Famontsoran-keloka faobe no izy hoy ny CST Henri

Ny resaka famontsoran-keloka no isan’ny malaza amin’izao fotoana izao eto amin’ny firenena. Samy miresaka izany avokoa ny sokanjin’olona tsirairay ary samy mitondra ny heviny. Ho an’ny Cst Randrianjatovo Henri, dia nambarany teny amin’ny Magro androany, fa ny Filoha Ravalomanana dia tsy mila famontsoran-keloka. Raha ara-teknika, hoy izy, dia lalàna famontsoran-tsazy no azo ilazana famontsoran-keloka . Ny eken’izao tontolo izao dia ny sitrapon’ny daholobe, tsy manavakavaka olona na tombontsoa manokana izany. Ny famontsoran-keloka manerantany, hoy ity olomboatendry ity, dia manara-penitra, ka izay no nahatonga ny Filoha Ravalomanana ilaza fa famontsoran-keloka faobe. Ankoatra izay dia nambarany fa tsy fankalazana ny datin’ny 29Martsa teo fa fampatsiahivana fa nisy ny tolona nataon’ny Malagasy nanoherana ny mpanjanatany. Hatramin’izao, hoy Henri, dia mbola mitolona amin’izany mpanjanatany izany isika satria mbola misy frantsay mitady hanjanaka. Nisy ny mpitolona niray tsikombakomba tamin’ny frantsay, ka izay izay no iangaviana antsika hijery sy hanaramaso any amin’ny fokontany any. Tsy mitovy ihany koa ny zavamisy tamin’ny 2009, hoy izy, satia efa mihatery ny mpitondra fat. Misy aza milaza fa nenina bevava ny natao hoy ny fanazavana. Nanentana ny vahoaka ihany koa ny tenany mba ho mailo mandrakariva manoloana ny fanakorontanana ataon’ny sasany.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *