Antson’ny Filoha Ravalomanana : « Tsy izaho no mila amnistia »

Niditra mivantana tamin’ny antso an-tariby teny amin’ny Magro Behoririka androany ny Filoha Ravalomanana. Efa andro maromaro no tsy nitafa mivantana tamin’ny vahoaka Malagasy ny tenany. Hafaliana ny an’ny vahoaka teny an-kianja naheno indray an’i Dada. Nambarany fa naleoko nangina aloha mba ahatonga tsara ireo mpikarakara ahavita ny asany. Ahitsiko ary ambarako fa matoa tsy miteny aho , tsy sanatrian’ny vava akory nisy antony hafa. Fantatro fa manao ny asany ireo tomponandraikitra avy aty ivelany sy any an-toerana mba ahatanteraka ny aministia. Ho aho misy antony matoa tsy miteny, mba hitsabatsabaka amin’ny asa nataonareo. Efa milaza aho fa tsy mila aministia satria fitsarana tsy mahefa no nitsaraha ahy.Efa nazavaiko taty amin’ny Sadc sy ny Afrikana ary ny Eoropeana fa tsy nanao ratsy tamin’ny firenenko aho ary tsy misy atahorako ny hiverenana any. Tsy izaho mihitsy no mila aministia fa ireo olona nangalatra fahefana tamin’ny tsy rariny ireo. Mino fotsiny ihany ianareo fa tsy maintsy miverina aty Madagasikara aho ary miasa miaraka isika. Zavatra angatahiko aminareo mpitondra. Amnistia faobe no atao fa mijaly  fianakavian’ireo gadra any am-ponja. Isaorana ianareo nanao izany ary tsy tokony hihemotra intsony ianareo mpitondra rehefa manao indrindra ny fanatanterahana ny tondrozotra dia ny andininy faha 20. Nanaja ary nanatanteraka ny zavatra rehetra aho. Ny nolazaina tamiko dia hoe mba tsy hanelingelina ireny asa ireny. Amin’izao fotoana izao dia tokony ho tanterahana ny tondrozotra. Faly aho fa tsy maintsy tanteraka ny fiverenanay any Madagasikara. Mila isika Malagasy samy malagasy ihany no mandray andraikitra fa tsy ny avy any ivelany. Mahafantatra izany ireo mpanelanelana fa isika samy Malagasy no tsy maintsy mifampiresaka. Matoa aho milaza izany dia vonona hanatanteraka ny adidy sy andraikitra. Tsy ahazo ny fankatoavana irsaim-pirenena isika raha tsy miroso amin’ny fampihavanana ary miverina any Madagasikara izahay. Hitantsika tsara amin’izao fotoana izao fa miankina betsaka amin’ny any ivelany isika satria Madagasikara dia mbola ao anaty fahasahiranana. Nihaona tamin’ny mpamantsy vola ny tenako ary mahita izy ireo fa tsy maintsy isika samy Malagasy no mamaha ny krizy ary manampy izy ireo. Ho antsika eto amin’ny Mgaro dia manome toky aho fa hiarahiasa hiaraka isika raha ny tombontsoan’ny firenena fa tsy ho an’ny seza. Manome toky aho fa tsy hamela anareo irery ary ianareo tsy hamela irery ahy aty. Hiezaka isika hanao izay tratra ny hamerenana sy hampandrosoana an’i Madagasikara.  Andro lehibe ho antsika ny 29 Martsa. tsy misy olona afaka manala ny afompitiavan-tanindrazana ao am-poko na am-pontsika. Tsy fotoanan’ny fanaratsiana ny hafa izao fa fotoana hieritreretana, fotoana fijerena ny ho avy sy ny fahasahiranana. Vitantsika ny mampandroso an’i Madagasikara. Tsy maintsy miray hina sy mihavana isika mba ahafahana manarina ny firenena. Tonga ny fotoana 29 Martsa hifampidinihana arymila mifamela heloka isika. Mino aho fa olon-kendry ianareo eto amin’ny Magro ary ny iraisam-pirenena dia nilaza fa tsy lalana ivoahana amin’ny krizy raha tsy misy ny fifampiresahana. Nilaza ny Filoha Ravalomanana fa mbola hiditra mivantana amin’ny antso an-tariby indray rahampitso

23 pensées sur “Antson’ny Filoha Ravalomanana : « Tsy izaho no mila amnistia »”

 1. Ka ilay Sadec kosa aloha tsy mamely loatra radDada a!mbetika mianadany aminao ,mbetika Hat ,raha za manokana alo tsy mahatoky é! rizareo Sadec zao no manaiky ny hangatahina sy hanaovana aministie dia ahona ? lAzainy fa zay NY VOALAZA NY Feuille de route article 20 ???
  Mbola HO ELA TY RAharaha raha Zao no mitohy an ,ny Ahy di NY FIDINANA ANDALAMBE ihany NY VAHAOLaNA !

 2. Amnistie ,teneno ny Sadec ,Radomelina sy RAtsiraka no mila amnistie !ny CI tokony hanoratanao sy takinao ny zavAtra miseho eto Mcara é! ny vahoAka efa very asa ,TSY MIINAKANINA ,mbola handry tsy lavo loha !
  Ny communauté internationale ve mba manaramaso ireto iraki ny SADEC vidin’ny Frantsay lava reto é???

 3. Tena nanenina i acado fa tsy nety ny niantehitra amin’ny FOZA AND CO. Tsara rehefa tonga saina ka! Ity toa tetezamitatra hoatran’ny sima misioka koa. Ny ahy aloha ny bizina (madio an) mandeha foana fa ny an’la le lany andro teny amin’ny 13 mai no efa ritra. Koa mamelom-poza ko! mamangy ny fahoriana e! Mba tiava oa ny TANINDRAZANA fa aza de tia VOLA loatra.

 4. Mahereza ianao President an! Homba anao anie Andriamanitra. Tena hivavaka ho anao ny tenanay e. MITOHY ny tolona fa isika dia tsy maintsy mandresy.Efa voasoratra io e. MINOA FOTSINY IHANY!

 5. Nitovy hevitra taminao mihintsy aho ry Bako teo alou teo saingy rehefa nifampiresaka t@ ireo ekipa azo antoka fa mahlala ny marina dia … arak’zany.; marina tokoa fa tena ela izy ity an! tsy hita fa biby tena dangerous kay tony foza itony!Mankahery hatrany ny filoha Marc Ravalomanana é!

 6. aza kivy fa mbola misy 2 taona sisa dia vita ny 5 taonan-dRajoelina. Mandat iray ho’aho. I Dada ve mety efa ho tonga @ izay ? Toa ela loatra. Ry Mamy Rakoto toa efa nipetrapetraka ???

 7. Hafaliana ny an’ny Rehetra nandre ny Filoha RAVALOMANANA Marc ,izay nitana ny teny nomena efa ho roa tokom-bolana izay ,fa angina iza ary tsy hiteny mba tsy hanelingelina !
  Ny SADC koa moa nangataka azy tsy hiteny..Takatr’izy ireo fa ny teny atain’ny Filoha (tsy ao amin’ny kianja ihany ) fa ny volana lazaina eo amin’ireo manodidina azy any am-pita any dia teny mafy , mivantana ,mikasika ny kirizy eto M.kara sy ny momba ny fahatarana ny vaha olana mihisatra dia manahirana izay mandre izany..
  Dia mangina no mety ,mba tsy hisy hanendrikendrika indray fa ny tenin’ny Filoha ,izay matatet-piavy no miteraka sakana ( blocage )amin’ny fanantaterahana ny asa !

  NITENY NY FILOHA ANDROANY SATRIA VITA NY DINIKA ARY ANKASITRAHANY NY VOKATRA !

  Koa mino fa MBA HANGINA AMIN’IZAY IREO MPITAKY NY FIALAN’NY MOUVANCE RAVALMANANA MARC IZAY MANDRAY ANDRAIKITRA AO AMIN’NY ANDRI-PANJAKANA (CT,CST, GOUVERNEMENT)
  Nisaoran’ny Filoha ny REHETRA ao amin’ireo andri-pirenena ireo..satria nahatanteraka ny asa napetraka taminy..
  Zava-dehibe izany fankasitrahana avy amin’ny Filoha izany…Lehibe satria tsy nandaitra intsony ny bodongerona nasehon-drajoelina izay nampitain’ny zana-kisoa ministry ny fitsarana..

  Nangina sy sina izy roroa ireo..ary ny fankasitrahana ampahi-bemaso nataon’ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia fanehoana ny fanatotosana ny dingana iray eo amin’ny tondrozotra..dia hoy izy hoe: » Tohizo , avoay ny gadra paolitika ary ampiaro ny andininy faha 20 ao amin’ny tondrozotra , mba hahazoanay mianakavy mody ! »
  Tsy hataka izany fa tsy misy hetsika hafa afatsy izay ary raha tsy mody an-tanindrazana aho dia tsy hisy fanampiana avy ivelany ,ary tsy hisy resak ‘ ISIKA
  SAMY MALAGASY RAHA TSY ANY AN-TANINDRAZANA AHO ! »

  Koa atsaharo ny famoaboasana ny tenin’ny Filoha raha toa ka tsy azonareo izay tiany
  ho lazaina..
  Tsy zaza bodo anie ny Filoha ka azo baikona hangina tsy hiteny e !

  Mba misaina ary hivereno henoy ny teny nambarany !

 8. Raha ny fijeriko sy ny voalazan’ny l’expresse de mada hier dia tsy ahazo izany amnistie izany i DADA sady tsy manana fahavononana hanao amnistie general izany ny foza, tsy vaha olana ny amnistie @ fiverenan’i Dada eto dago tsisy afatsy ny demonstration ou rapprot de force raha ilaina no atao @ ireo fat sisa manohana an’i domelina ireo, lany andro fotsiny eto, nety ny nataon’i Dada nangina nanana volonte politique sy fitoniana tsy nanelingelina ny asan’ny Sadec, fa rehefa tsy maha-resy lahatra ny fat ry zareo dia avy isika @ angady sy ny harona.

 9. Tsarovana anio ny 29Mars 1947, angamba samy mahalala izany daholo ny malagasy rehetra indrindra ny zoky olona toanay izay niaina izany mivantana 65 taona aty aoriana aiza ho aiza ny firenena izay nitolomana namoizan’ireo zoky Ray aman-dReny ny ainy mba hiala teo ambany fanjanahan-tany, akehitriny mbola ny frantsay ihany no manajanaka ny gasy ary mapiady ny samy malagasy tsy hihavana mba hiarovana ny tombotsoany miaraka @ oreo malagasy vitsy mpamadika tanindrazana, izaho tsy mankahala ny firenena na vahoaka frantsay fa lay politique ingérence no tsy tiako tsy mamela ny zanatany hiaina malalaka , io zao dia lasa fanao aty afrika ny fanonganam-pajakana izay hita ao mali satria nisy ny firenena nanohana sy nanampy ireny cout d’etat teto madagascar ireny,antso no hataoko TONGAVA SAINA RY MALAGASY ATAMBARO NY HERY ANDAO TOHERINA NY MPANJANAKA TAHAKA NY NATON’IREO RAY AMAN-DRENY TEO ALOHA.

 10. Ka na hiaetsika aza tsy maintsy i Dada ihany sisa handrasan’ny vahoaka sy hatokisaany
  hitarika izany hetsika izany ,dia jereo ireny ohatra mitohaka @ tendany ireny isaky ny hoe:
  hitsena an’i Dada, ataoko fa mbola tsy nahavory olona toa ireny na iza na iza,ka izay no hanamafisako eto fa:
  Dada sisa azo hantenaina sy endrasan’ny VAHOAKA fa ny resaka ankoatra izay dia BLA BLA daholo.
  TOKONY HANAPA-kevitra tsara izay handray anjara @ fiverenan’i dada ary tokony ny SADC no manatitra azy
  mandray ny andraikitra rehetra fa ny eto an-toerana manamafy fotsiny ny MANODIDINA miaraka @ vahoaka dia
  raikitra @’izay ny RODOBE miaraka @ dada fa raha tsy izany tsy ho TAFAVOAKA eto e!!!sa hiandry an’i sarkônaliaka
  ho resy ???mino aho fa tsy mainsy hangala-bato ilay tsivalahara iny koa aleo tsy miantehitra an’izany.

 11. Raha mbola tsy fantatsika Malagasy fa 1) ny frantsay no manao izao rehetra izao, miaro ny mpanoga-mpanjaka. Ny vaha olana dia tsy vita ny samy Malgasy izany fa hampo-po mamono olona fotdiny izany fa aha nisy izany efa hita hatr@ izay 2)fa ny herin’ny vahoaka Malgasy izay tena mijoro marina tokoa sy ny fiaraha-miasa @ fikambanana iraisam-pirenena.

  raha mbola fotom-pivavahana sy fitsofana anjomara ary resaka an-databatra boribory izany no entina miady @ olona mitam-basy dia mbola ho eo foana isika hatrany @ zanaka aman-jafy.

 12. indro tazako ianao ‘lay (NO- sy ) HOFIDIANA

  Misaotra anao Andriamatoa Filoha Marc Ravalomanana mitondra fitenenana.

  Faly aho
  tena faly.

  MARINA LOATRA, ary tena azo tsapain…tanana ny lazainao ry Lazalazao

 13. Efa ela dia ela mintsy no niandry fanazavana taminao andriamatoa filoha Kanefa dia mbola tsy mazava loatra izany, dia ahoana ilay hoe tsy maintsy tsaraina ianao rehefa tonga aty mdagascar, mandreraka be mihaino izany satria efa tsy rariny intsony ny hataon’ireto fat ireto amin’ny vahoaka ry zareo ndray no miseho manao lalàna ohatrany olona tsy nahavita eloka. Fa raha misy olona tena mila fanamelohany dia ny fat sy ny namany.

 14. Io le Ranga niteny tany Mahajanga teo imason’ny Filoha Frantsay Chirac, woe  » tsisy dikany 29 Marsa 1947 izany, andriamatoa Filoha, fa na izaho aza tsy teraka akory tamin’izany ». De io fa mandatsa indray ny Bekotromaroholatra, ka mody amboadia mitafy hodi-janakondry.
  De sarotra woa zany hanetry tena zany, ka hihaiky ny fahadisoany de mbola manamarin-tena foana fa tsy nanao ratsy ny tanindrazako, namono olona sy nanodikodim-bola an-tapitrisany. Ary ny olona nogadrainao Raosy tamin’ny fotoan’androny, tsy nijaly ve ny fianakaviany? Tsy nangirifiry ve ny fianakavian’ireny olona nalatsa-drangahy aina ireny, zay tsy asian-drangahy sira akory na de kely aza?
  De aza manao anay sy ny vahoaka malagasy bado, FA RAHA OLONA TSY NANAO RATSY RANGAHY TY TSY NANDOSITRA a! satria ve raha nijanona teo de nanao kamikaze, fa natahotra woe nisy hamono, de amin’izao fotoana de woe, mahasahy amin’izay aho, hanao kamikaze, tena mapme be fa tsy mitaha @ Zandry mihitsy raha fahaiza-miteny, tena zaza saina e! Any @ Zandrinay ny lakilen’ny fonjanao Raosy ô! maninona no miolakolaka fa tsy havantana le fangataham-pihavanana! Zao mihitsy aza no tena fotoana tokony hitsapanao ny herinao iny koa! tsefa diska miverina foana ve le woe, niresaka @ndranona aho fa za no mahavaha ny krizy. De mandrosoa an-trano Raosy raha mbola tsy nahita ny rindrimby be any Tsiafaha ô! any @ Zandry ny fanalahidy ô!

 15. Ny aliaka tsy maintsy miwouwou miaro ny TAOLANY .
  Raha tena marina fa MANANA HALALANA NY HITSARA an’i dada izany izy dia
  tsy ho nanao ny tsy fanao mihintsy HISAKANANA azy,na i NENY aza dia efa RANO ny KAPA-poza koh!!
  Dia mbola misy handairan’ny LAINGAN’i domelina ihany ve @ izao vaninandro izao e??efa lany anie ny lalitra
  eny @ zôridira fa namahanan’i domelina ny Gasy e!dia mbola misy handairany ihany ve e???sady mba jereo
  koa ity olona mba milaza zavatra ve mba misy VALERA inona no tsy maintsy henoina??????fako !fako! fako!!!

 16. Zay aho letsy vao tena mihaiky fa mbola misy ny Gasy donto dia tsy iza fa elah io Rabe-vôplo^sy… sa mou anisan’ireo nahazo tompbotsoa t@ bois de rose elah sa mpanohana ireo mpanao politika mpahazo vato 0.005% refa fifidianana dia zay no mahatondga an’là dia foza foana hatrany @ tsinaimaintin’là!

 17. Rabe a, tsartsara amin’ise ny tsy mandrangitra olona eto fa tena ohatran’ny manamafy ny sazy mahazo antsika, Tadidio anie fa efa voalaza hoe « loza hoan’izay niavian’ny fanafintohinana » e. Mba tiavo ihany ny tanindrazan-tsika ary matahora an ‘Andriamanitra fa ny kapoka ataony anie ka tsy ho tantin’ise e.
  Teny mifono fitiavana no aoka atolon-tsika fa tsy fifandrangitana lava zao, sa ahoana?

 18. « Amnistia faobe no atao fa mijaly fianakavian’ireo gadra any am-ponja. » F’agaha tsy nijaly mitovy t@’izany koa angaha ny nataonareo t@ teo aloha? Sa rehefa namanareo no gadraina dia mijaly fa raha ny hafa dia antonona azy?
  Ny nataonao t@ teo aloha ihany io mahazo anao io fa mba mahareta kely; telo taona fotsiny anie zay no mba vitanao hatramin’izao, aiza ho aiza ny t@ vitan’ny sasany anefa izany?
  Mahereza ianao President! Homba anao anie Andriamanitra; fa araky ny voasoratra hoe: MINOA FOTSINY IHANY! Zay mahasoa ataon’Andriamanitra, mahandrasa fa izay no lahatra. « Mbola ho avy ny anjaranao » hoy ny YARICO zay; courage foana ary aza manantena MANA hilatsaka intsony fa ………….

 19. MAHEREZA MAMOTIKA AN’I GASIKARA HATRANY AMIN’NY TAOLANY ry mpanolana fanahim-bahoaka PUTSHISTES ISANY

 20. Sady mpanolan-jara satria efa zatra ny mifanolana izy mianakavy ao an-tranony
  dia ny firenena avy no tsy ahaizany miaina.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *