY ANTSIRABE , ANY FORT-DAUPHIN NY VARANA HIVOAN’NY FILOHA AVY TANY AFRIKA…

  DIA IRETO OLOMBITSY ANGAMBA VOAVIDIN’NY MPANJANAKA INDRO MAMPISEHO NY HEVINY FA TOKONY HIKAREA MBA HAMPODIANA NYFILOHA MIANAKAVY ! HEVITRA FOHY LOATRA , ITA FA MITADY HO OMPO-KEVITRA SY TENA MAFANA FO , KANEFA ANIE NY VARAVANA ETA MISOKATRA MIDANANANA NO TIAN ‘IZY IREO HATOSIKA HIVOHA…!
  IZANY NY HEVITRA ATAINITAINGINA..HAHAZOANA MAKA SAY FA IZY IREO NO TENA NITOLONA MBA HAHAZO HODY NY FILOHA…HAITRAITRA , SEHOSEHO…
  ARY IREO GTT IREO DIA MITADY HO RAISINA AO AMIN ‘NY FIANAVIAM-BEN ‘NY MOUVANCE RAVALOMANANA , FA TSY NEKENA..
  NY OLONA AO ANATIN ‘NY « NEBULEUSE LEGALISTES  » , IZAY MIVAVAKA AMIN’i AMBROISE DIA MISAINA SY MIKAJY TOA NY GTT : MIANDRY IZAY FTOANA HAMPIFEZAKA/ HAMPIHENA NY HERIN ‘ NY TIM SY NY FOTOANA HANDOAVAN’NY MALAGASY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC!

  IREO NO NANARATSY AN ‘I MANANDAFY SY FETISON MBA TSY HITONDRA NY MOUVANCE ARY IREO IZAY NIHEVITRA FA RAKOTOARIVELO MAMY DIA MORA HO REMBEREBENY.., TSY
  NETY ILAY FIKA SATRIA NITSIVALANA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC..ARY NANAMAFY NY FITOKISANY AN ‘I RAKOTOARIVELO MAMY !

  IZA NO AO AMBADIK’IRETO OLONA IRETO IZAY MITADY HILAFIKA AO AN’NY MOUVANCE ..ARY MITETIKA HO VOAVIDY HO CANDIDATS DEPUTES-N’NY MOUVANCE DIA HAMERINA NY FANAPOTEHINA NY TIM TOA NY NATON ‘I LAHINIRIKO, ZOARIMIHAJA , SYLLA, RAJEMISON ,DJIVASON SY IREO NANONON-TENA NIDITRA AO AMIN ‘NY FATY..!

  MITANDREMA ISIKA

 14. Hay moa ny renin’i vahoaka mitovy taona aminy!!

  Heeeee!!!! tsy mahagaga kay raha tsy ampy saina tanteraka!!!!

  Ndrôôôsany e!!!! honena anao aho!!!!

 15. Neninoro !

  Je m’aperçois combien je peux etre virulent des fois !!!
  Je presente toutes mes excuses !!! mais je ne promets rien car, il se trouve que de temps en temps, aux grands maux les grands moyens !
  Ne m’en veuillez pas trop SVP !

 16. pour maitre Hanitra ,

  Efa telo taona izay ,ka mila dimy sa enimbolana fanampiny indray ve ,sa heritaona koa?
  fa raha aotran ny ratsantana sisa dia miandry indray izany @ 20 janvier izahay ?

 17. Mba ampianro ny ankizy fa itony mitondra pseudo vahoaka itony di ahita fa tsy ampy fianarana sy taratasy ary izy dia tsy mahalala afatsy TSIAFAhy izany angamba izy no hiafara any franyizay vao mikatona ny vavany

  VAHOAKA= AVENIR á TSIAFAHY

 18. Hilaina ny mpitolona mahery vaika ary sahy tahaka anreo.
  RAha tsy izany tsy naharitra 3 taona ny tolona
  Mazava fa raha mbola ao daholo izy ireo fa tsy lasa nanaraka an’ reo mitady seza rehetra dia olona mahay mitandro ny discipline fampifiezana izany .

  TSY hilaina lasa ondry kely beuuuuu, averina indray fa tolombahoaka izy ity, olona tsy mitovy saina, fomba fijery, na nitaizana azy. TSY mila atao lasa hoatra ny kilasy mandry zazavavy ao amin masera
  <dia enga anie ilay hoatra ny "ratsa -tanana" mba ho tanteraka tokoa, sao dia mampandry resaka fotsiny. Tsy zazakaly ny vahoaka , hafaka mandray tsara ny tena marina.
  MIvavaha fotsiny isika mianakavy mba tsy ho eto intsony aminy herintaona tahaka izao
  A

 19. Rehefa ho eny @ iny avenue de la dépendance (eh oui), « 13 Mai » nanana ny hasiny t@ taona 1972″ ,
  dia mba manan-kafatra ny tena
  (na dia hangala-dia hanatevina ihany aza raha toa tena raitra sy raikitra ny fety sy lalao sérieux ary matotra):
  * mitondrà kifafa na izay fomba mety HANADIOVANA an' »iny lalan’iny »
  fa lasa fanaovana maloto tokoa mantsy (ary voaporofon’ny namana antsary vidéo live)

  ny manaraka ny sisiny avy ato ankavanana raha avy eo @ hotel glacier,
  izany hoe ny: mi-tondrozotra manaraka ny moron’ny zaridaina nofefen’i Egaré d’Edgard RazafinyMivà

  Ny saron’ny égout moa dia nisy nanendaka dahol
  (izay zany le izy « i ra8 manorina ny toerana ho tsara, i TGV sy ny bas-quartier renfort-TGViste manapotika sy mandoto ny EFA (acquis)
  Ireto farany – tokony hanorenana any antsisiny miataka an’Anjoma ary hanorenana asa kely ankehitriny dia mangarona PAOSY sy nanaparitaka maloto (miantso tsy sazoka ny an-dra PESTA sy efa mihinan’ny … malotony)

  En un mot « tsy mifankahita intsony »
  mbola hifampihinana ny … taolany ireo

  De iza no homentsiny?
  Sao hang.ry aty hilaza hoe zahay légaliste an
  Pas moi dit le didon, ni moi dit le canard… zany no adin’i HAT eo

 20. Ry
  pseudo isany Vahoaka mpanao maloto hono ho avy
  hanohitra ny fanadiovana ny … merd’an

  Eny ary,
  eo mifankahita

  vao maika « motivée » ny tenako

  Tadidivo
  tsy an’i France sy ny taratasy-frantay supporter des MALOTO i tananarive

  … ANAY ANTANANARIVO …
  ndao ary…

 21. BE VAVA FOTSINY ETO FA NY AINA ANY AM-BOUDY!!!! telo taona izay tsy hita izay natao! nifiran’ny mpiaraka taminy naka seza tao anaty tetezamita mbola ny vava ihany no atao betsaka!!!! izao vao hilaza fa hietsika!!! hanao inona???? Raha voasambotra na maty daroka na voatifitra amin’izany hetsika izany dia tadidio tsara fa : « NY FITONDRANA NIARA-NITANTANA NO NAMONO NA NITIFITRA » FA TSY NY VAHOAKA NANONGANA AN-DRAVALOMANANA AKORY! KA MIFAMONOA EO! EFA AO NY EKIPANAREO HANDRAY ANJARA MIVANTANA NA ANKOLAKA NY MOMBA ANAREO!!!! TONGAVA E!!!!!

 22. Mety mihintsy ny ataon’ny Vahoaka Miray fa ireo tafiditra ao @ CT sy CST dia tsy hieritreritra intsony ny hanatanterahina ny FDR ary tsy hiala ao izany intsony ireo , tsy ilaina hazavaina izany fa hiara-mahita , h@ zao inona no vitany ?

 23. Tsy misy haiko ny kôzin’ity ry vahoaka tralala an –

  Adala izay mihaino ny mpanongana. e izany izy hoe: mpanongana, ny ambony (ohatra ny saina) soloin’ny any ambany, aiza no tsy ho MASISO daholo ny mivoaka exetra exetra

  de ahôn kou ny manaraka?
  ny lalimanga no manaraka ny fofona avoakanareo…

 24. Itony no isan’ny ANTSO sy DINIKA VOARAINAY /


  Communiqué du FRDL le Mar 3 Jan – 22:02
  Jaohasy

  Modo
  Messages: 22
  Date d’inscription: 21/12/2011
  FRDL : « L’Amnistie ne doit pas servir de facilité pour négocier l’effacement des crimes envers le Peuple malagasy »

  Publié le Jeudi 29 décembre 2011 à 14:53
  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
  Un appel à la Solidarité Nationale

  Antananarivo, le 28 décembre 2011

  Il est inconcevable, intolérable, inacceptable d’adhérer à l’indifférence dont sont victimes nos compatriotes !

  L’homme devient esclave quand il n’a plus la volonté de défendre l’Honneur et la Patrie.

  Je lance un appel à la Solidarité nationale pour mettre un terme à la politique de contradiction, de mensonge, de désinformation, de manipulation, d’égoïsme, d’hypocrisie, du pourvoir pour le pouvoir…

  Le bilan de l’année 2011 démontre que l’unilatéralisme, le totalitarisme, la dictature sont bien là. L’incapacité de la « Transition d’Union nationale » de gérer la bonne gouvernance dans la Liberté, la Paix, la Légalité, la Démocratie et les Droits de l’Homme nous font constater :

  — Le manque de volonté politique et sociale des 11 signataires de la feuille de route qui ne sont autres que les membres dissidents des 4 mouvances et dont le but inavoué est d’exclure les présidents des autres partis politiques forces émergentes légalement constitués à Madagascar, pour maintenir la pratique politique politicienne malsaine d’appauvrissement de notre pays tant économiquement qu’intellectuellement depuis 51 ANS. C’est inacceptable.

  — La légitimation de la feuille de route par les 11 signataires pour une Transition d’Union Nationale dite Consensuelle, Inclusive et Neutre sans respecter ni la procédure ni les articles de celle-ci est une grave atteinte à l’Intérêt supérieur de la Nation et une trahison envers la Souveraineté nationale. Cette Transition n’a d’Union Nationale Consensuelle, Inclusive, Neutre que le nom.

  Madagascar est dans le gouffre, nous avons besoin de la Solidarité nationale pour réagir très vite afin de corriger toutes les erreurs du passé.

  Madagascar est un État souverain dont les désidératas et les décisions de son Peuple doivent être respectés. Aucune puissance étrangère ou organisation internationale ne doit faire de pression, ne doit s’immiscer et ne doit décider à sa place.

  L’Amnistie ne doit pas servir de bouc émissaire pour facilité ou négocier l’effacement des crimes envers la Nation et le Peuple malagasy.

  Pour l’année 2012, il est de notre Devoir et Droit, pour nous Malagasy d’être unis et de nous rassembler autour de la « Voie de la Raison dans l’Intérêt supérieur de notre Nation », pour le grand sommet du Fihavanana y compris tous les Présidents des partis politiques légalement constitués sans exclusion, en s’appuyant sur le principe technique et idéologique politique pour l’apaisement populaire de la feuille de route de la SADC et du GIC-M pour nous sortir de cette situation qui mine la population, les enfants et la jeunesse Malagasy depuis 3 ans. Cela suffit !

  Même après la nuit la plus Sombre, le Soleil se lèvera…
  Légalistes nous sommes ! Légalistes nous resterons !

  Agissons pour le bien-être de nos compatriotes, de nos Enfants et de la jeunesse malagasy

  Je souhaite que l’année 2012 soit positive, qu’elle apporte Bonheur, Paix et Sérénité à mes compatriotes, aux Enfants et à la Jeunesse malagasy.

  Masina ny Tanindrazana

  FRDL-Mouvance Légaliste Centriste Indépendante
  Tonton Ambroise Ravonison
  E-mail. : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *