Tsy voafehin-dRajoelina intsony ny firenena, mijaly ny vahoaka !

Mandà ny fanampiana ataon’ny Banky Iraisam-pirenena an’i Madagasikara ny firenena Amerikana. »Fitondrana tsy ara-dalana no misy eto hoy izy, ary atahorana tsy ho tonga any amin’ny vahoaka Malagasy akory izany fanampiana izany ».
Efa iaraha-mahita marina tokoa ny fanaovan’ny Fat tantely afa-drakotra ny harem-pirenena, hilibany sy hanaovany izay danin’ny kibony ny vola fanampiana azo eo.Vorona azon’adala tokoa ny firenena Malagasy amin’izao fitondran-dRajoelina izao.
Etsy an-daniny, miakatra izay tsy izy ny vidim-piainana eto dago.Tsy hita ary miakatra ny vidin’ny saribao eto Antananarivo.Raha 8 arivo ny vidin’ny arina iray kitapo teo aloha, amin’izao fotoana izao dia mahatratra 4 alina be izao io kitapo iray io.Miakatra eo amin’ny 17 isan-jato be izao ihany koa ny vidin-jiro sy ra non’ny Jirama, ankoatra izay ny fiakaran’ny siramamy sy ny entana ampiasaina an-davan’andro.
Mikaikaika ny vahoaka, ny mpitondra anefa migalabona amin’ny fiara tsara tarehy.Tsaroana etoana ny fitondran’ny filoha Ravalomanana tamin’ny fitsinjovana ny vahoaka, ny fitazonana ny vidim-piaianana tamin’ny alalan’ny Magro, mahatsiaro kamboty tanteraka ny vahoaka ankehitriny.Mampijaly vahoaka ny fitondran-dRajoelina ankehitriny, tsy voafehiny ny fiakaran’ny vidim-piainana, ny fanampiana avy amin’ny famatsiam-bola ity tsy ho azon’ny vahoaka.

80 pensées sur “Tsy voafehin-dRajoelina intsony ny firenena, mijaly ny vahoaka !”

 1. Mba ovioana moa izy no nahavoafehy ny Firenena ?
  Raha vao tsy teo ry Zoande, Satanie sy ny zandary mpamono olona eny Ivato, dia efa tsy misy zavatra mandeha, fa amidy « Mora » sy atao « varoboba daholo ny harem-pirenena.

  Rehefa betsaka no voahangon’ny vadiny sy ny anabaviny sy namany sy ny Foza mpisolelaka, dia efa

  MIOMANA NY HANDOSITRA amin’izay !

  Ny mpangery an-joro sy ny mahay mamadika palitao sy slip no velona. Ny vazaha sy ny karana moa dia tompoina andro aman’alina mba hilàna dera hoe mahavita azy !

  Ianareo miaramila no nametraka azy KA

  TOKONY IANAREO ihany no hamingana na hanjera azy izay tianareo !

  Raiso ho adidy izany dia hiverina ny voninahitrareo.
  Atao hoe « mora » aminareo ny manao izany sy mandefa azy eny…..Tsiafahy, na any Bongolava hitoka monina.
  TOKONY

 2. Iza no manana na mba mahita an’ilay kabarin’i domelina, nilaza fa rehefa hihinana vary in-telon’ny sotro moa dia maninona ?
  Ny roan’ny sotro any ampaosin’izay mihinana moa fa ny iray ihany no an’i Tiko rahatr’izay azony ny Fitondràna ?
  Amin’izao fotoana izao, toa vary iray sotro aza toa tsy misy hoanin’ny vahoaka intsony akory !
  Mba alefaso kely eto aza fady, izay manana na mahita an’izy iny ; nataony teo amin’ny 13 mai ! Dia misaotra mialoha !
  Angamba diso fandinika aho ; matoa ny vahoaka tsy mbola misy mihetsika dia mbola misy ny hoanina sy ny atokona ! Mbola tsy voky « tay » toa tamin’ny andron’i Dada !

 3. Manao racket ve Lafrantsa sa dia tena manomana « fisainana » sy fiainam-baovao marina ?
  Tsara ny manaraka an’ireto raharaha ireto :
  Transparency International France/ Guinée équatoriale ; R D Congo ; Gabon

 4. Io ry zalahy de tsy misy fika afatsy ny firosoana @ fifidianana ihany a! inona moa ny sarotra tsy efa nosetrin’i Zandry, jereo ireto mba tafiditra ao @ fitondrana avy @ opposition, toa ny hanakorotana fotsiny no but, fa tsy mijery zay hahasoa ny vahoaka @ izao fahasahiranany izao, de io ary ireo fa eo @ fitondrana, aiza zany hoe mahavita azy izany, toa ny hiady tombontsoa fotsiny no atao. Miala any ry Njara ny fifidianana tsisy an-dRaosy a! efa noporofoin’i Zandry, fa ireo ary ny ataon’ireo mitady GVT iaraha-mitantana, de jereo ireto ataony hatrany @ villa Elisabeth, de nareo no mitabataba be eto fa manitsakitsaka ny FDR ny HAT. Aza manantena oa, na de sanatria aza tsy hilatsaka ho fidiana Zandry, de Raosy miandry ny gadrany raha mody, mijanona any moa migadra rahateo, de jereo fa efa misy resolution vaovao any, izay eken’ny CI, hivoaka ato ho ato, mialoha an’io fifidianana io, de taraiky tanteraka any Rainivoanjo. De iza no ho perdant, Zandry eto an-toerana zay mbola afaka mi-garantie ny carrière politikany, sa Raosy tsy ho hita tabilao intsony? mba misaina, fa tsisy hiala maina zany eo, de woe Raosy hiverina mora fotsiny, rehefa mba nanao blocage koa, fa any Afrika Atsimo any sisa no handaniany ny sisa androny. Fa raha mbola eo Andry sy ny miaramila, antitra foana any iny, fa tsy tafody intsony. Mbola ho aiza ny hahazo ny mpamono olona e!
  Mpamosavy milevina amoron-dalana ianao Raosy, ka mahazakà ny valin-kitsaka a! Wait and see!

 5. Io ry zalahy de tsy misy fika afatsy ny firosoana @ fifidianana ihany a! inona moa ny sarotra tsy efa nosetrin’i Zandry, jereo ireto mba tafiditra ao @ fitondrana avy @ opposition, toa ny hanakorotana fotsiny no but, fa tsy mijery zay hahasoa ny vahoaka @ izao fahasahiranany izao, de io ary ireo fa eo @ fitondrana, aiza zany hoe mahavita azy izany, toa ny hiady tombontsoa fotsiny no atao. Miala any ry Njara ny fifidianana tsisy an-dRaosy a! efa noporofoin’i Zandry, fa ireo ary ny ataon’ireo mitady GVT iaraha-mitantana, de jereo ireto ataony hatrany @ villa Elisabeth, de nareo no mitabataba be eto fa manitsakitsaka ny FDR ny HAT. Aza manantena oa, na de sanatria aza tsy hilatsaka ho fidiana Zandry, de Raosy miandry ny gadrany raha mody, mijanona any moa migadra rahateo, de jereo fa efa misy resolution vaovao any, izay eken’ny CI, hivoaka ato ho ato, mialoha an’io fifidianana io, de taraiky tanteraka any Rainivoanjo. De iza no ho perdant, Zandry eto an-toerana zay mbola afaka mi-garantie ny carrière politikany, sa Raosy tsy ho hita tabilao intsony? mba misaina, fa tsisy hiala maina zany eo, de woe Raosy hiverina mora fotsiny, rehefa mba nanao blocage koa, fa any Afrika Atsimo any sisa no handaniany ny sisa androny. Fa raha mbola eo Andry sy ny miaramila, antitra foana any iny, fa tsy tafody intsony. Mbola ho aiza ny hahazo ny mpamono olona e!
  Mpamosavy milevina amoron-dalana ianao Raosy, ka mahazakà ny valin-kitsaka a! Wait and see!

 6. RAJOELINA NAMONO MALAGASY EO @ TELOPOLO T@26 JANVIER 2009 ,NY 07 FEVRIER 2009 DIA NY tanakavan i Rajoelina Andry t@ izany no Havelantsika Hiteny:
  Tsiafahy, le 14 janvier 2011
  Chronologie des faits relatifs au coup d’état du 17 mars 2009
  Janvier 2009
  Une réunion préparatoire de l’exécution du lundi noir a été organisée le 19 janvier 2009 à 22 heures à
  Ambatomainty par monsieur Ranjivason Jean Théodore en vue de créer un climat d’insécurité et de foyers
  de tensions sur tout le territoire national pour déstabiliser et renverser le régime légal.
  Etaient présents cette réunion :
  Général en retraite Rasolosoa Dolin
  Monsieur Alain Ramaroson
  Monsieur Sareraka
  Monsieur Ny Hasina Andriamanjato
  Monsieur Reboza Julien
  Monsieur Lahiniriko Jean
  Monsieur Patrick Mounibou
  Monsieur Rolland Ratsiraka
  Monsieur le Philippe dit Ralipobe de Manjakaray et R. Marcellin dit Ramarcellin d’Anosipatrana (chef des
  gros bras) ainsi que 20 gros bras.
  Il a été décidé au cours de cette réunion de :
  Recruter des gros bas au niveau des bas quartiers pour constituer 20 groupes de 30 gros bras. Ralipobe
  et Ramarcellin sont les chefs. Chaque groupe est payé 1000 000 Ar (500 dollars) et le financement est
  assuré par Andry Rajoelina en vue de :
  Casser les grands magasins tels que Jumbo Score et autres
  Saccager et incendier les MAGROS dans toute l’île
  Détruire et incendier la RNM, la TVM ainsi que la station MBS
  Laisser ensuite entrer les voyous et la population des bas quartiers entrer librement et piller les centres
  commerciaux, grands magasins et ces stations de radio et télévision.
  Répartir les secteurs entre les personnalités suivantes :
  Ankorondrano et environ = Alain Ramaroson
  Behoririka – Antanimena – Analakely = Ranjivason Jean Theodore
  Tanjombato et environ = Sareraka
  Antsiranana = Patrick Mounibou
  Toliara – Fianarantsoa = Reboza Julien, Lahiniriko Jean, Sareraka
  Toamasina = Rolland Ratsiraka
  Il est à souligner qu’après le coup dans la capitale, les quelques éléments des gros bras ont étés envoyés
  dans les provinces pour accomplir leur mission.
  Le lundi 26 janvier, exécution du plan appelé Lundi Noir
  2/5
  Février 2009
  Réunion préparation du 07 février 2009 au domicile d’Andry Rajoelina le 06 février 2009 au début de la
  soirée. Ont étés présents :
  Général en retraite Rasolosoa Dolin
  Alain Ramaroson
  Monja Roindefo
  Cyrille Rasamizafy
  Patrick Mounibou
  Général en retraite Ramakavelo Désiré Philippe
  Ny Hasina Andriamanjato
  Lahiniriko Jean
  Reboza Julien
  Sareraka
  Lieutenant Fidinalala
  Lieutenant Sonarotalala
  Selon monsieur Cyrille Rasamizafy, président actuel de l’ESCOPOL » Il faut verser du sang humain à titre
  de sacrifice pour la réussite du coup, « proposition adoptée par toute le monde, et une décision a été prise la
  nuit même par Andry Rajoelina de monnayer les manifestants et les éventuels victimes.
  Exécution du 07 février selon la décision prise dans la nuit du 06 février 2009. Mouvement et manifestation
  populaire conduite par Monja Roindefo, Général en retraite Rasolosoa Dolin, Sareraka, Alain Ramaroson
  grâce à la bénédiction d’Andry Rajoelina sur la place du 13 mai.
  La nuit du 07 février 2009, une réunion de la mise sur pied du collectif de jeunes officiers supérieurs a été
  présidée par le col ….. (commandant dans le temps). Elle avait eu lieu à la Direction des opérations et de
  renseignement à l’EMGAM Andohalo, et avait pour but de préparer un coup d’état. Avait participé à cette
  réunion :
  Commandant Léon Claire
  Lieutenant Colonel Katsiha Roger
  Lieutenant Colonel Maroma René
  Le 18 février 2009, une réunion sur l’étude du coup d’état avait eu lieu à l’école d’Etat-major de Fiadanana.
  Elle consiste à la prise du régime d’appui et de soutien d’Ampahibe, de faire bouger les véhicules blindés
  (BRAM) et renverser le régime.
  Avaient élaboré l’étude :
  Le général Voahangy Randriamalinarivo (colonel dans le temps)
  Le lieutenant colonel Fidinalala
  Le lieutenant colonel Sondrotra lala
  Le lieutenant colonel Ravoangy Théodule
  Le colonel Randrianmatoandro
  Le lieutenant colonel Andrianasoavina Charles.
  Au cours de la réunion, le lieutenant Rafaliarisoa Fidilala a fait savoir qu’à l’issue de la réunion, il se rendra
  chez Andry Rajoelina pour lui demander le financement du coup d’état.
  Les contacts physiques auprès du personnel du RAS se poursuivirent et le lieutenant colonel
  Ravelomananjafa, chef du service des matériels techniques du RAS permettra l’envahissement (sic) de ce
  régiment. Les actions visant à déstabilisant le haut commandement de l’armée et basculant ce dernier à
  prendre le pouvoir ont aussi étés menées.
  Mars 2009
  Dès le début du mois de mars 2009, le collectif des jeunes officiers supérieurs ne cessaient d’exercer la
  pression à l’endroit du haut commandement pour que ce dernier prenne le pouvoir.
  3/5
  Le 08 mars 2009
  Une mutinerie des sous-officiers et de la troupe du CAPSAT s’est produite à Soanierana. Appuyés par des
  officiers et des hommes de troupe, les officiers supérieurs et les subalternes se rendirent à l’état-major
  général de l’armée à Andohalo pour un ralliement et perception non autorisée des armes et munitions au
  magasin d’armes de l’état major général de l’armée.
  Par l’intermédiaire du journaliste de la station VIVA qui s’appelle Herinkaja, Andry Rajoelina entra en
  communication avec le colonel Charles Andrianasoavina en l’incitant et l’encourageant à intensifier les
  actions en vue de renverser le président (sic) Marc Ravalomanana. Il offrit aussi au lieutenant Colonel
  Charles Andrianasoavina 20 millions d’ariary (10 000 dollars), de la nourriture, du carburant, recharges
  téléphoniques, groupes électrogènes, téléphones portables, des véhicules, des armes et munitions étaient
  sorties de la Direction des matériels techniques de l’armée.
  09 Mars 2009
  En présence des journalistes, un deuxième appel au ralliement des officiers, sous-officiers et hommes de
  troupes a été lancé par le colonel Rakotonandrasana Noël. Une décision pour le transfert du poste de
  commandement de l’armée au CAPSAT et le renversement du régime de Marc Ravalomanana a été
  adoptée à l’unanimité.
  10 mars 2009
  Pendant que les officiels et les quelques sous-officiers se rendirent à Ampahibe pour forcer le ministre de la
  défense nationale à donner sa démission sous la menace d’une arme à signer sa lettre de démission,
  d’autres proclamèrent la nomination du colonel Ndriarijaona André au poste du CEMGAM. Pendant ce
  temps, Andry Rajoelina, conseilla, proposa et finança la réparation des blindés en vue des attaques contre
  Iavoloha (Palais d’état).
  11 mars 2009
  Limogeage par la force du CEMGAM du régime légal et son staff, des commandants des forces ainsi que les
  commandants des régions militaires du régime légal suivi de la mise en place du nouveau CEMGAM.
  Récupération d’Andry Rajoelina à la résidence de France à Ambodivoanjo (???).
  12 mars 2009
  Prise du palais de Mahazoarivo et mise en place du nouveau premier ministre Monja Rondefo.
  14 mars 2009
  Réunion de préparation et de prise de décision. Avaient participés à cette réunion :
  Andry Rajoelina
  Ny Hasina Andriamanjato
  Colonel Andrianasoavina Charles
  La modalité d’action et la répartition des missions ont été décidées lors cette réunion :
  Ny Hasina Andriamanjato était chargé d’isoler Iavoloha en provoquant la coupure d’eau et d’électricité
  ainsi que la mise en place des barrages.
  Le commandant Andrianasoavina Charles conduisait l’opération militaire pour la conquête du palais.
  A l’issue de la réunion, les généraux en retraite Rasolosoa Dolin et Ramakavelo Desiré Philippe
  interceptaient au domicile d’Andry Rajoelina, le commandant Andrianasoavina Charles et disaient : ‘ io prise
  d’Iavoloha io charles tsy lasa raha tsy coup de force « , traduction littérale » Charles, la prise d’Iavoloha
  n’est possible qu’avec un coup de force « .
  15 mars 2009
  4/5
  La nuit du 15 mars 2009, un tir de 4 roquettes RPG (???) a été tiré en direction du palais d’Iavoloha à partir
  du Bypass pour intimider les civils, les militaires, le gardiennage et la sécurité d’Iavoloha. Ce tir a été
  effectué par l’équipe du commandant Charles
  16 mars 2009
  Appuyés par les BRAM de la gendarmerie et du RAS ainsi que par les mutins du CAPSAT, une opération
  militaire pour la conquête du palais d’Ambohitsorohitra a été conduite par le colonel Raharijaona Sedera
  Nirina, chef de corps du 1er RFI
  Entre temps, un appel télévisé demandant à la population environnante du palais d’état d’Iavoloha d’évacuer
  les lieux, car l’attaque était imminente.
  17 mars

 7. Hoan BOGOR ,vao nilaza ny gazety le monde fa Ny frantsay no hanisan ny nanakaramany Capsat ,ary Rajoelina dia nankalaza io Firenena Mpamono Gasy io Ho pays louable.

 8. Mampalahelo ahy leresty ity Rabetapino’orona ity. Tena MAFY ilay R8 ka tena tsy zakan’ny vavoniny mihitsy, moa i Rapetapin’orona tsy mahita lavitra satria tena takon’ny orony ny masony, hany ka any amin’ny ody sisa no dradradraina, ny olona mpilalao an’io ihany anie ry Rabetapin’orona no mino an’izany é. Ingahy mihitsy izao angamba no tena milalao osy mba hanakanana ny hiverenan’i Président élu démocratiquement eto Manakasintsara fa saingy tsy mandeha izany ry Rabetapin’orona a ! ovay indray lety ny disque fa efa goaka ilay izy ka tsy misy mpiheno intsony, dia lazao koa ilay tranondainga ao amin’ny MANDAIGETY hanisy forum ny site-ny. Sa matahotra ny FAHAMARINANA

 9. Mipongatra indray angaha i rabe-rainitay rehefa avy naletikin’ny olona ? Manasiso tanàna fa allez ! Ouste !!! Dehors !!!

  Efa miha-maro ny miaramila tonga saina oa !

  Ny fanjeràna an’i Domelina no tena vaha-olana haingana TOKONY HO ATAONAREO.
  Miletika mangery any an-joro any ry Ratsiana orana sy ny miaramila vidim-bola, fa efa akaiky ny miaramila vonona ny hanarina ny voninahiny.

  Any aminareo ny basy r’izalahy tonga saina, ka ataovy izay mety a!
  – Afaho amin’io Mpamono olona sy MPAMADIKA Tanindrazana io ny vahoaka malagasy.

  Raha misy doro-trano, ny Casernes dorana voalohany, dia miseho eo ny mpisolelaka sy ny mpinono vazaha.

  Avereno ny tena maha-miaramila anareo :
  – Miaro ny vahoaka tsy amin’ny Mpanjanaka ihany, fa amin’ireo manao ny vahoaka ho fitaovana ahazoany harena koa.

 10. Alina tokoa no tena mivoaka ny Pams sy ny Mpangery an-joro toa andr’i rabe-rainitay.
  Raha te-hangery r’i rabe, dia any @ tranon’ny zandrinareo mangery a !Ireny mantsy no fanta-poko fa : MPIVAROTRA SY MPAMADIKA TANINDRAZANA.
  Ny Mpangery an-joro ihany no tapi-tay ny masony, sy ny sainy ka tsy mahita na mahatsikaritra an’izany !

 11. Raha jerena daholo ny soson-kevitra naroso tato ho ato dia:

  – Ankolafy Ravalomanana:Tsy miala amin’ny tondro zotra
  – Ankolafy Zafy: Mila tondro zotra vaovao fa mitanila ilay teo aloha
  – Ankolafy Ratsiraka sy UE: Fihaonana ny ankolafy efatra
  – Antokon’i Ranjeva: Fampiharana ny fifanekena natao tany Cotonou

  Raha aravina ireo rehetra ireo dia tokony asiana ny fihaonan’izy efa dahy hiarahana amin’ny UE,UA,SADC ary ny CSP dia:
  a./ Na amboarina ny tondro zotra I dia halana daholo izay mitarika fifanolanana sy tsy fahazavana ary haverina izay zavatra nivoana rehetra.
  b./ Na manao tondro zotra vaovao II dia i Dada mihintsy no manao sonia ary hatao ao anatiny ny fampiharana ny fifanekena natao tany Cotonou.
  c./ Na mamita ny fotoanan’i Dada dia tsy misy ny tetezamita.

  Mety hitovy ihany ny a./ sy b./ saingy ny maha-samihafa azy dia mandany fotoana kokoa i b./ satria vao hamerina hatramin’ny voalohany.Ahoana ny hevitrareo amin’io.

 12. Metyilay hevitrao ry Bemafohy fa saingy ny an’i domelina dia ny azy ihany no anazy,
  sady izy efa FILOHA io tsy maintsy ho SOROANA iahny izy vao hiala fa tena maisatra be.
  Toanako mafy ilay b sy c.Dia ho tanteraka tokoa anie izany!

 13. Ny an’i Rabe vôplôsy tsy misy fisainana mitombina fa ilay tsianjery ory hava-manana fankahalàna tsy mitombina nanaovana masobe tsy mahita ny Gasy mahantra ihany no asesika ka aza dia gaga intsony isika @ zay lazainy fa efa tsinjery ny azy io ary tsy donto daholo akory ny malagasy ka ho azony @zany….
  Marina tokoa fa raha te-hahazo fitokisana @ Malagays ireo miaramila ireo dia ny manala io DJ napetrany eo io no tokony hataony sinon dia averiko foana fa lasa Biby tsy mahalala tompo ny Miaramila.

 14. Efa mivadika ny rasa.

  Tsy amelantsika raha tsy migadra radomelina sy ny tariny , mpamono olona, mpangalatra, mpanongam-panjakana, mpivarotra tanindrazana.
  Mitsangana ry tanora.

  Alefaso amin’izay ny grève générale. Samia mihetsika amin’izay.
  Tonga ny fotoana. Tonga ny fotoana. Tonga ny fotoana. fotoana izao. fotoana izao
  Ny mita be tsy lanin’ny mamba

 15. Apretin-dRabe kely ny vanja, de mamay be ny Zanakosy rehetra. Za efa niteny woa fa tompon’andraikitra amin’izao fahantran’ny vahoaka zao koa ny rainareo noho ny fiziriziriany sy ny antso lava atao @ireo mpamatsy vola, mba tsy hanampy an’i Madagasika. Ny tanjona fotsiny, de ny hanapotehana ny ekonomia, hahatonga ny vahoaka hikomy @ mpitondra, de avy eo mitetika hiverina mora. De avy eo mody mitabataba woe mahantra ny vahoaka.De tsy Zandry no mizaka izany fa ny gasy.
  Manantena mantsy ry Raosy mianakavy ireto, fa tsy misy mahita ny teti-dratsiny, izay tsy takona afenina fa mibaribary be, de hain’i Zandry hatrany ny manapotika izany raha vao miainga. Hany ka telo taona izay taimbava sy wawawa no betsaka, fa tsisy zavatra na kely aza mba nahomby. Porofo, mbola sesitany any an-tanin’olona foana ny Rainy, de zay foana no eto, ho avy ny anla, ho avy ny anla. Rahoviana e? aorian’ny fifidianana? raha tena lehilahy de io tolokevitr’i Zo io atao, manao révolte populaire zao de zao, saingy tsisy fika,satria tsy tian’ny vahoaka fa ratsy saina mianakavy, tsy ny hampivaha ny krizy no himasoana, fa vao maika ny hanalavana ny krizy, de afa-nenina aminareo Zandry, fa voatsangana io ny CINIT, hiroso ny fifidianana tsy misy OSIMAINTY raha vao tapitra ny orana. Mazava ny tenin’i François Hollande: « hajaina ny hetahetan’ireo tany mila fanovana »ary tsy ho possible mihitsy, raha Hollande no hanao négociation @ Rainivoanjo tsy tia Frantsay, hanapotika ireo frantsay mpampiasa vola any Mada. Tsy hamono tena na oviana na oviana izy, ka ny mpiray tanindrazana aminy no hampidiriny kizo hamerina indray lay amboadia efa zatra nihinana mirangorango be iny, sady handrava ny tombontsoa frantsay, ka hangalany indray zay harenan’olona ho azy sy ny fianakaviany ary ireo la bande-n’ny TIKO very fihinanana rehetra.
  Aza manantena ny Rainareo ho tafaverina izany woa, fa hain’olona ny mandrava an’iny politiquement, indrindra raha vao manitsaka an’i MANAKASINTSARA araka ny voalaza etsy ambony, de any TSIAFAHY no mendrika ny olona mihosin-drà.
  Ahoana ireny révélations nataon’ireo gardes présidentielles Sud Af sy Israeliana ireny woe, baiko avy @ Raosy no nitifirany. De ny laingan-dRacharles very seza no hanamarinana an-dRaosy lian-drà eto. Mbola tsara chance aza woa, tafandositra any Atsimotsimo any, fa mazava ny tenin’ny Zandrinay, fa raha mbola velona ny ainy, na izy no hitondra na tsia, Rainivoanjo izany tsy hahita ny ho aviny hamiratra izany intsony, fa afobe mandrakizay ho azy i Madagasikara. Jereo ny manjo an’ilay Amiraly mena akamanareo iny, lasa mirediredy sy miteniteny fona sisa, ary tsy tafatombina intsony an-tanidrazana, fa manenjika eny foana ny feon’ny rà nalatsany, de toy izany koa Raosy, tsy tafatombin’eritreritra izany intsony, na aiza na aiza alehany, fa hanenjika azy sy ny taranany eny foana ny todin’ny rà, fa an-tany iny handray ny valin’asany,an-danitra iny efa miandry azy ny afobe. Aza manao ratsy @ Gasikara tany masina io woa, fa na ny taranaka faramandimbiny aza, hitsipozipozy, toa an’i Tojo tsy mahasahy mandeha irery intsony, fa merika etsy, mierika eroa, de ny daina sisa hamonoana eritreritra. Tena ratsy fiafara ny Rainivoanjo sy ny tarananany. Mampalahelo indraindray!!!!

 16. Apretin-dRabe kely ny vanja, de mamay be ny Zanakosy rehetra. Za efa niteny woa fa tompon’andraikitra amin’izao fahantran’ny vahoaka zao koa ny rainareo noho ny fiziriziriany sy ny antso lava atao @ireo mpamatsy vola, mba tsy hanampy an’i Madagasika. Ny tanjona fotsiny, de ny hanapotehana ny ekonomia, hahatonga ny vahoaka hikomy @ mpitondra, de avy eo mitetika hiverina mora. De avy eo mody mitabataba woe mahantra ny vahoaka.De tsy Zandry no mizaka izany fa ny gasy.
  Manantena mantsy ry Raosy mianakavy ireto, fa tsy misy mahita ny teti-dratsiny, izay tsy takona afenina fa mibaribary be, de hain’i Zandry hatrany ny manapotika izany raha vao miainga. Hany ka telo taona izay taimbava sy wawawa no betsaka, fa tsisy zavatra na kely aza mba nahomby. Porofo, mbola sesitany any an-tanin’olona foana ny Rainy, de zay foana no eto, ho avy ny anla, ho avy ny anla. Rahoviana e? aorian’ny fifidianana? raha tena lehilahy de io tolokevitr’i Zo io atao, manao révolte populaire zao de zao, saingy tsisy fika,satria tsy tian’ny vahoaka fa ratsy saina mianakavy, tsy ny hampivaha ny krizy no himasoana, fa vao maika ny hanalavana ny krizy, de afa-nenina aminareo Zandry, fa voatsangana io ny CINIT, hiroso ny fifidianana tsy misy OSIMAINTY raha vao tapitra ny orana. Mazava ny tenin’i François Hollande: « hajaina ny hetahetan’ireo tany mila fanovana »ary tsy ho possible mihitsy, raha Hollande no hanao négociation @ Rainivoanjo tsy tia Frantsay, hanapotika ireo frantsay mpampiasa vola any Mada. Tsy hamono tena na oviana na oviana izy, ka ny mpiray tanindrazana aminy no hampidiriny kizo hamerina indray lay amboadia efa zatra nihinana mirangorango be iny, sady handrava ny tombontsoa frantsay, ka hangalany indray zay harenan’olona ho azy sy ny fianakaviany ary ireo la bande-n’ny TIKO very fihinanana rehetra.
  Aza manantena ny Rainareo ho tafaverina izany woa, fa hain’olona ny mandrava an’iny politiquement, indrindra raha vao manitsaka an’i MANAKASINTSARA araka ny voalaza etsy ambony, de any TSIAFAHY no mendrika ny olona mihosin-drà.
  Ahoana ireny révélations nataon’ireo gardes présidentielles Sud Af sy Israeliana ireny woe, baiko avy @ Raosy no nitifirany. De ny laingan-dRacharles very seza no hanamarinana an-dRaosy lian-drà eto. Mbola tsara chance aza woa, tafandositra any Atsimotsimo any, fa mazava ny tenin’ny Zandrinay, fa raha mbola velona ny ainy, na izy no hitondra na tsia, Rainivoanjo izany tsy hahita ny ho aviny hamiratra izany intsony, fa afobe mandrakizay ho azy i Madagasikara. Jereo ny manjo an’ilay Amiraly mena akamanareo iny, lasa mirediredy sy miteniteny fona sisa, ary tsy tafatombina intsony an-tanidrazana, fa manenjika eny foana ny feon’ny rà nalatsany, de toy izany koa Raosy, tsy tafatombin’eritreritra izany intsony, na aiza na aiza alehany, fa hanenjika azy sy ny taranany eny foana ny todin’ny rà, fa an-tany iny handray ny valin’asany,an-danitra iny efa miandry azy ny afobe. Aza manao ratsy @ Gasikara tany masina io woa, fa na ny taranaka faramandimbiny aza, hitsipozipozy, toa an’i Tojo tsy mahasahy mandeha irery intsony, fa merika etsy, mierika eroa, de ny daina sisa hamonoana eritreritra. Tena ratsy fiafara ny Rainivoanjo sy ny tarananany. Mampalahelo indraindray!!!!

 17. oh ry rabetapin’orona a ! lava loatra ilay izy no sady tsy constructif fa sasatra mitanisa ny fanenjehana an’ilay EO ALOHANAREO foana, mitovy ny alika topazana ra-kena éh !ny mpanenjika anie ka ao aoriana foana éh ! 99% mitady an’io olona enjenareo io fouzaorana io ! esory ny basy dia ho hitanareo ! misy farany ny zava-drehetra 20million ny malakasina tsy maintsy hirongatra atoato. Ary ilay NOTAM hivadika any aminareo mianakavy. alaivo sary ry reto izany tranobe an’i Johell ao Maurice izany fa ho ataontsika afa baraka eto amin’ny internet sy ny gazety ivelany ireo !!!

 18. Hiverenako ilay hevitra naroso tetsy fa i Rajoelina anie azo alana raha tsy manaraka ny tondro zotra e.

 19. raha sahy ireo alika isany mpitondra tgv vatsiandra Frantsa sy Karana taolana,
  dia aza be blabla tsy mamokatra, fa:
  avelao hakarin’ny transporteur isany ny frais ny taxi-bé eto andrenivohitra (manao tapi-maso manovana ny différence mantsy iretsy ambony)
  SAHIA RY VENDRANA 3V ISANY HO JERENAY AN!

 20. Maty eritreritra itony BOGOR
  mafy ny famonoanareo eritreritra isa-minitra ao an!

  F’izao ê: I Andry Rajoelina sy ny forongony dia TSIA ary TSY HO safidim-bahoaka mandrakizay.

 21. Iza ary no tena mpandainga eto? vakio indray ity manaraka ity.
  Izay tiantsika Malagasy hanaovana fifampiraharahana, mbola tsy nilaza i Hollande hoe tsy maintsy ny frantsay ihany no ataonareo malagasy voalohany partenaire-nareo.Tsy isika no partenaire voalohany frantsay koa maninona izay no tsy maintsy voalohany.Raha tsara noho ny vokatra made in France ny an’i TIKO dia rariny raha lasan’i TIKO ny tsena.Lalàna ekonomika izany ho an’ny tsy mahafantatra.

  Révélations d’un garde présidentiel sur le 7 février 2009
  106
  Partager Le 7 février 2009 à Antananarivo, Madagascar, 37 manifestants sont tués et 175 autres blessés lors de tirs de la garde présidentielle sur une foule qui se dirigeait vers le palais présidentiel. Un journaliste de la RTA y a été tué d’une balle à la tête. Avant le coup d’état, Marc Ravalomanana avait demandé l’ouverture d’une enquête par une commission indépendante à propos de cet évènement sanglant.
  Voici une traduction libre du témoignage d’un garde présidentiel sur Radio Fahazavana présent à Ambohitsirohitra ce jour-là :

  D’abord un appel solennel à tous les gardes présidentiels qui ont assuré la garde du président du 07 février jusqu’au dernier moment à Iavoloha. N’oublions pas que nous avons été souillés depuis le 07 février, dans nos dossiers, il est marqué ASSASSINS. Rappelez-vous quand même qu’il y avait eu des tirs croisés à Ambohitsirohitra ce jour-là, et nous nous sommes tous regardés étonnés dans la cour. Ce qui s’est passé après, si nous avions vraiment tiré, pourquoi les éléments mixtes de l’EMMONAT ont accouru vers nous pour se protéger, mais ne sont pas resté avec le peuple si nous avons vraiment tirés. Ensuite, seule une cartouche a été utilisée et un seul GP a tiré. Il y a eu 18 balles sorties de cette cartouche. À nous de voir et de réfléchir sur le fait qu’avec ces 18 balles, il y ait eu 175 blessés sur le coup et 37 morts. Troisièmement. Pourquoi du côté de l’Office National de l’Environnement, du côté de Colbert, du côté de la BMOI et de la je n’aime pas trop en dire trop, et de l’ancien Shoprite, il y ait eu des morts et des blessés. Nos balles ne peuvent pas faire des tirs transversaux, ne peuvent pas zigzaguer, une balle ne peut qu’aller tout droit. Quatrièmement. Nos tirs ont été tirs de rebondissements à terre. Nous avons tiré par terre et non à hauteur d’homme, c’est pour vous dire que nous n’avons pas tué ces gens. Une preuve indéniable, devant nos yeux, le journaliste de RTA a basculé vers l’avant vers nous quand il a été touché, et c’était le premier coup d’éclat de fusil ce 07 février à Ambohitsirohitra.

  Ce que nous vous demandons, à vous nos frères militaires, à vous gardes présidentielles, ou à vous les militaires qui n’osent pas donner leur avis, nous vous implorons [des deux mains] : levez-vous pour protéger notre terre et notre patrie. Enfin, je me tourne vers vous, militaires de la fanfare du gouvernement. Jusqu’ici, c’est le président Marc Ravalomanana qui est le président légal et élu démocratiquement au suffrage universel. Ce n’est de la haine, mais le [soa toavina] militaire. Rappelez-vous que mettre notre tenue militaire, c’est pour l’honneur et pour la patrie. Les galons que nous [isalorana], ce n’est pas pour notre honneur, mais pour l’honneur de la patrie. La musique que nous entonnons, ce n’est pas pour notre honneur, mais pour l’honneur de la patrie. C’est pour la patrie que nous vous demandons, que nous vous implorons : levez-vous, car ce sera la clé qui servira rapidement à débloquer la situation, levez-vous pour trouver des solutions tout d’abord entre nous, ensuite avec les civils …

  Ho an’ny tsy tonga saina, i Sarko angaha tia afrikana?

 22. Aza dia manapa-tsinay moa ry Vebeeck a!voan’inona hoe????hi!hi!hi!!!
  aza dia mampiteniteny foana olona Rabe fa mandreraka a!

  Nanahoana ilay hetsika nokarakarainareo ry ZO???tsy nisy MOTO lasan’ireo jiolahy ireo????

  Bemafohy efa hamafisiko eto foana io fa izay tsy hanaraka io FR io no tokony hiala fa tsy hoe
  vita ny nilany azy dia ho dakana???fa koa ve vonona ny hampiantra marina io ireto izay TAFIDITRA ao??
  toa tsy hita be ihany mantsy ny adin’izy ireo???na mivoaka na miditra??na manaiky na mandà???

 23. Frantsay aza tsy tian’i Sarkalika koa maika fa izay AFRIKANINA????manofy!!
  ary tsy nifidy an’io ny frantsay fa nangala-bato izy,ary mbola HANGALATRA fa izy sy
  domelina izao no mitovy ny TOERANA misy azy ka raha lany domelina @ izay fifidianana eo dia lany koa i sarkalika
  LANIM-BAHOAKA no tiako tenenina eto,mamim-bahoaka izany e!!!
  Io anie ka tsy frantsay akory fa olona mpanavakavaka dia avahany tsara izay tsy mitovy RASA aminy e!izany hoe: ny
  fomba fiasan’izy sy domelina dia mitovy tsara, IZAY TSY MANAIKY AZY DIA VAO MAIKA HATAONY FANAINIANA,
  TIANY HANDOALIKA AMINY DAHOLO NY OLONA NA DIA EFA HAMPIHINANANY NY MALOTONY AZA FA REHEFA
  TSY IZAY DIA HATAONY @ FANAOVANA AZY DAHOLO.Samy hiraky ny DEVOLY.

 24. HO AN’ IREO BOKA MITAINGIN-TSEZA ISANY:

  210, rue Saint-Martin
  75 003 PARIS
  http://survie.org
  01 44 61 03 25
  contact@survie.org
  Conception, redaction, maquette : Raphael Granvaud, Olivier Thimonier, Stephanie Dubois de Prisque Imprime par 3A, 1er tirage : 6 000 exemplaires (fevrier 2010)
  Presentee comme un gage de securite et de stabilite, la presence militaire de la France en
  Afrique constitue depuis 50 ans un des piliers de la domination politique, economique et
  la marque de lfingerence de la France en Afrique.
  Heritage dfun passe colonial proche, la France joue encore aujourdfhui un role de puissance militaire en Afrique. Elle a dfailleurs
  ete longtemps la seule puissance a posseder sur ce continent des bases militaires permanentes et a y maintenir pres de 10 000
  soldats cantonnes ou en operation.
  La France est en outre liee avec plusieurs Etats africains par des accords militaires de cooperation ou de defense, ces derniers
  justifiant au plan juridique les interventions armees de la France dans ses anciennes colonies.
  Nouveaux discours pour memes effets
  Le bras armee du neocolonialisme francais en Afrique
  Cette á specificite francaise â constitue lfune des facettes dfune politique mise en place lors des independances africaines autour
  de 1960, visant a maintenir les pays nouvellement independants dans le giron de la France. Lfobjectif etait de preserver les interets
  economiques de lfancienne metropole (petrole, uranium, bois, etc.) et de permettre a celle-ci de conserver un rang de puissance
  mondiale tout en maintenant les pays africains dans la sphere dfinfluence occidentale dans un contexte de Guerre froide.
  A cette strategie, il faut ajouter une forte tradition coloniale de lfarmee et dfune partie de la classe politique francaise, soucieuse
  de defendre lf á Empire â et parfois teintee dfideologie paternaliste, voire raciste. Cette defense est liee a l’obsession de voire la
  France á tenir son rang â dans le monde. Le á complexe de Fachoda â, du nom de la bataille perdue par lfarmee francaise en
  1898 face aux Anglais, en est une bonne illustration. Il se caracterise par la peur de voir tomber des pays francafricains dans le
  giron anglophone.
  Depuis 50 ans, la France maintient ainsi, a des degres divers, sous tutelle militaire
  (mais aussi politique et economique) une quinzaine de pays censes etre independants
  et souverains. Elle a pris pour habitude dfintervenir militairement dans des
  conflits internes et lorsque ses interets sont menaces (Cameroun, Tchad, Centrafrique,
  Comores, Zaire, Cote dfIvoirec), dfencadrer et dfequiper des armees
  et gardes presidentielles au seul service de dictateurs corrompus mais fideles
  aux interets francais, allant meme jusqufa se rendre complice de crimes contre lfhumanite
  comme au Congo Brazzaville en 1997 voire complice de genocide comme au
  Rwanda en 1994.
  Soldat francais, operation Licorne en Cote dfIvoire
  Alors que ces ingerences manifestes (presentees comme des gages de securite et de stabilite pour le continent) sont desormais
  largement documentees et de plus en plus contestees en Afrique, les autorites francaises ont entrepris depuis quelques annees
  de reformer lfimage de la presence militaire francaise sur le continent. Mais si celle-ci se veut plus moderne, les traditions demeurent.
  La á nouvelle â politique militaire de la France en Afrique repose essentiellement sur 3 axes :
  . La volonte dfobtenir un mandat de lfONU pour legitimer
  les interventions francaises. Mais force est de
  reconnaitre que les operations á coup de poing â sans
  mandat, au Tchad ou en Centrafrique, nfont pas cesse
  ; et que des massacres de civils peuvent etre commis
  meme sous couvert dfun mandat de lfONU,
  comme en Cote dfIvoire en novembre 2004.
  . Des tentatives pour á multilateraliser â les interventions
  francaises, cfest-a-dire y associer des
  partenaires europeens. Il sfagit a la fois de partager
  les couts, de camoufler les interets tricolores derriere
  le drapeau europeen, et de jouer un role de leadership
  de la Politique europeenne de securite et de defense
  (PESD) appliquee a lfAfrique.
  La France a reussi a obtenir des participations significatives
  lorsque existent des interets economiques
  communs (en RD Congo en 2005, dans le golfe dfAden
  depuis 2009), mais peine a entrainer ses partenaires
  dans des bourbiers purement francafricains
  comme au Tchad et en Centrafrique.
  . Le pretexte du á renforcement des capacites africaines de
  maintien de la paix â (Dispositif RECAMP). Depuis 1997, la
  France pretend placer sa presence en Afrique sous lfegide
  de lfaide a lfautonomie militaire de lfAfrique pour regler
  ses conflits.
  Mais lfaide veritable en ce domaine reste tres faible, et il sfagit
  surtout de conferer une nouvelle legitimite a la presence francaise,
  voire de camoufler des ingerences francaises par armees
  africaines interposees, comme en Guinee Bissau en
  1999 ou en Centrafrique apres 2002.
  Le Dossier Noir de Survie decortique dans le detail lfapplication
  concrete de cette á nouvelle â doctrine,
  et montre qufa ce jour, la plupart
  des promesses de reformes de la politique
  militaire de la France en Afrique, jusqufa
  celles du candidat Sarkozy, sont restees
  lettre morte ou superficielles. Il montre
  egalement comment lfimpunite continue
  de caracteriser la trop longue tradition
  criminelle de lfarmee francaise en
  Afrique et invite a une prise de conscience
  des citoyens francais.
  En vertu dfaccords dfassistance technique et de cooperation
  militaire signes pour la plupart des les independances, la
  France forme, encadre et equipe en armes et materiels militaires
  bon nombre dfarmees africaines. Ses conseillers militaires
  font parfois office de chefs dfetat major officieux. Cette
  cooperation peut egalement sfetendre a la cooperation policiere
  et au maintien de lfordre.
  Il existait, egalement jusqufa recemment, 8 accords de
  defense incluant des clauses secretes, visant a proteger
  les regimes signataires contre des menaces exterieures
  ou interieures (ex: mobilisations populaires contre une
  dictature) en echange dfun droit á dfapprovisionnement
  preferentiel â pour la France.
  . Des interventions militaires officielles et officieuses
  Depuis 1960, lfarmee francaise a officiellement effectue plus de 50
  interventions militaires. Sous couvert de protection ou dfevacuation de
  ressortissants francais, il sfest agi plus frequemment de sfingerer
  dans les affaires interieures dfun pays (protection ou destitution
  dfun chef dfEtat) que de proteger un pays contre une agression
  exterieure. Il faut ajouter les interventions secretes, clandestines ou
  officieuses, sous-traitees a des mercenaires (Bob Denard, Paul Barrilc)
  ou a des societes militaires privees, parfois crees par des
  hauts grades de lfarmee francaise.
  Derives criminelle
  lfarmee francaise
  Afrique
  La liste des crimes coloniaux
  coloniaux de lfarmee francaise
  que est malheureusement tres
  Parmi les plus recents, il faut
  complicite de genocide des
  Extrait du titre á Armee
  francaise â df Alpha
  Blondy, CD Ytzak Rabin,
  1998:
  Armee francaise allezvous
  en !
  Allez-vous en de chez
  nous
  Nous ne voulons plus
  dfindependance
  sous haute Surveillance
  (2x)
  Nous sommes des
  Etats souverains
  Votre presence militaire
  entame notre souverainete
  GABON
  1990 : operation
  Requin.
  Pretexte : protection
  des ressortissants
  francais. Objectif :
  sauver la dictature
  dfOmar Bongo
  confrontee a des
  emeutes populaires.
  TCHAD
  1986-2009:
  operation Epervier.
  Objectif : Appui a
  la dictature dfHissen
  Habre puis a
  celle dfIdriss
  Deby, contre la
  Libye puis contre
  differentes rebellions.
  DJIBOUTI
  1992 : operation Iskoutir.
  Pretexte : operation humanitaire.
  Objectif : sauver la dictature
  de Hassan Gouled
  Aptidon de la rebellion
  Afar.
  RWANDA
  1994 : operation Turquoise.
  Pretexte : humanitaire ;
  mandat de lfONU obtenu
  au forceps.
  Objectif : contenir la rebellion,
  sanctuariser les forces
  genocidaires, puis les
  exfiltrer vers le Zaire.
  Crimes documentes : complicites
  avec le gouvernement
  genocidaire
  CENTRAFRIQUE
  1996 : operation
  Almandins 1 et 2.
  Pretexte : proteger les
  ressortissants
  francais.
  Objectif : sauver la
  dictature de Patasse
  dfune mutinerie dfune
  partie de lfarmee.
  Crimes documentes :
  plusieurs dizaines de
  morts militaires et
  civils.
  ZAIRE
  mars 1997
  envoi secr
  vrais et fau
  mercenaire
  pour tente
  sauver le r
  gime de M
  tu. En vain
  COMORES
  1995 : operations
  Azalee 1 et 2.
  Pretexte : arreter le
  mercenaire Bob
  Denard.
  Objectif : se debarrasser
  du president
  Said Mohamed Djohar
  (renverse par
  Bob Denard) a qui
  le pouvoir nfest pas
  rendu.
  1986 1990 1991 1997
  ZAIRE
  1991 : operation Baumier.
  Pretexte : protection des
  ressortissants europeens.
  Objectif : sauver la dictature
  de Mobutu confrontee
  a des emeutes.
  1992 1994
  GOLFE DE GUINEE
  depuis 1990 : operation
  Corymbe.
  Objectif : securiser
  lfexploitation petroliere
  off-shore.
  CONG
  1997-
  secre
  Prete
  resso
  Objec
  sou N
  Crime
  res pa
  aux b
  RWANDA
  1990-1994 : operations Noroit, Chimere,
  Volcan puis Amaryllis. Pretexte : protection
  des ressortissants francais.
  Objectif : sauver la dictature dfHabyarimana
  de la rebellion ; reprendre en main lfarmee
  rwandaise.
  Crimes documentes : Participation au tri
  ethnique, parfois jusqufa une complicite
  dans des assassinats de Tutsi.
  1995 1996
  Les principales interventions militaires d
  en Afrique ces 20
  dernieres annees
  La France se place a la 4e place
  en matiere dfexportation dfarmements
  dans le monde, derriere
  les Etats-Unis, la Grande
  Bretagne et la Russie, avec des
  livraisons qui oscillent entre 4 a 8
  milliards dfeuros selon les annees.
  Les ventes dfarmes constituent
  officiellement une á priorite nationale
  â.
  Si lfAfrique represente une faible
  part dans ces ventes, ces dernieres
  ont toutefois plus que double
  en 2008, passant de 16 a 38
  millions dfeuros, dont 5,4
  millions dfeuros pour le
  Tchad, pays a la fois en á
  conflit ouvert â mais aussi
  devenu attractif pour son
  petrole. La France a egalement
  vendu a la Guinee pour
  6 millions de dollars dfarmes
  entre 2003 et 2006. La greve
  generale de 2007, reprimee dans
  le sang, et le massacre du 28 septembre
  2009 ont eu lieu avec des
  munitions francaises. Cfest egalement,
  avec du materiel militaire
  en grande partie francais, que
  lfinsurrection populaire de fevrier
  2008 a ete matee au Cameroun.
  Les interventions militaires francaises
  en Afrique constituent egalement
  autant dfoccasions de tester
  ou de faire la promotion du materiel
  francais.
  Bases francaises perm
  Operations exterieures
  . Des ventes dfarmes
  . Des bases militaires
  Le dispositif militaire francais en Afrique est encore
  constitue de 3 bases militaires permanentes au
  Senegal (1150 hommes), au Gabon (800) et a Djibouti
  (2900), depuis la fermeture en 1998 de celle
  de Centrafrique et le passage, en 2007, de celle de
  Cote dfIvoire au statut dfoperation exterieure (Opex).
  Il faut y ajouter le dispositif Epervier, au Tchad
  (environ 1200 hommes), qui nfa pas le statut officiel
  de base permanente mais celui dfoperation exterieure
  provisoire depuis… 1986 !
  Ce dispositif est complete par une base a la Reunion
  (en France donc) qui a egalement competence en
  matiere de cooperation militaire avec lfAfrique.
  Au total, environ 6000 soldats francais sont prepositionnes
  dans les bases permanentes auxquels il faut
  ajouter de 3000 a 5000 soldats presents dans le
  cadre dfoperations exterieures ainsi qufune presence
  maritime permanente dans le Golfe de Guinee affectee
  a la protection des sites petroliers off-shore.
  Si le nombre de soldats francais presents de maniere
  permanente sur le sol africain a fortement diminue
  depuis les annees 1960, il faut noter que cette
  reduction sfest accompagnee dfun accroissement
  constant des moyens de projection de forces depuis
  la metropolec

 25. Averiko hatrany
  Raha vao mahita hoe RABR na BOGOR dia aza vakian akory ny ao anatiny. Aleo hanortra 1 km eo fa aza vakiana ary aza valiana. Ny antsika tohizana.

  Efa akaiky ny fandresena
  Efa mivadika ny rasa.

  Tsy amelantsika raha tsy migadra radomelina sy ny tariny , mpamono olona, mpangalatra, mpanongam-panjakana, mpivarotra tanindrazana.
  Mitsangana ry tanora.

  Alefaso amin’izay ny grève générale. Samia mihetsika amin’izay.
  Tonga ny fotoana. Tonga ny fotoana. Tonga ny fotoana. fotoana izao. fotoana izao
  Ny mita be tsy lanin’ny mamba

 26. Izao ve mahatsapoa fa tsy mahafehy ny Firenena i rajoelina sy mpibaiko azy ?
  Ho telo taona izao no nivaha ny fitantanana ny Tany sy ny Firenena ary ho telo taona izao no nitady izay hialana ao anatin’ny SADC i rajoelina sy ny mpibako azy..
  Mitohy ny tolona..ary mandroso ny fandemena ny fahefana nangalarin-drajoelina.

 27. Tsara be « ENY »le vaovao divulgénao io, enfin efa fantapantatry ny ol iany ny zav niseho fa ny tiako oa fantarina de iza sa in ny source-nao?de misy incoherence kely, satria roindefo nanao revelation oe ts nampoizin-dry Joel oe mbola o velona a l’issue du fananihandapa du 07 fevrier 2009 nefa izy ozy enao oe nanatrika io fivorian io, zany oe en principe tokony avisé de tout ce ki a été décidé labas lery zany en principe, fa sinon ‘Chapeau et merci!’pour les informations. Tsara ra aparitaksika autant ke possible io info afin ke tout le monde sache ki sont vraiement nos dirigeants actuels et de koi ils sont capables, ary surtout oandry karazandry le rabe mbola ts aiko oe tapina in tony ny masony!!!

 28. efa ela iany no nitabatabanareo teto zay fa mbola tsy hita hiany hoe mankaiza ny lalimanga fa de jeren’ny olona fotsiny. Ny akoho tsy naneno hatrizay lasan’ny kary ranona

 29. f’anga tsy efa eo @ fitondrana ve ny mouvance ra8 e, za mahita hoe arakaraka ny nidiranareo teo aza no niditra koa ny loza ho an’ny firenena ra zao fijery azy zao, nanmpoiziko hitondra solution miracle ange nareo nefa toa vo maika aza pire noho ny t@ ny équipe n’ny Andry rajoelina rery no nitondra mbo zakan iany ny fiainana. Zao fanjakana iaraha-mitantana mikororosy fahana ny firenena. Nareo mintsy kay zany no poizina ko

 30. rehefa Ravalo manao monopole @ sehatra rehetra indrindra @ sosialy dia tsy mimenomenona ianareo fa rehefa ny fitondrana tetzamita no mandray andraikitra sy mitsinjo ny vahoaka dia lazainareo fa fotaka. mievera tena

 31. dagolahy:tamin’ny andron’i Dada nisakafo in-telo isan’andro ny zaza malagasy, izao tsy izany intsony.Ambonin’izany dia mirongatra ny asan-jiolahy na ao Tanà aza, ny fako moa dia miezinezina avo dia avo dia mbola mitsinjo vahoaka ihany i Domelina.
  Mampme:kary banga angamba ny anareo.

 32. Raha jerena ireo soso-kevitra naroso tato ho ato dia ireto avy:

  – Ankolafy Ravalomanana:Tsy miala amin’ny tondro zotra
  – Ankolafy Zafy: Mila tondro zotra vaovao fa mitanila ilay teo aloha
  – Ankolafy Ratsiraka sy UE: Fihaonana ny ankolafy efatra
  – Antokon’i Ranjeva: Fampiharana ny fifanekena natao tany Cotonou

  Raha aravina ireo rehetra ireo dia tokony asiana ny fihaonan’izy efa dahy hiarahana amin’ny UE,UA,SADC ary ny CSP dia:
  a./ Na amboarina ny tondro zotra I dia halana daholo izay mitarika fifanolanana sy tsy fahazavana ary haverina izay zavatra nivoana rehetra.
  b./ Na manao tondro zotra vaovao II dia i Dada mihintsy no manao sonia ary hatao ao anatiny ny fampiharana ny fifanekena natao tany Cotonou.
  c./ Na mamita ny fotoanan’i Dada dia tsy misy ny tetezamita.

  Mety hitovy ihany ny a./ sy b./ saingy ny maha-samihafa azy dia mandany fotoana kokoa i b./ satria vao hamerina hatramin’ny voalohany.Ahoana ny hevitrareo amin’io.

 33. Mba jamaba koa ireto mpangery an-joro ireto an !

  %ba taiza koa izany Domelina mitsinjo ny vahoaka izany hono hatrizay ?

  Ny maiaramila TSY MISAINA sy ny Zandary MPANDROBA sy MPANGALATRA, ary ny Polisy Mpanenji-behivavy sy MPANOLANA ankizy no tena tsinjoviny!

  Ny tena mahavariana dia ny fitsinjovan’i Domelina ny ho avin’ny vazaha !

  Mitapi-tay mihitsy ny maso ireto mpangery an-joro ireto tsy mahita sy tsy mahatspa izany an ! 🙁

 34. Selon http://lafy8.forumactif.ca
  Andry rajoelina n’est qu’un USURPATEUR DE FONCTION :
  Toute l’Armée Malagasy est sa victime en réalité, car celle ci ACCEPTE ET SE LAISSE EMBOBINER dans le coup d’Etat perpetré en Fevrier 2009.

  Voici ce qu’on y lit :
  [b] » A-t-on jamais fait remarqué que andry rajoelina, continue à exercer une fonction qui ne lui revient pas du tout ?

  En fait, il croit dur comme fer qu’il est President de la Republique, et tout le monde sait tres bien qu’il ne l’est pas !….SAUF ……Mossieu Sarkozy, qui le considere en tant que tel.[/b]

  Devant la Loi, ce n’est ni plus ni moins qu’un USURPATEUR.

  Qu’il soit in President de la Transition, c’est un fait, mais encore, il fait comme s’il etati le Chef suprême de l’Armée. »

 35. Ô ry Njara ô, efa hoy aho hoe, mba vakio kely aza fady ilay FDR izay « nosoniavin-tsika » ê !

  Mazàva ny artikla faha telo ! NOMEN-TSIKA FAHEFÀNA mitovy amin’ny Chef d’Etat izy !

  Chef d’Etat = Chef suprême des Armées

  Ary Chef d’Etat tsy azo « haisorina na henjehina » ; noho izany mahazo manao an’izay tiany ho atao IZY, satria « tian-tsika » izany !

  Tsy tokony hilaza zavatra hafa isika, satria « mety amin-tsika izany  » ; koa rahatoa misy tsy faly satria ny rehetra tsy misy mihetsika, maninona moa raha avela samy mihinana NY ANGANONY SY NY AMPANGONY AO DAHOLO ??? Ny fantatra fotsiny dia, TSY HISY NA RAHOVIANA NA HOVIANA NY REKÔNESANSY !

  ISIKA ANIE HOY AHO, KATRAKA SY MAHAY Ê !!! TOTIKILE !!!!

  SAMIA MANAO TIA-TENA AMIN’IZAY ; samia mandeha sy mitady ; avelao tsy hihinana any izay tsy « mahitahita sy tsy mahay mitady lalana any ambanin’ny tany » !!!

  Fandio iray siny hoy ny ntaolo tsy mahaleo fandoto iray tandroka !! Fandio iray tandroka ao anatin’ny CT sy CST ve hahavita inona amin’ny Fandoto iray siny ao ??

  Chacun pour soi et Madagascar pour tous ! Les sacs de charbon de bois à 50 000 ou 80 000 ariary ? Connais pas, à Orléans y en a pas l’hiver !!! Pour le barbecue ( côtes d’agneau, saucisses, merguez et brochettes en tous genres…accompagnés de sauce pimentée) l’été, oui !
  A l’ombre des tonnelles, discussions avec les amis ( français ou malgaches qui ne veulent rien savoir ) autour des bouteilles de Coca, 1664, Heineken ou pourquoi pas Aberlour, Mercier ou Moët, c’est beaucoup mieux non ?

  Samia mihinana an’izay voatangony, na voan-tangony tsy haiko intsony !!

 36. Fa ahoana indray ity afon’afokasoka ity ry dà a????
  Mitonia aloha e! tsy mbola irery isika fa aza manao an’izany.
  Na inona izy na inona tsy mankaiza eo io ary tsy ho lasa lavitra, maro be anie ny hery manohitra azy
  ka tsy tokony ho hiraviravy tanana isika e! izay koa no handrasany koa hataoko fa tsy fotoanany izao.
  Ny handemy sy hanakivy anao no tetehany hanitsahany anao.

 37. Aza dia mamendrofendro ry Bemafohy â !
  Rahatoa ka entinareo eto i Siza kely, mbô mety hirehatra ihany ilay afo !

 38. Hay misy an’i Siza kely ihany any koa maninona no?????hi!hi!hi!!
  Mitraka rangaha fa aza manao an’io a!!Eo fa ho entiny Bemafohy an-tanana eto i Siza kely.
  F’angaha tsy i Dada no andrasana fa hay misy an’i Siza koa kay!!azafady fa tsy arako!!

 39. Dada toa natakalon-dry zalahy haingom-palitao kô !
  Soa ihany fa eo i Siza kely, mikopaka an’ilay afon-kitay, ny saribao efa tsy voavidy intsony !!

 40. This the part2,
  I invite you to listen Part 1 :
  « I dreamde a Dream ». Thanks to accept this invitation ! Njara

 41. Mba tsy nanaovany aza ilay sitringiny menamena, ho safotra teo daholo !! MDR !!

  Napetrako tamin’ny alahady teo ity, fa tsy dia nisy nahita na namaky firy angamba, matoa tsy nisy resaka na kaomantera !

  Madagascar : Les forces armées et les crises politiques ! Mba vakio ry zareo â ; miaramila 25000 no manapotika ny hoavin’ny malagasy miisa 20 millions !
  Jeneraly 1 no mibaiko miaramila eo amin’ny 250 eo amin’izao fotoana. Afaka 10 taona, jeneraly 1 mibaiko miaramila 100 !!!

  http://www.politique-africaine.com/pdf/086086.pdf

 42. Ho an i Bemafohy: inona ny mahatonga ny insecurite @ zao raha tsy ireo olona zatra ireo lalan dririnina t@ andro i Ravalomanana . Ka rehefa tsy eo intsony i Dada dia ny fananan’olona sisa no robaina!

 43. Njara ?
  Miarahaba Anao !
  Maro ny tafa tsy maintsy ezahana…
  Ny fiverenan’i Filoha RAVALOMANANANA MARCtsy maintsy hp tanteraka..!
  Ny frantsay no miseho baoby…Nivandravandra sy nitrerona ny Bekitana…dia mifori- drambo irets…!

  Ny tafa tsy maintsy hidirantsika dia maro tokoa
  –ny ady maika dia maika dia maika amin’izao fahantrana lehibe izao,
  –ny famerenana ny ankizy any am-pianarana sy fanampiana ireo mpianatra hihantsoroka izany
  –ny fikarakarana ny fahasalamam-bahoaka sy ny manodidina izany ( fanadiovana , fifantenana ny fanafody tena ilaina hitsaboana ny parasitoses , ny hypetrension artérielle , ny diabàte , ny fitsaboana ny nify , ny maso..
  –ny fanboarana maika trano, izay efa tsy nisy , nefa izay kely nanana dia nopotehn’ny rivo-doza..

  TSY MAINTSY VITAINA AO ANATIN’ NY ERIN-TAONA NY MAIKA.

  Tsy azo avela koa
  –ny famokarana (vary , mangahazo ,ovy , tsaramaso ,voanjo , voanjorobory ,ny anana sy ny voankazo
  — ny fiompiana madio (omby , kisoa , akoho ,vorona , gana , trondro

  Dia tsy maintsy VONJENA IREO HARENA ANATIN’NY TANY NATAON’ireo MPANDRBA VARO-BOBA..
  HIVERENENA JERENA ( REVISION DES CONTRATS)NY FINARAHANA NATAON’IREO MPANDROBA

  MAIKA DIA MAIKA NY FANAMBORANA NY FIANARANA AMBONY KA TSY MANITSY RAFETANA ARAKA IZAY ASA HILANTSIKA INGENIEURS SY TECNICIENS SUPERIEURS 5 mikasika ny fitrandrahana pétrole , ny fitrandrahana ireo minerais maro misy eto Amintsika ..)
  Sokafana ireo filières ( pétrochimie -forage , explOitation , stockage ,transports,topographes , architectes….
  ( pipelines) sécurisaton des sites : ce qui implique de la chaudronnerie , de la maçonnerie , du travail du fer , du bois , de la mécanique (entretiens des voitures et des engins..
  En fonction du marché du travail , Nous formons selon un plan de développement ? nos ingénieurs , nos techniciens , nos mécaniciens ,nos ouvriers spécialisés
  IL NOUS FAUT SURTOUT DES FORMATEURS POINTUS – QUI VONT SUR LE TERRAIN ET NON ASSIS DERRIERE LEURS BUREAUX-

  IREO R’ I NJARA NY SANTIONAN’ NY ASA-PAMOKARANA TSY MAINTSY EZAHINA ARY TSY MAINTSY HIFANTOAN’NY TAFA HATAONTSIKA..

  IO NO TENA TOLONA HANAFAKA ANTSIKA ARY HANATSARA AINGANA NY FARI-PIAINANTSIKA REHETRA !

 44. Kintana! ny an’i Madonna ilay mena2 ilay natsipiny teny @ Chirac t@ chirac mbola meran’i Paris
  dia nisotro divay ireo avy eo dia hoy Chirac hoe:Hhnnn.. mitovy loko @’ilay kilaotikelin’i Madonna.

  Namaky an’io tokoa aho ry Kintana fa somary lavalava izy izay raha tsy diso aho dia nojerijereko fotsiny aloha fa misaotra nampahatsiahy fa ho haveriko ho vakiana,toa tsy mivoaka ary ity izy ry Kintana fa ho jereko @Ordi indray avy eo.

 45. Tonga ny OIF, ny CEDEAO, dia miasa mafy ho an’ny frantsay indray koa ry ESCROCSPOL isany !! Tsy mahazo milatsaka ho fidiana hono ny Président Ravalomanana !!
  Fa iza hono izy ireo ê ????

  Raoviahana isika no hihira ny hoe : ESCROCSPOL HISY, NY ADIEU ???

  http://youtu.be/fyknsnlntLJ0

 46. Fantatrareo ny tiako alefa fa midongy ilay izy, koa dia avelao any !

  Fa ity mba misy fanontaniana kely !
  Amin’izao fotoana izao, raha fianakaviana 7 mianaka no mampiasa saribao, lasaka firy isam-bolana no tsy maintsy vidiany ?
  Tena mazana izany vidin-dasaka izany ho an’ny kely karama !!

 47. Dia midera anao manokana aho ry Kintana fa VELONA IHANY ITY ILAY AFO izay
  saika hitsilopilopy teo.,Mahereza ry dà fa ny lalao mbola ho ela raha izao no fandehany.

  Misy mihaino???izao indray aho vao tonga kely.
  F’angaha velona indray ireto ESCRO???heveriko fa efa vita??.
  hay niandry Saosy izany dia mamalan-kira indray fa voatsipy taolana??izany no toetsaina koa aiza??
  mbola ho ela isika vao ho tafavoaka,ny misolelahana moa tsy ferana,na dia efa hita aza fa RENIKELY..

 48. Ka io no hilazako aminao hoe:tsy mahita izany ranon’apango izany intsony izao fa tsitsiana ny saribao.
  Efa vonoina ilay Gasy fa tsy maty e!!tsy maintsy omena vahana ny renikely handripaka ny Gasy mba hanjakana.

 49. Vongany daholo ry zareo â !
  Tsssssssssssssss ( « ilay » dikany io ) !!! Fa dia inona marina no mahazo ANTSIKA MALAGASY ??????

  Ny sasany faly mahazo marim-pankasitrahana, ny sasany faly nomena toerana kanefa manao lasiesta fotsiny, eo ireo miazakazaka sy manararaotra manao bizina na dia mijaly tahaky ny inona aza ny vahoaka !!!

  Fa nifoka inona sa nisotro inona ianareo r’Ingahy Zafy Albert raha nanendry an’io Beriziky io ho Praiminista an ? Toa vao maika bôrdela be ny zava-miseho ankehitriny ?

  Izao indray dia niverina eo ambony tapia indray ny afera SRDI !! Mampidi-doza ho an’ny firenena mihintsy ireo milaz’azy ho mpitondra ireo !

  Omaly indray dia namaoka « Appel d’offre » momban’ny « fiarovana ny seranam-piaramanidina » indray ilay « mpanao NOTAM », kanefa ny raharaha SRDI aza mbola loza mitatao eo ambonin’ny loha ! Maimaika manao sonia foana, ity « Rafiamanjato-n’ny delira » ity !!

  Mba fantatr’ireo vomanga ireo ve moa, fa ny fifanarahana natao tamin’ny SRDI dia tsy azo tapahina amin’izao ? Efa io raharaha io ihany no namotika an’ny Air Mad ! Tsy hahazo ny rariny mihintsy ianareo !
  Andraso kely fa ho voa ny mason’angatra !!
  Ny tondrozotra ( raha dia tena mbola manan-kery io ), tsy manome fahafahana an’ny Tetezamita mihintsy, hampidi-kizo ny malagasy amin’ny « fifanarahana lavitr’ezaka » !

  Izao indray dia toa hoe nosotomina avy any anaty lavaka tany koa, ity hoe Rinah Rakotomanga, izay lazaina fa lasa spesialista tampoka momban’ny Sécurité aéroportuaire !

  Ity izany ny sauf-conduit-n’izy mianakavy !
  « Les opérateurs peuvent s’associer en groupement d’entreprises pour renforcer leurs compétences respectives, mais le partage des responsabilités doit être clairement défini et un responsable et interlocuteur unique doit être désigné par le groupement » ?????

  Pfffff !!!!!!!!

  Tena leo be izahay le….gôna â !!! Tsy azonareo ao amin’io governemanta fôpla io, atao kilalao mihintsy ny Fiainam-bahoaka !!!

  « Je ne serai pas plus nul que le Président Ravalomanana » ?? Roi des trop bons, pour l’instant !!

 50. Soa ihany fa tsy lena toy ny saribao amin’izao fotoana ilay afon-kitay, dia mba nirehitra ihany !! MDR !! Nisy nahay nikopaka !!

 51. koa raha voafehin-dRavalonandra ny firenena naninona izy nandositra ary tsy tafaverina tsny??? hi!hi!hi!

 52. Mandihiza ry mpamosavy be signon fa ny mitsinjaka eny ambony fasana, sy mifaly amin’ny fahorian’ny vahoaka ihany no talentanareo â !
  Tsy ny fiantsoanao an’ny Prezidà hoe Ravalonandra akory no hampanan-tsaina an’i domelina !
  Domelina, il était, est, et le sera toute sa vie !
  Toute la Communauté internationale a vu et voit à quel point ton domelina n’est qu’un imbécile qui joue avec l’avenir et la vie des malgaches !

 53. Renikely eo hanavotra azy @’ity raharahan’i SRDI, io tsy misy dikany na inona vokany na inona
  fa ny asa hanakaramana azy ireo dia ny hanakana an’i dada,izay mety ho vokatr’izay tsy OLANA,
  na iza maty na izy velona, tokana ny tanjona ,BIZINA ny azy ,izay hataony mety daholo ahatongavany @’izay fanakanana izany.
  Aleo maty rahampitso toy izay maty anio. Tsy fantany fa izay no hampi-poaka ny sarom-bilany atsy ho atsy.

  Kintana ve vao2 @’ireo mpiloloha lamba e!!

 54. Tena efa maty eritreritra mihintsy ireto foza ireto, izaho fahapotehan’ny firenena izao dia i tgv sy ianareo no nohatonga azy, fa tsy misy azonareo anilihana eo !

  Mitetateta ery i tgv fa izaho no flou supreme an’izao sy izao, ka rehefa midofitra vao hoe i ranona no tompon’andraikitra !

  Sao heverinareo fa adala aza ny gasy, ataovy ny fifidianana, dia avelao Ravalo hilatsaka, dia ny vahoaka no hitsara fa tsy omeko 5% ianareo tgv sy foza ireo !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *