Tsy mandeha amin’ny laoniny ny fiainam-pirenena hoy Ranjeva Raymond

Efa latsaka an-katerena tanteraka ny firenena amin’izao fotoana izao, ary miaina ao anatin’ny fahantrana ny vahoaka malagasy,indrindra taorian’ny fandalovan’ny rivodoza Giovanna farany teo. Tsy miraharaha izany anefa ireo mpangalam-pahefana, fa variana manao izay hifikirana amin’ny sezany. Ny Pr Ranjeva Raymond izay nanao atrik’asa , namakafakana ny raharaham-pirenena  tetsy amin’ny Restaurant La Rotonde, dia nanambara fa tsy misy mandeha amin’ny laoniny intsony ny fiainana eto amintsika. Izao toe-javatra izao dia ho loza sy atambo, hoy izy, raha mbola mitohy ka ho rava sy potika tanteraka ny Firenena Malagasy.Hanjakazaka amin’izany ny mpanjanaka amin’ny endriny vaovao. Very fanahy ny Malagasy rehetra ankehitriny, kivy sy reraka eo anoloan’ny olana sy adi-piainana. Miraviravy tanana nefa maizi-pito ny ho avy ary tsy misy tokotaniny ny anjaran’ny ankizy handimby. Tsy azo ekena, tsy azo leferina hoy ny Pr Ranjeva Raymond izany rehetra izany. Mikasika ny CENI dia nilaza ny Pr Ranjeva Raymond fa irotorotoana hanaovana fifidianana maimaika. Nametra-panontaniana ny tenany, hoe : ffidianana tena eken’ny rehetra fa marina sy hitsiny, tsy misy tomika ary tena fanefitra tsy hiverenana intsony amin’ny adilahy sy savorovoro manaraka ny fifidianana ve no tadiavina ? sao sanatria fifidianana hiteraka olana vaovao hamerina indray ny firenena eo amin’ny fahasahiranana. Anisan’ny takiana amin’ny CENI, mba tsy hanjaka ny ahiahy, hamahavaha ny fihetsika ary ny fomba tsy mahavanona toy ny fividianana olona, ny tsy fitovian’ny mpifaninana ary fiangarana ho an’ny kandida-panjakana mampiasa volam-bahoaka sy fitaovam-panjakana. CENI afaka mandrava ny tsy valahara sy mampahatsiaro ny lalàna,ny rariny sy ny marina eo amin’ny fifidianana, ary afaka manohitra amin’ny fitondrana sy ny rantsany samihafa no izy. Namafisin’ny Pr Ranjeva Raymond ihany koa fa ilaina amin’ny famahana ny krizy ny fihaonana iarahan’izy efa tra mirahalahy mianaka dia ny filoham-pirenena voafidin’ny vahoaka Malagasy toa an’Andriamatoa isany Zafy Albert, Didier Ratsiraka, Ravalomanana Marc, ary Ingahy Rajoelina. Sady anton’ny fahasahiranana manjo ny firenena izy ireo, hoy ny fanazavana no manana andraikitra amin’ny fivoahana amin’ny krizy. Efa natao daholo ny fifampiresahan’ny samy Malagasy toy tany Maputo,Addis Abeba sy ny sisa fa nandamoka avokoa. Tsy nanjaka teoamin’ny mpandray anjara rehetra ny finiavana ny hadinika izay tetika sy paika ialana amin’ny krizy. Noho izany dia tokony hajaina ny hasin’ny fiandrianam-pirenena sy ny zon’ny vahoaka. Tsy maintsy hirosoana ny fampihavanana mba hirosoana amin’ny tetezamita tena izy. Izay tetezamita tena izy izay anefa dia tsy miandany na amin’iza na amin’iza, mitandro ny fanjakana tan-dalàna ary iaididian’olona tena mitady ny soa iombonana amin’ny fampiasana ny fahaizany sy ny talentany

105 pensées sur “Tsy mandeha amin’ny laoniny ny fiainam-pirenena hoy Ranjeva Raymond”

 1. Mba manantena izahay e! manantena anao ry Inagahy Ranjeva a!
  na dia diso aoriana ihany aza, mifoaza daholo ry Gasy a! vonjeo ny
  tanintsika fa aza avela hanjakazakan’izao VAZAHA lany mofo sy ireo mafy ady avy any aminy any
  rehetra izao na Afrikanina io na Karana na Sinoa.

 2. On parle toujours du couple franco-allemand au sein de l’UE mais le duo Italo-britannique a été aussi envisagé.
  Concernant Mada, Ranjeva votra action fera sûrement revenir Ravalomanana. C’est bien ce qu’on attend de vous:

  http://youtu.be/66lzgsHzhNg

 3. Resaka natao ho an’olona misaina sy manam-panahy izany.

  Ny hita maso aloha dia tsy misy mahatohitra ny herisetra ataon’ny jiolahimboto sy ny mpanjanaka.

  Mbola tanty ihany aloha matoa tsy mipaoka ny takotra.

 4. Ny tena hatahorana dia izay tonga ao dia miesona daholo,
  jereo ry Naika i Rakotoambo tsy re intson nefa ireo no mb nandrandraina teo.
  Deraina manokana ihany aloha ingahy Ranjeva fa hay izy mbola tsy afaka madiodio t@’ireny fanenjehana
  azy ireny ka toa maka risika ihany izy fa hatao ahoana fa FANAVOTAM-PIRENENA ity.

 5. Samia mivonona e!
  ary mba MIANGAVY ny hery rehetra hiomanana dieny izao : fa ho avy ny mahery fo !
  – Ny olom-banona,
  – tsy mba jiolahim-boto
  – Tsy Mpamono olona
  – Tsy mankasitraka Mpanjana-tany
  – Tsy mifoka rongony
  – Tsy Andevom-bazaha

  Ny PRM Ravalomanana – Miala ry TGV a!

 6. Tsy aleonay manangana an’i GALLIENI any ampasana , toy izay ho zanahinireto olon-dia ireto?!
  ireo mintsy zany no tadiavin’i RAVÔLAVOmanana sy ny taranany entina hanjanaka ny gasy eto!

 7. Jiolahimboto marina no mitondra ary ny mampalahelo dia ity anti-dahy efa amoro-tevana toy ndry norbert astériska dia tsy manaja tena fa misary adala miaraka amin’io jiolahimboto manao saina andevo kanefa mba andriana ihany. Diniho tsara fa tsy nisy fampandrenesana ny vahoaka mihitsy tamin’iny rivo-doza iny mba hiomanany kanefa dia manana traikefa amin’ny serasera hono ity tsivalahara tsy mataho-tody ity. Iny 07 février 2009 iny foana no dradradradraina kanefa dia tsy hainy ny manafina ireny zava-bitany ratsy ireny fa dia ny hafa hono no nanao ireny fa tsy izy. Olona tahaka anao Ranjeva no ilain’ny firenena amin’izao fotoana izao. Fantatray fa Professeur ianao ary efa niasa tao amin’ny CPI nandritran’ny 20 taona. Ny fiarahamonina iraisam-pirenena dia manana traikefa amin’izany ianao. Ny saina matsilo dia ao aminao koa satria tsy moramora ny ahatongavana amin’izany hoe agrégé en droit izany. Tena maha-menatra raha manaiky ho gejain’io tsy misy loha io ianareo vato nasondrotry ny tany. Olona mahay sy manam-panahy no ilain’ny firenena fa tsy jiolahimboto tsy misy atidoha fa tahaka ny alika rombotra.

 8. Efa ho telo taona anie no tsy amln’ny loniny ny fiainan’ny Malagasy e !
  Tsy any ny adi-hevitra fa ny famitranana ny fitondrana ny Tany sy ny Fanjakana ary to anefa dia be tokoa nymanonofy ,ny mibahana sy misakana ny tondro zotra ,izay any mitady ny hala olana eo min’ny paolitika.
  Mety misy lesoka momba azy io fa kosa io no manome Antsika antoka amin’ny fiverenanan ‘ny ara-dalana , ny hitsiny sy ny rariny eo amin’ny fiaraha-monina maela Antsika hanomana fifidianana malaka sy mazava aryhahazoan’ny tsirairay mandray anjara…
  Io koa no hahazoan’ny Vahoaka milaza ny heviny sy maneho ny safidiny..lavitry ny didi-jadona sy ny halatra sy ny tamby !

 9. Misaotra ry dà mahatsiaro! tiako be koa io hiran’i Sudaf io.

  Eny e! tena hilaina ny olona toa an’i Ranjeva nefa tsy haiko misy inona no somary misy MALAILAY na ny
  andaniny na ny ankilany @ ankolafy 3 ohatra: tsy haiko iza no mahalailay FONOSANA?????ny fantatro
  dia tsy dia misy fifandraisana firy na tsy hitako mihintsy aza ny @ ankolafy Ra8 sy i Ranjeva aloha ,ny antony tsy haiko????
  Efa tokony ary efa nandrandraina teo fa RANJEVA NO TOKONY HITANTANA NY TETEZAMITA nefa indrisy fa naleon’i
  Mamy Rakotoarivelo i Domelina, ny antony tsy haiko????misy tsy mazava ao????
  Mampametra-panontaniana ahy mafy mihintsy ny momba an’ingahy Ranjeva fa vao maika moa nisy iny fahavoazany iny dia
  hoy aho hoe: Misy inona marina fa tsy mazava mihintsy ny fandehan-javatra???
  Ny tokony ho izy @ izao zavatra hatrehantsika izao dia na ianao FOZA ny ianao MPANDALA ny ara-dalana fa raha vao eo
  anelanelan’ireo ianao dia MITSINGILAILA ka tsy ho tafarina @’izay hataonao,koa ny any hevitra mety sady mahaomby @’izao
  fotoana izao dia ny FANAMBARANA ny hery,ireo Kung fu koa torak’izany tokony ho tohanana izay TANJAKA EFA MISY fa tsy
  mitady fanasaraham-bazana lava eo dia miliba miliba ihany ny foza.Hataoko fa fotoanany izao HIJOROANA HIARAKA HIARO
  ny FIANDRIANAM-PIRENENTSIKA.

 10. Njara !misy zavtra tena mahazendaha andro aman’alina mihintsy ao @’ity hatao hoe:
  FITONDRANA ity » hono « : izao indray no zavamisy, tsy manana Buro hono i M.Hanitra?????
  Tsy haiko na fanainiana na tena faniratsirana olona na FANDAVANA azy tsotra izao fa hataoko fa tena tsy RARINY .
  Dia ireo jiolahy Gadra « mbola sy afaka akory aza », ireto voasazy,ireto …..tsy haiko intsony !badraodra sns aza omena??.

 11. Mba misy fanontaniana kely ho anao ry Bemafohy raha tsy mahadiso!!
  efa naheno ve ianao t@’izay zavatra nolazain’i Ranjeva izay ny @ momba an’i dada????
  indrindra ny @ fodiany???Izaho aloha mbola tsy naharė mihintsy, asa mety ho diso aho???
  Ny antony ????

 12. FANONTANIANA HO AN’NY REHETRA ( AO ANATIN’IZANY INGAHY RANJEVA ) !!!

  Inona no zavatra tokony natao voalohan-daharana atramin’izay nisian’ny fanonganam-panjakàna izay, NY FAMPIARANA SY NY FANAJÀNA LALÀNA, SA NY BIZOU-BIZOU ENTINA HIAROVANA IREO NANOTA ?

  Matoa isika mbola ao anatin’ny krizy ary ranomasom-boay ny hoe « ho haizim-pito ny hoavin’ny taranaky ny malagasy », dia satria ireo rehetra izay tokony nandray ny andraikiny tsirairay avy, dia samy nitodi-damosina na nanampi-maso tsotra izao ! Tsy nisy sahy nijoro, nanohitra ny tsindry azo lena avy amin’ny MPANJANAKA IZAY FANTATSIKA REHETRA HOE IZA ATRAMIN’IZAY !!

  MPIVARO-TENA SY TANINDRAZANA, SATRIA MATIM-BOLA IRAY TRANO !

  NItady na MItady sitrany aminy isan’andro, dia izao nasitriny any anaty lavaka, toeran’ny asan-devoly !!

 13. Tonga masiaka an! fa tena MARINA ny anao ry Kintana!!
  Ilay fandraisana andraikitra mihintsy no tsy ampy, MATIM-BOLA !!!
  fa izay tsy manaiky ho vidiana koa aloha dia VOAJEDAKA e!!tsy hay e!!mankarary fo ny mandinika azy.

 14. Ranavalona! amin’ilay taratasy nalefan’i Ranjeva tany amin’ny commission européenne ( http://lafy8.forumactif.ca – lettre du CCC) dia voatonona ao ny anaran’i Lalao Ravalomanana sy ny andininy faha 20 ny tojo-zotra izay momba an’i Dada, ny andininy faha 9 sy 13 ny déclaration universelle des droits de L’homme izay momba an’ i Dada koa.Izaho indray aloha tsy dia masiaka satria hita ihany ny nahazo an-Dranjeva sy ny zanany vavy ary mahafaly aho raha mbola mijoro ohatran’izao izy eny na dia atao hoe:tara aza.Dia miandry an’i Naika hihetsika indray izao.

 15. Mandalo ihany isika eto amin’ity tany ity ary mindrana ihany isika rehefa dinihana ka tokony ho karakaraina izay mba anjaran’ny tena:foanana ny doro tanety ary tsy simbana amin’ny tsy antony ny ala no sady hampiroboina ny fambolen-kazo.
  Ary indrindrindrindra tokony ho zaraina amin’ny vahoaka malagasy tsy vaky volo ny hareana an-kibon’ny tany fa tsy natao ho reharehan’ny vahiny(tsotsoka sy Sinoa).Am-bava homana am-po mieritra:

  http://youtu.be/tKzJYSabSW0

 16. How can we dance when our Earth is turning ?
  How do we sleep while our beds are burning ?

  Inona no mba lova ho an’ ireo sombin’ny aina ? Fanjakan’ny baroa sy tany karakaina ?

 17. Mba misy afaka manazava ve ilay tenin’Andriamatoa Ranjeva hoe: » fa ilaina amin’ny famahana ny krizy ny fihaonana iarahan’izy efatra mirahalahy mianaka dia ny filoham-pirenena voafidin’ny vahoaka Malagasy toa an’Andriamatoa isany Zafy Albert, Didier Ratsiraka, Ravalomanana Marc ary Ingahy Rajoelina. Sady anton’ny fahasahiranana manjo ny firenena izy ireo. Misaotra mialoha.

 18. « Sady anton’ny ny fahasahiranana manjò ny firenena izy ireo » !

  Izaho koa dia tena mba gaga ihany tamin’io fanambaràna io ! Raha zohiana ny eritreriny dia toa tsy tokony ho eo amin’ny Fitondrana intsony ny Filoha Ravalomanana !

  Noho izany, dia alohan’ny fifidianana an’izay ho Filoham-pirenena, dia TOKONY MANAO fitsapakevim-bahoaka na referendum aloha ny tetezamita !

  Mbola tokony hitondra ny Firenena ve ny Filoha Ravalomanana ? Eny na Tsia !
  Dia ho hita eo ny zavatra tadiavin’ny vahoaka MALAGASY !

  Ny vahoaka moa no tompom-pahefàna, sa ny miaramila na koa ny mpanongam-panjakàna ?

  IO NO VAHA-OLANA MAZAVA SY HAHARITRA !!!

 19. Misaotra Bomafohy fa nahazo valiny mahafa-po,izany hoe:taty aoriana be taty izany??
  ny teo ahola mantsy tena tsy naharė mihintsy aho aloha.Ekeko koa ny voalazanao ny
  @ zavatra nanjoa azy mianakavy ka io vao maika MAIZINA amiko hoe: AIZA MARINA NO TENA TOERANA MISY AZY???
  Tsy an-tany tsy amparafara???

  Kintana sy Lilinoi. Hafahafa marina izany teniny izany an! tena marina ve???hhhhnnnnnn?????
  Sao dia mitady hitondra ny baolina ingahy Ranjeva???Tsy tandriko indray io teniny io.
  Izaho kosa aloha raha vao FAMPITOVIANA an’i dada @ domelina dia efa hataoko fa tsy azo hekena e!
  misy zavatra mifono lalina ao fa tsy maintsy hivoaka eo ihany @ farany fa avelao ho tonga eo i Dada.

 20. ranavalona,
  Tsy novakianao tsara angaha ny tatitra nataon’i Solo razafy io ?

  Betsaka laotra ny zavatra tsy azo ekena amin’izao fotoana izao ; fa ny mahatalanjona dia lasa resaka be fandanian’andro fotsiny ilay izy ê !
  Rahoviana ny vahoaka madinika no mba hahatsapa sy hahafantatra an’izany hoe FIRENENA TAN-DALÀNA IZANY, raha tahak’izao foana no ataon’ireo milaza ny tenany fa MPANAO POLITIQUE IREO ?

  Izao mpangalatra sy mpamono olona rehetra izao ve no atao mpitondra, ary satria MPANAO PÔLITIKA DIA TSY MAINTSY EKENA ????

  Aiza marina no tadiavina hiafaran’io Tanindrazana io ?

  Dia tena latsak’ambany dia ambany ny fotom-pisainan-dramalagasy !!

 21. Fanomanana « place » ho azy no ketrehin’ity Ranjeva ity fa tsy ny fodian’i Dada, rehefa vandana dia kary eh! I Dada ihany no solution fa tsy tokony asiana resaka fihaonan’izy efatra zany! Vitan’i Dada irery io, ny indicateur tsara nandritra ny fitondrana ny firenena dia t@ andron’ny Ra8: aleo izy no hitondra, ary tsy maintsy hitondra ka ho « merry come back » milay be no ho eo. Arakaraky ny maha ela fipetraka an’io domelina io eo no mahavoaozona azy lalindalina kokoa avy @ vahoaka, avelao hidongy toerana eo fa ho avy aminy ny « tsio-drivotry ny lohasaha mangina »: efa io migrevy io daholo, l’heure approche, soyons patient, nous les Dadaistes!!!

 22. Nifanojo tamin’ny eritreritro ny anareo ry Kintana sy Ranavalona. Raha marina ny ahiahy aminy dia tsy ho tafavoaka amin’ny krizy isika, satria ho toy izao foana no ataon’ny mpanao politika antsika mandra-panaikin’ny vahoaka ny fitondran’ny mpanjanaka

 23. Ny ahy indray dia tena feno alahelo aho satria, tsapako fa toa misy mihitsy ny fisaratsarahana na samy manohana an’i Dada daholo aza !

  Mba rahoviana ihany ity SOLIDARITE ity e ?!!!
  Io no heveriko fa tsy mbola eo amintsika malagasy mihitsy. Satry foana hifampitsikera, fa tsy mba mihezaka ny hifanohana mihitsy ! Io anefa no tena herin’ireto vozongo ireto !

  Ka raha tsy miray hina, vanja tsy mirehitra tsara fa atahorana fotsiny !
  Toy ny lazain’i Jentilisa hoe :
  Toy kotro-baratra : raha akaiky atahorana, fa raha lavitra mahamanina !
  Tena tsara di tsara ry Jentilisa io dicton io a ! 😉

 24. Vous avez 100% raison monsieur le professeur mais tout ce que vous dites est comme toujours, n’est qu’effet d’annonce.

  En revanche, monsieur le professeur, nous, on est descendu dans la rue, plusieurs fois par semaine. De même, nombre de personnes ayant le même âge que vous sont venues à Ivato au mois de janvier. Je suis sûre monsieur le professeur que vous n’y étiez pas personnellement au nom de la neutralité, mais comment être neutre dans un pareil contexte monsieur le professeur? Ou alors manifester n’est pas digne du rang que vous imaginiez être le vôtre monsieur le professeur?

  Tant de gens ont retourné leur veste, alors je me méfie des pseudo-intellects*** qui bla-bla-bla-ttent à longueur d’années, qui fantasment d’être leader d’un mouvement et néanmoins restent « hautains » et éloignés de notre cause. Vous me rappelez un certain Ratsirahonana Norbert et Andriamanjato Richard du temps de leur immense popularité chez les gens de Tanà. Et vous me rappelez l’opinion d’un certain journal quotidien qui se dit neutre, mais peut-être pas,juste poule mouillée: « Les Nouvelles ».

  Merci tout de même de votre participation à votre façon pour notre lutte (ça n’est pas une dialectique mais bien simplement une lutte populaire monsieur le professeur) et PRENEZ GARDE DE NE PAS FAIRE OMBRAGE A MARC RAVALOMANANA****, au cas où il arriverait quoi que ce soit à celui-ci*****.

  ***Les intellects étranger avec qui j’ai travaillé et qui ont un titre de « professeur » font des recherches et des PUBLICATIONS de recherche ou sortent un livre/an.

  ****comme un certain Ambroise Ravonison (et sa femme et sa minable association) sont en train de faire, en se servant du nom « Ravalomanana ».

  *****Marc Ravalomanana ne sera pas Habyriamana du Rawanda en 1994 monsieur le Professeur.

 25. CONCLUSION=mitovy @ « Kitanamanandrambo » ny ahy:

  -INONA NO STRATEGIE?
  -DENONCER-O NOMMEMENT/NOMINATIVEMENT (milazà anarana) izay nanao tsy mety,

  Fa tsy manao [N+1]ème conférences de presse ampiseho fahaizana @ Malagasy tsy mahay taratasy sy fadiranovana. Izaho koa tsy mena-mitsangana anoloanao @ fahaizana Ingahy Ranjeva, SAINGY MILAHATRA ENY AN-DALANA aho iusaky ny krizy tompoko.

 26. Efa nosoratako atsy amin’ilay sujet iray, fa dia entiko eto ihany ity !

  « LA POLITIQUE DOIT ÊTRE UN REEL ENGAGEMENT, AVANT D’ÊTRE UNE CARRIÈRE » !

  E. MINUMBU, Pdt de l’Association des jeunes Elus de France

  Tovanako kely hoe, « engagement désintéressé » !

 27. Mamy! tena manohina be ny voalazanao!latsaka ny ranomasoko!
  Tena marina ary tsy misy azo kianina !Kintana tsy hitako intsony izay lazaina!!
  Resy lahatra aho @ momba an-Ranjeva!!toa voavaly daholo ny fanontaniana nanitikitika ahy hatr’izay.

  Njara hataoko fa manampy anao io fanazavan’i Mamy io, aza raisinao ho tsikera ilay izy fa tena marina
  ny azy, indrindra io voalazany farany io tena nahalatsaka ny ranomasoko mihintsy.
  Mankasitraka Mamy a!

  Saika hadinoko Kintana fa izaho tsy namaky ny soratr’i Solo Zafy fa ny Kabariny no nohenoiko (Ranjeva io).

 28. Mba tiako ho fantatra ny « fandinian’Ingahy Profesora Ranjeva » ny toe-javatra tahak’izao amin’ny maha Mpahay Lalàna azy !

  http://www.topmada.com/2009/04/video-on-na-pas-tire-sur-la-foule/

  Nanao fanakianana ny RFI hoe, nahodina amin’ny zavatra hafa ny Fametraham-panontaniana nataony tamin’i Noël Kotonandrasana !
  Tsy fantany ve fa ny oronan-tsary dia nentina hanamporofoina fa famahan-dalitra ny nataon’ity hoe jeneraly ity !

  Tsy nisy fitifirana tamin’ny tena bala hono !

  Mba hainoy ny voalazany anie, fa dia asa na dia taiza no naha jeneraly azy ê !

 29. Raha dinihina amin’ny trangan-javatra amin’izao fotoana izao aloha amiko manokana, dia manao azafady aho,fa ny tena zavatra tokony ho tazonina an-tsaina ANGAMBA 🙂 DIA izao :

  – Rehfa olona tsy manohana an’i Doelina dia efa raisina moramora hatrany, FA TSY AVY ISIKA DIA HANAKIANA HATRANY.
  Ny hevitro mantsy, raha mitady Firaisan-kina isika dia ny TSY MAHA-EO intsony an’i Domelina ihany no tena zava-dehibe !

  Ka raha araka ny hevitr’i Pr Ranjeva moa ka hoe tsy ho afaka ny hilatsaka ho fidiana i Dada, moa ve tsy izy izao no olona faharoa afaka mandray an-tanana ny Fitondrana ny Firenena (NEFA MOA IZANY DIA HEVITRO MANOKANA IZAHO IRERY).

  Ka tsy manome tsiny ny rehetra aho mampitandrina an’i Pr Ranjeva, fa dia i Dada ihany no voalohan-toerana arovantsika sy tohanantsika.
  Fa raha sanatria sanatria ka…..  Eto dia mamerina hatrany aho, fa mba tsara ihany raha misy anticipation ny zanak’i Dada ny amin’izay mety ho fihetsiky ny Foza amin’ny Fahatongavan’i Dada !
  Ny zavatra fantatra dia efa sûr fa somary hisy korontana ihany, ka inona no paika entina hiadiana amin’izany ?!! izay angamba hoy aho no maika sy tsara dinihina.
  Hevitra hifanakalozana sao misy misendaotra e 😉

  KM , misaotra indrindra mihezaka ny mba hahalalànao ny amin’izay e!

 30. Ilay video tsy hitako fa vao hanokatra Ordi indray aho fa nisy Tsikera nanaitra ahy tao @ Topmada
  ry Kintana, hitanao ve ilay tsikeran’i Rakotoarisoa???ary mety ho voa mafy angamba lery io??
  voa mafy t@ farahatony angamba ka sahy MIJABAKA ???

 31. « Le putsch de Rajoelina était une manière de redistribuer un pouvoir à une génération plus jeune, frustrée de la confiscation par les vieux présidents « Ravalomanana et Ratsiraraka….. »

  Confiscation ahoana moa, kanefa ny Président Ravalomanana mbola nanana zo namita ny mandat-ny faharoa !

  Eritreritr’ilay mpanao gazety io sa analizin’Ingahy Profesora ?

  http://www.courrierinternational.com/article/2011/06/09/une-societe-a-bout-de-souffle

 32. Azafady an ! tohin’ny voalzako esty ambony dia ny FIRAISAN-KINA NO HERY E !-

  Hihetsika ny Mouvance ZAFY ! Ka inona no hoataon’ny Mouvance Ravaloamanana ?
  Tokony hilahatra miaraka aminy, sa mbola hitokona hanao irery ?
  Miangavy re Tompoko o !
  Ataovy izay hifanatonana, fa ny fialan’i Domelina no tanjona …..ALOHAN’NY ZAVATRA HAFA REHETRA REHETRA;

  Ity ny zvatra nentin’i Sapa ary :

  http://www.tananews.com/2012/02/mouvance-zafy-le-29-fevrier-pour-mettre-fin-au-regime-rajoelina/#comment-56384

  Mouvance Zafy : le 29 février pour mettre fin au régime Rajoelina
  le Lundi 20 février 2012 à 8:31

  « Notre objectif est carrément de mettre fin à ce régime et de destituer le président de la Transition »,

  Les manifestations s’organisent autour de la date du 29 février. Outre le mouvement « Ampy izay », une manifestation de grande envergure est annoncée par la mouvance et qualifiée comme étant le mouvement qui mettra fin au régime Rajoelina.


  Aiza isika zanak’i Dada MIVANTANA e ?!!!

 33. Njara,
  Misy olona milaza fa mpiaro ny ara-dalàna, fa tena PIRE NOHO NY ATAON’NY FOZA NY ZAVATRA ATAONY !!
  Betsaka ireo mahafantatra an’izany !

  Tsy dia fanakianana be fahatany ny ahy, fa fotoana izao mba ampieritreritra ny tsirairay avy !! Ary izany, na dia efa somary tara aza !

 34. Raha ny tena marina dia be dia be ireo milaza fa sy manoana an’i domelina fa
  toa fialana fotsiny satria fantatr’izy ireo fa efa maimbo i domelina dia hialany toy izany,
  nefa hita ihany fa miosona miaraka aminy any ambadika any ( manoana ankolaka no tiako lazaina) jereo i Deba sy Roandefo???
  aiza izy izao ???voky dia nitsaitsaika mora2.

 35. Ka inona moa izany no tena ala-olana amin’izay ?
  Raha ny olona avy ety ivelany, toa anay izany, dia tsy maharaka izany velively! Marina fa olana ny tsy fahafantarana izany, ka hiodina aiza moa izany isika ?

  Ho sarotra ny hamaly an’izay, fa amiko manokana, raha misy hetsika entina HAMPIALA an’i Domelina, dia efa izy izay, raha ny fandinihako manokana.
  Izaho aloha tsy milaza mihitsy hoe fanakianana be fahatany, fa ny hevitro dia hoe :

  Raha misy hetsika entina manala an’i Domelina dia mirotsaka, na ho inona valiny eo na ho inona.
  Raha mbola handalina ny hoe fa ahoana ny esty na ny eroa mantsy amio dia tsy ho tafavoaka isika, fa ny maika, dia
  MIALA LAOHA DOMELINA SY NY VAZAHA, avy eo ifampitady indray e !
  Domelina est notre Prob n°1, a mon avis !

 36. Mifanindry amin’ny fahatongavan’i Dada koa ny 29.02, ka tena korontana be, ary mety hizarazara ny vahoaka :

  Ao ny hitsena an’i Dada
  – Ary ao koa ny hilahatra

  Ny foza sy ny miaramilan’i risara manginy fotsiny, ka raha sty mahay izay tompon’andraikitra amin’ny fitsenana an’i Dada, dia ho voasambotra amin’ny alehany i Dada.
  Amiko dia eo no olana e !
  Ny dinika aloha raha tsy misy ny fanakianana, tsy mandroso isika e! noho izany aleo mifanakiana kely ihany amim-pirahalahiana, mba hahitàna ny mety ho atao !
  sa ahoana ?

 37. Ranavalona o !

  Aoka re tsy hitady izay mety na tsy mety ataon’ny sasany isika e ! Miangavy an-tanan-droa aho satria….ohatra i Me Hanitra !

  Mba nisy ve olona hafa nahavita izay mba nataony ?!!!
  Ary i Naika nankaiza ? ary i Rakotoamboa sy ny sisa ?!!!
  Marina fa tsy tena mazava anie ny fitondràna ataon’i Mamy Rakot e ! anefa ny zavatra tsapa dia MBA MIHEZAKA IZY, ary tsy mora koa ny zavatra ataony eo anatrehan’ny foza tsy te hahalala fa ny hisambotra ihany !
  Toy ny manao idée fixe aho, fa miandry izay havoakanareo, fa raha ny tenako dia tsotra hatrany no ho ataoko :

  Izay hetsika mampiala an’i TGV, dia efa izy satria :
  – Mitolona ho an’ny Tanindrazana amidiny amin’ny vazaha izany, ary
  – Manosika ny Fitsaràna sy Fitondràna ho amin’ny Ara-dalàna
  – Manala ny tena criminel tamin’ny 07.02.2009, ka manosika ny CPI hanenjika an’i Domelina !
  – Manampy ny hamoahana ny gadra politika ihany koa
  Voafaoka ao daholo izany rehefa MIALA SY VOASAMBOTRA I DOMELINA

 38. Njara!
  Moramora fa tsy misy manohitra ano eo ry dà a! mba manazava ny sasany aloha,
  ny olana eto dia hataoko fa ilay fototra iray lazainao io mihintsy no tsy misy TOKOTANINY
  dia ny : FIVERENAN’i DADA izany,amiko aloha io an!oaoaoao etsy sy eroa fa ny tena paika ady @ fiverenan’i dada dia
  TSY MISY afa tsy ny VAHOAKA eo @ Magro TOKANA, ary sahiko mihintsy ny milaza eto fa tahakan’i Miasa irery ihany
  i dada satria raha ireny zavamiseho ireny no dinihina dia tsy tokony ho ry zareo eto an-toerana ve no hijery akaiky ireny
  NOTAM tsy NOTAM lava ireny???nefa dia tsy misy mihetsika fa MIMENOMENONA fotsiny ampitoerana dia VITA eo iny,
  dia tonga indray ny manaraka. Azafady aho ry se fa toa ianao o hanalako ny foko eto, efa mba nafana fo teo i M.Hanitra
  fa fa » na izao dia izao aza » nefa indrisy fa tsy nisy NANARAKA.Malahelo koa anie aho ry dà @ ireto mpanao politika fa tsy
  hoe faly ny hitsikera fotsiny e!!tena tsy mety mihintsy ny hataon’ireo,i Mamy R amiko dia nampiditra antsika t@ kiso nanolotra
  ity domelina ity ho filoha mpitantana ny tetezamita ,fa soa fa mba nitsovalana ny firaisam-be fa raha tsy izany dia VITA DAGO.

 39. Hatra@’izao aloha dia tsy misy tetika maty paika @ hialan’i fat na ny
  FIVERENAN’I dada tsy misy raorao,vao blabla daholo ary tsy mbola nisy daty na fotoana
  tapaka mihintsy ny @’izany fa raha mbola izao koa no fomba hitondrana ity fitondrana ity dia tsy ho tafavoaka.
  Jereo ary EFA fantatra fa ho avy i dada dia iza indray no hamorona HANASAMAKA ny VAHOAKA eo izao????
  ary tsy ny ankolafy Zafy irery fa ry ILOAFO koa hamory olona hono @’ilay 25 izao hanohitra ny fitsabahan’i SADC
  ny raharaham-pirenentsika,ka amiko fanasaraham-bazana ny fanaovana io HETSIKA @ FOTOANA ahatongavan’i
  dada io ary VOAKARAMA LAFO DIA LAFO NY OLONA HANAO IZANY.N’inona anton’ny hetsika hataony na inona
  tsy voahevitra mihintsy satria efa fantatra efa ela fa ho tonga @’io fotoana io i Dada, k’aiza ary hoy Njara??iza! iza
  intson no mba azo hitokisana ???soa fa mbola eo i dada !!!

 40. Ny tokatrano tsy ahahaka ê ! Raha lobaka sy pataloha tsy dia maninona laotra ny manas’azy eny amin’ny lavoara ! Zavatra hafa toa manahirana be ihany !
  Mbola hipoitra ny tena marina, indray andro any !!
  Misy amin’ireo tononinao ireo ry njara, dia misy olona azo hitokisana tokoa !
  Aoka hiandry ny 29, dia ho hita eo daholo ny tena fahaizan’ny tsirairay avy, ary koa ny ny tena fitiavany an’io Tanindrazana io !
  Indraindray, ilay mangina volamena ?????
  Aza dia esorina ny fo ry ranavalona fa ilaina !!!! Mbola mila anao ny mpisera, satria betsaka ny zavatra marina voalazanao !

 41. Asa sarotsaromana ny paik’adinao ry Ingahy Ranjeva Raymond a! Tsy famonjena @ Gasikara latsaka an-katerena no tena antony fiverenanao eo @ sehatra ara-politika fa hita fa toa tsy hahomby Ingahy Mamy Rakotoarivelo @ iraka nampanaovin’i Ravalomanana de aleo mba hiakatra ndray ingahy Professeur sa de mba mahita rirary. Mamapalahelo izany mba « fitiavan-tanindrazanao ». Indrisy!

 42. Tena mampalahelo mintsy le ataon’ireto mpanao politika reto. Taitra @ torimasony hono ingahy Ranjeva de zao vô mahita hoe « Tsy mandeha amin’ny laoniny ny fiainam-pirenena », ka de hamerina azy @ laoniny zany ramose ô? sa efa hitanao fa mety ho tafaverina hiany « dada 8 » ka de aleo manomana dieny izao ny place sô de mba. Zany de tena mpiatsaravelatsihy tsotra izao. Dryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

 43. Manohina ahy mafy ny teninao ny momba ahy ry Kintana,raha mba fantatrao mantsy
  ny momba ity amabavinao???TAKAPA kely ,tsotsotra,tso piaina nefa faly aho maharė
  fa misy zavatra mba hilana ahy ihany ,izany no nampisalasala ahy tsy niditry teto fa nanaraka fotsiny aho nandritra
  ny 2 TAONA, koa faly aho @ mba fankasitrahana kely ahy eto.MISAOTRA KINTANA a! fitiavako ny tanindrazako no
  mahatonga ahy ho eto dia izay, ary io tsy ahalalako menatra raha sanatria aza tsy ampy ny fahaizako hiatrika izany.
  koa misaotra @ fanohanana ahy ry akamako isany. Faly aho manana anareo isany eto, bisous bė daholo!!!!!

 44. Feno alahelo tokoa ny fon’ny bavy izany an !!!!? Calme ise oa !!!

  Asa izay mba eritreritrareo amin’itony mpanao gazety franstay itony ???! Fa raha izaho aloha dia mankahala na ilaina amin’ny fanapritahana vaovao aza ireo .

  R’izareo no misisika mametraka fanontaniana VOALOHANY amin’i Dada, anefa rehefa mivaoka ny vaovao, zavtra tsy misy ilàna azy mihitsy no mba alefany, NA HAMOAKA AZA izy.
  Amin’izay manohana an’ny zanaky ny Mpanjanaka foana…
  Roahy tany ireo eee! Hanovy an-tsonjay raha vao franstay ! 🙁 !!!

 45. Ranavalona!eto mora.Ity haveriko aminao indray ilay hira indray mandeha iry:

  http://youtu.be/bgHP-Tku4KI

  Njara!back in business indray e!

  Iraimbilanja: I Papay dia nianatra tao amin’i PATA.Efa dimampolo taona mahery daholo ireo zatovo lahy ireo afa-tsy ilay mitendry aponga.

 46. Bemafohy !
  Back in your …..job, or…….business ?!!! ;)There’s something like a difference ! isn’it ?!
  So ,Good job ! 😉

 47. Njara,
  Hisavasavana ny raviny hono no ahitana ny fotony, sanatria tsy fanakiana be fahatany no ataoko eto fa adi-hevitra mba ahasoa ny Firenena. Misaotra anao tokoa aho aloha amin’ny fandrosoanao ny hevitrao satria isika rehetra dia samy te hiala amin’ny fitondran’ny fat sy ny vazaha.
  Fa nahoana no 29 Février no nosafidian’ny Mouvance Zafy « pour mettre fin au régime Rajoelina?
  Raha miala eo amin’ny fitondrana ve i Domelina dia miala eto ny Frantsay?
  Mino ve ianao fa ho tafaverina am-pilaminana eto i Dada raha miala i Rajoelina?
  Mety misy antony ao matoa mbola tsy mihetsika ny Mouvance Ravalomanana,
  Fa maninona kosa moa raha nataon’ny Mouvance Zafy hoe  » pour mettre fin au régime Rajoelina et pour le retour sans condition du Président Marc Ravalomanana. Amin’izay
  dia misy ny solidarité araka ny hevitrao.

 48. Misaotra antsika isika e ! adi-hevitra tokoa ary ara-pilahiana fa tsy misy filàna vanony akory !
  Raha mamaly anao amin’ireo fanotaniana ireo anie aho, toy ny milaza ho mahafanta-javatra e ! Nefa ny tena marina dia samy ao anatin’ny tsy fahalalàna ny TENA MARINA isika raha ny fahalalàko.
  Samy manombatombana daholo ihany na iza na iza eto, ny any ambadika dia an’ireo milaza ho mpanao politika daholo. Minoa ahy ianao fa na ireo ao anatiny aza anie vitsy no tena mahalala e !

  Ny roa amin’ireo fanonfaniana ireo anefa dia maro no HEVERIKO fa afaka mamaly azy :
  1)
  Raha miala rajoelina…..IZAY TOHANAN’NY VAZAHA, tsy hoe tsy ho eo intsony ny vazaha, fa kosa TSY HO AFAKA NY HANJAKAZAKA toy ny amin’izao fotoana raha ny hevitro. Izany hoe efa mba hafa indray ny fomba fifandraisana amin’ny vazaha.
  Isan’ny tanjona izany …..amiko…..NY HANOVANA tanteraka ny fifandraisana amin’ny vazaha satria tsy ho azo atao koa ny manipaka azy tanteraka.
  2)
  « Mino ve ianao fa ho tafaverina am-pilaminana eto i Dada raha miala i Rajoelina? »

  Mino aho fa ho mora kokoa ny fodian’i Dada satria ny fisian’ireo vazaha manohana azy anie no mampatanjaka an’i rajoelina e! Raha ny miaramila malagasy mbola azo hifanarahana amin’ny maha-samy malagasy, fa ireo miaramila vazaha ao sy izay mercenaires ho mbola ho avy, efa miaramila vonona ny hihazona ny tombotsoa ho an’i la frantsa na HISY MATY aman’arivony aza ny malagasy.
  Raha mijery ny amin’izao fotoana, dia miady amin’ny fahjavalo roa tonta anie isika e : ny miaramila gasy sy ny vazaha ary ao anatin’izany hoe vazaha izany ireo miaramila vazaha tonga hanjanaka.
  Ireo no heveriko fa azoko omena valiny. Ny sisan’izay dia varotr’omby anaty ambiaty, fa ny marina kosa dia mazava tsy azo afenina ny fanjanahana miatra amin’ny malagasy !

  Fiheverako ity ho lazaiko ity :
  Mihevitra angamba ny Mouvance Zafy fa ny andro hatongavan’i Dada, dia tsy maintsy miala koa i rajoelina ???! Izany…….ANGAMBA ! 😉
  Misaotra mamelona izany resaka izany e !  Raha tsy hahadiso, dia heveriko, fa tsara dia tsara raha mba misy ANTICIPATION ny Mouvance rehetra amin’y fihavian’i Dada sy izay mety hiseho amin’ny andro hatongavany !
  Inona no tokony ho atao ?
  Milahatra miaraka amin’i Zafy sa milahatra mitsena an’i Dada sa milhatra eo anoloan’ny Masoivoho Frantsay sa milahatra mampiseho FIRAISAN-KINA…..sa
  Mivonona amin’ny fihantsiana ady ho ataon’ny foza sy ny AV7 sy ny Iliafo…..?
  Izany no mba tena tiako ho vakiana eto ry Lilinoi !
  Ny mifanaratsy dia TSY AMIKO INTSONY, ary izany no adinay ao amin’ny lafy8 🙂
  Aoka izay ny critique fa ny hezaka no imasoana !!!

 49. Lillinoi s!
  Araka ny hevitrao ve dia MISY izany hoe Tena Mpanao Politika izany ao MADAGASIKARA
  – @ IZAO FOTOANA IZAO ? –

 50. Misy zavatra tsy dia mazava loatra azafady ilay voalazan’i Masimanoro????
  inona no tiany hatongavana @’ilay hoe: » tsy nahomby ny hiraka nampanaovin’i dada an’i Mamy.R???? »
  raha mba misy manazava io na i Masimanoro nanoratra azy azafady tompoko!

  Toa niverina any @ faha18 taona indray ilay hira ry Bemafohy,mampahatsiahy ny taloha,mahalasa ny vinany.

  Njara! ataoko fa tsy mila tenenina akory fa tsy mantsy mandray anjara ny rehetra @ fahatongavan’i dada, tsy hitanao daholo
  angaha ireo olona nirodorodo teny hatr@’ireo mpamadika aza tonga teny,i Mėmė ohatra,dia ireo vahoala an’ETSINY tsy nisy
  noterena ireny fa tonga an-tsitra-po daholo,fa raha ny @’iny indray tsy olana,fa eto @’ilay fandaminana no tokony hatao lafatra
  fa t@’iny farany iny dia nahitana ny lesoka maro.

 51. « Tsy nahomby ny hiraka nampanaovan’i dada an’i Mamy R. » !

  Raha tianao ho fantatra ry ranavalona, dia natao hiraka, mba hijery izay zavatra mba tsara sy mahasoa any Antseranana izy, kanefa dia nitodidoha nianatsimo ! Asa Toliara na Faradofay ?
  Lasa tany ny « Quattro » miseho ho tena « tout terrain », kanefa ny « rehetra » niandry tany andrefana !! Araky ny resaka mandeha, dia toa en panne sa very any anebakebany any ilay izy !
  Ny hitsikitsika tsy mandididihy foana, fa ao raha…

  Hoy Bemafohy

  « Pr Ranjeva ! Tokony eo anilan’i Dada ianao fa tsy mialoha azy ». Marina dia marina izany !
  Raha mbola tena mitady ny vaha-olana Ingahy Ranjeva, dia tokony manantona an’ny Prezidà Ravalomanana, satria na hiodin-kavia na hiodin-kavanana, dia mbola ny Prezidà Ravalomanana no andrasan’ny vahoaka hamerina amin’ny laoniny ny zava-drehetra ao an-toerana !
  Ny zavatra tena tsara tokony mba ataony koa, satria efa hitany izao fa tsy misy mandeha amin’ny laoniny ny fiainana ao Madagasikara, dia mampiasa ny fahaizany sy ireo namany mpahay Lalàna rehetra , MITSIKERA NY ZAVATRA REHETRA TSY MIADY ARY TSY TOKONY NEKENA, AO ANATIN’IO FEUILLE DE ROUTE IO !!
  Ary tokony manao fanambaràna ôfisialy ihany koa izy hoe : Tsy tokony nosoniavina io FDR io !!

 52. RAha manakiana ny fitondrana HAT i Ranjeva dia tsy midika velively hoe te hampiditra an ra8 eto akory, izay fantany tsara ny crimes sy ny halatra nataony, ka aza manofinofy an zany ry zareo

 53. Tanora! porofo siantifika ihany fa tsy honohono e!

  Ho an’ny foza isany mba vakio ity:
  14h30 – PAUVRETE : les conditions de vie des enfants malgaches se dégradent. Selon un rapport publié par l’Unicef, 8 millions sur les 10 millions d’enfants malgaches de moins de 18 ans vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Parmi les causes de ces non respects des droits des enfants, l’insuffisance des dépenses publiques affectées à la promotion des secteurs sociaux.
  Date : 22/02/12

 54. Manonofy ny foza fa ny SORONA sy ny FANDROBANA nataony dia ho
  VOAHILINY MORA2 @ dada hi!hi!hi!hi!!!!!!!!!!manantenà taitsokona fa aza mba miaza.

 55. merci Bema a, efa zava-nisy efa nolovaina tam andron’ireo mpitondra nikirakira volab teo aloha izany ry Bema a,miasa amin’io sehatra io ny tenako. ka tsy vaovao akory izany indrindra am zao crise izao.
  Fa ny mahagaga ahy ange ry Bema dia ry ra8 mbola manaratsy ary toa manakana am fomba reetra ny fanampiana ny malagasy, nefa mba homme d’Etat ihany hono. satria malahelo seza sy ny orin’asany e.

 56. Tanora!n’inona n’inona ataon-DRavalomana, ny CI no manana ny teny farany na hanampy izy na tsia.Ny dikan’izany dia tsy mankato an’i TGV ny CI ka tsy manome ny fanampiana.Tsy Ravalomanana no mandidy fa ny CI.Raha tia tanindrazana i TGV dia miala.

 57. Bema a,ny CI izany aloha dia tsy hihaino andra8 izany mihintsy e, raha tsy hoe ireo mpanao jadona ao Afrika ireo angamba , fa ilay fomban’ny lery izay mandany vola manaratsy ny fireneny ary hanasazy ireo vahoaka satria naongan’ireo izy no tena mahagaga hoe tena mba gasy ihany ve le8 iny sa misy devoly.

 58. Tanora!ka maninona no tsy mahazo fanampiana avy amin’ny CI ny governemanta malagasy raha tsy miheno an’i Dada??Lojika

 59. Envoyé par: Besa tena izy

  Date: mer 22 février 2012 13:54:54

  vaovao misongadina 22-02-12
  Gtt La reunion
  Tsy avelan’ny pôlisy hamangy an’i Lt Cl Charles Andrianasoavina
  Mandalo vetivety eto an-tanindrazana ny rahalahin’ny Lt kôlônely Charles, hany fianakaviana manaraka azy, mandritra ny fitsaboana any “La Réunion” ary tsy ho ela dia hiverina any dilam-bato indray hiandry ny zandriny. Araka ny loharanom-baovao akaiky ny fianakaviany dia efa nanaiky nanonitra ny laniny tamin’ny saran-dalana niala teto Madagasikara nankany “La Réunion” tamin’ny fotoana nitondrana an’i Lt Cl Charles notsaboina any ivelany ny governemanta Malagasy. Araka ny loharanom-baovao etsy ambony ihany dia arahin’ny pôlisy any “La Réunion” maso akaiky ny olona rehetra mivezivezy ao amin’ny efitrano misy io manamboninahitra io. Ary voalaza fa tsy mahazo alalana mamangy azy ny GTT any “La Réunion”. Misy “camera” rahateo ao anatin’ny efitrano atorian’ny Lt Cl Charles, ahafahan’ny pôlisy manara-maso ny zava-misy. Voalaza fa isaky ny roa andro farafahakeliny no mandalo mijery ny zava-miseho ny mpitandro filaminana.

  Teo ambavahaonan’ny fahafatesana!

  Manoloana ny feo mivoaka avy amin’ny “prefecture” any an-toerana izay milaza fa “tsy tia anay ny Filoha teo aloha dia tsy tiavinay ihany koa” dia mametra-panontaniana ny fianakaviany hoe: Efa tena lasa lalina ny fifankahalana eo amin’ny roa tonta. Araka ny loharanom-baovao etsy ambony ihany dia nanoro hevitra an’i Lt Cl Charles ny mpitsabo any an-toerana fa tsy tokony hiverina eto Madagasikara io manamboninahitra io, mandra-pahatomombana tanteraka ny fahasalamany. Raha ny nambaran’ny mpitsabo any an-toerana mantsy dia efa teo ambavahaonan’ny fahafatesana ny Lt Cl Charles Andrianasoavina, tamin’ny fotoana nahatongavany tao amin’ny hôpitaly. Voalaza fa efa saika hanala ny fitaovana rehetra napetraka tamin’ny tenany ny mpitsabo no nahita fanantenana kely ary niala nenina farany. Notsiahivian’ny mpitsabo fa nisy nana tao amin’ilay faritra nodidiana ka tsy maintsy naverina fanindroany indray izany. Raha ny tombatomban’ny mpitsabo dia amin’ny volana aogositra no hivoaka ny hôpitaly ny Lt Cl Charles ary amin’ny volana nôvambra dia tsy maintsy miverina anaovana fizahana indray izy.

  V.R.

 60. Tanora! santionany hafa koa amin’ny andron’i Domelina.

  Une grosse plantation de cannabis de plusieurs hectares découverte dans le sud de Tuléar
  Publié le Mercredi 22 février 2012 à 16:16

 61. Atramin’ny hoviana ny saka sy ny alika, no lasa mpiambina trondro sy hena masaka eo ambony latabatra ?

  A propos de crimes, le discours qu’il avait tenu le 7 février 2009, a failli être le premier et dernier pour l’ex PM putschiste Ndefo ! Il FAISAIT PARTIE de ceux qui devaient passer de vie à trépas ce jour-là ; mais il avait eu de la chance le bougre car ne faisant pas partie des conspirateurs, ses gardes du corps avaient bien fait leur boulot !

  Malheureusement pour les commanditaires du 7 février, le Ndefo connait tous les détails maintenant !

 62. hO ANTSIKA lian-dalàna sy manohana an’i Dada !
  Enga anie mba samy
  – HIOMANA sy
  – HANDRAY ANJARA daholo ho amriky ny FIARAISAN-KINA

  – Miansto ny Malagasy ho tonga saina isika,
  ka ANDAO ISIKA NO HANOME EXEMPLE, dia mety hisy fiatraikany ny zavatra ho ataontsika amin’ireo Mpitolo sy Mpiray Tanindrazana amintsika .


  Mnararaotra aho hilaza amin’i GTT – GENEVE fa dia miandry tohiny ny TTASY mba nalefanay e ! Misaotra Tompoko !

  ———————————————————oOo—————

  ANTSO GTT

  Envoyé par: GTT IDF
  Date: mer 22 février 2012 18:34:58

  http://img850.imageshack.us/img850/7179/antsogtt.png

 63. Hono hoy aho ry Lalou! Pôlisy vazaha ve sa Gasy no manaramaso an’i Charles izany???
  fa ny zavatra nanaitra ahy koa dia ilay dokotera tena miaro mafy ny ain’i Charles, nef izy any @
  tanin’i vozongo???mbola mba misy tsara ihany @’ ity tany ity.Tsy hoe rehefa renikely dia Tatasika daholo.

 64. Njara

  Izaho aloha efa hataoko izay hataoko fa raha misy zavatra iombonana tsy mandà aho.
  Aiza ianao ry Neninoro???andao hatao indray ilay vavaka miaraka, @ 9 alina angamba mety???

  Ary mba aiza ary Baby izay e???elaela tsy hita???sao dia namoy fo??.

  Njara sy Nantenaina manamafy aminareo eto aho fa tetika hanakorontanana sy handravana ny tolona no hilazana fa
  MAMADIKA i M. Hanitra sy Zafilahy ary efa fantatra fa VEHIVAVY namandry Mėmė no manely io tsaho io, ireo 2 ireo
  mantsy no TENA MAFY HATOKA TSY VOAVIDY KA HIEZAHANY HAODINA HANARAKA AZY, mbola ho tadiaviko
  hoe IZA NO ANARAN’io VEHIVAVY TSIVANONA Io, izy no te HIVAROTENA @ foza any dia olona tsy azony ahodina
  ary no mba hosora-potaka,tsy maintsy ho zahaviko ny anaran’io vehivavy io ary dia ho havoakako eto.TSIVANONA!!!!!

 65. Betsaka ny voalazanareo rehetra teto, hatramin’izay nivoahan’ity lahatsoratr’i Solo Razafy ity. Ny zavatra hitako nisongadina tamin’izany voalaza izany dia tsotra : tsy azon’ny olona tokoa ( toa an-dRanavalona ohatra ) ny tian-dRaymond Ranjeva holazaina. Ny gasy manko amin’ny ankapobeny dia olon’ny fo, izany hoe tsy azony ny tian-kambara raha tsy mipàka any amin’ny ati-taovany any.
  Tsy tokony hohadinoina fa anisan’ny fototry ny olana anie dia Ravalo sy Domelina e. Ary izy 3-lahy voafidy taloha dia samy manana ny olony eto Madagsikara ary tsy afaka atao ankilabao. Ny mpanongam-panjakana no manana ny hery hatreto ka tsy azo idovirana aloha. Izay no anisany ilazan-dRanjeva fa tsy maintsy mihaona izy 4-dahy. Fa tsy hoentina amin’ny fo fotsiny hoe : tsy azo akambana i Ravalo sy i Domelina.
  Ankoatra izay hitako hoe mazava ny an-dRanjeva : tsy mitondra ny tetezamita tena ireo olona 4 ireo fa miandry ery amin’ny ligne de départ izay ho amboarin’ny tetezamita tena izay. Izany hoe, ilay tetezamita dia manamboatra ny lalan-kaleha tena izy ary ireo olona 4 ireo dia tsy miditra raha tsy ho fidiana amin’izay ( raha sahy ).
  Io tetezamita tena izy io anefa tsy mety raha tsy olona tena neutre no mitondra azy. Raha ny mpanao politika amin’izao dia tsy misy ilana azy. Ary tsy i Domelina koa no itondra azy.
  Ranjeva izany dia tsy mbola nanilika velively an-dRavalo, fa asainy miandry ery amin’ny ligne de départ. Amin’izay dia ho lany mora izy raha tena tian’ny olona tokoa.
  Ny fahitako azy dia Ranjeva no anisan’ny olona sahy manilika ny mpanao politika vendrana rehetra eto Madagasikara, satria ireo no mampikatso tanterak ny firenena noho ny fitiavam-bola manokana sy ny sisa.

  Azo ve ?

 66. Azonay sy mazava tsara ry Brandon, fa izahay dia tsy mila an’i domelina fotsiny izao ê !

  Noho ny INONA NO HOE MAHAZO MILATSAKA FIDIANA HO FILOHAM-PIRENENA I DOMELINA ??
  LALÀNA AVY AIZA NA INONA ???

  Rehefa sarotra araky ny fahitan-dRanjeva azy ny raharaha, dia NY FAMERENANA NY PREZIDÀ EO AMIN’NY TOERANY NO MORA INDRINDRA, ARY TAKIAN’NY VAHOAKA !!!!

  Tamin’ny 2009, vao tsy raikitra ny fanantanterahana ny Accord de Maputo, no efa natao resaka ny hoe Tetezamita ho tantanan’i Ranjeva. Raha mba tena nampiasainy ny fahaizany tamin’izany fotoana izany, nanao izay tokony NATAO REHETRA TATY IVELANY, mety efa mba nilamina ny tantara !

  Ni-dénoncer ny Coup d’Etat, na koa iny hoe Referendum constitutionnel iny fotsiny dia efa nilàn’azy, na amin’izao fotoana izao aza !

  Tsy tokony niandry ho voan’ny Gangrène ilay olona vao hoe mila fitsaboana ilay fery !

 67. Za koa dia tsy mila an’i Domelina e, toy ny rehetra. Fa mieritreritra fotsiny aho hoe : ahoana ny fomba hanalana an’io tary io eo ?
  Hidina an-dalambe ? Tonga ry jeneraly baomba, dia matahotra ny olona sao matimaty foana eo. Azo atao anefa izay raha toa ka manana haino amn-jery isika hanentanana ny olona. Olana io.
  Dénonciations ? Efa betsaka izay natao izay. Dia ny olana : tsy tadidin’ny olona izay voalaza tany aloha satria tsy miverimberina. Mbola mifampitohy amin’ilay radio io.
  Hanao grève générale ? Azo atao tsara : mila miray hina ny rehetra, na public io na privé. Mila ampahafantarina ombieny ombieny ny tsy mety rehetra nanomboka tamin’ny coup d’Etat hatramin’izao hiakaran’ny vidin’ny voatabia singany 1 ho 200 Ariary izao, mandalo amin’ny resaka 7 février izay nampamonoan’i Domelina ny gasy, na dia tena gasy vendrana aza ireo.
  Noho izany rehetra izany, dia ahoana ary ny atao ? Concrètement ?

 68. Ny fehim-potoana nomen’ny SADC amiko no hitondran’azy ! Tsy maintsy entitra ny SADC, dia avy eo hita eo izay tokony atao.

  I domelina sy ny akamany manao ny ataony, kanefa ny FDR « tsy mamela » ny mpiaro ny ara-dalàna HANEO NY HATEZERANY MOMBAN’NY TSY FANARAHINA ANTSAKANY SY ANDAVANY AN’ILAY FDR IHANY KOA !
  Ny fikasan’ny Movansa Zafy sy ny HPM izao, dia efa tsy mifanaraka amin’ilay FDR ! Tsy tokony omena tsiny ry zareo satria i domelina no tsy MANARAKA AN’ILAY IZY ATRAMIN’NY NANAONA SONIA AN’ILAY IZY, TOY NY FANAONY.

  Na dia mampalahelo aza, tokony ravàna any io FDR io ! Tsy HAMOKATRA MIHINTSY IO !! TSY MATEZA NY ZAVATRA TANDRAMETAKA !
  Famarotana saka be loha avy amin’ny frantsay io, fa tsy inona akory !

 69. Kintana! na ho hajanona aza io FR io ve hino ianao fa hanaiky hiala eo ity domelina?????
  jereo aza ity sariny MISARINGOTRA ireo carnaval ireny tsy mbola misy mahasahy
  manala azy eny @ birao samihafa eny nefa efa voalaza fa tetezamita io fa tsy mbola REPÔBLIKA????
  Raha ny marina dia io voalazan’i Kintana io mihintsy no izy, farafaharatsiny i dada mamita ny mandahany dia ho hita
  avy eo ny tohiny,tokony ho io no hanaovana fifidianana fitsapan-kevi-bahoaka.

 70. Njara,
  Miala tsiny aho raha izao vao afaka namaly ny fanontanianao fa mbola nisy fasahiranana kely. Raha misy izany olona izany amin’izao fotoana izao ao Dago dia efa tsy tra-drano satria tena manelingelina ny mpanjanaka sy ny mpiaraka aminy.

 71. Izay ary fa manomboka hita ny azo atao. Izany hoe, tsy diso velively ny tenin’i Kintana fa tokony hajanona eo io FDR io. Ny fanontaniana manaraka dia izao : inona amin’izay no hasolo azy mba tsy ho tandrametaka intsony ?
  Tsy azo raisina ny tenin-dRanavalona hoe : aleo aloha hamita ny mandat-ny i Dada dia ho hita eo ny tohiny. Miala tsiny aho fa izay foana no mahavoa antsika ( alefaso ity sy iroa dia HO HITA EO ny tohiny ). Tsy mba manana vision lavitra mihitsy isika, dia lalaovin-dry zalahy frantsay. Tsy possible intsony ny hanohizan’i Dada ny mandat. Resaka rediredy izany ary tsy misy dikany koa e. Aleo homanina ny làlana ahafahany hofidiana indray.
  Izany hoe, fomba hafa izany no hanalana an’i Domelina eo.
  Asa ianareo raha nanaraka ny conférence de presse-ndRanjeva teo. Ataoko fa miha-mazava amin’ny rehetra amin’izay ny tiany hambara.

 72. Fihomezana kely ( hitako tany ho any ) alohan’ny hidirana amin’ny resaka « matotra » !

  Un automobiliste circulant sur une autoroute est pris par un bouchon monstre ! Tout à coup, quelqu’un frappe à sa vitre ; le conducteur la baisse et demande :
  – Oui, c’est pour quoi ?
  L’autre dit :
  – Des terroristes ont pris en ôtage Sarkozy ! Ils réclament 1 million d’euros, sinon ils l’arrosent d’essence et vont jetter des allumettes dessus. C’est pourquoi, nous faisons une quête.
  L’automobiliste lui demanda.
  – Et les gens donnent combien ???

  LA SUITE, PLUS TARD

 73. Sérieux amin’izay

  Voalohany indrindra dia misaotra anao Brandon, nanao ny tatitra fohifohy ! Tena mba liana dia liana ny tenako hijery an’ilay fandaharana.
  Manarak’izany, raha tsy diso aho, dia izaho ihany koa no namaoka an’ilay resaka hoe, rehefa tena TSY MISY VAHA-OLANA, AVELAO NY PREZIDÀ MAMITA NY MANDAT-NY !! Natao resaka somary vazivazy, fa mety izay ihany koa ny tokony atao rehefa tsy HIFANARAKA NY MALAGASY SAMY MALAGASY !

  Raha hisy ( ary tokony hisy ) ny tetezamita, dia tsy maintsy misy ihany koa ny tondrozotra, hanantanterahana an’izany.
  Ny tena mampalahelo anie, dia io tondrozotra nosoniavin-dry zareo io, dia ataoka amin’ny teny frantsay : TSY CONSENSUEL, INCLUSF SY NEUTRE Ê !!!
  Any ny tena olana. Ny hevitra rehetra napetraka tao ( izay avy amin’ny frantsay avokoa ny ankabeazany ), dia fanomezana FAHEFÀNA TSY MISY TOY IZANY HO AN’IREO MPANONGANA !
  Inona no tokony ho atao ?
  Hiverenana DINIHIN’NY TENA MPAHAY LALÀNA, ARY RAFITRA VAOVAO MIHINTSY NO APETRAKA !

  Lazaina fa an’ny malagasy samy malagasy no mijery an’izany, dia amiko :
  1- Foanana amin’ny fomba ôfisialy aloha ilay Constitution fôpla
  2- RARÀNA MAFY NY FRANTSAY TSY HITSABAKA INTSONY AO ANATIN’NY RAHARAHAM-PIRENENA MALAGASY, RAHA TSY EFA TAFAVERINA NY ARA-DALÀNA ( Raisina ho vavolombelona ny Vondrona eraopeana, afrikana, sns….). Angamba « utopique » fa tsy maninona fa haroso ihany !!
  3- Asiana fivoriana (any ivelany, atrehan’ny vavolombelona hafa ), hiraisan’ny manampahaizana momban’ny Lalàna sy solotenan’ny MPANAO PÔLITIKA ( jerena ny tokony ho isany, NA KOA HOE IZA AVY ). Esorina teo ireo ANTOKO FÔPLA REHETRA IZAY NATSANGAN’NY SASANY MBA HO « VALIN-KASASÀRANA » !!
  4- Tondrozotra vaovao amin’izay ( ARY SONIAVIN’NY REHETRA ARY INDRINDRA NY PREZIDÀ RAVALOMANANA FA TSY OLON-KAFA ) no ampiarina !!
  5- FILOHAN’NY TETEZAMITA ?? TSY MILA MPANONGANA !! ARY IO NO TENA TSY MAINTSY TAKIANA !!

  Asa, iza no afaka hanohy ?

 74. Misaotra an’i Brandon tsy misorona miteny sady vao maika nampianao fanazavana mazava tsara koa izay
  no hilaina eto, mifanitsy sy mifanoro.
  Marina daholo ilay voalazanareo fa ny olana amiko @’ity fandravana ny FR ity dia ilay mbola tsy hay hoe: inona no ahasolo azy??
  satria tsy maintsy i domelina no mbola HIBODO toerana eo,ka vao maika ahazo vahana dia hitarazoka eo indray izy ary mbola
  hanjakazaka hiaraka @’ireo frantsay izay efa ao an-towrana ireo,izany hoe: mila paika tena entitra ALOHAN’NY HANDRAVANA IO.
  Hamafisiko koa ilay tenin’iKINTANA hoe: SONIAN’I DADA no hilaina ,izy ihany no tokony hanao sonia fa ampy izay kisoni2 izay.
  Dia ilay paikan’ny renikely handrava io dia hanome an’i miaramila izany satria ireo efa voavidiny.Koa hoy aho hoe: raha tsy mbola
  hita izay hanoloana io dia aoka aloha sao sanatria!!!!!!
  Izaho aloha tsy nahita an’izany fanazavan’i P.Ranjeva izany,fa raha misy lalana hafa ???izay no andrasana izay ela izay.

 75. Suite blague !

  A la question :
  – Et les gens donnent combien ?
  L’autre répondit :
  – Euh…, cela dépend des gens, de DEUX A CINQ LITRES !!!

 76. Tonga saina ny frantsay fa tsy mamokatra ilay domelina, ary « somary » manenina tamin’ny fanohanan’azy ; tsy azo hidovirana ihany koa ny Prezidà Ravalomanana ! Dia ho hitantsika ny tohiny !
  Resaka mandeha eny « andalantsara sy efitra fandraisam-bahiny » !

 77. Tsy mahagaga!!!!!!na dia hataoko aza fa mitampina inona daholo??????
  Ny tena marina koa dia nanantena ny frantsay fa tena doma ity Gasy ka azo hivarotana
  saka be loha,ka tsy NANDAITRA ILAY TETIKA RATSY sady sendra izay FETSY RATSY lavitra noho izy izireo,
  very aho vola be!!ny diavolan-kolava ny lalao mbola ho ela e!!!TANY MASINA IO OAH!!!!!!Hifankahita eo!!!

 78. Miala tsiny raha izao vao mahasoratra fa nisy olana ara-teknika kely.

  Ho tohin’ny blague nataon ‘i KM dia hoy TGV:
  je préfère le gas oil, c’est moins cher.

  Ho tohin’ny fivoriana dia ity misy zavatra kely holazaiko momban’i Ramalason Olga izay Mairessen’ Antsirabe teo aloha.
  Marihina fa I Antsirabe dia nandova zavatra maro mihintsy amin’ny fifandraisan’ny Norveziana sy ny Malagasy satria tao Antsirabe no anisany nandaitra ny fivavahana loterana izay nentin’ireo Norveziana tamin’ny taon-jato faha-18.Amin’izao fotoana izao dia an-jatony maro ny malagasy mianatra sy mipetraka any izay nohezahinay ny nifanantona tamin-dry zareo kanefa noho ny fitsipika mifehy ny fikambanana malagasy norveziana any Norvezy dia tsy tokony hanao politika ny mambra ao amin’io fikambanana io ,izany hoe ny malagasy rehetra any amin’iny tany iny na dia atao aza fa tsy mankasitraka an’i TGV i Norvezy izay nandray an’i Dada ny mpanjakany ary vao nandray an’i Ramalason Olga volana vitsivitsy izay.
  Asa na inona no zavatra nanjo an’io Ramatoa io fa raha nandalo tao Genève izy dia nangataka ny CI hanome fankatoavana an’ny HAT.Tsiahivina fa tsy Norvezy ihany no tsra fifandraisana amin’io Mairesse io fa ny Frantsay koa satria dia miasa ao amin’ny alliance française ny mpanomontsainany akaiky.

  Momba ny soso-kevitra i KM dia tsy ratsy mihintsy satria mahita aho fa tsy neutre ilay FDR, ry Mamy koa anie mizesta tsy manao écouteur rehefa misy fanambarana amin’ny teny anglisy tamin’ireny négociation ireny.
  Ary raha tonga dia ny accordsn’i Cotonou no ampiharina?Dia hiarahana mandrindra amin’ny parlemanta ACP-UE ary ny SADC ny fametrahana ny transition?

 79. Ny tena grave amin’ilay raharaha dia efa fomban’ny frantsay hatrizay io. Nanomboka tamin’ny 1958 no mankaty. Ry zareo no nametraka ny olony manerana an’i Afrika tamin’ny alalan’ny réseau de Jacques Foccart.
  Fa mety sy azo raisina ka dinihana daholo ny hevitra 5 naroson’i Kintana teo. Ampiako an’izao : tokony hanaiky an’ireo i Dada ka hiandry eo amin’ny ligne de départ vaovao mba tsy hisian’ny gidregidra ratsy vaovao indray.
  Dia iza ary no atao hitantana ny tetezamita tena izy, izay sady tsy mpanao politika no tsy izy efa-dahy ? Eo no mipetraka ny alternative Raymond Ranjeva. Izy rahateo efa nilaza tany aloha fa hamoaka hatreo amin’ny tetezamita, dia izay ihany fa tsy hanohy. Izany hoe tsy hanembatsembana an’i Dada izy izany.

 80. Heveriko fa nisy nanolana tao Paris tao aza i dà!
  izay vao navoakany tao??fa firy ry zareo ??tandremo @ sisa! vazivazy an!!tonga soa kamboko e!

  Efa izay anie no nolazaina fa naleon’i Mamy R i domelina e!!efa masaka teo fa Ranjeva
  no hitantana ny tetezamita e!
  ny antony dia nanome toky azy angamba i domelina hoe: any @nareo ny PM,saingy sakabe loha fotsiny ,dia efa
  aty aoriana izy vao mimeno2 indray fa hoe: tsimponin’ny sasany fotsiny izay mahafalifaly azy ao @’ilay FR sns
  Akorinao izay!!!!!

 81. ôtran’ny mety mihintsy ilay hevitr’i Brandon, aleo miandry point de départ vaovao sao dia ipitsihan’ny rà eo i Dada, efa akaiky mantsy ny irodanan’ny mandan’ny Jerikôm-poza, ka raha sanatria maninomaninona eo io Domendrana io dia lazaina fa i Dada no ambadika, ka mba tsy hisian’ny fanaratsiana an’i Dada dia aleo hoy aho tsy miditra fa manomana ny fidirana triomphale @ manaraka. Efa hitan’ny tantara ‘zao fa tsy misy ilàna azy intsony ny TGV ka aleo miandry ity manda efa miharodana ity. Sady vao mainka miha-mamiratra isan’andro anie i Dada arakaraky ny fipetrahan’ireo TGV ireo elaela eo @ fitondrana eo eh! Tsy misy ninoninona mandeha intsony: na ho avy androany Dada na ho elaela efa tsy tratra intsony ity Dagontsika efa rendrika tanteraka, aleo hilamina ny fidiran’ni Dada dia hilamina koa ny fanarenany ny Tanàna.

 82. Enga anie ry Terminator!!!nefa tokony hisy paika koa fa io angaha hiala eo
  raha tsy SOROANA, ny feo efa rė koa aloha dia ho vitain’ireo niray petsapetsa
  taminy ireo i domelina dia sady ahilika @ dada no hiala MENAKA izy ireo dia hafatratra @ domelina daholo
  ny RIATRA, ka marina tokoa fa tsy maintsy mailo hatrany isika.

 83. Ny Prezidà Ravalomanana anie ry zareo efa tany Maputo ireny no nilaza, fa tsy te handray anjara amin’io TETEZAMITA io ê !!

  ZOAN’NY PREZIDÀ RAVALOMANANA NO MBOLA MILATSAKA, ARY HO TAKIAN-TSIKA LALANDAVA IZANY, RAHA MBOLA TIAN’NY VAHOAKA NY HITONDRANY NY FIRENENA !!

  NY ZAVATRA TADIAVIN’NY FRANTSAY DIA NY TSY HANAOVANY PAOLITIKA INTSONY !!!

  TSY AZO EKENA IZANY !!! ANJARAN’NY VAHOAKA MALAGASY NY MITANTANA NY FIAINANY FA TSY AN’NY FRANTSAY MIHINTSY !!!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *