MAGRO Behoririka : « tsy leferinay ny tsy famerenana an’i Dada »

Nanamafy hatrany ny fanentanana ho amin’ny hetsika izay tanterahana ny Sabotsy izao ireo mpandahateny teny amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka androany. Ny CT Erick dia nanambara fa mbola tsy niverina any amin’ny faritra misy anay izahay CT sy CST rehetra fa mbola eto Antananarivo avoakoa. Miandry io hetsika amin’ny Sabotsy io izahay, hoy izy ary midika izany fa mitovy hevitra aminareo vahoaka eto. . Hetsika fanombohana ihany io Sabotsy io fa tsy mijanona isika. Noho izany hoy izy dia alao ny tahotra. Ny CT Hilarion kosa dia nilaza fa tatitra no ataoany amin’io satria volam-bahoaka no haninay ao. Aza matahotra ianareo vahoaka fa vonona hatrany izahay, hitarika ny hetsika. Inona hoy izy no mahasamihafa ny kabary nataon-dRajoelina tany Mahajanga sy ny ataonay amin’ny Sabotsy ? Mitovy ihany izany satria izahay hanao tatitra amin’ny vahoaka Malagasy. Roso ny dia tsa mimpody koa fa amin’ny sabotsy mifankahita. Nampitandrina ireo izay minia hanakorontana ihany koa ny tenany. Fantatray fa mahazo vola ianareo ka mitady hanakorontana. Ho an’ity mpanao politika ity, dia mazava ny hafatra nomeny ny Sadc, hoe aza milalao voromaty ianareo fa rehefa tsy hampody an’i Dada dia izahay mihitsy no handray an-tanana ny fampodiana azy. Tongava maro isika amin’ny Sabotsy io ary entano avokoa ny namana rehetra.
Ny CT Ralaiseheno Guy Maxime dia nampatsiahy fa 17 Janoary 2009 no notokanana ny kianjan’ny demokrasia eo Ambohijatovo. Roa andro fotsiny anefa no nampiasana izany. Ireo mpanolontsaim-paritry ny kaomina no nandany izany tamin’izay fotoana izay. Raha ny lalàna eto amin’ny firenena na iraisam-pirenena dia mazava fa afaka maneho hevitra eo amin’izany kianjan’ny demokrasia ny vahoaka. Noho izany dia tsy maintsy hidirany amin’io toerana io.Ho avy hanatevin-daharana ny zanak’i dada ireo CT sy CST hafa ankoatra ny Ankolafy Ravalomanana. Fampahafantarana fotsiny no ataonay ho anao Pds, hoy Guy, fa tsy fangatahana satria efa mazava fa kianjan’ny demokrasia io Ny zavatra rehetra hoy izy dia handeferanay fa tsy leferinay kosa ny fanitsakitsahana ny zon’olombelona, tsy leferinay ihany koa ny tsy famerenana ny filoha Ravalomanana eto Madagasikara. Ampy izay ny fahanginanao ry Antananarivo, hoy Guy Maxime, noho izany sahia mijoro. Rahampitso no handraisana ny toromarika farany avy amin’ny mpitarika, hoy izy, eto ankianja. Ho tonga 100% eny an-toerana ireo mpikambana CT sy CST.

18 réflexions sur « MAGRO Behoririka : « tsy leferinay ny tsy famerenana an’i Dada » »

 1. Ireto nanongam-panjakana dia tapi-dàlan-kaleha no lany lainga any
  ka mamorona sisa no ataony :te – handresy lahatra ny Malagasy izy ireo fa tena miasa dia mamboly andro ririnina ,dia manao fanokana ny asa natomboky ny Fitondrana RAVALOMANANA MARC , dia nanao fivoriana manokana momba ny tondrzotra ary dia nandany ireo andininy rehetra ao amin’ny tondrozotra afa-tsy ny mikasika ny fiverenan’ny Filoha eto ANTANINDRZANA , izay tsy azo hatao raha tsy milamina ny Firenena..Te hiseho eo amin’ny SADC fa notanterahana ny fandinihina ny tondrozotra izay tokony ho vita ny 29 février 2012 ; tara roa volana fa roa volana tsy very ho azy ireo satria nitombo roa volana ny fotoam-piasany !

  Eo amin’ny sampanan-dàlana Isika Rehetra :
  ..rajoelina dia tsy manana andry iankinana : tena napetrapetraky ny frantsay (équipe sarkozy) izy ary ny fitondrana manaraka dia mety ny Parti Sicialiste..ary i Christophe MITTERAND izay any M.kara ankehitriny dia azo heverina fa mijery sy mandinika ny vokatry ny asa ratsy natao na nampanaovin’ny fitondrana teo aloha…
  I Christophe MITTERAND dia ny « missionaire « -ny Président MITTERAND nanankinan’ny affaires africaines et malgaches « .Mahalala tsara ny fifandraisan’ny Elysée amin’ireo Firenena nozanahin ‘i frantsa izy..ary tsy hahagaga raha nandefa azy eto M.kara ny  » équipen’ny candidat HOLLANDE , izay inoan’ny maro fa ho lany Président ny 6 mai 2012.
  Porofo iray koa io fa tapitra ny fampiasana an-drajoelina.

  ..Ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia miandry ny fanapahan-kevitry ny SADC mikasika ny fodiany AN-TANINDRAZANA…Ary nametra-panontaniana momba izany ny Ankolafy RAVALOMANANA
  Raha inoana ny teny nataon’Atoa FRANSMAN dia ny SADC no misahana io fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA MIANANKAVY ary ny SADC koa no mihy ny fiarovana ny Filoha sy ny ankohonany…
  Raha ny tombona atao amin’ny seho-javatra maro dia hantenaina fa tsy hisy sakana intsony momba io fodiana io.

  ..Isika Malagasy na aiza na aiza no monina Isika dia tokony tsy very hery amin’ny fitakiana ny fodian’ny Filoha izay tsy ho ela..
  Hatao tsara ary amim-pahendrena ny Rodobe eny Ambohijatovo mba
  handemena sy hampihorohoroana an-drajoelina ,izay tsy hitako intsony izay fika heveriny handosirana sy hiafenana !
  Raha misaina tsara izy dia mametra-piàlana moramora !
  Ho Antsika eo am-piandrana ny fodian’ny Filoha dia tokony haka aina sy saina Isika ka hieritreritra ny zava-maika imasoantsika rehefa tonga ny Filoha mitondra ireo fanampiana avy any ivelany..
  Tokony hianatra ny fitantanana sy ny fizarana sy ny fiambenana ny toerana asiana ireo vary ,lafarina , menaka ,siramamy sy boites de conserves
  Misy hiteny indray fa dedaka aho .Tsy maintsy visavisaina izany mba tsy very andro Isika ary izay eso sy teny tsiambina dia tsy ahoako ,fa rediredi’ny tsy manan-kolazaina sy ny tsy manan-katao nefa be tsikera ireny.
  Hiriana fa hilamina tsara ny Rodobe ny asabotsy mba ho santatry ny fiovan -javatra ara-politique nandrasantsika izany !

  ENGA ANIE FA HITSIMOKA IO ASABOTSY NY TSARA HO ANTSIKA !

 2. Misaotra be dia be ny fahita-lavitra MaTV nandefa ilay fanentanana ny amin’ny rahampitso
  Asabotsy 28 Aprily 2012: ilay sarin’i Dadddaaaa êêêê MILAY BE => manome hery lehibe ary mamerina ny fanantenana ao am-po, manainga ny tongotra hande foana

  Ny tetezamita manapotika ny lalana, miambo ny vitan’ny sasany.
  TOHIZO NY LALANTSIKA legalista ho any @ tsaratsara hahay ==> ho tafa antanindrazana ny filoha iankinan’ny safidy sy mitàna ny lakile

  De pont ihany ko hoy i Beriziky ny alatsinainy mialoha ny fetin’ny asa ho avy io!!
  Sa handamina ny bois de rose sy ny diamondra notrandrahina any antsisiny ry AndryRajoelina MamyRavatomanga, hahafahan’ireo mpi-bizina maloto mifametrapetraka tsara ny fandehany?
  Aiza kou efatra (4) andro be zao zany no midonam-potsiny ireo mpiasam-panjakana

  Toa tsy dia misy asa firy atao kou ny any an…

 3. Tsy maintsy tonga any izahay e!
  Aza misy matahotra mihitsy fa ny mitabe tsy lanin’ny mamba e! Ary miantso an’ireo malagasy izay tsy mitovy firehin-kevitra aminay ary izahay hihaina ny TENA MARINA!
  TONGAVA! TONGAVA! TONGAVA

 4. ankoatra ny fanaovana tatitra ny CT sy CST dia fotoana hanehoan-kery ihany koa io, koa dia samia mivonona é!
  ny fahatongavantsika maro no hery fa tsy fandrobana akory!!! koa dia mampitandrinasamia mailo @ireo izay mitetika sahady hitsofoka hanakorontana anaty vahoaka ao

 5. Izaho koa dia misaotra an’i Matv @’izany ezaka lehibe izany!!homba atsika Atra e!!

  Kintana! fa mba aiza daholo ireo firenena rehetra Afrikanina manohitra ny politika maloton’ireo Frantsay ireo no Comore
  kely ery indray no mihetsika manampy antsika???Tonga hatrany koa angah ailay FONOKA????hi!hi!hi!!!!
  Velombelombolo vao maraina mihintsy aho nijery ny vao2 nalefanareo ireo,MITOHY NY TOLONA e!!!lasa izao tsa mipody
  koa.

  Ziry ! ara taiza foana ???tena ela be mihintsy???vao omaly aho no nimenomenona hoe: mba aiza ary i Ziry sy Bemafohy
  no tsy hita intsony?????Kely sisa e!!!enga anie!!!

 6. rajoelina sy ireo miray petsapetsa aminy dia mihevitra fa tsy misy maharakatra ny fika ataony mikasika ny fiverenn’ny filoha RAVALOMANANA MARC eto ANTANINDRAZANA..!
  Tsy miankina aminy ny fodian’ny Filoha .
  Ny SADC no misahana izany.
  Ary ankoatry ny Malagssy dia eo koa indrindra ny Communauté internationale no maika amin’io fodiana io..
  Miankina amin’ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC ny famahana ireo toe-javatra mikatso eto amin’ny Firenena toa :
  ..ny fankasitrahana ny Firaisam-be ny Firenena ny Répobilika Malagasy mijoro amin’ny ordre constitutionnel
  ..ny fanampiana ara-bola izay tena ilaina hanamboarana sy hanokafana ireo tranpn’asa may sy simba , hanampiana aingana ny Fambolena ( vary..)sy ny fiompiana ( omby), ary hanattsara aingana ny fiainanan’ny Malagasy 20 tapitrisa..naona sy tezitra..

  Marina fa mihezaka ny SADC mandamina ireo olana diplomatiques naterak’io fanonganam-panjakana io amin’ny fifandraisana amin’ny frantsay..Ilaina mihintsy ny mamono ireo afon’apombo izay ela vao doro , mba tsy hisy vain’afo mirehitra isaky ny manomboka mandroso ho amin’ny fahafahana marina Isika

  Nefa tokony ny fahasahiranana lebibe iainan’ Malagasy tokona hanosika sy hanery azy ireo hanafaingana ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC MIANANKAVY..

  Io ary io ihany ny anton’ity fihaonam-be ataon’ny asabotsy 28 avril izao !
  ..

 7. Nous pouvons comprendre que la SADC s’efforce d’annihiler toutes les causes minimes ou grandes des causes qui ont permis la réalisation du coup d’état ,afin d’éviter la répétition d’un tel crime ..

  Néanmoins ,la SADC , avec le respect que Nous lui devons , devra accélérer les modalités du retour au Pays du Président RAVALOMANANA MARC et de sa FAILLE..
  Car la SADC n’est pas sans savoir combien et comment ce retour conditionne :
  ..la reconnaissance internationale de la République de Madagascar vivant dans l’ordre constitutionnel
  ..la reprise des aides financières et techniques pour la rénovation et le développement du Pays ainsi que la réhabilitation urgente des cellules familiales désargentées :pertes ’emplois donc de ressources financières avec déscolarisation des enfants , pertes des logements..,augmentations des perversions : abus de canabis vendu au marché noir , prostitutions..
  ..ce retour du Président leadeship servira à remonter le mental et l’espoir et l’enthousiasme des Malgaches ,nécessaires aux efforts qu ‘éxigent la reconstruction du Pays et la relance socio-économique..

  Aussi demandons – Nous avec insistance et intransigeance le retour ici et maintenant du Président RAVALOMANANA MARC.
  Par la voix de Monsieur FRANSMAN ,la SADC s’est engagé
  ..à prendre en charge la décision de retour , le retour lui-même
  ..à assurer la sécurité totale du Président et de sa famille lors du voyage , à l’arrivée à Madagascar et durant la période de pacification du Pays !

 8. Mbola tsaroako ihany ry dada sy ny forongony fahiny, fony ry zareo teo amin’ny fitondrana, azy manontolo mihitsy ny vola, ny fahefana, ny voninahitra, ny hery. Ry Ravalo zany rehefa niteny dia namingavinga, naniratsira, nihevitra ny tenany ho eo amin’ny fitondrana mandramaty, ary tena tsy refesi-mandidy i leiry an! Nogadrainy izay niseho nanohitra, nampidiriny am-ponja izay mba nanana eritreritra hanorina orinasa mikasika ny ronono, nakatony ny radio nahenoina na dia phrase iray monja aza mitsikera azy, noroahiny ny missionera katolika. Ankehitriny dia toa mivaly amin-dry zareo ny ratsy rehetra nataony, ary inoana fa mbola ho mafimafy kokoa aza ny hahazo azy ireo. Kahoy aho hoe: matatesa valin-kitsaka. Efa resy nareo e!

 9. Elaela ndray Denise mpivaro-pika zany an!dia inn daholo ndray ity tsianjerim-poza lazainy ity i monpere Urfer ve no tian’i denise lazaina??? mandehana ampazahoy io mompera io raha malahelo azy fa zahay ndray mafantatra tsara ny antony nandroahana an’iny!

 10. Mbola tsaroako inany ry dada sy ny forongony fahiny, fony ry zareo teo amin’ny fitondrana, azy manontolo mihitsy ny vola, ny fahefana, ny voninahitra, ny hery. Ry Ravalo zany rehefa niteny dia namingavinga, naniratsira, nihevitra ny tenany ho eo amin’ny fitondrana mandramaty, ary tena tsy refesi-mandidy i leiry an! Nogadrainy izay niseho nanohitra, nampidiriny am-ponja izay mba nanana eritreritra hanorina orinasa mikasika ny ronono, nakatony ny radio nahenoina na dia phrase iray monja aza mitsikera azy, noroahiny ny missionera katolika. Ankehitriny dia toa mivaly amin-dry zareo ny ratsy rehetra nataony, ary inoana fa mbola ho mafimafy kokoa aza ny hahazo azy ireo. Kahoy aho hoe: matatesa valin-kitsaka. Efa resy nareo e!

 11. Hampangino ny vava ry denise a ! zavatra hafa mihintsy no tsy hitiavanao an’i dadanay fa tsy ny fitondrany izany !

 12. Tsy dia ilay mopera loatra fa ilay « PIKA  » lasany any no misy malahelo mafy ry Verbeeck a!!!
  halahelo-pika ny an’i sasany.

 13. Ah!!Rama!!elaela izany!!! tonga soa!!!
  Aza dia hilaozana ela loatra toy izao ity tolona ity ry Zanak’i dada a!!
  Tonga soa daholo dia miantso izay mbola tsy ato Bemafohy!!aiza e!!!aiza ianao????sa??????

 14. RABE : FRIPERIE !!!
  Nosoloina pseudo Denise nefa kobo fa post iray iany no averina im-polo. Mitovy lenta !!!

 15. toa médiatisé be ndray ‘ty Rajemison mamafiratsy io ry km?
  Io aloha dia tsy mba nahasarika ahy mihintsy hatrany amboalohany fa toa ny mingoningonina izany ny paoziny miteny

  manodidina ny resaka trondro (dans tous ses sens)
  vanim-potoanan’ny fiakaran’ny trondro anaty tanimbary izao, koa dia miandriandry ny tenanay.
  Fa ts’inona fa mihena tsikelikely ny vokatra aterin’ny tantsaha havana isany, fa mahazo vahana ny FOZA mpihinana hono ê!

  de fotoana fanadiovana ihany koa izao

 16. Efa mipetraka koa ny fitoriana an-dRavalo ao Afika atsimo. Ho tapi-dalan-kaleha i dada lehiretsy a! Hody eto Gasikara, Tsiafahy no miandry azy. Hijanona any Afrika atsimo, ny fitsarana koa efa midanadana hitsarana azy. Ny antony moa dia tsy zoviana amin’ny maro intsony: feno rà ny tanan’ingahirainy.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *