Zafilahy Stanislas : tsy maintsy miverina eto i Dada ary milatsaka ho fidiana

Ny Ct Zafilahy kosa dia nanohy ny fanazavana ny tenin’ny Filoha Ravalomanana teny an-kianjan’ny Magro. Nisy ireo olona izay nametra-panontaniana tamin’ny tenako, hoy izy ny amin’ny hoe inona no tena marina. Hatreny Ambohijatovo ka hatramin’izao dia ny fiverenan’ny Filoha Ravalomanana, hanarina ny firenena no mbola hitolomantsika eto. Nisy ny gazety miseho isan’andro iray izay nilaza ny voalazan’ny Me Hanitra teto ankianja, milaza hoe « aoka isika mpiaradia amin’ny Ravalomanana mba hifidy izay olona atolotry ny filoha sy ny hoe vonona handefitra ny tenany. » Mipetraka izany ny fanontaniana hoe tsy hilatsaka izany ny filoha Ravalomanana? Efa nambara teto fa na mbola ben’ny tanana aza ny tenany dia niaiky azy ny rehetra hoe izany ka lehilahy. Nanaovana velampandrika nytenany ka niala teo amin’ny fitondrana. Afaka nampiasa vola izy kanefa aleony nandefitra.  Mikasika ny voalazan’ny Me Hanitra dia mazava fa hanolotra olona any amin’ny fokontany isika rehefa tonga ny fifidianana, ka tohanantsika izay atolotry nyFiloha Ravalomanana.  Mampitandrina izahay fa ho an’ireo olona izay milaza fa tsy afaka milatsaka izy, fa efa fantatra fa misy olona atosik’izy ireo any ho any. Tsy maintsy miverina eto i Dada ary milatsaka ho fidiana. Hitanay avokoa ianareo mpanao politiika rehetra fa tsy misy mahavita azy afa-tsy Ravalomanana. Telo taona teo Rajoelina fa tsy nisy zavatra vitany.  Atao tantely afa-drakotra ny harem-pirenena ary misy karana miray tsikombakomba amin’izany. Ampy izay fa ny safidinay dia efa ao an-dohanay. Tsyhamidinay vola ny tanindrazanay

7 réflexions sur « Zafilahy Stanislas : tsy maintsy miverina eto i Dada ary milatsaka ho fidiana »

 1. God has not given His last word. MAHEREZA DAHOLO E, Tsy maintsy mandresy ny marina ary homba antsika anie Ilay avo indrindra. Isika tsy naman’izay mihemotra miaraka amin’ny laingany marobe.Iza no rain’ny lainga : ny devoly. Asa inona indray izao no ambaran’ny sasany rahampitso 1er avril.

 2. Efa maro ny fangatahanay ny vidéo mba ahenoina izay tena voalaza sanatria akory tsy mahatoky fa raha commentaire fotsiny no alefanareo dia tsy ampy mba hanomezanay ny hevitray. Tsy tsaho mantsy amin’izay fa tena heno sy hita. Sa ve misy ny mise en demeure satria teo aloha nandefa ianareo dia najanona ?
  Misaotra e ! Manantena

 3. Video! video! video………….!!!!!!!! aza mba manao an’io moa e!!
  mba alefaso ilay vidaka rangaha fa tssssssss………………………

 4. Misy mihaino??tena nisy nihaino tsara fa dia misaotra an’i Mydago!
  Tongava daholo fa efa mandeha ny VIDAKA e!!sady Film vaovao mbola tsy nandeha!!!
  Hafa ilay disc efa LOAKA noho ny LAINGA isanandro.

 5. Ny Malagasy maro dia mniry ny fodian’ny Filoha RAVALOMANANA MARC MIANAKAVY AN-TANINDRAZANA..IZY RAHATEO MOA DIA NANANAMFY FA TSY MAINTSY MODY IZY !
  ATAOKO FA TSY MILA AMPIANA INTSONY IZANY…FA MIANDRY SISA NO AZO ATAO !
  Betsaka ny zavatra tokony ho visavisantsaika na an-tsaha na an-tanana , na an-trano na eo am-pivoriana MAGRO na toeran-kafa !
  Ohatra : ny fianarana ny ankizy sy ny ho aviny , ny vidin’entana sy ny fomba mba hanoherana io fisondrotana io ( manangana fikambanan’ny mpividy – assciation des consommateurs – izay tokony imasoana ka ny mpividy no mpikambana ,hisy solombavabahoaka , mpano-tsaina ny tanana sy ny fokontany…
  asiana mpahay lalana – magistrats na avocats – hisy mpanao gazety havanana ain’izany ,hisy gazety kely hanehoana ny hevitra sy ny zavtra no tinapaka!
  Ny solombavabahoaka tsy mahazo mlatsaka ho président…
  Mino aho fa ny fikambanana toa izany dia mampisokatra ny saintsika eo amin’ny fandehan’ny fiainam-pirenena an-davanandro ary tsy very fotoana ny mpikambana..

  Azo hatsangana ny fikamnanan’ny mpanofa trano
  Betsaka ny zavatra mila amboarina , mila am-pifanarahana ( ny verana azo ipoetrahana (surface habitable sy ny hofan’ny mètre carré ), ny toetran’ny trano : tany sa gorondona hazo sa ciment sa lino , ny rindrina tany sa temotra , ny jiro sy ny rano ( misy jiro électrique ve , ny rano ve tonga ao an-kozia sa eo ivelany.., misy tatatra misotra ve sa misarona , ny kabine an-trano sa any ivelany..
  Mila fandraisan’ny fanjakana anjara sy andraikitra ny manao ny fifanaraha’ny toetrano ankapobeany sy amin’ny antsipiriana amin’ny hofa-trano.
  TSY TOKONY EKENA INTSONY NY HOFATRANO PETATOKO NA KITOATOA NA TSY MIFAFANARAKA NY TOETRANO SY NY KOJAKOA ILAINA(PRESTATIONS ) ARY NY HOFATRANO..

  Nyloz nahazo ny Malagasy noho iny fanonganam-panjakana iny sy ny voina nateraky ny cyclones roa dia nampiseho fa tena kitanitanina ny toetran’ny trano ahofa..Misy trano tsy tokony ,na tsy azo ahofa SATRIA TSY MANAJA NY ZON’OLOMBELONA !
  (trano tsy mendrika ,ny hofany midangana , tsy dia lavitra ny halatra ny fanofana ny trano maro..).

  Be ny zavatra mila dinihna sy fakafakaina mba hanatsarany lafim-piainana !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *