Nanondrana indray « Baomba »?

Araka ny vaovao nampiatain’ny namana tany Antsirabe, dia nanondrana indray ny lehiben’ny mpitandro filaminana taty Antsirabe ny sabotsy 10 mars lasa teo. Raha ny zava-nisy dia naka solika teo amin’ny Station Total Rianasoa ny Jeneraly Ravalomanana io atoandro io tokony ho tamin’ny 12 ora sy sasany teo ho eo ka rehefa vita ny solika nalainy dia nanolotra ireo taratsim-bola CECAL izy ireo ka nolavin’ireo mpiasa satria tsy mandray ireny ry zareo araka ny toro-marika.

Nisendaotra vokatry izay ny lehilahy ka nitabataba teo ary vetivety dia vory ny olona io antoandro io.Nanao vava mihitsy ny lehilahy fa rehefa tsy hivarotra dia hidio ny « station » hoy izy niaka-peo.Tsy vitan’izany fa noraofiny ireo mpiasa telo lahy ka nasainy netina tao amin’ny Borigady Andranomadio fa ho tsy manaja azy angaha hono ary dia voatazona ora maromaro tany vao navoaka. Nasainy nakany ihany koa ilay ramatoa tao amin’ny Botika fa nandà satria tsy misy miambina ny tsenany. Voatery niditra an-tsehatra nandamina ity raharaha ity mihitsy moa ny Lehiben’ny faritra vokatry ny savorovoro sy ny fitangoronan’ny olona be loatra.Raha ny fanampim-baovao azo dia nisakafo tamina Resto iray tao Antsenakely izy sy ny ekipany rehefa avy namita iraka tany Antsampanimahazo–Faratsiho io sabotsy io ka nisy ny fisotrosotroana ary somary betsaka no lany satria nahatratra 03 tavoahangy ny J&B lany tamin’izany ka inoana fa somary niakatra ny alikaolan’ingahy rainy angamba. Ny mahalasa ny saina dia tena manao didy ko fe lehibe mihintsy ny mpitandro filaminana , na lehibe na kely kamety ho izay no antonymahatonga ny mponina manao fitsaram-bahoaka ny olona rehefa manao fahadisoana amin’ity faritra ity .

 

34 réflexions sur « Nanondrana indray « Baomba »? »

 1. Mbola hanaiky an’izao ihany ve iska Malagasy eh ! jiolahim-boto no manajakazaka eto amin’ny tanàna.

  Tena miseho izao ny maha jiolahim-boto an’io Risara Baomba io.

  Mijoroa ry Malagasy fa potika i Madagasikara

 2. Angaha hono tsy misy mivarotra sakafo sy lasantsy raha tsy tany Antsirabe ? Avy ao Antsampanimahazo ve dia mbola nihidina nankany Antsirabe ?
  Nibalady, nandany volam-panjakàna fotsiny !!
  Angamba tsy J&B izany no natao rano fisotro fa TGV mihintsy (Taoka Gasin’i Vakinankaratra ), satria feno azy iny axe Soavinandriana-Faratsiho-Antsirabe iny !
  Fantatr’ireo bôdegany ireo izany, ary ry zareo ireo aza no tena mpamely an’io !
  Bal mihaja tao Moramanga, IO zavatra IO no ataon-dry zalahy (SEFO bôdegany izany an) ao anatin’ny tavoangy-n’na whisky, dia entina eny ambony latabatra !
  Farany, tsy azo terena handray an’izany CECAL izany ny olona ! Saika hanafina, dia izao fantatry ny olona ihany hoe « nitsangatsangana » no nandehanany tany !
  Raha nanao « plein » tao Antaninarivo, tsy voatery naka lasantsy « tany Antsirabe » indray !

 3. Mbola masaka ao an-tsain’ny vahoaka anie ra-Solo ny zava-nitranga tany Toleara ê!

  Jiolahim-boto antitra no sady efa manao retour d’âge ingahy Risara Baomba.

  Mazava fa TGV dia midika ho TaokaGasin’nyVakinankaratra: na koa hoe tonga dia « pan pan pan » raha manao zavatra mampiaka-pofo-na alikaola azy…

  Misaotra ny mpanoratra,
  manolotra trangan-javatra (fait véridique)
  atao hoe azo sainina ihany
  f’eto dia tratra ambodi-tavoahangy…
  (ny ambodim-body tsy ferany an)

 4. Ny zavatra mapme e @ireto zanakosy sy ny mpanao gazetiny ireto, de tsy mahay afa-tsy ny mitsingolongoloka @ zavatra mitranga kely, de iny no voizina sy hanaovana commentaires lavabe. Ireto le lazaina woe, tsy manan-katao, hadinony tanteraka ny momba an-drainy. Ny loza mananontanona azy eo ambany masony tsy hitany, de ny firosoan’i Mamy Rakotoarivelo hilatsaka ho fidiana sy hisolo an-dRaosy, izay tsy ilaina amnistie araka ny fanambaran’ny TIM Toliary manohana an’i Mamy. Io zao no tokony hiadinareo hevitra, fa lany andro manenjik’olona misananaka lava nandritra ny telo taona ao afaran’ny darieran’olona tsisy résultat na tainy akory aza. Tsy marina foana ve ny tenin-dRabe tany aloha tany, fa ny TIM ihany no mamono ny TIM, ny 3 mouvs ihany no mamono ny 3 mouvs, ny Zanakosy ihany no mifanipaka @ Zanakosy, ary Rainivoanjo ihany no fahavalon’ny tenany @ tsy fahaizany politika fa be dedaka fotsiny enti-draha mandroatra, de maka décision tampoka hamotika ny tena. Zany no échec nareo hatramin’izay, ary mahaiza manao autocritique raha te hahomby, fa ny fizahozahoana lava izao, fotoana lany sy aina reraka tsy hamokatra fotsiny. Inona moa zay tsy natao izay, fa mbola any an-tsesitany foana rainareo mandrak’androany. De tamin’ny 2009 no efa niteny hoe, efa kely sisa, lasa ny 2010 efa kely sisa, lasa ny 2011, efa kely sisa, hisasaka koa ity ny 2012 de hiroso amin’ny fifidianana, de mbola kely sisa, de ho voafidy ny filoham-pirenena vaovao izay tsy ho RAOSY velively zay filoha tranainy, de mbola hanomboka hanisa hiainga @2013 hikaonty ny 5 taona manaraka hilaza woe, efa kely sisa, kanefa efa bainina be 70 taona mahery Raosy @izay sady mbola tavela any an-tanin’olona any. De mba mieritrereta ry Solo Razafy, fa tsy tena mbola mpanao gazety ianareo, ary tsy hitanareo mihitsy ny tena paika hitaritana ny tolonareo, de aleo nareo mianakavy ampisotroina kininina lava toy izao rehefa tsy mahay n’inon’inona.

 5. Ny zavatra mapme e @ireto zanakosy sy ny mpanao gazetiny ireto, de tsy mahay afa-tsy ny mitsingolongoloka @ zavatra mitranga kely, de iny no voizina sy hanaovana commentaires lavabe. Ireto le lazaina woe, tsy manan-katao, hadinony tanteraka ny momba an-drainy. Ny loza mananontanona azy eo ambany masony tsy hitany, de ny firosoan’i Mamy Rakotoarivelo hilatsaka ho fidiana sy hisolo an-dRaosy, izay tsy ilaina amnistie araka ny fanambaran’ny TIM Toliary manohana an’i Mamy. Io zao no tokony hiadinareo hevitra, fa lany andro manenjik’olona misananaka lava nandritra ny telo taona ao afaran’ny darieran’olona tsisy résultat na tainy akory aza. Tsy marina foana ve ny tenin-dRabe tany aloha tany, fa ny TIM ihany no mamono ny TIM, ny 3 mouvs ihany no mamono ny 3 mouvs, ny Zanakosy ihany no mifanipaka @ Zanakosy, ary Rainivoanjo ihany no fahavalon’ny tenany @ tsy fahaizany politika fa be dedaka fotsiny enti-draha mandroatra, de maka décision tampoka hamotika ny tena. Zany no échec nareo hatramin’izay, ary mahaiza manao autocritique raha te hahomby, fa ny fizahozahoana lava izao, fotoana lany sy aina reraka tsy hamokatra fotsiny. Inona moa zay tsy natao izay, fa mbola any an-tsesitany foana rainareo mandrak’androany. De tamin’ny 2009 no efa niteny hoe, efa kely sisa, lasa ny 2010 efa kely sisa, lasa ny 2011, efa kely sisa, hisasaka koa ity ny 2012 de hiroso amin’ny fifidianana, de mbola kely sisa, de ho voafidy ny filoham-pirenena vaovao izay tsy ho RAOSY velively zay filoha tranainy, de mbola hanomboka hanisa hiainga @2013 hikaonty ny 5 taona manaraka hilaza woe, efa kely sisa, kanefa efa bainina be 70 taona mahery Raosy @izay sady mbola tavela any an-tanin’olona any. De mba mieritrereta ry Solo Razafy, fa tsy tena mbola mpanao gazety ianareo, ary tsy hitanareo mihitsy ny tena paika hitaritana ny tolonareo, de aleo nareo mianakavy ampisotroina kininina lava toy izao rehefa tsy mahay n’inon’inona.

 6. Aza taitra fa mbola ho avy ny anélà ry foza vendrana à!io basin’éla io ihany no hifototra @ élà @ ora tsy ampoizin’élà, tena vendrana marina mihinty anie lisany ry foza ka tsy mitsinjo ny fara-andron’élà isany é, fa dia tena olona tampotampohiny ka tsy mba mampiasa saina fa baikon’ny kibony fotsiny !!! eny é, araraoty alohan’ny hidabohan’élà isany fa izahay vahoaka kosa mahay tsara ny hanamborana anélà isany @ fotoan’ondrony.

 7. mampalahelo mihintsiny ny fomba fiheritreritr’ireo olona zanak’i dada zereo tsara angeh ny fomba firesaka sy ny fomba fijery fa di tena ireny olona tsy misy haja ireny izay indray dia mamoaka vaovao tsy marina fa mitady mandainga sy manaratsy olona @ tsy misy dikany. Ny zavatra nataony Ravalomanana efa tsy hita izay hanaovana azy hatraminy izao ny vahoaka malagasy mbola mandoha ny hadalan’io rangahy io, mahaiza mijery ianareo, mahaiza mandalina tsara, fa raha olona hotran’ny Ravalomanana no tafaverina eto dia potka tateraka i Gasikara. Izy no olona mbola nanao monopole ka namotika tateraka ny sehatra ara-economika teto raha tsy Ravalomanana. Tsy namela malalaka ny sehatra ny fandrarahana fa raha vao olona manao zavatra lehibe no ny azy dia potehiny

 8. Ny raisonnement efa fantatra fa tsy mitombona, fa dia atao litania lava eto satria tsy misy zavatra hafa azonareo aroso !!!

  Na hanao toa an-dry Filipo rajaona ( lehiben’ny hetsika na « haraka » diaspora ) aza ianareo, ny foza dia tsy ho afa-maina amin’izao raharaha izao !

  Dagolahy = dombolahy = fozalahy = harkilahy

  Satria ny « harki » avy amin’ny teny arabo hoe « haraka » (mouvement na hetsika no dikany), dia :

  Ianareo foza no tena atao hoe HARKI GASY !! Mpamadika sy mpivarotra tanindrazàna, mpanompo sy mpisolelaka an’ireo mpambotry ary mpanitsakitsaka ny zo-n’ny vahoaka malagasy ( frantsay, sinoa ary karana ) !!
  Na lasan’ny karana sy ny frantsay daholo aza ny atsasak’Antaninarivo, tsy mahataitra anareo, fa raha vao misy gasy mba manao an’izay TOKONY ATAO, mba ho reharehan’ny mpiray tanindrazan’aminy, dia tsatohana amin’ny antsy avy ao andamosina !

  FANTATRAY NY TENA FAHAVALONAY, FA AZA TAITRA !! MBOLA HO AVY ILAY FOTOANA !!

 9. Rahoviana ry Hazo Avo no hidaboka ny foza a! efa kely sisa ve? le Hazo Avo efa nadaboky ny cyclone Andry, ka nentiny any am-pitan-dranomasin’ny masombika any, ary tsy tafaverina telo taona lasa izay, mandrak’androany.
  Io tsy havelan’i Zandry hitarazoka intsony io krizy io. Afa-nenina tamin’ireto mpanohitra niditra ao @ GVT mpiara-mitantana, izay tsy mijery ny fahantram-bahoaka, fa ny tombontsoan’ny tenany sy ny lehibeany no arovany, de tsy mahay afa-tsy ny blocage fomba fiady hatramin’izay, mampijaly vahoaka, de jereo ny décision ho raisin’ny Zandry, aorian’io delegasionan’ny SADEC io. Ireo ary fa niditra ao @ fitondrana ny éléments mafonjan-dRaosy, inona no vitany? tsy mahay n’inon’inona, zany ve no mbola hiady fitondrana, kanefa ny fahefana eo an-tanana aza tsy hay ny mampiasa azy hanasoavana ny vahoaka. Aza mba tera-dRainivoanjo ihany, fa fampiaesonana no tena traikefany tahaka ny ataony eto, fa fahaizana politika, ZERO.

 10. tsy haiko hoe inona no hiarovan’ny sasany ny baomba teto @ ity cas ity, fa mazava fa izao no atao hoe  » didiko fe lehibe  » , tsy misy adi-hevitra na ao anaty contexte inona na contexte inona

  Ô ry bogor a, tokony mba hasehon’i Andry koa fa raha nahay nanjera Hazo Avo izy , afaka manala blocage @ fomba madi, ka miandry ny vahoaka e

 11. zah tsy iditra am resaka olona fa nenà zao no somary nahagaga anah. Hay v misy station tsy mety mandray CCAL zany e? otrany tsy azo atao ange zany ny fahalalako azy e! Moyen de paiement otran’ny hafa rehetra reny. tsaiko aloha an, mila anontaniana ny ao am Trésor mikasika an’io

 12. eh eh eh, efa tsy izy intsony ange ireto mpitandro ny filaminana ireto, eh, ireo no tena mpanakorotnana, fa mba heritrereto tsara ity, tsy mampiraika ny mpamatsy vola ny didy jadona atan’ny mpanongampanjakana, tsy heritreretin’ny mpamatsy vola ny faharatsian’ny fitsaboana eto amintsika, tsy heritreretin’ny mpamatsy vola ny fampianarana sy ny hahavon’ny mpiantra malagasy, tsy heritreretin’ny mpamatsy vola ny trano honenan’ny malagasy, fa manahirana ny sainy ny tany ampiasain’ny malagasy, manahirana ny sainy ny harena rehetra eto madgasikara ka anaovana projet vinany mba ahazahoana mijanona amin’ireny toerana ireny, manahirana ny sain’ny mpamatsy vola ny tontolo iaianana mba ahazahoany miditra any amin’ny ala voajanaharary ka ahazahoany mitrandraka tsy ara-dalana ny harentsika, ohatra, ambatovy, ny any daraina (miafina amin’ny hoe akomba malandy), ny any masoala, sy ny sisa, atao izay aha bado antsika, dia vokisana izay afaka ampiasaina ampiasa hery hoa amintsika dia eto isika no raisina eh, mila misokatra ny maso

 13. Mba fantatrao hoe firy ny station-service nihidy noho io « moyen de paiement-nao » io ?
  Noho ny krizy, dia maro dia maro no manao « chèques sans provisions » ! Fa eo koa ny vokatry ny asan-jiolahy sy ny tsy fanarahan-dalàna !
  Ny TRESOR LAZAINAO IHANY, NO VOALOHANY TSY NANAIKY NANAKALO ARY NANDOA NY VOLAN’NY MPIVAROTRA SOLIKA ; SATRIA LAZAINY FA « TARATASY SANDOKA » HONO NY ANKABEAZAN’IREO CECAL !!!

  Tsy hoe rehefa i Taitaim-baombina no manolotra, dia tsy maintsy ekena !!
  Tsy fantatro hoe aiza no misy anao io, fa izaho mahafantatra fa ao Frantsa feno station TSY MANDRAY CHEQUE ! Ny Carte bleue tsy mahazo mihaotry ny 15 euros !
  Misy magazay sinoa TSY MANDRAY AFA-TSY LELA-VOLA IHANY, kanefa eo amin’ny 50 na 80 euroS eo ny courses ataon’ny mpividy !!!! Tsy misy afaka mitory azy amin’izany !!!

 14. Mazava be ry Kintana! soa fa teo ianao, ny tsy fantatra marina hoe:
  aiza io olona mbola manome vahana an’ity bomba ity no mionona???
  na mitampina inona ??.na tena tsy tė halala ny zavamisy efa 3 taona aty aoriana anie e???mahazendana!!

 15. Tsy dia fantatro aloha ry ranavalona ; ny zavatra fantatro, dia misy olona akaiky amiko, niaran’io voalazako io, dia voatery nankatona ny asa !
  Tsy manendrikendrika aho, fa tena misy manana « reins solides », ireo stations mbola misokatra amin’izao fotoana !
  Ny « solidité », dia samy manana ny hoe « noho ny inona avy » ? Anjaran’ny rehetra no manadiady !

 16. Raha ny tsijerinao efa fantatray Rabe vôplôsy na bogor fa inn ny olana aminao raha miresaka ny vaovao misy ny olona à!!! aza hataonao problema ho anao koa ny Ra8 tonga na tsia fa ny zanany aza tsy mikorapaka é!

 17. Tsy ny vahoaka frantsay no fahavalon’ny vahoaka malagasy fa ity olona nikabary ity !
  Olona sahy nilaza hoe : » Je vais être attaqué, mais je m’en moque » !!

  http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/sarkozy-bouscule-l-europe-se-relancer_224354

  Depuis 5 ans et comme d’habitude, il dit tout et son contraire !

  Raha izay voalazany momban’ny Filoha Ravalomanana izay, dia tsy ho tafaverina eo ny Président raha mbola lany eo koa izy !
  Fantatrareo izany no tokony atao, ianareo izay afaka mifidy !!!

 18. O ry KM a! tena mipetraka aty France marina ve nareo? ny fandoavam-bola chèque zany aty tonga de misy machine afaka manome résultat eo noho eo raha misy provision na tsia le chèque, ary afaka mandoa na ohatrinona na ohatrinona raha par carte bleue amin’ny station rehetra.
  Aza manantena woa na de tsy ho lany eo aza Sarko, fa Hollande efa tena mahalala tsara ny cas Mada. Zahay akory tsy G Tay Tay ka tsisy afitsoka na de kely aza. Hollande koa tsy hi- négocier amin’ny Raosy tsy tia Frantsay sy mpandraharaha frantsay any Dago. Adala angaha izy ny hampidikizo ny mpiray tanindrazana aminy any Dago amin’ilay OSIMAMBA MPIALONA SY MPANAPOTIKA MPANDRAHARAHA ZAY HEVERINY FA MANELINGELINA NY TOMBONTSOANY.
  Aza maratra amin’ny marina Raverbeeck fa ho tapaka tosi-drà anie e! sady hanananay ny voniny(bala) no hananay ny basy, ka raha vao mitetateta ranabavinareo RANA tonga de tataka sady rovitra be! andramo anie e!

 19. mba tiako ho hita ny fiafaran´ íty jeneralim-potaka ity sy ireo foza namany ireo.

  tsy mahay miaina izany raha olona fa mietreketraka, manitsa-tay ,tsy mahazaka vola sy voninahitra. ravin´ahitra no zakany.

  be panda tsy menatra

 20. Tsy fantatro rabe oe iza no maratra fa ireo lazaiko reo no marina…izay ambaran’iNgah ngeh rabe dia toy ireny mihaino tsianjerin’ankizy ireny ny tenanay satria efa fantatra foana fa Fankahalàna sy fialonana an-dr8 dia manosi-potaka dia mandainga dia mamadika ny mainty ho fotsy dia mamitaka ireo fozakely etsy sy eroa .Tsy mandràra anao nefa za fa tohizo satria zay no asanao fa za mahita fa mety ho vofitakao in-2 in-3 ny Malagasy fa ny oe ho fitahina foana mandrakizay alou tsy hisy é! hi!hi! efa fantatro ndray no havalinao ary efa fantatry Malagsy kanefa teneno ihany fa ny sur alou dia tsimaintsy fanaratsiana ilay any Sudaf é! hi!hi!

 21. Une radio pro-Rajoelina annonce ouvertement que seul le retour du Pdt Ravalomanana peut amener à la reconnaissance internationale, suite au communiqué de l’Ambassade américaine à propos de la Banque Mondiale.
  *10h00->Malgré les recommandations de la feuille de route, la Hat continue ses intimidations.

  Que pensez-vous sur la double nationalité des différents présidents de Mada? votre avis sur : http://lafy8.forumactif.ca

 22. ho an-Rabe vôplôsy na bogor:

  Ry RABE-zesta-sy-taim…bava nefa tsy mahalala ny zavamisy eto dago dia toa izao no fandehan’ny chèque ==> na dia efa scanné-na aza eo ampandraisana azy, dia mbola mandeha any amin’ny bcm ny chèque avy amin’ny confrère. Ary afaka 3andro be izao vao fantatra hoe Provision insuffisante mivadika impayé na tsia ilay chèque an!
  __
  Nanomboka tamin’iry herinandro iry, dia nanamafy ny banky tsiraidray fa tsy mandray dépôt d’argent na effets ho an’ireo olona (client) ao aminy IZAY TAFIDITRA NA MIFANDRAY RAHARAHA ao anaty fitondrana ILLEGAL tarihin’i Andry Rajoelina (halatra, fanodikodinana volam-bahoaka, commerce illégal, blanchiment d’argent no mihanaka amin’izao fotoana)
  __

  Na « station TOTAL » aza
  tsy handray izay resaka « taratasim-bola CECAL » izany
  fa fanodikodinana daholo no misy eto, fa indrindra enao io ry RISARA BAOMBA

 23. Maninona an’i Hoaiza indray ny vôpl-n’i Rabe hoe??Hi!hi!hi!!
  tena latsaka mihintsy aho aminareo eto indraindray kah!!
  Izaho vao avy niady t@ zanako mbola tsy matory foana nefa hianatra maraina iny ,kinanjo vao nanokatra
  ity serasera tonga dia matin’ny hehy.

 24. miomehy irery ihany koa aho ranavalona matetika eto
  Mila manal’azy. Dia ry … rabe-bogor & cie izao no hita eto fa mendrika io fomba fiteny io
  __
  (ce terme sonne familier à mes oreilles
  et si je ne me trompe, crée pour être utilisé en s’adressant aux jiolahim-boto(s)-nés de gabarit ici-présents : Général Richard BAOMBA – rabe-bogor ainsi que tous ceux qui soutiennent les défaiseurs de pouvoir, les renverseurs des ordres établis
  P.U.T.S.H.I.S.T.E.S )

 25. akory aby o!!!!
  Tena marina daolo alo ny voalaza etsy ambony rehetra fa mba anisany vavolombelona iany ny tenako nanatrika teo!!!! ka d tena tsy rariny ny nanaovany any pompiste teo ary ny zandary namany izay nampiditra azy reo tao anat fiara d tena oh efa kakay anizreo mahitsy reto pompiste reto fa sady miaraka @ tosika sy vava oe » efa ela no nedrasana anialahy isany » manda fanjakana v zany ozy nareo!!! tsy rariny !!! abus de pouvoir

 26. Aza mba izaho no atao an’izany! za alu tsy mataotra ny ho faty fa rehefa tsy mifanaja sy manao tsindrio fa lavo ary manao ny tsy rariny dia tsy mety amiko na iza na iza eto ambony ny tany inty!
  Ary tsy milavo lefona izany fa maso solonyn maso ary nify solony nify! Ampy ho ahy izay ok merci milaza vaovao anareo

 27. Hatokisako ry Batoto!!!!ary marina ny anao!!nefa na izany aza,
  na aina anie hono lahitokana e!!
  Raha miaraka daholo ny rehetra manohitra toa izao hevitrao izao ry Batoto hataoko fa tsy hanjakazaka toy izao ireto
  fatin’alika ireto satria isika maro noho ireo jiolahy ireo fa saingy indrisy fa kanosa daholo dia izao hita izao ny vokany.

 28. zao ve de mba tsara ?baomba etsy baomba eroa.mpangalatra ambony latabatra bobaka.
  jero ry le maty misotra J&B tsy mijanona ny vahoaka mihinana ny tsy fihinany.
  izao ny UNICEF namoaka fa hoe ny 1/4 ny ankizy CM1 sy CP1 dia efa nijanona tsy miditra antsekoly any amin’ny faritra maro eto amin’ny tanana .Nanomboka ny 2009 hatraty io
  Koa ny vola tokony hanampiana ny ankizy nge mbola anakaramana ny miaramila sy Generaly Bomba sy ny ekipany é.
  nahatsiaro lahy antitra roa niresaka aho nanao hoe
  nihinan’ny T lesy ty ny gasy
  hoy ilay iray mbola mihinana ny T fa rehefa kely2 ny T ho haniny mihitsy no tsy hisy
  raha mbola ireo HAT ireo no mitondra eo.

 29. fa angaha re dia mba tsy misaina e! Mba jereo ange fa tambatambazan’ny Frantsay isan’andro isan’andro fa tiany hijanona ho zanataniny eo ho exploiter ny eo. Dia omeny roplanina occasion hahatonga ny AirMad ho raikitra tsy afa misaraka aminy sy hividy ny pièces détachées any aminy ohatry ny afindrafindrao tsy nampandroso hatramin’izaye. Mba misaina sy mandanjalanja fa isika tsy tiani lafrantsa hotafarina , vao miakatra kely dia korontaniny, ary angaha ianareo tsy mahalala fa vazimba reraka ange izao ny frantsay e, ny azy aza tsy velony. Mahonena isika gasy fa izao vao tena mivarotra tanindrazana ange e, turquie, grèce,frantsa no mba ifandraisana nefa ireny ny fahantrany aza mandifitra ny tendany, raha tsy izany dia manambitamby ny terroriste toa an-dry iran sy ny namany, fa angaha tsy mba matahotra ny hataon’ny olona famaharan’ny terroriste e!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *