« Hainareo ny miditra, koa hainareo koa ny mivoaka » hoy ny filoha Ravalomanana

Niditra mivantana teo amin’ny kianjan’ny Magro ny Filoha Ravalomanana androany, toy izao ny fandikan-teny an-tsoratra tamin’ny laha-teny nataony:

« Fantatro fa zava-dehibe tokoa no mahatonga ny olona ho tonga marobe eto ,ny antony ahatongavanareo eto dia ny hamerenana ny demokrasia ahafahana miteny izay tiana takiana,hamerenana ny fiainana milamina tsy misy raorao ary tany tan-dalana.Izay no mahatonga ny olona manaja ny demokrasia .Tsy maintsy ataon-tsika ny hiverenan’ny demokrasia,tsy tiantsika raha i Madagasikara no atao ohtra ratsy aty afrika.Ny demokrasia dia fifidianana malalaka eken’ny rehetra sy handraisan’ny rehetra anjara ary eken’ny eran-tany.Ny tondro zotra irery ihany no ahatongavana amin’ny fifidianan malalaka ka ahafahan’ny vahoaka mifidy izay olona tiany hitondra azy.Efa tafapetraka ny ambaratom-pahefana takian’ny tondro zotra nefa misy ny sasany tsy manaja ny hafa ka lasa fankahalana sy tsy fitiavana no mibahana ao an-tsainy .Koa averiko eto fa I Madagasikara dia tany an-dalam-pandrosoana ary tsy misy firenena hanampy antsika raha tsy mampihatra ny demokrasia,milamina ny tany manaja ny tany tan-dalana.Mba hisian’izany dia ilaina ny fitoniana ara-politika, tsy misy olona tsy diso izany teto .tompon’andraikitra voalohany amin’izany isika mpanao politika.
Koa antsoina ny ray aman-dreny am-panahy hamitrana ny fihavanana,tsapa fa misy mihevitra ny tenany ho tsy maty manota,tsy matahotra na iza na iza.Amin’izao fotoana izao dia nalefa ny amnistia ary efa naneho ny heviny ny tato amin’ny ankolafy Ravalomanana .Izaho Filoha Ravalomanana manokana dia tsy mila amnistia,misy mantsy ireo diso adiresy izay milaza fa izaho no mila amnistia .Niady mafy ny CT sy ny CST mba hamoahana ireo gadra politika nandritra izay telo taona izay ,mijaly mafy mantsy ny vady aman-anak’izy ireo .Averiko indray fa tsy manam-pahefana ny fitsarana nitsara ahy,izaho tsy nividy avion ho an’ny tenako manokana na ny tany Daewo ho ahy na dia misy tsy mety amintsika aza tao.Tonga ny fotoana ampiharantsika ny artrikla faha20.Misy ny olona matahotra amin’ny fiverenako fa haka ny fananany aho ary ambarako eto fa izaho dia tsy haka izay fanananareo,na izany aza anefa dia avereno ny fananan’olona izay tsy anareo fa tsy mitondra soa ho anareo izany.
Averiko indray fa ny fiverenako eto Madagasikara diatsy azo ialana,tokony hifamela isika ary efa nambarako fa hafa ny omaly,koa ‘ndeha hojerentsika miaraka ny firenentsika.
Mamphery anareo aho ary mankasitraka ny firaisan-kinanareo ao amin’ny Governemanta sy CT ary CST,hainareo ny niditra tao ary hainareo koa ny mivoaka ao,fantatrareo ny tokony hatao .
Fifidianana malalaka no ilain’ny vahoaka koa raha misy olona matahotra ny fiverenako dia tsy izy izany olona izany.
Koa tonga àry ny fotoana koa sahia mivonona fa tsy ny fankahalana ny hafa no hitondra soa fa ny fifampiresahana eo amintsika ihany,mila mijery lavitra isika.
Koa mampanantena anareo aho fa tsy maintsy ho tonga eto Madagasikara ary mampahery anareo ny tenako. »

 

64 réflexions sur « « Hainareo ny miditra, koa hainareo koa ny mivoaka » hoy ny filoha Ravalomanana »

 1. Ataovy izay hatao ry dada fa efa tsy izy intsony ireo a!
  omany ny paika ady hafa fa efa maty heritreritra ary ve no andrasana??
  mijaly ilay vahoakaDada a!!
  Mba tė hifaninana mafy @ dadanay ery anie ilay Donto @ireto ZORIDIRANA avion narian’i frantay ireo e!
  Mapmė be ry dada fa aza mba badraodra ihany oah!!izao no tsy hirarahiany an’izay fianarana mba hianaran’ny
  ankizy sao hiohatra izao HABADOANY izao ny Zaza Gasy ka tsy azo hamarotana Fako toy izao, dia mba menatra
  dia hoe: azo maimaim-poana ????hi!hi!hi!!soavaly maty ary ve no mba hanome MAIMAIPOANA anao eo?????
  MANDREVY domelina !!!!!

 2. Amiko dia tsy tokony hanantena mihintsy ny hialan’ny foza moramora eo @ toerany eo isika vahoaka malagasy, raha hifanaraka @ fiaraha-mitantana ny firenena izy efa nataony ela

 3. Efa tonga ny MPANDOTO RANO atao hoe Jean christophe BELLIARD misolo an’i Satanie.
  Koa mitandrema ianareo, fa indrindra ianao ry Dada fa olona nalaza tany RWANDA ilay mpanjanaka io. Isan’ireo voarohirohy tamin’ilay Genocide organisé nataon’ny Mpanjanaka.

  Efa tsy ho vanona mihitsy ireto foza ireto fa manao izay hivarotana ny Tanindrazana , ka manaraka izay varotra ataon’i Domelina.
  Maty eritreritra ary tsy misy saina mihitsy fa toy ny alika mahita taolana.

  Ianareo Miaramila no tanjona, ka anareo no mieritreritra raha hitohy hanohana ny MPIVARO-TANIDRAZANA ianareo.
  Mitambara ary asehoy ny Fitiavanareo Tanindrazana. Adaboy any i Baomba, na azerao, na koa izay tianareo hanovana azy, fa iny no lehiben’ny Mpiaro ny Mpanjanaka.
  Izy no mahazo vola be, fa ianareo hitaky karama lava eo.

 4. Aleonay mitsangan-ko faty
  toy izay velona mandadilady mitebiteby fadiranovana!

  Lozitra sy potika ary vitavitaina mifanaraka amin’ny revin’ny HO GADRA putshiste daholo ny zavatra misy eto
  __

  Aleonay lavitra Force One, f’itony Airbus andaniana vola be nefa toa manana blema @ piste fohy toa ny misy eto dago, no efa ho à-rebus. Ka i Andry Rajoelina no déversoir-ndra Frantsa fanariany ny maloto no sady mamarotra an’i Dago ambolongany eto. Ny tenany moa efa prostitué hatry ny naha-PUB…. azy

 5. Araky ny teny hoe Démocratie, dia mbola hahazo fitenenana @ alalan’ny olom-boafidy ny vahoaka REHEFA TONGA tafaverina ny FANJAKANA LEGAL et donc reconnu international

  raha tany ty ka tsy ho tafa dien’izao ny fitsarana ireo habibiana rehetra nitranga taloha sy tao aorianan’ny coup d’état!

  Fa ankehitriny kosa, Dada ô: efa an-tenda beniany ny ainay, izay fomba fa indrindra fitandrovana ny aina tsy ho lasibatry ny jiolahy no laharam-pahamehana @ izao

  Voakaikitry ny amboa kely tiany i Andry Rajoelina: eny Ambatobe no farany henoko fa chantier en cours n’ireo mpandroba ireo…

 6. Tsy maninona fa aoka ho ataon’ny olona hoe adala aho, fa ny zavatra mba angatahiko amin’ny vahoaka malagasy, INDRINDRA ianareo mahafoy tena mamonjy fivoriana ao amin’ny Magro dia izao :

  MIANGAVY ANAREO HANAPARITAKA ERAN’NY NOSY NY SARIN’i DADA.
  fA
  I dADA IHANY NO HO AVIN’iMADAGASIKARA MALALANTSIKA.
  Tsy atakalo Tsy amidy vola.
  Misaotra.

 7. Asio cellule de priére maro isam-pokontany na isa,-bondron´olona ,mivavaka mafy ny ho viný firenena sy ny fiverenan´i Dada ,hiaro ny ainy izany aryhahalavo ny fahavalo.

  Hamafiso ny fivavahana fa iny no Basy sy apinga madaitra indrindra.

  Andriamanitra ô!! vonjeo ny FIRENENAY sy ny VAHOAK MALAGASY
  Andriamanitra ô ! tohano , tahio, ary arovy ny DADANAY SEM Marc Ravalomanana

 8. Ny tenako manokana aloha dia tsoriko fa tsy mila « fifamelàna » fa io « fihavananan-doza » io iany no nampitarazoka ny sortie de crise !!!
  Miala tsiny DADA fa aleo idée hafa no atao haingana.
  Ny arrangement na table ronde na pourparler tsy ao anatin’ny Dictionnaire n’ny DEVOLY !!!

 9. Izay mihintsy !!ary mbola tsy nahazo ilay 1 millions angaha i Deba hanaovana ilay
  fihaonan’izy 4 ?????
  Fa efa @ firy izao any aminareo any ry Baby???

 10. Efa minuit et demi aty Ranavalona a ! (Tsy heure Australie intsony fa efa nody).
  Manararaotra kely fa invitée ny akama rahampitso ka mety tsy afaka manoratra.

 11. Ahoana Lemena a!!hataoko fa nnoho ny fahendrenao no manosika anao
  hanoro hevitra tsara toy izao fa aza matahotra na misalasala oah!
  rehefa manao dia manao fa avelao ny olona hisaina izay hisainany fa hataovy tsara izay hataonao dia
  efa METY e!!dà koa ity toa lalina koh!!na izany na tsy izany ny vahoaka efa TOKA-PO ohatra ny siny ka tsy mahalala
  afa tsy rano ,dada ihany no endrasany sy handrandrainy ,minoa fotsiny ihany.

 12. Mahay manao lala-poza be mihintsy hono io Air Bus io dia tsy tara mihintsy hoy Domelina be.
  Fa ny teo aloha rehetra hono tara lava hi!hi!hi!!! mapmė bė!!!

 13. La Mouvance RAVALOMANANA MARC vient d’apporter à Tous sa perspicacité er de démontrer qu elle dispose des moyens de détruire des constructions politiques qui ont été échaffaudées pour embrigader , pour museler la démocratie..Petit à petit ,la Mouvance RAVALOMANANA MARC a dénoué les echeveaux destinés à piéger , à entraver , à piéger ceux qui se sont dressés contre les putchistes..
  –d’abord l’utilisation d’éléments payés et drogués l’Armée , de la Gendarmerie , de la Police et des milices privées pour intimider , pour terroriser , pour violer ,pour voler des Malgaches…
  L’emmoreg et le fis se sont calmés et ressemblent à des canards sauvages qui ont des chances d’être pourchassés
  le jour venu
  –puis les poursuites judiciaires non justifiées , des arrestations et des emprisonnements arbitraires ,qui ont donné une image de tribunaux d’exception à toutes actions menées par la justice.., orchestrées par la ministre des injustices et des stupidités judiciaires …
  La dernière prestation de cette « stupid girl « –égarée dans les pas perdus et du palais et dans les arcanes de la justice qu’elle ne parvient pas à comprendre justice—est représentée par la notion d’amnistie qu’elle a voulu ou qu’elle veut encore appliquer à un citoyen qui n’a jamais été condamné par un quelconque tribunal ,en l’occurence le Président de la République RAVALOMANANA MARC..

  Cette insistance à vouloir à tout prix neutraliser le Président RAVALOMANANA MARC Nous révèle au grand jour
  « la philosaphie  » qui anime ce pouvoir des putchistes : » LA LOI C’EST NOUS ! »
  C’est – à-dire que tout ce que ce pouvoir dicte , énonce constitue un décret , une loi
  que Vous ne pouvez pas contourner..si elle Vous est appliquée…
  –bientôt le citoyen Malgache va payer , sans une déclaration préalable un impôt citoyen ,qui rappelle la « capitation lors de l’administration coloniale « – hetra isan-dahy – payée par les hommes par an..

  La Mouvance RAVALOMANANA MARC , en quittant les réunions du CT et du CST ,qui ont été « en train  » de discuter de la fameuse aministie…, a porté es coups de pieds aux deux institutions ,au Premier Ministre qui n’ a pas réagi au bon moment et à rajoelina ,qui a cru qu’il a réussi de mettre en place les trois institutions qui caractérisent l’inclusivité et la consensualité !

  QUE NENNI !

 14. Mora ny mitsikera sy manaratsy ny olona mandray anjara sy manao ny tokony atao..
  Ary tsy misy zava-mora noho ny miteniteny foana..

  Misy maro no nitehaka fa tena nankasitrahan’ny Filoha ny fidirana tao amin’ny tondrpo zotra ,araka ny hevitry ireny olona ireny..
  Hoy ny Filoha :  » Hainareo no niditra ,tokony ho haionareo ny mivoaka ! »
  Raha olon-tsotra fisainana dia adikany toa izao io tenin’ny Filoha io :
  « Te hiditra tao ianareoi ,tsy nisy nanery anareo hiditra tao , koa mitadiava fomba hialanreo ,fa izaho andraikitro izany ! »

  Izao no fanraisako ny tenin’ny Filoha-izay tsy tezitra na kely aza
  momba io fandraisana anjara ny membres ny Ankolafy RAVALOMANANA MARC :
  « Voadinikareo tsara ny antony tsy maintsy nandraisana anjara , ary tsara ny fahatsapanareo izay antony tsy maintsy nandraisana anjara izay..dia nandray anjara ianareo..
  Raha misy seho-javatra mifanohitra amin’ny fahalalahana nidiranareo tao, ary raha misy fihetsika ny sasany tsy mifanaraka amin’ny teny ifampierana ( consensualité ) na manelmingelina ny farahana tsy manavaka (inclusivité ) dia anranareo ny mandinika na hijanona na hivoaka miala ianareo izany hoe : hainareo ny mitsara izay tokony hataonareo ! »

  ATSAHARO NY MITENITENY FOANA SY MANOME HEVIDISO NY FAMAKAFAKANAREO §
  SAROTRA NY MIAINA KOA TANDREMO NY TENY TSIAMBINA..
  AOKA TSY HITADY « FOANA  » IZAY HEVERINA FA TSY MIFANARAKA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC SY IREO OLONA NOTENDRENY
  –HO CHEF DE DELEGATION6NY MOUVANCE RAVALOMANANA marc OHATRA…

  Kilalao-jaza izany ary asan’ny tsy manan-katao ary toetra mamaofady satria mitady hampiady olona !

 15. Tsapanareo fa io fanambarana nataon’ny Filoha RAVALOMANANA MARC io dia nisy nanao famakafakana diso..Nazavaiko etsy ambony ny votoatiny tian’ny Filoha ho lazaina.
  Efa misy any Genève no mangataka ny fialan’ny mouvance r
  RAVALOMANANA MARC..!
  Ireto olona ireto dia ireo milaza azy ho légalistes fa tsy manohana ny Filoha ravalomanana marc ary tiany hiala ny mouvance ?ny TIM mba hahazoan’izy ireo maka ny toerana ary amin’izay dia izy ireo no milatsaka ho fidiana ,bia las députés maro an’isa (araky ny revi-gadrany ) dia hafaka hanongana indray ny Filoha RAVALOMANANA MARC:IO NO REVI-GADRAN’NY GTT X , Y , Z !

 16. Raha ny fahitako azy dia mbola tsy nisy firenena demokratika teto an-tany ka tsy nisy mpanohatra, ny tany misy didy jadona ihany no tsisy manohatra , na misy aza dia tsy afaka miseho masoandro.
  Marina ny tenin’i Dada fa … »tsy misy tsy diso zany teto… ». Ny fahatsapana izay heverina ho tsy nety rehetra dia fanoitra lehibe entina hanarenana ny ho avy.
  Miombo-kevitra @ HAZO AVO aho fa tsy hiala mora eo ireo efa tanana zatra mitsotra ireo. Ny fanaovana hetsika goavana toy ny tany liam-pivoarana sy fandrosoana ary fahalalahana rehetra ankehitriny no tokony atao; eny fa na dia hiafara @ fampiasan-kery aza, satria averiko indray fa tsy hiala mora eo zany ireo, ary tsy manana finiavana velively hamaha ny olana. Ny actions rehetra ataony hatramin’izao dia manao izay hitarazohan’ny raharaha mba hijanonana ela @ teteza-mita.
  Tokony hatoky tena isika fa tsy olonolom-poana ireny demonstration de force t@ fitsenana an’i Dada ireny, saingy mangina ve ny vahoaka dia araraotina toy izao, mino aho fa ampy izay!!!
  Raha mivondrona ny herim-bahoaka sy ny tafika izay tonga saina manao ny hetsika, dia minoa ahy ianareo fa hahazo mora ny fankatoavana iraisampirenena (sauf 2 ou 3 pays) ny tolona atao; satria fanjakana tsy izy no arodana, ny mahasaro-piaro ny fianakavianmbe iraisampirenena dia ny manongana ny fanjakana voafidim-bahoaka fa ity tsy izy!!!
  Avelao hivadika ho mpanohitra izay voahongana eo avy eo tsy olana izany, fa ny fanaovana ny marina sy ny tokony ho izy avy eo dia manda fito sosona hiarovana ny tolona natao.
  Koa alao hery ary rey olona,efa maro ny vahoaka vonona hanohana ny hetsika fa manainga anareo mpitarika mba hanana fahasahiana hijoro amin’izay!Hoy Dada hoe …HAINAREO NY MIDITRA DIA HAINAREO KOA NY MIVOAKA…rehefa tafavoaka ianareo dia tohizo ety ivelany ny hetsika rehefa tsy tafita tao anatiny, raha tsy izany dia hotsaran’ny olona ho miray tsikombakomba @ fanetriben’ny firenena ianareo.
  MASINA NY TANINDRAZANA.

 17. Aleo izy tenany mihitsy no milaza fa « NANAO FAHADISOANA IZY ». Tsy fahadisoana kely io an! « VONO OLONA, FANODIKODINANA VOLAM-BAHOAKA AN-TAPITRISANY DOLARA ».
  Tsy miady tsy miady fa ny kobay an-kelika ihany. Miantso fihavanana, kanefa manarama olona « miaramila » hamono ny Filoha Andry. Atao ahoana ny hihavana @n’olona manana vraie nature haineux otran-dRaosy!
  Dia ahoana, tsy marina foana ve ny tenin-dRabe? Tsy maintsy vita woa ny fandaniana io loi d’amnistie io na hanao na tsy hanao ry Mamy sy ny ekipany! de marina ny an-dRaosy woe hainareo ny miditra, tokony hainareo koa ny mivoaka, de hanao izany ve ireo? Aza avela hanao ultimatum intsony, fa tonga de mametraha démission collective; sur papier, datée et signée, de ho hita eo, raha tena tia tanindrazana marina ireo, na tsy hahafohy seza! kely de kely ny finoako aloha @izay hanao démission izay!
  De modia @zay ary Raosy raha hihinan-kinininina a! @zay, ho tsapanao koa ny fangirifirian’ireo olona novoinao sy nogadrainao ireo, rehefa manao vacance ao TSIAFAHY enao.
  Mba manao antso hanafahana ireo gadra ireo ianao, mitabataba ny momba ny demokrasia, kanefa tamin’ny andronao no tena pire ny mahazo ny olona mba milaza ny marina sy ny hadalana nataonao. Télévision mandefa ny sarin-dRatsiraka fotsiny aza, de nakatonao, sy nanenjehanao ny tompony. Ireny le woe mikitikitika vodin-tsoavaly, sy toy ny mpamosavy malemy, de mahatantesa valin-kitsaka.
  Aza manantena ny SADEC Ramamy ô! izy no nandrafitra io loi d’amnistie io, ary tsy handrava izany velively. De inona no mamparary saina, raha mahazo antoka nareo sy ny rainareo, fa tsy mila amnistie e! modia haingana ny fanafody. Tsotra de tsotra izay, fa tsy tokony hila kisa @izay efa voasoratra. Hatramin’ny nanasoaniavanareo a’io FDR io, sy ny nidiranareo tao @ tetezamita, de nofandrian’ny olona sy nolalaovin’ny olona tanteraka ianareo. Io ane le nolazaiko ry Solo Razafy, fa be de be ny SAGNAGNA aminareo, hatrany an-tampony ka hatrany @ Magro e!
  Mba minoa ihany woa an-dRabe, fa izy tsy miteniteny foana izany. Mitranga daholo zay nolazainy mialoha. Tsotra io e! mahaiza fotsiny mamantatra woe, iza no adversaire politikako? De jereo ny action-ny, hatraiza ny zavatra vitany sy efa nataony? De ireo no raisinareo tsirairay sy hihadianareo hevitra point par point, zay nareo vao mety hahita fahombiazana. Mba heverinareo moa fa tian’ny olona ny mametraka an’i Mamy ho Pd CST? Ry Botozaza ho vice PM, ry Hanitra ho vice CST? Misy antony io, haute politique. Raha misy ny tsy fahombiazanareo, aza mijery an-dRajoelina, fa ireo jerena, ary @ CI de ireo no résponsables. De akombony vava rehefa sagnagna sy tsy mahay politika, fa na de ny Rainareo miteny vendrana tsy manana language politique na de kely aza! de mijanona eo foana fa lasa ny olona e!

 18. Rehefa tsy mahafantatra hoe Président-n’ny inona i Mamy Rakotoarivelo, tokony HANGINA ny MISSKELY ! Basse politique des BASKART lava izao !!

 19. Ary ity politikin-dRaosy sy ny taranany ity moa ry KM mba politikan’inona! politikan’ny hautkart ve? An!an!an! SAGNAGNAKART PERDANTS lava zao! tsy haninon-tsy haninona intsony e! tsisy hambara, mi-chapeau sy mandohalika tanteraka face @ Zandry, imperturbable! henjana an!

 20. Osy!osy!!tena tsy matilolo mihintsy ilay osy a!!tsy maintsy mailo dadanay e!
  Matahotra Osy mafy ny MPAMS Mpanomposampy marina!!!
  Tsy maintsy miaro tena ny dadanay @ vorika haterakareo MPAMS ireo ravôpl a!!hi!hi!hi!!!!!!

 21. Misaotra anao Ranavalona, fa misy porofo ankehitriny fa tsy miteniteny foana aho namoaka hoe misy OLONA MPAMADIKA MAZAVA ao amin’ny Akolafhy Ravalomanana.
  Mba tsy petit suisse daholo ny olona. 😉

  Fa mba tiako ihany koa ny manamarika fa :
  NA INONA NA INONA hatao amin’ny Fifidianana dia TSY MAINTSY MITODIKA amin’ireo miaramila isika. Ary na ny foza aza dia ho hitantsika eo fa hanao izay hanatonany hatrany ny miaramila izy.
  Koa aoka isika MPANOHANA an’i Dada, mba tsy hanao teny mahery mikasika ny miaramila INTSONY, satria, ho tonga ny fotoana izay mba tsy maintsy hatongavany saina hoe :
  TSY HO VERY FANAHY SU VONINAHITRA MANDRAKIZAY IZY

 22. TSY MAINTSY MISAINA NY MIARAMILA fa tsy ho azo vidiana toy ny hanovan’ny foza azy mandrakizay izy.
  Koa anjarantsika ny MIANTSO SY MANOME HERY ireo miaramila ireo,
  MBA HIOVA FENITRA,hanavotra ny voninahiny,fa TSY MAINTSY HIOVA NY FITONDRANA na eo i Dada na tsia.

  Koa manao antso avo ny miaramila isika mba hivaoka amin’ny fiheveran’i Domelina azy.
  Ho tonga izy mba tsy ho andevon’ny Mpanjanaka, fa hanana ny maha-izy azy, satria ny voninahitry ny miaramila dia TSY AZO VIDIAM-BOLA MANDRAKIZAY.
  hO TONGA SAINA AMIN4IZANY KOA ANIE ISIKA VAHOAKA MANOHANA AN4I dADA? NA MANOHANA NY ARA-DALANA.

 23. Fanitsiana kely Ranavalona a!
  Tsy ny Foza no afaka hamporisika ireo MPAMADIKA ireo, fa ny Vozongo mihitsy. Voan’ny tambitamby sy lango malefaka dia kevoka mila dera mahavita mamadika.

 24. Mahalatsaka ity de8 ity ka, taiza no nahalalany izany demokrasia izany, taiza no nahalalany izany fifidinana malalaka izany.Ny tvm sy ny rnm ary teto tsy nisy opposition navela hiteny na ny iray aza tam ny androny, ny Hala-bato no niainana nandritra ny 7 taona.
  fa ny tena loza dia hoe tsy mila amnistia fa tsy nanao ratsy, izany dia tena fanambaniana ny Gasy mihintsy, sy fanaovana tsinontsinona ny ran’ny malagasy izay nalatsany,Tena diable en personne. Fa ireto fanatika azy ireto dia efa sure ho lasa zanaka devoly hanaraka azy raha tsy mivavaka.

 25. ZAO NO ZAVAMISY RY ZALAH, MISY NAMAKO CT AVY @ TGV ZAY OA NY TANJONA DIA TARITINA TSIMORAMORA IHANY NY TETEZAMITA NADIA 10 TAONA AZA KA TSY MAINTSY HO RERAKA NY MPANAO POLITIKA TSY MANAMBOLA KA HANGATAKA HIARAKA @ TGV IHANY NY FARANY SATRIA NAHANINA HOANINA AZA TSY HO HITA NY ANY PR ZAFY MOA EFA NIVADIKA NY 99% NY EKIPANY NY ANY RAVALO DIA EFA MANOMBOKA MIRESAKA AMBADIKA @ TGV MBA TSY HO VERY TOERANA. FIHINY DIA MAHAIZA MANDINIKA NY ZAVAMISY IHANY FA AZA METY ATOA TOHATRA, ELA ZAY TELO TAONA ZAY KA ZAY TSY NAHAZO TOERANA IHANY NO SAHIRANA ETO

 26. RAHA TENA TIA DADA IREO ILONA IREO DIA AVERENO I ALAIN ANDRIAMISEZA HITARIKA FA INY IHANY NO SAHO MANOHITRA ETO FA ANKOATRY ZAY DIA OLONA MITADY SY MANAMAFY NY SEZA IZAY IPETRAHANY DAHOLO FA TSY AHAVITA NINONINONA AKORY

 27. Izay miovaova anarana, aoka izy hanovaova anarana fa rehefa mahalala hoe iza no manoratra dia efa ZAVA-DEHIBE izay. Tsy any mhitsy no atao hoe tolona, fa ny reska mandeha amiko.

  Na tondrozotra na tsia, ny tanjona adino TANTERAKA, dia tsy ny fidirana hifanadamina amin’i Domelina akory, fa
  NY HANDROAHANA an’i Domelina sy ny Mpanjanaka.

  Ingahy Celestin, aoka izay ity resaka lavabe ataonao ity, fa tena miaraka amin’ny FAMPANDRIANA adrisa fotsiny. Mivoana tanteraka amin’izay tanjona tokony arahina ny resaka ataonao. Ary raha ny tenako manokana, tsy mba mamaky mihitsy ny rediredy ao aho. Miala tsiny aho satria mba mpanohana ihany ianao, anefa efa nilmaozan’ny andro ny teti-kadinao, fa ny olona akory tsy adala sy tsy mandinika, FA MAHALALA TSARa? ARY METY MAHALALA LAVITRA NOHO IANAO ; aMIKO DIA NY MIFANAJA SISA NO TENA làlana tsar miaraka aminao.

  Mazava ankehitriny ny amin’i Botozaza, Ihanta Razafimandranto, ary Ravatomanga, fa ampio an’i Beriziky izay dia ho tsapa fa tsy iray na roa, no MPAMADIKA fa misy maromaro mihitsy.

  – Nahoana i Ihanta no tsy mba hita miaraka @ Rakotoarivelo izay voaheloka mafy ?
  – Nahoana i Botozaza no tsy hita instony eny anilan’i Me Hanitra?
  – Nahoana i Beriziky no hita miaraka amin’i Dolin Rasolosa tamin’ny fahatongavn’ny Air Bus ?
  – Nahoana no najary ohatrany mangatsiatsiaka Naika Eliane, miaraka amin’i Rakotoarivelo sy Me Hantra sy Rakotoamboa sy Ravelosn ?
  – Mba nisy fiarahana ve ireo ?
  Rehefa miaraka ireo, dia eo no ahalalàna hoe :
  Misy ny firaisan-kina sy fiarahana mitolona ary tsy misy mpamadika intsony.
  Ampiaraho i Botozaza sy Raveloson sy Rakotoamboa, dia hivandravandra eo ny mpamadika.
  Ny tena mampalahelo dia ity Ihanta Razafimandranto, olona nogadrain’i Domelina anefa nivadika tanteraka ka manao sotrobe lava-tango misolelaka, noho ny fitiava-tseza.
  Mba hitantsika nanotrona an’i Me Hanitra, izay Vice Prezidan’ny CST ve izy ?
  Justine Tsiranana(foza no namany) ry Botozaza sy ireo volongita mifandray tendro amin’ny Foza no falehany, satria efa maty lolosy voavidy (hatramin’ny vodiny).
  Izay no reka ataon’i L E M E N A.
  Ambava omana, am-po mieritra.

 28. Politika ity ry KM, ary tsy ianao no ho atoro izany, fa tsy tsara loatra angamba ity manao teny tezitra ity ! Sa efa miomana ny hifindra ?
  NY FIRENENA ALOHA VAO ny an’ny tena , TSY interessé e ! 😉

  An-koatra izay dia mba misy teny kely ho an’ny GTT -IdF !

  Mba inona no hetsika ataonareo raha mijery ny hezaka ataon’ny GTT International ???
  Sao mi-wawawa be loatra nefa tsy misy hetsika atao firy e ????!

 29. Raha tsorina aloha ny resaka dia tena tsipaka am-bavafo mihitsy no nahazo an-dRavalo sy ny mpomba azy tamin’iny nahalany ny lalàna momba ny amnistie iny. Tena KO tanteraka mihitsy ry zareo satria nanantena ny handresy nefa tena montsana tenteraka. Azo ambara fa tena nokakerin’ny amboa kely tiany ihany ry zareo satria na ny Sadc aza izay nolelafin-dry zareo mihitsy dia toa tsy miraika amin-dry zareo intsony. Efa tsapan’ny Sadc tokoa manko fa tena olo-meloka tanteraka ingahy Ravalo, ary ny porofo rehetra dia mitohaka amin’ny tendany izay manmbara fa i Ravalo mihitsy no nanome baiko nampamono olona tamin’ny 09 février 2012. Tsy mendrika ny famotsoran-keloka izy hoy ireo Tompon’andraikitra ambony ao amin’ny Sadc. Notsipihan’ireo olona ambony ao amin’ny Sadc nefa fa afaka mody ingahy Ravalo, miverina an-tanindrazana, saingy tsy maintsy miatrika ny fitsarana malagasy izy, ary tsy maintsy manaiky ny didm-pitsarana izay efa mipetraka momba izany. Naharihari’ireo Tompon’andrikitra ambony ao amin’ny Sadc àay fa tena mihoson-drà tokoa ny tanan’ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc ka manan-jo feno ny fitsarana malagasy hampihatra ny sazy farany mafy indrindra. NySadc rahateo moa dia efa nanambara am-pahibemaso fa tsy manan-jo hitsabatsabaka amin’ny raharaham-pitsarana malagasy. Ny notsipihany dia ny hoe anjaran’ny fitsarana malagasy no manana fahefana feno hanasazy ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc sy handefa azy eny Tsiafahy raha ilaina izany. Koa hoy izahay amin-dry zanak’i dada hoe: « am-bava homana, tompoko, am-po mieritreritra. »

 30. Raha tsorina aloha ny resaka dia tena tsipaka am-bavafo mihitsy no nahazo an-dRavalo sy ny mpomba azy tamin’iny nahalany ny lalàna momba ny amnistie iny. Tena KO tanteraka mihitsy ry zareo satria nanantena ny handresy nefa tena montsana tenteraka. Azo ambara fa tena nokakerin’ny amboa kely tiany ihany ry zareo satria na ny Sadc aza izay nolelafin-dry zareo mihitsy dia toa tsy miraika amin-dry zareo intsony. Efa tsapan’ny Sadc tokoa manko fa tena olo-meloka tanteraka ingahy Ravalo, ary ny porofo rehetra dia mitohaka amin’ny tendany izay manmbara fa i Ravalo mihitsy no nanome baiko nampamono olona tamin’ny 09 février 2009. Tsy mendrika ny famotsoran-keloka izy hoy ireo Tompon’andraikitra ambony ao amin’ny Sadc. Notsipihan’ireo olona ambony ao amin’ny Sadc nefa fa afaka mody ingahy Ravalo, miverina an-tanindrazana, saingy tsy maintsy miatrika ny fitsarana malagasy izy, ary tsy maintsy manaiky ny didm-pitsarana izay efa mipetraka momba izany. Naharihari’ireo Tompon’andrikitra ambony ao amin’ny Sadc àay fa tena mihoson-drà tokoa ny tanan’ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc ka manan-jo feno ny fitsarana malagasy hampihatra ny sazy farany mafy indrindra. NySadc rahateo moa dia efa nanambara am-pahibemaso fa tsy manan-jo hitsabatsabaka amin’ny raharaham-pitsarana malagasy. Ny notsipihany dia ny hoe anjaran’ny fitsarana malagasy no manana fahefana feno hanasazy ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc sy handefa azy eny Tsiafahy raha ilaina izany. Koa hoy izahay amin-dry zanak’i dada hoe: « am-bava homana, tompoko, am-po mieritreritra. »

 31. Révocation et remplacement du Dr Joseph Randriamiharisoa

  Le Pr. Zafy réclame la démission de Andry Rajoelina

  Le ministre de l’Environnement et des Forêts, Dr. Joseph Randriamiharisoa, a été limogé en raison de « violation grave et flagrante à l’endroit du décret n°2010/141 du 24 mars 2010 qui interdit la coupe, l’exploitation et l’exportation de bois de rose et bois d’ébène à Madagascar. Malgré les multiples rappels à l’ordre qui ont été évoqués en Conseil des ministres, ces actes illégaux ont été pris par le ministre en violation du principe de la hiérarchie des normes et créent ainsi une source de désordre. Cela constitue une faute grave menaçant les actions et la cohésion du gouvernement de transition d’union nationale, ce qui est d’autant plus intolérable dans la mesure où nous faisons tous les efforts pour renforcer l’état de droit dans notre pays ».

  Ce sont les motifs officiels de l’abrogation de sa nomination en tant que ministre. La décision de le limoger a été officialisée par le président de la transition le 6 avril dernier si l’on s’en réfère à la lettre du président de la transition adressée au Premier ministre. Dans cette lettre, le président de la transition demande au Premier ministre, d’abroger le décret nommant Joseph Randriamiharisoa, ministre, d’une part et d’autre part, de faire le nécessaire auprès de la mouvance Zafy pour obtenir une liste de noms pour que le président de la transition puisse choisir et nommer celui ou celle qui succèdera au Dr. Joseph, ceci conformément à l’article 6 de la feuille de route qui indique qu’en cas de révocation d’un membre du gouvernement, il sera remplacé par un autre membre de son groupe de provenance politique selon les mêmes règles de procédure de nomination.

  En réponse à cette demande, le Pr. Zafy fait comprendre au Premier ministre Omer Beriziky, qu’« il faut remplacer en premier Monsieur Andry Nirina Rajoelina qui a transgressé les dispositions de la Feuille de route dès la nomination des membres du Gouvernement… », parce que les ministres ont été recrutés par le président de la transition et « intégrés dans son quota suivant les prérogatives présidentielles ».

  Autrement dit, le Pr. Zafy persiste et signe qu’il n’a rien à voir avec la nomination du Dr. Joseph Randriamiharisoa mais qu’il y a eu usurpation de titre ou du moins abus lorsqu’on dit que ces ministres sont de la mouvance Zafy. En tout cas, l’ancien président estime que le président de transition doit plutôt « présenter des excuses au Dr. Joseph pour l’avoir induit en erreur en l’intégrant dans le gouvernement sur……… un faux quota (sic) ».

  Quant au motif de remplacement et qui a trait au bois de rose, le Pr. Zafy réitère ses accusations contre Andry Rajoelina et consorts. Pour une fois, ajoute-t-il, le président de la transition a raison quand il dit vouloir agir avec sévérité,
  – mais il faut qu’il l’applique contre sa personne car il se comporte comme étant au dessus des lois.

  Et le Pr. Zafy de citer pêle-mêle les affaires pour lesquelles il l’accuse :
  – bois de rose, permis miniers, trafic d’or, société Kraoma, Alouettes II, et les comptes de dépôts…

  le Pr Zafy Albert interpelle alors la communauté internationale, notamment la SADC, « à saisir tous les comptes bancaires des réseaux mafieux et criminels liées au dépeçage du pays ».

  Mieux, il invite le Premier ministre à saisir la SADC pour clarifier les rôles et les pouvoirs entre la Primature et la Présidence et pour dénoncer la « pratique de chef de bande » afin de remettre la transition sur les bons rails. Du pain sur la planche pour le Premier ministre qui doit donc assurer l’intérim de ce ministère très sensible car finalement la mouvance Zafy ne lui fournira pas de nom mais en plus, il doit prendre en main la transition si l’on a bien compris ce que réclame la mouvance qui l’avait proposé.

  Recueilli par Bill  Merci Mr le Pr Zafy, on ne peut etre plus clair !!!Lemenanjara 😉

 32. Mazava ankehitriny ny amin’i Botozaza, Ihanta Razafimandranto, ary Ravatomanga, fa ampio an’i Beriziky izay dia ho tsapa fa tsy iray na roa, no MPAMADIKA fa misy maromaro mihitsy.

  – Nahoana i Ihanta no tsy mba hita miaraka @ Rakotoarivelo izay voaheloka mafy ?
  – Nahoana i Botozaza no tsy hita instony eny anilan’i Me Hanitra?
  – Nahoana i Beriziky no hita miaraka amin’i Dolin Rasolosa tamin’ny fahatongavn’ny Air Bus ?
  – Nahoana no najary ohatrany mangatsiatsiaka Naika Eliane, miaraka amin’i Rakotoarivelo sy Me Hantra sy Rakotoamboa sy Ravelosn ?
  – Mba nisy fiarahana ve ireo ?
  Rehefa miaraka ireo, dia eo no ahalalàna hoe :
  Misy ny firaisan-kina sy fiarahana mitolona ary tsy misy mpamadika intsony.
  Ampiaraho i Botozaza sy Raveloson sy Rakotoamboa, dia hivandravandra eo ny mpamadika.
  Ny tena mampalahelo dia ity Ihanta Razafimandranto, olona nogadrain’i Domelina anefa nivadika tanteraka ka manao sotrobe lava-tango misolelaka, noho ny fitiava-tseza.
  Mba hitantsika nanotrona an’i Me Hanitra, izay Vice Prezidan’ny CST ve izy ?
  Justine Tsiranana(foza no namany) ry Botozaza sy ireo volongita mifandray tendro amin’ny Foza no falehany, satria efa maty lolosy voavidy (hatramin’ny vodiny).
  Izay no resaka ataon’i L E M E N A.
  Ambava omana, am-po mieritra.

 33. Le niveau d’instruction du PHAT rajoelina dit : ANR /

  « Quelques erreurs de français ou de grammaire relevées dans la lettre de ANR que lui même n’a pas relevées avnt de signer :

  Par exemple :
  Au lieu de « abroger le ministre … », il faut dire « abroger le decret de nomination du ministre….. ». Mais comme il s’agit d’un decret présidentiel pris en conseil des ministres, c’est ANR(andry nirinareo rajoelina) lui même qui doit procéder à l’abrogation dudit decret.

  Au lieu de « mes considérations distinguées….. », il faut dire « ma considération distinguée ».

  C’est minime dira un certain forumiste, mais c’est surtout la preuve d’un niveau d’éducation insuffisant. Faîtes ce genre de fautes dans des correspondances internationales, et vous verrez les résultats. »
  Tout à fait Jansi!!!

 34. Tena tolaky ny hehy koa aho amin’ilay fomba fanontanian’i Bavy !!
  Fa miverina kely @ ilay tena Dokotera Randriamiharisoa aho aloha :
  vakio anie e :
  « On le sait, tout est bleu quand on est membre du régime. Un retour brutal à la réalité renvoie cependant à ouvrir les yeux.
  – Pour sa part le Dr Joseph Randriamiarisoa, ex-ministre de l’Environnement et des Forêts a affirmé qu’Andry Rajoelina est impliqué dans du trafic de bois de rose.

  Cela ne constitue pas une révélation en soi, sauf que cet ancien ministre a ajouté qu’un jeune opérateur économique fortuné et très connu de la Capitale coopère avec….. le locataire d’Ambohitsorohitra. Un opérateur chinois quant à lui serait chargé de la correspondance avec l’étranger. »

  Tena mpangery an-joro tokoa marina ilay TGV an !
  Rahariva aho mandefa hira ho an’ise ry bavy a !

 35. La Mouvance RAVALOMANANA MARC ,vilipendée par des vauriens qui se prennent pour juges et se comportent comme procureur et comme maîtres stratèges en politiques ont demandé la démission de ses membres des institutions de la transition et qui prétendent maîtriser les dispositions statutaires et réglémentaires de la SADC en criant : » TSY NY SAC NO TOMPON’I MADAGASCAR » et de soutenir mordicus et farouchement que la SADC n’a pas à s’immiscer dans les discussions sur les articles .Cet homme de grande intelligence doit savoir qu’un traité (la feuille de route ) constitue un TOUT ,indivis comme la République .
  Et il a osé me faire des insolentes remontrances que je dois réfléchir avant de donner mon avis !
  Quel imbécile alors !
  Ceci mis à part , la Mouvance RAVALOMANANA MARC avance , connaissant et possédant très bien les subtilités des négociations dribble avec brio et avance son pion…!
  Quand j’ai prédit que les putchistes ,perdant de leur superbe et se trouvant aux bords des précipices , risquent gros car au point où ils en sont ,il ne leur reste que deux possibilités :
  —une : reculer et baisser pantalons
  —deux; avancer et finir à la Cour Pénale de Justice ,ce qui aurait dû être effectué dès le début.., sans l’interposition de la france à l’ecat (Antanimena) où rajoelina est monté à bord de la voiture offielle de Madame GIRARDIN ce 17 mars 2009.

  Moralité : tenez bon et suivez scrupuleusement votre plan d’attaque..
  N’écoutez pas les enfoirés qui viennent de démontrer lamentablement leur insignifiance !

 36. Raha niverina nijery ny soratra nataoko teto nandritry nyiray volana ,dia tsy nahita « phrases  » iray aho niresaka na niteny an’ty ki…drambo ‘ty..
  Fa vao tsy ampy erin’andro izay no tonga fofona irery teo ,ary izany dia tao aorian’ny kabarin’ny Filoha RAVALOMANA MARC ary nitenenany tamin’ireo solontenan’ny Ankolafy RAVALOMANANA MARC ao amin’ny andri-panjakana..
  Iarahantsika mahalala ny teniny manao hoe :
  « Hainareo ny niditra koa tokony ho hainareo ny mivoaka ! »

  Ireo mpandray an-tendrona sy ireo niandry teny manameloka ny solontenan’ny Ankolafy ao amin’ny andri-panjakana dia nihazakazaka niteny tetsy sy teroa fa tena tezitra ny Filoha RAVALOMANANA MARC ,ka tsy nitsitsy ireo solontenan’ny Ankolafy voalaza etsy ambony…

  Ho an’ireo mpanenjika ny chef de délégation RAKOTOARIVELO MAMY
  dia tena fanamelohana mazava no nataon’ny Filoha RAVALOMANANA MARC..

  Dia tao aoarian’ iny seho-javatra iny dia niteny ilay ki..drambo ary nisefosefo be ary nanao teny tsiambina ,niantso ny rehetra hiala fa mampinditra an-kizo ny Firnena.
  Dia niteny , nanaratsy azy aho : tsy itako atrizao ny tena antony mazava sy ny dikan ‘ny hatezerany amiko ,izay tsy mifandray aminy..Misy teny eso ataony etsy sy eroa..

  Fa izao no fandinihiko n y antony nampisafaoka an’i ki…drambo..

  Manana « tour de veille  » izy ireo ( ny légalistes tsy manohana ny Filoha RAVALOMANANA MARC..) ary manaraka akaiky ny fizotran’ny toe-javatra politique araka ny fisainany izy ireo..Ary ny tena tsy zakan’izy ireo dia ny toerana misy an’Andriamatoa RAKOTOARIVELO MAMY ( izay enjehan’izy ireo tahaka ny nanenjehana an ‘Andriamatoa FETISON ) Mihevitra izy ireo fa tapahana ny lohan’ny ankolafy sy ny TIM ary itsofohina ny TIM dia ho mora ny maka ny TIM (teik ‘i Lahiniriko izany , izay nampiarin’i zoarimihaja sy hélian ary émile vazaha)..Tratra ny fikan’ireo teto Paris tamin’ny 20 février 2007 ary namorona ny gtt hélian sy émile ,izay nivaky telo: gttIdF , gtt Genève ( izay niavian’ny naika Eliane )dia misy gtt fahatelo..!
  Ireo no nihetsiketsika sy mamoha varavarana midanadana : izay zavatra na fivorina izany na conférence vitan’ny hafa dia tonga eo amin’ny famaranana izy ireo ,dia miseho toa ny mpandray anjara !

  Tany M.kara dia niatrika ady sarotra ny ankolafy RAVALOMANANA MARC to amin’ny CT sy ny CST mikasika ny andininy tondro zotra 16, 17 ,18 20 ary mikaska ny aministie..
  Niditra ao amin’ny andri-panjakana ny membresn’ny ankolafy ,dia iny niainga ireo feo tezitra fa hoe tsy nahazo « autorisation » tamin’ny Filoha RAVALOMANA MARC
  rizareo..

  IZAY NY TABLEAU…

  Dia nisy kabarin’ny Filoha ny 14 avril teo..
  Iny phrases roa no tenenin’ny Filoha iny no noraisin’ireto « légalistes « mitady hanongana an’ Andriamatoa RAKOTOARIVELO MAMY ho marikin’ny fitsahan’ Andriamatoa RAKOTOARIVELO MAMY tsy ho chef de délégation intsony..

  Dia Anareo ny mamaky izay nosoratan’i ki..drambo !
  Nihevitra ve ity olona tsy manana anarana ity fa tonga ny fotoana hidirany amin’ny tantara…dia nilaza izy fa tsy hanoratra intsony eto amin’ny Mydago…kanjo toa mbola eto ihany..

  Ny momba ahy dia efa ela izy no tsy mahatty ny soratra ataoko..Nanaratsy ny accords de MAPUTO ,izay no tohanako..Tsy rava ny accords de MAPUTO noho ny ezaky ny SADC..Resy i ki..drambo !
  Dia nangina tsy niteny izy ..atramin’ny erina’androiray izay dia io TEZITRA ,NISEFOSEFO ARY NANOMPA SY NANOME TSINY AHY OHATRANY IZAHO NO
  NANINONA AZY..

  Izao ny hevitro : il a cherché :
  –à me décrédibiliser sur ce forum ,même certainement fait tout pourque je sois blacklisté..
  –il cherche à me décrédibiliser au sein du TIM à MADAGASCAR ,au sein de la Mouvance RAVALOMANANA MARC
  –il c herche à me décrédibiliser auprès de ceux qui entourent le Président RAVALOMANANA MARC..
  Et pour m’en dormir ,lui et son lemaire disent à gauche , à droite que je suis un coup légaliste type gtt ,un coup ratsirakiste.., ue autre fois quelqu’un qui est refusé partout (tanananews que je ne onnais pas..).

  Mes chers chiens de chasse , mettez-vous dans vos têtes vides que voici bientôt je suis à l’internet : j’ai vu des vertes et des pas mûres et des plus coriaces mais plus honnêtes que vous des contribuable , des DingDingo.., des assidu , des républicain.., des indépendant..
  C’étaient des vraies bagarres politiques mais jamais des insultes ni des attaques personnelles et professionnelles..!

  Et toutes ces bagarres nous ont grandis et mûris !

  Avec vous ,c’est des pertes de temps..Il n’ y a rien à cirer !

 37. Hoayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy !!!!! Miteny irery ny anareo !!!!!!!!!!!
  Hi hi hi hi !

 38. LETTRE ADRESSEE A TOUS LES MALGACHES D’ICI, D’AILLEURS DE PARTOUT SOUCIEUX DE LA SITUATION ACTUELLE DU PAYS !

  Le télescopage de nombreux évènements pouvant concerner la situation poliique à Madagascar Nous oblige à bien scruter autour de Nous (Afrique , Europe ,Océan Indien t chez les incontournables USA..) car il me semble que Nous sommes repliés sur Nous-mêmes et ne savons rien de ce qui se passe ailleurs : il st vrai que le manque de sources d’information (radio, tv , presse écrite onéreuse pour le Malgache qui doit trouver ce qu’il doit faire manger à sa famille chaque jour..
  Internet joue un rôle important avec nos relations avec nos compatriotes..Un hic actuellement , les messages par l’opérateur Orange ne passent : j’ai eu deux fois la surprise..Alors j’ai changé d’opérateur pour Madagascar..!

  Il faut envoyer des nuvelles par internet au Pays : ils en sont friands..Ils Nous lisent contrairement aux dires de ces écervelés qui se sont noyés dans un verre d’eau..avec les désinformations sur les responsabilités de la SADC sur le processus de mise en oeuvre de la feuille de route !

  Quels sont ces faits , pouvant concerner l’évolution positive ,optimiste de la Politique à Madagascar..

  ..En premier ,car cet évènement crève l’écran c’est l’élection présidentielle en France.
  Et comme le Président sortant a beaucoup agi,pour les intérêts français tout en méconnaissement superbement ceux des Malgaches ,sur le contrôle très colonial de la Politique générale ( socio-économique ,financière , politique )de MADAGASCAR..
  Cette élection présidentielle en France Nous intéresse surtout por les résulats..
  Mais d’ores et déjà ,ls supputations ,les prospectives , les sondages sur les intentions des votes des français ne peuvent passer inaperçus..et on ne parle ue de cela.
  Il y a de fortes présomptions que les électeurs de Gauche(HOLLANDE 30% ,MELENCHON 12%) avec 8 à 9 % de lepénites , 5à6% de modem et quelque 4% de verts plus l’extrême gauche fassent la différehce le 6 mai 2012 avec marge d’erreurs de + ou – 4%

  Cette analyse découle de ms observations..

  Que faut-il en penser ?

  Que les putchistes et rajoelina sont aux bords des précipices ,car je vois mal la Gauche se préoccuper de rajoelina mais surtout de continuer cette politique coloniale éhontée menée par l’équipe sortante..Certes ,la France a des intérêts à M.car ,mais cela ne veut pas dire « détruire , la structure socio-économique des Malgaches « ..
  Comme tous Pays civilisés ,la France a intérêt de cesser cette spoliation des Malgaches et même par mesures compensatoires doit Nous payer ces pratiques de prébendes dont les Malgaches ont été victimes…ce ne serait que Justice et gage des relations futures à améliorer..
  ..La récession semble toucher certains Pays d’Europe excepté ceux qui sont déjà dans la mouise…et la France semble résister..mais cette menace risque d’affaiblir la France qui ne pourra plus ou ne peux plus ou ne veux plus se préoccuper de rajoelin et de ses putchistes : ils ne sont plus actuellement des citrons pressés et donc de plus en plus démunis et nus…
  Cet état d’affaiblissement de rajoelina renchérit le bruit insistant sur le etour imminent du Président RAVALOMANANA MARC et de sa FGAMMILE au Pays..
  Hier ,le chef de délégation de l’ankolafy RAVALOMANANA MARC , à IVANDRY n’a-t-il pas demandé de façon express au chef de mission locale de la SADC le retur du Président car le Peuple souffrant « A BESOIN DE FAçON URGENTE D’UN LEADERSHIP ?

  Autre préoccupation de la France en Afrique :le cas très difficile de la bombe que représente le MALI !

  Radio Rindra de ce soir a donné explication du séjour de rajoelina à Paris il aurait paru que les autorités françaises lui auraient signifié la fin de leur protection et qu’il serait prudent pour lui d’aller voir ailleurs.
  EN CLAIR RAJOELINA AURAIT ETE LARGUE !

  Je pense que rajoelina Nous donne l’air de ne pas avoir l’air d’avoir été largué et c’est pour cette raison qu’il a fait faire le forcing pour l’adoption de la loi sur l’amnistie !Ce sea quelques jours d’indemnités de gagnés !

  En prépaation de la prise du Pouvoir ,des préparatifs se mettrons en branle certainement ce jour !

  QUE DIEU NOUS GARDE ET NOUS PROTEGE DU MAL ET DU MALIN !

 39. Célestin Robin,

  Depuis le début de la crise, combien de légalistes avez vous attaqué ???
  Je n’ai jamais lu dans tous vos posts critiquer un TGVistes !!! Et je me demande de quel coté êtes vous vraiment !Vous semblez refuser la liberté d’expression qui est pourtant conforme au respect de droit de l’homme et signifie que chacun a le libre choix de ses convictions et accepte que l’autre jouisse de la même liberté. Elle signifie du fait que les êtres humain qui se caractérisent naturellement par leur mode d’expression , de leur valeur , de leur comportement ont le droit de s’exprimer librement et nul ne doit imposer ses opinion. Autrement, la tolérance ne serait qu’un mot vide de sens s’il ne reposait que sur l’idée que chacun s’en fait en écrivant des posts trop long que personne n’a le courage de le lire entièrement.

  Chacun (légaliste ou TGViste choisit sa route et fait sa propre interprétation de la situation politique actuelle. Qui dit interprétation dit vision différente d’un sujet. Nul ne serait totalement dans le faux ni prétendre détenir la vérité absolue.
  Alors, pourquoi critiquer les autres du même camps que vous alors que Saint-Saint-Exupéry a dit :  » Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis » !!!

 40. Il a cherché :
  « à me décrédibiliser sur ce forum, même certainement fait tout pour que je sois blacklisté »
  Efa fantatry ny olona ny fombafombanao sy ny toetranao ! MyDago ? Tsy izaho no tompony, fa raha izao no mitohy, dia tsy hiditra ato intsony ny olona satria tsy ho productif intsony ny serasera noho ny olona toa anao !

  « Il cherche à me décrédibiliser au sein du TIM à Madagascar, au sein de la Mouvance Ravalomanana »
  Mandehana mody, dia ho hitantsika eo ny lanjanao any ! Alohan’izany, tsidio kely aloha ny serasera TIM !

  « Il cherche à me décrédibiliser auprès de ceux qui entourent le Président Ravalomanana »
  Soa ihany fa olona tsy toa anao daholo ireo olona manodidina an’ny Filoha Ravalomanana, na dia maro aza ny fangoloka sy mpamadika !
  Des comme vous, alors là, que Dieu l’en préserve !!

  « Et pour m’en dormir, lui et son lemaire…..rien à cirer »
  Vous lire monsieur n’est pas seulement une perte de temps, mais source d’énervements et de dégoûts !

  Satria toa manontany tena ianao fa hoe « dia nanao inona taminy laotra aho no dia tezitra amiko ilay olona » ? Dia ho lazaiko aminao satria hitako fa mody adala ianao.
  Arak’io voalazan’i Babyfoot io, dia atramin’izay dia ny mikritika ny mpanohana ny ara-dalàna ato no tena hainao tsara, sy ny misolelaka « mpitarika » na izy izy na iza !!
  Tsy mba misy analyses objectives, propositions sy convictions amin’izay zavatra atao, fa resaka manara-tatatra sy mitsingevana toy ny tay enti-drika !

  Tahaky ny inona ity fanenjehanao ny TIM, ny GTT na inter na IDF ? Tsy NAHAVITA ny 1/10 000e ny nataon-dry zareo akory ianao io, amin’izao tolom-piavotana izao !

  Ho eto foana aho, hamely anao raha mbola izany no ataonao lava ato ! Maro amin-dry zareo no tsy mihiditra ato, satria tsy manam-potoana, koa dia izaho no hisolo an-dry zareo na misy autorisation na tsia !
  Vao omaly aloha izahay dia nihomehy fotsiny, raha nahita ny soratra sy ny adalanao !

  MDR !!!! Hi hi hi !!

  Mbola tsy nahita aho na taratasy na fanambaràna, na hetsika hoe « initiative avy aminao ilay izy » !
  Izaho manana kôpian-taratasy nosoratan-dry Baroso na ry Louis Michel, valin’ny hetsika nataon-dry zareo ! Tsy misy anaranao mihintsy ao amin’izy ireo na iray aza ; ary soa ihany fa tsy mahafantatra an’izany olona atao hoe DCR izany ry zareo !!

  Ianao no tena miseho azy ho « je suis » lava eto ! Ny analizy pôlitikanao à 2 kopeks tsy misy mamaky akory angamba, malgré VOS OBSERVATIONS !

  Hoy ianao tany ho any  » nisy fotoana izy tsy teto » ! Raha mba fantatrao moa hoe taiza aho ary niaraka tamin’iza, dia ho tapaka lalan-drà angamba !

  Raha izay resaka Maputo na « Saindton » araky ny filazanao, tsy ianao mihintsy no afaka hanoro ahy an’izay fandehany !

  Hoy ianao tany ho any  » quel imbécile » !
  Dia valiako hoe DCR dia Débile, Con et Rasoir !!
  Oeil pour oeil, dents pour dents !! Valin-fingiky, fingaka !

  KintanaMananDrambo dit Kintana-belliqueux, le chouchou de ces dames !!
  MDR !! Miala tsiny amin’ny rehetra !
  Coucou Baby !

 41. Coucou Kintana,
  Tena efa nandalo ny marchand de sable omaly alina nefa tsy tantiko intsony ny critiques koa dia miala tsiny @ fautes be tsisy tahak’izany. Ny maso efa nikipy hoa azy, efa nobataim-potsiny izaho naterina natory hihihihi !
  Mitabe tsy lanin’ny mamba no tanjona nefa lozan’ny sasany mitsikera fotsiny ka aiza moa no hande @ laoniny ny zavatra hatao ?
  (Coucou Ranavalona, Njara sns)

 42. Les élections présidentielles en France ne concernent pas les Malgaches à première vue..Mais en réfléchissant un peu plus , ces élections Nous intéressent pour les résultats des votes..
  Qui a gagné mais surtout qui sont ceux qui ont voté pour tel ou tel ,surtout pour le gagnant..? Et en affinant un peu plus ,Nous sommes en droit de savoir quel candidat a ont voté les français de Madagascar ?

  A ce stade -le temps du silence avant la votation du premier tour -, il se peut que des discussions sur la poursuite ou cessation des agressions faites aux Malgaches entre ces français de M.car qui ont été largement favorables à la réalisation du coup d’état le 17 mars 2009 ,qu’ils n’ont pas eu la délicatesse de ne pas l’avoir condamné !
  Après tout …la vie continue et les Malgaches n’attendent pas la compassion de qui que ce soit….!
  Mais la curiosité Nous permet de juger et l’hypocrisi et la langue de bois de ces gens-là !

 43. Mais même si ce ki…drambo criait des tas d’injures dans la rue avec pancarte tant qu’il ne décline pas son état-civil, personne ne ferait attention à ses délires et dcr ne signifie rien à personne qui ne fréquente ce forum..
  Les éventuels lecteurs diront seulement : » Qu’il est con , fou à lier comme un chien errant enragé ou drogué cet animal sans nom ! »..
  L’anonymat , hélas , protège de façon éphèmère des délinquants tant qu’ils ne sont pas appréhendés…et non poursuivis !

 44. Ca y est,ça continue !!!

  DCR,
  Nous, légalistes, avons besoin de nous retrouver en toute complicité et trouver ensemble l’apaisement dans un confort mutuel. Alors, laisser votre amour propre au placard SVP !!!

 45. Tantaraiko zavatr indry ry Baby:

  Règlement moa ny fanomezana adiresy rehef mi-post

  de nisy nitrandraka ny e-mail address -ko, raha nifandona mafy tamin’ny 100% VendranaMidegà Pro-Andry tary @ site ray t@ taon-dasa, nandefasan’ilay jiolahim-boto :
  – lien porn (misy soratra reconnaissable mifandraika @ contenu ny post ny andron’io)

  __

  Hitolon’inona aiza i km?
  miandrandra fruit mifanaraka @ hetahetantsika

  Any amin’ilay site hafa ary aza anie ry Baby toa misy olon hafaka mitrandraka ny email-address ê,
  de nandefasan’ny

  f’atao ahôn fa règlement ny fanomezana adiresy kou

  fa mbola hitolona androany !

 46. HoAiza,
  Ce que tu viens de dire ne m’étonne pas. Viritiela nge ny rehetra e ! Tsy fantatra izay ao ambadika, tsy hay ny boloky na lahy na vavy, na antitra na tanora, na boka na marenina hihihihihi !

 47. Coucou daholo, fa mitselika kely fotsiny !

  Hanongotra ny fakan’ilay hazo mitondra ny aretina re ry HoAiza â ! Lo daholo ny voakazon-tsika noho io !
  Nahita zavatra izany ianao ry HoAiza ! Hi hi hi !!!! Tsy izaho velively aloha ilay nanontany adiresy, dia nanome lien « hafahafa » ê ! MDR !!!

 48. Tena latsaka mihintsy Bavy ry Kintana!
  Heveriko fa hoe: hanongotra ny foza hatr@ fakany ka saika
  hataoko hoe: IZAHO KOA .

 49. Afa- baraka mihitsy marina an !

  INTERPELLATION DU G.E.M (Groupement des Entreprises de Madagascar)

  « Face à l’enlisement de la situation politique à Madagascar, le groupement des entreprises de Madagascar (Gem) tire la sonnette d’alarme. L’économie du pays dont les acteurs moteurs sont constitués du secteur privé est au plus mal. Les opérateurs économiques du pays déclarent être dans une situation des plus critiques qui les dépasse et à moins que l’Etat ne trouve une solution, ce groupement envisage de retirer ses représentants de tous les organismes.

  «Nous allons retirer nos représentants de tous les organismes où nous sommes et nous laisserons l’Etat les gérer ». Ces propos sont de la présidente du Gem, Joséphine Soanorondriaka Andriamanonjiarison, à la conférence de presse que le groupement a tenue hier à son siège. La situation est inquiétante et actuellement le Gem n’entrevoit pas une prochaine sortie de crise s’il se base sur tout ce qui se passe dans le pays. Il dénonce un problème de visibilité politique et économique. »

 50. Na eo aza ireo fihetsiketsahana ataon’i rajoelina izay te-hampiseho fa tena mitondra ny Tany sy ny Fanjakana izy ( ny fividianana avion , ny fambolen-kazo .., ny fisamborana ireo nanondrana volamena teny IVATO – izao seho-javatra tsotra amin’ny fotoana milamina eo amin’ny Firenena – dia heveriny fa hetsika lehibe sy manan-danja ,indrindra amin’izao fotoan-tsarotra iainan’ny Malagasy izao..!
  Vitsy koa ny feo nanohitra io  » ffairam-bola io  » izay tsy nijery na nandinika ny tombontsoa hantenan’ny Malagasy amin’izany..

  Afaka nanao io affaire io i rajoelina sy ny namany satria nahazo  » facilités sy facilitation  » tamin’ny frantsay maika ivarotra avo firy heny io korontam-by io ? ity avion tsy mikaoty intsony eo amin’ny varotra iraisam-pirenena noho io avion io efa antitra , efa tst mifanaraka amin’ny « obligations de sécurité  » tsy maintsy harahina sy hajaina noho ny fahalavirana ny sidina sahanin’ity avion ity..!

  Azo heverina koa fa ny fanaovana io affaire io dia fitsapana ny fahalalan’ny Malagasy mikasika ny kojakoja sy ny fehin-dàlam-barotra iraisam-pirenena !

  Marina koa fa mihisatra dia mihsatra ny fandinhina ireo andinin’ny tondro zotra izay mikendry ny fametrahana ny tetezamita iraisana sy tsy manavaka izay imasoan’ny SADC asy JOHANNESBOURG atramin’ny 20 avril teo..
  Misy anefa tatoato toe-javatra tokony nanosika nt SADC mba ho maimaika :
  ..ny fahakingan’ny SEDAO nandamina ny fanonganam-panjakana tany MALI
  ..ny fifidianana izay ho filoha-pirenena frantsay sy ny vokatr’izany ,izay efa nampoizina ny faharesen’i SARKOZY izay nisakana mafy ny fanantanterhana ny tondrozotra..
  ..dia mbola ilaina ve ny mampatsiahy ny fasahahiranana manangeja ny Malagasy , ny tsy fisian’ny fahafahana eo amin’ny fiainana maha olombelona ny Malagasy ?
  ..Sao dia revo loatra amin’ny finoana ny andraikitra noraisin’ny / nomen’ny CI an’ny SADC hanampy Antsika hametraka ny tetezamita iraisana sy manavaka Isika ?
  Dia miandry ny vokatr’io fivorana any GABORONE ankehitrio io Isika..!
  Marihina sy tsipihina koa anafa fa raha tsy eo ny Communauté Internationale nanendry ny SADC hanatontosa ny tondrozotra dia efa la Isika no voazanaka to ny nahazo ny GABON ,izay  » nomen’ny frantsay président tanora 32 ans..Ny frantsay no nitantana ny harena ambanin’ny tany (pétrole sy uranium ) ny frantsay no nibaiko ny miaramila ,no mijery akaiky ny fifdianana, ny frantsay no nisahana ny fitantanam-bola..
  Marina ny PIB-n’ny GABON dia nihazo ny 6397 dollars isan-taona !

  I omar bongo io mpitondra afrikanina no tsy maintsy nanaiky izay tian’ny frantsay natao..ary ny setriny dia izy no nomen’ny frantsay fahefana hizara ireo kolokolo nandemna ny mpanao politique frantsay..

  Io plan nampiasaina tamin’i bongo io no nokasain’ny frantsay nato teto Madagsikara , saingy tsy nahazo ny anjara tokony ho azy ny Vahoaka Malagasy..ary rah jerna akaiky koa anefa dia tsy nihatsara ny toe-pahasaman’ny gabonais nandritry ny fitondran’i omar bongo..!

  Tena mila mitandrina sy mihenjana Isika eo anoloan’ny SADC ,ary hanosika azy ireo mba ho kinga sy haingana eo amin’ny andraikitra nomena azy ,mba hampiova haingana ny fiainan’ny Malagssy 20 tapitrisa !

 51. Misy Titre articles maromaro ireto mampiseho ny fizotry ny fiaianana eto Mkara :

  Après le départ de Marc Ravalomanana en 2009, de membres de la HAT et des militaires ont volé un total de plus de 100 véhicules appartenant à Tiko SA.

  On parle de Madagascar dans Paris Match : »Malheureusement pas pour évoquer une « destination paradisiaque » mais plutôt le martyre qu’ont subi les 2 Francais assassinés de Tulear, Johanna Delahaye et Gerald Fontaine.

  Paris Match exagère l’insécurité à Madagascar, tout va bien de ce coté à Madagascar, les médias exagèrent toujours. 🙂

  Madagascar : un dépotoir, une aubaine pour le monde

  Trafic de bois de rose : la guerre est déclarée entre Joseph Randriamiarisoa et Mamy Ravatomanga

  Résistance : le Régime Rajoelina bat les records

  ous souvenez-vous pourquoi la radio Viva a été fermée ?

  Reboisement : seul Andry Rajoelina et quelques uns de ses courtisans étaient présents : « Les autres, Omer Beriziky en tête, ont brillé par leur absence à Andranovelona.

  Une manière pour eux de faire comprendre qu’ils ne sont ni les larbins ni le paillasson du PT ? »
  Vakion’ny manan-tsaina ao amin’i Tnn e !

 52. Notre devoir de Noius soucier de la situation présente et de l’avenir immédiat du Pays et de nos comparitesà Madagascar ne souffre d’aucune excuse sur le mal dire ,le mal penser : Nous devons ,Nous sommes obligés de bien réfléchir avant de parler des Malgaches , de proposer une ou des solutions..Ceci est une démarche normale de l’esprit , en plus c’est une précaution à prendre pour éviter de dire n’importe quoi afin d’élever le niveau du débat , éviter des blabla stériles donc inutiles..
  Profitons des possibilités dont Nous disposons pour ffectuer de bonnes choses utiles aux Malgaches et à notre Pays..!
  Cette réfléxon paraît anodine ,un banale et même un peu démago..mais si Nous si Nous agissons ,il ne faut pas Nous en vouloir et ne Nous posons pas de questions qui risquent de Nous brider..Nous sommes encore libres de penser à ce qui est bien pour nos compatriotes et pour notre Pays…!

 53. Ka tsy aleo ve aloha apetraka ny jokera mety anavotra antsika malagasy dia i dada sy ibitika avela ifandamina sy ifanazava any ambany rangolahy raha izay no misakana ny fifidianana fa vizana sy lasa dahalo avokoa ny malagasy raha izao foana no fihetsika asehon’ny rainareo sy ny zanany.Aiza ny fanahy….

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *