Nangataka loza ho an’ny firenena Rajoelina

Aza mba miteniteny fahatany, hoy i Zafilahy, teny amin’ny magro Behoririka omaly! Raha niarahaba tratran’ ny taona manko, hono,Rajoelina teny Iavoloha, dia namoaka resaka rivotra izy, rehefa voan’ ny fantsin-dRakotoarivel o Mamy. Nilaza izy tamin’izany fa isika tsy tokony ho taitra rehefa misy rivotra miditra eto amin’ny firenena, na dia efa misaodisaody any Atsimo aza izany. Ny vahoaka ihany anefa no mizaka ny tsy eran’ny ainy. Betsaka ny zavatra potika tamin’ny fandalovan’i Giovanna farany teo kanefa mbola sy tafarina. Tsymahagaga izany ,hoy ity mpanao politika ity, satria vao niakatra teo amin’ny fitondrana Rajoelina dia fahapotehana no nisy. Tsy nitondra rivo-baovao fa afo miredareda sy fahapotehana. Tsy mila resahana izany , hoy hatrany ity olomboatendry ity, fa rehefa mijery fotsiny ny zavamisy dia mahita. Mihevitra ry zalahy, hoy izy, fa manonofy izahay. Tsy marina izany, fa iny rangahy iny no takin’ny vahoaka hiverina. Averinay aminy ny fahatokisana ny Filoha Ravalomanana, hoy Zafilahy, fa izy ihany no mahavaha ny olana. Tsy maintsy tonga eto ny tenany. Aza mba mangataka loza ihany, fa ny niakaranao teo amin’ny fitondrana ka hatramin’izao dia fahapotehana foana. Nambarany ihany koa fa tohina ny fo mahita ireo vahoaka tany amin’iny faritr’ i Brickaville iny. Telo taona nijaly teto foana isika, ary mbola miampy ny rivodoza indray izany. Mampalahelo ary mahonena izany, hoy izy. Tena tsy izy intsony io fitondrana io, hoy i Zafilahy, ka noho izany dia ndao hatambatra ny hery. Ity firenena ity dia tsy azo ankinina amin-Rajoelina fa ampy izay. Mikasika ny resaka milaza hoe tokony hanao akanjo mainty amin’ny 29 izao, dia nilaza izy fa tsy olana izany rehefa tsy mitarika olona any Ambohijatovo. Ny tsy tantiko kosa, hoy i Zafilahy, dia misy ekipa hafa mitarika fa hanao hetsika hafa . Isika matoky ny Troika, ny 29 Febroary. Na harahiny na tsia ny lalàn’ny fitoniana dia matoky ny Sadc isika. Izy ireo no nomen’ny fikambanana iraisam-pirenena hamaha olana. Ny zanak’i Dada tsy mandà ny Sadc. Nanafatra ny vahoaka ihany koa ny tenany fa tokony ho mailo isika noho ny fisian’ ny olona milaza fa misy hetsika any. Milaza ireo olona ireo fa hataontsika fotsiny izay hahazoana ny zanak’i Dada fa tsy raharahantsika izany Ravalomanana. Aoka isika tsy ho voarebirebin’ireny olona ireny. Matokisa, hoy i Zafilahy, fa kely sisa ary isika no hampiditra ny baolina hatramin’ny farany. Ity herinandro ity dia herinandro tsy azo ihodivirana ary tsotsori-mamba isarahana.

11 réflexions sur « Nangataka loza ho an’ny firenena Rajoelina »

 1. Kely sisa fa aza manary toky eh. Roa taona ho’aho sisa dia ho vitan’ny mandat iray eh. Mbola hisy ny Maputo 3,ny Maputo 4, ny malgacho-malgache, ny kabary eo Magro mbola hisy foana, Mamy Rakoto mbola hikalo ny fanantenana ny hiverenan’i Dada foana mandritra ny roa taona, kely sisa. Telo taona aza haritra ihany hatr@ izay, maika izay roa taona ve sisa eh.

 2. Efa nankinintsika t@ A-tra hatr@ voalohany ity raharaha ity dia aoka izy no
  hamarana azy, domelina aza efa kendaroroka ,handroso maty raibe hiemotra
  maty renikely,toy ny fisian’ireo mpikaraman’ady no sisa miahazona ilay seza efa mitsingilaila.
  Mahatoky mafy ny SAMPINY loatra i domelina ka izany no nahatonga azy NIDELIRA toy ireny ,ny rivo-doza ho azy dia i dada
  ary HANDRAVARAVA azy mianakavy mihintsy ka i dada no tiany tenenina @’ilay rivo-doza fa namaly azy tsara ANDRIAMANITRA
  hoe: » RAHA VOASAKAN’IALAHY ITY GIOVANNA INY DIA VOASAKAN’IALAHY NY FODIAN’i DADA RAVALO « fa saingy tsy takatry
  ny lohakeliny izany. Hafatra ho an’i domelina sy ny frantsay iny ,ka miteniteny foana dia narahan’ANDRIAMANITRA @ vavany tsara.

 3. Le domelina a la langue trop facile pour parler à tort et à travers. Lorsqu’il a parlé de cyclone à Iavoloha, c’est de Monsieur Le Président Marc Ravalomanana qu’il voulait entendre. Ce mec-là ne savait pas que LA NATURE A SA LOI ET SA JUSTICE. En conséquence, le passage de Giovanna confirme bel et bien que LA NATURE A SA LOI ET SA JUSTICE et que le domelina doit en tirer une leçon s’il est de la classe humaine. Cependant on dirait que ce type n’est pas de cette humanité car on constate qu’il gère le pays pour lui-même et non pour le peuple. Donc il est temps qu’il s’en aille sinon on serait tous foutu.

 4. Ny mapme dia na ho taritarisin’ny olona eny @ arabe @’iny sangany iny aza izy dia
  tsy maintsy mbola hilaza fa : PRESIDA ihany,dia hanaraka azy koa ny alika tsy voky
  taolana.Hatraiza ny fetran’ity SAMPY E!!!

 5. Objet : ampitampitao mail sy sms

  MAIL :

  Ho antsika mpiray tanindrazana, sy ny namana tsy mahafoy an’i Madagasikara !

  29 FEBROARY 2012 @ 11h : HANOMBOKA NY TENA TOLONA
  TOERANA HIHAONANA : EKAR Faravohitra. Fanapahan-kevitra hentitra , tsy mihemotra no ho raisintsika miaraka mandritry ny fampahalalana ny tanjona amin’ny haino aman-jery..SAMIA MANENTANA NY TAPAKA SY NY NAMANA.
  Ireo izay ho afaka dia iangaviana ho tonga maro, ary hiandry ny fahavitan’ny fotoana hahazoana manao hetsika miaraka hanambarana hery sy hanerena ny mpandroba fahefana.
  Ireo izay tsy ho afaka dia hitrotro am-bavaka ny mpiara-mitolona rehetra !
  Hetsika manokana ho an’ny fiara sy moto : « anjomamaran’ny fahatezerana » « klaxonne de la colère » @ 12 ora tsy diso

  AMPITAMPITAO FARAN’IZAY HAINGANA NY HAFATRA MBA HO HENTITRA NY HAFATRA HATAON-TSIKA !

  SMS:
  29feb ny mpitondra fiara rehetra mampaneno miaraka ny « anjomaran’ny fahatezerana @ 12ora tsy diso.
  11H: RDV ekar faravohitra ho an’ny afaka dia hisy fiarahana mihetsika aorian’ny point de presse. mila manambatra hery!

 6. Tandremo tsara ary sao ny MOTO-nareo indray no haoron’ireo jiolahy ireo,
  mody manambotra izy dia ny MOTO-anareo no hangalariny araka ny efa mahazatra.
  Mailo ry Zo a!tsy maintsy hilatsaka eo i Bomba, dia avy eo makaiza ????

 7. Mahatsikaiky mintsy ny mihaino sy mamakyny commentaire n’ireto lalimanga reto indraindray. efa mi délire mintsy izy mianakavy, manahy mafy sô de tsy ho possible tsony ny fahatongavan’ny rain’ny lalimanga de lazaina dôly zao rehetra izao hanambonina moraly. Aza mitady fahadisoam-panantenana rankizy a! mitetateta @ fitsapa-kevi-bahoaka? tsy de manao sondage tsotsotra alo hahitanareo azy raha tsy teny ratsy no azon’ny lisany vô « dada » nareo zany no resadresahanareo aman’olona any!

 8. F’anga moa mbola président iany Ra8 fa tsy ex-président e no mbola hoe « ny filoha »? efa lasan-ko razana zany. Raha ny fitadidiako toa efa nametra-pialana lery sa inona le famindram-pahefana t@ miaramila iny. Mbola manonofy angamba no fiheveran’ireo lalimanga reto ny tenany ô! Mifohaza @ zay rankizy a! Efa tsy filoha tsony i « dada ». acceptez la réalité!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *