Nivoaka ny efitrano ny CT Ankolafy Ravalomanana !

 

Nivoaka ny efitrano fivoriana teny Tsimbazaza ireo mpikambana ao anatin’ny Kongresin’ny Tetezamita Ankolafy Ravalomanana androany nandritra ny fivoriana handaniana ny volavolan-dalàna momba ny famontsoran-keloka. Ny article 5 tao amin’ny lalànan’ny famontsoran-keloka no anisan’ny nahatonga azy ireo hivoaka ny efitrano.

Tsy nety nampidirin’ny mpitondra fat sy ireo mpiray tsikombakomba aminy ao anatin’ireo olona tsy mahazo famontsoran-keloka, ny fandoroana olona sy fananam-panjakana izay niseho tamin’ny 26 Janoary 2009. Vokatr’izay dia nirodorodo nivoaka ny efitrano fivoriana ireo mpikambana ao anatin’ny Kongresin’ny Tetezamita rehetra avy amin’ny Ankolafy Ravalomanana.

Ny CT Ravelonanosy Mamitiana filohan’ny groupe parlemantera dia nanambara fa ny article 5, izay misy ny fitanisana ao amin’ny ampahany faharoa momba ny code penal 295 ka hatramin’ny 304 sy 434-435. Ny antony, hoy izy, dia misy olona singanina ary soratana ao amin’ny artikla tsy nomena famontsoran-keloka kanefa kosa misy izay tsy soratana ao. Aminay dia misy olona afaka omena ary misy olona tsy omena. Noho izany, aminay dia ny famontsoran-keloka dia fampihavanana ny Malagasy. Tsy tokony hijerena olona na firehan-kevitra na antoko politika. Noho izany dia nivoaka izahay satria izany fampihavanana izany aminay dia zavadehibe ka tsy atao kitoatoa ary tsy anavahana n’iza n’iza.Tsy mampaninona anay ny fivoahana tato satria raha depiote voafidim-bahoaka dia tompon’ny safidy ny maro an’isa. Raha amin’izao endriny izao kosa dia tokony hisy ny hevitra amin’ny marimaritra iraisana. Ny hidiranay tao dia ny mba hamaha ny krizy. Amin’izao dia mahita izahay, fa sanatria atao haingom-bato na atao izay hahatafita ny hevitr’izy ireo noho ny fisianay.

Ny CT Raveloson Constant dia nilaza fa ao anatin’ny code penal antsika dia misy ny fomba famonoana olona. Tsy nampidirina tao anatin’ilay artkila 5 ao anatin’ny lalànan’ny famontsoran-keloka anefa ny fandoroana trano sy famonoana olona. Tsy noraisana mihitsy ny fangatahanay fa noraisiny fotsiny ho tsy maty manota ny fandoroana trano sy famonoana olona. Terena izahay, hoy Constant, hanao interprentation , hilaza izay tiatianay aoanatin’ny lalàna iraisam-pirenena. Ilay asaina lazainay dia mamorona tsy maty manota eto Madagasikara ary mamorona olona tsy mba manan-jo. Ilay olona tsy maty manota foronina eto dia ilay olona mahafaty olona, raha ao amin’ny code penal antsika dia olona voaheloka ho faty no manao izany, ilay mahafaty olona dorana velona. Tsy neken’ny minisitra sy ireo  groupe parlemantera kitendritendrin’ny Rajoelina,mihitsy ny hanitsiana izany. Izahay tsy iray tsikombakomba amin’izany fa rehefa notanisaina ihany dia atao hatramin’ny farany.

5 réflexions sur « Nivoaka ny efitrano ny CT Ankolafy Ravalomanana ! »

 1. Bravo, Misaotra, mety ka tohizy , aza manaiky ambakaina q volabe, ianareo tsy zaza no tsy vendrana.
  Dia ahoana ny positioní Psdt CT Mamy rakotoarivelo . Nivoaka koa ve izy ; tokony tonga dia nakatony ny ady hevitra nofaranany ny fivoriana fa izy no lehibe ao, dia mivoaka, tsy asaina session raha tsy manaraka ny rariny ny zava-misy.

 2. Dr CELELESTIN Rpbin dit :
  Votre commentaire est en attente de modération

  10 avril 2012 à 8 h 54 min
  Manohy ny fikafika rajoelina sy ny ministry ny Fitsarana momba ny volavolan-dalàna mikasika ny famotsoran-keloka..faobe !
  Maro ireo nanazava fa tsy mikasika ny Filoha RAVALOMANANA MARC io famotsoran-keloka io
  satria ny andiny faha 16 sy ny faha 20 dia miaro ny Filoha izay tsy manana antony tokony mampiahiahy azy mikasika ny fitsarana..!

  Tsy nahomby izany ny fampiasana ny famotsoran-keloka nokasaina hampiarina amin’ny Filoha ny fandavana ny famotsoran-keloka ,dia saika hivarotra saka be loha tamin’ny CT sy CST rajoelina sy ny ministry ny fitsarana araka izao fandrika navelatr’izy ireo
  hamandriana indrindra ny ankolafy RAVALOMANANA MARC tamin’ny alalan’ny fizarana rafitra momba ny famontsoran-keloka ihany..Saingy mampiseho ny fahamaivanan-doha n’ny ministra ity izy.Tao anatin’ilay rafitra nozaraina tamin’ny atalata 03 mars teo dia tsikaritry ny ankolafy RAVALOMANANA MARC fa io rafitra nozaraina io dia tsy miovy amin’ny rafitra » nofihinin’ny ministry ny fitsarana ay io rafitra nofihininn’io dia misy ireo heloka bevava ( vono olona , tano may nodorana izay nisy mpiasa may tao anatiny..)
  Ireo heloka bevava dia ireo heloka natao tamin’ny 26 janvier 2009 sy 07 février 2009 teny Ambohitsrphitra..
  Eo an-dalam-pitsarana ireo heloka bevava ireo ary ny Cour Pénale de Justice no hitsara azy ireo : ny enquêtes préliminres indépendantes oa dia ho sahanin’izy i
  reo !
  rajoelina sy ireo namany izay nanongam-panjakana no loha laharany amin »ireo ho hampangaina.., hatao enquête ary ho ysaraina ary mety hampiarina aminy ny sazy mifanentana amin’ire heloka bevava ireo toa ny vono olona ohatra..

  Ka eto varotra saka beloha , famitahana ny CT sy ny CST ANKOLAFY RAVALOMANANA NO MIDITRA..
  NIHEVITRY NY MINISTRY NY FITSARANA FA VENDRANA IRETO CT SY CST AVY AO AMIN’NY ANKOLAFY RAVALOMANANA MARC :TSIKARITRA SY TAKATR’IZY IREO FA TSY MITOVY NY RAFITRA MIKASIKA NY FAMOTSORAN-KELOKA NOZARAINY SY NY RAFITRA MIKASIKA IO FAMOTSORAN-KELOKA IZAY NOTAZONONY..!
  FA INONA NY ANTONY NITAZONANY AZY IO ?
  RAHA TAHIAN ‘ANDRIAMANITRA DIA HISOKATRA TSY HO EL NY COUR PENALE INTERNATIONALE IZAY HITSARANA IREO NANOM-PANJAKANA SY IREO HELOKA MANODIDINA IZANY.
  ARY RAJOELINA SY NY NMNY DIA VOAROIROY AMIN’IZANY..HO VOAPANGA , METY HO TSARAINA ARY METY HO VOAHELOKA ,KA SAZY BE NO METY HO VIDIN’ITY LOZA VITANY..
  ETO NO MIDITRA ITY RAFITRA NOFIHININA MBA HAFENINA MBA SY HO HITA FA CODE PENAL MALAGASY ANIE KA TSY MANOME SAZY TOA NY PEINE DE MORT RAHA NAMONO OLONA ILAY VOAHELOKA..

  SAIKA HANAFINA IO SAZY PEINE DE MORT IO IZAY VOASORATRA AO AMIN’NY RAFITRA TSY NOZARAINY…!
  NA

  SAIKA NAFENINA IZY IO ARY RAFITRA « NANOMBINANA, TSY MISY PEINE DE MORT AO ANATINY NO SAIKA HO SONIAVIN’IREO CT SY CST..KOA RAHA VOATSARA SY VOAHELOKA I RAJOLINA DIA NAMPARINA TAMIN’NY PEINE DE MORT IZAY TSY NEKENA IREO MPOMBA ANDRAJOELINA NY FANORATNA IZANY AO AMIN’NY VOLAVOLAN-DALANA MISASIKA NY FAMNTSORAN-KELOKA !

  FIRAISANA TSIKOMBAKOMBA IZANY !

  ARY ITY CRISE MISY EO AMINTSIKA ITY DIA NY FITSARANA AZY EO ANOLOHAN’NY COUR PENALE INTERNATIONALE NO METY ARY HAMPISEHO NY MARINA..MOMBA IREO MPANONGAM-PANJAKANA IZAY TOMPON’ANDRAIKITRA NY VOINA NITRANGA MANODIDINA NY FANONGANAM-PANJAKANA , IZAY TSY AZO HEKENA NA NY FANADINONA ,NA NY FANILIANA IZANY TSY HO ANISAN’NY HELOKA MIFANDRAY AMIN’NY FANONGANAM-PANJAKANA MIVANTANA

  NY FILOHA RAVALOMANANA MARC DIA NAMETRAKA FITORIANA EO ANOLOHAN’IO TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ANTANANARIVO AVEC DEPOT DES DOSSIERS DE PLAINTE COMPRENANT LES LETTRES DE DENONCIATION DU LT-COLONEL ANDRIANASOAVINA ET SURTOUT UNE DEMANDE
  D’ENQUETES PREALABLS INDEPENDANTES SUR LA TUERIE DU 07 FEVRIER 2009
  AUPRES DES NATIONS UNIES ET DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE !

  CE TRIBUNAL ,UNE FOIS EN MARCHE , EST INCONTOURNABLE ET LES AUTEURS DU COUP DETAT DU 17 MARS 2009 QUI SERONT MIS EN EXAMEN NE POURRONT S’Y SOUSTRAIRE ,SAUT EN SE DONNANT LA MORT!

 3. Nivoaka ny efi-trano fotsiny sa ny processus ê ?
  Firy izay artikla tsy nankatoavin’ilay domelina izay ? Anisan’izany ny fividianana fiaramanidina efa saika ataon’ny olona any anaty zaoridira !
  Dedaka ery izy nitondra an’io avy any ivelany, kanefa TSY AZONY NATAO IZAO !!

  DIA INONA NO MBA ERITRERITRAREO « MPAHAY LALÀNA AO AMIN’NY MOVANSA RAVALOMANANA » AMIN’IZAO TOE-JAVATRA IZAO ???

  AVELANAREO MANAO AN’IZAY DANIN’NY KIBONY EO FOTSINY VE IREO MPANONGANA IREO ?

  TENA LEO IZAHAY, SATRIA TOA EKENAREO DAHOLO ARY TOA LASA MIRAY TSIKOMBAKOMBA MIHINTSY AZA IANAREO? RAHA IZAO NO MITOHY !!!!!!!

  Mazava ny art. 8, ka dia averina eto:
  « Le gouvernement de la Transition sera chargé de l’administration des affaires courantes, et LA MISE EN PLACE DES CONDITIONS NECESSAIRES pour des élections CREDIBLES, JUSTES ET TRANSPARENTES, en coopération avec la Communauté internationale.
  IL S’ABSTIENDRA DE PRENDRE DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS A LONG TERME, CEUX-CI NE RELEVANT QUE DE LA COMPETENCE DU FUTUR GOUVERNEMENT A L’ISSUE DES ELECTIONS ( DIRIGE PAR UN PRESIDENT ET PREMIER MINISTRE ELUS, ET NON PUTSCHISTES ) !!!!

  Amin’ny fomba ahoana no hisian’izany ELECTIONS CREDIBLES, JUSTES ET TRANSPARENTES IZANY, rahatoa ka article kely tahak’io faha 8 io aza, tsy hainareo ny manohitra an’izany FANDIKÀNA LALÀNA MIBARIBARY IZANY ???
  Angaha tsy EFA LALÀNA VELONA EO ANATREHAN’NY TANY SY NY FANJAKÀNA IO TONDROZOTRA IO ????
  ASAIVO ATERIN’I DOMELINA ANY AMIN’NY TOMPONY ANY IO FIARAMANIDINA IO, DIA « MAMERIM-BOLA DAHOLO IZAY NANDRAY REHETRA » !!!
  AFAKA MITORY EO ANATREHAN’NY TPI KOA NY VAHOAKA MALAGASY !! TOE-JAVATRA TOY IZAO NO TENA HILÀNA NY FAHAIZANAO R’INGAHY RANJEVA !!!

  MBA AROVY AZAFADY NY VAHOAKA MALAGASY, FA DIA MIJALY LOATRA !!!

 4. Je comprends et j4appouve les faits et gestes de la Mouvance RAVALOMANANA MARC devant les tergiversations itératives de la ministre boucée à l’émeri suur toute discussion à laquelle et ses interprétations tendancieuses ,péremptoires ,non fondées sur l’inscription stricto sensus de l’article 5 de la feuille de route de SAINDTON devenue loi.
  Devant de telles décisions péremptoires , devant le déni et le méprisde l’évidence , Nous ne pouvons , Nous n’avons le droit d’accepter de telles attitudes qui ne sont justifiées que par la peur d’un possible verdict pronçant la peine de mort pour punir celui ou ceux qui ont commis des crimes auitour du coup d’état du 17 mars 2009.!

  Nous n’avons pas le droit devant le Peuple Malgache , devant nos enfants et nos descendants d’accepter cette fourberie et l’impunité ( tsy maty manota ) que ces gens tentent de protéger , de défendre , de mettre à l’abri de la décision uste et implacable de la Justice , de la Cour Pénale Internationale..!
  Ne Nous faisons complices de cette femme morte de peur !

  Dr CELELESTIN Rpbin dit :
  10 avril 2012 à 19 h 56 min
  LETTRE OUVERTE A TOUS LES MALGACHES D’ICI, D’AILLEURS ET DE PARTOUT SOUCIEUX DE LA SITUATION DIFFICILE ACTUELLE DES MALGACHES ET DE L’AVENIR IMMEDIAT DU PAYS

  LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE PRESIDENT RAVALOMANANA MARC-Prétoria

  LETTRE OUVERTE A MONSIEUR RAKOTOARIVELO MAMY
  .Chef de Délégation de la Mouvance RAVALOMANANA MARC – Madagascar
  .Président du Congrès de la Transition – Madagascar
  .Sécretaire général du TIM MADAGASCAR – Madagascar

  CHERS MALGACHES ,AVONS – NOUS PERDU NOTRE BON SENS ET NOTRE SENS DE LA SOLIDARITE ENVERS CEUX QUI SOUFFRENT?
  SAVONS – NOS A QUOI SERT LA COUR PENALE INTERNATIONALE ? AVONS – NOUS PEUR DE LA SAISIR POUR JUGER CEUX QUI ONT CONTREVENU AUX REGLES INTANGIBLES DU FIARAHA – MONINA MALALAGASY ?
  POURQUOI NOUS NOUS EVERTUONS DE CHERCHER UN CONSENSUS AVEC DES MALFAITEURS AUX DEPENS DE LA VIE ,DE LA LIBERTE DE VIVRE DES 20 MILLIONS DE MALGACHES DANS LA SOUS-VIE ?

  Nous avons Tous éluder la cause principale de cette crise que Nous semblons vouloir entretenir contre toutes raisons ,contre la seule vérité que ne Nous ne voulons pas reconnaître..!
  Pourquoi ,Mon Dieu ,Nous ne voulons pas de cette unique et seule vérité : le coup d’état du 17 mars 2009..!
  Pourqoui Nous voulons éviter de paler de ce crime ,de lses auteurs et pour comble de malheurs , Nous ,victimes ,cherchons à « discriminer » , à » décriminaliser » les auteurs connus ,archi-connus de Tous..!
  Il est vrai que nos traditions ancestrales , nos convictions réligieuses (chrétiennes ,musulmanes.) Nous « obligent » à Nous demeurer miséricordieux ,alors que 20 millions de Malgaches ,directement ou indirectemment ,subissent des difficultés d’alimentations , souffrent de cruauté mentale par les intimidations ,les vols ,les viols ,les attaques à mains armées perpétrées par des individus militaires ou para-militaires payés par les auteurs du coup d’état !

  Nous devons choisir entre le sort difficile des 20 millions de Malgaches malheureux et la belle vie des putchistes que Nous semblons protéger , choyer ,à qui Nous tentons ,chaque jour , de sauver par les négociations ave eux alors qu’ils se moquent de notre magnanimité..!

  Pourquoi , pourqui et pour les intérêts de qui Nous « combattons l’impunité « !Pourquoi Nous luttons contre le possible bonheur des Malgaches en Nous levant contre les auteurs du coup d’état..!

  NOUS NE SOMMES COMPLICES DE PERSONNE EN RIEN.

  NOUS NOUS ENTERRONS VIVANTS AVEC LA RECONCILIATION NATIONALE ,QUI VA PERMETTRE D’OUBLIER LES FAUTES GRAVES COMMISES PAR DES VOYOUX , MAIS LE TEMPS DE TOURNER LE DOS , LES REFLEXES ,LES ENVIES DE TUER SE REVEILLERONT ET LE CYCLE INFERNAL DES TUERIES ,DES NEGOCIATIONS POUR LE PARDON REPRENDRONT ETAINSI DE SUITE..LAISSONS LA JUSTICE DE L’HOMME VIVANT ENCORE SUR CETTE TERRE DIRE ET APPLIQUER LA LOI QUE NOUS AVONS VOTER POUR TRAITER LES CRIMES ET DELITS QUE NOUS AVONS ENREGISTRES DANS NOS CODE PENAL ET CIVIL..
  SEULE LA JURIDICTION DE CRIMES ET DE LEURS AUTEURS EST ACCEPTABLE CONSTITUTIONNELLEMENT ET VIABLE SUR LE PLAN DE NOS RELATIONS ENTRE LES PEUPLES..

  ESTONS LA COUR PENALE INTERNATIONALE POUR JUGER LES AUTEURS , DE PRES OU DE LOIN ,
  DE CE COUP D’ETAT DU 17 MARS 2009 , AFIN QUE NOTRE CONSCIENCE D’HOMMES ET DE FEMMES MALGACHES PUISSENT BENEFICIER DE LA SERENITE ET DEBARRASSER DU REMORDS DE N’AVOIR RIEN FAIT POUR LES 20 MILLIONS DE MALGACHES DURANT TROIS ANS !

  NE TROUVONS – NOUS PAS QUE LES EFFORTS QUE NOUS AVONS DEPLOYES POUR DISSUADER CES VOYOUX QU’ILS DOIVENT RENTRER LES RANGS NE SONT PAS AMPLEMENT SUFFISANTS ET MEME DE TROP ?

  TSY AMPY VE IZAY FANDEFERANA NASEHONTSIKA IREO JIOLAHY IREO ?

  ranavalona dit :
  11 avril 2012 à 0 h 24 min
  Fa tena lasa ve ratsikirity e???
  Tsy fahotana ny manongam-panjakana na fadin-drazana na ny
  mihomehy ny fahavoazany, izy ihany no nilaza io an!saika mbola hanongana angaha lery dia tsy nahaovoka
  intsony dia naleony nandeha????efa be ny vitany e! ho tsarain’ny tantara sisa izy sy

 5. Dr CELELESTIN Rpbin dit :
  14 avril 2012 à 0 h 28 min
  Sarotra ho an’ireo miseho ho be saina nefa tsy mahay ny mamakafaka ny anton’izao korontana misesisesy atrin’ny ela teto amin’ny Firenenena..

  Tsy misy fiheveran-tena ho zavatra na fieboeboana ny antony izarako Aminareo izay kely heveriko fa hitondra fanazavana ny seho sy tranga izay nandrakotra ny fiainantsika izay nandeha tamim-pahatsorana sy tamim-pilaminana na teo aza ny ahiahy sy ny tebiteby tandra vadi-koditra eo amin’ny fiainana.

  Nanomboka teo amin’ny fotoan’andro nampisondrotra ny vidin’ny pétrole (1972 na 1973 teo) dia nihenjana ny fifandraisana tamin’ny frantsay ,izay nahatonga azy ireo nanosika ny korontana 13 mai 1972 mba nahafahany nanakana ny fifidianana izay ninoany fa nandresy ny mpanphitra..
  Rakatry ny Général RAMANANTSOA GABRIEL ilay tetika nanomezana azy ny pleins pouvoirs ,izay nekeny ny nandray ny andraikitra aterak’izany rehefa vita ny référendum nampanaoviny..
  NANAIKY NY FITONDRANA TARIHIN’NY GENERAL NY VAHOAKA ARY NILAZA NY GENERAL RAMANANTSOA GABRIEL FA AVERINY AMIN’NY SIVILY NY FAHEFANA REHEFA VITA NY DIMY TAONA..

  Nilamina ny Tany sy ny Fanjakana..!

  Natahotra ny faran’ny dimy taona rizareo ka nakorontany ny gouvernement militaire amin’ny fampiadiana ireo manambonihatra telo dia
  -ny Colonel RABETAFIKA Roland
  -ny commandant de marine RATSIRAKA
  -ny commandant-ny Zandary TSIMANDRAVA.
  Eo amin’ny mars 1974 io korontana io nanomboka ary niotrika tao nandritry ny dimy volana teo dia nihombo ary tsy takona afenna intsony tamin’ny faran’ny taona 1974..
  Nanao fampihavanana an-dRatsiraka sy Tsimandrava ny Général fa tsy nety ary ia Narosony ny triumvirat (Général + Ratsiraka +Tsimandrava dia tsy nanaiky izy roalahy ary dia nazva fa misy iray amin’izy roalahy no tohanan’ny frantsay..
  Ny colonel Rabetafika Roland dia nanohina ny Général ary sarotiny tamin’izay mikasika ny fiarovana (sécurité)ny Général…
  Tsy sahin’ireo tompon’ny tetika ny namono ny Général RAMANANTSOA GABRIEL , izay Conel frantsay en retraite ,ary naharakatra ny tetiky ny frantsay..
  Tsy nihetsika ny Général ary ny Tafika efa nizarazara :
  -nisy ireo « loyalistes » izay manaiky sy manaja ny baikon’ny Général RAMLANANTSOA GABRIEL
  – misy ireo officiers ,officiers supérieurs toa an’i cdt makavelo chef du 2è bureau-ny Tafika ,lehben’ny Renseignements)niaraka amin’i tsimandrava
  – ny officiers(lts , capitaines) dia nanohana an-dRatsiraka..

  Ny 05 février 1975 ,tsimandrava no nametraka ultimatum tamin’ny Général RAMANANTSOA GABRIEL ny maraina tamin’ny 6 ora teny Faravohitra..
  Ny 05 février 1975 tamin’ny 05 ora hariva no niala tamin’ny fitondrana ny Général RAMANANTSOA GABRIEL..
  Tsy nanome baiko nampisambotra an’i Ratsiraka sy tsimandrava izy satria niteraka ady an-trano miampy adi-poko ,izay novoizin-dRatsiraka ..!
  11 février 1975 tamin’ny 08 ora alina no nitifirin’ny GMP teo Ambohijatovo i tsimandrava
  Io alin’io ihany dia tafatsangana ny Directoire izay noatarihan’ny Général ANDRIAMAHAZO..
  Dia nisy passe-passe sy mic-mac tao amin’ny miaramila dia
  teraka:
  -ny Comité Miltaire du Développement (CMD)
  -ny Comité Supérieur de la Révolution (CSR )
  Drafitra efa voa omana elabe ary dia nazava ny tetika sy ny kajy fa i Ratsiraka no tompon’ny laka ary izy ilay officier supérieur no tohanan’ny frantsay nandritry ny korontana tao amin’ny gouve mil.
  Iaraha-mahalala ny manaraka ..izay mitohy ankehitriny ,satria rajoelina dia ilay alika kely , noraofina , nobaikona ho fanirakiraka…ary miseho ho mitana ny fitondrana eto M.kara.
  Manomboka mikoro ilay fitondrana natsangana eo ambony fasika..!
  Ny frantsay dia ao anatin’ny fifidianana hifidianana izay ho président – izany hoe tsy mbola fantzatra zay ho président – ka noho izany tsy fahafantarana izany dia raha mahay ireo diplomates ao amin’ny SADC dia izao no fotoana hanitsahana mafy ny accélérateur-ny famerahana ny tetezamita vaovao..
  Fantatry ny frantsay izany ka nosoloiny ny ambassadeur-any..!
  —Hanampy ny mpanongam-panjakana ve ny tetika ? Dia ny paoltika teo aloha no tohizana !
  —Sa hampiato ny tetika teo aloha , ka miandry izay sori-dalana (directives) avy amin’ny président voafidy !
  Atsapaka : AVIA SA AVANANA ?

  Tsapatsika Vahoaka ny fizirizirin’ireto mpanongam-panjakana eo amin’ny fandinihina ny volavolan-dalàna mikasika ny famontsorana ny heloka vitan’ireo rangory fototry ny afo nisesy teto amin’ny Firenena atry ny ela fa indrindra ireo heloka bevava nandritry ny taona 2002 sy ny taona 2009..Raha mandinika tsara Isika dia mpihoko miray ireo nanakorontana ny Fitondrana napetraky ny safidi-bahoaka tamin’ny 2002 sy ireo nanonganana ny Fanjakana tamin’ny voalohan’ny taona 2009..!ahoana hoy Ianao ?

  Satria ireo nitondra ny Firenena nandritry ny efa -polo taona tao aorian’ny 26 juin 1960 dia tsy nanaiky ny safidin’ny Malagasy ,izay noheverin’izy ireo fa tena « mifatotra « ara-paolitika aminy ,miombon-kevitra sy iray fijery tanteraka amin’ireo mpitondra resy tamin’ny fifidianana izay ho filoha-pirenena ny 16 décembre 2001 eo amin’ny fizotran’ny fiainam-bahoaka amin’ny lafiny rehetra..!
  Niteraka fahatezerana teo amin’ireto mpitondra taloha nahiliky ny Vahoaka izany safidin’ny Vahoaka izany ary nahaonga azy ireo niantso vonjy tamin’ny frantsay ,izay nampiasa ny françafrique notarihan’i omar bongo hamerina » amin’ny laoniny » ny toe-javatra niseho teto Madagasikara ,izay tsapa fa tsy ankasitrahan’ny frantsay..
  Niezaka nanosika sy nanohina ireo fampielanielanana eo amin’ireo resy sy ireo nofidian’ny Malagasy ny frantsay..Nefa tsy nampiova ny tarehi-javatra izany : ny 30 avril 2002 dia nambaran’ny Haute Cour Constitutionnele Malagasy fa lany ho Filohan’ny Firenena Andriamatoa RAVALOMANANA MARC..
  Mahagaga ireo tsy zatra sy tsy mahalala ny tetika sy ny hevitry ny frantsay izay fitsabahan’ny frantsay amin’ny « raharaha -toka-tranon ‘ny Malagasy sy ny fiandrianam-pirenena Malagasy..!

  Des Malgaches ne semblent pas être surpris par et ne comprennent pas
  l’ingérence des français dans les affaires internes ou externes concernant les Malgaches et leur souveraineté..!
  Après les élections du 16 décembre 2001 ,les français ont fait comprendre leur irritation après connaissance des résultats
  Nasehon’ny frantsay ny tsy fahakankasitrahany ny fihetsiky ny Malagasy izay sahy tsy nifidy ireo mpitondra teo aloha izay tsy nahitan-tsoa ny efa-plo taona nitantanany ny Tany sy ny Fanjakana : tsy nanatrika ny fet-pirenena Malagasy ny frantsay ary dia tsy nisy olona ny seza natokana ho an’ny imasoivohan’ny frantsay ny 26 juin 2002 !
  Ireo mpitondra teo aloha sy ny mpomba azy dia tsy nitsahatra nanohitra
  sy nanaratsy ny Fitondrana vaovao sy ny Filoha RAVALOMANANA MARC..!Tsy hivalapatra momba izany Isika fa dia lasa lavitra tokoa ny tsy fitiavana ny Filoha RAVALOMANANA MARC izay nofofona ho faty ary nierehan-doza ny alin’ny 17-18 novembre 2006 ( tapa-bolana alohan’ny fifidianana izay hataon’ny 03 décembre 2006) : io alina io dia voatery navily làlana ny fiaramanidina nitondra ny Filoha avy tany Europe satria nisy commando nikasa hamono azy niandry azy teny IVATO..!
  Tsy nisy mpanohitra , na iray aza , nanameloka ity fikasana namono – izay tsy nahomby- ny Filoha RAVALOMANANA MARC !

  Tsy nitsahatra ny herisetran’iret mpanohitra izay resy lahatra fa nandaitra teo amin’ny Malagasy ny tsy fitiavan ‘ izy ireo ny Filoha RAVALOMANANA..
  Isak’erin’andro i Zafy sy ny mpanohitra dia tsy niato nandfa « teny farany « (ultimatum )manery ny Filoha RAVALOMANANA MARC niala teo amin’ny Fitondrana..!
  Nandroso ny toe-karena , ary nihatsara ny fiainam-bahoaka na teo aza izany fanenjehana izany ary ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia nomen’ny Malagasy ny fahatokisany sy ny fankasitrahany ny hezaka eo amin’ny fampandrosoan ny Firenena , koa tamin’ny fifidianana izay ho filoha-pirenena tamin’ny 03 décembre 2006 dia 54 isan-jaton’ireo nisoratra nifidy no nanohina ny Filoha..Ho fampitaha dia 04 isan-jato no nanome ny vatony an’i Zafy..
  Na teo aza ny fankasitrahan ‘ny Firaisam-pirenena ny hezaka sy ny Fitondrana mara-penitra imasoan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC ( sommet africain nomanina ho amin’ny juin 2009 sy ny fivoriam-be ataon’ny francophonie ny volana août 2009), dia nitohy ny fanaratsiana ary nisy mpanohitra tsy niafina intsony amin’ny teny tsy ambina…
  Dia nahita » alika kely » natao ho mpivohovoa sy fanirakiraka mifandray amin’ny frantsay ny mpanohitra ,dia i rajoelina izay nofidian’Antananarivo ho ben’ny tanana eto amin’ny Renivohitra..
  Ny 31 décembre 2008 ity alika kely ity dia namory Malagasy eo amin’ny folo eo tao Fresne (Haut de Seine) ary ny alin’io dia nihaona tamin-dRatsiraka sy Rajaonaivelo Pierrot..!
  Rehefa tafaverina tao Antanrivo rajoelina dia nanendry an’i Dollin ho directeur -ny cabinet-ny ben’ny Tanana..

  Ny manaraka dia iaraha-mahalala ny vokany sy ny tohiny dia ny fanonganam-panjakana nataon’ny 17 mars 2009.
  Maro ireo voaroiroy amin’io ,izay miedinedina tokoa satria nanankarena tampoka ary miady mafy mba tsy hifarana
  ny fiedinediana izay miankina amin’ny fitondrana miorina eo amin’ny fasiky ny vola izay mikoro moramora ,ary anisan’ny ady mafy antrehan’izy ireo ny dinika momba ny famotsorana ny heloka vitan’ireo mpanohitra ny Fitondrana ary nahefa ny fanonganam-panjakana..

  ARY IO DINIKA MOMBA NY VOLAVOLAN-DALANA IO VOATSIAHY ETSY SY EROA SY MAMPIZIRIZIRY IRETO MPIARO NY FITONDRANA NATERAKY NY FANONGANAM-PAHEFANA DIA MITORY ,DIA MANAMBARA ARY MIKIAKIAKA NY FIFANDRAISAN’NY HELOKA BEVAVA NITRANGA TAO AORIAN’NY FIFIDIANAN ‘NY MALAGASY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC SY NY HELOKA BEVAVA MANODIDINA NY FANONGANAM-PANJAKANATAMIN’NY 17 MARS 2009…
  IRAY NY TANJONA : FAMERENANA FITONDRANA MIALOKALOKA SY MIANKINA AMIN’NY MPANJANAKA FRANTSAY
  IRAY NY FIOMBONANA ARA-KEVITRA SY ARA-PAOLITIKA MIBAIKO IREO MPANONGAM-PANJAKANA : NY FAKANA NY FITONDRANA SY NY FITAVANANA NY VOLA-BAHOAKA IZAY FAHAIZINA NOHO NY FAHASAHIANA NANDA NY FITOHIZAN ‘NY FITONDRANA PADESM !

  NY VOLAVOLAN-DALANA IFIKIRAN’IRETO TSY VALAHARA DIA TSY AZON’NY SAIN-KELIN’IZY IREO FA VOLAVOLAN-DALANA EKENA SY TAKIAN’NY FIRAISAM-PIRENENA SATRIA IANKINAN’NY FITONIANA AO AMIN’NY FIRENENA TSIRAIRAY MANARA-DALANA , TAN-DALANA…

  MISINTONA MAFY NY TADY HIFEHY AZY IZY IREO ARY HO TAPAKA HO AZY NY TADY ARY NY FITSARANA MANOHY NY ZOTRANY ARYHIHARA ANY AIN’NY FISAMBORAN’NY TRIBUNAL INTERNATIONAL IRETO JIOLAHY SY JIOVAVY IZAY MIHEVITRA AZY IREO TSY HO TRATRY NY ALOKA !

  ENY SANGANEHANA AHO HITENY HOE :

  « MAHANDRASA , MITAFIA FAHARETANA FA TSY HO ELA NY FARAN’IZAO KIRIZY IZAO ! ARY MIOMANA TSARA ARA-PANAHY , ARA-TSAINA , AA-PO SY ARA-PAHASALAMANA ISIKA FA MARO IREO ASA-PANARENANA TSY MAINTSY HIANTREHANTSIKA ! »

  ANDRIAMANITRA MAHERY SY LEHIBE FAHAIZANA SY BE FITIAVANA ANIE HOMBA ANTSIKA ! LALANDAVA !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *