CST Ankolafy Ravalomanana : ankamehana io lalànan’ny amnisitia io

Nitondra fanazavana tamin’ny mpanao gazety teny Bel’air, io maraina io,  momba ny fivoahan’ireo mpikambana CST tsy nanatrika ny adihevitra mikasika ny voavolan-dalàna momba ny famontsoran-keloka ny  mpikambana CST ao amin’ny Ankolafy Ravalomanana. Nilaza izy ireo fa ny fomba fomba tsy fanajana ilay atao hoe « droit parlemantera » tao amin’ny CST ny Alarobia sy Alakamisy, dia fanapahana ny fandaharam-potoana. Ny alakamisy  no handinihana mialoha ny lalàna , izay vao mandeha amin’ny fivoriambe. Nisy anefa ny  fanapahan-kevitry ny kaomisiona juridique ny androtr’io saingy   nahemotra zoma maraina amin’ny 9ora ny fandinihana io lalàna io.  Ny zavatra nitanga ny hariva, hoy Me hanitra, dia nisy ny iraka nalefa nankany amin’ny CT nataon’ny tomponandraikitra tao amin’ny CST nampaka ny lalàna vita tany amin’ny CT, izay zavatra tsy fanao mihitsy izany. Natao hakamehana ny Alakamisy hariva tamin’ny 6ora10mn  ny asam-boamiera izay tokony atao omaly maraina. Tsy ampy anefa, hoy izy, ny isan’ny olona tao amin’ny asam-boamiera. Ny lalàna anefa mametraka fa  rehefa tsy tratra ny isa dia miato andin’ny iray. Avy eo mampiantso ny mpikambana  ao anatin’ny kaomisiona rehetra. Nisy filohan’ny kaomisiona tsy nantsoina akory, ny tenanay, hoy izy, dia anisan’ny mpikambana ao amin’ny » juridique » kanefa tsy nahalala akory izany fisian’ny asambaomiera izany. Rehefa misy fanovana fandaharam-potoana dia tsy maintsy mandeha eo amin’ny birao maharitra aloha, ao no manapaka dia hoentina mankany amin’ny conference de président. Ary avy eo mankao amin’ny fivoriambe hatrehin’ny besinimaro. Ny antony, hoy Me Hanitra, dia hanilihana ny Ankolafy Ravalomanana amin’ny fandinihana io lalàna io, izay fantatra fa manana tolokevitra fanintsiana ary tany am-piandohana dia tsy lavorary ny fandrafetana izany. Raha nifarahana fa marimaritra iraisana ny zavatra atao na hatrany amin’ny Praiministra sy ny  governemanta alohan’ny handrafetana ny lalàna rehetra amin’ny tetezamita dia  alefa any amin’ireo antoko nanao sonia ny tondrozotra izany, ary samy mitondra ny fanamarihany daholo aloha. Efa lalàna avy marimaritra iraisana no entina eo anatrehan’ny governemanta izay vao alefa aty amin’ny parlemanta. Tamin’ity indray mitoraka ity, hoy izy, dia tsy izay ny zavatra nitranga fa lalàna mbola fanapahan-kevitr’olon-tokana avy amin’ny Minisitry ny fitsarana sy Fiadidiana ny tetezamita ihany no nanao an’io. Ny tao amin’ny filankevitry ny governemanata dia tsy marina mihitsy ny hoe neken’ny Ministry ny Ankolafy Ravalomanana ny volavolan-dalàna. Nisy fanintsiana nentin’izy ireo  izay nekena teo amin’ny filankevitry ny governemanta, kanefa tsy nampidirina rehefa natao ny fandrafetana io lalàna io alohan’ny nandefasana azy tany amin’ny parlemanta. Ny anay dia mazava fotsiny hoe tsy aministia ho an’ny fampihavanam-pirenena no atao, tsy lalàna hampisy fitoniana fa hanakorontana indray aza ary hitondra krizy vaovao eto amin’ny firenena. Apetraka eo amin’ny fikambanana iraisam-pirenena, Sadc ny zavatra tsy mety amin’izao fotoana izao. Ny fampiharana ny andininy 16 , fampitsaharana ny fanenjehana rehetra, ny famoahana ny haino amanjery sy fanalalahana maneho hevitra,indrindra ny andiny faha 20. Rehefa tsy hampihatra izany ireo niaraka nanao sonia taminay sy ny fikambanana iraisam-pirenena dia tsy misy antony hijanonan’ny Ankolafy Ravalomanana ao anatin’io rafitra io fa aleo handeha ila fa tsy ho haingom-bato fotsiny ny Ankolafy Ravalomanana.

24 réflexions sur « CST Ankolafy Ravalomanana : ankamehana io lalànan’ny amnisitia io »

 1. Aleoko ihany averina eto :
  @ Me Hanitra RAZAFIMANATSOA O !
  Mila anao miady mafy izany ao amin’ny CST ao e ! Matoky anao AHO 😉

  « Izay zatra mitomany no hofaly

  NY MIADY TSY MBA KIVY NO HANDRESY

  Ny alina dia misy tsy mahatafandri-mandry
  Toy ny alim-pahavaartra…
  Mba mafy ny miandry fitsaharana
  amin’ny alim-pahavaratra… »
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=aO63zvnmB1w#t=229s

  Soava torimaso ary nofinofy tsara ! 😉

 2. Fandio iray siny tsy mahaleo fandoto iray tandroka hoy ny ntaolo !!!!
  Raha ianareo no fandio iray tandroka, inona no mety ho vitanareo eo anatrehan’ny FANDOTO IRAY SINY ???
  Efa hatry ny ela ianareo no nolazaina fa resa-KE io FDR io, ary ekena fa narahina izany mba « hitsojonvana » ny hoavin’ny firenena.
  Ny zavatra hita atramin’izao, dia fanaovana gaboraraka sy ampihi-mamba ny volam-bahoaka, ny tsy fisian’ny fandriampahalemana sy ny famonoana olona etsy sy eroa tsy lazaina intsony !
  Averina ny fanontaniana izany : Inona ihany no mbola TSY MAINTSY HIJANONANA SY ANAOVANA AN’ITY BISOU-BISOU TSY MISY FARANY ITY ?

  SASA-MIANDRY NY PREZIDÀ RAVALOMANANA !!!!

  Ahoana IZANY OLONA EFATRA TSY NETY NIALA IZANY ?

  Hoy Ingahy Mamy Rakotoarivelo :

  « On a assisté hier à l’unilatéralisme déguisé où une majorité avait imposé sa Loi, et cette majorité ne peut pourtant pas prétendre représenter le Peuple malgache, car c’est une majorité non élue » !

  Ao anatin’io rafitra io, NY MINORITE ANGAHA « ELUE » ?????????????????????????????

  MISOKATRA NY ADI-HEVITRA !!

 3. Hita ihany koa fa lany tao amin’ny CT ilay Loi d’Amnistie, na dia lany noho ny FANDOTO IRAY SINY aza.
  Ka nahoana moa raha hitantsika aloha izay hivoaka amin’ny CST vao miala ireo ?
  Karazana fitandremana na prevoyance amin’izay mety hiseho io. Ka rehefa hita kosa izay valin’ny avy ao amin’ny CST, dia TSY MAINTSY MIALA IREO na tiany na tsy tiany.

  Ny fijerin’ny olona avy any ivelany sy ny olona ato an-toeran anie samihafa e ! Ny iainan’ny olona avy any ivelany, sy fandehan’ny fiainana aty an-toerana samihafa ihany koa. Ka raha ny hevitro, dia tsy dia tsara ny mitsara malakilaky loatra izao miseho izao, fa….. misy antony matoa ireo MBOLA TAFAJANONA ao. mBA ASIANA FAHATOKISANA KELY IHANY NA IZANY AZA.
  Ary mino aho, fa efa tsapan’ireo tsara fa mitaky ny fialàny tao ny vahoaka manohana an’iDada.

 4. Sarotra ho an’ireo miseho ho be saina nefa tsy mahay ny mamakafaka ny anton’izao korontana misesisesy atrin’ny ela teto amin’ny Firenenena..

  Tsy misy fiheveran-tena ho zavatra na fieboeboana ny antony izarako Aminareo izay kely heveriko fa hitondra fanazavana ny seho sy tranga izay nandrakotra ny fiainantsika izay nandeha tamim-pahatsorana sy tamim-pilaminana na teo aza ny ahiahy sy ny tebiteby tandra vadi-koditra eo amin’ny fiainana.

  Nanomboka teo amin’ny fotoan’andro nampisondrotra ny vidin’ny pétrole (1972 na 1973 teo) dia nihenjana ny fifandraisana tamin’ny frantsay ,izay nahatonga azy ireo nanosika ny korontana 13 mai 1972 mba nahafahany nanakana ny fifidianana izay ninoany fa nandresy ny mpanphitra..
  Rakatry ny Général RAMANANTSOA GABRIEL ilay tetika nanomezana azy ny pleins pouvoirs ,izay nekeny ny nandray ny andraikitra aterak’izany rehefa vita ny référendum nampanaoviny..
  NANAIKY NY FITONDRANA TARIHIN’NY GENERAL NY VAHOAKA ARY NILAZA NY GENERAL RAMANANTSOA GABRIEL FA AVERINY AMIN’NY SIVILY NY FAHEFANA REHEFA VITA NY DIMY TAONA..

  Nilamina ny Tany sy ny Fanjakana..!

  Natahotra ny faran’ny dimy taona rizareo ka nakorontany ny gouvernement militaire amin’ny fampiadiana ireo manambonihatra telo dia
  -ny Colonel RABETAFIKA Roland
  -ny commandant de marine RATSIRAKA
  -ny commandant-ny Zandary TSIMANDRAVA.
  Eo amin’ny mars 1974 io korontana io nanomboka ary niotrika tao nandritry ny dimy volana teo dia nihombo ary tsy takona afenna intsony tamin’ny faran’ny taona 1974..
  Nanao fampihavanana an-dRatsiraka sy Tsimandrava ny Général fa tsy nety ary ia Narosony ny triumvirat (Général + Ratsiraka +Tsimandrava dia tsy nanaiky izy roalahy ary dia nazva fa misy iray amin’izy roalahy no tohanan’ny frantsay..
  Ny colonel Rabetafika Roland dia nanohina ny Général ary sarotiny tamin’izay mikasika ny fiarovana (sécurité)ny Général…
  Tsy sahin’ireo tompon’ny tetika ny namono ny Général RAMANANTSOA GABRIEL , izay Conel frantsay en retraite ,ary naharakatra ny tetiky ny frantsay..
  Tsy nihetsika ny Général ary ny Tafika efa nizarazara :
  -nisy ireo « loyalistes  » izay manaiky sy manaja ny baikon’ny Général RAMLANANTSOA GABRIEL
  – misy ireo officiers ,officiers supérieurs toa an’i cdt makavelo chef du 2è bureau-ny Tafika ,lehben’ny Renseignements)niaraka amin’i tsimandrava
  – ny officiers(lts , capitaines) dia nanohana an-dRatsiraka..

  Ny 05 février 1975 ,tsimandrava no nametraka ultimatum tamin’ny Général RAMANANTSOA GABRIEL ny maraina tamin’ny 6 ora teny Faravohitra..
  Ny 05 février 1975 tamin’ny 05 ora hariva no niala tamin’ny fitondrana ny Général RAMANANTSOA GABRIEL..
  Tsy nanome baiko nampisambotra an’i Ratsiraka sy tsimandrava izy satria niteraka ady an-trano miampy adi-poko ,izay novoizin-dRatsiraka ..!
  11 février 1975 tamin’ny 08 ora alina no nitifirin’ny GMP teo Ambohijatovo i tsimandrava
  Io alin’io ihany dia tafatsangana ny Directoire izay noatarihan’ny Général ANDRIAMAHAZO..
  Dia nisy passe-passe sy mic-mac tao amin’ny miaramila dia
  teraka:
  -ny Comité Miltaire du Développement (CMD)
  -ny Comité Supérieur de la Révolution (CSR )
  Drafitra efa voa omana elabe ary dia nazava ny tetika sy ny kajy fa i Ratsiraka no tompon’ny laka ary izy ilay officier supérieur no tohanan’ny frantsay nandritry ny korontana tao amin’ny gouve mil.
  Iaraha-mahalala ny manaraka ..izay mitohy ankehitriny ,satria rajoelina dia ilay alika kely , noraofina , nobaikona ho fanirakiraka…ary miseho ho mitana ny fitondrana eto M.kara.
  Manomboka mikoro ilay fitondrana natsangana eo ambony fasika..!
  Ny frantsay dia ao anatin’ny fifidianana hifidianana izay ho président – izany hoe tsy mbola fantzatra zay ho président – ka noho izany tsy fahafantarana izany dia raha mahay ireo diplomates ao amin’ny SADC dia izao no fotoana hanitsahana mafy ny accélérateur-ny famerahana ny tetezamita vaovao..
  Fantatry ny frantsay izany ka nosoloiny ny ambassadeur-any..!
  —Hanampy ny mpanongam-panjakana ve ny tetika ? Dia ny paoltika teo aloha no tohizana !
  —Sa hampiato ny tetika teo aloha , ka miandry izay sori-dalana (directives) avy amin’ny président voafidy !
  Atsapaka : AVIA SA AVANANA ?

  Tsapatsika Vahoaka ny fizirizirin’ireto mpanongam-panjakana eo amin’ny fandinihina ny volavolan-dalàna mikasika ny famontsorana ny heloka vitan’ireo rangory fototry ny afo nisesy teto amin’ny Firenena atry ny ela fa indrindra ireo heloka bevava nandritry ny taona 2002 sy ny taona 2009..Raha mandinika tsara Isika dia mpihoko miray ireo nanakorontana ny Fitondrana napetraky ny safidi-bahoaka tamin’ny 2002 sy ireo nanonganana ny Fanjakana tamin’ny voalohan’ny taona 2009..!ahoana hoy Ianao ?

  Satria ireo nitondra ny Firenena nandritry ny efa -polo taona tao aorian’ny 26 juin 1960 dia tsy nanaiky ny safidin’ny Malagasy ,izay noheverin’izy ireo fa tena « mifatotra « ara-paolitika aminy ,miombon-kevitra sy iray fijery tanteraka amin’ireo mpitondra resy tamin’ny fifidianana izay ho filoha-pirenena ny 16 décembre 2001 eo amin’ny fizotran’ny fiainam-bahoaka amin’ny lafiny rehetra..!
  Niteraka fahatezerana teo amin’ireto mpitondra taloha nahiliky ny Vahoaka izany safidin’ny Vahoaka izany ary nahaonga azy ireo niantso vonjy tamin’ny frantsay ,izay nampiasa ny françafrique notarihan’i omar bongo hamerina  » amin’ny laoniny  » ny toe-javatra niseho teto Madagasikara ,izay tsapa fa tsy ankasitrahan’ny frantsay..
  Niezaka nanosika sy nanohina ireo fampielanielanana eo amin’ireo resy sy ireo nofidian’ny Malagasy ny frantsay..Nefa tsy nampiova ny tarehi-javatra izany : ny 30 avril 2002 dia nambaran’ny Haute Cour Constitutionnele Malagasy fa lany ho Filohan’ny Firenena Andriamatoa RAVALOMANANA MARC..
  Mahagaga ireo tsy zatra sy tsy mahalala ny tetika sy ny hevitry ny frantsay izay fitsabahan’ny frantsay amin’ny « raharaha -toka-tranon ‘ny Malagasy sy ny fiandrianam-pirenena Malagasy..!

  Des Malgaches ne semblent pas être surpris par et ne comprennent pas
  l’ingérence des français dans les affaires internes ou externes concernant les Malgaches et leur souveraineté..!
  Après les élections du 16 décembre 2001 ,les français ont fait comprendre leur irritation après connaissance des résultats
  Nasehon’ny frantsay ny tsy fahakankasitrahany ny fihetsiky ny Malagasy izay sahy tsy nifidy ireo mpitondra teo aloha izay tsy nahitan-tsoa ny efa-plo taona nitantanany ny Tany sy ny Fanjakana : tsy nanatrika ny fet-pirenena Malagasy ny frantsay ary dia tsy nisy olona ny seza natokana ho an’ny imasoivohan’ny frantsay ny 26 juin 2002 !
  Ireo mpitondra teo aloha sy ny mpomba azy dia tsy nitsahatra nanohitra
  sy nanaratsy ny Fitondrana vaovao sy ny Filoha RAVALOMANANA MARC..!Tsy hivalapatra momba izany Isika fa dia lasa lavitra tokoa ny tsy fitiavana ny Filoha RAVALOMANANA MARC izay nofofona ho faty ary nierehan-doza ny alin’ny 17-18 novembre 2006 ( tapa-bolana alohan’ny fifidianana izay hataon’ny 03 décembre 2006) : io alina io dia voatery navily làlana ny fiaramanidina nitondra ny Filoha avy tany Europe satria nisy commando nikasa hamono azy niandry azy teny IVATO..!
  Tsy nisy mpanohitra , na iray aza , nanameloka ity fikasana namono – izay tsy nahomby- ny Filoha RAVALOMANANA MARC !

  Tsy nitsahatra ny herisetran’iret mpanohitra izay resy lahatra fa nandaitra teo amin’ny Malagasy ny tsy fitiavan ‘ izy ireo ny Filoha RAVALOMANANA..
  Isak’erin’andro i Zafy sy ny mpanohitra dia tsy niato nandfa « teny farany « (ultimatum )manery ny Filoha RAVALOMANANA MARC niala teo amin’ny Fitondrana..!
  Nandroso ny toe-karena , ary nihatsara ny fiainam-bahoaka na teo aza izany fanenjehana izany ary ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia nomen’ny Malagasy ny fahatokisany sy ny fankasitrahany ny hezaka eo amin’ny fampandrosoan ny Firenena , koa tamin’ny fifidianana izay ho filoha-pirenena tamin’ny 03 décembre 2006 dia 54 isan-jaton’ireo nisoratra nifidy no nanohina ny Filoha..Ho fampitaha dia 04 isan-jato no nanome ny vatony an’i Zafy..
  Na teo aza ny fankasitrahan ‘ny Firaisam-pirenena ny hezaka sy ny Fitondrana mara-penitra imasoan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC ( sommet africain nomanina ho amin’ny juin 2009 sy ny fivoriam-be ataon’ny francophonie ny volana août 2009), dia nitohy ny fanaratsiana ary nisy mpanohitra tsy niafina intsony amin’ny teny tsy ambina…
  Dia nahita  » alika kely  » natao ho mpivohovoa sy fanirakiraka mifandray amin’ny frantsay ny mpanohitra ,dia i rajoelina izay nofidian’Antananarivo ho ben’ny tanana eto amin’ny Renivohitra..
  Ny 31 décembre 2008 ity alika kely ity dia namory Malagasy eo amin’ny folo eo tao Fresne (Haut de Seine) ary ny alin’io dia nihaona tamin-dRatsiraka sy Rajaonaivelo Pierrot..!
  Rehefa tafaverina tao Antanrivo rajoelina dia nanendry an’i Dollin ho directeur -ny cabinet-ny ben’ny Tanana..

  Ny manaraka dia iaraha-mahalala ny vokany sy ny tohiny dia ny fanonganam-panjakana nataon’ny 17 mars 2009.
  Maro ireo voaroiroy amin’io ,izay miedinedina tokoa satria nanankarena tampoka ary miady mafy mba tsy hifarana
  ny fiedinediana izay miankina amin’ny fitondrana miorina eo amin’ny fasiky ny vola izay mikoro moramora ,ary anisan’ny ady mafy antrehan’izy ireo ny dinika momba ny famotsorana ny heloka vitan’ireo mpanohitra ny Fitondrana ary nahefa ny fanonganam-panjakana..

  ARY IO DINIKA MOMBA NY VOLAVOLAN-DALANA IO VOATSIAHY ETSY SY EROA SY MAMPIZIRIZIRY IRETO MPIARO NY FITONDRANA NATERAKY NY FANONGANAM-PAHEFANA DIA MITORY ,DIA MANAMBARA ARY MIKIAKIAKA NY FIFANDRAISAN’NY HELOKA BEVAVA NITRANGA TAO AORIAN’NY FIFIDIANAN ‘NY MALAGASY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC SY NY HELOKA BEVAVA MANODIDINA NY FANONGANAM-PANJAKANATAMIN’NY 17 MARS 2009…
  IRAY NY TANJONA : FAMERENANA FITONDRANA MIALOKALOKA SY MIANKINA AMIN’NY MPANJANAKA FRANTSAY
  IRAY NY FIOMBONANA ARA-KEVITRA SY ARA-PAOLITIKA MIBAIKO IREO MPANONGAM-PANJAKANA : NY FAKANA NY FITONDRANA SY NY FITAVANANA NY VOLA-BAHOAKA IZAY FAHAIZINA NOHO NY FAHASAHIANA NANDA NY FITOHIZAN ‘NY FITONDRANA PADESM !

  NY VOLAVOLAN-DALANA IFIKIRAN’IRETO TSY VALAHARA DIA TSY AZON’NY SAIN-KELIN’IZY IREO FA VOLAVOLAN-DALANA EKENA SY TAKIAN’NY FIRAISAM-PIRENENA SATRIA IANKINAN’NY FITONIANA AO AMIN’NY FIRENENA TSIRAIRAY MANARA-DALANA , TAN-DALANA…

  MISINTONA MAFY NY TADY HIFEHY AZY IZY IREO ARY HO TAPAKA HO AZY NY TADY ARY NY FITSARANA MANOHY NY ZOTRANY ARYHIHARA ANY AIN’NY FISAMBORAN’NY TRIBUNAL INTERNATIONAL IRETO JIOLAHY SY JIOVAVY IZAY MIHEVITRA AZY IREO TSY HO TRATRY NY ALOKA !

  ENY SANGANEHANA AHO HITENY HOE :

  « MAHANDRASA , MITAFIA FAHARETANA FA TSY HO ELA NY FARAN’IZAO KIRIZY IZAO ! ARY MIOMANA TSARA ARA-PANAHY , ARA-TSAINA , AA-PO SY ARA-PAHASALAMANA ISIKA FA MARO IREO ASA-PANARENANA TSY MAINTSY HIANTREHANTSIKA ! »

  ANDRIAMANITRA MAHERY SY LEHIBE FAHAIZANA SY BE FITIAVANA ANIE HOMBA ANTSIKA ! LALANDAVA !

 5. Miala tsiny Solo Razafy : Misaotra fa TENA TONGA LAFATRA NY SARY. Tena premier prix mihitsy !
  Ity misy hira iray fa adinon-dr’izalahy no nanampy ny sary nalefanao :

 6. Maneho fisaorana sy fankasitrahana lehibe ho anao aho Dokotera @ fanazavana
  sy fijoroanao toy izao sady ny tena hiderako anao dia ilay famaranana ilaytantara
  izay feno Toky sy FANKAHEREZANA izay tena hilaina tokoa @’izao vanin’andro hiainantsika izao izay mbola
  tena ao anatin’ny aizina tanteraka, hataoko fa hery lehibe ho an’ny mpiara-mitolona izao fankaherezana ataonao
  izao koa ……TSY MAINTSY HITRAKA IHANY na dia hiezahan’ny foza ho halentika aza ny tanindrazantsika.Mbola
  tsy hay aloha hoe @ fomba ahoana raha izao no fandehany ?????fa tsy maintsy mino ary manantena e!!mazava
  ho azy fa am-pinoana LEHIBE fa raha tsy eo ilayfinoana dia ho foana ilay fanantenana.Homba antsika A-tra e!!!!

 7. Ary dà dia tena tsy miova mihintsy Lemena an!!
  ilay fitiavana koa tsy niova fa ny anarana fotsiny no somary……….
  tena raitra e! tena raitra oah! ilay sipa Gasy e!!Gasy ka manja!!enga anie ka ho tsara toa azy
  ireo koa ny Fanahiny fa izany izao no hilaina, tsy ampy fotsiny ny tsara ivelany fa ny anatiny koa.

 8. D’après le Fil infos du site TIM, la Loi d’amnistie aurait été adoptée au CST, par les pro-Rajoelina en 45 minutes !!

  Pourquoi « pleurnicher », parler de parlementaires non élus, d’histoire de quorum non atteint ou de confusion entre commission et séance plénière, quand on a affaire à des gens malhonnêtes QUI IGNORENT TOTALEMENT CE QU’EST UNE LOI, UNE CONSTITUTION ???

 9. Hono hoy aho ray olona???inona no hataon’i Satrobory eo????
  Mbola mahasahy tonga eo ve izy io???ilay satroka nolazainy fa i
  dada no hamerina azy @ lohany indray aza efa nasainy naverin’i domelina angamba???tsy tahotra tsy henatra!!!

 10. KINTANA MANADRAMBO
  Na tsy élue aza ireo lazaina ho minorité dia aza adino fa mitondra sy misolo tena ny olona vofidim-bahoaka farany izy ireo, Ny lazaina fa majorité ireto moa mba nandalo urne taiza!?

 11. IZAY INDRINDRA ILAY RESAKA TSY MIADY, satria misy ny mandika vilana !!!!

  Nanaiky hiray latabatra, hiara-hisakafo aman’olona izay efa fantatra ny toetrany, dia himenomenona avy eo hoe voretra sy maloto, tsy mahalala fomba, tsy mahay manàja tena, ary tia tena ka lasany daholo ny anjaran’ny sasany !!

  Samy « olom-boatendry daholo » ry zareo AO MIN’IREO RAFITRA NIHIDIRANA IREO, dikina izany : TSY ARGUMENTS VALABLES MIHINTSY izany RESAKA hoe « majorité et parlementaires non élus » izany !!!!
  Betsaka ny zavatra ataon’ny foza, izay hita fa FANDIKÀNA MAZÀVA NY TONDRO-ZOTRA, ohatra mivaingana ny Art.8. Mba nisy fanakiànana ve ? Ary ny haino aman-jery koa angaha MILA AMNISTIE ?

  MANONGAM-PANJAKÀNA AZA VITANY, KOA INONA NO RAHARAHINY AN’IZAY MOVANSA VITSY AN’ISA, AMIN’IZAY KOA MBOLA TSY MAMPIASA NY « FITAOVAM-PIADIANA » ( sariteny io ) REHETRA, ENY AMPELATÀNANA ?

  Betsaka ny Vices de procédure, satria « olona vicieux » no hiarahana ; koa hanaiky an’izany foana ve ???

 12. Tohizo kely fotsiny.
  Momban’ny Art.8, tsy resaka fividianana AIRBUS IHANY, fa ao koa ireo DIDY AMAN-DALÀNA VAOVAO NAVOAKA ( mikasika ny fanondrànana volamena, contrats voavao atao etsy sy eroa, sns….)

 13. Eo mihintsy no misy zavatra tsy azoko ry Kintana???
  efa fantatra fa maimbo dia mbola ( maimbo angaha???)
  efa fantatra fa tsy misy zavatra ara-dalana dia mbola misisika manao tsy omby aloha ,mahay nandà ihany anefa
  fa toa miravina ho azy ilay zavatra dia mitohy ihany ka aiza izao???aiza ho aiza ??hiemotra sa handroso???
  ny fotoana mandeha ny alika efa nomena fahefana miohapampana ?????am-bava tsy tia fa ny ao am-po toa
  zavatra hafa.
  Eto aho dia mbola manamafy fa efa tara aloatra ny HIVOAHANA fa rehefa nekena dia tokony ho HIADIANA hatr@
  farany ,efa zavatra efa fantatra daholo anie izao fa mbola niditra ihany e! koa tokony hampiasaina izay mba azo kely
  hiadiana eo am-pelatanana fa tsy mitranga miemotra toa lelon-jaza lava eo,tsy manaiky dia tsy manaiky dia mandà
  hatr@ farany fa samy olona tompon’andraikitra daholo fa tsy handairan’ny fandrebirebena lava eo.Dia samy miziriziry
  @ heviny dia aleo hifamolaka eo fa rehefa miady @ marina ianao tokony tsy misy hatahoranao mihintsy, dia manamafy
  @ vondrona iraisam-pirenena fa ANTSIKA NY MARINA,fa tsy hanara-drenirano dia rehefa reraka dia MIALA ???tsy haiko
  aloha fa izay no hevitro e!!!!

 14. RIdicule be sady vakiana fotsiny ny tetika zazakely ndry Mamy sy Hanitra,
  « fikendrena olon-tokana ny loi d’amnistie dia ra8 izany » nefa refa avy eo indray dia hoe tsy mila amnistia ra8 satria foza sy voalavo ary akoho ireo olona novonoiny hatram 2002. dia nivoaka ny trano satria tsy naharesy lahatra olona,dia tsy sahy mananga-tanana akory toy ny olona reetra, nefa ao anaty rafitra, mampihomehy, fa na ny Sadc aza tsy nanisy sira.
  io Amnistia io no lalana iray hanaperana ny tetezamita farany izay haingana nefa dia mbola te hilalao indray ry de8 mba hanalavana ny tetezamita, ka hitady session extraordinaire indray, tsy credible am vahoaka sy ny CI intsony e.

 15. – Nahoana i Ihanta no tsy mba hita miaraka @ Rakotoarivelo izay voaheloka mafy ?
  – Nahoana i Botozaza no tsy hita instony eny anilan’i Me Hanitra?
  – Nahoana i Beriziky no hita miaraka amin’i Dolin Rasolosa tamin’ny fahatongavn’ny Air Bus ?
  – Nahoana no najary ohatrany mangatsiatsiaka Naika Eliane, miaraka amin’i Rakotoarivelo sy Me Hantra sy Rakotoamboa sy Ravelosn ?
  – Mba nisy fiarahana ve ireo ?
  Rehefa miaraka ireo, dia eo no ahalalàna hoe :
  Misy ny firaisan-kina sy fiarahana mitolona ary tsy misy mpamadika intsony.
  Ampiaraho i Botozaza sy Raveloson sy Rakotoamboa, dia hivandravandra eo ny mpamadika.
  Ny tena mampalahelo dia ity Ihanta Razafimandranto, olona nogadrain’i Domelina anefa nivadika tanteraka ka manao sotrobe lava-tango misolelaka, noho ny fitiava-tseza.
  Mba hitantsika nanotrona an’i Me Hanitra, izay Vice Prezidan’ny CST ve izy ?
  Justine Tsiranana(foza no namany) ry Botozaza sy ireo volongita mifandray tendro amin’ny Foza no falehany, satria efa maty lolosy voavidy (hatramin’ny vodiny).
  Izay no reka ataon’i L E M E N A.
  Ambava omana, am-po mieritra.

  Vakio ato : http://lafy8.forumactif.ca/t25p30-le-retour-du-president-marc-ravalomananaet-discussions

  NY AMIN’NY MIARAMILA ???

  Na iza ho MPITONDRA na iza, tsy maintsy hiankina amin’ny miaramila sy ireo antsoina hoe Zandarimaria sy Polisy., satria ireo no hery hitondra ny filaminana sy ny fanarahan-dalàna.

  Raha tena dinihina ankehitriny , tao aorian’iny Fahatongavan’i Andry rajoelina iny, dia hita sy tsapa, fa manomboka tonga saina ireo Manamboninahitra Malagasy.
  Satria ny voninahitra sy Haja mitondra azy ireo, dia tsy tokony ho azo vidim-bola sy Tambitamby.
  Noho ireo Miaramila vazaha tonga mibosesika hanompo ny politika entin’i rajoelina anefa, dia sarotra ny fitoloman’izy ireo, hiverina amin’ny maha miaramila tan-dalàna azy.
  Inona no mety ho atao anefa ?

  Manahirana satria tena tery dia tery ny lala-kombàna. Ka raha ny hevitro manokana, dia anjaran’ireo ao amin’ny Movansy Ravalomanana, no manao hetsika hanatona azy ireo malaky.
  Ny Mpitarika ao amin’ny movansy Ravalomanana anefa hita fa misy sampa-tsampana, ka voan’ny tsiny sy fanenjehana tsy rariny Atoa Rakotoarivelo sy Me Hanitra, sy Rakotoamboa sy Raveloson.
  Mba dinio kely anie e !
  Raha atomboka amin’i Beriziky, dia efa samy mahalala, fa tsy an’ny atsy tsy an’ny eroa Izy, ary ny tena mampiasa saina, dia izy TSY MAHASAHY mandray andraikitra eo anatrehan’i rajoelina.
  Eo koa ny fanaovany làlana roa, satria hita an-tsary ny fahatongavany nanotrona an’i rajoelina tamin’ny fandraisana ny Air BUS, fa teo anilan’i Dolin Rasolosoa izy.

  Ihanta Razafimandranto : Ireny no olona atao hoe niharan’ny habibiana nataon’i TGV, nefa amin’izao fotoana, dia tena tsapa sy hita fa miara-dàlana amin’i TGV, ary koa hita sy tsapa fa tiany loatra ny toerana nomen’i TGV azy mba ho vidin’ny seza omena azy.

  I Ravatomanaga, hatramin’ny andro nandehanany tany Afrika Atsimo, inona intsony no atao hoe mba zavatra ataony sy ifotorany?
  Tsorina avy hatrany fa ny manotrona an’i Beriziky no anton-draharaha ataony, satria izay misy an’i Beriziky, dia misy an’i Ravatomanga
  Ny olona any sisa tena atokisana dia ny Mpitarika : Rakotoarivelo- Razafimanantsoa- Raveloson Constant- Zafilahy ary indrindra indrindra i Rakotoamboa izay tena entitra sy mahalala nytokony ho atao :NY FIALAN’i TGV.

  Ka raha dinihina tsy ho arak’i Atoa Rakotoarivelo ho sahanina daholo ny olana, ary indrindra ny mikasika ny Miaramila. Fa tena ialina ny olona manana ny atao hoe Conviction, mba hanatona ny Miaramila.
  Na tiana na tsy tiana, ny miaramila dia tsy mainsty miaraka amin’izay hitondra ny fanjakana.
  Ka ao Rtoa Naika Eliane – Atoa Rakotoamboa – Atoa Raveloson – Zafilahy, TOKONY mba mikarakara izany.
  Marina fa voatarik’i TGV ireo miaramila ireo teo aloha, fa amin’izao fotoana dia efa manomboka mahita tsara ny fizotry ny Firenena ny miaramaila. Ary ny fisian’ireo Miaramila frantsay dia nahitàny tsara ny fiheverana azy ho tsinotsinona.

  Ka tsara angamba raha mba misy fifanatonana eo akaikin’ny miaramila ho entina manohana ny Prezida Ravalomana, izay nankalain’ny miaramila TEO ALOHA.

  Na izany aza, dia mba anjaran’ireo Manamboninahitra ihany koa, ny mandray anjara amin’ny fanarenana ny Firenena, izay tena latsaka anaty ady.
  Antsiona izy ireo mba hampiseho ny tena maha-manam-boninahitra azy, fa tsy ho vitan’ny fiantsoana hoe manam-boninahitra fotsiny.
  Nanao velirano tamin’ny Firenena sy Izay ho Mpitondra ny Firenea izy ireo fa HANOMPO NY ARA-DALANA, kanefa izany ankehitriny dia latsaka any amin’ny tsy tokony alehany mihitsy.
  Koa miantso ireo Mpanohana ny ara-dalàna sy ny Mpitarika Ankolafy Ravalomanana, hanao izany fanatonanana sy fifandaminana amin’ ny miaramila izany.

 16. Amin’ny teny frantsay ny parlement dia toerana ifandinihina ,isavorivoriana ,ifanoloran-kevitra ,ifampitsikerana am-pahatsorana ary amin’ny fifanajana.
  C’est le lieu où des élus ou des non élus viennent parlementer en rrespectant les règles des débats : décision prise par vote avec la règle de la majorité absolue et le respect de la minorité.

  Eo amin’ny Malagasy ,ny fivoriana iadin-kevitra dia misy am-pahany roa :
  –ny am-pahany voalohany dia ny savorvory : ny mpivory dia samy manome ny heviny mikasika ny foto-javatra ho dinihina..
  –vita ny savorivory ,samy nanome ny heviny ny mpivory ,izay ny atao hoe filantoana ,izay arahin ‘ny ny fanapahan-kevitra ,izay atao hoe teny miera izay miteraka ny teny nifampierana ,izay azo heverina ny teny ,ny hevitra tapaky ny mpivory..
  Ary ny toerana nanaovana ny fampierana niteraka ny teny nifampierana dia antsoina hoe : antenimiera.
  Ao ain’io antemiera io dia misy fitsipika arahina koa :tsy azo atao nt manapaka ny teny entin’ny mpivory iray..Samy manana ny anra-potoana itenenany ary ny fanapahan-kevitra dia tsanga-tanana ary izany teny nifampierana dia teny nifanomezana ,ka tsy hiverenana intsony..
  Ny hoe olom-boafidy sy olona notondroina…dia misy dikana : ny olomboafidy dia nofidian’ny mpifidy ary ny olona notendrena dia olona fan-toetra ,olon-ankasitrahan’ny mpiara-monina , azo antoka fa tsy atritran’olona fa olona manana ny hajany sy ny hasiny..
  Fa ireo olona ireo rehefa mivory mmba ny fiainam-bahoaka ,momba ny fianran’ny ankizy , momba ny vola -bahoaka dia ny tombotsoa ny Vahoaka , ny tombotsoan’ny ankizy mianatra no imasoany..!
  IZAY TOETRA ASEHON ‘NY OLONA VOAFIDY NA NOTONDRPOINA NO LEHIBE SATRIA TSY MIHEVITRA NY TOMBOTSOA HO AZY IZY !

  Tsy AZO EKENA NY FIHETSIKA NY MPIVORY AO AMIN’NY ANTEMIERA RAHA MANITSAKA NY TOMBOTSOAN’NY FIARAHA-MONINA IZY !
  VOAFIDY NA VOATENDRY DIA MITOVY ADY : MILOFO HANAO IZAY METY HO AN’NY MARO !
  SAIM-BOTO ,SAIN-JIOLAHY NY MANOHITRA NY TOMBOTSOA-BAHOAKA !

 17. Ranavalona…

  Ny hendry sy ny manan-tsaina ihany no ampianarina ,sy atoro ny l)lana arahina mba tsy hisy saotra eny an-d)lana..
  Tsy handany andro hampianara ny hanoro ny adala sy ireo tsy manan-tsaina ianao..
  Ny fianantsika dia miankina amin’ny maro : ny fianakaviana , ny fokonolona ,ny maodidina , ny fiaraha-monina…
  Mila fahalalam-pomba amam-panao izany ary ny rayamandreny no misahana izany mba ho tsara tefy ny toetran’ny ankizy ka ho mora ho azy ireny ny miditra ao amin’ny fianan’ny lehibe..!
  Ny fiaraa-monina dia mandrafitra ny fijerinao ny hafa ,ny fifandraisanao aminy ary ny fifaneraseranao amin’ny olona maro samy haha no miteraka ao aminao ny fanajana ,ny fanetren-tena , ny fandavan-tena ,ny hahatsapanao fa misy fotoana tsy itenenana ,misy fotoana isintahana moramora fa tsy mikasika anao ny resaka..Ny fahalalam-pmba amam-panao dia ianarana isan’andro ary zaraina isan’andro koa..!

  Rehefa manahirana ahy ny seho-javatra dia mangina aho ary mody adala :sokafiko ny masoko sy ny sofiko..!
  Izay Ranavalona ary miala tsiny manoronoro Anao nefa tsy nangatahanao izany !

 18. Raha tsorina aloha ny resaka dia tena tsipaka am-bavafo mihitsy no nahazo an-dRavalo sy ny mpomba azy tamin’iny nahalany ny lalàna momba ny amnistie iny. Tena KO tanteraka mihitsy ry zareo satria nanantena ny handresy nefa tena montsana tenteraka. Azo ambara fa tena nokakerin’ny amboa kely tiany ihany ry zareo satria na ny Sadc aza izay nolelafin-dry zareo mihitsy dia toa tsy miraika amin-dry zareo intsony. Efa tsapan’ny Sadc tokoa manko fa tena olo-meloka tanteraka ingahy Ravalo, ary ny porofo rehetra dia mitohaka amin’ny tendany izay manmbara fa i Ravalo mihitsy no nanome baiko nampamono olona tamin’ny 09 février 2009. Tsy mendrika ny famotsoran-keloka izy hoy ireo Tompon’andraikitra ambony ao amin’ny Sadc. Notsipihan’ireo olona ambony ao amin’ny Sadc nefa fa afaka mody ingahy Ravalo, miverina an-tanindrazana, saingy tsy maintsy miatrika ny fitsarana malagasy izy, ary tsy maintsy manaiky ny didm-pitsarana izay efa mipetraka momba izany. Naharihari’ireo Tompon’andrikitra ambony ao amin’ny Sadc àay fa tena mihoson-drà tokoa ny tanan’ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc ka manan-jo feno ny fitsarana malagasy hampihatra ny sazy farany mafy indrindra. NySadc rahateo moa dia efa nanambara am-pahibemaso fa tsy manan-jo hitsabatsabaka amin’ny raharaham-pitsarana malagasy. Ny notsipihany dia ny hoe anjaran’ny fitsarana malagasy no manana fahefana feno hanasazy ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc sy handefa azy eny Tsiafahy raha ilaina izany. Koa hoy izahay amin-dry zanak’i dada hoe: « am-bava homana, tompoko, am-po mieritreritra. »

 19. NY AMIN’NY MIARAMILA ???

  Na iza ho MPITONDRA na iza, tsy maintsy hiankina amin’ny miaramila sy ireo antsoina hoe Zandarimaria sy Polisy., satria ireo no hery hitondra ny filaminana sy ny fanarahan-dalàna.

  Raha tena dinihina ankehitriny , tao aorian’iny Fahatongavan’i Andry rajoelina iny, dia hita sy tsapa, fa manomboka tonga saina ireo Manamboninahitra Malagasy.
  Satria ny voninahitra sy Haja mitondra azy ireo, dia tsy tokony ho azo vidim-bola sy Tambitamby.
  Noho ireo Miaramila vazaha tonga mibosesika hanompo ny politika entin’i rajoelina anefa, dia sarotra ny fitoloman’izy ireo, hiverina amin’ny maha miaramila tan-dalàna azy.
  Inona no mety ho atao anefa ?

  Manahirana satria tena tery dia tery ny lala-kombàna. Ka raha ny hevitro manokana, dia anjaran’ireo ao amin’ny Movansy Ravalomanana, no manao hetsika hanatona azy ireo malaky.
  Ny Mpitarika ao amin’ny movansy Ravalomanana anefa hita fa misy sampa-tsampana, ka voan’ny tsiny sy fanenjehana tsy rariny Atoa Rakotoarivelo sy Me Hanitra, sy Rakotoamboa sy Raveloson.
  Mba dinio kely anie e !
  Raha atomboka amin’i Beriziky, dia efa samy mahalala, fa tsy an’ny atsy tsy an’ny eroa Izy, ary ny tena mampiasa saina, dia izy TSY MAHASAHY mandray andraikitra eo anatrehan’i rajoelina.
  Eo koa ny fanaovany làlana roa, satria hita an-tsary ny fahatongavany nanotrona an’i rajoelina tamin’ny fandraisana ny Air BUS, fa teo anilan’i Dolin Rasolosoa izy.

  Ihanta Razafimandranto : Ireny no olona atao hoe niharan’ny habibiana nataon’i TGV, nefa amin’izao fotoana, dia tena tsapa sy hita fa miara-dàlana amin’i TGV, ary koa hita sy tsapa fa tiany loatra ny toerana nomen’i TGV azy mba ho vidin’ny seza omena azy.

  I Ravatomanaga, hatramin’ny andro nandehanany tany Afrika Atsimo, inona intsony no atao hoe mba zavatra ataony sy ifotorany?
  Tsorina avy hatrany fa ny manotrona an’i Beriziky no anton-draharaha ataony, satria izay misy an’i Beriziky, dia misy an’i Ravatomanga
  Ny olona any sisa tena atokisana dia ny Mpitarika : Rakotoarivelo- Razafimanantsoa- Raveloson Constant- Zafilahy ary indrindra indrindra i Rakotoamboa izay tena entitra sy mahalala nytokony ho atao :NY FIALAN’i TGV.

  Ka raha dinihina tsy ho arak’i Atoa Rakotoarivelo ho sahanina daholo ny olana, ary indrindra ny mikasika ny Miaramila. Fa tena ialina ny olona manana ny atao hoe Conviction, mba hanatona ny Miaramila.
  Na tiana na tsy tiana, ny miaramila dia tsy mainsty miaraka amin’izay hitondra ny fanjakana.
  Ka ao Rtoa Naika Eliane – Atoa Rakotoamboa – Atoa Raveloson – Zafilahy, TOKONY mba mikarakara izany.
  Marina fa voatarik’i TGV ireo miaramila ireo teo aloha, fa amin’izao fotoana dia efa manomboka mahita tsara ny fizotry ny Firenena ny miaramaila. Ary ny fisian’ireo Miaramila frantsay dia nahitàny tsara ny fiheverana azy ho tsinotsinona.

  Ka tsara angamba raha mba misy fifanatonana eo akaikin’ny miaramila ho entina manohana ny Prezida Ravalomana, izay nankalain’ny miaramila TEO ALOHA.

  Na izany aza, dia mba anjaran’ireo Manamboninahitra ihany koa, ny mandray anjara amin’ny fanarenana ny Firenena, izay tena latsaka anaty ady.
  Antsiona izy ireo mba hampiseho ny tena maha-manam-boninahitra azy, fa tsy ho vitan’ny fiantsoana hoe manam-boninahitra fotsiny.
  Nanao velirano tamin’ny Firenena sy Izay ho Mpitondra ny Firenea izy ireo fa HANOMPO NY ARA-DALANA, kanefa izany ankehitriny dia latsaka any amin’ny tsy tokony alehany mihitsy.
  Koa miantso ireo Mpanohana ny ara-dalàna sy ny Mpitarika Ankolafy Ravalomanana, hanao izany fanatonanana sy fifandaminana amin’ ny miaramila izany.(Naika Eliane – Raktoamboa – Raveloson C.)

 20. Ireo kabary roa farany nataon’ny Filoha RAVALOMANANA MARC an-téléphone taimin’ireo mpivory etsy MAGRO BEHORIRIKA dia tsotra sy mazava..Tena tsotra sy mazava ka tsy nifantoka tsara amintsika ny votoatin’ireo kabary io dia ny mikasika ny andraikitsika eo amin’ny fiaraha-monina ,eo amin’ny fiainam-baovao entin’ny fiverenan ‘ny fitondrana tan-dalàna..
  Variana ary sanganehana aza ny sasany amin’ny teny nataony tamin’ireo solontena avy ao amin’ny ankolafy RAVALOMANA MARC izay mandray sy manao ny anjaran »asan’izy ireo ao amin’ny CT sy ny CST..
  Vakio indra mandeha io teny io :
  « Haineo ny niditra tao ,koa tokony hainareo ny mivoaka tao ! »
  Tsy nisy hatezerana na fahasihahana teo amin’ny feo nitenenany izany !

  Raha hadika izany teny tsotra izany dia milaza fa » andraikitrareo ny niditra tao nanao ny asan’ny solombavabaohaka notendrena ,sa solombavabahoaha tanteraka na tsy novidiana aza..Io asa nataonareo io dia mipetraka eo amin’ny teny nifampierana sy nifanomezana eo aminreo rehetra nivory tao ,MBA ho lalàna entina ampiasaina ho an’ny Tanindrazana..Nandray adidy ianareo koa raha tsapanareo fa ilaina ny hitohizana izany dia tohizo…FA KOSA raha tsapanareo fa misy sakana eo amin’ny fanaovanareo ny adidinareo dia ianareo irery no mahafantatra na hijajirika eo ianareo ,na hiady hanala ny sakana , na misintaka « ..

  Raha ho raisintsika ho Antsika izany hevitry ny kabarin’ny Filoha izany dia tsy miova ny heviny fa tsara ny hampirantsika izany eo amin’ny andraikitra Antsika amin’izao fotoana na amin’ny ho avy..Izany hoe :
  » Raiso ny andraikitrao , ataovy tsara ny asa sahaninao ,ary tsy misy antony
  manelingelina ny asanao dia tohizo ny fasahanana azy..
  Fa raha toa ka misy antony manelingelina sy misakana ny fanaovanao io asa io dia tadiavo inona ary avy aiza io sakana io !Ary raha ita ilay antony dia miady ianao mitady ny fomba hanafohanana io sakana io..
  Asa fototry ny fivelomana io , koa aoka tsy hatao tandrevaka ny mitady ny antony io sakana io mba ho mora ny fisahana ny asanao…!
  Izay ilay fototry ny kabary natao ny Filoha :.
  3 TOMPON’ANDRAIKTRA EO AMIN ‘NY VHOAKA IANAO SATRIA MIOLO VAVA AZY EO AMIN’NY FANDRAISANA ANJARA AMIN’NY FANDRAFETANA LALANA ,EO AMIN’NY FANDIHINANA VOLAVOLAN-DALANA MBA ENTINA HAMPIVAOTRA NY FIRENENA..KOA AZA MANDRAKA ILO MBY AN-DOHA FA HEFAO TSARA NY ANDRAIKITRAO .HO ANAREO OLON-TSOTRA ,OLOM-PIRENENA (CITOYENS ET CITOYENNES , AJANONY NY RESAKA AMBONY TAMBOHO SY NY REVI-GADRA FA TONTOSAY TSARA NY ANDRAIKITRA NAPETRAKY NY MPANPIASA ANAO MBA TSY HANDRINGA IZANY KA HIHATRAIKA EO AMIN ‘ NY FIAINAN’NY TRANON’ASA ARY HANIMBA NY VONGAN’NY ASA IARAHANA MANAMBOATRA..TSY MISY ANDRAIKITRA MORA FA TADIAVO ISAN’ANDRO AMIN’NY ALALAN’NY FIVORIANAREO MITADY NY FANATSARANA NY ASANAREO ARY RAHA IZANY NOFOMBA FIASANAREO DIA HO TSAPANREO FA IREO OLANA SY SAKANA MISY DIA HO FOHANA..!

  Izay sy ta izay no fanraisako ny votoatin’ny kabarin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC farany teo..
  Misarika ny saintsika iza fa tsy ho ela DIA HO TOMPON’ANDRAIKITRA ISIKA NA EO AMIN’NY FIANAKAVIANA (izay miankina Amintsika ray amandreny ny fahalavorariany ny fiainan’izy ireo ,eo anatrehan’ny asa ataontsika sy eo anatrehan’ny mampiasa Antsika , ary eo anatrehan’ny Firenena , izay mandray tombotsoa amin’ny vongan’ny asa hefanareo satria ny fitambaran’ny asa , adidy ,andraiktra sahanin’ny tsirairay no mitondra fivoarana ,fampandrosoana sy fitomboan-karena ho Antsika..

  Izay hahasoa ny maro an ‘isa , izany hoe ny Malagasy Tsivkivolo ary tsy zarazarain’ny hevi-diso samy hafa ( diso satria tsy mitandro ny soa ho an’ny Rehetra fa mijery ny ebobo sy ny fireharehana manakana ny firaisantsika ).

  Izay no hatao hoe fikatsahana ny soa ,ny mahatsara ny fiainan’ny tsirairay ary ho Antsika Rehetra miray sy miaraka..
  Ary ny fandrafetana lalàna miaro ny fahafahantsika sy ny filaminantsika eo amin’ny fiaraha-monina tsy misy rarorao..
  Sy ny fikatsahana ny haren-tsaina ary ny fanabezana ireo Taranantsika izay homanina sy ho sy karakaraina ho amin’ny asa maro izay hateraky ny fivoarana ,ny fanarena ary ny fampandrosoana ny FIRENENA HAFAKA SY MENDRIKA IZAY HO HAROVANTSIKA
  AMIN’IREO FANJANAHANA MARO TAREHY NITADY NANIMBA NY FANAHY MAHA MALAGASY ANTSIKA !

  IREO TANJONA TELO IREO NO TOKO HIKETRAHANTSIKA ISAN’ANDRO NY DEMOCRATIE SY NY FIKANKATIAVANA !

  HOMBA SY HITAHY ANTSIKA LALANDAVA ANIE ANDRIAMANITRA TOMPO

 21. Collectif pour la Défense des Terres Malgaches – TANY
  Maison des Associations du 11ème arrondissement – Boîte 89
  8, rue du général Renault – 75011 – PARIS
  à

  Monsieur Hajo ANDRIANAINARIVELO
  Vice Premier Ministre en charge du Développement
  et de l’Aménagement du Territoire
  ANTANANARIVO

  Monsieur Le Vice Premier Ministre,

  La pétition intitulée HALTE AUX EXPULSIONS DES FAMILLES MALGACHES ET A L’ACCAPAREMENT DES TERRES A MADAGASCAR que le Collectif pour la Défense des Terres Malgaches–TANY avait adressée aux autorités malgaches au mois de septembre, continue à être signée par de nombreux citoyens du monde

  En effet, aucune décision ni mesure concrète pour empêcher les expulsions de familles malgaches des terres sur lesquelles elles vivent, souvent depuis plusieurs décennies, n’a encore été prise par les autorités, alors que la majorité des familles ne dispose d’aucun recours.

  Nous transmettons de nouveau la pétition en vous demandant d’agir pour arrêter définitivement les expulsions et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les populations.

  Comptant sur une prompte réaction de votre part dans le sens de la sauvegarde des intérêts de la majorité de la population malgache et de la défense de la souveraineté nationale

  Nous vous présentons, Monsieur Le Vice Premier Ministre, l’expression de nos salutations les plus respectueuses.

  Au nom
  des membres du Collectif pour la Défense des Terres Malgaches – TANY
  et des 6207 citoyens résidant dans les pays suivants – Madagascar, France, Angleterre, Belgique, Angleterre, La Réunion, Suisse, Allemagne, Canada, Italie, Etats-Unis, Sénégal, Nouvelle-Calédonie, Espagne, Australie, Portugal, Grèce, Luxembourg, Polynésie Française, Martinique, Guadeloupe, Côte d’Ivoire, Guyane française, Mali, Afrique du Sud, Autriche, Algérie, Burkina Faso, Danemark, Ecosse, Indonésie, Kenya, Maroc, Maurice, Niger, Norvège, Andorre, Arabie Saoudite, Argentine, Bénin, Corée du Sud, Ethiopie, Finlande, Guinée-Bissau, Inde, Irlande, Japon, Maurice, Mauritanie, Mayotte, Mexique, Monaco, Nicaragua, Nigeria, Pays-Bas, Philippines, Puerto Rico, Qatar, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Roumanie, Suède, Tanzanie, Thaïlande, Tunisie – qui ont signé à ce jour la pétition sur le site du Collectif TANY ou de notre partenaire Cyberacteurs.
  [terresmalgaches.info]
  [www.cyberacteurs.org]

  Paris, le 20 février 2012

  Mamy Rakotondrainibe, présidente du Collectif TANY

  patrimoinemalgache@gmail.com
  [terresmalgaches.info]
  [www.facebook.com]

  HALTE AUX EXPULSIONS DES FAMILLES MALGACHES ET A L’ACCAPAREMENT DES TERRES A MADAGASCAR

  Les expulsions de familles malgaches des terres sur lesquelles elles vivent, souvent depuis plusieurs générations, sont de plus en plus fréquentes et massives. Cette situation est devenue intolérable à Madagascar.

  La majorité des familles ne disposent d’aucun recours. En cas de conflit, seule la possession d’un titre ou d’un certificat foncier permet d’entreprendre des actions en justice.

  Mais un dixième seulement des terrains a fait l’objet d’immatriculation et de certification.

  De nombreuses surfaces ont gardé leur statut colonial. Elles ne peuvent pas faire l’objet d’une demande de certificat foncier et les démarches pour l’obtention d’un titre ne sont pas à la portée des populations.

  De nombreuses familles expulsées ne reçoivent strictement aucune compensation. Des indemnisations sont quelquefois prévues, sans règle précise, et leurs montants s’avèrent dérisoires par rapport aux préjudices subis.

  Les causes d’expulsions sont multiples :

  La vente ou la location d’un terrain à un investisseur national ou étranger en vue de faire de l’agrobusiness ou de construire un complexe immobilier ou touristique
  L’octroi ou la location de terrains d’exploitation minière à une société étrangère par l’Etat
  Le développement des aires protégées de conservation de la nature
  La revendication de terres par des descendants d’un titulaire de titre foncier qui ne se sont pas manifestés pendant des années

  L’aggravation et l’ampleur des expulsions s’expliquent par plusieurs aspects.

  On évalue à deux millions le nombre de plaintes déposées par des populations en situation de détresse. A cet égard, l’association des Sans-Abri de Madagascar (Fikambanan’ny Malagasy Tsy Manan-Kialofana) fait surtout mention de terres occupées par des étrangers. Elle revendique la libération des victimes emprisonnées pour avoir résisté.
  Désormais, la distinction entre les investisseurs étrangers et nationaux devient difficile. Auparavant, les lois malgaches interdisaient la vente de terres aux étrangers. Mais depuis 2003, les sociétés étrangères peuvent acheter des terres à Madagascar à travers une filiale malgache.
  Les nationaux participent activement aux accaparements et à la concentration des terres entre les mains de riches sociétés ou personnages, au détriment des simples citoyens et surtout des paysans.
  Selon une circulaire datée du 20 octobre 2010 du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation relative aux procédures d’acquisitions de terrains de plus de 2 500 ha à Madagascar, un « titre spécial » est délivré aux investisseurs pour valider un bail emphytéotique.

  Afin de lutter contre les expulsions de familles malgaches et les accaparements des terres à Madagascar, le Collectif pour la Défense des Terres Malgaches – TANY émet les revendications suivantes :

  Nous demandons l’arrêt immédiat des expulsions des paysans et des populations malgaches de leurs terres. Nous soutenons la lutte des citoyens Malgaches des villes et des zones rurales de toutes les régions contre l’accaparement des terres et dénonçons les actes de corruption liés à ce phénomène actuel à Madagascar.
  Les responsables et les autorités malgaches doivent protéger les droits des familles, qui vivent depuis plusieurs décennies sur des terres qu’elles ont mises en valeur, et agir rapidement pour trouver des solutions efficaces.
  Nous exigeons la transparence totale sur les ventes de terres et contrats de location signés dans le passé pour que les citoyens malgaches soient informés de l’état actuel des ventes réalisées et baux emphytéotiques contractés. Il est urgent de mettre en place des structures et procédures impliquant les populations concernées ainsi que la société civile dans toutes les transactions avec les investisseurs étrangers et nationaux sur les terres, dans tous les domaines notamment agricole et minier.
  Les autorités et responsables malgaches à tous les niveaux doivent interdire immédiatement la vente de terres aux étrangers. Elles doivent publier les termes et critères d’approbation des contrats de location de terrains prévus par la circulaire du 20 octobre 2010. Expulsées de leurs terres, les populations malgaches se retrouvent sans abri, sans travail, sans possibilité de se nourrir, de développer leur savoir-faire et leurs cultures traditionnelles. Les transferts de vastes surfaces ont des conséquences irréversibles en termes d’appauvrissement et de perte de souveraineté des Malgaches.
  De nouvelles règlementations sur les investissements et des lois favorables aux populations malgaches les plus vulnérables doivent être mises en place, notamment pour la sécurisation et l’attribution de terres à tous les paysans qui travaillent pour l’agriculture vivrière dans toutes les régions de Madagascar.
  Ni la protection de la nature, de la faune et de la biodiversité malgaches, ni les investissements prétendument nécessaires au développement du pays ne doivent passer par l’expulsion des Malgaches de leurs terres et par la perte de leurs droits élémentaires.
  80% des Malgaches sont pauvres, la majorité travaille dans l’agriculture familiale. Au lieu d’expulser les paysans malgaches et condamner leurs petites exploitations, il faut plus que jamais les soutenir et les renforcer. Telle est la véritable garantie de l’autosuffisance alimentaire de Madagascar et au-delà d’un développement humain et durable du pays.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *