Parlemantera Ankolafy Ravalomanana : mampaneno lakolosy amin’ny SADC

Tonga amin’ny zavatra tsy azo leferina, tsy zaka ny atao fakofakom-panjakanafotsiny, hoy ireo mpikambana ao amin’ny CT Ankolafy Ravalomanana, raha nitondra  fanazavana teny amin’ny foiben’ny TIM teny Bel’air.Mikasika ny nisintahan’izy ireo tamin’ny fandinihana ny volavolan-dalànan’ny famontsoran-keloka . Nambaran’izy ireo tamin’izany fa ny Talata no tonga teny anivon’ny parlemantera ny volavolan-dalàna momba ny famontsoran-keloka. Tsy nandalo teo anivon’ilay vaomierana iombonanan’ny andrim-panjakana anefa izany. Raha ny tokony ho izy hoy Raveloson Constant dia mandalo ao amin’io vaomiera io izany. Rehefa nahita ilay volavolan-dalàna anefa izahay dia nahatsikaritra  ny lafiny teknika tsy mifanaraka amin’ny sehatra iraisam-pirenena, nefa asaina misolantsolana handany azy. Tsy mitovy ny tao amin’ny governemanta ny volavolan-dalàna nalefa teny amin’ny parlemantera. Ankoatra izay, hoy izy ireo, dia misy ny andininy milaza ny fanitsakitsahana ny zon’olombelona voalaza ao, kanefa notsoahana tao ny mikasika ny fandoroana olona sy fananam-pirenena. Dikan’izany, hoy ireto CT Ankolafy Ravalomanana ireto, dia azo atao izany manomboka izao ny mandoro olona sy fananam-pirenena. Tsy azo ekena ny toy izany hoy izy ireo. Ny tondrozotra no nanendrena anay teo, ary izahay parlemantera no nandany izany ho lalàna. Noho izany dia tokony hajaina izay, fa tsy ampanaovina zavatra tsy mifanaraka amin’ny izy. Zarao amin’ny CT ilay « memoradum », fa io no mametraka hoe izao no izay. Aleo mihitsy miara mihaona amin’ny “expert” n’ny Sadc handinika io volavolan-dalàna io. Manoloana izany dia manaitra ireo mpkambana rehetra ao amin’ny CT sy CST izy ireo, fa heverin’ny sasany  fa ombalahy tanimanga fotsiny. Namafisin’ireto olomboatendry ireto, fa miato tsy handray anjara amin’ny fandinihana ny famontsoran-keloka ny parlemantera Ankolafy Ravalomanana, raha tsy misy antoka mazava hizorana amin’ny tokony ho izy ny raharaha.Manomboka izao dia tsy hangina izahay.

3 réflexions sur « Parlemantera Ankolafy Ravalomanana : mampaneno lakolosy amin’ny SADC »

 1. Dr CELELESTIN Rpbin dit :
  Votre commentaire est en attente de modération

  10 avril 2012 à 8 h 54 min
  Manohy ny fikafika rajoelina sy ny ministry ny Fitsarana momba ny volavolan-dalàna mikasika ny famotsoran-keloka..faobe !
  Maro ireo nanazava fa tsy mikasika ny Filoha RAVALOMANANA MARC io famotsoran-keloka io
  satria ny andiny faha 16 sy ny faha 20 dia miaro ny Filoha izay tsy manana antony tokony mampiahiahy azy mikasika ny fitsarana..!

  Tsy nahomby izany ny fampiasana ny famotsoran-keloka nokasaina hampiarina amin’ny Filoha ny fandavana ny famotsoran-keloka ,dia saika hivarotra saka be loha tamin’ny CT sy CST rajoelina sy ny ministry ny fitsarana araka izao fandrika navelatr’izy ireo
  hamandriana indrindra ny ankolafy RAVALOMANANA MARC tamin’ny alalan’ny fizarana rafitra momba ny famontsoran-keloka ihany..Saingy mampiseho ny fahamaivanan-doha n’ny ministra ity izy.Tao anatin’ilay rafitra nozaraina tamin’ny atalata 03 mars teo dia tsikaritry ny ankolafy RAVALOMANANA MARC fa io rafitra nozaraina io dia tsy miovy amin’ny rafitra » nofihinin’ny ministry ny fitsarana ay io rafitra nofihininn’io dia misy ireo heloka bevava ( vono olona , tano may nodorana izay nisy mpiasa may tao anatiny..)
  Ireo heloka bevava dia ireo heloka natao tamin’ny 26 janvier 2009 sy 07 février 2009 teny Ambohitsrphitra..
  Eo an-dalam-pitsarana ireo heloka bevava ireo ary ny Cour Pénale de Justice no hitsara azy ireo : ny enquêtes préliminres indépendantes oa dia ho sahanin’izy i
  reo !
  rajoelina sy ireo namany izay nanongam-panjakana no loha laharany amin »ireo ho hampangaina.., hatao enquête ary ho ysaraina ary mety hampiarina aminy ny sazy mifanentana amin’ire heloka bevava ireo toa ny vono olona ohatra..

  Ka eto varotra saka beloha , famitahana ny CT sy ny CST ANKOLAFY RAVALOMANANA NO MIDITRA..
  NIHEVITRY NY MINISTRY NY FITSARANA FA VENDRANA IRETO CT SY CST AVY AO AMIN’NY ANKOLAFY RAVALOMANANA MARC :TSIKARITRA SY TAKATR’IZY IREO FA TSY MITOVY NY RAFITRA MIKASIKA NY FAMOTSORAN-KELOKA NOZARAINY SY NY RAFITRA MIKASIKA IO FAMOTSORAN-KELOKA IZAY NOTAZONONY..!
  FA INONA NY ANTONY NITAZONANY AZY IO ?
  RAHA TAHIAN ‘ANDRIAMANITRA DIA HISOKATRA TSY HO EL NY COUR PENALE INTERNATIONALE IZAY HITSARANA IREO NANOM-PANJAKANA SY IREO HELOKA MANODIDINA IZANY.
  ARY RAJOELINA SY NY NMNY DIA VOAROIROY AMIN’IZANY..HO VOAPANGA , METY HO TSARAINA ARY METY HO VOAHELOKA ,KA SAZY BE NO METY HO VIDIN’ITY LOZA VITANY..
  ETO NO MIDITRA ITY RAFITRA NOFIHININA MBA HAFENINA MBA SY HO HITA FA CODE PENAL MALAGASY ANIE KA TSY MANOME SAZY TOA NY PEINE DE MORT RAHA NAMONO OLONA ILAY VOAHELOKA..

  SAIKA HANAFINA IO SAZY PEINE DE MORT IO IZAY VOASORATRA AO AMIN’NY RAFITRA TSY NOZARAINY…!
  NA

  SAIKA NAFENINA IZY IO ARY RAFITRA « NANOMBINANA, TSY MISY PEINE DE MORT AO ANATINY NO SAIKA HO SONIAVIN’IREO CT SY CST..KOA RAHA VOATSARA SY VOAHELOKA I RAJOLINA DIA NAMPARINA TAMIN’NY PEINE DE MORT IZAY NESORINA MPIARA – MIASA AMINY !

  FIRAISANA TSIKOMBAKOMBA IZANY !

  ARY ITY CRISE MISY EO AMINTSIKA ITY DIA NY FITSARANA AZY EO ANOLOHAN’NY COUR PENALE INTERNATIONALE NO METY ARY HAMPISEHO NY MARINA..MOMBA IREO MPANONGAM-PANJAKANA

  NY FILOHA RAVALOMANANA MARC DIA NAMTRAKA FITORIANA EO ANOLOHAN’IO CPI IO..!

  CE TRIBUNAL EST INCONTOURNABLE ET LES AUTEURS DU COUP DETAT DU 17 MA RS 2009 QUI SERONT MIS EN EXAMEN NE POURRONT S’Y SOUSTRAIRE ,SAUT EN SE DONNANT LA MORT!

 2. Tena ombalahy tanimanga tokoa ianareo satria na ny olona tompoinareo aza tsy fantatrareo akory na hinianareo hikipiana ny famonoana malagasy sy fangalarana ny harempirenena izay nataony, koa mahatsapa tena dia miala raha tena lehilahy. ary aza miray tsikombakomba amin’ny de8.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *