Fanatera Longin : « tsy hiresaka fifidianana isika manomboka amin’ny herinandro

Ny Cst Fanatera Longin dia nanao antso ho an’ny fikambanana iraisam-pirenena   Troikan’ny SADC ary ireo mpitondra indrindra avy amin’ny Ankolafy Ravalomanana. Te hanontany ny Sadc hoe firy volana ny dikan’ny hoe miverina tsymisy fepetra ny Filoha Ravalomanana. Gaga izahay fa izany miverina tsy misy fepetra izany dia androany ihany fa tsy misy hoe andraso andraso.  Tsy manohitra izay voalazan’i Dada isika fa miteny ny marina. Tsy tokony hihoatra ny fito volana ny fiverenan’ny Filoha Ravalomanana eto, fa raha tapitra izay dia miala tsiny izahay fa tsy hanaiky intsony. Manomboka amin’ny herinandro ho avy io dia tsy hiresaka fifidianana  isika raha tsy miverina i Dada. Tsy hiteny afa tsy izay isika fa ny fampielezan-kevitra ho azy dia efa vita izany manerana ny Nosy. Raha miresaka hafa isika dia ohatry ny maivana ny fiverenan’ny Filoha Ravalomanana.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *