Fitondrana FAT : Mihena an-dàlana isan’andro ny isan’ny mpianatra

Ao anatin’ny vanim-potoanan’ny fianarana tanteraka ny mpianatra ankehitriny ary efa misasaka sahady aza ny telovolana faharoa. Miseho mazava anefa rehefa tonga amin’ny fotoana toy izao ny fihenan’ny isan’ny mpianatra any an-dakilasy. Tsikaritra, fa saiky isaky ny kilasy tsy maintsy misy mpianatra niàla an-daharana ary iainan’ireo sekoly maro eto amin’ny firenena izany toe-javatra izany. Maromaro araka izany ireo mpianatra tsy nahatozo fianarana sy niàla antenantenany rehefa atontaly.

 Antonymaro samihafa no mahatonga ny mpianatra hiàto amin’ny fianarana. Anisan’ny voalohany lehibe amin’izany ny fahasahiranan’ny ray aman-dreny. Tsy maharaka mihitsy izy ireo amin’ny fanohanana ny zanany na ara-tsakafo na lafiny fianarana. Tsy maintsy misakafo ara-dalàna sy ampy fitaovana ny mpianatra raha tiana ny hahazo vokatra tsara sy hahomby amin’ny fianarana. Sarotra hoan’ny ray aman-dreny ny vaninandro misy amin’izao fotoana izao amin’ny fampianaran-janaka. Andro mafy rahateo ny fotoam-pahavaratra toy izao sy ny maitso ahitra ho an’ny ray aman-dreny maro. Tsapa, fa marefo ny fahasalaman’ny ankizy miatrika fianarana noho ny resaka sakafo, tsy any ambanivohitra ihany, fa na an-tanàn-dehibe sy renivohitra aza. Misy fiantraikany any amin’ny saina manovo fahalalana ireo olana ireo.  Miankina be dia be amin’ny finiavany sy ny herin-tsain’ilay zaza sisa ny fahafahany manohy sy miatrika fianarana.

 Tojo olana ny mpianatra ary mavesatra kokoa ho azy ny fianarana rehefa mitapaka toy izao ny taom-pianarana. Ny ray aman-dreny sahirana mafy  noho ny fitomboan’ ady samihafa tsy maintsy atrehina : sakafon’ny ankohonana, fianaran’ny ankizy, fitafiana sy fiahiana ny fahasalamana, ny hofan-trano, ny jiro sy rano, sns. Trotraka ilay ray aman-dreny malagasy amin’izao fotoana izao, fa kiry sisa no entina miady amin’ny fiainana mba tsy ho resy.

 Etsy an-danin’izay koa anefa ireo sekoly tsy afak’olana isam-bolana amin’ny saram-pianaran’ny mpianatra izay tsy maintsy misy mandrakariva fahataràna ny fandoavana azy. Tsy maintsy misy ray aman-dreny mifampiraharaha hatrany amin’ny tompon’andraikitra mba omena andro kely amin’ny andro nifanomezana namerana ny fandoavana saram-pianarana. Misy fiantraikany eo amin’ny fitantanam-bola eny anivon’ny sekoly maro io tranga io izay mipàka hatrany amin’ny karaman’ny mpampianatra izay maotera mampandeha ny fampianarana. Tery noho izany ny làlan’ny sekoly maro eo amin’ny sehatry ny fanatsaràna sy fampivoarana.

 Marika iray lehibe maneho, fa marary ny fampianarana eto amin’ny firenena, ny fisian’ny fihenan’ny isan’ny mpianatra any an-dakilasy rehefa amin’ny fotoana toy izao. Tsy voaara-maso ny fianaran’ny mpianatra malagasy. Misy anefa tompon’andraikitra faly fotsiny sy midehaka manome tarehi-marika amin’ny isany zaza tafiditra am-pianarana amin’ny fiandohan’ny taona dia mijanona eo. Mba omeo ny tarehi-mariky ny isan’ny mpianatra, na any amin’ny sekolim-panjakana na ny tsy miankina, nahatody hatramin’ny farany fianarana rehefa mifarana tanteraka ny taom-pianarana eto Madagasikara isan-taona. Tsy manome an’io mihitsy ny eny anivon’ny ministera satria hampibaribary ny tsy fahombiazany teo amin’ny asany izany.

45 pensées sur “Fitondrana FAT : Mihena an-dàlana isan’andro ny isan’ny mpianatra”

 1. Marina mihintsy izany ry Solo a.Fa efa hivoaka ny mangidy tsy maintsy nieretana ny Vahoaka izao e. Efa niala aloha ilay jadona teo aloha izay tsy maintsy TiM Fampianarana ny Mpampianatra izay vao mahazo toerana sahaza fa raha tsy izany dia affectena.
  Ary ireo Blouse maintso avy tam ra8 ireo dia tena nampiakatra ny fahazotoan’ny mpianatra tokoa, saingy indrisy tia vola loatra ilay da8 fa dia nataony fitaovana hidiran’ny volany any ampaosiny ny zaza malagasy, satria dia orin’asany irery ihany no afaka nanafatra ireo blouse.

 2. Tetika frantsay io hanapotehina ny faripahaizana Malagasy mba
  hanjakazakany eto @ tany sy ny fanjakana,hanjanahany ary tsy vao izao
  izany fa efa hita t@ andron’i DEBA,tsy nisy afa sy i dada no mba nilofo t@’izany fampianarana ny ankizy izany
  ka anisany mbola antony NISOTASOTAN’i frantsay an’i dada daholo izany satria manembatsembana ny tombotsoany
  tsy misy HANJANAHANY ny HARENTSIKA.
  MIVERENA RE RY DADA MALALA O! tena mila anao ny vahoaka Malagasy, reraka ,noana ,maty HASINA,mijaly sns.

 3. Tetika frantsay io hanapotehina ny faripahaizana Malagasy mba
  hanjakazakany eto @ tany sy ny fanjakana,hanjanahany ary tsy vao izao
  izany fa efa hita t@ andron’i DEBA,tsy nisy afa sy i dada no mba nilofo t@’izany fampianarana ny ankizy izany
  ka anisany mbola antony NISOTASOTAN’i frantsay an’i dada daholo izany satria manembatsembana ny tombotsoany
  tsy misy HANJANAHANY ny HARENTSIKA.
  MIVERENA RE RY DADA MALALA O! tena mila anao ny vahoaka Malagasy, reraka ,noana ,maty HASINA,mijaly sns.

  Mitombo isanandro koa ny mpitarika SARETY izany no fahafinaretan’i domelina sy ny frantsay,izany no antony hisiany eo,
  dia ny vono @ endriny samihafa na mivantana io na ankolaka efa tsy ferana intsony,sitrany mihena ny Gasy.

  Sao koa HISONGONA azy ireo ankizy mianatra ireo dia sakanana mafy .Hendrika fanapotehina daholo izao e!!!

 4. Araky ny voalazan’ny UNICEF dia nihamaro ny zaza tsy mianatra ary nihabetsaka ny ankizy tsy misakafo in-telo isan’andro hatramin’ny nisian’ny fanonganam-mpajakana teo amin’ny nosy.Ka raha izay blouse dia azo omena ny foza raha ilainy fa tsy izany akory ny hamoky ireo zaza na hampahay aza.

  http://youtu.be/8681hvNG9TM

 5. Tsy vao izao izany ry Bema a. efa tam andron’ireo mpitondra tianareo ireo izany no tena niha pire, anefa ange ry Bemaf dia vola avy any ivelany marobe no nolalaovin-dry ra8 teto e. izay midika fa Trosa holovain’ireo zaza ireo.
  Amin’izao ange ry Bemaf tsy misy financement exterieur akory anefa dia mbola afaka mamelona ireo mpapianatra ihany ny fanjakana nadritra ny telo taona izao e. raha ataontsika hoe mangalatra ry zareo dia farafaharatsiny mba mahay mitantana ny hetram-bahoaka ihany, kanefa tsisy trosa na ariary aza.
  fa io ministera ny Fampianarana io ange tam andron ra8 ka tena Fangalaram-bato aloha, ny chef Zap tsy maintsy TIM ary responsable ny propagandy tany ambanivolo ka tsy maintsy mahazo 80% ny vato TIM raha tsy izany voaroaka. Porofo betsaka ny taty Atsimo, nataon-ndry Yves Aimes taty.Ka raha hilaza ianareo hoe lanim-bahoaka i ra8 tam reny, dia tsy possible izany fa halatra ireny. Tsy nahagaga moa raha nahongan’ny vahoaka.

 6. Tanora:
  1./ ny anay izay lazain’ny instances internationales ihany.
  2./ ny 20.000 dia tsy vahoaka 20.000.000 aminay.
  3./ Karaman’ny fonctionnaires tsy voaloha ka mahay mitantana vola inona ny HAT
  4./ Manginy fotsiny ny trosa amin’ny JIRAMA
  5./ Ny instances internationales dia tsy nilaza mihintsy fa ratsy tamin’ny andron’i Dada.
  6./ Ny anabavin’i TGV mihinana ny volam-bahoaka amin’ny bois de rose
  7./ Miroborobo izao ny voly rongony any atsimo.Handany vola hamboly ihany ve dia tsy aleo balahazo, katsaka,saonjo, voamanga no natao fa tsy rongony.Ny volan’izany rongony izany tsy misy mankany amin’ny mponina fa ny ngeza daholo no manao an’izany.Tsy nisy toy izao tamin’ny andron’i Dada.

 7. Ô ry Bemafohy ô ! Io Tanora io anie ka ny hanendrikendrika AMIN’NAPA no ataony ato ê !

  – I DOMELINA NA MIHOSON-TAY AZA, DIA LAZAINA FA PRODUIT DE MAKIAZY IO FA TSY LOTO !
  – Raha mihemotra ny toe-karena, lazain fa maka élan kely !
  – Raha tsy mihinan-kanina ny vahoaka, lazaina fa manao ramadan
  – Raha mangalatra izy mianakvay, lazaina fa maka avance sur salaire

  Aoka tsy tohizana fa tena tssssss.!

 8. Dia ny tena loza ???efa latsaka anaty lavaka mangitsokitsoka ny firenena??
  dia mbola lazainy fa mitovy t@ andron-dRavalo ihany, efa misy olona dia tena
  mitampina inona fa tsy hay intsony.

 9. KM a. Tsy dadako ange Rajoel sady tsy havako ka tsy marary fo aho raha kianinareo izy e, sady mendrika kianina izy mba ahafahany manintsy ny diany amin’ny sehatra rehetra mbola handehanany satria mbola tanora na dia efa nahavita dingana lehibe aza izy tamin’ny notendren’ny Malagasy azy hitarika amin’ny fahafahana sy famongorana ireo mpangalatra sy mpamono olona teto am firenena.
  Toa tsy mbola naheno aho aloha hoe tapaka ny karaman’ny fonctionnaires aty Dago ry Bema sa ny anareo any andafy any Tapaka. Ary ny Jirama izao efa mandamina na dia amzao crise zao aza. Ny BDR moa dia da8 sy Tojo anontaniana fa izy no ninana samirery an’io Taloha, Tao am Tojo aza mbola maro no tratra.

 10. Tanora, mivaoka gazety izany, any Tamatave any.Mba manaraha.Tapaka daholo koa ny bourse ny mpianatra nalefa tany Maroc, Algérie , Turqie…
  Ny an’i Dada betsaka no nalefa tany USA,Canada,Suède, tsy nitaraina ny ankizy.
  F’angaha i Domelina angaha azo ahitsy.Manao di-dohany nefa sady tsy mahay no matinkambo ary tsy nisy vahoaka nanendry an’io.

 11. Ranavalona!asa raha tadidinao ity mpihira ity fa izaho dia mahatadidy azy tsara satria tia ny hirany.Izy io dia efa tany Dago ary momba ny tontolo iainana no nalehany tany:

  http://youtu.be/vVsOBaW7yLk

  Ahoana ihany ilay havana avy any adilam-bato?Misaotra

 12. Pour le PSEUDO TANORA : Madagascar vit actuellement sous « PERFUSION ARTIFICIELLE » !!!!

  Comprend qui veut !!

  TERENA NY AO AMIN’NY IGE SNS…. « HANAMBAOMBAOTRA NY KAONTIM-PANJAKÀNA » !!!!! VOLA

  TSY FANTATRA NA AVY AIZA NA AVY AIZA NO HIAINAN’NY R E H E T R A !!!!!!

  Maninona ry Tanora rahatoa ka ny TAY MIFORETAKA ATAON’I DOMELINA AO ANATIN’NY SILIPONY IO NO MBA ATAO RESAKA, FA TSY NY AN’NY PREZIDÀ RAVALOMANANA IZAY HITAN’NY VAHOAKA FA MADIO, NO TSIKERAINA SY OROHANA ISAN’ANDRO IZAO ???

  PENTINA KELY ERY, TSY FANTATRA NA INONA NA INONA NO ANAOVANA WA WA WA LAVA EO !!

 13. Andeha haka mpianatra kely aho aloha! vetivety e!
  Dia vao hanokatra Ordi fa ny hira sasany mandeha @’ity
  fitaovana ampiasaiko ity fa ny sany tsy maintsy manokatra Ordi,izay Bemafohy a!

  Hatr@’izao! efa namerina aho fa asa?efa fanaony aloha izao ka tsy mahagaga ahy e!ny olona be asa tsy
  tahaka antsika hi!hi!hi!!!!

 14. Raha olona tena misy ati-doha ity milaza ho tanora ity dia tena voa-mafy mihintsy fa tena mety ho tay no ao @ ati-dohany ao! raha tsy izay moa fa mahazo tombotsoa @ zao fahorian’ny gasy mahantra izao dia miady mafy hatrany mba hitohy foana izao fitondrana izao dia akory mou hatao!

 15. Objet : ampitampitao mail sy sms

  MAIL :

  Ho antsika mpiray tanindrazana, sy ny namana tsy mahafoy an’i Madagasikara !

  29 FEBROARY 2012 @ 11h : HANOMBOKA NY TENA TOLONA
  TOERANA HIHAONANA : EKAR Faravohitra. Fanapahan-kevitra hentitra , tsy mihemotra no ho raisintsika miaraka mandritry ny fampahalalana ny tanjona amin’ny haino aman-jery..SAMIA MANENTANA NY TAPAKA SY NY NAMANA.
  Ireo izay ho afaka dia iangaviana ho tonga maro, ary hiandry ny fahavitan’ny fotoana hahazoana manao hetsika miaraka hanambarana hery sy hanerena ny mpandroba fahefana.
  Ireo izay tsy ho afaka dia hitrotro am-bavaka ny mpiara-mitolona rehetra !
  Hetsika manokana ho an’ny fiara sy moto : « anjomamaran’ny fahatezerana » « klaxonne de la colère » @ 12 ora tsy diso

  AMPITAMPITAO FARAN’IZAY HAINGANA NY HAFATRA MBA HO HENTITRA NY HAFATRA HATAON-TSIKA !

  SMS:
  29feb ny mpitondra fiara rehetra mampaneno miaraka ny « anjomaran’ny fahatezerana @ 12ora tsy diso.
  11H: RDV ekar faravohitra ho an’ny afaka dia hisy fiarahana mihetsika aorian’ny point de presse. mila manambatra hery!

 16. Tena mety be io hevitra aharosonao io ry ZO! efa niezaka nanaparitaka izay tratrako aho aloha.

  Bemafohy! Misaotra be dia be @’ilay hira! tena latsaka kely mihintsy ny ranomasoko,nalahelo sady faly, mahatsiarotsiaro ny fahin e!!!

 17. Ary ianao ity ranavalona, toa tena marivo ranomaso mihintsy ! Angamba rehefa tafaverina soa aman-tsara ny Prezidà, tsy haiko intsony !!
  Hitomany noho ny hafaliana, dia avy eo hitomany fa tsy eo intsony ny….Mpitolona !!!
  MDR !!

 18. Izany ny vehivavy ry Kintana a!
  Tsy hitanao t@ dada ilay vao ho avy voalohany t@ herintaona ???vao naheno ilay filazana aho
  dia efa tsy tana, soa izy fa tsy tonga t@’iny fa tsy nisy ranomaso nifaliana intsony fa tena RITRA.

 19. Faits divers:
  1°) Zanaka 4’mis miandry ny zaza tsotra hiditra antokotany sekoly ary manao besandry mandroba tsotr’izao ny goûter an’ireo mpianatra hiditra
  2°) Station essence Antanimena (en l’occurence): impact, influence et conséquente au slogan d’Andry Rajoelina sur la place du 13Mai « AMPANANA NY TSY MANANA », au COUP D’ETAT ==> le peuple reste impuissant devant la concrétisation des rêves de la HAT

  VOLS ET TENTATIVE DE VIOLS en public

  Veuillez rapporter dans tous ses détails, svp

 20. Verbeck a,aza misendaotra aloha fa tsy miteny anao aho fa ny haratsian-sain’ny da8 no ambarako, ary tsy misy afa-tsy zava-marina no teneniko eto fa raha misy diso ireo dia porofoy amiko. Tsy hoe hanan-karena akory no niresahana teny am 13 mai, fa te hiala tao anatin’ny gejan’ny olon-tokana sy jadona ny vahoaka malagasy.
  Mahantra ny gasy izao tena marina izany, fa farafaharatsiny malalaka tsy misy teritery,
  afaka maneho hevitra, tsy mandoa vola any da8 isaky ny mividy yaourt, menaka, labozia.
  Fa efa ho avy ny fifidianana izay hamarana tanteraka ny crise, dia mitadiava ianareo olombaovao madio sy tsy mihoson-dra,

 21. Lazao ary ilay olona madio tohananao ry milaza ho tanora à! fa raha ny fanaratsiana an-DRa8 zany tsianjerin’ny ory hava-manana sy be fialonana zany tsy dia donto sy voan’ny masobe tsy mahita daholo akory ny eto @ tanàna!!! ekeko koa ny fifidianna fa raha ny oe hosakanana fa izao na izao dia politikan’ny kanosa zany é! aleo ho hitantsika @ fifidianana tokoa ny fitsaram-bahoaka fa raha ny fandotoana zany tsy izy é… efa be loatra ny porofo nentin’ny namana teto fa minia mikimpy ianao ka zay no manahirana be!

 22. Fa mba manana rà sy razana malagasy ve io foza io ê ? Rahatoa ka manana razana malagasy io, dia tena ireny no atao hoe mpivarotra tanindrazana, ho voahozona atramin’ny taranany mandrak’izay !!
  Raha karana, na sinoa na vazaha no mamaoka izay nosoratany io ambony io, mbola tsy dia mahagaga !
  Mba nisy gasy nimenomenona ve atramin’ny années 60, rehefa mividy ny savonin-dry Ramaroson na dia nisy aza izany savony Barday izany ?
  Tena firingan’hevitra sy maivan-doha mihintsy !!
  Dia arak’io lazain’i Verbeeck io : Mba lazao aminay izato hoe candidat milay an-drafoza !

 23. Iza moa no olona mety ho hasehony eo tsy ry Pierrot Rajaonarivelo, izay efa mpiasan’ny Mpanjanaka ?
  Fa tsy mba manaitra ahy intsony izay mety hiseho eo, satria ny tena olana anie dia ity e !

  Ao anatin’ny Constitution Nahoana moa no azo ataon’ny olona manana Double Nationalité (na mihoatra) ho afaka ny ho atao Preizida eto Madagasikara ?
  Ny Afrikana iray manontolo izay mitaky ny Souveraineté sy Dignité dia mba jereo fa manana ny Maha Olom-pirenena frantsay azy DAHOLO DAHOLO §§§


  TOKONY TSY HO AFAKA HO PREZIDA MIHITSY RAHA VAO MANANA NATIONALITE ROA !
  TSY MAINTSY MALAGASY IHANY.
  Ary ireo Fonctionnaires ambony dia tokony ho toy izany koa !


  – Raha mbola tsy mipetraka ao amin’ny Constituion izany dia tsy ho afaka mandrakizay amin’ny Dependance ny malagasy !
  Jereo ny alehan’i Domelina – Wade – Ratsiraka – sy ny sisa sy ny sisa. Any Frantsa no garazy, raha vao misy olana, satria lafrantsa no Mpanohana sy Mpampinono !

 24. Mba jereo : Asie iray manontolo – Vietnam – Inde – Amerikana – Alemamaina – Sinoa ! Raha misy etranger ireo tsy ho toy izao mihitsy r’izareo fa :
  NY MALAGASY DIA MBOLA COMPLEXE amin’ny ananany ka eo ambanin’ny fitondràn,a vahiny foana !

 25. Ankoatran’ny resaka zon-pirenena dia tokony tsy ho adino ny fampiroborobona ny teny malagasy sy ny tantara momba ny ntaolo indrindra fa any am-pianarana na any amin’ireo sekoly vahiny miorina eto Madagascar.Satria ny fampianarana ao Mada dia lasa tsy rambona:

  http://youtu.be/jNO72aCnVr0

 26. Hay tonga i Njara ??fa taiza foana ??tsy tonga indray i Dada ry zareo!!!
  dia tsy misy resaka !!izaho aza efa tsy dia taitra tsy haiko hoe Maninona???
  Izaho kosa aloha dia tsy kivy e!tsy fantatro koa hoe inona no tsy mahakivy ahy???ny fanantenana aza no betsaka,
  na dia tsy fantatra aza hoe: @ fomba ahoana???Ambony ny MÔRALY!!!!tsy misy na iza na iza ho hantenaina intsony
  afa tsy HERIN’I dada ihany @ fomba HODIANY.

 27. Ny olona mahay mitondra ary tokony hitondra an’ity Gasikara ity dia olona mahay ny zavatra tena ilain’ny Malagasy. Inona àry izany? Niteny ianao teo ry Bamafohy fa tsy aleo ve ny vola laniana amin’ny fambolena saonjo,voamanga sy sns… toy izay laniana amin’ny rongony. Marina ny voalazanao. Fa ity no tena izy: Ny mpitondra tena ilain’ity Gasikara ity dia ny olona manome lanja ny VARY. Io no foto-tsakafon’ny Malagasy ary noho izany dia tokony hatao izay hisian’ny voly vary manerana ny Nosy. Moa ve tsy Ra8 no efa nanomboka nanao izany. Jereo tsara koa ny fisian’ny Magro nanerana ny Nosy ho famatsiana ny vahoaka ara-potoana mba tsy hanahirana azy. Saingy tay be ireto ory hava-manana ampiasain’ny frantsay ireto fa tamin’ny indray mipy maso monja tamin’ny alatsinainy mainty dia lasa lavenona ny magro rehetra.
  Radomelina ry zalahy tsy manisy vidiny ary tsy hanisy vidiny an’izany fampianarana izany satria olona naditra tsy nianatra fa itony jiolahimboto mpigafy any an-tsekoly fotsiny. Ka raha io bandy io no hijanona maharitra eo amin’io fitondrana sadasada io dia ho perte totale ny fampianarana. Aoka hihetsika isika hanongotra io bandy io.

 28. Milay laotra ny nosin-tsika dia tsy tian’ny sasany handroso ê !
  Ankaotry ny frantsay dia, eo ireo nosy kely sy ireo firenena afrikana manodidina an-tsika ireo !
  Fa ny tena loza dia malagasy toa an-tsika ihany no tena fahavalo tsy laitra ! Misy santionany ato ; ireo izay mihevitra fa tsy ho tafita mandrakizay Madagasikara raha tsy misy fanampiana avy any ivelany ! Mentalité d’éternel assisté, de mendiant, de lèche-cul !
  Samy marina daholo ny voalazanareo io ambony io, indrindra fa ny an’i Faucon de Dago ;
  indrisy, fa ny an’i sasany ny militaire no lazaina ho priorité fa tsy ny alimentaire !
  Atramin’izao, dia i Ravalomanana irery ihany no mbola mpitondra nahita an’izay tokony mahasoa ny Vahoaka malagasy, ary koa nametraka ny fiandrianam-pirenena hanana ny toerana sahaz’azy !
  Ny mampalahelo dia mbola betsaka ireto ory hava-manana sy be fialonana, sy andevon’ny vahiny ireto !

  Tsy resaka vola ihany io lazaiko hoe ory hava-manana io ! Eo mantsy ireo ( samy mahafantatra sy nahita daholo isika mianakavy ) izay lazaina fa nandrato fianarana, kanefa toa ampiasaina amin’ny zavatra tsy mety foana ity fahaizana ; ary maro amin’ireo lazaiko ireo no nianatra an’izany hoe LALÀNA izany. Noraisiko ohatra mantsy ny hoe Lalàna satria ny tsy fanajàna an’io foana, no mitondra loza eo amin’ny fiainana ( que ceux ou celles qui se sentent morveux se mouchent ) !

  Lasa natao fitaovana, entina hanaovana zavatra tsy mitondra soa ho an’ny Firenena na ny fiaraha-monina ity fahaizana. Ny sasany moa tsy velona rahatoa ka tsy misy ny olon-dratsy, any ka mahafaly azy ny fisian’ny dahalo sy ny mpangalatra ! Moa ve tsy tahak’irony hoe dokotera mpitsabo, toa izy indray no mila tsaboina satria tsy mahay mitandri-tena ?
  Tsy mba ampiasaina amin’ny mahasoa sy fiainana mirary ny saina sy ny fahaizana, fa entina mizahozaho sy manimba an’izay kely vitan’ny sasany !

  Asa, lalànan’ny fiainan’ny olombelona angamba izany ?

  Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés ! Tsy alehany fa dia mbola betsaka ireo vaotany ê !

 29. Vomanga (bageda) endasina lasa chips
  Vao tsy ela aho nihinana vary (non pas blé) masaka dessert glacé
  Tany an-tany lavitra aho nitady fatratra balahazo

  Raha mbola teo i dada, miroborobo ny exportation ‘made in mada’ + auto-suffisance alimentaire de gasyTsyVakyVolo

  Ny menaka izao no tena hiandrasana mafy ny orin’asa TIKO ny fiverenany!
  rahoviana ihany re?

 30. N

  Izany concombre na katsaka izany (santionany), dia:
  na dia tsara tarehy ety ivelany, be ranony ao anatiny, aza ny any @ firenena hafa
  dia tsy mitovy amin’ny tsiron’ny novokarina teto dago

  Izany no anisan’ny itiavan’ny vahiny ny mihaina eto: mbola manakaiky ny NATORALY

 31. F’inon’itony sendra nandalo eo ambany masoko:
  Tanora dit :
  28 février 2012 à 12 h 59 min

  KM a. Tsy dadako ange Rajoel sady tsy havako ….
  … mbola tanora na dia efa nahavita dingana lehibe aza izy tamin’ny notendren’ny Malagasy azy hitarika amin’ny fahafahana sy famongorana ireo mpangalatra sy mpamono olona teto am firenena.

  sérieuse question: « fa mbola latsaky ny 18taona ve io Peuples MalGaches io no dia tsy sasatry ny mandany fotoana sy angovo manovokovoka (efa fantany hoe) tsy tonga aiza eto ê!

  pffff de rire

 32. tsinona fa tamin’izaho teraka ny voalohany
  tantara tena nihainana tany lavitra tany fahiny:
  nanantena an-dra cousine tonga avy taty ary nivatsy vary mena. Mba hanimbiro aho (na dia iray kapoaka fotsin) hoy ny tena hakana ranombary fisotro ho an’ilay zanako vao volana vitsy vao volana vitsy tamin’izany,
  kinanjo … tsy ampy ho an’ny azy koa hono
  __
  Tambiny: dia ankehitriny ny ankizy vokisako tsara
  mba hanemboka ary tsy hanadino n’aiza n’aiza tany alehan’izy ireo
  izany hoe « products of Mada »

 33. Efa miresaka vokatry ny tany ihany fa ny zavatra vitan’i dada dia nisy naondrana tany ivelany (G-B,afrika atsimo,…) fa etikety hafa no nanehoana azy.Tao an-toerana moa dia resiny daholo ny « made in France » ka nialonan’ny tsotsoka izy.

 34. Mba fantatrareo mioa fa ny vary mena dia Fanafody MIADY amin’ny Diabete ? 😉

  Tena tsy vazivazy izany na koa lainga marivo tototra fa TENA MARINA, ary Pharmaciens maromaro eto France no manambara izany !

  Inona no atao ???

  Tsotra dia tsotra : Manao Ranovola maheryhery tsara ianao dia iny no atao rano fisotro !

  Raha manao analyse roa na telo andro ao aoriana dia ho hitanao fa hihena tsara di tsara ny Taux de sucre !!!

  Mba aparitao ihany koa izany ! Fa maro ny karana no manao izany e !

 35. Miverina kely amin’ity Fanafody Diabete ity aho !
  Misy koa ny ravikazo, izay ampiasain’ny maro saingy mila fitandremana kely eo amin’ny fampiasàna azy ! Fa tena mandeha tsara koa 😉

 36. Gaga indray aho amin’ity hoe fanafody diabète ity ! Tandremo fa ny ranovola dia tsy azo sotroina matetika laotra fa « cancérigène » hono, indrindra raha tena may be ilay vary !
  Ny vary mena indray dia ilaina amin’ny vitamine B1 !
  Carence vitamine B1 mitarika béribéri ( matetika aretin’ny gadra ) !
  Ny « péricarpe » no manome ilay loko mena, manome ilay « tsirony hafa kely » an’ny vary toto-tanana ! Rehefa diovina (polissage), dia latsa fotsy ny vary any ka very daholo ny Vit. B1 !
  Vary mena sy rom-patsa ary bebeksa no tena fantatro tian’ny mpifàna !!

 37. Mampiomehy koa io pub « Tél. vers l’Afrique » misoratra tsindraindray io ! Sarin’i Dago aza tsy eo akory !

 38. Tsy te-hamporisika ny olona hanao izany aho akory, fa inona intsony moa no zavatra na sakafo tsy Cancerigene ?
  Na hena endasina, na mofo mikarepoka, na menakely, na samosa…..hatramin’ny ronono aza hoe toa cancerigene ! Fa ny fantako aloha dia mamely ilay izy e! Ny hoe misotro koa anie tsy hoe misotro isaky ny 1/4 d’heure e! Rano fisotro, izany ho rehefa mahatsiaro mangetaheta !
  Ny bebeksa indray aloha tsy haiko satria tsy any mihitsy aho ! na charcuterie sy hena salé aza tsy kle mihitsy.

 39. Var iana aho aminareo marina!!
  Izaho dia mpisotro Ranovola ary efa misy teknika fanaovako azy mihintsy,
  saingy indrisy fa sy mahita izany ranovola izany intsony ianao @’izao, ny any Dago tsitsina ny SARIBAO no sady
  tsitsiana koa ny vary tsy hiraikitra be loatra fa manjary KELY,ny an-dafy moa dia hiantson’ny olona VONJI-TAITRA
  eo ianao raha vao mana-may zavatra eo raha misy maheno ny fofony na setroka.

 40. Iza no tia varin’ampango, atao « kasoka » ( trondro na hena ritra ) ?
  Ranovola glacé bien mihintsy anefa !
  Ny raisikokera tsy misy ampango intsony !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *