Antso mivantana filoha Ravalomanana :“Mijanona aloha ny Ankolafy Ravalomanana”

Taorian’ireny zava-niseho tamin’ny Sabotsy ireny, izay nidarofana baomba mandatsa-dranomaso ny Ankolafy Ravalomanana dia niditra mivantanatamin’ny antso antariby  teny amin’ny Magro Behoririka androany ny Filoha Ravalomanana.Nisaotra ny vahoaka tong amaro teny ankianja ny tenany na ireo mihaino radio any an-trano. Nankahery ihany koa ireo izay tratry ny tsy fahasalamana noho ny zavanisy tamin’ny Sabotsy ireny. Hetsika ampilaminana no nataonareo kanefa tratra ny tsy nampoizina satria nandefasana lakrymozena. Noho izany tsy haiko intsony  ny hangina hoy ny filoha Ravalomanana satria mijaly ny vahoaka Malagasy. Telo taona mbola izao ihany no zavamitranga. Tokony hieritreritra ireo izay milaza ho mpitandro ny filaminana .Tena tsymisy fanahy intsony Sahinao ve hoy izy fa vahoaka efa sahirana tsy mahita ny haninkohanina, fandiranovana ny ankamroany, efa tena tsy afaka miaina intsony mbola asianareo gazy lakrimozena tsy fampiasa intsony eto amin’izao tontolo izao.
Mbola manana raiamandreny ihany ve ianareo, mbola manana mpiray tampo ihany ve ianareo , hoy ny filoha Ravalomanana. Raha miteny izany aho dia te hiresaka mivantana amin’ny tomponandraikitra, satria na iza na iza maniraka anareo , ary na ohatrinona na ohatrinona ny vola raisinareo dia mba heno ihany ny feon’ny fieritreretana, fa Malagasy toa anareo ireo, Malagasy mpiray tanindrazana ireo. Ny hevitra politika no tsy mitovy hoy Ravalomanana, ka  tianao hotifirina ireo Malagasy ireo Satria mitady izay hevitra rehetra hisian’ny fifanatonana mba hampanjak any fandriampahalemana, mba hisian’ny « apaisement » dia ny fampiharana ny tondrozotra. Vahoaka mitebiteby, ao ny naratra , ao ny lazoan’ny tsy fahasalamana tampoka , tsy misy intsony hividianana fanafody. Raha marary amin’izao dia sanatrian’ny vava dia fahafatesana no miandry azy. Koa mampahery anareo izay maratra rehetra. Fantatro dia fantatro hoy izy fa tena mijaly tena mijaly ny vahoaka Malagasy. Tsy izaho irery no mahalala izany fa izao tontolo izao dia samy niloabava avokoa fatena tsy manana finiavana politika hitondrana filaminana ny mpitondra amin’izao fotoan izao, ka tsymisy antony tokony hijanonana sy handraisana anjara fa miandry ny fanapahan-kevitra ny Sadc. Mazava dia mazava hoy ny filoha Ravalomanana ny zavatra tokony ho fantatsika Olona tomponandraikitra voatendry ho filohan’ny CT , CST , governemanta dia sahinareo ve ny mitifitra azy amin’ny gaz lacrymogena. Tsy misy mihitsy ve izany ny fifanajana. Hoy aho aminareo hoe mitohana aloha fa hiezaka hiresaka amin’ny Sadc aho aty, mila ny movansy Ravalomanana. Te hilaza amianreo aho hoy ny filoha Ravalomanana, fa sady tomponandraikitra no mahala ny zavatra atao. Inona no zavanitra hoy izy raha nisy zavatra nahazo ny filoha Mamy Rakotoarivelo sy ny Me Hanitra filoha lefitry ny CST, tsy hilaza akory aho raha ireo vehivavy renimpianakaviana, mba alaivo sary antsaina hoy izy izany zavatra nahazo antsika izany. Tokony hanana fahavonona politika ny mpitondra kanefa tsy izany no niseo ankehitriny, fa tena fampihorohoroana, mijaly ny vahoak Malagasy; Ny firenena rehetra dia samy nahita hoy izy ary samy nahazo sary avokoa ary efa miparitaka aty ny zavatranitranga. N’inona n’inona tsy fitoviankevitra dia tsy tokony atao an’ireny ny vahoaka Malagasy. Tokony hilaza ny zavamisy ny Sadc hoy ny filoha Ravalomanana, ho henonay eran’izao tontolo izao. Tsy misy izay tsy mahalala ny fikambana iraisam-pirenena, ny eoropeana, fa zavadoza tsy fampiseho masoandro no nataon’ireo nitifitra lacrymogena. Tsy izaho no nahita izany fa izy ireo hoy izy no niteny tamiko. Mitenena ianao na dia efa saika tsy hiteny aza aho dia niteny ihany satroa mijaly ny vahoaka. Manomboka izao , baiko no omeko anareo samy mandray ny tandrify azy. Nampiseho finiavana araka ny tokony ho izy ny movansy Ravalomanana, nampiseho maodely, fihetsika miendrika teo anatrehan’izao tontolo izao, ary manana ny fahaizana sy ny maha izy azy.

32 pensées sur “Antso mivantana filoha Ravalomanana :“Mijanona aloha ny Ankolafy Ravalomanana””

 1. Ekena fa tena tsy mety ny mandaroka olona (tsy ataoko hoe vahoaka satria tsy izay rehetra mitonona dia lasa vahoaka). Tsy mety ny manao tsindrio fa lavo fa saingy mba mahagaga ihany ilay antso toa manadio tena f’angaha moa dia adino sahady ny nataon’ny « robocop » t@ androny? sa lasa madio rehefa tsy eo @ fitondrana intsony? Tsy misy mendrika na ny fitondrana @izao fotoana izao na ny toe aloha. Nofinofy ny ahy hoe tena « hommes d’Etat » ireo dia misitaka daholo satria samy sakana daholo.

 2. Hataoko fa mazava ny tenin’i Dada tompoko isany o!!!
  nahazo GALONA erak’izao tontolo izao indray izany i domelina hi!hi!hi!!!!!
  efa maromaro ihany izay an!!!sao dia mavesatra loatra ka tsy ho zaka handosirana intsony ity galonan’i foza???
  Hadio lalindalina ihany ilay lavaka hisitriana ry foza a!!!mbola tsy omby anareo mianakavy tsara .AFA-POFONA
  mihintsy eran’izao tontolo izao, dia ny tena no menatsa!efa mandrangaranga izany ilay FANKATOAVANA ha!ha!ha!!!
  Mankahery ireo izay naratra sy nanana ny maty TOMPOKO! mahereza fa masina ny tanindrazana!!!

 3. Bema! hevitrao irery aza haseho masoandro akory fa tsy MENDRIKA sady manome LITIKA be!!
  tsy misy azo hivarotana saka be loha intsony eto ,efa tapitra ny lalitra namahananareo ny vahoaka
  ary aza mody manamboamboatra resaka fa avy dia tsory fa MITADY SEZA, efa mitady solon’i domelina
  ny renikely ka mandehanamisolelaka any hivarotra fahampiriny ny tanindrazana indray izay efa NAVOTAN’
  i DADANAY. MPIATSARAIVELATSIA TSIVANONA raha itony olona itony mbola loza noho i domelina koa.
  Eo dia tsy tahotra tsy henatra!! mitady hamatam-bonona fotsiny dia ny dadanay no hosora-potaka ???mbay
  tany fa maimbo! midira raha tian’i vahoaka fa aza malaky manaratsy ilay FILOHA MAMINY, MAMY BE IZANY
  DADANAY IZANY ARY MASINA! MADIO!EFA PARADISA MADA NANAOVANY AZY fa izao no alehany rehefa
  domelina tsy faka taranaka, jiolahy mpangalatra no miseho ho tompony.

 4. Misy fotoanany ny hifampiresana sy hifanajana
  Tsy nisy vokany izany hatramin’izao fa vaomaika manao mafy loha i Domelina.
  Tonga ity ny fotoana hakana fanampahank_hevitra.
  Mazava ankehitriny ny tenin’ny filoha RAVALOMANANA
  Ny fialana @ io gvt io no mety
  …ary tsy ho ela dia hirodana i Pov’Con
  Mahereza daholo

 5. Tany ho any : « Les 4 chefs de file ne doivent pas prendre part aux futures présidentielles » !
  Dia hoy i Satanié izay lazaina fa efa nisy nisolo ( ela ihany mantsy no hoe efa tonga ilay hisolo azy ) : « C’est une idée à ne pas exclure » !!

  Miainga any indray ry foza vevo poanie MIANAKAVY !!

 6. Dradradradrao eran’izao tontolo izao mihintsy ry dada fa alika voky taolana ireo a!!!
  iza no nanome baiko fa tsy ny Mpanjanaka e! dia i Bomba no manatanteraka , fa ireo
  alika efa tsy tompon’ny tenany intsony fa efa nofahanana zavamahadomelina daholo hanao ny habibiana @ mpiray tanindrazana
  aminy.Tsy mataho-tody!!!

 7. BLA BLA M-POZA tsy mandeha amin’ny lojikan-javatra intsony. Misainà ihany fa mananna taranaka Malagasy. Mampalahelo fa manao lalam-poza ka tsy mahalala afa-tsy làlan-tokana. Ampianaro ihany ny zaza ry zareo mba hahay mandinika fa tena mapalahelo raha toy ny toe-tsain’ireto foza mandady ireto ny toe-tsaina. Nieritreritra aho hoe aleo olona mba nianatra no mitondra ity Firenena ity nefa mandinika ny sasany izay mitonon-tena fa avara-pi aho dia tsy haiko be ihany. Ny tsy nianatra tsy mahavoa, ny milaza mahay te-hameno paosy dia inona izany fa dia MAHEREZA daholo e! Ny zanaka no ampianaro fa sao tratry ny virus-m-poza koa izay vao tena gravy.

 8. Io resaka fialàna io, dia efa ela no naroson’ny Prezidà tamin’ireo solotenany, fa teo ireo manao bemarenina !

  Hitanareo ny varavarana nihidirana : Nahay nanao sonia ianareo ( tsy dia asiana resaka ny « conditions » nanaovana ny sonia) !
  Tokony ho hitanareo ny varavarana HIVOAHANA : Rehefa nanaiky ny tondrozotra, dia arahina antsakany sy andavany ; FA REHEFA HITANAREO FA MISY TSY METY NY ATAON’NY SASANY, NA TSY MANAJA NY TONDROZOTRA RY ZAREO, DIA MIALÀ !!!

  Raha tonga dia narahina ny HAFATRY NY FILOHA, TSY NAMPIDIRIN-DRY ZAREO KIZO TAMIN’IREO RÔPLANINA IREO NY VAHOAKA, SADY TSY NAHAZO KÔMISIÔ NAMENOANA PAOSY NY MPANGALAM-PITONDRÀNA !
  TSY NITOHY IHANY KOA NY BIZINA REHETRA NATAONY ATRAMIN’IZAY !!
  METY MBA NIHA VITSY NY HALATRA SY NY FAMONOAN’OLONA ISAN-KARAZANY ETS……

  MITSANGÀNA DAHOLO AMIN’IZAY Ê !! MIFOHAZA IANAREO IZAY MBOLA BE TORIMASO !! AROVY ITY TANINDRAZANA HIOMBONAN-TSIKA ITY, FA EFA AO AMBOHITRA NY FAHAVALO REHETRA, ARY TSY MENATRA SY TSY MATAHO-TODY IREO MPAMADIKA TANINDRAZANA NAMANY !!!

 9. Ny tsiajerim-poza fanaratsiana ny filoha Ravalomanana zany tsy misy gasy donto hihainao an’zany tsony oa…. na ireo voafitaka t@ 2009 aza tsy azony @ zany tsony,,, avoay tao ndray rabe vôplô sy denise mpivaro-pika fa i bema sns… fozakely indray ireto misososo ireto!

 10. Io ry hery no maha tonga ny sasany hilaza hoe : Mieux vaut une tête bien faite qu’une tête bien pleine â !

  Olona misaina sy mahay mieritreritra ny hoe Tête bien faite, fa tsy hoe belle na beau gosse !!!
  Tête bien pleine ??? Feno tay ?????? MDR !!!!!!!!!

 11. Izaho ity, dia tia ny malagasy rehetra mpiray tanindrazan’amiko, na avy aiza izy na avy aiza !!
  Kanefa dia ho sarotr’amiko ny hiara-dia sy hifankatia amin’ny dahalo sy mpamosavy sy mpamono olona sy mpangalatra sy mpanongam-panjakàna sy mpamadika tanindrazana ………

 12. Misy fahamarinana ny anao ary manaja anao aho amin’izay fomba fijerinao izay. Mahereza fa fantatro fa tena noho ny fitiavana ity Tanindrazana iombonana ity no mahatonga anao miteny izany rehetra izany. Homba an’i Madagasikara anie Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Zanany.Ny ratsy dia tsy maintsy misy fiafarana tadidio izay. Ampianaro tsara ny zaza mba hitondra an’i Gasikara miakatra mba tsy mandroso mihemotra toy izao foana e.
  Ny ratsy tsy maintsy manana fahataperana. Minoa ahy ianao.

 13. Tsy mamonjy sa MIala e????ahoana ilay kabarin’i M.Hanitra iny???
  Ilay olona maratra sy voasambotsambotra anie no mampalahelo e! tsy misy mba manavotra akory izy ireo
  fa zara raha misy ireo Mpanao Gazety mba maka ny sariny, dia tsy ho azo vinavinaina ny mahazo azy ireo any.
  Tokony mba misy fepetra raisina kosa angamba fa tsy mety e!! na efa tena fa mba matotra ilay etsika izay vao MIJABAKA??
  Sao hirava maina toa ilay RODOBE?Sao dia mba tsy mety e???bomba anie ka efa tsy tompon’ny tenany fa mamono sofina
  fotsiny izao fa izay lazain’ny mpamantsy vola azy ihany no hataony e!Sao dia hanome sorona ho azy ireo fotsiny hanakanany
  hatrany ny fiavian’i dada???ry zareo no mila sorona dia isika no ho fatifaty foana eo???

 14. Voalazanao tsara ry Kintana!Mankasitraka e! izay ilay tsy ahafoizako
  sy ahafantarako anao manokana, tia fa tsy manaiky lembenana ary sahy
  mijoro @ marina foana, HO ELA VELONA RY DÀ a! faly be bavy!!

 15. Ni-mivory ao amin’ny Hôtely Fanantenàna ao Bel-Air ny Movansa Ravalomanana io hariva io, ka asa na efa vita ; fa MBOLA MISY IHANY NY BE MARENINA !!!

  HAFATRA HO AN’INGAHY RAKOTOARIVELO Mamy : AZA MANAIKY LEMBENANA SY TOROHIN’NY SASANY VOHANA INTSONY IANAO, FA MATY HASINA NY RAZAM-BE !!!!

  MANARA-MASO AKAIKY, ARY ENTITRA NY TENIN’NY FILOHA RAVALOMANANA !!!

  HIALAHO TOY NY PESTA IREO IZAY MIANTSOANTSO AN-DRY RAHARINAIVO !!! MBA HENOY IHANY KOA NY TOROHEVITRA AVY AMIN-DRY MADAMA ELIANE SY RY MANOELA, FA OLONA MANANA NY MAHA IZY AZY IZY IREO !!!

 16. Les putchistes ,cette fois ont poussé le bouchon trop loin et ont cru
  pouvoir compter sur l
  « la bonté ,la tolérance , l’angélisme  » de leurs victimes !
  Les victimes consentantes ou accomodantes ou plutôt loyalistes par rapport à la consensualité , à l’inclusivité ,principes imposés aus signataires de la feuille de route signée à SANDTON..
  De bonne foi et de bonne volonté , la mouvance RAVALOMANANA MARC a accepté de participer aux trois institutions de la transition pour être cohérents avec sa signature..

  ainsi ,la mouvance RAVALOMANANA MARC n’a fait mystère de cette participation aux institutions et n’ a pas tergiversé pour sa participation au Ct ,au CST , au Gouvernement..
  Je n’ai pas à parler de ce qu’ont fait les autres mouvances …
  Tant bien que mal plutôt bien quel ,les représentants de la mouvance ont bien travaillé dans ces intitutions..!
  Voyant que les actions cohérentes , judicieuses et respectueuses des dispositions de la feuille de route , les putchistes ont tout tenté pour bloquer , freiner ou différer les réunions juqu’au point de provoquer des réunions desquelles lles représentants de la mouvance RAVALOMANANA MARC ont été exclus..

  Un rapport sur ces façons d’exclure la mouvance de ces réunions devant être consensuelleset inclusives a été adressé à la SADC..!
  Nous attendons nombreuses réponses aux nombreuses questions posées à la SADC depuis novembre 2011..

  Mais Nous espérons qu’après les évènements éhontés commis par les putchistes le sahedi 13 avril 2012.
  Ces évènements illustrent bien les dysfonctionnements du pouvoir bicéphale actuel : personne ne sait qui dirige ce pays :rajoelina ou beriziky et sur le plan de l’ordre et le maintien de l’ordre qui commande ce gendarme qui joue avec la vie des Malgaches avec des balles réelles ou des balles en caoutchoux ou avec des bombes lacrymogèmes..
  Et ces dysfoctionnements itératifs ont au fur et à mesure plongé e Pays dans le marasme et les Malgaches dans la sous-vie (sous alimentés ,sous scolaisés , sans logements , sans ressources car sans emploi..).

  Et après ces réunins des institutions excluant la mouvance RAVALOMANANA ,après ces agressions par balle des Malgaches qui se rénissent dans le calme.., Nous trouvons que gérer le Pays dans la Transition consensuelleet inclusive est impossible sans être hypoccrites et menteurs et Nous trouvons que la décision du Président RAVALOMANANA MARC de quitter les trois institutions auxquelles ont participé les représentants de la mouvance..
  Mais le fait que le consensus est bloqué et n’a aucune sgnification et raison d’être ,Nous contatons que la Transition rend l’âme et qu’il est inutile de la soutenir financièrement pour ne rien faire..
  Alors ,il faut que la SADC ait le courage de reconnaître que l’option des négociations a échoué et qu’ilfaut changer le fusil d’épaule et de déclarer offiociellement la fin de cette transition qui n’est ni consensuelle ni inclusive..Et de la remplacer par l’option militaire en mettant en place un organisme de tutelle militaire de la SADC ( brigade de pacification )sans particpation des forces armées malgaches à désarmer complètement ) des magistrats e des corps d’interprètes Malgaches pourraient paticiper à cette tutelle.., qui prépare dans le calme et la sérénité les élections présidentielles et législatives..
  Le contrat avec les putchistes n’ a eu aucune chance d’aboutir car la partie putchistes est mauvais coucheur et est dirigée par la mafia colonialiste qui a donné la gestion du Pays à une équipe de petits voyoux malgaches tandis que les mafieux colonialistes opnt fait min mse sur les richesses du Pays..
  Ce contrat -cette transition dirigée par rajoelina – a pénalisé , a appauvri les Malgaches et conforté e favorisé les putchistes..

  De toutes les façons ,contrarement avec les disposition des Accods de COTONOU ,cette transition a fait diriger les 20 millions de Malgaches innocents par les auteurs du coup d’état ,impunis et fiers de l’être !

  ORGANISME DE TUTELLE AVEC DES MILITAIRES DE LA SADC OU BRIGADE DE PACIFICATION QUI ASSURE LA SECURITE ET L’ORDRE PUBLICS OU AUTRE FORME D’ADMINISTRATION QUE RESPECTE LES LIBERTES ET PERMET LE DEVELOPPEMENT ET L’AMELIORATION DE LA VIE DES MALGACHES !

 17. Ho an’iry mitsolantsolana tonga 1er: na robocop na rainivoanjo na tralala,
  tsy dia havanana amin’ny resaka politika aho
  Toa izany koa ankamaroan’ny vahoaka, tsy adino ny tantsaha izay 80% ny mponina

  Fa ny fiainana eto dago izao dia FANGIRIFIRIANA, TSY MISY ZAVA-BANONA, NY HOHANINA RAHAMPITSO TADIAVINA ANIO, ny tenanay izao dia maro zavatra karakaraina eny anivon’ireo biraom-panjakana saingy MIATO ALOHA ary etsy andaniny mitandrina mafy amin’ny aina ==> fa izay be vola no TSY MATY MANOTA

  AVELAO IZY HITODI-DOHA ANTANINDRAZANA
  ALEFASO NY FIFIDIANANA
  DIA HO HITA EO

 18. F’inona kou zany mitady hamitra-pihavanana amin-dRaharinaivo zany an

  VITA hatreo ny image-nareo, fa tena milalao ary mitady hampihinana maloto ny olon
  izay mambra ao @ ankolafy ra8 ka mifanerasera amin’ilay raika taloha nauséabond z’ordira Raharinaivo Andrianatoandro zany…

 19. Marina ny anao ry HoAiza !
  Nandondona tao ambaravarana hono i lery, dia nisy ireo mi na nieritreritra ny hanao bisou-bisou aminy ! Asa, iza no manantena inona ???
  Efa mazava izao ny tenin’ny Filoha, izay sarotra tamin’ny sasany ny « famakafakàna ny tiany ho lazaina » ; izay angamba no tsara hilazàn’azy !
  Mihato, misintaka, katsaka, voanemba sy tsaramaso ! TSY IZANY, FA MIALA !!
  ON SE DOIT DE TOUT ARRÊTER !!
  Nous ne devons PLUS jouer le jeu des putschistes !
  Tahak’ireny tamin’ny asabotsy ireny hoe, tsy fantatra na nanome na tsy nanome autorisation fa dia atao ihany ALOHA ny hetsika, TSY HIHEMOTRA ! Dia avy eo midaroka ny sasany dia manome tsiny an’ny Movansa satria hono efa nolazaina fa teny Andohotapenaka no tokony nivoriana !
  Moramora kokoa mantsy ho an’ny gros bras-n’ny foza, ny hamotika ny mpiaro ny ara-dalàna eny ! Handositra ho aiza ny mpitolona rehefa tonga ny milisin-i Ramarosahona, izay tohanan’ireto milaza azy ho mpitandro ny filaminana ireto ?
  Efa betsaka izay namoy ny ainy izay !
  Any amin’ny SADC sy ny C internationale, ary ny UE indrindra indrindra amin’izay ny baolina, satria Lafrantsa ao anatiny !
  Efa tondron’ny olona molotra hatry ny ela ny frantsay, fa tokony ho entitra amin’izay ny UE raha vao tonga mandray ny toerany eo i Hollande !

  Nitsangana maraina toy ny isan’andro na dia férié aza ny andro anio, fa mbola haka migué kely ho an’i madama !

  Bouquet kely tsara tarehy Porte-Bonheur koa ho anao, sy ho an’ny Andriambavilanitra rehetra mpiaro ny Ara-dalàna ato !

  Tsy adino velively ianao Madama Lalao Ravalomanana !

 20. Mbola tsy miova mihitsy lehiretsy i Valomanana a! Mbola mihevitra hoe Filoham-pirenena foana i leiry ary mbola ilay fomba didi-jadona foana ny fomba fitenenany. Ny zava-misy anefa dia efa tsy Filoha intsony izy ary efa naloan’ny vahoaka tanteraka. Ireto zanany tsisy saina ireto sisa no toy ny alika kely manaraka azy ato aoriana. « Baiko no omeko nareo » hoy izy. Izany hoe tsy manan-tsafidy intsony zany ireto zanak’i dada, fa tsy maintsy mandray baiko. Tena lasa andevon-dRavalo mihitsy ireto mouvance Valo ireto an! I Ravalo nefa o Afrika Atsimo ao dia mitavana ny harena nagalariny teto Gasikara, ary tena manao fiainana mihitsy, avy eo mody am-pandriany adrisa ireto zanany dondrona, dia manaraka sy manao ny tsy fanao. Ataony toy ny mibaiko omby ny fibaikona ireto zanany tsisy saina ireto. Mampahalahelo. Soa aloha fa na andeha mbaniny lohany aza i Valomanana dia tsy ho tafaverina intsony eto Gasikara e!

 21. jereo koa itony zanaka’alika kely domelina mandehandeha aty an-trano aty itony, efa roasina mivoaka mbola mivovo aty ambaravaran’olona aty ihany!!!!!!!!!

 22. Fa volani’Dénise angaha no nangalarin’i Président Ravalomanana no toa tonga fonfona ery ???? Sa voafitak’i petatsanga dia eto no manasa vangy ?
  Ary iza ity Valomanana tanisain’ity Dénise eto ? anadahindreniny sa « dadabent. » ?
  Mialà fa lolo e !

 23. Kristelle – Kitana ! oaaaay ! 🙂 Gaga ‘zaho rô ! Fa nanigno anô viavy e ?!!!
  Fa tsara amin’azy mahiratra masonô !

 24. Il est facile et commode pour certains de blablater sur ce forum..Ils font fi des réalités des luttes diplomatiques et sont bernés par rajoelina ,qui joue la montre , qui n’ a d’autres soucis que la prolongation de cette crise : tout ce qu’il dit , out ce qu’il fait faire (arrestation ,jugements , condamnations , re-jugement avec des chefs d’accusation tirés par les cheveux..Et ils tpmbent comme des mouches sur le morceau de merde que rajoelina tient dans ses mains et qu’il crache par sa bouche..
  Les réalités pourtant crèvent les yeux :
  –il est midi trente à Pais en ce moment et dans moins de huit heures de montre , Nous savons que sarkozy tombe et tombent avec lui ses manigances politiques , judicioaires , ses actions coloniales en général et à Madagascar en particulier..
  — la réunion de la SADC ,qui est obligée d’accélérer sa prise de décision ,incontournable , sur la fin de la crse à Madagascar , compte étant tenu des presque injurieuses des déclarations et des exactions perpétrées par rajoelina et ses chiens ..
  L’Etat Malgache est géré honteusement et anticonstitutionnellement par des auteurs du coup d’état ,qui ,sans foi ni loi ni scrupule ,narguent la Communauté Internationale ,représentée par la SADC et exprime son  » je m’en foutisme ‘ son irrespect et des 20 millions des Malgaches et de ceux qui aident les Malgaches..
  raoelina se se croit , se sent au-dessus des lois et se moque des réactions de la Communauté internationale..

  A artir de 20 heures à Paris , rajoelina qui n’est pus rien, finit ses simagrées , ses entourloupes et ses imbécilités et méritent d’être dévetu et laché tout nu dans la rue pour recevoir les gifles ,les coups de pieds , la sodomisation par des chiens !

  Ce ne sont pas des outrancces ni des outrages inconvenants..!

  Il faut le faire souffrir sans le tuer..Il mérite que toutes les tortures imaginables lui soient appliquées avec délectation !

  Mais au-delà du sort réservé à rajoelina ,redressons-Nous ,tenons – Nous droit et respirons profondément pour que le calme et la sérénité revienne en Nous et notre fiaraha-monina afin que Nous réfléchissons sur l’organisation de ‘immédiate urgence : lutte contre cette pauvreté non méritée.!

 25. Certains se perdent dans les diverses interprétations de la déclaration duPrésident RAVALOMANANA MARC ,notamment de  » lo’dre  » qu’il a adressé aux membres de Mouvance RAVALOMANANA MARC participant aux trois institutions (CT, CST , Gouvernement ) de quitter ces intitutions..
  Les interprétations sont basées sur la phrase en malgache : MIALA ALOHA…)et comme la phrase est sortie de son contexte ,les « interprétateurs  » ont seulement traduit le verbe « mialà  » et ont oublié l’adverbe  » aloha )..
  Je ne vais pas épaissir cette confusion , ces interprétations hâtives dont le but inavoué est de contraindre à leur façon les membres de la mouvance ,qui ont toujours la confiance du Président , à quitter les institutions..
  Toutes les déclarations du Premier ministre , celle même du Président RAVALOMANANA MARC ,qui va discuter avec la SADC des raisons de la fâcherie , de la colère de la
  Mouvance et de savoir illico presto de la suite à donner des revendications de la Mouvance ( applications des articles 16, 17 , 18 ,20 )présentées à la SADC depuis le mois de décembre 2011..

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *