Raharaha 29 Martsa 1947 : ananan’ny Malagasy trosa ny Frantsay

Feno 65 taona ankehitriny ny tolom-panafahana nataon’ny Tia tanindrazana Malagasy tamin’ny 29 Martsa 1947. Tolom-panafahana hialàna eo ambany ziogan’ny mpanjakazaka an-tanin’olona frantsay. Tsy ho voakosoky ny fotoana sy ny zava-maro nifandimby teo amin’ny tantaran’i Madagasikara  ny zava-nanjo ny Malagasy nitolona nanomboka teo amin’ny alin’ny 29 martsa hifoha ny 30 martsa 1947 sy nandritra ny herintaona nanaovana haza lambo azy ireo. Nampiasaina ny fomba rehetra hamongorana ireo olona manohintohina ny tombontsoa frantsay sy mitady hanilika azy teto amin’ny firenena. Tsy zakan’ny ain’ireo menasofina ny hevitra rehetra mikasa hampikatso ny fandrobana nataony an’ity nosy ity nandritra ny fanjanahahantany. Noho ny tsy fananany ireo zava-misy sarobidy teto amintsika no nampifikitra azy mafy toy ny saka nahazo nofon-kena tsy ara-dalàna fa nobaboina sy nangalarina.

Leo tanteraka ny voanjo frantsay noho ny zavatra nataony nandritra ny fanjanahantany ny Malagasy nitolona matoa tapa-kevitra ny nitsangana sy  nijoro hanohitra azy. Nahoana tokoa moa no eto amin’ny tanindrazan’ny tena no handohalika amin’izay vahiny ? Aleo tokoa maty toa izay mandohalika sy ho ziogain’olona. Na dia tsy nifandanja aza ny fitaovam-piadiana teny an-tànana dia tsy nihemotra ny mpitolona. Zara raha nisy basy, fa lefona sy antsibe ary famaky ny hany no betsaka nanana. Ny afon’ny Fitiavan-tanidrazana nivaivay tao anatin’izy ireo no angovo nanosika ny hambom-pony hanohitra ireo mpanjakazaka an-tanin’olona. Mafy dia mafy ny nosetraina noho ny hery tsy nifandanja satria nanao izay fomba samihafa hatramin’ny fihetsika feno habibiana tsy roa aman-tany ny voanjo frantsay. Maro no nitondra faisana izay niafara mihitsy tamin’ny famoizan’aina. Tsy zakan’ny kely endaka ny nanjo azy ireo. Ny fijaliana tany anaty ala, niatrika ny hanoanana, ny fisarahana tamin’ny vady aman-janaka, ny fahaverezam-pananana, ny fahoriana nandritra ny fampijaliana tamin’ny fomba feno habibiana isan-karazany ireo voasambotra,sns. Nitondra fangirifiriana lalina ireo Tia Tanindrazana Malagasy mahery fon’ny firenena. tamin’ny taona 1947.  Mazava ny tanjona nahatonga azy ireo niharitra an’izany : ny hahazoan’i Madagasikara fahaleovantena sy hanana fahafahana tanteraka tsy ho eo ambany ziogan’ny Frantsay intsony,  ho fitsinjovana ireo taranaka aty aoriana mba tsy hanjakazakan’ny Frantsay na vahiny hafa eto amin’ny tanindrazany. fa mba hiaina finaritra sy hiriaria am- piadanana tokoa tahaka ny any amin’ireo firenen-kafa rehetra.

 

Nahazo fahaleovantena tokoa i Madagasikara taty aoriana, kanefa nofatorana tamin’ny fifanekem-piaraha-miàsa indray avy eo. Noezahin’ny Malagasy hatrany anefa ny nanilika ireo fatopatotra frantsay rehetra., nefa mbola tsy afaka izany mandrak’ankehitriny. Eo rahateo ireo taranaka malagasy sahy miara-miàsa amin’ny voanjo frantsay (na dia mody miova endrika aza ankeihitriny) sy miray petsapetsa aminy amin’ny fiarovana ny tombontsoany eto. Tsy taranaky ireo mpitolona nahita faisana tamin’ny fotoan’androny, mazava ho azy,  izy ireny hany tsy mampaninona azy velively ny manampi-maso amin’ny alalan’ny fiaraha-miàsa frantsay amin’ny endriny samihafa. Ary amin’ny fomba ahoana moa no isainana sy andraisana ny fihetsik’ireo milaza ny tenany ho Malagasy, anisan’izany Fat, izay mankahala sy manilika ny Malagasy mpiray tanindrazana aminy tsy hiditra eto Madagasikara kanefa mamoha varavarana ireo voanjo frantsay sy mila handitra aminy ? Malagasy an’hetsiny anie no naripaky ny Frantsay teto farafahakeliny. Dia mitsiky sy manolo-tànana aminy na mifampisakambina mihitsy aza maminavina kinàsa atao kanefa vinitra dia vinitra amin’ny Malagasy iray rà aminy. Ahoana moa izany ?

Ho an’ny mpandinika, fihatsaram-belatsihy ny fihetsika milaro fanampiana ataon’ny Frantsay ankehitriny. Manaporofo izay ny tsy fetezan’ireo mpitondra ankehitriny mifandimby ao aminy hiaiky ny fahadisoan’ireo voanjo rainy na raibeny teto amin’ity firenena ity. Tsy mbola niaiky ny helony izy ireo na nangataka famelana hatramin’ny taloha mandrak’izao.  Hoan’ireo taranaka Malagasy Tia Tanindrazana izay manana ny rà hafananin’ny afon’ny fitiavan-tanindrazana kosa anefa dia  tsy mamela ny Frantsay sy ny forongony hanjakazaka eto Madagasikara. Tsy ho voakosoka velively ny lasa ary ny tantara tsy fanadino. Tsy verivery ho azy na ho raraka an-tany tsy misy vidiny akory ny ràn’ireo maritiora ary manana ny hasiny. Ananan’ny Malagasy trosa ny Frantsay. Hitombo hiavosa hatrany io trosa io arakaraka ny fidirany sy fitsabahany lalina amin’ny fiainam-pirenena malagasy. Tsy menatra mihitsy aza anie izy ireo indraindray ny maneho ny toe-tsainy  izay mihevitra hatrany fa mbola azy sy eo am-pela-tànany ity nosy ity. Aleo anefa hazava, fa tsy nitondra soa hoan’ny fiainan’ny  Malagasy velively, no tsy nampandroso akory an’i Madagasikara ny fiarahana tamin’ny Frantsay tato anatin’ny dimampolo taona mahery izao na dia maro sampana toy inona aza ny karazam-piaraha-miàsa nifanaovana taminy. Tsy mbola antenaina koa izany amin’ny ho avy raha toy ny zava-misy hita miharihary ankehitriny no mitohy.

 

10 réflexions sur « Raharaha 29 Martsa 1947 : ananan’ny Malagasy trosa ny Frantsay »

 1. Inona no trosa alohany eo fa tsy fananantsika aza no LAVAHANY????
  inona no haloahany eo??izy aza mba fotsy!Izaho aza mba fotsy hoy MASINA MARIE.

 2. Tsy ny tsotsoka rehetra no manahirana fa i Ségolène Royale ohatra dia niala tsiny tamin’ny afrikanina tamin’ny fanjanahana nataon’i reny malala.I lekely indray dia nanome tsiny an’i S.Royale no nataony.Izany rehefa inculte , « vulgaire caporal » no mba atao filamatra, aiza moa no tsy ampanaovan’ny vadiny cours du soir foana nandritra ny herintaona mba hianatra ny momba ny « classique ».Aza mandrora mitsilany ihany:

  http://youtu.be/9c3yP2HVhV8

 3. Misaotra ry Solo Razafy nampahatsiahy ny tantara, izay lava de lava, kanefa zavatra iray ihany no tiana hambara de manan-trosa @ gasy ny Frantsay.
  Misaotra sy manome voninahitra ireo MARITIORA SY BEKOTROMAROHOLATRA namoy ny ainy noho ny fitiavan-tanindrazany. Enga ane ka tsy havelan’ny taranaka hadino, ireny tolom-panafahana ireny.
  Saingy ny mampalahelo, ary nareo mpomba an-dRAVALOMANANA ireto, de tsy misy afa-tsy Raosy, no FILOHAM6PIRENENA NITONDRA AN’I MADAGASIKARA, sahy nandà sy nanao tsinontsinona an’io 29 Mars 1947 io.
  Efa nitondra FIFONANA tamin’ny anaran’ny vahoaka frantsay, ny filoha CHIRAC, raha niraka tamin-dRaosy tany Mahajanga, de hoy ny navalin-dRaosy izay averiko mazava eto tsara:  » TSY MISY OLANA IZANY MONSIEUR LE PRESIDENT, SADY TSY MAHALALA NY MOMBA AN’IZANY AHO, FA NA ZA AZA TAMIN’IZANY MBOLA TSY TERAKA ».
  Naneho ny alahelony mafy ary nanao fanambarana miezinezina noho io teny nivoaka t@ vavan-dRaosy io, ny BEKOTROMAROHOLATRA, t@ alalan’ny filohany, de niala tsiny Raosy sady nanasa azy ireo niaka-dapa.
  Aza be resaka woa nareo, fa ny tantara tsy maty vonoina, ka ny tsy fitiavana Frantsay no tiana harangaranga, noho ny fiheverana fa manampy an’i Zandry ny Frantsay, fa raha io tolom-panafahan’ny 1947, efa nataonareo sy ny dadanareo tsinontsinona, de akombony ny vava, fa zany no tena fanitsakitsahana sy fanaovanareo mianakavy tsinontsinona ny hasin’ny tanindrazana, hany ka nivaly taminareo ireny rà latsaka ireny, niampy ny mbola nandatsahanareo ny ran’ny mpiray tanindrazana! Masina ny tanindrazana ary tsy mila fahavalom-pirenena toa an-dRainivoanjo sy ny taranany.

 4. Ireto tranon-dainga mpamita-bahoaka foza mpivarotra tanidrazana ireo no fahavalom-pirenena . Tsy misy Gasy donto eto ka tsy hahalala izany… Raha izay tsiajerim-poza fanaratsiana an-dra8 efa samy mahalala izany ny eto @ tanàna saingy averimbereno foana ny tsianjerim-pozanao rabevôplôsy fa vao maika mampitombo isan’andro ny fitadiavan’Ny malagasy ny An -Dra8 zany;

 5. De npmbreux évènements très médiatisés de par le Monde ont occupé les observateurs politiques , ont fait de l’ombre aux problèmes de Madagascar ,que ces observateurs n’iont eu le temps de suivre de plus près.. (attente de la décision de la SADC à la fin du mois , l’éventuelle déclaration du Président RAVALOMANANA MARC.., le problème de Air Mad.., le conflit entre les Magistrats et la ministre de la Justice , la venue à Antananarivo de Monsieur Chapouillot , Monsieur Afrique au quai d’orsay …).

  Pour ma part , je suis agréablement surpris de constater qu’un diplomate ,un vrai ,s’ occupe de la vente d’avions ,activité qui d’habitude revient à la maison airbus ou à ses démarcheurs !Et ma surprise a été encore plus grande , quand , dans cetteréunion de vente , Monsieur Afrique au quai d’orsay , a déclaré que : » La France n’aide pas rajoelina ! ».
  Alors j’émets des supputations ,en rapport avec la rélle fonction et avec la rélle mission de Monsieur Chapouillot à Antananarivo.

  D’abord , je ne pense pas la vente ou la location d’avions airbus d’occasion a besoin de l’assistance d’un diplomate ,à moins que Monsieur Chapouillot soit aussi un avocat d’affaires !

  Almors en quoi la vente d’avions airbus d’occasion à Air Mad pourrait-il intéresser le quai d’orsay ,coeur de la diplomatie française..Je ne vois pas ,excepté le fait que ce marché n’est qu’un prétexte ,un alibi pour « dissimuler  » la vraie raison du déplacement à Madagascar de Monsieur Charles Chapouillot ,dit Monsieur Afrique au quai d’orsay !
  Comme Nous savons que deux grands évènements vont se produire en France et à Madagascar dans deux les deux prochains mois qui viennent..

  -En Fance , le Pays est en pleine campagne électorale pour les élections présidentielles : le 1er tour aura lieu le 21 avril 2012 et le 2ème tour le 6 mai !
  -A Madagascar ,à la fin de ce mois de mars , la SADC prendra une décision importante sur la sortie de cette crise issue du coup d’état du 17 mars 2009.
  Entre autres décisions elle se prononcera sur les résultats des études des juristes malgaches sur le mémorandum que la SADC a confié au chef de la transition et au premier ministre de consensus aux fins d’être transmis aux juristes..

  Mais ce 27 mars 2012 ,un conseil de ministres à Iavoloha s’est pronnoncé sur des dispositions de la feuille de route ,notament celles concernant l’amnistie..
  Une autre surprise ,car personne n’a osé émettre un avis , compte étant tenu de l’mprévibilité de rajoelina..
  .ces juristes doivent remettre à la SADC les résultats de leurs études ayant port sur l’amnistie (dispositions des articles 16,17,20 de la feuille de route de SAINDTON ).
  .la SADC doit annoncer que le Président RAVALOMANANA MARC ,en raison de l’article 20 , n’est pas concerné par les mesures d’amnistie , donc son retour au Pays avec sa famille , ne rencontre aucune condition
  .le retour du Président RAVALOMANANA MARC permet
  .le retour de l’ordre constitutionnel à Madagascar
  .la reprise des aides financières et techniques pour le développement de Madagascar
  .la SADC doit dire la mise en application de la feuille de route et doit installer la Transition consensuelle , inclusive ,qui doit préparer les élections présidentielles et législatives..
  .

  Nonsieur Ch.Chapouillot , Monsieur Afrique au quai d’orsay ,n’est pas un marchand d’avions..
  Il est en mission d’une grande importance car sa mission ne peut être comprise que dans une double perspective :

  a)En vue d’un éventuel changement de pouvoir à Madagascar , sa présence parmi Nous constitue une bonne augure ,car il est certainement armé de bonne intention
  pour préparer un climat d’apaisement sûrement sincère entre les deux Pays..Climat d’apaisement qui implique une analyse diplomatique prudente , positive , constructive et qui ne va pas éluder aucune des questions politiques ( séquelles de la colonisation , tentation de re-colonisation ), économiques qui doivent être traités librement , équitablement ,des problèmes d’expropriation , de réquisitions des.. biens meubles ou immeubles des autochtones…, des problèmes de nationalité ,problèmes des pensions d’anciens combattants….).

  b)en France ,les résultats des élections présidentielles , au stade actuel des campagnes électorales ,malgré l’abondance des sondages , sont difficiles à discerner..!Il est présomptueux de jouer aux devins , alors laissons les électeurs français décider…de l’issue de ces élections !
  Mais le quai d’orsay , centre vigilant et prudent et prévoyant de la diplomatie française ,ne peut pas se permettre d’aller vers l’inconnu et surtout d’improviser des solutions ou des conduites à tenir devant une situation nouvelle.aussi me semble-t-il que Monsieur Afrique au quai d’orsay veut devancer les évènements pour ne pas être pris au dépourvu..Et il est bien placé pour observer dans quelle direction souffle le vent à Madagascar…
  Cette venue de Monsieur Chappouilot , à une semaine de la fin du mois de mars , me semble de bonne augure
  pour les Malgaches qui attendent avec impatience le retour au Pays du Président RAVALOMANANA MARC et sa famille…Cette démarche ,sans tambour ni trompette de Monsieur Afrique sur Terre Malgache , j’ose le dire , est voilée de paix et de sérénité…et de simplicité et de volonté de faciliter le retour de l’ordre constitutionnel à Madagascar , une façon  » élégante  » de réparer l’énormité des ordres donnés à ceux qui ont commis le coup d’état..
  Les déclarations au point de presse à l’issue du conseil des ministres de ce 27 mars à
  Iavoloha ont fait état de décisions surprenantes ,vu la rigidité psychologique d’un rajoelina!
  Ne m’en voulez pas d’être trop hâtif dans mes déductions ,car  » ces surprises d’Iavaloha concernant l’aministie générale notament me semblent la conséquence immédiate du dire de Monsieur Chapouillot : »La France n’aide pas rajoelina ! »..On dirait qu’il a dit : » La France n’aide plus rajoelina ! ».
  Oui ,Monsieur Chapouillot est là aussi pour lever tout blocage contre le retour du Président ,blocage jusqu’ici mis sur le dos des français !

  Quelque chose vire au bleu de l’espoir fou des Malgaches qui n’ont pas baissé les bras ,surtout dans les enceintes de MAGRO (BEHORIRIKA, TOAMASINA , ANTSIRABE) et dans d’autres lieux..du Pays..!
  Je ne vais pas dire ici ce que je pense des élections présidentielles en France ,mais ce que Nous devons observer bien c’est la suite de cette venue de
  Monsieur Chapouillot et ses conséquences au niveau des entourages du pas toujours ambassadeur de France à M.car.

  JE VEUX CROIRE QUE JE NE REVE PAS !

 6. Rabe vôn’inona a???dia efa mampiteniteny foana olona mihintsy anie itony foza itony e!!

  Mapme be Bemafohy fa nibaradaka ity jiolahy (Roland Ratsiraka) hoy ianao,sendra ny JIOLAHY noho izy ka tonga saina izany?
  ny nenina marina tsy aloha hananatra. Izao ny harena fongana ny vahoaka tsy vitan’ny mahantra fa mandry an-driran’
  antsy na mpanana na tsy mpanana. Nefa ve mba misy ezaka mba ho fanarenany ny ratsy vitany sa mbola miandry MIBANAKA
  mba hanjakana kely dia baboin’ny Mpanjanaka ny tena NGEZA???Moramora ny mandrava fa ny mamerina no sarotra.

 7. Dans mon post ci-dessus publié , j’ai voulu démontrer que la venue à Madagascar de Monsieur CHAPPOUILLOT -Monsieur Afrique au quai d’orsay – n’a rian à voir avec la vente ou la location d’avions à Air Mad..Ceci ne peut être qu’yn prétexte ,àmpoins , i-jre écrit , que
  Monsieur CHAPPOUILLOT ne soit aussi avcat d’affaires ! Pourquoi pas ?

  Je subodorre que cette venue -surprise ou impromptue – concerne les relations entre la France et Madagascar en général ,relations que les deux parties ( qui représente la partie malgache ? ) reconnaissent  » qu’elles ne respectent plus les règles élémentaires de la diplomatie , vu du côté du Peuple Malgache..!

  La venue de Monsieur CHAPPOUILLOT dans la semaine de ce 25 mars , précédant la fin du mois ,date butoir donné par la SADC pour examiner les résultats du travail prescrit dans le mémrandum des experts juridiques internationaux et travail effectueux par les juges malgaches..!

  Encore une surprise , le résultat de ce travail est sorti le 27 mars , alors que les juges proches du pouvoir ont estimé que l’examen du mémorandumnécessite une quinzaine de jours !
  Ma déduction est simple : les donneurs d’ordre à ce pouvoir marionnette ont décidé de ne plus bloquer le processus et de voter sans état d’âme tout le contenu du mémorandum en général et la loi d’amnistie en particulier..
  Et je prétends que la présence e Monsieur CHAPPOUILLOT parmi Nous y a été pour quelque chose !

  Autre surprise : l’intervention en direct du Président RAVALOMANANA MARC dans l’enceinte du MAGRO et surtout le contenu de cette intervention : il approuve la décision de Tous ( pouvoir et opposition ) et es remercie et les conseille vivement de continuer en élargissant les prisonniers politiques et en mettant en application l’article 20 de la feuille de route , Nous permettant de rentrer au Pays…
   » Mon retour , donc ma présence au Pays ,a-t-il martelé est indispensable si doit avoit lieu la discussion madécasso-malgache et constitue la condition sine qua none de la reprise des aides financières pour notre développement ! »
  Il s’est fait bien comprendre que ce sera ainsi et que ceci est incontornable !

  La diplomatie , dans cette relation pourrie de longue date – plus d’un siècle – entre la France et Madagascar a joué un rôle prépondérant , patient , certainement ardu ,mais combien indispensable et heureux pour le sort des 20 millions de Malgaches marasmiques à l’issue rapide des efforts des diplomates de la SADC..!
  N’oubliez pas que c’est la SADC qui a dénoué les problèmes entre les tenants de l’aparthaid et l’ANC du Président MENDELA en Afrique du Sud !

 8. EMBONA , TSIARO ,KIRY SY FANANTENANA ATOLOTRO NY MALAGASY REHETRA SAHY SY MITOLONA

  TENY FAHATSIAROVANA ARY FISAORANA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC MIANAKAVY NOHO IZAO TSIARON ‘NY FOTOANA MALOKA EO AMIN ‘NY TANTARAN’NY FIRENENTSIKA , IZAY IRIANA TOKOA FA HITONDRA FAHAZAVANA SY FAHAFAHANA HO ANTSIKA NY FAHATSIAROVANA IZANY!

   » HO TIAVINAY MANDRAKIZAY MADAGASIKARA ! »

  DIMY AMBY ENIM-POLO TAONA TAONA KATROKA ANDROANY NO NIPAOKA TETO MADAGASIKARA NY FANENJEHANA IREO TIA TANINDRAZANA NO ENDRIKENDREHINA FA MPIOKO ARY MPANAKORONTANA NY TANY SY NY FANJAKANA NOTANTANAN’NY MPANJANAKA NANJAKA ARY MBOLA MANJAKA ETO AMIN’NY FIRENENTSIKA !
  Maro ireo boky sy ny gazety na sora-pahatsirovana mikasika io ratra lehibe niatra tamin’ny Malagasy izay niisa 100 000 ny Malagasy namoy ny aina tamin’izany hetraketra mora vidy ho an’ireo frantsay izay tsy nampiseho marina sy mazava ny nenin ‘izy ireo
  mikasika izany fizahozahoana izany , indrindra amin’izao fotoana ankehitriny izao , izay hahatsapana fa nisy antony mafonja nanosika nampifidy ny famonoana ain’olona marobe toa izany..
  Ny fialan’ny Général De Gaulle ny 26 janvier 1946 teo amin’ny fitondrana ny union française , izay natsangany
  no nanome hery ireo mpanohitra ny paolitikan’ity général..!
  Ny fandresena tamin’ny ady 39-45 nomen ‘ny Amerikanina an ‘i De Gaulle tamin’ny fanafahana any Paris dia nampitobo tao am-pon’ny frantsay ny fankasitrahany an’i De gaulle ,izay neken’ny frantsay hitondra ny Gouvernement tao ao aorin’ io Ady Lehibe farany io .

  Momba ireo Firenena no zanahin’ny frantsay dia no heven’i De Gaulle fa tsara ny manome ny fahafahan’izy ireo satria ireo
  Firenena ireo dia nanampy nanafaka ny frantsay tamin’ny ziogan’ny Allemagne nazie..Rariny sy hitsiny hoy De Gaulle raha miray amin’ny la Frantsa ireo Firenena ireo ao anatin’ny Union française..
  Raikitra izany ary dia nifidy ny solombavabahoaka telo -RASETA, RAVOAHANGY , RABEMANANJARA -ny Malagasy hisolo vava azy ao amin’ny Antenimiera -pirenena frantsay ao Paris !
  Niala i De Gaulle..dia rava ireo sy tsy nisy nanaja intsony ny programa narosony sy no tanterahany.
  Ary ireo mpanohitra ny Union française dia velom-bolo ary teto Madagaikara ireo voanjo matanjaka ( grands colons ) ary dia nampiseho ny heriny sy ny habibiany ary fiheverany fa tsy misy hery afaka hanakana izay tiany hatao…

  Dia namorona sy nanely tsaho izy ireo fa misy fikambanana izay tarihin’ireo solombavabahoaka mitady haka an-keriny ny fitondrana ary mitaky ny fahalevantenan’ny Madagasikara izy ireo…
  Nisy tokoa izany hetsika izany ary nentin’ireo solombavabahoaka teo anatrehan’ny Antenimiera-pirenena frantsay izany..! Ireo fikambana MDRM, JINA, PANAMA dia tsy niafina nanambara ny heviny..
  Natahotra ireto voanjo dia nitady izay fomba azo ampiasaina aingana hamonoana ao akibony io fitakina ny fahaleovanten ‘ny Madagasikara io !
  Fanontaniana mipetraka ? Inona moa no antony nahatonga ny tahotry ny mpanjanaka , nefa nandeha tsara tamim-pilaminana ny fifidianana ireo solombavabahoaka telo lahy ?Ny valin’izant fanontaniana izany dia mbola mipetraka ankehitriny :
  « Nahoana no mitsabaka amin’ny fitondrana ny Firenena Malagasy – izay mahaleotena atramin’ny 26 juin 1960 ? »
  Marina fa tsy misy faty olona marobe ,fa misy kosa olona an-tapitrisany no voasakan’izany fitsahan’ny frantsay amin’ny fizotran’ny fiainam-pirenena Malagasy..!
  NY FANTSAY DIA MBOLA M%AMPIASA NY HEVITRA SY NY FIHETSIK ‘ IREO MPANJANAKA MATANJAKA
  ( grands colons) ,IZAY RESY LAHATRA FA IZY IREO NO MANJAKA SY MANDIDY ARY MANAPAKA ETO MADAGASIKARA , IZY IREO NO MITSO -DRANO IZAY MALAGASY MANAM-PITIAVANA HITANTANA NY FIRENENA MALAGASY…

  IZANY TOE-TSAIM-BOANJO IZANY NO MARIKY NY FITONDRANA NANOMBOKA TAMIN’NY FAHALEOVANTENA POAK’ATY 26 JUIN 1960 KA NAMPIASAINA ATRAMIN’NY FARAN’NY TAONA 2001 , SATRIA NY MALAGASY DIA NIJORO ARY TSY NANAIKY NANARAKA NY FANERENA MIVANTANA NA ANKOLAKA NIFIDY NY FILOHA RATSIRAKA..
  NY FILOHA RAVALOMANANA MARC NO FINIDIN’NY MALAGASY SATRIA NOHEVERINY FA HAMPIOVA NY FIAINAM-BAHOAKA SY NY FOMBA FITANTANA NY TANY SY NY FANJAKANA IZY..
  TSY DISO NY FIJERY SY NY SAFIDIN’NY MALAGASY : NIOVA NIHATSARA TOKOA NY FIAINAN ‘NY MALAGASY EO AMIN’NY LAFINY REHETRA…ATRAMIN’NY VOLANA MARS 2009..

  TSY TANTIN’IREO FRANTSAY NY FAHOMBIAZAN ‘ NY FITANTANAN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ARY DIA NAVOKAN ‘NY FRANTSAY NY FOMBA SY NATAONY TAMIN’NY 29 MARS 1947 KOA DIA NANELY TSAHO IZY IREO FA
  –MANODIKODINA NY VOLA-PANJAKANA,
  –MIVAROTRA TANY AMIN ‘NY KOREANINA TATSIMO
  –MAMPIASA HERI-PAMORETANA SY TSY MANAJA NY DEMOCRATIE ARY MANAO FITONDRANA JADONA
  NY FILOHA RAVALOMANANA MARC KA TSY MENDRIKA MANOHY NY FITONDRANA NY FIRENENA MALAGASY..,
  DIA INY IRETO FRANTSAY « MPANAO NY LANITRA SY NY TANY  » NO NANALA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC NOFIDIAN’NY MALAGASY IN-DROA NISESY ARY NOMEN ‘IZY IREO SOLOMBAVABAHOAKA MARO AN’ISA MBA NAFAHANY MANANTATERAKA NY PROGRAMME MAP IZAY NEKEN’NY VAHOAKA TAMIN’NY FIFIDIANANA NATAO NY 03 DECEMBRE 2006…

  Hiarantsika mijery ny zava-misy ary miray saina sy fanahy Isika manohitra izany..
  Mafy tokoa ny fahatsapana fa miverina satria tsy maty ny fanjanahana ary mbola tsy fongotra ireo taranaka Malagasy miray tsikombakomba amin’ny frantsay atrany amin’ny fidiran’ny frantsay teto amin’ny Firenena tamin’ny taona 1897…!

  Miondrika sy mahtsiaro ireo namoy ny aina sy nandao ny fianakaviana teo amin’ny sahan’ny tolom-pahafahana sy ny fiarovana ny fiandrianan ‘ny Firenena Isika ary misaotra Antsika Rehetra feno kiry sy fanantenana fa tsy maintsy ho resintsika ny herim-panjanahana !

  Misaotra eram-po , eran-tsaina sy am-panahy ny Filoha RAVALOMANANA MARC MIANAKAVY ISIKA ARY ANDRIAMANITRA
  TOMPO SY JESOSY FITIAVANA ARY NY FANAHY MASINA MPAMPIANATRA ANTSIKA ANIE HOMBA SY HITAHY AZY LALANDAVA AMIN’NY
  FIKASANY REHETRA !
  Misaotra ny SADC sy ny Mponina ao amin’ireo Firenena efatra amby folo ao anatiny Isika noho ny fanampiany Antsika amin ‘ny tolona ataontsika manohitra ny fanjanahatany miendrika maro !
  Enga Andriamanitra hiaro sy hanome kiry sy finiavana ary fanantenana Antsika eny an-dalantsika mankany Kanana

  Hoy ny hiran’ny Tily Eto Madagasikara nosoratan’i Sefo RANDRIA samuel / Antsahamanitra :

   » HO TIAVINAY MANDRAKIZAY MADAGASIKARA ,
  HO TIAVINAY FA TANINDRAZANAY!
  IRINAY HO SOA
  HO SAMBATRA TOKOA !
  HO TIAVINAY MADAGASIKARA ! »

 9. Milay be RANA SY RAVERBE lay mahita tosi-dra miakatra ô! Rabe woa tsy fanaraka, fa vaky tsy fidiny hatramin’ny écran ordi raha mitetateta! mandratra koa ny marina e! tantara nisy sy tsy fanadino ireny e!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *