Aiza ny rivo-baovao entin’ny fanovàna nodradradraina teto e?

Mandalo fahasahiranana lalina amin’izao fotoana izao ny vahoaka malagasy. Mihasarotra andro aman’alina ny fiainana noho ny fidangan’ny vidin-javatra samihafa ilain’ny mponina. Vao mainka nanampi trotraka ny fiakaran’ny vidin-tsolika , sy ny arina na saribao fandrehitra niàka-bidy tampoka noho ny haratsian’ny toetr’andro.

Nampiteny ny moana ny sondro-bidy nidangana teo amin’ny saribao. Nipàka hatrany amin’ny roa alina ariary ny gony iray, ary ny toko roanjato lasa niàkatra dimanjato. Tetsy ankilan’izay efa mampiakatra ny saran-dàlany ireo kaoperativam-pitaterana sasantsasany. Ny hafa toa efa miandry fotoana fotsiny sisa.

Tsy maintsy hisy fiakarana any amin’ny zavatra hafa sy sehatra isan-karazany izao toe-javatra izao satria iza irery no hiaritra ny mafy eo ? Mitady ny fomba ivelomany ny tsirairay eo amin’ny andavanandrom-piainany eo. Atao avokoa izay ahazoana kely na be mihitsy, ka rehefa mahita irika dia manararaotra avy hatrany, hany ka hatramin’ny mpivarotra anana avy no lasa mpivarotra saribao tampotampoka eo.

« Aleo maty rahampitso toy izay maty anio », hoy ny fitenintsika Malagasy, ary « raha ho faty aho matesa rahavana », toa izany sisa no lasa fomba fisainana ankehitriny. Zary lasa fiaraha-monin’ny fanararaotana ny vaninandro amin’izao fotoana izao ka « mifampihinana » ny mpiara-belona. Atao izay ahazoana vola any amin’ny hafa na dia amin’ny fomba tsy ara-dalàna loatra aza. Araraotina ny fahasahiranan’ny mpiray firenena mba hakàna tombony ho an’ ny tena. Alaim-panahy mihitsy aza ny tena hisaina rehefa mahita ny zava-mitranga hoe toa mifampiandry kendry tohina ny Malagasy isan’andro, izay sisa ilay fiaraha-moniny.

Tsy tongatonga ho azy anefa izany rehetra izany, satria iaraha-mahalala, fa tany aloha ny Malagasy tia fihavanana « Aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana », hoy izy ; tia mifanampy sy mifanolo-tànana izy, fa tsy mpanararaotra. Tato anatin’ny izao fotoan-tsarotra eto amin’ny firenena izao, nanomboka tamin’ny taona 2009 nisian’ny fanonganam-panjakana teto ka niainan’ny vahoaka ny krizy, no anisan’ny antony lehibe namotika ny toe-tsaina. Lesona ratsy maro samihafa no natolotra hiainan’ny maro. Nanjaka ny fitiavan-tena sy tombontsoa ho an’ny tena manokana teo amin’ireo mihazom-pahefana hany tsy nihambahamba ireo vahoaka entina mandray ihany koa ny lesona mifanaraka amin’ny toerana misy azy. Vokany, izao no zava-misy, tsy mifamelona , fa « mifampihinana » ankoatra ny efa fifanipahany toy ny « valala an-karona ». Rivo-baovao entin’ny fanovàna nodradradraina teto tato anatin’ny telo taona avokoa izany.

32 pensées sur “Aiza ny rivo-baovao entin’ny fanovàna nodradradraina teto e?”

 1. Ny rivotra malotony no havoakany rehefa voky sy letra sesika izy
  fa inona no ho RIVO-baovao ho entiny eo e???dia manely ilay fofona ratsiny,
  izay no hiainan’ny vahoaka isanandro.

 2. Efa nangataka tamin’ny Ray tsy toa izy, mba ho ao anatin’ny haizina mandrakizay no hiainan’ny vahoaka malagasy, koa dia mizaka sy hiaritra an’izay notadiavina izao ê !
  Tsy olom-boahozona marina ny malagasy, fa olona tia miaina ao anatin’ny loto sy fahantràna ; fahantràna amin’ny lafiny rehetra !

  Aoka ho fantatrareo foza, fa tsy ho adinon’ny taranaka sy fara aman-dimby izao tantara mampalahelo izao ! Na ny endrikareo na ny teninareo, dia tsy misy izay tsy hahafantatra, na dia afaka 300 taona aza ! !

 3. Tena tsy tė-hijery io akory aho ry Kintana fa manome litika be a!
  makando be tena makaloiloy mihintsy.

 4. Ary tena mitovy mihintsy ny eritrerin-tsika izany ! Saika nampiako kely ila com ery ambony hoe, « tsy azo jerena rahatoa vao avy nisakafo » !
  Tsara jerena na henoana moa, satria tsy misy oronan-tsary io, fa feo fotsiny !

 5. ohatry ny hifandatsa sisa raha miteny, ka aleo @’izao,dia izay izany koa inona???
  izao mizaka ny vokany tsara, efa ao anaty ranon-kapan’i domelina daholo ny rehetra.

 6. Lozantsika malagasy nanohana an’ity mpikiky diska ity ahazoany manongam-panjakana fa dia izao nivarina any ankady tanteraka no niafaran’ny firenentsika, inona moa no mba fahaizana hain’ileio afatsy ny fangalarana sy ny fanapotehana, sy ny fampirohorohona ary dia resa-be sy lainga no atsetsiny ny vahoaka, hany ka dia ny firenena no potika sy vizana, izy anefa tsy hiala mora eo @ io toerany io noho ny tahony ny fitsaram-bahoaka, jiolahy anie io é, tsy hainareo angaha izany atao hoe olon’ny alina izany,taiza no nisy izany hoe DJ lasa filoha izany raha tsy teto madagasikara, tena mahamenatra sy mampanongo tena fa dia izany no mpitondra antsika.

 7. Voasodokan’ilay manjelanjelatra toy ny lolofotsy daholo ê !

  Mba mangataka an’izay manam-pahaizana afaka manao an’ilay izy ê ! Efa vita hatry ny ela ny tolona rahatoa ka mba nisy ni-sous-tirer ny video tahak’izao !
  Mila adika toa ilay an’ny France 24 io (na ny hafa koa ), mba ho hitan’ny REHETRA NY MAHA OLON-DRATSY AN’ILAY DOMELINA IO !
  Voarakitra ao anatin’io VIDEO IO AMBONY IO, ny fotom-pisainana ratsy mitoetra ao amin’ilay domelina mpanongam-panjakàna io !
  Adalan’izay nanaraka sy nihino an’io, satria izao lasa complices amin’ny fahaverezan’ny Tanindrazana !

 8. Tafiditra tsara ao anatin’ny vovon’ny foza i Mamy R.
  nahazo mari-boninahitra fa sady nanaiky ilay » FITIAVANA » no
  tsy tonga i dada, gadra tsy mivoaka ,ny haino aman-jery tsy mivoha nefa izy filohan’i CT dia mendrika ny
  MARIBONINAHITRA avy @ domelina izany sady indray koa ankolafy dada???????
  Asa raha mbola tsy handray fepetra ihany dada @’izao toe-javatra izao fa efa tena miharihary fa tsy mazava ity MAMY.R ity.

 9. Mariboninahitra NOSONIAVIN’i domelina an!!!na hataoko aza fa efa kapa no mihazona ny lohako???
  hataoko ahoana no hanaiky izay FATIN’ ALIKA INY MBA HANOME MARIBONINAHITRA?????
  izay fako tsy faka taranaka namela TAKAITRA mafy ny FIRENEKO ary mbola tsy tafavoaka hatr@’izao??
  tsy haiko efa voky inona ity Mamy .R ity??dia ny fodian’i dada ??tsy misy RESAKA.
  Tsy tokony handray fepetra hentitra ve ny zanak’i dada @’izao toe-draharaha izao e??????

 10. Nombreux sont les Malgaches qui se sont regroupés pour réclamer d’autres feuilles de route , se croyant ainsi avoir une solution miracle pour résoudre EN UN CLIN D’OEIL cette crise qui a duré trois ans..!
  Nous voilà , actuellement , parvenus au goulot d’étranglement de cette crise..
  A ce niveau douloureux , certains d’entre Nous éprouvent l’échec des négociations menées jusqu’à ce jour..!
  Mais Nous sommes- Nous posé la question du pourquoi et du comment de ce sentiment d’échec des négociations ?

  Tout le monde censé s’ac corde à reconnaître que la cause ou le blocage de ces négociations viennent de la volonté de rajoelina , qui se sent fort de par les conseils et les ordes qu’il reçoit de ses commanditaires…français , karana , malgaches..!
  Et la multiplication des groupes uu des  » assemblages  » de Malgaches , qui d’ailleurs ne prône autre chose que le « firaisance  » et l’élaboration d’une nouvelle feuille de route , qui n’ a aucune notoriété ni force de loi pour être adoptée ,reconnue par Tous ni à l’intérieur ni à l’extérieur du Pays !
  Seule la négociation , dans le cadre d’un traité international signé , Nous garantit la victoire ,c’est-à-dire le retour à l’ordre constitutionnel reconnu par la Communauté internationale..!

  Liberté d’interpréter ,d’examiner et de porter jugement sur les diverses convulsions qui ont secoué Notre Pays tout le long de Notre Histoire est souvent dictée par la facile pédanterie de croire et de faire croire que son interprétation , que son examen , que son jugement constitue la vraie vérité , l’unique et la seule explication qui prévale dans la recherche de la solution de sortie de crise et que d’après cette dernière proposition présomptueuse ici présentée seule la mobilisation générale des Malgaches constitue la seule la seule solution adéquate..!

  Nous savons , selon différentes sources – orale (les récits par des témoins oculaires ,qui par ailleurs ont laissé des écrits , les lova-tsofina )- écrite par des échotiers , des prétendus historiens ,souvent étrangers , qui ont décrits de façon tendacieuse les évènements qui leur ont été rapportés..
  Les vraies sources se trouvent dans les archives de la
  LONDON MISIONARY SOCIETY en Angleterre qui sont riches des récits des missionnaires anglais qui ont été témoins oculaires des changements sociétaux des Malgaches ( évangélisation , enseignement , santé publique , modes de construction des maisons.., relations entre le Roaume et les Mlgaches.., donc les premiers pas en politique…!).

  Voilà des raisons qui doient Nous obliger à demeurer humbles
  dans la lcture de Notre Histoire ancienne et récente vécue par les Malgaches , qui ont adopté le comportement prudent et méfiant du caméléon : » Dia – tany ny famindra : miiato dia mijery ny lasa ary miandrandra ny ho avy , vao mandroso ,manohy ny dia ! ».

  La vie , l’Histoire des Malgaches , n’est pas simple à étudier , à comprendre car trop de présomptueux , prétentions échotiers , comme j’ai persiflé plus haut , ont cru tout savoir sans avoir rien compris..

  Je vais ,paraphraser un auteur français ,pour exprimer mon scepticisme quant à ces prétentions à comprendre les Malgaches et leurs problèmes politiques depuis l’annexion du
  Pays par la France jusqu’à ce jour où la France ne lâche prise dans de sa main mise sur la politique générale de
  MADAGASCAR , qui est réputée indépendante et souveraine.., reconnue universellement !

  Et toutes nos difficultés d’hier et d’aujourd’hui sont conséquentes de cette main mise de la France sur notre Pays, qui est fondamentalement dictée par sa volonté de main mise sur les matières premières qui représentent nos richesses essentielles et qui constituent nos ressources Nous permettant de vivre..HUMAINEMENT .LIBREMENT ET DIGNEMENT!

  VOILA L ‘ ORIGINE DE NOS DIFFICULTES :

  -MAIN MISE SUR LE PAYS GERE PAR DES MALGACHES COLLABORATEURS DES FRANCAIS QUI FONT MAIN BASSE MORDICUE ET FAROUCHEMENT SUR NOS RICHESSES REPRESENTEES PAR NOS MATIERES PREMIERES !

  DES GENERATIONS DE MALGACHES ONT LUTTE CONTRE CETTE VOLONTE DE LA FRANCE DE NOUS TENIR SOUS SON JOUG…DEPUIS L’ANNEXION DE NOTRE PAYS EN 1895 PAR LA FRANCE JUSQU’A CE JOUR..

  –Après la déstabilisation de la Reine RANAVALONA I qui a été
  piégée par » le rapport sur les premiers protestants et ls missionnaires qui ont accusés de préparer le remplacement de la Reine par un autre Roi ( QUE TON REGNE VIENNE , QUE TA VOLONTE SOIT FAITE ! ), rapport qui a été préparé par les français qui n’ont pas supporté la présence et le succès des missionnaires anglais auprès des Malgaches protestants !
  La Reiné victime de « médiamensonge » a réagi en expulsant tous les Européens excepté trois français -jean laborde à
  MANTASOA , lambert à TANANARIVO et de lacastelle à TAMATAVE..et c’est grâce à ces trois non ‘expulsé que j’ai eu la puce à l’oreille qui m’ a dit que ce sont les français qui ont échaffaudé ,avec la collaboration des courtisans autour de la Reine , le bruit d’une révolution de Palais qui allait détrôner la Reine RANAVALO I d’où la colère de celle-ci qui a décidé l’expulsion des européens de M.car et la tuerie de 39 martyrs malgaches complices !

  Plus de trente ans de Monarchie Constitutionnelle , Madagascar a connu la sérénité ,mais la France est revenue à M.car après un échange de zones d’influence entre l’Anglettere lors du traité de MUNICH..et après , encore une fois la collaboration de Malgaches..(cette collaboration des Malgaches est sue et connue de nombreux Malgaches !).

  En 1947 , compte étant tnu de l’élection au Palais Bourbon de trois députés au nom de M.car ,élection qui a été permise par l’adoption de l’Union française voulue par De Gaulle , qui par ce geste politique envers les anciens Pays de l’administration coloniale française pour reconnaissance de leur participation à la libération de la France en 1945 !
  Ce geste de De Gaule n’ a pas été apprécié par les grands colons de Madagascar..
  Par malchance , De Gaulle a d846émissionné du Gouvernement qu’il a dirigé le 26 janvier 1946 pour des raisons de politique interne à la France..!
  Quelle aubaine pour les adversaires de De Gaulle concernant l’Union française..et les grands colons à M.car ont agi pour
  détruire les espoirs des Malgaches nés de cette Union française..
  Alors , comme d’habitude , des bruits ont-ils couru que les membres du MDRM ,auquel ont appartenu les trois députés , vont » faire une rébellion pour avoir l’indépendance du Pays (rapplez-vous le bruit ayant accusé les missionnaires et les premiers protestants !)..
  Nous connaissons Tous la suite ,dont les suites ont jusqu’à ce jour dicté la conduite de la France vis-vis des guvernements de Madagascar , surtout après l’indépendance de jun 1960 : cette conduite est la réaffirmation de la main mise sur la politique générale à M.car et ceci explique les évènements de mai 1972 ,la démission du Général RAMANANTSOA GABRIEL et la fin du gouvernement militaire qui a ouvert la route au padesm jusqu’à fin 2001 ,qui a vu l’élection
  du Président RAVALOMANANA MARC dès le premier tour e décembre 2001 et réélection en décembre 2006..
  Le premier et le seul Président RAVALOMANANA MARC qui ait réalisé ce qu’il a dit et qui a réussi de façon insolente de faire en SIX ANS , ce que la France et ses padesm n’ont pas réussi en 40 ans après l’indépendance..!

  Et ne supportant la réussite des Malgaches à se sortir de la pauvreté héritée depuis 1895 , la france arès avoir déstabilisé par tous les opposants du Président en exercice l’expérience du Président RAVALMANANA MARC , dès la proclamation de la défaite de Ratsiraka en décembre 2001, a conconcté ,organisé , préparé et fait commettre le coup d’état du 17 mars 2009..!

  Voilà notre adversaire et le cadre de notre lutte contre cet adversaire ,qui persiste à détruire notre patriotisme et décourager et emêcher notre volonté de vivre librement , dignement et humainement selon dans l’esprit et selon la lettre du droit humain , inspiré , élaboré par des français..!

  Nous avons essayé de lutter contre cette volonté en 1947 , en mai 1972 ,en août 1991 et le 16 décembre 2001 qui a vu la victoire des Malgaches.. !
  En 1972 le Général RAMANANTSOA GABRIEL , par méfiance ,avant d’exercer les pleins pouvoirs que le Président TSIRANANA lui a cédés , a demandé que les Malgaches s’expriment par réferendum qu’ils approuvent que le Général accepte ces peins pouvoirs..!
  Le Général RAMANANTSOA GABRIEL s’est appliqué avec respect des Malgaches sa mission de Chef de l’Etat et les Malgaches
  lui ont bien rendu..

  Et devant le succès du Général RAMANANTSOA GABRIEL , comme par hasard , Ratsiraka et tsimandrava sous les yeux du Colonel RABETAFIKA ROLAND se mettent ,chacun à sa façon , de critiquer le gouvernement , à racher dans la soupe..

  Tsimandrava ,fort de sa gendarmerie , de son ministère de l’intérieur et l’émission » hala olona » écrit par le colonel Ratsivalaka, s’en est allé chez le Général RAMANANTSOA GABABRIEL à la Villa des Roses à FARAVOHITRA à SIX HEURES DU MATIN pour le sommer de démissionner le 05 février 1975..
  La suite est trop connue : tsimandrava a été tué le 11 février 1975..et Ratsiraka après des mics-macs a pris le pouvoir durant près de 30 ans avec un break de deux ans avec Zafy..!

  Seul dans le cadre d’un traité international a été jugé bon , efficace , crédible tels les Accords de MAPUTO , remplacé par la feuille de route de SAINDTON permet aux Malgaches de résoudre cette crise en LUTTANT AVEC LA COMMUNAUTE INTERNATIONAL ET DES PAYS PUISSANTS COMME LES USA ,L’AFRIQUE DU SUD , L’UNION EUROPEENNE ? L’UNION AFRICAINE , LA SADC LA MAIN MISE SUR LA GESTION DU PAYS PAR DES MALGACHES COLLABO ET LA MAIN MISE SUR NOS RICHESSES PAR LA FRANCE..!

  NOTRE RESPONSABILITE EN TANT QUE MALGACHES EST DE BIEN NOUS RENDRE COMPTE DES FAITS ET GESTES DE LA FRANCE POUR NOUS RE-COLONISER D’UNE FACON OU D’UNE AUTRE ET DE BIEN NOUS ARMER MORALEMENT DE PAR LE RENFORCEMENT FERME DE NOTRE FIARAHA-MONINA SANS QUE CHACUN DE NOUS SE PRENNE POUR LE PIC DE LA MIRANDOLE..
  RESTONS MODESTES , HONNETES , MARINA , MENDRIKA ,CREDIBLES ET RESPECTUEUX LES UNS ENVERS LES AUTRES.., SANS TRICHER NI
  CHERCHER A BERNER PERSONNE !

  Veuillez m’excuser de la longueur de mon exposé : le sujet est trop important pour notre existence essentielle , pour notre édification et pour la pérennisation de notre race , de notre fahendrena afin que que nos enfants , nos petits enants et nos arriere-arrière-petits enfants puissent brandir avec fierté le fanion de la souveraineté que leurs ancêtres ont défendue sans faiblesse..!
  RASSEMBLONS – NOUS MALGRE NOS DIVERSITES EN TOUT GENRE !

  L’ESSENTIEL C’EST NOTRE FIARAHA – MONINA DANS LE RESPECT DES REGLES DE LA DEMOCRATIE , SANS HYPOCRISIE NI MENSONGE NI PRETENTION NI SURENCHERES !

 11. DCR! en parlant de rassemblement, comment pourrions-nous renforcer la solidarité qui règne sur mydago?

 12. Pour cerner la permanence ou la périodicité des convulsions politiques qui secouent la Société Malgache et qui empêchent la durabilité de nos efforts de développement ,
  Nous avons vraiemment l’obligation de façon sérieuse et humble d’examiner , d’interroger notre intime conviction devant nos responsabilités de citoyens adultes sur nos droits et nos devoirs réels en faveur de nos compatriotes et de notre Pays..!
  Ne Nous laissons pas embarqués , sans réfléchir , dans des fausses luttes , des faux débats portant sur des fausses idées , sur des théories ,que des hommes et des femmes
  propagent à travers les médias sociaux ( face book , twitter , internet..) qui sous couvert de ces modes modernes de communications prétendent présenter la nouvelle façon de se conduire , de penser , de s’habiller .., !

  Essaoyons de puiser dans notre capital de sagesse ( ohabolana , fomba amam-panao , littérature , histoire..) notre spécificité ,notre vraie nature de Malgaches que Nous sommes …
  Ces évènements récents et douloureux et le récit des évènements antéreurs de notre Histoire Nous apprennent combien il est heureux de demeurer simples d’apparences mais profonds dans nos pensées, afin de pouvoir refuser , de lutter contre ce qui Nous paraît factice , faux et maniéré…, emprunté..et mensonger..
  Cela Nous permet de trier le vrai du faux..au premier ragard..
  C’est notre arme contre les imposteurs , les menteurs et les beaux parleurs qui essaient de Nous vendre du « saka be loha  » !

  AZA METY DOKAFANA NA TAMBAZANA..NY LALANA TSOTRA SY MAHITSY ARAHINA !

 13. resa-drivotra ty
  rivo-baovao, manohana rivotra mihaodihaody mitady hiditra!!! hum!!!!!! kanjo nahazo cyclone tsy hita izay nafitsoka, tetezana zara raha misy 10 m tsy mbola manomboka akory ny fanamboarana azy

  fa aiza kosa aloha ny anareo no mijery ka izao efa fiovana be izao, izao efa tsy ilaharana intsony ny charbon (fa tsy misy sady lafo ny vidiny) ka inona ndray, aza gaga isika kelikely atsy ra atao par virement bancaire ny vidin’ny atody iray fa tsy zaka bataina ny vola

 14. MBA fiere ry contrefaty hoe cyclone tonga, crise international ny carburant mbola mba misy foto-drafitr’asa vita ihany kanefa dia tsy misy financement exterieur nandritra ny 3 taona izao izany hoe tsy mitrosa izany. ny vahoaka sahirana fa faly kosa anefa satria malalaka tsy monopolisé na voateritery amin’ny safidiny toy tam de8.

 15. Il y a un passage dans le livre de Solofo Randrianja qui s’intitule:Madagascar, le coup d’Etat de mars 2009 qui dit: »la coopération militaire franco-malgache est traditionnellement l’une des plus importantes(Madagascar représentait le 3ème budget de coopération militaire français et le premier en afrique subsaharienne).La suite est connue »

  Mais revenons à nos moutons, l’exposé de DCR me semble très intéressant alors qu’attendons-nous pour rendre cette solidarité plus fort en essayant chacun de participer au débat suivant: que pourrions-nous faire à notre niveau pour que la feuille de route soit:
  a./ amendée et recadrée afin qu’elle soit neutre, inclusive et consensuelle. OU
  b./ remplacée par une FDR II qui contiendrait les accords de Cotonou. OU
  c./ annulée et Dada terminerait son mandat.

  Je me réfère aux initiatives de Louis Michel de l’UE et des propositions des quatres entités suivantes:

  -Mouvance Ravalomana:On conserve l’actuelle feuille de route

  -Mouvance Zafy: On remplace la FDR I par une autre FDR II

  -Mouvance Ratsiraka et l’UE:rencontre au sommet des quatre leaders.

  -Collectif Ranjeva: application des accords de Cotonou.

  Je tiens à souligner qu’en faisant réferences au livre cité ci-dessus, d’autres intellectuels ont contribué à la réalisation de cet ouvrage et j’ai remarqué que Mada possède beaucoup de « grosses têtes » mais manque des hommes d’action.ASA AMIN’IZAY FA TSY KABARY E ARY HEVITRY NY MARO MAHATAKAN-DAVITRA.MISAOTRA TOMPOKO

 16. Merci à vous DCR, je partage entièrement vos deux interventions ci-dessus!

  Votre petite rétrospective sur l’histoire de Madagascar, en passant par London Misionary society ma beacoup plue, c’est tout à fait bien ce que j’ai entendu, de par mes parents et feux grands-parents.

  Les premiers missionnaires anglais et les premiers chrétiens « ONT ETE accusés », ou, « qui sont accusés », de comploter pour remplacer la Reine! Des accusations mensongères pour raison politique de la France, pour en faire de la reine en gros titre dans l’histoire: La Reine sanguinaire.

  DCR, vos conseils sont sages, et réfléchis!! Vous êtes exactement le: « Ela nihetezana lava-volo » comme disaient les « Ntaolo »

  Votre appel à être humbles, à être nous-même en tant que malagasy dans nos traditions, notre façon d’être de penser, de s’habiller…,pourquoi pas!?

  Tenez, regardons les malaisiens, les indonésiens, les thaïlandais, et surtout nos frères et soeurs africains!!

  Ben alors…!

 17. Tsara ny mahafantatra ny tantaran’ny tanindrazan’ny tena, ny fomba amam-panao, ny maha-malagasy sns…. Ny olana dia izao : Ireo milaza azy ho manam-pahaizana, mahafantatra ny zava-drehetra sy ny tantara, izy ireo matetika no tena MPAMBOTRY NY VAHOAKA !

  Jereo fotsiny fa omena voninahitra tahaky ny inona rehefa « mahay mikabary » na « malama vava » sy be resaka toan-dry « zareo » avy any Ambositra !! Firy ry zareo no ao anatin’ireo nanongam-panjakàna ireo ??? Raha misy olona sahy mitsangana sy mizahozaho, dia mivanaka sy lasa toy ny kofehy manaram-panjaitra fotsiny ny sasany ! Tsy mahagaga rahatoa ka mora entina manafika lapam-panjakàna !!

  Toka-maso any an-tanin’ny jamba !!!!

 18. Bemahafohy..Bonsir !

  Vous militez pour un rassemblement..c’est une bonne idée surtout pour ntre Rénovation ,notre restructuration après ces épreuves que Nous avons subies depuis trois ans..
  Le service que je rends humblement aux malgaches c’est de leur partager le peu que je sais sur notrE histoire et et de leur raconter ici et là ce que j’ai enregistré , vu , vécu du 28 MARS 1947 ( mon 6è anniversaire jusqu’à ce jour..!

  Je Vous conseille vivement de Vous rassembler (une dizaine de Malgaches qui en veulent au maximum , je peux vous aider à Vous mettre sur le rail ! ) pour plancher sur l’économie , l’éducation ,la formation de nos ingénieurs qui doivent prendre en charge nos potentielités ( pétrole , divers minerais), qui Nous obligent dès maintenant à Nous préoccuper de ces besoins de notre futur proche , car autrement Nous devons embaucher des étrangers qui coûtent chers car ce sont des techniciens très pointus..!
  Vers les années 2005 j’ai beaucoup travaillé sur ces besoins que nécessite notre développement basé sur l’exploration , l’exploitation de nos richesses !

 19. LOZABE ho an´ny vahoaka malagasy sy Madagasikara no netiny sy nandrahandrainy.

  nitondra an-kizo sy an-kady ny fianam-bahoaka sy ny firenena.

  NAMPIDIN-DOZA ho an´ny MALAGASY i ANDRY RAJOELINA SY NY FORONGONY

 20. DCR!Merci d’avoir répondu à mon post.Ca fait plaisir de savoir qu’on veut tous faire bouger les choses. Mais comment? Et surtout où?
  Pour l’instant, il me semble très difficile de trouver 10 personnes car ça dépend de notre champ d’action(Mada ou ailleurs ou encore les deux).Néanmoins, ça ne nous empêche pas dévoiler nos plans (je l’espère infaillibles) pour contrecarrer les stratégies de reny malala qui sont pas géniales.

 21. Azafady mitsabaka kely amin’ny resakareo aho !

  Olona any ivelan’i Mada ve no tianareo hietsika sa olona eto Mada direct ???!
  Tsy aleo ve mazava toy izay ny resaka ? Raha olona eto Mada mantsy nefa ianreo any ivelany toa hanahirana be ihany .
  – Ary efa misy olona ve any Frantsa vonona ny hiray aminareo sa vao ho tadiavina ?
  – Ary raha olona eto Mada ? efa misy ve ??? Sao vao hitady ???!


  Mamaly moa ianreo dia tsara, tsy mamaly moa dia izahay ety ivelany no mamantatra e ! Tsy mety mantsy ny mitazana fotsiny raha mba mety hiraisana .

 22. Bemafohy , Njara…

  Arahaba..!
  Marina ny hvitra naroson’i Njara . Raha misy mpanentana na olona vonon na any M.kara na aty ivelany dia ny fiarahan’ireo izany any M.aza na ireo aty ivelany no vohizina..
  Samy manangana ny fikambanana fa kosa tsara raha mitovy ny lalan-kaleha , raha mitovy ny tetika na paik’ady , raha mitovy ny planina (ara-toekarena ( fitrandrahana , fambolena , fiompiana sy ny fikarohana ( recherches momba izany), ara -tsosialy -fampiarana , fahasalamam-bahoaka ,indrindra indrindra ny fampianarana ny ankizy (mathémaiques , anglais , fantsay , malagasy , ordinateurs , échecs , lalao mampisisokatra ny saina : bokin’i CHARPAK (Jeux de main !)..!
  Na eo aza sarotra tsy maintsy hatrehana , dia tsy tokony ho kivy Isika ,koa na telo na efatra fotsiny aza dia hahavita mampiova zavatra..

 23. Le coup d’état Nous a bien démontré la multiplicité des intérêts de nombreux Malgaches qui se sont « rassemblés  » pour l’occasion pour les défendre ou les faire connaître…, que ces intérêts soient réels ou inventés..
  Et maintenant que la feuille de route apparaît comme un cadre qui empêche l’expression ou l’exposé de ces rassemblements qui prolifèrent comme des champignons ,il ne Nous échappe pas la sortie ne propositions de solutions qui pourront remplacer cette feuille de route que ces rassemblements refusent l’application..!
  Ce refus relève de l’imagination , des hypothèses qui témoignent de l’enflement des egos de ceux qui présentent des démangesons pour le pouvoir !

  Changer de chemin ,suivre les directives d’une feuille de chou ,conconctée par des impatients ,qui se prennent pour des faiseurs de miracle , c’est vraiement berner les Malgaches : si ces gens ,comme Zafy et Ratsiraka ont su que les Accords de MAPUTO ne tiendront pas la route , pourquoi les quatre chefs de file les ont signés : c’étaient des Malgaches ,non ?

  Et qu’actuellement , ces deux chefs de file jugent que la feuille de route de SAINDTON , issue des Accords de MAPUTO , revêtue de l’esprit et de la lettre des Accords de MAPUTO ,pourquoi une réunion ENCORE des quatre chefs de file
  sont nécessaires..actuellement.?
  C’est une façon timide ,un peu en sourdine , d’avouer qu’ils ne sont pas à la hauteur des prétentions claires , crédibles , fiables de ces accords de MAPUTO/ feuille de route de SAINDTON..!Ou de reconnaître que cette feuille de route ne favorise pas leurs intérêts politques personnels !
  Au lieu d’assumer la responsabilité de leurs signatures , ils ne doivent pas tourner en rond et que réputés d’ avoir été élus au suffrage universel comme présidents de la République , ils sont obligés de respecter les électeurs Malgaches…!
  A mooins qu’ils ne sont pas tenus par leurs élections..et pourtant ,ils sont désignés chefs de file parce qu’ils ont été élus…:

  Oui s’accomoder du titre d’ancien président de la République mais se foutre des responsabilités découlant de ce titre !Quelle incohérence !
  Voilà la raison qui explique que la feuille de route coince du côté des Malgaches proches ou qui se ont rejoint rajoelina Ceux -ci se prennent pour des Machiavel !

  HEUREUSEMENT
  —que la Mouvance RAVALOMANANA MARC fait honneur à
  ses responsabilités et empêche par sa présence dans les institutions
  ( gouvernement ,CT ,CST)la prise de décision unilatérale des putchistes..
  —que la SADC prend ses responsabilités de signataire des Accords de MAPUTO / feuille de route de SAINDTON..!

  Nos hommes politiques sont-ils matures , ont-ils de la jugeote et du bon sens ou sont-ils coutumiers du bodongeronna , du non – respect des engagements pris , sans donner les raisons qui motivent ces attitudes de déni..ou de défi de la loi , car cette feuille de route constitue un traité international ayant la force et la vigueur de la loi ?
  D’ailleurs le Pouvoir de la Transition a éxigé que cette feuille de route soit enregistrée comme loi pour pouvoir être appliquée !

  ETRE CONTRE LA LOI C’EST REFUSER LE DROIT DES 20 MILLIONS DE MALGACHES QUI VEULENT

  METTRE FIN A CES DIFFICULTES QUI SE CHRONICISENT A CAUSE DE CEUX QUI S’INQUIETENT DE LEURS INTERETS POLITIQUES…QUI SERONT , D ‘ APRES EUX , NETTEMENT FAVORISES PAR LE NON RETOUR AU PAYS DU PRESIDENT RAVALOMANANA MARC !
  OUI REFUSER D’APPLIQUER LA FEUILLE DE ROUTE REVIENT AU REFUS DU RETOUR DU PRESIDENT RAVALMANANA MARC AU PAYS..!

  C’EST L’OBJECTIF DE LA LA FRANçAFRIQUE…!

  NOUS SOMMES OBLIES D ‘ ETRE CONVAINCUS QU ‘ENTRE LES MALGACHES QUI REFUSENT LA MISE EN OEUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE ET LA FRANCE QUI NE FAIT PAS MYSTERE DE SON OPPOITION AU RETOUR DU PRESIDENT RAVALMANANA MARC AU PAYS EXISTE UNE CONVERGENCE DES CONSEQUENCES DE CES ATTITUDES DANS LES FAITS :

  » LE PRESIDENT RAVALOMANANA MARC NE RENTRE PAS AU PAYS…!

  MAIS RASSURONS – NOUS…!

  LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE A PRIS COMME CONDITION

  —DU RETOUR DE L’ORDRE CONSTITUTIONNEL
  —DE LA REPRISE DES AIDES FINANCIERES ER TECHNIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT ,

  LE RETOUR DU PRESIDENT RAVALOMANANA MARC AU PAYS..!

  Il existe des Malgaches qui prennent de haut les autres et leur décision., comme s’ls étaient les seuls décideurs du sort des Malgaches.! Ils ne méritent aucun égard n de de la part des Malgaches Ce temps de se prendre pour  » moi, je  » est révolu..!

  ET QUE DIEU GARDE MADAGASCAR !

 24. La SADC ,après le rendez-vous manqué par les Malgaches le 29 février du fait de la mauvaise volonté de l’équipe rajoelina ,est arrivée à ANTANANRIVO par vagues , qui vont porter l’offensive pour débloquer la situation dans la quelle les mauvais coucheurs ont voulu confisquer la feuille de route de SAINDTON…!

  Voici l’ extrait de l’annonce de cette arrivée et de de la volonté d’aller jusqu’au bout pour appliquer la feuille de route en apportant l’acception de l’amnistie sur le plan international :

  »
  source : [www.midi-madagasikara.mg]
  Arrivée d’experts juridiques de la Troïka : Le sort de Ravalo en jeu
  Lundi, 12 Mars 2012 00:00

  120312une

  La délégation va proposer une loi d’amnistie conforme aux normes internationales.

  Champ d’application. L’équipe gouvernementale en charge de l’élaboration de la loi d’amnistie pourrait revoir sa copie. Et pour cause, face à la différence d’interprétation entre les différentes entités quant au champ d’application de l’amnistie, la SADC a décidé d’intervenir pour lever le blocage au processus de mise en œuvre tel que le prévoit la Feuille de route. A cette fin, une délégation du Comité juridique de la Troïka de la SADC est arrivée dans nos murs hier après-midi, à bord d’un vol en provenance de l’Afrique du Sud.

  Marius Fransman. Daniels Enver, Conseiller juridique en chef auprès de la Troïka dirige cette délégation – composée de 14 experts juridiques – dont la principale mission est de superviser l’aspect juridique de l’application de la Feuille de route, mais aussi et surtout de veiller à l’élaboration de la loi d’amnistie. Notamment par rapport au cas de l’ancien président Marc Ravalomanana dont le sort sera en jeu au cours de la mission de cette délégation qui sera renforcée par une autre conduite par Marius Fransman qui est attendu demain à Ivato.

  Projet de loi. Au cours de sa rencontre avec la mouvance Ravalomanana qui a eu lieu à Ivandry le 5 mars dernier, les membres du Bureau de liaison de la SADC ont déjà laissé entendre que cette délégation juridique proposera un projet de loi d’amnistie aux normes internationales. Un projet qui servira de document de travail pour les parties prenantes. En quelque sorte, les médiateurs internationaux remettent en cause la loi d’amnistie élaborée par des experts au niveau du Ministère de la Justice.

  Large amnistie. Cette délégation aura un séjour très chargé dans la Grande île. Ce jour, elle rencontrera successivement le président de la Transition, Andry Rajoelina, le Premier ministre, Jean Omer Beriziky, la ministre de la Justice, Christine Razanamahasoa et les membres du CST. Ce sera probablement l’occasion pour l’équipe de la Troïka d’écouter les différentes entités signataires qui sont divisées sur la « large amnistie » prévue par la Feuille de route. Le cas de Marc Ravalomanana sera certainement au centre de la polémique, quand bien même les dirigeants de sa mouvance estimeraient que l’ancien président en exil n’a pas besoin d’être amnistié.

  Note explicative. Par ailleurs, cette mission pourrait aboutir à l’adoption d’une autre note explicative à la …note explicative du paragraphe 20 de la Feuille de route. En tout cas, à en juger par les déclarations de ces derniers temps, la communauté internationale semble plaider en faveur de l’illustre exilé, pour que ce dernier puisse retourner librement dans son pays et participer à la vie politique. Une éventualité refusée par le président de la Transition, Andry Rajoelina. Reste à savoir s’il va se soumettre aux recommandations de cette délégation d’experts juridiques de la Troïka de la SADC qu’il avait lui-même sollicitée. »

  Davis R

 25. Ho an’i DCR,
  Raha mamaky ny soratrao ny tenako, ny hafa tsy fantatro, fa raha ny tenako manokana, dia tahaky ny tsy nanaraka sy mahafantatra an’izay zavatra nitranga tao Madagasikara mihintsy ianao !
  Toa afangaronao hatrany ny akoho sy ny vorona !!

  Nisy post efa nosoratako manokana ho anao, saingy adinoko ny hoe « tsy tokony asiana lien roa » ao anatiny. Voan’ny modération ilay izy, ary manantena aho fa mbola ho avaokan’i MyDago ilay izy !

  Raha tsy avaokany moa, dia mety hahagaga ihany fa dia ho avereko eto ilay izy rahatoa ka ilaina !

  Ny zavatra nosoratanao ao amin’ilay post tamin’ny 12 mars 2012 à 20h06, dia rediredy tsy misy toa izany, NY VOASORATR’AO !

  Na ny zavatra niseho tany Maputo aza tsy misy tadidinao na fantatrao intsony ! Nilaza ianao tany ho any fa ny Ankolafy Ravalomanana no TENA NANGATAKA AN’IO SATA-N’I MAPUTO IO, izay zavatra tena diso tanteraka !
  Tsy hoe rehefa nanao sonia an’io ny Prezidà Ravalomanana tany, dia izy NO NANGATAKA !
  Nanao sonia « tsy sazoka » an’io izy tany, satria NIHERITRERITRA NY HOAVIN’NY FIRENENA MALAGASY !
  Averina aminao eto, fa na ny Sata voalohany tany Maputo, na ilay nasiana tovana tany Addis Abeba, dia nanome vahana an’ny mpanongam-panjakàna ; ilay FDR farany tany Sandton izay lazainao fa avy amin’ny Satan’i Maputo dia vao maika loza, satria FAHEFÀNA TSY MISY TOA IZANY NO NOMENA HO AN’NY MPANONGAM-PANJAKÀNA !!

  Ireo Filoha taloha dia lazainao fa tsy mijery ny hoavin’ny Firenena kanefa toa tsy fantatrao akory ny ao an-dohan-dry zareo tsirairay avy ! Toa procès d’intention no betsaka !!!

  I Ratsiraka ve nanao sonia an’io FDR tany Sandton io ? Fa naninona izy tsy nanao sonia ??
  Ny tenan’ny Prezidà Ravalomanana MANOKANA VE NO NANAO SONIA ?? RAHA TSIA, FA MANINONA NO TSY IZY NO NANAO NY SONIA ???

  Summum des inepties :
  « HEUREUSEMENT
  que la Mouvance Ravalomanana Marc fait honneur à ses responsabilités et empêche par sa présence dans les institutions ( gouvernement, CT, CST ) la prise de décision unilatérale des putschistes,….. »

  CEUX QUI ONT INTEGRE « LE SYSTEME » SAVENT QU’ILS CAUTIONNENT MAINTENANT LES PUTSCHISTES, ET QU’ILS SONT DEVENUS VOLONTAIREMENT OU PAS, LEURS PRINCIPAUX DEFENSEURS ET AMBASSADEURS !!!

  BEAUCOUP EN EPROUVENT DE LA GÊNE, VOIRE LA HONTE !! LE PRESIDENT EST AU COURANT DE TOUT, MAIS……. !!

  Mazava ny tenin’ny Filoha Ravalomanana : « Hitanareo ny varavarana nihidirana, dia hitanareo koa izany ny fivoahana !!! »

  « Ce temps de se prendre pour « moi, je » est révolu  » !
  Mba dinidinio ihany ny zavatra soratana, satria azo averina any aminao io soratrao io !!!!

  Désolé, mais de la part d’un soi-disant militant légaliste, de tels écrits sont inadmissibles ! Le pays est dans une crise sans pareille et que vu la souffrance du peuple, faut-il encore accepter des assertions et déclarations aussi foireuses ??

  Momban’i Maputo (Août 2009), mba vakio tsara itony !

  http://www.madagascar-tribune.com/Charte-des-valeurs,12483.html

 26. NY AHY RY ZAREO REHEFA MISY MIRESAKA HOE SAROTRA NY FIANANA KA OLONA NANOHANA NY TGV
  DIA ILAZAKO TSOTRA FOTSINY HOE IZAO NGE NY FOVANA NILAINA E.MISY MOA NY TEZITRA TSY RAHARAHIKO FA LAZAIKO.
  ISIKA GASY DIA MORA AMIDY SATRIA MARIVO SALOSANA ARY NGAMBA MAIVANA NY LANJAN’NY AATIDOHA AO ANATY KARANDOHA AO.
  TSY MBA NANADIHADY VAO MBA NIROTSAKA NANANGANA ITY RANTSANA ROA FA DIA FALY FOTSINY NASAIN’I KELY KAPOTSAKA HOE HATSANAGANO DIA NANAO KOA
  IZAO ANEFA NO DIKANY
  « MILAHATRA VARY @ 2 MARAINA
  IN2 SISA MIHINANA
  2X NY HANAOVANA NY VIDINY
  2X NY TSY HO ANASA FA MANJARY MANOHITRA NY ATAOKO REHEFA AVY EO
  2X NY FIHENANA NY FIDIRANA ANTSEKOLY @ ZAY MORA AMBAKAINA
  2X NY MBA FISONDROTAN’NY HARENAY MPITONDRA MBA HANOMANANAY RELEVE
  AZA GAGA TSIKA RAHA MIHAMAHANTRA SY BE NY MPANGALATRA BE NY MPISOLOKY

 27. hay ve isaky ny misy evenenement dia iny ihany no resahana e
  fa nga tsy tadidy intsony le fampijaliana nataondravalo tamin’ny fotoanandro
  mba jereo ny gazety 2007 raha mba mahay mikaroka vaovao ihany
  « tamin’ny taona 2007 dia paradisa teto madagasikara ary nanana asa daholo ny olona ary tsy nisy vidin-javatra niakatra izany, tsy nisy mpangataka teny amoron-dalana, tsy nisy izany trosa natao tamin’ny vazaha izany, mandeha ho azy ny fahamarinana teo amin’ny mpitondra »
  IZANY VE NO NISY
  ka inona izany no notatazan’ity fitondrana ity…

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *