Antson’ny filoha Ravalomanana : « hody tsy ho ela aho, …aoka izay ny fandrangitana sy fihantsiana »

Niditra mivantana tamin’ny antso an-tariby teo amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka ny filoha Ravalomanana io hariva io. Naharitra 15 minitra ny faharetan’ny antsony tamin’izany. Indro entinay aminao ny fandikana an-tsoratra ny laha-teniny tamin’izany :

Izao 29 Martsa izao dia fahatsiarovana ireo maherifontsika, izy ireo dia tsy mba niahotrahotra, tsy natahotra fa sahy nanao sorona ny tenany , ankehitriny 65 taona aty aoriana mbola misy ireo tapa-porohana sisa tsy may, ireo izay akanga sisa nanamborana.Manantena sy mino izy ireo fa ny tolona nataony tamin’izany dia hampandroso sy hanatsara ny taranaka faramandimby. Raha nametraka fehezam-boninkazo ianareo teo teny Ambohijatovo dia tsy nametraka fe nametraka fotsiny fa ho fahatsiarovana ao an-tsaina ny tolona nataon’ireo mahery fo ireo.

Ankehitriny toa very fanahy mbola velona ny vahoaka Malagasy, toa ampiadian’ny sasany fotsiny ny vahoaka Malagasy.Toa faly mifikitra amin’ny seza sy mitady vola fotsiny ny hafa.Tsy fotoana hitanisana, na hanomezan-tsiny ny hafa ny androany fa fotoana hisarihana ny sain-tsika rehetra hoan’ny tanindrazana .

Misaotra an’Andriamanitra isika nomeny ity andro androany ity.Afaka hahatsiaro sy handinika, hamakafaka tsara ary indrindra afaka hihaino ny feon’ny fieritreretany ny tsirairay avy.

Tonga ny fotoana hanaovana ny fifampihavanana eo amin’ny samy Malagasy.Faly aho amin’ny nisian’ny  amnistia faobe io na dia tsy mikasika ny tenako manokana aza izany.Io dia  mba hisian’ny fifanatonana sy fifamelana eo amin’ny samy Malagasy noho ny hevitra tsy mitovy, noho ny saina tsy mitovy .Aza adinoina fa ny saina samy manana fa ny hevitra no tsy mitovy ary io no mampisara-bazana antsika ankehitriny.Tongany fotoana hijerentsika ny taranaka faramandimby.

Miantso anareo aho ry vahoaka Malagasy : aoka izay ny fiantsiana, aoka izay ny teny mandratra ny sasany.Aoaka mba ho teny afaka mandrindra ny fihavanana amintsika samy Malagasy.Koa aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana.Koa miantso antsika Malagasy aho, miantso ny mpitondra hijery ireo vahokaa fadiranovana tsy manan-kohanina.

Noho izao fahasamihafan’ny hevitra izao, noho ny adilahy politika izao dia aoka mba samy hitsara tena isika,mba hamerina indray ny firenentsika ary indrindra hamonjena ny vahoaka ao anaty fahasahiranana izao. Efa tsy zakan’ny tokan-trano intsony raha sanatria sendra misy marary, maro loatra  ny ankizy tsy afaka miditra an-tsekoly intsony

Averiko aminareo fa tsy izaho no handrara na hitsipaka izay fihaonana tokony hatao, vonona tanteraka mihitsy aho.hampiseho amin’ny rehetra fa ny fitiavana ny vahoaka no asehoko.

Koa mampanantena anareo vahoaka aho fa ho avy eto Madagasikara ary ho avy tsy hoela aho satria nandrasan’ny SADC ny nahavitan’iny amnistia iny.

Nihaona tamin’ireo mpamatsy vola aho, na ny Vondrona Eoropeana, na ny Amerikana, na ny Aziatika izay samy  nilaza fa raha tsy misy ny filaminana dia tsy afaka ny hanampy mihitsy izy ireo.Koa miantso ny vahoaka Malagasy rehetra aho : aoka izay ny fizarazarana fa mijaly ny vahoaka, apetraho ny ambom-po, tandremo tsara  ny fandrangitana sy ny antsy ady,aoka handeha amin’ny filaminana sy ny fahendrena isika .Vonona tanteraka amin’ny fihaonana hitadiavana vahaolana amin’ny firenena aho.

Efa nilaza ihany  aho fa ho tonga eto Madagasikara hitondra filaminana fa tsy sanatria hitondra korontana na ady fa hitondra fandriam-pahalemana.Vitako ny fanamby hamerina indray ny famatsiam-bola avy any ivelany, ary ianareo izay manana traikefa hafa koa dia tsy mandà izany aho fa miasa miaraka isika hanasoavana ny vahoaka .Raha misy mahatsiaro tena ho voan’ny tsindry hazo lena na mahatsiaro voahilika tsy fidiny tamin’ny fotoan’androny : tonga ny fotoana hitenenako aminareo fa hafa ny omaly .Tonga ny fotoana iarahantsika hampandrosoana ny vahoaka Malagasy”

28 pensées sur “Antson’ny filoha Ravalomanana : « hody tsy ho ela aho, …aoka izay ny fandrangitana sy fihantsiana »”

 1. Dada a!! tataka eo ny vavanao fa izay hatao hatao a!
  Ny hevitrao tsy hevitr’ireo velively ,izao zavamisy izao no mahafaly sy
  HIADANANY koa hataoko fa tsy ahafaly azy ireo mihintsy izay VOALAZANAO sy anton-dianao.
  Handramo anie ry dada e! hilazao hoe: ho avy aho hikarakara ny « TIKO » ??tena handrefasan’i frantsay fiaramanidina
  maimaim-poana mihintsy dada haka an’i dada any.Aza mihevitra fa hankasitraka anao @’izany hevitra ho entinao ho
  hanatsarana ny Vahoaka izany ny foza sy ny renikely, diso be ianao ! HAMOTIKA NO TANJONY fa tsy HANATSARA
  mba hiarovany ny TOMBOTSOANY, ary aza heverinao ho mitovy fitianava an’i Dago toa anao daholo ny olona toa itony
  FOZA ORANA biby mitorona itony ry dada.Tongava fotsiny rehefa feno ny FEPETRA @ FIAROVANA ny AINAO fa ny
  aina hono LAHITOKANA ry dada.Dia mahatoky izahay fa MAILO HATRANY IANAO!!Ny Zanahary anie homba anao lalandava!!!

 2. Nazava tsara ny lahateny nataon’ny Filoha RAVALOMANANA MARC.
  Nahatsiaro ireo Maherifontsika izy ary nilaza ny hafatra napetrak’ireo namoy ny aina ary nidera ny fahasahian’izy ireo ,izay namela ny hira-pitolomanana manao hoe : 3 mijoroa ho lehilahy..! »
  Niresaka ny omaly izy ,ny omaly izay niteraka loza amin’atambo eo amin’ny fiainam-bahoaka..Nandinika ny Filoha fa samy manana ny sainy ny Malagasy fa ny hevitra no tsy mitovy ary izany no mahatonga ny korontana..Tokony hatsahatra ny fiantsiana sy ny fandrankitana..Mila mifampiresaka ny samy Malagasy aloha..
  Fa ny Filoha RAVALOMANANA MARC efa nihaotra ny rehetra ary efa any amin’ny fanarenana sy fampandrosoana ny Firenena sy ny fanatsarana ny fari-piainan’ny Malagasy no imasoany isan’andro ,ary nanantona ireo mpampindram-bola (américains , européens , asiatiques ary africains izy )..Nanaiky ny fanampiana ami’ny alalan’ny famindram-bola ireo …ehefa milamina ny Tany sy ny Fanjakana..
  Ny avintsika hoy izy dia miankina Amintsika irery ,koa aleo very tsikalakalam-bola toa izy very tsikalakalam-pihavanana..mba hampilamina ny Firenena , izay ho afaka mandroso ..
  Raha bangoina ny lahatenin’i Filoha RAVALOMANANA MARC dia ny fahatsapana fa ,na eo aza ny fizorana ho ain’ny tetzamita vaovao ,izay hikarakara ny fifidianana , dia mbola tsy feno ny fahatokisan’ny Filoha izay hitranga rahampitso ,koa mandrisika Antsika izy hivavaka foana..ary hnay ny tolona..sy hiara-miasa amin’ireo mikatsaka ny fiovana , ny fivohana amin’izao kirizy izao..

 3. EMBONA , TSIARO ,KIRY SY FANANTENANA ATOLOTRO NY MALAGASY REHETRA SAHY SY MITOLONA

  TENY FAHATSIAROVANA ARY FISAORANA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC MIANAKAVY NOHO IZAO TSIARON ‘NY FOTOANA MALOKA EO AMIN ‘NY TANTARAN’NY FIRENENTSIKA , IZAY IRIANA TOKOA FA HITONDRA FAHAZAVANA SY FAHAFAHANA HO ANTSIKA NY FAHATSIAROVANA IZANY!

  » HO TIAVINAY MANDRAKIZAY MADAGASIKARA ! »

  DIMY AMBY ENIM-POLO TAONA TAONA KATROKA ANDROANY NO NIPAOKA TETO MADAGASIKARA NY FANENJEHANA IREO TIA TANINDRAZANA NO ENDRIKENDREHINA FA MPIOKO ARY MPANAKORONTANA NY TANY SY NY FANJAKANA NOTANTANAN’NY MPANJANAKA NANJAKA ARY MBOLA MANJAKA ETO AMIN’NY FIRENENTSIKA !
  Maro ireo boky sy ny gazety na sora-pahatsirovana mikasika io ratra lehibe niatra tamin’ny Malagasy izay niisa 100 000 ny Malagasy namoy ny aina tamin’izany hetraketra mora vidy ho an’ireo frantsay izay tsy nampiseho marina sy mazava ny nenin ‘izy ireo
  mikasika izany fizahozahoana izany , indrindra amin’izao fotoana ankehitriny izao , izay hahatsapana fa nisy antony mafonja nanosika nampifidy ny famonoana ain’olona marobe toa izany..
  Ny fialan’ny Général De Gaulle ny 26 janvier 1946 teo amin’ny fitondrana ny union française , izay natsangany
  no nanome hery ireo mpanohitra ny paolitikan’ity général..!
  Ny fandresena tamin’ny ady 39-45 nomen ‘ny Amerikanina an ‘i De Gaulle tamin’ny fanafahana any Paris dia nampitobo tao am-pon’ny frantsay ny fankasitrahany an’i De gaulle ,izay neken’ny frantsay hitondra ny Gouvernement tao ao aorin’ io Ady Lehibe farany io .

  Momba ireo Firenena no zanahin’ny frantsay dia no heven’i De Gaulle fa tsara ny manome ny fahafahan’izy ireo satria ireo
  Firenena ireo dia nanampy nanafaka ny frantsay tamin’ny ziogan’ny Allemagne nazie..Rariny sy hitsiny hoy De Gaulle raha miray amin’ny la Frantsa ireo Firenena ireo ao anatin’ny Union française..
  Raikitra izany ary dia nifidy ny solombavabahoaka telo -RASETA, RAVOAHANGY , RABEMANANJARA -ny Malagasy hisolo vava azy ao amin’ny Antenimiera -pirenena frantsay ao Paris !
  Niala i De Gaulle..dia rava ireo sy tsy nisy nanaja intsony ny programa narosony sy no tanterahany.
  Ary ireo mpanohitra ny Union française dia velom-bolo ary teto Madagaikara ireo voanjo matanjaka ( grands colons ) ary dia nampiseho ny heriny sy ny habibiany ary fiheverany fa tsy misy hery afaka hanakana izay tiany hatao…

  Dia namorona sy nanely tsaho izy ireo fa misy fikambanana izay tarihin’ireo solombavabahoaka mitady haka an-keriny ny fitondrana ary mitaky ny fahalevantenan’ny Madagasikara izy ireo…
  Nisy tokoa izany hetsika izany ary nentin’ireo solombavabahoaka teo anatrehan’ny Antenimiera-pirenena frantsay izany..! Ireo fikambana MDRM, JINA, PANAMA dia tsy niafina nanambara ny heviny..
  Natahotra ireto voanjo dia nitady izay fomba azo ampiasaina aingana hamonoana ao akibony io fitakina ny fahaleovanten ‘ny Madagasikara io !
  Fanontaniana mipetraka ? Inona moa no antony nahatonga ny tahotry ny mpanjanaka , nefa nandeha tsara tamim-pilaminana ny fifidianana ireo solombavabahoaka telo lahy ?Ny valin’izant fanontaniana izany dia mbola mipetraka ankehitriny :
  « Nahoana no mitsabaka amin’ny fitondrana ny Firenena Malagasy – izay mahaleotena atramin’ny 26 juin 1960 ? »
  Marina fa tsy misy faty olona marobe ,fa misy kosa olona an-tapitrisany no voasakan’izany fitsahan’ny frantsay amin’ny fizotran’ny fiainam-pirenena Malagasy..!
  NY FANTSAY DIA MBOLA M%AMPIASA NY HEVITRA SY NY FIHETSIK ‘ IREO MPANJANAKA MATANJAKA
  ( grands colons) ,IZAY RESY LAHATRA FA IZY IREO NO MANJAKA SY MANDIDY ARY MANAPAKA ETO MADAGASIKARA , IZY IREO NO MITSO -DRANO IZAY MALAGASY MANAM-PITIAVANA HITANTANA NY FIRENENA MALAGASY…

  IZANY TOE-TSAIM-BOANJO IZANY NO MARIKY NY FITONDRANA NANOMBOKA TAMIN’NY FAHALEOVANTENA POAK’ATY 26 JUIN 1960 KA NAMPIASAINA ATRAMIN’NY FARAN’NY TAONA 2001 , SATRIA NY MALAGASY DIA NIJORO ARY TSY NANAIKY NANARAKA NY FANERENA MIVANTANA NA ANKOLAKA NIFIDY NY FILOHA RATSIRAKA..
  NY FILOHA RAVALOMANANA MARC NO FINIDIN’NY MALAGASY SATRIA NOHEVERINY FA HAMPIOVA NY FIAINAM-BAHOAKA SY NY FOMBA FITANTANA NY TANY SY NY FANJAKANA IZY..
  TSY DISO NY FIJERY SY NY SAFIDIN’NY MALAGASY : NIOVA NIHATSARA TOKOA NY FIAINAN ‘NY MALAGASY EO AMIN’NY LAFINY REHETRA…ATRAMIN’NY VOLANA MARS 2009..

  TSY TANTIN’IREO FRANTSAY NY FAHOMBIAZAN ‘ NY FITANTANAN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ARY DIA NAVOKAN ‘NY FRANTSAY NY FOMBA SY NATAONY TAMIN’NY 29 MARS 1947 KOA DIA NANELY TSAHO IZY IREO FA
  –MANODIKODINA NY VOLA-PANJAKANA,
  –MIVAROTRA TANY AMIN ‘NY KOREANINA TATSIMO
  –MAMPIASA HERI-PAMORETANA SY TSY MANAJA NY DEMOCRATIE ARY MANAO FITONDRANA JADONA
  NY FILOHA RAVALOMANANA MARC KA TSY MENDRIKA MANOHY NY FITONDRANA NY FIRENENA MALAGASY..,
  DIA INY IRETO FRANTSAY « MPANAO NY LANITRA SY NY TANY » NO NANALA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC NOFIDIAN’NY MALAGASY IN-DROA NISESY ARY NOMEN ‘IZY IREO SOLOMBAVABAHOAKA MARO AN’ISA MBA NAFAHANY MANANTATERAKA NY PROGRAMME MAP IZAY NEKEN’NY VAHOAKA TAMIN’NY FIFIDIANANA NATAO NY 03 DECEMBRE 2006…

  Hiarantsika mijery ny zava-misy ary miray saina sy fanahy Isika manohitra izany..
  Mafy tokoa ny fahatsapana fa miverina satria tsy maty ny fanjanahana ary mbola tsy fongotra ireo taranaka Malagasy miray tsikombakomba amin’ny frantsay atrany amin’ny fidiran’ny frantsay teto amin’ny Firenena tamin’ny taona 1897…!

  Miondrika sy mahtsiaro ireo namoy ny aina sy nandao ny fianakaviana teo amin’ny sahan’ny tolom-pahafahana sy ny fiarovana ny fiandrianan ‘ny Firenena Isika ary misaotra Antsika Rehetra feno kiry sy fanantenana fa tsy maintsy ho resintsika ny herim-panjanahana !

  Misaotra eram-po , eran-tsaina sy am-panahy ny Filoha RAVALOMANANA MARC MIANAKAVY ISIKA ARY ANDRIAMANITRA
  TOMPO SY JESOSY FITIAVANA ARY NY FANAHY MASINA MPAMPIANATRA ANTSIKA ANIE HOMBA SY HITAHY AZY LALANDAVA AMIN’NY
  FIKASANY REHETRA !
  Misaotra ny SADC sy ny Mponina ao amin’ireo Firenena efatra amby folo ao anatiny Isika noho ny fanampiany Antsika amin ‘ny tolona ataontsika manohitra ny fanjanahatany miendrika maro !
  Enga Andriamanitra hiaro sy hanome kiry sy finiavana ary fanantenana Antsika eny an-dalantsika mankany Kanana

  Hoy ny hiran’ny Tily Eto Madagasikara nosoratan’i Sefo RANDRIA samuel / Antsahamanitra :

  » HO TIAVINAY MANDRAKIZAY MADAGASIKARA ,
  HO TIAVINAY FA TANINDRAZANAY!
  IRINAY HO SOA
  HO SAMBATRA TOKOA !
  HO TIAVINAY MADAGASIKARA ! »

 4. Osy e ry Dada e, saika mba tsara ihany ny hevitrao, saingy noho Fitiavam-bola sy Voninahitra no nandatsahanao ny ra ny malagasy dia izao ratsy fiafara izao.
  Tsy Tafiditra ao anatin’ny Amnistia satria nanao crime.
  Efa tena tsara aloha ilay ezaka amin’ny Fomba fitenenana, fa ny tena tsara indrindra dia ny mifona amin’Andriamanitra aloha, dia ny Vahoaka Malagasy sy ny Mpitondra am’zao tamin’ny Heloka maro nataonao. Fa ny Heloka hibaboana hono mody rariny. Ka na higadra aza ianao dia farafaharatsiny milamin-tsaina fa tsy mitaitain-dava toy izao.

 5. Marina ny anao Ranavalona à refa ok ny sécuritén-Dada dia modia haingana fa raha ny foza tsy hiraharaha fihavanana zany! mody mamory olona hivavaka ny foza dia avy eo mitory fankahalàna!!! jereo ity milaza ho tanora fozaBeuh eto ambony ny tsianjerim-poza fanaratsiana an-Dr8 ihany no ao an-dohany fa raha ny fahantran’ny vahoaka teto nandritra ny 3taona mitampina T a y ny masony ka tsy mahita n’inn n’inn!

 6. Raha nybtenako dia mitovy hevitra amin-dranavalona,vizaka fotsiny eo ianao ry Dada manao antso lava @ ireo foza ireo, BIBY ireo fa tsy olona tsy mahita ny fahoriam-bahoaka @ zao fotoana zao ny ahy dia mazava averiko ndray tsy sanatria hoe tia korontana aho fa tsy milamina izany intsony io raha tsy ny hery no ampiasaina @ ireo tsy hanome amnistie zany ireo tsy ham-pody anao izany ireo ataony ny sakana rehetra satria efa fantany fa efa aloanny vahoaka izy ny rapport de force ihany no vaha-olana @ izao tahaka ny izay hataon’ny cdao any mali .

 7. Madagascar cet un pays inoubliable , quand tu fais du mal , tu payeras la conséquences , ce dommage.comme quoi il faut faire attention .

 8. Tsy manana droit intsony rangaha Raosy, raha hiresaka 29 Marsa 1947, fa efa nataon-drangahy tsinontinona am-pahibemaso ireny tolona namoizan’ny tia tanindrazana ny ainy ireny.
  Hoy Raosy eto woe: « … toa ampiadian’ny sasany fotsiny ny vahoaka malagasy, toa mikiry @ sezany fotsiny ny hafa », eo ambany, de woe: » miantso anao aho ry vahoaka malagasy, aoka hisy ny fitoniana, aoka izay ny teny mandratra »
  Mody miantso fihavanana sy fitoniana, kanefa, ny kobay an-kelika ihany, de io teniny voalohany eo ambony io no mampifanohitra ny zavatra lazainy.
  Tra-tehaka ny tetika saika hamono ny filohan’ny tetezamita, ny cemgam ary R-bombe, t@ nahazoana ny num tél Raosy avy tamina miaramila iray nahazo amnistie, zay nohamarinin’i SADEC fa tena num tél Raosy ao Sud AF, de mody manao rafihavanana eo, kanefa amboadia mitafy hodi-janakondry, de hoy Zandry woe, « Atao ahoana ny hitady fihavanana amin’olona sanguinaire toa an-dRaosy ». Tsy de misy atahoran’ny Zandry azy, fa firy moa zay natao zay fa e!e!e! vola natondraka an-damosin’ny gisa fotsiny.
  De ity no tena mba déclaration madion-dRaosy eto:  » tsy izaho no hitsipaka ny fihavanana tokony hatao ». Ie! tsisy fika afatsy io koa sisa, ataovy mivantana woa, ary marina ny tenin’ilay olona iray etsy ambony. Mifonà @n’Andriamanitra aloha, de ny vahoaka Malagasy, avy eo ny mpitondra ».
  Milaza Rangahy, fa tratry ny fitiavam-bola sy ny seza ny sasany, ataovy mivantana woa zay olona cibler-na, fa ny vola nanjavona tany Manakara, 8 Miliara, ny tranfert illicite 22 millions d’euros tao @ banque centrale nalefa tamina banque offshore tao Sud Af…sns, ny namonoan-dRangahy vahoaka, moa tsy fitiavam-bola sy seza avokoa?
  Fa refa rangahy woa no manao de Anjely, fa raha ny « SASANY », de devoly.
  De amiko, olona tsy manana bonne foi zany Raosy iny, porofon’izany ireo fanambarana mifanipaka ireo, ary tsisy fika afa-tsy ny fihavanana no lalana, fa ny hambom-po ratsy mahery vaika, de mivoaka eo foana le vraie nature-ny.
  De io ary, fa efa mizotra @ fivahany ny krizy, noho ny détermination n’i Andry, sy ny fihafiana mangidy nataon’ny vahoaka noho ny mbola fanantenany ny ho aviny, de mizesta foana woa Raosy, fa raha mivaha ny famatsiam-bola, de woe izy no nanao azy satria izy hono no niresaka t@ireo mpamatsy vola, kanefa ny tenin’ny mpamatsy vola ombieny ombieny, de TSY MISY AFA-TSY NY FANATANTERAHANA NY FDR, de miala any miala any foana le be zesta, porofo mitohaka @ tenda iry teny ery ambony iry, zay niova kely fotsiny fa mitovy tsara @le taloha woe:  » NY VOLA SAMY MANANA, FA NY HANAOVANA AZY NO TSY HAY », de eto ndray woe:  » NY SAINA SAMY MANANA FA NY FANATANTERAHANA AZY NO TSY MITOVY », tsy mapme be anareo ve, io le tena maha an-dRA8 an-dRa8 e!
  De aza manantena ianao Raosy, fa ny malagasy tsy mahatoky anao izany intsony raha ny fihavanana no resahana a! modia aloha mimita ny heloka any am-pigadrana, de any vao mifona tsara, satria any no tena hahatsapana tsara ny nenina a! de @izay angamba vao avelan’ny SASANY ny heloka.
  Manoratsorata foana woa, de mitenitenena foana, fa décortiquer-n-dRabe hatrany anaty tsinay maintiny. De sahia milaza, fa fanaratsiana sy lainga avokoa ireo, ary avereno vakiana tsara io fanambaran-dRaosy io. Sa ahaona hoy nareo ry Rana sy ry Verbeeck? tena mapiteniteny foana isan’andro eto @ mydagonare Rabe an!

 9. Acado ny devoly dia mandetika no haiy fa tsy ny Mamoaka anao @ tsara,
  io ilay fisainana ny anio ihany ! efa nopotehin’i renikely daholo ireo ,tondraka anio manan-jara,
  rahampitso misarona ,ny ho avin’i taranaka tsy misy heveriny. Ny mahita ireto foza @ ity Tavi-kisoa e! dia dinio fa efa
  MIHAMANGANA daholo ny tavan’izy ireo, dia ao ny efa MIBINABINA HAFAHAFA.I bomba moa dia iny PANDA be efa
  ohatry ny tain’omby iny,izany efa midika ho fiafarana @ ratsy daholo fa TSY MANINONA!!Miletra misesika anio fa tsy
  mihevitra ny ho avy.Izany no fiainana sy loha-poza.

 10. Tsy haiko koa ny tsy hisaotra an’i Solo Razafy manamafy an’ilay hoe:
  « FILOHA RAVALOMANANA » na dia tsy misy Video intsony aza mba hoa an’ny lavitra.
  Mankasitraka anao Solo Razafy @’ilay hoe »FILOHA » zava-dehibe ary midika zavatra TSARA ny fanamafisanao
  an’io teny io.

 11. Ranavalona a!

  Misy fiteny hoe: « Anaro ny hendry mba ho hendry hatrany izy! » Fa raha ny adala no anaronao, dia lasa mitovy aminy »

  Koa: Avelao ry tanora sy ry acado, rabe sy ny tariny hivazavaza sy hinaonaona lava eo!

  Izaho manokana dia tsy mamaky azy ireo! Zapper-ko foana satria tsy mitondra na inona na inona, no sady tsy misy objectivité, na toy ny tai-parasy aza hoy ny fitenenana!!

 12. L’esprit et la lettre de la dernière allocution du Président RAVALOMANANA MARC constitue une nouvelle étape dans la réfléxion politique nécessaire pour inspirer les actions et les actes à effectuer par les Malgaches…
  Le Président prône la solidarité nationale ,qui se repose sur la reconciliation entre ceux que les enjeux politiques ont divisés en plusieurs groupucules
  dont la haine envers les uns et les autres est devenue la règle de conduite..
  C’est cette haine noire quecertains respirent (hambo sy fiheverana ny tenany ho zavatra )que le Président cherche
  à éteindre pour libérer l’énergie positive en Nous dont a grandement besoin notre développement !
  Cette haine est mauvaise conseillère et Nous assistons actuellement les conséqiuences de la haine débridée chez un homme immature , qui n’ a pas encore digéré le vrai sens de la logique..: aussi en trois ans le Pays et les Malgaches ont été victimes d’un psychotique ( qui ne sait pas qu’est la logique )..Cet immature certes a pris ce qui llui est arrivé : des commanditaires , des conseillers l’ont obligé à commettre le coup d’état du 17 mars 2009…la marionnette n’a pas fait de détails , a tout détruit , tout brûlé..dans le seul but de faire mal au propiétaire que cet immature ne peut pas voir en peinture..
  C’est contre cette haine que Nous luttons avec l’espoir qu’un beau matin ,cet immature mûrit..et que ses commanditaires l’ arrêtent ,c’est-à-dire d’arrêter de l’aider financièrement afin qu’il ne puisse plus acheter  » sa prtection « !

  Pourque cet effort de solidarité ,chacun et chacune de Nous doivent s’efforcer de maîtriser son égo..Car l’hypertrophie de ce sentiment aigu de l’importance qu’on a de soi- même représente souvent une grande souffrance née de la solitude..et poussé par cette frustration
  d’une vie au sein , au milieu ,avec les autres , cet individu s’exprime par la démonstration qu’il est le meilleur ,qu’il ne mérite pas cet enfermement , ce repli sur soi…
  Je ne pense pas que ce sentiment de s e croire important…est fréquent dans notre société car la famille malgache joue un rôle d’absorbtion ,d’amortisseurs des chocs psychiiques secondaires aux affections mentales même cliniquement avancées….La famille parvient à
  « tranquilier , à calmer certains états pathologiques d’agitaion verbale (logorrhées) ou suivis d’actes violents

  Oui l’atmosphère familialie rassure ,protège « resin’ny fiainana », lui assure de l’ffection , le gîte et le couvert.

  D’après le rapport d’ami qui a séjourné plus d’u mois au Pays ,il a constaté deux phénomènes sociaux : de part les difficultés quotidiennent , nombreux Malgaches ont décroché et présente des conduites pathologiques et de nombreusespersonnes deviennent des mpiandry , des mpivavka be !
  Sur cette liste desproblèmes nés des conséquences néfastes du coup d’état , il faut mettre en bonne plac la désclorasisation de nombreux enfants ,qui devront faire des années de rattrage , cat dans cinq ,dix ans, ces « desclorisés  » vont grossir le nombre des chomeurs !
  Il y a les vicimes et les dégats de la prostitution – les maladies sexuelles transmissibles et leurs complications , surtout quand elles ne sont traitées !

  La liste des malheurs qui étranglent la Population, sans parler des crises morales et des valeurs qui accompagnent l’involution de notre société ,Nous indique les travaux de reconstruction de notre « vivre ensemble  » , notre  » fiaraha-monina vovao  » !

  Ce désordre socio-psychologique (diffucultés socio-économiques malvécues par un certain nombre de Malgaches-chomeurs , sans logis avec des enfants déscolarisés , des femmes qui se débrouillent (petits boulots , prostitution ) pour faire bouillir la marmite ne serait-ce qu’une fois par jour
  Nous oblige ,sur le plan politique ; à trouver tous les moyens pour la tolérance mutuelle et surtout pour l’apaisement..
  D’ailleurs , la communauté internationale ne peut Nous aider sans l’instauration de cet apaisement , de e calme ,avec le retour au Pays du Président RAVALOMANANA MARC et SA FAMILLE AU PAYS..
  Le retour du Président au Pays constitue une condition sine qua none pour la communauté internationale pour la reprise des aides financières et techniques pour le développement..!

  Oui ,il Nous reste beaucoup , beaucoup à faire !
  Courage !

 13. Tsy mahay milaza zavatra afatsy reverevy tsisy heviny sisa ry Rana. Filoha Ravalomanana, aiza ny fahefany? manao yaourt ho an’ny gena ao atsimotsimo ao, de zay olona mpiasany sisa hananany fahefana, fa ireo minisitra sy CST avy aminy aza tsy voabaikony intsony.
  Ry Neninoro koa moa itony, tsisy hafitsoka intsony, ary ny anay woa, de ny manitsy ny fitaka ataonareo sy Raosy ny vahoaka no adinay eto, fa na iza na iza tsy mamaky, tsy raharaha fa zahay tsy maintsy miteny, fa be de be ankoatra anareo no mamaky sy manakasitraka anay. Raha tsy misy anay toy itony koa mantsy, tsy mitandina sy tsy miteniteny foana de adona @ poteau foana ny lohan’ireto sy Rainivoanjo, mba hahiratra. Ka sagnagna tsinona koa!

 14. Raha tsy nanana fahefana lety Ny Filoha Ravalomanana Rabe vôplôsy efa voafidy Président ny DJ fozan’lah hoatr’zay aà… zao tsy afaka fa mitorona sy mihodinkodina eto fotsiny manaporofo ny maha foza sans qualité…. Ny Malagasy tsy misy ati-doha fa T A y no ao an-dohany no solon’lah tena eo. Dia manorata lavalava nohon’ny an’ny rehetra elah eto fa mapitombo ny fitadiavan’ny Malagasy ny Filoha voafidiny ny tsianjerim-pozan’lah fanaratsina sy fankahalàna an-dra8;

 15. Rabe inona hoe e???hi!hi!hi!hi!!!!!hampalalao azy tsara fa mbola dada no
  fantatr’izao tontolo izao ry Verbeeck a!
  Dia hilazako zavtra ianareo ray olona sady mifona @ Onitiana aho eto, tena azafady akia ry ONITIANA a!
  avy nijery ilay  » invitė de Zoma » aho io ary tena FALY BE mihintsy aho fa tena mba NOVIRAVIRAIn’i Onitiana tsara hatrany
  @ tsinaimaintiny kosa i domelina e!! ary tsy nasiany HASINY mihintsy fa novalivaliany ary nisy aza ny FIVINDAHANA , saingy??
  SAINGY MIADY @ ADALA ka hataoko fa tsy mora ho an’i ONITIANA ny niatrika olona efa tena tsy izy intsony toa ireny.
  Eto aho dia vao maika malahelo mafy ilay fireneko NIDIRAN-DOZA nidiran’ilay ALAKAOSY lahy DONTO be 000000000000 tsy
  misy dikany iny.Voapetrak’i Onitiana daholo ny FANONTANIANA kosa e! fa ny famalian’i domelina azy no tsy nisy ka teo no
  nandiso fanantenana ny mpijery angamba,tsy afaka ny sady hametra-panontaniana kosa izy no sady hamaly @ toeran’i domelina.

 16. Rehefa avy nogadraina amin’apa, dia tezitra ilay miaramila ka tsy nety namonjy ny kazrina intsony !
  Sorena noho izany fihetsika izany ireto miaramila foza sy ny akamanay, dia namoronana « dosie motraka » toy ny fanao ity miaramila resahin’i Rabelainga, dia naverina nogadraina !
  Tsy sarotra ny mamaoka ny anaran’io miaramila io, fa mba hiarovana ny fianakaviany, dia tsy tsara angamba ny mamoaka an’izany eto !
  Ho anao ry Rabe…. tsy fantatra intsony !
  Raha ny famoahana lainga sy atsanga tsy aman’orana eto no tena hitanao fa fomba fiady tena tonga lafatra, dia izao no mba lazaiko aminao : Enga anie hanody aminao IRERY daholo, ny alahelo, ny fahoriana sy ny loza mihatra amin’ny vahoaka malagasy amin’izao fotoana izao !
  Tsy fantatro na i Mydago no mamporisika anao hanoratra ato mba hisian’ny « kill », fa dia angamba tsy izany ; ny zavatra soratanao ato dia resaka tsy mitombona mihintsy na dia kely aza ! Toa Zanô bis izato izy !
  Iza no tsy mahafantatra amin’izao fotoana izao, fa lasa fanjakan’ni baroa no hiainan’ny malagasy amin’izao fotoana izao ? Tsy fantatro izay niainan’ny amerikanina tamin’izany hoe andron-dry Dalton izany !
  Rehefa voan’ny bala tsirairay avy angamba ny lohan’ny fianakavianao rehetra, dia mbola hilàza indray fa ny MPIARO NY ARA-DALÀNA no tompon’andraikitra.
  Ny aferan’io miaramila resahinao io dia fantatro, ka aza mamoron-dainga lava eto !
  Ny tokony ho fantatr’izay tsy any an-toerana, dia na MIARAMILA VATATAY AZA AMIN’IZAO FOTOANA IZAO, DIA MIBAIKO JENERALY ! PÔLISIM-BOHITRA SAHY MIBAIKO SY MAMONO MPITSARA, IZAY TOKONY HO LEHIBE-NY !

  À-BAS L’ANARCHIE, ET LE PEUPLE MALAGACHE NE REMERCIE PAS RABE & Cie ! MAUDITS SOIENT CES GENS-LÀ !

 17. Salut Kintana ! tena nalahelo be aho fa tsy misy hita intsony ianareo 3 mitsamy.
  heveriko fa lasa naka rivotra nitondra ny ankizy ???faly aho fa tonga ianao aloha.

  Mapme be domelina hoe: i dada no naniraka olona hamono azy???hi!hi!hi!!!iza no nifofo ny ain’i dada hatr@ izao mbola
  mitady lalana sy ny hirika rehetra???NOVASOAn’i ONITIANA tsara kosa aloha izy e!! raha izaho no nahazo ireny tsy nahajery
  olona aho nivoaka tao, fa efa lany HENATRA !!!!maty aho ry taniko!!!very HASINA ny tanindrazako ho entin’olona fakofakondraha
  toa ireny marina e!!!
  N’inona laingany hafafy eto tsy misy ho handairan’izany intsony eo raha tsy ny olona kely loha toa ny foza angaha???

 18. Ilay resaka fiaramanidina tena afa-baraka mihintsy nanazavan’i Onitiana azy fa noheveriny fa
  donto ohatra azy daholo ny olona ka azon’i renikely gamaina, ary mbola namafisin’i ONITIANA fa tsy ho
  an’ny vahoaka izay efa mijaly sns ary tsy misy zavatra azo maimaim-poana izany eo Tsy maintsy misy TAKALONY …..????
  FA yeyeye!!tsy misy miditra @ lohakeliny mihintsy fa vao maika izy dedaka, tena mba mahamenatra!!!mampanongo tena!!
  nahita olona dONTO aho fa izany no tena DONDRONA!!!!mba jereo re TOMPOKO izay mbola tsy nahita ilay INVITĖ de Zoma
  Onitiana sy DOMELINA fa milay be, tena nihorakoraka irery aho MARINA e!!
  Efa saika tsy hijery aho fa tsy naharitra dia tena nahitako ny marina tsara , efa be ny zavatra miova ka mahavelom-bolo na dia mbola
  ao aza ny GEJA maro samihafa.Ilay HAFATRA FARAN’i ONITIANA TENA NAZAVA BE ary misy ho tsakotsakoin’i foza raha mbola mba
  OLOM-BELONA IZY IREO.

 19. Raha nitsoaka tany andafy ry RATSIRAKA sy ny tariny t@ fitondrana teo aloha dia namela malalaka ny mpitondra taorinany teto @ tanàna, il n’a fait aucune intimidation, ni de chantage sur les autorités malagasy.
  Fa inona marina no tena tsy aritrareo @ mpitondra @’izao fotoana? « Lany andro @ fihodinkodinana eto fotsiny isika mianakavy é », avelao ny HAT hiasa!
  Sa lasa ny saina @ haremben’ny Dago ho lasan’ny sasany? Aleo mba hifandimbiasana ny toerana fa tsy orinasan-dRay amand-Reninao(nareo) akory ity MADAGASIKARA ity ka hoe tsy maintsy ho ianao, ianareo foana no eo.
  Kristiana ianareo de ampiasao ihany izany toe-tsaina izany fa tsy hoe rehefa mahita vola de avela aloha ny maha-kristiana. Mba mila mandefitra koa anie @ fiainana ary miezaka mba hanome ohatra tsara hotahafin’ny taranaka fara-mandimby fa tsy finaritra ny hangoron-karena sy fananana fotsiny.
  De mahereza daholo fa Andriamanitra tsy tia ratsy!

 20. Itony Zah fo = rabe
  dia
  ADALA IRAY TRANO (kely) MPANOHANA NY MPANONGAM-PANJAKANA = Andry Rajoelina!!

  ___

  Itony kou dia tena MAMPME an :

  Le Mali dans le moule, les Maliens dans la…
  2 avril 12:56, Ndimby A. (#444) répond à betoko (#413)

  Betoko

  Après trois ans, comment pouvez-vous encore nier l’évidence ? Savoir si Rajoelina a fait ou non un coup d’état ne souffre même pas de discussion, et seuls les hâtifs et leurs griots continuent encore à se réfugier derrière des arguments du style « safidim-bahoaka, démission de Ravalomanana, transmission volontaire de pouvoir », qui ne convainquent ni la communauté nationale, ni celle internationale.

  « Coup d’état = renversement violent des pouvoir publics établis ». Sans doute ne me lisez-vous pas assez souvent, car j’avais déjà donné cette définition tirée des manuels de science politique (mais pas des manuels du parfait putschiste) à plusieurs reprises, par exemple dans le Dictionnaire tragicomique de la transition.

  Y a-t-il eu violence dans le renversement du régime Ravalomanana, détenteur du « pouvoir public établi » ?
  Il faut être de mauvaise foi extrême pour considérer que les événements suivants étaient des actes empreints de douceur et de fihavanana :
  – l’attaque du Palais présidentiel par les mutins (16 mars 2009)
  – ce qui s’est passé à l’Episcopat le 17 mars 2009 (« ravaiko par la force » pérorait le Charlot de service avec sa kalachnikov devant les caméras)
  – l’organisation de mouvements de pillages pour saper l’autorité du régime et créer un sentiment de terreur au sein de la population
  – l’incendie de médias réputés favorables à Ravalomanana (RNM, TVM, MBS Radio, MBS TV, le quotidien).

  Pour moi le 17 mars 2009 était l’aboutissement d’un processus de coup d’état qui a commencé en janvier 2009 :
  – fin janvier 2009, sur la place du 13 mai, Rajoelina déclare être prêt à assumer la tête d’un régime de transition et affirme que désormais les forces de l’ordre doivent lui obéir
  – 7 février, sur la base d’une HAT sortie de derrière les fagots juridiques de Ratsirahonana, il nomme un « Premier ministre » et lui attribue l’usage d’un Palais d’Etat.

  Je suis prêt à débattre cordialement avec vous de tous les sujets, mais ne venez pas me dire que ce qui s’est passé à Madagascar n’était pas un coup d’état. J’ai passé suffisamment de temps à étudier pour mériter mon diplôme de droit public que j’estime ne pas avoir de leçons à recevoir sur cette définition d’un coup d’état.

  Bien à vous

 21. Voalazanao ry Hoaiza!!izy mihintsy io! fantatra @ hazo ihany ny voany e!!
  Fa ny tena mapme t@’ireto radio dia sady tsy henatra no tsy tahotra fa dia hangalariny
  ilay fitaovana dia avy eo hanokafany Radio-poza, ny vono manginy fotsiny hanaovana ramatahora mba hangalarana ilay fitaovana.

 22. Ny Filoha RAVALOMANANA MARC :
  –nangataka ny fanaovana enquêtes malalaka ataon’ny  » organisme iternational  » tsy miankina ( indépendant ))mikasika ny vono olona teny Ambohitsirohitra tamin’ny 7 février 2009
  –nametrakafitoriana an-drajoelina eo amln’ny Tribunal Pénal International mikasika io vno olona io..

  Ny fanarahana akaiky sy ny fanafainganana io fitoriana , izay hiriana fa lasa fitsarana , dia ilaina dia ilaina satria izany no hafahantsika mivohoaka amin’izao ady mipetraka eo amin’ny fanendrikendrehana ary mba hazava tsara ny lalana arahntsika ho amin’ny fampandrosoana ny Firenena sy fanatsara ny fari-piainan’ny Malagasy Tsivakivolo..!
  Io fitsarana io sy ny valiny no maika ary io no hanandratra Antsika
  eo amin’ny sahan’ny Fahamarinana , ka hampangina ireo mpanendrikendrika..

 23. Manao be fiavy ndray ny MPAM’S ! Mipararetra naheno ny hahatongavan’i DADA.

  Hanakare-tampoka ndray ny mpivarotra DILOILO COCO marina mafy ! hihihihihihihihi !!!

  (Coucou Ranavalona)

 24. PS..Who is this Mark Soden guy?I remember the bass palyer of the Nu-Beams.He played thru a Dumont Duo-throb bass cabinet,with an Ampeg amp on top.He was good friends with little ricky, and he used to have a dog named stumpy )?(I remember getting drunk at the Fling with him and Ted.How time flies.if anyone is interested,I am now living at Villa Del Rey

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *