Magro Behoririka : « Tsy hilefitra izahay »

N’inon’inona fampitahorana ataon’ny jeneraly Baomba, hoy ny CT Brenda teny amin’ny Magro androany dia tsy matahotra isika amin’ny hetsika hotanterahana ny Sabotsy izao eny Ambohijatovo. Asehontsika an’izo tontolo izao fa mbola miandry ny filoha Ravalomanana isika, izay afaka ny hamerina ny ara-dalàna eto. Nisy hoy izy ny fivorian’ny Sadc tamin’ny faran’ny herinandro teo tany Afrika Atsimo.Tsy tontosa izany fa nahemotra noho ny fahafatesan’ny filoha Maliana. Tsy hampihemotra ny fanapahan-kevitra efa noraisintsika anefa izany hoy Brenda, fa tsy maintsy hanao ny hetsika isika. Noho izany dia manantena antsika vahoaka ho tonga maro amin’io fotoana io, izahay mpitarika.
Andriamatoa Donals kosa dia nilaza fa tsy voavahan-dRajoelina intsony ny olana eto amin’ny firenena dia io manao ramatahora io. Matoa nitondra ianao dia vonona ny hamaha ny olana. Tsy mora izany hoe mitondra firenena izany. Tsy mora tahaka ny manao DJ, tsy mora tahaka ny manao kilalaka, fa mila herintsaina sy herimpo. Rehefa tsy mahavita hoy izy dia aleo miala, fa ny vahoaka efa tezitra daholo. Vao maika nihamafy ny fitokonana ataon’ny mpampianatra raha vao naheno iny kabary Rajoelina iny. Sambany anefa, hoy ity mpanao politika ity, no nitaky izany ireo mpampianatra ireo tao anatin’ny 50 taona. Mahararay ny mpampianatra izany ka raha tsy mahazo valinteny mahafapo izy ireo dia ho hitantsika eo. Mikasika ny hetsika fanaovana tatitra ataon’ireo parlemantera Ankolafy Ravalomanana amin’ny Sabotsy izao dia nambarany fa nalahelo ny tenako raha nahita tamin’ny fahitalavitra ny tenin’ny jeneraly baomba. Efa manao ramatahora sahady izy ireokanefa tatitra no ataon’ny CT sy CST izay fanjakana ireo olona ireo ary nanao fangatahana any amin’ny kaomina.Ny olona manara-dalàna hoy izy dia tsy omena kianja. Noho izany dia tsy hilefitra izahay fa zonay izany. Mifankahita eo amin’ny Sabotsy. Raha tsy manara-dalàna ianao, hoy izy dia sarotra aminao ny ampanaran-dalàna ny olona. Io fitondrana io dia tsy manara-dalàna, iza no sy nahafantatra izany. Aza mirohoroho saina isika fa tatitra ho an’ny vahoaka no ataonay amin’io.

20 pensées sur “Magro Behoririka : « Tsy hilefitra izahay »”

 1. F’angaha tsy nomeny indray ????anazy koh!!efa lasany ambongadiny niaraka
  @ Madagasikara iray manontolo!!!novidiny izy sy ny renikely ,dia ny Gasy indray no mangatak’atiny.

 2. Ho an’ IMAHAKA ,

  Miarahaba Anareo Rehetra ..Miala tiny faizaho aho fa afaka mamaly Anao

  Araka ny voalazako an-téléphone dia tonga soa aman-tsara ny zafinareo sy ny saonjo na dia nanondrana aza ilay raopilanina..

  Izao koa vao hamaly ny fanontanianao manao hoe :

  « Inona marina ny antony nahatonga iny fanonganam-panjakana iny ? »

  Raha ny ny mpanongam-panjakana no henoina dia

  -satria tsy misy démocratie

  -satria nangalatra ny vola-panjakana ny Filoha RAVALOMANANA MARC ay tsy nikarakara ny fampandrosana ny Firenena fa ny entreprises-ny no nasoaviny

  -satria nivarotra Tanindrazana ny Filoha ( nisy feo nandeha be hivarotra tany amin’ny koréana tatsimo ny Malagasy ).

  Izay ny ambangovangon’ny antony naroson’ireo mpanongam-panjakana

  Izay ny fahadisoan’ny Filoha raha ireo no henoina !

  Nefa jerena akaiky izay mba asa nataon’izy ireo ho famandrosoana ny Firenena , dia ny ny fanapotehina ny fampandrosoana nataon’ny Filoha no tsapa ary dia mieboebo ery ity rajoelina mitoka làlana sy tran-panjakana natao tamin’ny fotoana nitondran’ny Filoha

  Nanenjika ny tsy fisian’ny démocratie izy nefa nahoana no nidina ny radio-tv (radio fahazavana ohatra ) ,nahoana no tsy ràrana tsy mahazo mivory ny Malagasy..ary no fafazana bombes lacrymogènes raha midrikina ?

  Iza no mivarotra ny tany amin’ny vahiny ? Firy hectares ny tany lasan’ny karana sy ny frantsay ?

  Fa ny tena antony iny fanonganam-panjakana iny dia ny alahelo-kanina , famaliam-paty tamin’ny faharesen’ireo mpanohira ny fitondrana nomen’ny Malagasy ny Filoha RAVALOMANANA MARC tamin’ny alalan’ny fifidianainnisesy ( 16 décembre 2001 sy 03 décembre 2006).sy ireo fifidianana solombavabahoka…

  Tsy nisy voka-pifidianana azon’oreo mpanohitra ieo..Ohatra tamin’ny fifidianana natao ny 03 décembre 2006 ,i Zafy dia tsy nahazo afa-tsy 04 isan-jato ny vato azo isaina !

  Koa nitady izay fomba hiverenana eo amin’ny fitondrana satria tsy nisy irika kely ahazoana fandresena amin’ny fifidianana ,dia tohizana ny fanaratsiana sy ny fanosoram-potaka ary fanakorontanana isan-karazany…ary dia mila fiarahana na filan-kevitra amin’ny frantsay..

  Ary hatosintsika ity rajoelina ity izay tsy tia maizina an-dRAVALOMANANA MARC…Io no ampiasaina atao mpanantateraka ,indrindra fa merina io ka tsy hisy feo sahy hilaza fa fiokon’ny 18-1 ny tranga hataontsika..

  Ny 31 décebre 2008 dia nivory niaraka tamin’ny olona folo tao FRESNE i rajoelina ary dia nanao velirano izy ireo hanao ny fanonganam-panjakana.

  Avy tamin’io fivoriana io dia nihaona tamin-dRatsiraka sy Rajaonarivelo i rajoelina..

  Ny volana janvier 2009 dia nody i rajoelina .Erin’andro avy eo izy dia nanendry an’i Dolin ho directeur de cabinet-n’ny mairie..Tsiavina fa i Dolin dia iray amin’ireo cemgam tamin’ny fotoana nitondra -dRatsiraka ny Firenena..

  Dia nandroso ny planina : saika isaky ny erin’andro nanomboka ny 21 janvier ka nifarana ny 17 mars 2009 ,izay nanasoniavana ny fanangam-panjakana.., izay nahitana ny fandraina anjara ny archévêque zanakolona ,izay nihetsika na kely fotsiny aza niaro ny

  ny Pasteur RASENDRAHASINA LALA , Président ny FJKM ,ary mpiaraka aminy ao amin’ny FFKM.

  ARY TENA NAZAVA NY FANDRAISAN’NY MIARAMILA ANDRAIKITRA BE TAMIN’IO FANONGANAM-PANJAKANA IO..

  Ny SADC amin’izao fotoana izao dia mandinika ny  » débats juridiques « mikasika io coup d’état io..

  Somary mihisatra ilay izy satria i rajoelina izay notendrena (hadisoana ) ho mpitarika ny tetezamita dia miziriziry tsy hizara ny fahefana izay hiarahany sahanina amin’ny praiministra BERIZIKY OMAR..

  Mazava ao amin’ireo andininy maro fa ny praiministra no manana ny fahefana mahefa..

  Ny frantsay izay niaro ary nibaiko an-dRrajoelina dia tsy afaka manohy izany asa -pibaikoina izany satria ny fifidianana izay ho président-n’ny république any frantsa dia mampiseho ny tsy fahombiazan’i SARKOZY ,izay tompon’antoko amin’ izay zava-niseho tany Madagasikara ,saingy hain’izy ireo no nibaiko fa niseho ho tompon’andraikitra..Ka tsy mino aho hoe hanohy io « tentative de reconquête des habitudes coloniales « ny PS , izay nandova ny politique éthiqueno voizin’ny Président MITTERAND eo amin’ny fifandraisana amin’ny Firenena Afrikanina..

  Io tetik’adin’ny frantsay io dia ny françafrique no mitantana izany (francophone) ary mifandona amin’ny SADC (anglophone) izy ireo eo amin’ny sehatra diplomatiqiue mikasika ny resaka momba an’ny Madagasikara..Hiverenako io « ady diplomatique  » io izay mety ho lasa lavitra satria mitady hiverina amin’ny antony nanangananan’nt padesm tamin’ny 06 août 1946 izay natao ifaninana na hamono ny fikambanana MDRM !

  Misy tohiny…

  Ho an’ny NAMANA TIM (any MADAGASIKARA )
  Ho an ‘ IMAHAKA ,

  Miarahaba Anareo Rehetra ..Miala tiny fa izaho aho fa afaka mamaly Anao

  Araka ny voalazako an-téléphone dia tonga soa aman-tsara ny zafinareo sy ny saonjo na dia nanondrana aza ilay raopilanina..

  Izao koa vao hamaly ny fanontanianao manao hoe :

  « Inona marina ny antony nahatonga iny fanonganam-panjakana iny ? »

  Raha ny ny mpanongam-panjakana no henoina dia

  -satria tsy misy démocratie

  -satria nangalatra ny vola-panjakana ny Filoha RAVALOMANANA MARC ay tsy nikarakara ny fampandrosana ny Firenena fa ny entreprises-ny no nasoaviny

  -satria nivarotra Tanindrazana ny Filoha ( nisy feo nandeha be hivarotra tany amin’ny koréana tatsimo ny Malagasy ).

  Izay ny ambangovangon’ny antony naroson’ireo mpanongam-panjakana

  Izay ny fahadisoan’ny Filoha raha ireo no henoina !

  Nefa jerena akaiky izay mba asa nataon’izy ireo ho famandrosoana ny Firenena , dia ny ny fanapotehina ny fampandrosoana nataon’ny Filoha no tsapa ary dia mieboebo ery ity rajoelina mitoka làlana sy tran-panjakana natao tamin’ny fotoana nitondran’ny Filoha

  Nanenjika ny tsy fisian’ny démocratie izy nefa nahoana no nidina ny radio-tv (radio fahazavana ohatra ) ,nahoana no tsy ràrana tsy mahazo mivory ny Malagasy..ary no fafazana bombes lacrymogènes raha midrikina ?

  Iza no mivarotra ny tany amin’ny vahiny ? Firy hectares ny tany lasan’ny karana sy ny frantsay ?

  Fa ny tena antony iny fanonganam-panjakana iny dia ny alahelo-kanina , famaliam-paty tamin’ny faharesen’ireo mpanohira ny fitondrana nomen’ny Malagasy ny Filoha RAVALOMANANA MARC tamin’ny alalan’ny fifidianainnisesy ( 16 décembre 2001 sy 03 décembre 2006).sy ireo fifidianana solombavabahoka…

  Tsy nisy voka-pifidianana azon’ireo mpanohitra ireo..Ohatra tamin’ny fifidianana natao ny 03 décembre 2006 ,i Zafy dia tsy nahazo afa-tsy 04 isan-jato ny vato azo isaina !

  Koa nitady izay fomba hiverenana eo amin’ny fitondrana satria tsy nisy irika kely ahazoana fandresena amin’ny fifidianana ,dia tohizana ny fanaratsiana sy ny fanosoram-potaka ary fanakorontanana isan-karazany…ary dia mila fiarahana na filan-kevitra amin’ny frantsay..

  Ary hatosintsika ity rajoelina ity izay tsy tia maizina an-dRAVALOMANANA MARC…Io no ampiasaina atao mpanantateraka ,indrindra fa merina io ka tsy hisy feo sahy hilaza fa fiokon’ny 18-1 ny tranga hataontsika..

  Ny 31 décebre 2008 dia nivory niaraka tamin’ny olona folo tao FRESNE i rajoelina ary dia nanao velirano izy ireo hanao ny fanonganam-panjakana.

  Avy tamin’io fivoriana io dia nihaona tamin-dRatsiraka sy Rajaonarivelo i rajoelina..

  Ny volana janvier 2009 dia nody i rajoelina .Erin’andro avy eo izy dia nanendry an’i Dolin ho directeur de cabinet-n’ny mairie..Tsiavina fa i Dolin dia iray amin’ireo cemgam tamin’ny fotoana nitondra -dRatsiraka ny Firenena..

  Dia nandroso ny planina : saika isaky ny erin’andro nanomboka ny 21 janvier ka nifarana ny 17 mars 2009 ,izay nanasoniavana ny fanangam-panjakana.., izay nahitana ny fandraina anjara ny archévêque zanakolona ,izay nihetsika na kely fotsiny aza niaro ny

  ny Pasteur RASENDRAHASINA LALA , Président ny FJKM ,ary mpiaraka aminy ao amin’ny FFKM.

  ARY TENA NAZAVA NY FANDRAISAN’NY MIARAMILA ANDRAIKITRA BE TAMIN’IO FANONGANAM-PANJAKANA IO..

  Ny SADC amin’izao fotoana izao dia mandinika ny  » débats juridiques « mikasika io coup d’état io..

  Somary mihisatra ilay izy satria i rajoelina izay notendrena (hadisoana ) ho mpitarika ny tetezamita dia miziriziry tsy hizara ny fahefana izay hiarahany sahanina amin’ny praiministra BERIZIKY OMAR..

  Mazava ao amin’ireo andininy maro fa ny praiministra no manana ny fahefana mahefa..

  Ny frantsay izay niaro ary nibaiko an-dRrajoelina dia tsy afaka manohy izany asa -pibaikoina izany satria ny fifidianana izay ho président-n’ny république any frantsa dia mampiseho ny tsy fahombiazan’i SARKOZY ,izay tompon’antoko amin’ izay zava-niseho tany Madagasikara ,saingy hain’izy ireo no nibaiko fa niseho ho tompon’andraikitra..Ka tsy mino aho hoe hanohy io « tentative de reconquête des habitudes coloniales « ny PS , izay nandova ny politique éthiqueno voizin’ny Président MITTERAND eo amin’ny fifandraisana amin’ny Firenena Afrikanina..

  Io tetik’adin’ny frantsay io dia ny françafrique no mitantana izany (francophone) ary mifandona amin’ny SADC (anglophone) izy ireo eo amin’ny sehatra diplomatiqiue mikasika ny resaka momba an’ny Madagasikara..Hiverenako io « ady diplomatique  » io izay mety ho lasa lavitra satria mitady hiverina amin’ny antony nanangananan’nt padesm tamin’ny 06 août 1946 izay natao ifaninana na hamono ny fikambanana MDRM !

  Nisy tohiny..

  N.B. : izao eboebo asehon’ity zandary ratsy laza izao dia manamafy ny fahatsapana fa fanina ny mpanongam-panjakana , ka te -hiseho fa mbola tsy lany hery…akory izy ireo..

 3. Ianareo mpitarika sisa no nadrasan’ny vahoaka fa dia hiroso zao tsa mipody koa!ny vavan’i baomba tsy misy matahotra azy, mafy tsy nisy toy ny t@ andron’ny mandan’ny jerikao fa rehefa ny vahoaka no mitroatra dia tsy hisy hahasakana izany.
  Mila ampahafantarina an’izao tontolo izao ny zava-misy marina eto Madagasikara mba hiverenan’ny ara-dalàna sy ny fankatoavana iraisampirenena. Raha manaraka vaoavao iraisam-pirenena isika @ tevisionna vahiny isan-karazany dia jereo fa tsy misy mahalala na manisy resaka kely akory izay fahoriam-bahoaka eto Madagasikara, fa @ tany misy hetsika rehetra (Sirie,Soudan,Mali,Birmanie,Canada…) dia misokatra ny vaovao mba hahafantarana ny marina sy tsy hinanana amam-bolony izay lainga afafy etsy sy eroa.
  Ny marina tsy mba maty!!
  Efa betsaka izay fotoana lany nitadiavana vahaolana teo ambony latabatra izay fa tsy mbola hita ny voaktra azo tsapain-tanana hatreto, efa ela niaretana loatra ny vahoaka ary misy fetrany ihany izany faharetany izay, AMPY ZAY, fa aleo ny hetsika toy izao no hamafisina mba ahatongavana @ tanjona iombonana:
  -Fanjakana demokratika
  -Fanjakana tan-dalàna
  -Mahazo ny fankatoavana iraiasmp-pirenena
  -Anjakan’ny fandriam-pahalemana
  Mba hisian’ny fampandrosoana haingana ny firenena
  Averiko indray fa sarotra ny ahatongavana hoe tsy hisy mpanohatra izany, tany misy didy jadona no misy izany, dia aforitra sy tsy avela hiseho masoandro izay manohitra. Fa @ tany demokratika dia tsy maintsy misy mpanohitra. Avelao hanohitra izay mihongana eo dia ho hitantsika eo ny rapport de force.
  Masina ny tanindrazana!!!!! matoky anareo mpitarika ny vahoaka

 4. Misaotra anao fa tena mazava be Dr CELESTIN.
  Tokony haparitaka ho fantatry ny vahoaka malagasy rehetra.

  Misy famelabelaran_kevitra mikasik io fanonganam-panjakana io ataon’ny Profesora Solofo RANDRIANJA rampitso Alakamisy 26 avril amin’ny 10ora maraina ao amin’ny Amphi 24 Faculté des Lettres
  Mahaliana io satria toa nanoratra boky mikasika an’io mihitsy io Rangahy io.

 5. Je suis surpris et écoeuré comme tant d’entre Nous :les articles 16 et 60 sont on ne combien clairs et nets dans leurs objectifs ,qui ne souffrent d’aucune ambiguité ou d’aucun malentendu…..
  La décision du gouvernement en session spéciale constitue encore une fois..de trop de botter en touche le problème-si problème existe-du retour du Présiodent RAVALOMANANA MARC..Et il me souvent de la déclaration de Monsieur FRANSMANN qui dit que le retour du Président et les mesure de sécurité du Président RAVALOMANANA MARC au retour et lors de son séjur au Pays seront du ressort de la SADC .

  Si c’est le gouvernement acyuel à M.car ,avec ses embrouilles et ses brouilles entre le chef de la transition et le Premier ministre BERIZIKY , je ne perçois pas la sécurité du Président RAVALOMANANA MARC bien assurée..

  Quels moyens( moraux , financiers ,humains, matériels ) ce gouvernement va -t-il mettre en branle pour assurer cette sécurité oh combien essentielle pour les Malkgaches et pour le Pays !

  IM VIENT A L’IDEE DE FAIRE DES CAUCHEMARS AVEC CES DIFFERENTS MEURTRES DECOUVERTS ICI ET LA S’LIS NR SONT QUE DES TENTATIVES ,DES SCENARI POUR BANALISER LA TUERIE ,L’ASSASSINAT AFIN QUE NOUS NOUS HABITUONS A CES MACABRES ACTUALITES..!

  AVANT LE RETOUR DU PRESIDENT RAVALOMANANA MARC ET DE SAFAMILLE AU PAYS ? NOUS DEMANDONS
  LE RAPATRIEMENT DE TOUS LES MILITAIRES EN POSTE D’ASSISTANCE DANS LES FORCES ARMEES MALGACHES !

 6. Ataovy ny tam tam amin’ny radio telé fa mbola maro ny olona liana amin’ny tolona fa tsy tokony ijanona ao amin’ny magro ny fampitana vaovao merci!

 7. Araka ny resaka hita an-gazety androany vokatry ny conseil de gouvernement «  »Mais le retour au pays de Marc Ravalomanana ne se fera pas dans l’immédiat, affirme cette même source. Et de poursuivre que ceci dépendra de la situation sécuritaire au pays. » »(Ma-Laza) araka izany dia mazava ny mission’n ‘ireo foza ireo ka tsy tokony hisy resabe intsony fa action zao tsy mety intsony raha resaka dinika sns;… no oe hampodiana ny Filoha Ravalomanana ka TSIMAINTSY MIHETSIKA TSIKA TSY MISY MATAHOTRA indrindra ny fampitahorana hataon’i Rsisara baomba!

 8. Betsaka ny hetsika efa mandeha fa samia miezaka manamafy araka izay azo hatao. Fotoana famondronana ny hery izao. Samia mamonjy araka izay azo hatao

  LASA IO! Tsy misy milefitra izany. Momba antsika Ny MARINA dia Andriamanitra satria isika mitaky ny hisin’ny FAHAMARINANA eto Madagasikara. Tsara fa efa miady an-trano ny foza!

  Aleo hifanasa vangy eo ry Lalatiana sy ry Mamay Ravatomanga. ( Mamay moa sa Mamy ? )

 9. Sao dia mifangaro ??Ankolafy Ravalo daholo na
  Mamy na Ravatomanga olona roa samihafa ireo,
  Mamy Rakotoarivelo dia Roland Ravatomanga samy ankolafy dada daholo ka iza no tianao
  ho lazaina eto aloha ry Zo?????aleo hazava sa olona hafa mihintsy no tianao ho lazaina???

 10. Roland Ravatomanga, toa hoe « tonton » an’i Ravatomanga Mamy (tsy Vatomamy)! Le monde est petit ! Eh oui !
  Malgré ses regrets ou ses dires, la journaliste n’est rien d’autre qu’une foza qui veut se muer en homard !
  Ny vorondolo, tsy ho lasa vorombola mihintsy !

 11. manasa ny rehetra hijery ilay kabarin’i Raveloson C ao @ Gtt.org androany na dia
  tapany ihany aza no nalefany fa tsy ilay kabary iray manontolo.

 12. Ny hetsika rehetra na ny asabotsy izao aza dia heveriko fa miankina amin’izay fanampahan- kevitry ny SADC..Marina fa fanazavana tsara amin’ny Vahoaka io asabotsy io..Raha toa ka araka ny fanantenantsika ny votoatin’ny fanambaran’ny SADC , dia arahaba soa arahaba tsara..dia asabotsy koa mifankahita ,mifaly sy mametraka amin’ny Vahoaka ny fitokisana azy ,indrindra amin’ny fotoam-pifidianana.
  Raha sanatriavina tsy mifanaraka amin’izay hantenaintsika ny kabarin’ny SADC dia ny asabotsy no hampisehoana ny hatezerantsika , ny fahavononantsika ary ny fametrahantsika ultimatum amin’ny SADC mikasika ny fiverenana ny Filoha RAVALOMANANA MARC MIANAKAVY art ny fiarovana azy izay namafisin’i FRANSMANN fa ny SADC no misahana ny fodiana na ny andro sy ora izany na ny fiarovana ny Filoha mianakavy na eny an-dalam-podiana na eto Madagasikara..TSARA HAMPANTSIAROVANA AZY IO TENINY IO NY ASABOTSY RAHA TAHIANY FA MIHEMOTRA INDRAY IO FODIANA IO..

  Ny fanapahan-kevitry ny fitondrana eto an-toerana diatsy mitombona satria eo ambonin’io fanapahan-kevitra nataon’io dia eo ambanin’ny lalàna izay torian’nyozotra : ny andiny faha 16 sy ny andininy faha-20 dia azon’io fitondrana hidiovirana..NY FILOHA RAVALOMANANA MARC TSY EO AMBANY FIFEHEZAN’IO FITONDRANA IO ARY TSY MIANKINA AMIN’IO FITONDRANA IO..
  HEVITRA ATAINGINA NY HOE  » TSY MAHAZO MODY NY FILOHA RAVALOMANANA RAHA TSY MILAMINA NY TANY ! »
  FANONTANIANA :
  -IZA NO TOMPON’ANDRAIKITRA MAMPILAMINA NY TANY SY NY FIRENENENA ?

  -RAHAOVIANA NO HILAMINA NY TANY SY NY FANJAKANA ?

  Mampieritreritra ihany ny mandinika io fanam-paha-kevitra io ,satria raha fakafaka ny korontana ,ny vono olona nandritr’izay telo taona izay dia tsy rahampitso na raha afaka ampitso no hilamina ny Firenena ,indrindra moa raha jerena akaiky ny fahavonon’ireo lazaina fa mpitandrony filaminana (miaramila ,zandary , police ), izay tsy itokisan’ny Vahoaka intsony noho ny fiarahan’izy ireo mitsikombakomba amin’ny mpanongam-panjakana ,izay ankehitriny matahotra dia matahotra ho tapa-drambo..
  Henoy sy tano tsara ny tenin’ny « mbola  » candidat HOLLANDE androany manao hoe :
  « L’arrêtrai certaines pratiques en Afrique « .
  Sao mihevitra ireto nanongam-panjakana fa tsy anisan’ny Afrique i Madagascar !

 13. Ny maika ho an’ny Malagasy 20 tapitrisa dia ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC MIANANKAVY ETO ANTANINDRAZANA !

  Io fiverenana io no mamaha ny olana rehetra eto amin’ny Firenena :
  ..ny famerenana ny rariny sy ny hitsiny ary ny ara-dalàna ( ordre constitutionnel dans le pays légal)
  ..ny fisokafan’ny fanampiana ara-bola mba hahazoana manampy aingana ara-bola , ara-tsakafo ny Malagasy..indrindra fa tsy lavitra ny ririnina
  ..ny fikarakarana ny fifidianana (filoha , solombavabahoaka )..
  Momba ny fifidianana dia hijanona tapa-bolana eto M.kara ireo spécilistes mikasika ny fanomanana ny fifidianana..
  Ary inoako fa mifandray amin’ny fodian’ny Filoha RAVALOMANANA MARC MIANANKAVY TSY HO ELA NY FAHATONGAVAN’IREO IRAKY NY FIRENENA MIKAMBANA IO..

  Ny fanapahan-kevitry ny fitondrana farany teo dia resak’et..tra sy rediredin’ny mamo ary nofinofin’ireo enjehin’ny tahotra satria tsy mandry ny eritrerin ‘izy ireo .
  Aiza tokoa moa no hanafenana ireto halatra bevava vitan’izy ireo
  ..fananan-karena tampoka tsy misy ifandraisana amin’ny vola miditra amin’izy ireo ( enricissement immédiat sans cause ,non en rapport avec le revenu officiel..)
  ..ny tranobe natsangana avy tamin’ny vola avy aiza..

  KOA HATANJAHO NY SAINTSIKA FA AZA MANAIKY NY VONO VORONA IREO MIALA AINA !
  ..ireo fiara be sy maro ( mercédès ,4×4, camions )nangalarina taiza na novidiana tamin’ny vola nangalarina taiza ?
  Ireo sy ny toa ireny no miteraka tahotra amin’ireo mpitondra sy ny olona novidiany..
  Ary izany no hakany didy sy fepetra tsy mitombona mba hanatarana ohatra ny fodian’ny Filoha RAVALOMANANA MARC..

 14. Aoka Isika tsy hanaiky rebirebena ,fa hanaraka tsara ny sori-dàlana sy ny fanoroana izay tokony hatao avy amin’ny Mpitondra ny ankolafy RAVALOMANANA MARC..Fantaro tsara ireo mpikambana ao amin’io ankolafy io fa be no mihambo fa anisan’ny ankolafy ny antokon’izy ireo
  Aoka Isika tsy hihaino izay feo avy etsy sy avy eroa..!
  Hialaviro ireo miseho be saina nefa ny loha poak’aty !
  Ny saina hendry ,feno ,matsilo sy kinga no mitondra ny zotrantsika fa tsy ny rambo akory !

 15. Tsy ny SADEC no problema @ fodian-dRaosy, fa nareo sy ny mpitondra ao @ mouv Ra8. De tairo zay tena hetsika faran’izay zokiny hitsapana herinareo, raha toa ka rotaka sy korontana no tadiavinareo, fa raha hilamina sy haneho ny heviny an-kitsipo, maninona moa?
  Ny tsy azonareo, na modianareo tsy hita, de any @ Zandry ny lakile fodian-dRainareo, ka raha mbola velona sy mitondra eo izy, de tsisy fika mihitsy, na iza hanadio azy @ halatra bevava ny volam-bahoaka sy ny fandripahana sy vono moka nataony, fa tsy maintsy mamaly ny heloka nataony izy, de avy eo maika saina any Tsiafahy. Tsisy mandrara azy tsy mody ane, tsy maintsy tsenaina eny @ aéroport aloha fa olo-meloka. Izy rahateo moa nilaza fa tsy mila amnistie, de aminay mbola Rainikanosa sy Rainitetaka, raha tsy mahasahy mody @izao. Efa ela ry Dokotera FOPLA ny nahitana ny raisonnement sy ny baratins be nao tsy nanatody, sady tena maivana be, hany ka tsisy tainy, fa izay mivoaka de zaoridira daholo. De mahereza fa Asabotsy mifankahita e! hihomehy indray hijery ankoholahy fataka be de be hitari-dositra rehefa avy manao provocation @ force de l’ordre! ha!ha!ha! mapme be, tena maivan-doha e!

 16. Rabe a!!! mora³ iany aloha enao sao de refa tonga eto am fotoana ts apoizina ny dadanay vo gaga a!!! sady rah lakile avy amn ze zandrikely foza maimbo tay any tsy de ilaina fa tsy mety amin’ny finoanay zany, asa angaha hoe rah mbola velona eo ti le andry rajoelina de tsy o tafiditra eto dada… manofy???
  calme fotsiny fa io ndray de tsy maints ho tonga eo na o ela na ho aingana
  ataovy matevina fotsiny ny couche sao latsaka atramin’ny amany

 17. Mbola tsaroako inany ry dada sy ny forongony fahiny, fony ry zareo teo amin’ny fitondrana, azy manontolo mihitsy ny vola, ny fahefana, ny voninahitra, ny hery. Ry Ravalo zany rehefa niteny dia namingavinga, naniratsira, nihevitra ny tenany ho eo amin’ny fitondrana mandramaty, ary tena tsy refesi-mandidy i leiry an! Nogadrainy izay niseho nanohitra, nampidiriny am-ponja izay mba nanana eritreritra hanorina orinasa mikasika ny ronono, nakatony ny radio nahenoina na dia phrase iray monja aza mitsikera azy, noroahiny ny missionera katolika. Ankehitriny dia toa mivaly amin-dry zareo ny ratsy rehetra nataony, ary inoana fa mbola ho mafimafy kokoa aza ny hahazo azy ireo. Kahoy aho hoe: matatesa valin-kitsaka. Efa resy nareo e!

 18. Aza dia manapa-tsinay moa ry Zandrikely a!!!Efa manana WC fonday daholo ireo foza ireo kah!!
  voavidiny izany e! ny ain’i Gasy manontolo aza voavidiny daholo koa izay couche???efa voavidiny
  t@ volan’ny BDR sy ny harem-pirenena daholo ny ain’i Gasy.

 19. ranavalona >> soy ihany fa misy wc portable eh!!! hhahahahhahaha, raha tsy zany mety hoe sady maty no mihoso-tay

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *