86 réflexions sur « Video : antson’ny filoha Ravalomanana »

 1. Miarahaba anao koa dada a! dia misaotra an’i Solo Razafy @’ilay Video,
  Dada a!!hataoko fa mazava ny tenin’i dada fa « TOMPON’ANDRAIKITRA IANAREO ».
  aleo hazavaiko tsara ny tian’i dada lazaina fa hoe: » LINGITRA IANAREO NIDITRA KOA RAISO NY AN-DRAIKITRAREO ».
  Mazava tsra angamba izay an!tsy niteny mihintsy izy fa tsy maintsy mivoaka an! dia efa mipelipeli-drambo ery ny sasany fa
  haka ny toeranareo an!!dia ny foza HANOY @ fangoronan-karena sy fandrobana hatrany an!mitohy ny fihinanana,tanterao
  hatr@farany rehefa NIJABAKA IHAny.Efa voalaza koa fa ny ministera mandeha @’izao fotoana izao dia ny ministera sahanin’
  ny Ankolafy Ravalo ka aoka ho porofoinareo @’izao tontolo izao fa MIAVAKA @ foza ianareo ary tsy miray TSIKOMBAKOMBA
  RATSY @’ireo jiolahy ireo,hajao dada fa mendrika izany izy .

 2. Tandremo fa misy mpamadika manararao-paty ao @ ankolafy Dada ao an!!
  Mahatsiaro anao aho Lemena ilay ianao nilaza ny marina ka nisy nanankiana
  hay nivoaka ihany ny marina aty aoriana fa misy alika efa miandry TAOLANA ao ,mitanatana vava mba ihinana
  fa tapitra ny fanararaotana,koa aoka ho mailo daholo fa ny mpanararaotra no mahazo VAHANA @’izao savo2
  izao an!!!

 3. Dr CELELESTIN Rpbin dit :
  15 avril 2012 à 0 h 14 min
  Mora ny mitsikera sy manaratsy ny olona mandray anjara sy manao ny tokony atao..
  Ary tsy misy zava-mora noho ny miteniteny foana..

  Misy maro no nitehaka fa tena nankasitrahan’ny Filoha ny fidirana tao amin’ny tondrpo zotra ,araka ny hevitry ireny olona ireny..
  Hoy ny Filoha : » Hainareo no niditra ,tokony ho haionareo ny mivoaka ! »
  Raha olon-tsotra fisainana dia adikany toa izao io tenin’ny Filoha io :
  « Te hiditra tao ianareoi ,tsy nisy nanery anareo hiditra tao , koa mitadiava fomba hialanreo ,fa izaho andraikitro izany ! »

  Izao no fanraisako ny tenin’ny Filoha-izay tsy tezitra na kely aza
  momba io fandraisana anjara ny membres ny Ankolafy RAVALOMANANA MARC :
  « Voadinikareo tsara ny antony tsy maintsy nandraisana anjara , ary tsara ny fahatsapanareo izay antony tsy maintsy nandraisana anjara izay..dia nandray anjara ianareo..
  Raha misy seho-javatra mifanohitra amin’ny fahalalahana nidiranareo tao, ary raha misy fihetsika ny sasany tsy mifanaraka amin’ny teny ifampierana ( consensualité ) na manelmingelina ny farahana tsy manavaka (inclusivité ) dia anranareo ny mandinika na hijanona na hivoaka miala ianareo izany hoe : hainareo ny mitsara izay tokony hataonareo ! »

  ATSAHARO NY MITENITENY FOANA SY MANOME HEVIDISO NY FAMAKAFAKANAREO §
  SAROTRA NY MIAINA KOA TANDREMO NY TENY TSIAMBINA..
  AOKA TSY HITADY « FOANA » IZAY HEVERINA FA TSY MIFANARAKA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC SY IREO OLONA NOTENDRENY
  –HO CHEF DE DELEGATION6NY MOUVANCE RAVALOMANANA marc OHATRA…

  Kilalao-jaza izany ary asan’ny tsy manan-katao ary toetra mamaofady satria mitady hampiady olona !

  Dr CELELESTIN Rpbin dit :
  15 avril 2012 à 0 h 33 min
  Tsapanareo fa io fanambarana nataon’ny Filoha RAVALOMANANA MARC io dia nisy nanao famakafakana diso..Nazavaiko ny votoatiny tian’ny Filoha ho lazaina.
  Efa misy any Genève no mangataka ny fialan’ny mouvance r
  RAVALOMANANA MARC…satria nihevitra izy ireo fa notoherin’ny Filoha ireo membres-n’ny mouvance RAVALOMANANA MARC niditra nandray anjara ao amin’ny andri-panjakana telo : CT , CST , Gouvernement izay endriky ny  » consensus sy ny inclusivité « izay tafian’ny tondro zotro ( feuille de route )…!
  Ireto olona ireto dia ireo milaza azy ho légalistes fa kosa tsy manohana ny Filoha ravalomanana , nefa mihatsaraivelanitsihy ,mihambo am-bava fa ny Filoha inany no arahiny atrany..!
  Ny tian’ny Filoha nolazaina dia toa izao :
  « Fantatrareo ny antony nidiranareo tao amin’ireo andri-panjakana ireo dia ny fandraisana anjar miaraka amin’ny ankolafy hafa ( consensualité)ary mitory ny firaisana tsy manavaka ny hafa ( inclusivité ).Ny tsy fidirana,ny tsy fandraisana anjara dia fampisehoana ny finiavana tsy hanaja ireo foto-kevitra ijoroan’nt tondro zotra …
  Izao ianareo misitaka ,nivoaka ny fivoriana satria tsapanareo fa tsy manaja ireo filmamatry ny tondro zotra ny mpanongam-panjakana , ka anareo no NIJERY izay tokony NATAO.. »
  Tsy misy hetsika na kely aza avy amin’ny solontenan’ny mouvance ao amin’ny CT sy ny CST mifanohitra amin’ny hevitra tohanan’ny Filoha RAVALMANANA MARC ..
  Ireo te hanangana ady eo amin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC sy ireo solontenan’ny mouvance ao anatin’ny andri-panjakana dia mpamosavy , voavidy ary angamba
  miry tsikombakomba amin’ny frantsay sy mpanongam-panajakana..
  Koa aoka Isika ho mailo sy handinika tsara ary hitandrina ary tsy hanaiky fa nihena ny herintsika .
  Io hetsika nataon’ny solontenantsika ao amin’ny andri-panjakana dia mampiavaka tsara ny fahamarinan’ny ady ataontsika dia ny famerenana :
  -ny « ordre constitutionnel eo amin’ny Firenena izay mitaky ny fampiatoana ny fitondran’ny mpanongam-panjakana ,
  -ny famerenana ny fahefana eo aml-pelatanan’ny Vahoaka amin’ny alalan’ny fifidianana malalaka , madio izay ny Communauté Internationale ( Nations 6unies , UA , EU , SADEC , USA , Allemagne , Norvège..)no hisahana eo amin’ny fikarakarana ( sécurité , opérations électorales – comptages des voix , ramassages des voix ers les centres principaux de comptages..)na eo amin’ny fanampiana ara-bola ..

  Ny dikan’izany rehetra izany dia ny FAMERENANA NY DEMOCRATIE AO AMIN’NY FIARAHA-MONINAN’NY SAMY MALAGASY !

 4. TSY Mangataka ny fialan’ireo ao @ systéme ,satria noho nareo mandray karama ary ny vahoaka no mandoha ny karamanareo ,dia hataoko fa tsy hanao tahaka ireo mpitondra Foza ianareo KA NY TANJONAREO DIA FAMERENANA NY ARADALA TSY MISY ATAKANDRO.
  Ary LAZAIKO ANAREO FA NY FOZA DIA NY MIZIRIZIRY MIDONGY TOERANA ARY MANALAVA NY TETEZAMITA ,mba harefo ny mouvance legaliste ny tanjony atramin’izay ,ka raha resaka adi hevitra style Me Hanitra sy Mamy ,hampidera fahaizana lalana dia tena maivana @ Foza sy ny tariny ary ny filohaany .
  Ka nareo legaliste tafiditra ao @ systeme ireo no tsy maintsy mitarika ny vahoaka HITOKONA SY HIGIDRAKA ,ka ianareo ministra sy ct no tsy maintsy hitarika izany .

 5. Ny fialana dia filazana fa tsy ilaintsika ny tondro zotra izay nosoniavintsika ,ary dia milaza koa fa tapitra teo ny fifandraisana amin’ny SADC..
  Fahafoizan’ny fijery izany ( myopie )..
  Satria tsy lava-boalavo ny SADC ka idirana sy ivohana araka ny itiavantsika azy..ISIKA NO NIDITRA MEMBRE-NY SADC…ARY NOHO NISY NY FANONGANAM-PANJAKANA DIA NANAMPY ANTSIKA IZY ARAKA NY CONTRAT IRAISANA AMION’NY ALALAN’NY ASSISTANCE MUTUELLE..NOSONIAVINTSIKA.
  Tonga ny fotoanan’ny fisainana ,fotoanan’ny fieritreretana sy fandinihina lalina ny fomba hiverenantsika eo amin’ny  » ordre constitutionnel » izay mamela Antsika hanao fifidianana malalaka ,izany hoe manafoana ny fitondrana tsy ara-dalàna..
  Ireo mpanongam-panjakana dia efa lany lainga ary ho tampina ny lalan-kalehana tsy ho ela intsony..!
  Fa Isika tsirairay no tokony hiezaka hanova ny fijerintsika ary tsy ifantoka fotsiny amin’ny fanaratsiana ireo mpanongam-panjakana (izay efa potika ).

  Hasondroty ny hahavon’ny resaka ka ho katsahana izay fomba hanatsarana sy hahamendrika ny resaka : ordre constitutionnel ,démocratie ,fifidianana malalaka , développement immédiat , à court terme , à moyen terme,sns , no tokony imasoantsika !

 6. Rehefa miresaka FISAINANA ihany, dia mba tokony mieritreritra ny sasany izay vao manoratra !

  TSY MISY HIDIRAN’NY SADC MIHINTSY, NY FANAKIÀNANA NY « TSY FANARAHIN’NY MPANONGAM-PANJAKÀNA » AN’ILAY TONDROZOTRA, ENY NA DIA TOKONY MIAFÀRA AMIN’NY FIALÀNA AZA IZANY !

  TONDROZOTRA HITONDRA MARINA NY VAHOAKA MALAGASY ANY AMIN’NY DEMÔKRASIA NO HILAINA, FA TSY TONDROZOTRA TANDRAMETAKA, ARY INDRINDRA TSY ARAHIN’NY SASANY FA IZAY MAMPIETIETY NY FIAINANY IHANY NO ARAHINY !

  TSY NY SADC NO TOMPON’I MADAGASCAR !!!

  MBOLA HO ELA I MADAGASIKARA VAO HO TAFARINA, RAHA LOMORINA TOY IZAO NY FOMBA FISAINAN’NY MALAGASY MISEHO AZY HO MATSILO SAINA, NAMAN-DRY RAHARISAINA !!!! NY TAY SY NY FAKO MIVANGONGA AO ANTOKOTANY ALOHA NO TOKONY ESORINA, IZAY VAO MIJERY IZAY TOERANA AMBOLENA RAOZY, TILIPO SY DALIÀ NA TELOMIOVA…..

  Parler de développement immédiat comme priorité alors que le pays vit dans l’anarchie totale, relève d’une ineptie sans égale !!

  Ravelanivo,
  Raha ny tokony ho izy, dia io nolazainao io no tokony ho ataon’ireo CT sy CST ireo rehefa mahatsapa ry zareo fa tsy nanaraka ny tondrozotra hatrany am-piandohany ny mpanongam-panjakàna, mitarika ny olona HITOKONA SY HIGIDRAKA.

  Fandikàna an’ilay tondrozotra ihany koa anefa izany !

  TSY HITAKO IZAY HILÀNA TONDROZOTRA REHEFA TSY MISY HANARAKA !!!!!!

  AVELAO HO BORDEL AO, NY FIAINAN-DRAMALAGASY FA METY AMINY TSARA IO Ê !!!!

  ö R’INGAHY FILOHA RAVALOMANANA, TSARA MBA HO FANTATRAO IHANY FA EFA BETSAKA IREO MIHEVITRA NY « HANDIMBY RAY TSY SATRY » Ê !!

  ITY NY POST ATAOKO FARANY ATO, ARY IZAHO TSY TAHAKY NY SASANY KA HIOVAOVA PSEUDO ISAKY NY MIHETSIKA, FA DIA HO HITAN-TSIKA EO IZAY FIAFARÀN’ITY TANTARA ITY, ARY SAMY HIZAKA NY VOKANY !!!!!!!

 7. Izay miovaova anarana, aoka izy hanovaova anarana fa rehefa mahalala hoe iza no manoratra dia efa ZAVA-DEHIBE izay. Tsy any mhitsy no atao hoe tolona, fa ny reska mandeha amiko.

  Na tondrozotra na tsia, ny tanjona adino TANTERAKA, dia tsy ny fidirana hifanadamina amin’i Domelina akory, fa
  NY HANDROAHANA an’i Domelina sy ny Mpanjanaka.

  Ingahy Celestin, aoka izay ity resaka lavabe ataonao ity, fa tena miaraka amin’ny FAMPANDRIANA adrisa fotsiny. Mivoana tanteraka amin’izay tanjona tokony arahina ny resaka ataonao. Ary raha ny tenako manokana, tsy mba mamaky mihitsy ny rediredy ao aho. Miala tsiny aho satria mba mpanohana ihany ianao, anefa efa nilmaozan’ny andro ny teti-kadinao, fa ny olona akory tsy adala sy tsy mandinika, FA MAHALALA TSARa? ARY METY MAHALALA LAVITRA NOHO IANAO ; aMIKO DIA NY MIFANAJA SISA NO TENA làlana tsar miaraka aminao.

  Mazava ankehitriny ny amin’i Botozaza, Ihanta Razafimandranto, ary Ravatomanga, fa ampio an’i Beriziky izay dia ho tsapa fa tsy iray na roa, no MPAMADIKA fa misy maromaro mihitsy.

  – Nahoana i Ihanta no tsy mba hita miaraka @ Rakotoarivelo izay voaheloka mafy ?
  – Nahoana i Botozaza no tsy hita instony eny anilan’i Me Hanitra?
  – Nahoana i Beriziky no hita miaraka amin’i Dolin Rasolosa tamin’ny fahatongavn’ny Air Bus ?
  – Nahoana no najary ohatrany mangatsiatsiaka Naika Eliane, miaraka amin’i Rakotoarivelo sy Me Hantra sy Rakotoamboa sy Ravelosn ?
  – Mba nisy fiarahana ve ireo ?
  Rehefa miaraka ireo, dia eo no ahalalàna hoe :
  Misy ny firaisan-kina sy fiarahana mitolona ary tsy misy mpamadika intsony.
  Ampiaraho i Botozaza sy Raveloson sy Rakotoamboa, dia hivandravandra eo ny mpamadika.
  Ny tena mampalahelo dia ity Ihanta Razafimandranto, olona nogadrain’i Domelina anefa nivadika tanteraka ka manao sotrobe lava-tango misolelaka, noho ny fitiava-tseza.
  Mba hitantsika nanotrona an’i Me Hanitra, izay Vice Prezidan’ny CST ve izy ?
  Justine Tsiranana(foza no namany) ry Botozaza sy ireo volongita mifandray tendro amin’ny Foza no falehany, satria efa maty lolosy voavidy (hatramin’ny vodiny).
  Izay no reka ataon’i L E M E N A.
  Ambava omana, am-po mieritra.

 8. tsy Voavidy ireo ry Lemena fa angamba mety mba tonga saina tsy te hanompo olona criminel a, ary mba manararaotra mifikitra am seza satria tsy ho possible ho lanim-bahoaka mihintsy apres transition. koa tsy aleony manaja tena toy izay ho halam-bahoaka toy ny de8.

 9. Nisy teny fampitandremana nataon’ny Filoha RAVALOMANANA MARC tamintsika MALAGASY REHETRA Hoy izy Tamintsika :
   » Aoka hajanona ny fandrangitana….Efa aty Amintsika ny fandresena, ka tsy tokony hanao fiteny henjana intsony Isika..! »
  Toa izay ny ankapobean’ny teniny..
  Midika sy mitory izany fa ,nandritry izay ady natao telo taona teo ambony latabatra izay dia misy vokatra azontsika :
  -ny fanasoniavana ny feuille de route
  Marina fa misy ankolafy miazoazo eo amin’izany fanasoniavana izany , fa ny mpanongam-panjakana dia nanaiky nanao sonia (tadidio ny fandavany ny sonia nataony tany MAPUTO tapa-bolana aty aoriana )
  -ny fanendrena ny praiministra ,na dia nisy fika nataon’i Zafy aza izany , dia nanbaiky ny mpanongam-panjakana
  -nekeny izy ireo ny fidiran’ny ankolafy RAVALOMANANA MARC ao ain’ny andri-panjakana (CT,CST, Gouvernement ).Tsy niditra ao amin’ny andr-panjakana ny ankolafy Zafy sy Ratsiraka..Atrizao dia tsy fantatra mazava ny antony sy ny dikan »izany ,fa ny ita maso sy azo tsapain-tanana dia mana-sarotra ny asan’ny ankolafy RAVALOMANANA MARC n, izay miady irery..manoloana ny mpanongam-panjakana eo amin’ny ady hevitra sy ny fanapaha-kevitra satria vitsy aman’isa ity ankolafy !

  SA IZAY NY TEIKA SY PAIKAN’IRETO ANKOLAFY ZAFY SY RATSIRAKA NIDONGY TSY NANDRAY ANDRAIKITRA AO AMIN’IREO ANDRI-PANJAKANA TELO ?

  Tsy azo hamaivanina ny vokatry ny asa sy ny hetsika hefan’ny ankolafy RAVALOMANANA MARC , izay nampiseho , amin’ny fandraisan’ny andraikiny ao anatin’ny andri-panjakana telo , fa manaja ,fa manaja ara-bakiteny sy araka ny hevitry ny tondro zotra izy ireo (ils respectent la lettre et à l’esprit la feuille de route qu’ils ont signée !)..
  Ary na tsy maro an’isa za izy ireo dia misy bainga voavadik’izy ireo ao amin’ ireo andri-pirenena ireo..

  Ary raha ampitahaina amin ‘ny fanambarana nataon’ny TROIKA / SADEC tamin’ny 25 janvier 2012 tany Prétoria dia miezaka ny ankolafy RAVALOMANANA MARC manantotosa ny
  prgramme voasoritra ao anatin’io fanambarana io..!

  Ny fizirizian’ny mpanongam-panjakana mandritry ny adi-hevitra mikasika ny aministie dia ,raha io fanambaran’ny TROIKA tamin’ny 26 janvier 2012 io no jerena dia TENA DISO SY MANAONAO FOANA NY MPANONGAM-PANJAKANA..Tsy misy mahagaga izany !C’est le contraire qui Nous aurait étonnés !

  Io fitadiavin’izy ireo ny tsy hametrahana ao anatin’ity
  fehezan-dalana mikasika ny famontsoran-krloka na ny tsy famontsoran-kevitry an’ireo voaheloka noho ny heloka bevava (vono , doro-plpna ,fanam-potehina tranon’asa sns..)dia mitory sy manambara ny fahatahoran’izy ireo ny didi-pitsarana havokan’ny tribunal misahana ny fitsarana an’ireo olona nahavita izany heloka bevava izany..

  ARY RAHA DINIHINTSIKA TSARA NY FIAFARAN ‘ITY KIRIZY ITY DIA NY
  COUR PENALE INTERNATIONALE NO HANOME NY DIDI-PITSARANA FARANY , IZAY TSY AZO HIODIVIRIN ‘ IRETO MPANONGAM-PANJAKANA MISEHO HO BE HEVIUTRA SY MANANA MPANJANAKA HIARO AZY IREO !

  Io arosolo Anareo amin’ny alalan’ ny copier-coller ny fanambran’ny TROIKA / SADC tany PRETORIA ny 25 janvier 2012

 10. Toa vavan’ny mamo toaka ny kiakika mitory fa :

   » TSY NY SADC NO TOMPON 4 NY MADAGASIKARA ! »

  Ny olona voazanaka no maha teny izany !

  Fifanakena no misy amin’ireo FIRENENA 14 MIARAKA AMIN’NY MADAGASIKARA ARY ISIKA MALAGASY NOHON’NY SAINA MATSILO SY MARANITRA SY NHO NY FAHENDREN3NY FILOHA RAVALOMANANA MARC NO NANGATAKA HIARAKA AMIN’IZY IREO…MBA HIALANTSIKA AMIN’NY FIKIRIZAN’NY FRANTSAY HANANJANAKA NY TANY SY NY FANJAKANA MALAGASY MANDRAKIZAY !

  Ireo olona tsy tia ny fifandraisana amin’ny sadc ,dia olona mivoy ny fiarahana amin’ny frantsay art miray tsikombakomba amin’ny mpanongam-panjakana..efa nasehon’ireo olona ireo izany tamin’ny fandavan4izy ireo ny accords nosoniavina tany MAPUTO…§

 11. Ity arosoko Anareo ilay fanambarana mikasika any madagascar
  nataon’ny TROIKA / SADC tany Prétoria ny 25 JANVIER 2012 :

   » Déclaration de presse du Comité ministériel de la Troïka de l’Organe, 26 Janvier 2012  »

  Finaritra eo am-pamakiana

  Jeudi, 26 Janvier 2012 15:27

  1. La Communauté de l’Afrique du Sud pour le développement (SADC) du Comité ministériel de l’Organe (AGC) de la troïka, comprenant l’Afrique du Sud en tant que président, la République de Zambie et la République-Unie de Tanzanie ainsi que le Secrétariat de la SADC, a convoqué une réunion d’urgence à Pretoria pour examiner la les récents développements politiques et de la sécurité à Madagascar car ils se rapportent à la mise en œuvre de la Feuille de route. La réunion a été suivie par les acteurs politiques malgaches parmi eux, les représentants du Président de la Transition, Premier ministre de consensus, le vice-premier ministre, le président du Congrès de la Transition et Mouvances Ravalomanana et Zafy, respectivement.

  2. La réunion de la Troïka de l’AGC a eu lieu dans le cadre de la mise en œuvre de la SADC « Feuille de route pour mettre fin à la crise à Madagascar ». La Troïka de l’Organe réfléchi sur la situation politique à Madagascar, y compris les événements du 21 Janvier 2012 à laquelle l’ancien président Ravalomanana a été refusé l’entrée à Madagascar.

  3. À cet égard, la troïka de l’AGC a réitéré l’importance de l’adhésion à la lettre et l’esprit de la Feuille de route signé l’instrument le plus viable qui pourrait contribuer à assurer la paix, la stabilité et la démocratie à Madagascar. À cette fin, la Troïka de l’Organe a souligné la nécessité d’éviter la mise en œuvre sélective de la Feuille de route. Par conséquent, les parties prenantes malgaches ont été invités à accélérer le processus de mise en œuvre de tous les articles en circulation de la feuille de route en particulier celles relatives à des mesures de confiance telles que la promulgation de lois d’amnistie, la libération des prisonniers politiques, le retour inconditionnel des exilés politiques et de la protection et la promotion des droits de l’homme tels qu’ils se rapportent à la liberté de réunion et d’expression.

  4. La troïka de l’AGC a réaffirmé l’importance de la Feuille de route que le seul mécanisme pour résoudre la crise politique actuelle. En outre, il a souligné à nouveau que la Feuille de route vise à faciliter un processus conduisant à la tenue d’élections libres, crédibles et transparentes. SADC appelle à la création d’un organe crédible et acceptable électorale (CENI) qui permet de préparer et organiser des élections qui reflètent la volonté populaire de tous les Malgaches. Il a également noté la législation récemment adoptée par le Parlement à cet égard ainsi que le soutien d’experts qui l’ONU a fourni dans ce processus.

  5. Compte tenu des événements du 21 Janvier 2012, AGC troïka implore à toutes les parties signataires et là sympathisants de s’abstenir de se livrer à d’autres décisions et activités qui sont conçus pour provoquer la division et qui jette le discrédit sur la SADC parrainé processus politique en cours. Il a en outre, invite toutes les parties signataires à ne pas se retirer de la Feuille de route, mais de rester fidèle à sa lettre et l’esprit, les principes de l’intégrité qui comprennent, d’inclusivité et d’impartialité.

  6. La troïka de l’AGC exige, en outre la priorité de la promulgation de lois d’amnistie pour le 29 Février 2012, de faciliter le retour inconditionnel des dirigeants politiques en exil. À cet égard, la SADC demande également à l’autorité de transition pour assurer la sécurité et la sécurité de tous les rapatriés exilés, et la mise en œuvre ultérieure de la Carte routière.

  7. En outre, les appels MCO troïka à tous les dirigeants politiques des diverses parties de fournir le leadership nécessaire, la maturité politique, la cohérence fonctionnelle et les manières responsables afin de trouver des façons de travailler ensemble au cours de cette période critique. Les intérêts de la nation Malagasey doit être placé au-dessus de partie étroite des intérêts politiques, affectif, historique et individuelle.

  8. En conclusion, la SADC AGC troïka continuera à rester saisi de la Madagascar processus politique afin d’assurer qu’elle retourne à la normalité constitutionnelle et un système démocratique. »

  25 Janvier 2012
  Pretoria

 12. Manohana ny voalazan’i Ravelonarivo koa aho, tsy afaka ny hiemotra intsony isika.
  Dia mba mitonia ry Zareo fa tsy ahavitana zavatra ny savorovoro a! tsy misy miady an!
  ny hevitra no miady fa tsy ny olona.

 13. Eo anatrehan’ny savorivory nateraky ny fizirizirian’ny mpanongam-panjakana eo amin’ny adi-hevitra mikasika ny famontsoran-keloka na tsy famontsoran-keloka ireo olona nahavita heloka bevava dia miseho tsikekely eny ireo nihatsaraivelan’ny tsihy , niezaka niafina…ka niseho masoandro fa mihevitra izy ireo fa vita teo ny tondro zotra ,tapaka ny fiarahana amin’ny SADC , koa maivana tsy misy ilàna azy intsoy ny ankolaft ravalomanana marc sy ny TIM..Koa ho azy ireo dia malalaka ny làlana sy ny laka..

  Dia nanao fanambarana ny gtt any ggénève mangataka ny fialan’ny ankolafy RAVALOMANANA MARC ! Asa na mialka aiza na iala amin’inona

  Dia tsy nihambahamba koa ilay atao hoe kitanamanandrambo eto amin’ity forum mydago ity ka nikiaka hoe:
   » TSY NY SADC NO TOMPON’I « .

  Mbola tsy hitako na reko izany hambon’ny SADC izany..!.

  Mba ampianaro ny ankizy hamaky tsara ary indrindra handinika tsara izay vakiana ary hamakafaka tsara ny seho sy ny tranga misy eo amin’ny manodidina sy izay mikasika ny Tany sy ny Fanjakana eo amin’ny Tantara izay vao mamosaka hevitra !
  Ary tadidio tsara fa tsy maùela na hamela Antsika ho irery ny SADC ,ary na inona na inona olana miseho eo amin’ny dinika andraisantsika anjara dia mikasika ny SADC izany ( ny sevice juridques na services diplomatiques miankina aminy..).
  Ary jereo ny faambarana nataon’ny TROIKA / SADEC tamin’ny 26 janier 2012 tany Prétoria mikasika an’i Madagascar !Dia ho hitan’izay mamaky izany ao amin’io fanambarana io fa tena mirahraha ity aministie ity ary manaraka ny dy hevitra mùomba izany ny SADC..Koa aza dia mitompo teny tsy fantatra fa manjary manely tsaho !

  Isika Malagasy no nangataka hiditra ho mpikambana ao amin’ny SADC ( izay firaisan ‘ny Firenena efatra amby folo, ary Firenena samy mahaleo -tena avy )
  Ny antony nanosika ny Filoha RAVALOMANANA MARC HO MPIKAMBANA AO AMIN ‘4NY SADC DIA MISY TELO RAHA KELY :

  –antony mikasika ny toe-karena ( fifandraisana ara-barotra tsy misy fadi-tsearanana , fifanankalozana eo amin’ny toe-javatra ( artisanat..)
  –diplomatique (fifanampiana raha misy olana mikasika ny mpikambana iray )
  –ara-piarovana (fifanampiana raha misy « fanafihana  » na korontana ateraky ny ady avy an’ivelany na ady an-trano

  Natsilo sy naharakatra ny lavitra ny Filoha RAVALOMANANA MARC izay nisintona ,naka lesona tamin’ny korontana tao aorian’ny fifidianana tamin’ny
  16 décembre 2001..
  Tsy nisy antony mazava dia dangitra ho azy teo ireo antokoniaraka tamin’ny Filoha Ratsiraka izay resy..
  Dia niditra ny frantsay tamin’ny alalan’ny fivoriana in-droa tany dakar..
  Dia nentina teo amin’ny OUA koa ity heverina olana (fandresen’ny Malagasy izay nifidy ny Filoha RAVALOMANANA MARC!)..
  Aiza ,inona no olana nisy tamin’izany fandresena izany ?
  Ny kirizy mitarazoko atr’izao dia avt amin’io olana namoamboarina io.
  Voalmina ihany ilay izy..Tadidio fa nifandramatra ny Miaramila ,natao fehirano ny provincn’Imerina ,ary nidongy tsy nankasitraka ny fahefan’ny gouvernement notantanan’ny Filoha RAVALOMANANA Ny frantsay..

  Izany kosa ve dia niteraka fanontaniana sy nampieritreritra ny seho-javatra toa izao..

  Vokatr’izany dia tsara ny manana fikambanana manana finiavana hifanampy na tsara na ratsy ny seho-javatra eo amin’ny Tontolo iainana..
  Dia ataoko fa izay sy ny tahak’izay no nisarika ny Filoha RAVALOMANANA MARC hiditra am-pajajahana no mpikambana ao amin’ny SADC.
  Koa ny vovo manaratsy ny SADC , na ny fiarahana amin’ny SADC azo jerena toa ny hetsiky ny olona mifanakaiky amin’ny mpanongam-panjana sy ny frantsay mibaiko azy…!

  TOHIZO NY TOLONTSIKA !

 14. DADAMALALA o! aiza ianao fa tsy fantatr´ireto zanakao ny hataony , efa voatsindry matin´ny foza mbola ireto olonao tavandraina tsy fantatray intsony fa toa lasa jamban´ny vola ny akamaroany.

  DADA, matoky ny fiverenanao izahay ary mbola hifidy anao, hanarina, ny firenena sy ny toetsaina izay potikín´ny Foza tsy manjary ireo.

 15. Araky ny fangatahin’ny namana Njara, ary tsy voady koa MOA no nataoko, dia miverina kely fotsiny aho, mametraka ny teboka eo amin’ny I !

  Ianao mihintsy no tokony mandini-tena ry DCR, fa aza ny olona no fafazanao delira maraina, antoandro ary hariva ato ; ary somary ampiako mihintsy koa aza hoe, amin’ny sasak’alina !

  Rehefa miteny ny olona hoe « Tsy an’ny SADC i Madagasikara », dia tsy midika izany hoe MIALA tsy ho mpikambana ao amin’ny SADC ny Malagasy ! Marihina fa mbola voan’ny SAZIN’NY SADC i Madagasikara atramin’izao ! TSY MBOLA NISY ATRAMIN’IZAO NY FANKATOAVANA FENO !!
  Mahaiza mamakafaka zavatra ! Tsy rehefa miteny i Sarkozy hoe, hifanazàva amin’ny UE raha misy zavatra tsy tiany, dia hoe hiala amin’ny maha mpikamban’azy ao amin’ny UE ny frantsay !

  Tssssssssssss …!!!

  Olona manana FOMBA FISAINANA MIVILANA TOA ANAO, NO MAHATONGA NY LOZA SY FAHORIANA MITARAZOKA TOY IZAO, ARY TSY HAHITÀN’NY VAHOAKA MALAGASY ANDRO MANGIRANA !!

  Ny mpisera ato na tao amin’ny TOPMADA, dia mahita ny rediredinao, efa telo taona manindritra izao !

  Ny tantaranao tao amin’ny TIM efa fantatry ny rehetra ; aza dia manendrikendrika ny hafa, toy ireo mpikambana ao amin’ny GTT Inter ohatra, fa tsy ry zareo mihintsy no handeha hitady toerana araky ny voalazanao ! TSY ANJARAKO NY HITANTATARA NY FIAINANAO SY NY NATAONAO TANY IVELANY ATO, ARY TSY HILAIN’NY REHETRA AKOA ANGAMBA IZANY !

  Mahavelon-tena, manana ny anton’asa ary fihidiram-bola sahaza ho azy daholo ny ankabeazan’izy ireo !

  Fitiavan-tanindrazana no mibaiko an’izay zavatra ataony fa tsy fitiavam-bola akory, ary tsy fizahozahoana ihany koa !

  QUAND ON EST INCAPABLE DE LIRE SURTOUT ENTRE LES LIGNES, IL VAUT MIEUX S’ABSTENIR DE PARTICIPER À DES FORUMS, QUI METTENT EN JEU LE DEVENIR DE LA PATRIE !!!

  Pour passer à autres choses.

  En faisant semblant de s’adresser aux militants ainsi qu’à la population, le message du président Ravalomanana a été plus que clair pour les PRINCIPAUX INTERESSES !

  Il FAUT SORTIR DE CE PROCESSUS DES LORS QUE LES AUTRES SIGNATAIRES NE LE RESPECTENT PAS !! IL NE FAUT PAS SE RENDRE COMPLICES DE CETTE MACHINATION MACHIAVELIQUE, QUI TEND À FAIRE CROIRE QUE LA TRANSITION EST EN BONNE MARCHE, ALORS QUE LE PEUPLE N’A JAMAIS AUTANT SOUFFERT ET SON AVENIR PLUS SOMBRE QUE JAMAIS !!
  CE N’EST PAS EN DUPANT CE PEUPLE, QUE LA CONFIANCE ENTRE LES MALGACHES ET LEURS DIRIGEANTS, AINSI QUE LA RECONCILIATION NATIONALE SERONT DEFINITIVEMENT RESTAUREES !

  La Mouvance Ravalomanana avait FAIT ce qu’elle devait faire, et c’est tout à son honneur. Pendant que le bateau est encore amarré, il est temps de quitter ce dernier car les autres S’ECHIGNENT A LE FAIRE COULER !! IL EXISTE D’AUTRES MOYENS BIEN PLUS EFFICACES ET INTERESSANTS, POUR NOUS MENER VERS LA DESTINATION SOUHAITEE !

 16. Dr CELESTIN Rpbin dit
  15 avril 2012 à 21h29 mn
  « Ny fialana dia filazana fa tsy ilaintsika ny tondro zotra izay nosoniavintsika, ary dia milaza koa fa tapitra teo ny fifandraisana amin’ny SADC ».

  Paranoïa quand tu me tiens !!

  Mirefarefa amin’ny tany ny fisainanao Radoko ! Ary mbola averiko : TSY AN’NY SADC I MADAGASIKARA, KA VOATERY HANARAKA IZAY TIANY !!!!!

  LES DECISIONS PRISES PAR LA SADC, DOIVENT ÊTRE NEUTRES ET CONSENSUELLES EGALEMENT, POUR LES INTERÊTS DU PEUPLE MALGACHE EN PREMIER LIEU ; CE DERNIER A SON POINT DE VUE AINSI QUE SON MOT À DIRE !!!!

 17. Mandresraka mihintsy ity resaresa ity. Toa lasa laloà ny gengla ny raharaha ka mahatsiravina. Raha misy mahay sy mahalala izay tokony hatao dia aoka izy hi-asire ny sortie de crise !!!
  Madagasikara afaka no ilaina ary efa telo taona izay no niandrasana nefa toa kabary lavabe fotsiny no hita sy vakiana eto.
  Tsssssssssssss !

 18. Tsy maty voalavo an-kibo ireo milaza azy ho « légalistes « , fa tsy manohana ny Filoha RAVALOMANANA MARC…
  Vao niziriziry ny mpanongam-panjakana ary nidongy tsy nety nandray ny « amendements  » naroson’ny Ankolafy RAVALOMANANA MARC tao amin’ny CT mikasika ny volavolan-dalàna momba ny famontsoran-keloka ,dia nisintaka ny ankolafy RAVALOMANANA MARC..rehela nolavin’ny mpanongam-panjakana ilay soso-kevitra.

  Ny zoma 13 avril 2012 dianisy fotoana nifanomezana ny CST tamin’ny 9 ora maraina mba hiarahana midinika ny volavolan-dalàna aloha ny fanapahan-kevitra…
  Tonga tamin’ny 9 ora ny membres Ankolafy RAVALOMANANA MARC ary tamin’ny 10 ora vao tonga ny mpanongam-panjakana ary avy hatrany dia niroso amin’ny fanapahan-kevitra tsy nisy dinika mialoha :
  Ay ny 12 avril hariva tamin’ny 6 ora hariva tany no nivory ny mpanogam-panjakana ary dia nanapaka irery ny hevitra mikasika ny volavolan-dalàna..Tsy nanaiky izany tery vay manta izany ny ankolafy RAVALOMANANA MARC ary nitaky ny hanaovana ny dinika mialoha ny fanapahan-kevitra..Niziriziry indray ny mpanongam-panjakana..
  Ny ankolafy RAVALOMANANA MARC , izayu nahatsapa fa tsy manaja ny « consensualité sy ny inclusivité  » ny mpanongam-panjakana fa te – hampiantra ny didy jadona ( unilatéralisme ) dia naleony nisintaka..
  Dia miantona eo ny ezaka mametraka ny tetezamita vaovao…!

  Koa ireto forumistes toa ny kitanamanandrambo ,izay mibitaka fa « rava ny tondro zotra ary mahamety ny fikan’ny « légalistes  » izany dia mampiseho ampahibe maso miray tsikombakomba amin’ny mpanongam-panjakana sy ny frantsay izay mibaiko ny putchistes ireto izy..
  Ny gtt any génève dia miantso ny ankolafy RAVALOMANANA hiala !Amin’ny inona ?
  Milaza ity kintanamanandrambo fa tsy misy hidiran’ny SADC ny fanakihanana ny tondro zotra .Hevitra taingina izany ary mitory tsy fahalalana eo amin’ny fizotra ny négociation .
  « Ny tondro zotra dia IRAY TSY MIVAKY KOA TSY MISY AMPAHANY KELY AZA TSY AZO IDIRANA , JERENA SY HASIAN-TENY NA KIHIHANINA !
  Ary ny SADC dia tompon’antoka amin’ny fizotra tsara sy ny amin’ny fanantotosana ny tanjony tratrariny dia ny fametrahana ny tetezamita vaovao izay hikarakara ny fifidianana ho avy..
  Nilaza ilay kintanamandrambo fa tsy hanoratra intsony amin’ity forum ity.
  Tratra ve ny paik’ady sy ny tetika handemena ny ankolafy RAVALOMANA MARC sy ny TIM..?

  Ho very mpisaina matsilo ny forum…!Izany vao t…!Ho sahirana ny mpamaky azy !

  Io ambany io ny fanambaran’ny TROIKA / SADC milaza fa andraikiny ny manaramaso ny fizotran’ny « mise en oeuvre de la feuille de route  » jusqu’à la mise en place de la nouvelle transition..!

  « Déclaration de presse du Comité ministériel de la Troïka de l’Organe, 26 Janvier 2012

  Jeudi, 26 Janvier 2012 15:27

  1. La Communauté de l’Afrique du Sud pour le développement (SADC) du Comité ministériel de l’Organe (AGC) de la troïka, comprenant l’Afrique du Sud en tant que président, la République de Zambie et la République-Unie de Tanzanie ainsi que le Secrétariat de la SADC, a convoqué une réunion d’urgence à Pretoria pour examiner la les récents développements politiques et de la sécurité à Madagascar car ils se rapportent à la mise en œuvre de la Feuille de route. La réunion a été suivie par les acteurs politiques malgaches parmi eux, les représentants du Président de la Transition, Premier ministre de consensus, le vice-premier ministre, le président du Congrès de la Transition et Mouvances Ravalomanana et Zafy, respectivement.

  2. La réunion de la Troïka de l’AGC a eu lieu dans le cadre de la mise en œuvre de la SADC « Feuille de route pour mettre fin à la crise à Madagascar ». La Troïka de l’Organe réfléchi sur la situation politique à Madagascar, y compris les événements du 21 Janvier 2012 à laquelle l’ancien président Ravalomanana a été refusé l’entrée à Madagascar.

  3. À cet égard, la troïka de l’AGC a réitéré l’importance de l’adhésion à la lettre et l’esprit de la Feuille de route signé l’instrument le plus viable qui pourrait contribuer à assurer la paix, la stabilité et la démocratie à Madagascar. À cette fin, la Troïka de l’Organe a souligné la nécessité d’éviter la mise en œuvre sélective de la Feuille de route. Par conséquent, les parties prenantes malgaches ont été invités à accélérer le processus de mise en œuvre de tous les articles en circulation de la feuille de route en particulier celles relatives à des mesures de confiance telles que la promulgation de lois d’amnistie, la libération des prisonniers politiques, le retour inconditionnel des exilés politiques et de la protection et la promotion des droits de l’homme tels qu’ils se rapportent à la liberté de réunion et d’expression.

  4. La troïka de l’AGC a réaffirmé l’importance de la Feuille de route que le seul mécanisme pour résoudre la crise politique actuelle. En outre, il a souligné à nouveau que la Feuille de route vise à faciliter un processus conduisant à la tenue d’élections libres, crédibles et transparentes. SADC appelle à la création d’un organe crédible et acceptable électorale (CENI) qui permet de préparer et organiser des élections qui reflètent la volonté populaire de tous les Malgaches. Il a également noté la législation récemment adoptée par le Parlement à cet égard ainsi que le soutien d’experts qui l’ONU a fourni dans ce processus.

  5. Compte tenu des événements du 21 Janvier 2012, AGC troïka implore à toutes les parties signataires et là sympathisants de s’abstenir de se livrer à d’autres décisions et activités qui sont conçus pour provoquer la division et qui jette le discrédit sur la SADC parrainé processus politique en cours. Il a en outre, invite toutes les parties signataires à ne pas se retirer de la Feuille de route, mais de rester fidèle à sa lettre et l’esprit, les principes de l’intégrité qui comprennent, d’inclusivité et d’impartialité.

  6. La troïka de l’AGC exige, en outre la priorité de la promulgation de lois d’amnistie pour le 29 Février 2012, de faciliter le retour inconditionnel des dirigeants politiques en exil. À cet égard, la SADC demande également à l’autorité de transition pour assurer la sécurité et la sécurité de tous les rapatriés exilés, et la mise en œuvre ultérieure de la Carte routière.

  7. En outre, les appels MCO troïka à tous les dirigeants politiques des diverses parties de fournir le leadership nécessaire, la maturité politique, la cohérence fonctionnelle et les manières responsables afin de trouver des façons de travailler ensemble au cours de cette période critique. Les intérêts de la nation Malagasey doit être placé au-dessus de partie étroite des intérêts politiques, affectif, historique et individuelle.

  8. En conclusion, la SADC AGC troïka continuera à rester saisi de la Madagascar processus politique afin d’assurer qu’elle retourne à la normalité constitutionnelle et un système démocratique. »

  25 Janvier 2012
  Pretoria

 19. Ny Malagasy toa itony kintanamandrambo itony diapoa maso miseho mahiratra eo anoloan’ny jamba..ary ny tay maimbo aza dia lazaina fa manitra..
  Toe-tsain’ireo mpivarotra saka be loha izy ireny ary mihambo ho be saina symarim-pijery..
  Io kintanamandrambo io dia efa nifampitana tamiko teto amin’itt forum ity fa TSY MISY ILANA NY ACCORDS DE MAPUTO ,izay efa tsy raharahan’ny maro..
  NEFA IO NY ACCORDS DE MAPUTO NO NITERAKA NY ACCORDS NOSONIAVINA TANY GABORONE ,IZAY NOTSOFIN-DRANO ,NO VALINES NY CONSEIL PAIX SECURITE ( UA) TANY ADDIS ABEBA ,ARY IO LASA FEUILLE DE ROUTE SIGNEE PAR LES QUATORZE ETATS A SAINDTON..SY TANY PRETORIA IZAY NANDRAISAN’IREO ANKOLAFY SY ANTOKO PAOLITIKA MALAGASY ANJARA…!

  Io indray fa tonga eo amin’ny faran’ny hantsany ny mpanongam-panjakana dia mampiseho heri-boatay dia miziriziry ,fa mihevitra izy fa hihazakazaka ny pana,devo azy..
  Hiaraha mahita eo ny famonjena ireto miantso vonjy amin’ny miala aina…!
  Oadray , ny Filoha RAVALOMANANA no mba omen’ity kintanamandrambo toro -hevitra..Tsy ny rambonao no arovana tsy ho tapaka !

  Efa mba nilaolao domy tamin’ny dondrona ve ianareo..?
  Mamonamonaina !Sahala ny miresaka amin’ny olona lava rambo fa foy saina !
  Ity ny ho avin’ny Firenena no tsimbinina sy amakiana loha fa tsy kilaolao !

  SAMY MAHAVITA TSARA NY ASA – PANARENANA NY FIRENENA IZAY TSY HA ELA DIA HIALA AMIN’IZAO LALAN-TERY IZAO..!

 20. Quelle difference y a t il entre Rabe et Celestin, mis a prat que Celestin est un legaliste ?

  Y en a pas !
  – Tous les 2 vous font des bla bla a n’en plus finir, histoire de montrer qu’ils sont les seuls qui savent. Même folie de grandeur.
  – Tous les 2 ont les memes buts : detourner les conversations !

 21. Tsy manery an’iza an’iza hamaky izay soratako aho…Fa raha fanaratsiana sy fanambaniana no valin’ny resaka arosoko dia tsy misy olana fa ny valin-dresaka toa izany dia hahazoako mitsapa fa tena marivo ny rano an-tatatra ,ary tsy dia ilaina ny manantena zava-tsara miana ao amin’izany rano potaka izany..ary izay no natonga ny fitenin-drazana manao hoe : »Vao maika raha rano masinarano tay aza manonja ! »..
  Avelao eo ny manohy resaka momba ny olona foka toa itony kintanamandrambo itony, izay ny manao ratsy , ny maratsy ihany no hainy..
  Ny mahonena dia izaho tsy manko resaka aminy fa izy no mila hivolanina ,izy no manaka-dresaka ! Hambo avy aza tsy hanana !

  Mampalahelo !

 22. lemena ,
  J’ai une grande différence avec vous : j’ose décliner mon identité ,pas comme vous qui vous vous affublez de pseudo qui vous cahe surtout quand vous dites du mal des autres..
  Et une ches : je vous ai pas sonné et je ne vous ai jamais comparé à personne.

  Je maîtrise bien les sujets que je traite ici..peut-être qu’ils dépâssent vos entendements..
  Oui , je sais ce que j’écris…!

  D’où viennent brusquement ces attaques contre moi , initiées par kintamanandrambo et suivies par ce le..mer..!
  Et surtout ne parlez pas de ce que vous ne comprenez pas..
  Je uis pas légaliste..!

  N’essayez plus de parler de moi , surtout vous qui avez peur de dire votre nom et votre prenom..

 23. Dr Celestin Robin,
  Telo taona izay ny fiafampidiniana tamin ‘ny Foza ,hidifiany daholo izay fifanarahana ka manotoahana ny fiainany sy baikon’ny « Français » ,koa nanao izay mety sy tsy mety rehetra ny Mouvance Ravalomanana ,naha nampiparitaka ny heriny aza izany ,ary hita fa atramin’izay fa resaka jiolahimboto no resaka Rajoelina ,koa resaka mifanojo an izany sisa no hazo asetra azy .

 24. Izaho dia anisan’ny tsy mankasitraka ny nanomezana an-drajoelina ny fitondrana ny tezamita tao aorian’ny fanasoniavana ny accords de MAPUTO tamin’ny 09 août..
  Efa nolaviny ny sonia nataony ary noheveriko fa tsy ilainy ny fitondrana ny tetezamita..fa ny frantsay no nanery azy nanaiky io fitondrana nomem-potsiny azy io..
  Jereo tsara fa raoelina no nanongam-panjakana
  –Izy atramin’ny MAPUTO no mampiditra ny Malagasy manelingelina azy any am-ponja amin’ny fanomezany baiko ny ministry ny fitsarana izay mibaiko ny mpitsara manaiky ho baikona.
  –Izy koa no mibaiko ny miaramila , ny zandary ary ny paolosy nampihorohoro ,nampitahotra , nandratra ,namono Malagasy nilahatra , nivory ,nikabary..

  Io olona nanongam-panjakana ,tokony voafonja ,izany no mibaiko , no mitantana , no manodikodina ,mangalatra ny vola sy ny harem-pirenena..
  DIA SAMY MANGINA ,AFA-TSY MAGRO…!

  FAHENDRENA MALAGASY VE NY MANDEFITRA , NY MANAIKY HO TANTANA MPAMONO OLONA ,MPANGALATRA NOHO NY FANAJANA NY CONSNSUALITE SY NY INCLUSIVITE ?

  KOA VAO NITSIKERA NY ANKOLAFY RAVALOMANANA MARC AO AMIN’NY CT SY NY CST DIA NADIKA FOTSINY HOE FIOKOHANA , HO ADY AMIN’NY FILOHA NY FANAJAN’IZY IREO NY CONSENSUALITE SY NY INCLUSIVITE ?

  Niditra tao amin’ny andri-panjakana telo ny anbkolafdy RAVALOMANANA MARC noho ny fanajan’izy ireo ny consensualité sy inclusivité..Raha nanda tsy niditra tao amin’ireo andr-pitondrana ireo izy ireo dia nolazaina ho manohitra ny feuille de route , ho tsy mifanaraka amin’ny Filoha izay manankina ny amin’io feuille de routeio ny fivoahana amin’izao kirizy izao..
  Ary averiko indray fa nisintaka tamin’ny CT sy ny CST izy (nisintaka fa tsy niala ) SATRIA TSY NANBAJA NY CONSENSUALIT SY NY INCLUSIVITE ny mpanongam-panjakana fa nitady nampiasa ny didy jadona ( unilatéralisme) jzany hoe nanao tsinontsinona ireto solontenan’ny ankolafy RAVALOMANANA MARC..
  Tsy misy fahatezern’ny Filoha amin’izy ireo na kely aza ,fa ny mpamendroifendro sy ireo te -hampisaraka ny Filoha amin’ireo mpitondra ny ankolafy sy ny mpitondra ny TIM..
  Tsy may voalavo an-kibo ireo mpikambana TIM teto Paris voaraoka ary namorina ny gtt isan-karazany..Ireo no mitady hanankorontana ny anbkolafy sy ny TIM ,satria mihevitra izy ireo fa ho mora amin’izy ireo ny haka ny toeran’ireto TIM sy ANKOLAFY RAVALOMANANA MARC..

  MAZAVA TSARA AMIKO NY FANANGANANA ADY AMIKO ATAON’i KITANA MANANDRAMBO..SATRIA MAHAFANTATRA TSARA NY TETIK’ADY SY NY PAIKAN ‘NY LEGAISTES MIARAKA AMINY AHO..!
  NY TIM ANY MADAGASIKARA SY NY ANKOLAFY MAHAFANTATRA TSARA NY FIHETSIK’IRETO..MITADY HANONGANA NY FITONDRANA HO AVY !

  NY AZY IREO VAO MITSIMOKA ! NY AN’NY OLONA HENJEHANY EFA VAKY RAVINA !

  ATAOK FA MAZAVA HO AN’NY TSIRAIRAY NY VOALAZAKO !

 25. Ahoana izany Kintana???marina ve io voalazan’i Radoko io???

  Ary mba aiza koa i Bemafohy e??Lemena a! aiza kosa e! mitonia daholo aloha fa tsy ahitana
  vahaolana ny safoka toa izao.Jereo fa faly ery izao Rabevôpl mahita anareo mifanditra eo, mba
  miangavy raha azo hatao re Tompoko isany o!!milaminà aloha fa tsy maintsy hiseho eny ihany ny
  marina na ho ela na ho haingana,fa ny antsika eto fanolorana hevitra fotsiny ka ny hamisavisana
  ny ratsy anie hiavian’I SOA.

 26. Atoa Ravelonarivo,
  Miarahaba
  Sambany miresaka Aminao aho..Tsy hoe manavaka fa tsotra ny fihetsiko eto amin’ny tranokala dia ny manoratra fotsiny..Mamaky izay soratan’ny sasany aho fa tsy mamaly raha tsy voateny ny anarako..
  Ny hevitra entinao dia tsy mety amiko ny miteny jiolahiboto raha tsy misy manompa ahy..et encore..
  Ady lava reny izy ity (telo taona izay ) ary amin’ny fandinihiko dia tsy ho ela dia hitsahatra kirizy ary hiverina ny ordre constitutionnel..
  KOA R’I ATOA RAVELONARIVO ,RAHA IZAO iSIKA NO HANAO FIHETSIKA SY FITENY JIOLAHIBOTO DIA MATY HANAHIRANA NY MIFANATRY TAVA AMIN ‘NY HAVANA ,NY OLOM-PANTATRA REHEFA MANDRY NY TANY SY NY FANJAKANA..TENA ANARAKO NO ENTIKO MANORATRA ETO ARY MISY IREO TARANAKO IZAY TSY TIAKO HO MENATRA NOHO IZAY TENY TSIABINA NATAOKO..§

  Ny tsara foana no asetry ny ratsy fa aza miova !

  misaotra Anao niresaka tamiko..§
  Ary aza adinonao fa ny soa atao levenam-bola arey ny ratsy atao dia loza mihantona ,hoy ny Ntaolo !
  Mahereza !

 27. Azafady Kintana fa tsy hitako ilay fanazavanao tery ambony .

  Tsy tsara loatra ny mifampitsikera eto fa izay mba vahaolana hiraisana hivoahana @ Krizy
  haroso sa ahoana ry Baby???Izay any any fa ny fahafahan’i tanindrazana @’ireto Frantsay izao no HIMASOANA.
  Saika nanaitra ahy kely koa ilay resaka SADEC fa hataoko fa efa nazavainao io ilay izy ry Kintana ,amiko aloha!!

 28. RANAVALONA ?
  tSY MADIO TENA NA AMIN4IZA NA AMIN4IZA AHO..eFA ELA NY NIAINAKO KOA IZAY OLONA FOKA ERY VE DIA AVELAKO HANARATSY AHY ,IN ‘DROA NISESY IZAO..
  —tamin’ny fotoanan’ny « négociation mikasika ny MAPUTO ?I KINTANA MANABDRAMBO DIA TSY NITSAHATRA NY NANARATSY SY NANAMBANY NY HEVITRA NOTOHANAKO DIA NY MAHAZAVA6DEHIBE NY MAPUTO..
  Iaraha-mahalala fa tafita ny accords de MAPUTO ary io niteraka ny feuille de route nosoniavina tany SAINDTON ary notsofi-drano tany amin’ny Conseil Paix et Sécurité (UA) tany Addis Abeba.., dia niran’ny SADC sy ny parties malgaches nosoniavina tany Prétoria..Nisy ankolafy roa no miazoazo momba io feuille de route io..
  Efa ho roa taona izao ireo milaza azy ho légalistes ( légalistes daholo rehefa manda ny fanongaham-panjakana ,les Pro-RAVALOMANANA MARC sont des purs légalistes) fa ireto milaza azy ho légalistes dia tsy manohana ny Filoha.
  Efa ho roa taona izao ,izy ireo no manenjika ny mpitondra ny TIM sy izay olona voatendry ho Chef de délégation: dia nanao fanaratsiana an’iFETISON izy ireo , ary voatery nosoloina..Dia ny MAMY no lasa chef de délégation-ny Ankolafy no sady SG6ny TIM..,izay aratsian’ireto légalistes ary nony niditra tao amin’ny andri-panjakana moa ny Ankolafy dia namorona lainga ireto légalistes fa tsy nifanarahana tamin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC io fandraisana anjara io..IZAY SAROTRA INOANA !

  Dia nisy ireo fisintahana niseho tao amin’ny
  CT sy tao amin’ny CST..Nohazavaiko eny ho eny ny anton’ireo fisintahana ireo ,izay mipetraka na ny fidirana na ny fivoahana tao amin’ny andri-panjakana amin’ny FANAJANA NY CONSENSUALITE SY NY INCLUSIVITE izay fanahin’ny tondro zotra.
  Niteny ny Filoha RAVALOMANANA MARC mikasika ireo fidirana sy fisintahana ireo.
  Ny fahazoaka ny tenin’ny Filoha dia izao :
   » FANTATRAREO NY ANTONY NIDIRAN’ANAREO TAO DIA NY FANAJANA NY FANAHIN’NY TONDRO ZOTRA…
  HAINAREO NY NIDITRA DIA HAINAREO NY MIVOAKA SATRIA TSY NANAJA NY
  FANAHIN’NY TONDRO ZOTRA NY MPANONGAM-PANJAKANA FA NANMPIASA NY DIDY JADONA (UNILATERALITE ).. ».
  Dia nohararaotin’ireto légalistes indrndra fa ity kintanamandrambo ity ny tenin’ny Fioloha RAVALOMANANA MARC izay nodisoany ny votoatiny ,ary dia nangataka izy ireo ny fialan’ny ankolafy RAVALOMANANA MARC..ary dia tsy adinon’i kintamanandrambo ny n anonona ny anarako ,ny nanaratsy sy azoko lazaina fa nanompa izy…
  Tian’izy ireo ny hanapotika ny tondro zotra sy ny SADC , ny ankolafy sy ny TIM ary haka ny toeran’izy ireo! SAROTRA IZANY ARY TENA RAVI-GADRA !

  Ny frantsay raha manao ny ataony eto Amintsika dia mitady soa ho an’ny Fireneny izy ary mora amin’izany satria misy olona kely loha sy mora tambazana eto Amintsika..: izay manaratsy ny tondrozotra sy ny ankolafy RAVLOMANANA MARC sy ny mpiaraka aminy dia
  MALAGASY MANAMPY NY FRANTSAY IRENY (hoy ny fiteny hoe :alliés objectifs ) ary manome hery ny mpanongam-panjakana…
  Izay ranavalona NY ZAVA-MISY ary matoa miseho izao toe-javatra izao dia efa TSY VOAFEHIN 4NY MPANONGAM-PANJAKANA INTSONY NY FITONDRANA KA MAMORINA OLANA IZY (ny famontsoran-keloka izay tsy mila ady hevitra fa io no itany hanohizana ny fotoana itondrany )..

  JEREO SY DINIHO AMIN’NY MSO TSY MIANGATRA NY TRANGA..
  MIHEVITRA VE IANAO FA TSY MISAINA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ,IZAY MAHAFANTATRA TSARA NY FIHETSIKY NY MPANAO PAOLITIKA SY MPIFIKA ETO AMIN’NY FIRENENA , DIA HIADY AMIN’ IREO OLONA MAHATOKY AZY ARY MALAGASY ITOKISANY ?

  AVO DIA AVO NY FIJERINY NY TOMBOTSOA NY MALAGASY KOA IZAY OLONA FOKA TSY MANANA ERITRERITRA NA KELY MIKASIOKA NY TOMBOTSOAN’NY MALAGASY NO HENOINY SY HARAHINY ? HO AIZA ?

 29. Izay andraisanao azy io ranavalona â ! Amiko manokana aloha, tsy dia mety amiko ilay resaka hoe « na ho ela na haingana », satria ny tsy hitarozahan’ity raharaha ity no tokony atao ! Tsy tokony hiandry telo, dimy na folo taona vao hoe : Hay ve !!
  Domelina, dehors !
  Ny pseudo-légalistes mamahan-dalitra no blema, fa tsy ny foza mihintsy ! Tsy fanolorana hevitra fotsiny ry ranavalona, fa « FANAOVANA TATITRA » IHANY KOA, HO AN’IREO MANANA SAINA AFAKA MAMAKAFAKA SY MANDINIKA !

  Momban’ny any an-toerana, MAZÀVA ny hafatry ny Filoha Ravalomanana ; ANJARAN’IREO NIHIDITRA NY MITADY NY VARAVARANA HIVOAHANA ! TOMPON’ANDRAIKITRA IZAY TSY TE HIVAOKA !
  EFA ANY AN-TSOFIN’IREO NIHIDITRA IZANY HAFATRA IZANY, ARY MAZAVAZAVA KOKOA !!!

  Ilay radoko, TENA DOKOTRA sy bandy midegany, manao resaka aller-retour izay tsy misy lohany sy vodiny tsindraindray, ary ny loza indraindray MIFANDIKA ; ary hialako tsiny aminareo mpisera ny miteny an’izany !

  Asa io tary io raha mba mahay mitsabo ny tenany, fa raha ny fahitàn’azy, dia tsia !
  Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, ary io amin-dry zareo dokotera MPITSABO no OHATRA AZO RAISINA ! Na ny manoratra aza, tsy mba misy hezaka hita ataony ! Tsy omeko tsiny rahatoa ka hoe tsy mahita tsara ny masony, fa na dia izany aza, hita fa karazan’ireny olona tsy manana rigueur (dans tous les domaines) ireny ! Izany no atao hoe ATTAQUE PERSONNELLE, SATRIA MITADY !

  Ny akamanao rehetra ry DCR fantatray hoe aiza no misy azy amin’izao fotoana, indrindra ry Ndrmanjato mianaka !
  Taiza ianao tamin’ny Filoha Ravalomanana tonga tany Paris tamin’ny 2006 ! Nitsaoka, tsy sahy niarahaba ny Filoha RAVALOMANANA, satria…..
  TOLONA no atao ato, fa tsy fanaovana resa-ke ry DCR ! Lazao koa fa ny olona mampiasa pseudo vodin’alika tsy mendrika, sy tsy manana ny maha izy azy !

  Regler-ho any izay praoblemanao tamin-dry Fanantenandrainy, sy ry Zoaharimihaja !!

  Olona misaina ny ato fa tsy TOY NY BIBY TSABOINAO, FA ANGAMBA BIBY FA TSY OLONA NO TSABOINAO ! Tsy izaho velively no hiantehatra amina dokotera toa anao, raha resaka fitsaboan-tena izany !!!

  Farany, aleoko lavitra miresaka amin’ireo « foza » ato ireo, toa izay olona tahak’anao !
  Tena mpams malemy hoy ny sasany !

 30. Inona no tsy azonao amin’ilay resaka SADC ranavalona ? Inona no nanaitra anao izany ? Ny resa-ke sy fandraisana an-tendrony ataon’ny sasany, sa tsy dia nazava taminao laotra ny soratra nataoko ?
  Lazao amiko rahatoa..! Efa misimisy ihany ireo mihomana ny HANDIMBY NY FILOHA RAVALOMANANA ( rahatoa ka tsy tafaverina hono io olona io), ary io be tabataba io, efa lasa anisan’ny mpanohana azy ireo, noho ny TSY FAHAIZANA MIHAINO, MANDINIKA ARY INDRINDRA MIERITRERITRA !!!

 31. Ny Malagasy maro manoratra sy manome ny heviny eto ve dia mba mahatakatra tsara ny
  lalan-tery izoran’ny Malagasy noana sy ana ,ary very saina noho ny fahoriana mafy mianjady Aminy..?
  Amin’ny korontana misy eo amin’ny fitondran’ny mpanongam-panjakana eo amoron-tevana nefa mbola mibontsimbotsina sy mieboebo amin’ity aeroplanina fako izay novidiany lafo ary ary ahindrahindra amin’ny Malagasy fa mahavita azy ny Malagasy nahavidy zava-kanto toa izao..
  Io ilay sinema entina eo anatrehan’ny Malagasy ,izay tokony ho faly sy mitehaka..!

  Ny korontana koa dia misy ao an-dohan’ireo mitady irika itsofohina ao anatin’ny
  ankolafy RAVALOMANANA MARC mba hikikisana azy ,ary handemena azy dia haniliana ireo mpitondra azy ankehitriny dia mba hafan’ireto be saina ireto haka ny fitantanana ny ankolafy RAVALOMANANA sy ny TIM..

  Ohatry ny angano na arira ny fijerinareo izany !
  Tena misy ireo olona na eto Paris na any M.kara
  manao ary mino izany tetika izany !

  Ny antony nandrosoko izao seho-kevitra ireo maniry tandro-moka diafhapako ny halalin’ny fahoriana mandifotra ny Malagasy ,nefa misy Malagasy indrindra aty Andafy misy manao sany mihao-doha ary mikatsaka ny hiaraka amin’ireo mpanongam-panajakana izay manam-bola..dia mody manindrahindra ny Filoha RAVALOMANANA MARC fa manaratsy ireo Malagasy manohana sy miaraka aminy..
  Tsy mahagaga raha maneho ny tsy fahatokisana azy ireny ny Malagasy any An-tanindrazana..!
  Aza adino ny manao soa ho an’ny Tanindrazana sy ny Malagasy…ary be izay fahavoazana nahazo Antsika izay noho ny teti-dratsy vitan’ny Malagasy andevozin’ny frantsay ary miseho ho zana-bazaha rehefa miaraka amin’ny Malagsy..Eto frantsa moa dia tsy tenenina intsony satria milomano ao antin’ny frantsay ilay Malagasy..
  Tsy resaka tiana hateza fa hevitra tsofin’ny rivotra dia iny tonga any Aminareo..
  Misy fotoana manome hevitra maro izay tsy hay ny mifantina izay mety hahaliana ny mpamaky..
  Mialina tokoa ary efa mandondona ny torimaso koa amin’ny manaraka indray ary e!

 32. Ny fankahalana dia vadin’ny fitsiriritana ary mihinana lainga sy voky sy mpanely tsaho ary lany henatra !
  Finaritra ery ny mpankahala mifosa sy mamorona..
  Inona moa no antony hamaliako fa mandainga ity mandrambo ity , ity malagasy tsy sahy mampiasa ny anarany indrindra rehefa miteny ratsy sy manompa ny sasanyny sasany..
  Faly tokoa aho mamaky ny soratr’ity kkely saina ity ary iriako mba hiely io taratsy nosoratany momba io dia amin’izay dia ho faly sy ho gaga ny mpamaky ka hivolana hoe :
  « Oadray i dokotera Robin ve io resahin’ity olona ity ? ena mahay manafi-tay an-tsalaka ! Dia mba marina ve izao sy izao ? Asa comédien tsy fanta-daza iRadoko izany !AH!AH! Ah !Mba tsy izy io tantarain’ity olona tsy fantatra anarany ity ! »

  Misaotra fa tena halaza be aho !

 33. Be izay soratra natao androany izay ary mbola tsy tapitra fa nisy valim-panontaniana nandrasako avy an’i M.kara..
  Tara vao voaray ilay izy..
  Io tolak’andro io dia nanantona ny chef de mission locale TROIKA/SADC ny chef de délégation-ny ankolafy RAVALOMANANA MARC ..
  Nangataka ny fodian’ny Filoha RAVALOMANANA MARC araka ny andininy faha 20 ao amin’ny tondrozotra Maika ary tsy misy fepetra fa tena sahirana ny Vahoaka ka mila leadership..!Anton-dia voalohany..
  Ny 16 avril teo dia niteny mafy be ilay kintanamanandrambo nanao hoe :
  « TSY MISY HIDIRAN’NY SADC MIHINTSY, NY FANAKIÀNANA NY « TSY FANARAHIN’NY MPANONGAM-PANJAKÀNA » AN’ILAY TONDROZOTRA, ENY NA DIA TOKONY MIAFÀRA AMIN’NY FIALÀNA AZA IZANY ! »

  Diso izany ary tena diso fa tompon’andraikitra ny SADC ary tokony manitsy ny fomba fiasan’ny mpanongam-panjakana izay nihao-pefy o..dia niroso amin’ny UNILATERALITE.., TSY MANAJA NY CONSENSUALITE…

  Ny SADC dia tsy nandefa an-tsoratra ny valin’ny fanontanianaireo fanontaniana napetraka taminy atramin’ny volana novembre 2011.

  Niverina nihaino ny antson’ny Filoha aho ary dia milaza mazava tsara izy fa miaraka amin’ny SADC Isika..

  Izay koa vao namaky ny totalibe ny fankahalan’ilay biby misy rambo ahy : tena mahay zavatra ilay tsy mitonona anarana..Tena tsara , fatratra ny asa vita hehefa ny fankahalana sy ny fitsiriritana no mivady ary mihinana lainga sy voky tsaho..!
  Gaga aho amin’ny fahaizan’ilay lavarambo foy saina..

  Fa ity no manitikitika ny saiko .Ireo teny frantsay nosoratany ireto ve natokany ho an’ny Filoha RAVALOMANANA MARC :

  « En faisant semblant de s’adresser aux militants ainsi qu’à la population, le message du président Ravalomanana a été plus que clair pour les PRINCIPAUX INTERESSES !

  Il FAUT SORTIR DE CE PROCESSUS DES LORS QUE LES AUTRES SIGNATAIRES NE LE RESPECTENT PAS !! IL NE FAUT PAS SE RENDRE COMPLICES DE CETTE MACHINATION MACHIAVELIQUE, QUI TEND À FAIRE CROIRE QUE LA TRANSITION EST EN BONNE MARCHE, ALORS QUE LE PEUPLE N’A JAMAIS AUTANT SOUFFERT ET SON AVENIR PLUS SOMBRE QUE JAMAIS !!
  CE N’EST PAS EN DUPANT CE PEUPLE, QUE LA CONFIANCE ENTRE LES MALGACHES ET LEURS DIRIGEANTS, AINSI QUE LA RECONCILIATION NATIONALE SERONT DEFINITIVEMENT RESTAUREES !

  La Mouvance Ravalomanana avait FAIT ce qu’elle devait faire, et c’est tout à son honneur. Pendant que le bateau est encore amarré, il est temps de quitter ce dernier car les autres S’ECHIGNENT A LE FAIRE COULER !! IL EXISTE D’AUTRES MOYENS BIEN PLUS EFFICACES ET INTERESSANTS, POUR NOUS MENER VERS LA DESTINATION SOUHAITEE ! »

  Oui la grande queue à petite ête s’est permise de s’adresser au Président et il prétend que c’est moi Dr Robin qui ait des velléités pour pour prendre le Pouvoir !
  Boudiou ! Qu’est-ce que c’est ce monstre sans nom..?
  Et tenez-vous bien il menace de quitter le forum : Nous allons perdre
  une perle ,un pic de la mirandole de mes deux !

  Peut-être ce départ va dépolluer le forum…!

  Non !cette bête immonde quitte le forum pour se cacher car les intrigueset les ntourloupes qu’il a effectuées deviennent trop dangereuses pour sa poire ! Car examinez bien sur le forum :personne ne l’a griffé ,ne l’a insulté..au contraire c’est lui qui s’est déchainé sans aucune raison apparente !

  Après tout ce qu’il a pu inventer , bon débarras !Sans aucun regret !

  En somme ,voilà quelqu’un de profondément frustré ,de haineux et d’envieux ,qui se prend pour le futur président et en attendant il emmerde le monde !

 34. Mon Cher IMAHAKA ,

  Voilà belle lurette que Nous ne Nous sommes pas écrit..!
  Tu parles ! oui il y a toujours des histoires à raconter..!J’en ai une !Un pauvre con
  m’ a dépeint comme un vieux gateux ,négligé , sal, ne sachant pas écrire..Je ne sais pas où il a déniché des traits qui me sont inconnus..!

  J’ai l’impression qu’en me décrivant il a emprunté des traits lui appartenant : je le sens coléreux , faioneux et envieux..et si Tu es en face de lui ,iln’hésite pas à te balmancer un droit…!
  En te racontant cette petite histoire ,je me sens soulagé et pour te dire que j’ai même faim !
  Est-ce que Tu as la possibilité de passer un arès-midi entre les deux tours…?
  Et je Te remercie de m’avoir permis de Te déranger..
  r.

 35. Pov Selesy !!! ça ne s’arrange pas du tout apparemment. Après etre vilipendé un peu partout et……carrément refusé chez Tananews, voilà qu’il se demène comme un pov diable. Après TopMada, tafatafa, et autre forum qui se mettent à rigoler quand il intervient, il n’a encore rien compris. Le dernier forum que j’ai cité a des difficultés à reprendre après Ses inepties(veritables inepties).
  Mais, en ce qui me concerne, je lui repondrais même pas, ce n’est qu’une catastrophe personnifiée.
  La nostalgie du regne AREMA le rend fou. C’est la base de ses problemes : Ratsiraka son maître absolu. Voila pourquoi il ne peut etre legaliste : Ratsiraka n’a jamais été un legaliste. Cela pourrait eclairer Ranavalona je pense !
  Et puis, après tout, laissons le ecrire des romans jusqu’à ….3h du mat ! Pourquoi pas ???Du moment que l’on ne fasse pas attention à sa culte de la personnalité (si personnalité il y a :).
  Continuez cher Selesy, à mon humble avis ;), c’est pour bientôt l’internement. !!! Ce qui aurait du etre fait depuis la sortie de Deba du pouvoir. Mdrrrr !

 36. Le mieux serait de revenir à nos moutons, et ne pas s’attarder dans cette diversions debistes. 😉

  @ Ranavalona, Baby, Ho Aiza, Elas, Neninoro………..KM,

  Mba vakio kely hoe ity !!!ary fantaro hoe izano nanoratra azy !!! 😉

   »
  A.–NY FANONGANANA NY GENERAL RAMANATSOAN GABRIEL NATAON ‘ I TSIMANDAVA MAIVAN-DOHA (NAIF , SIMPLET !)

  REHEFA NANDROSO NY FITADIAVANA VAHA OLANA IZAY NISY TAMIN’IRETO MANAMBONINAHITRA MIARA – MIASA AMINY NY GENERAL , DIA INY TSIMANDRAVA NY 05 FEVRIER 1975 NO TONGA TAMIN ‘NY 6 ORA MARAINA TANY AMIN ‘NY TRANON’i GENERAL ETSY FARAVOHITRA NANAO  » COUP d’ETAT  » !
  FANTATRY NY GENERAL FA MIOKO NY MIARAMILA ARY ANISAN IZANY NY COMMANDANT-N ‘NY 2ème BUREAU ( lehibean ‘ny RENSEIGNEMENTS MILITAIRES ): DIA IO MAKAVELO MBOLA AO ANATIN ‘NY FAT-DRAJOELINA..!
  I RATSIRAKA MODY MATY , TSY MITENY NEFA DIA MAROIBE REO MIARAMILA TONGA MIVORY AO AN-TRANONY TETSY IMARIVOLANITRA !

  NIALA TAMIN’NY FITONDRANA NY GENERAL RAMANANTSOA GABRIEL NY 05 FEVRIER 1975 TAMIN’NY 05 ORA HARIVA !
  NAMELA 14 MILLIARDS DE DEVISS NY GOUV.MIL TAMIN’NY FIALANY

  NY 11 FEVRIER 1975 DIA MATY VOATIFITRA TEO AMOHIJATOVO TSIMANDRAVA TAMIN ‘NY 8 ORA ALINA TEO !

  NISY DIRECTOIRE..NISY FANODIKODINANA BE IZAY NITONDRA AN -DRATSIRAKA HO FIDIANA HO FILOHA-PIRENENA ! »
  Saika omeko ny adresse nagalako io anefa, manala-baraka ny HAFA, ka aleoko izy no manome azy.

  Mety ho ampy sa mbola ampiana ??? 🙂 raha ilaina dia ho apetrako eto!

 37. Mbola ity aho ê !!!
  Hanoratra kely aho, dieny mbola matory i lery !

  Angamba efa ampy sy mazàva ho an’ny rehetra izay ry Lemena â !

  Nataoko ny tsy hiomehy, fa dia… »latsaka » mihintsy aho hoy ilay olona iray izay !!
  Hi hi hi !!MDR !!! Aza manody ny komsà !!

  Izany eo ihany, fa hoe nanao fanambaràna ny CST NAIKA Eliane ao amin’ny Express ! Tsy mbola hitako hoe aiza no misy an’ilay izy !

 38. Kintana!!
  Marina ny anao??saika voarebireby aho !
  Mahatoky aho fa mazava tsara tamiko ilay fanazavanao ary manao azafady ary aho.
  Aza matahotra fa fantatro ny lalana tokony ho harahiko ary mahatoky ny Akama rehetra aho.
  Tsy azo hatao koa ny manara-drenirano fa tsy maintsy jerena ihany ny Lohany hoe : MAKAIZA NO HIAFARANY.

 39. La Mouvance RAVALOMANANA MARC ,vilipendée par des vauriens qui se prennent pour des juges et se comportent comme des procureurs et comme des maîtres ès stratèges en politiques ont demandé la démission de ses membres des institutions de la transition et qui prétendent maîtriser les dispositions statutaires et réglémentaires de la SADC en criant : » TSY NY SAC NO TOMPON’I MADAGASCAR » et de soutenir mordicus et farouchement que la SADC n’a pas à s’immiscer dans les discussions sur les articles .Cet homme de grande intelligence qui sied aux têtes vides doit savoir qu’un traité international (la feuille de route ) constitue un TOUT ,indivis comme la République .
  Et il a osé me faire des insolentes remontrances disant que je dois réfléchir avant de donner mon avis !Pffffff!
  Quel imbécile alors !
  Ceci mis à part , la Mouvance RAVALOMANANA MARC marque des points importants , connaissant et possédant très bien les subtilités des négociations dribble avec brio et avance son pion…!
  Quand j’ai prédit que les putchistes ,perdant de leur superbe et se trouvant aux bords des précipices , risquent gros car au point où ils en sont ,il ne leur reste que deux possibilités :
  —une : reculer et baisser pantalons
  —deux; avancer et finir à la Cour Pénale de Justice ,ce qui aurait dû être effectué dès le début.., sans l’interposition de la france à l’ecar (Antanimena) où rajoelina est monté à bord de la voiture officielle de Madame GIRARDIN ce 17 mars 2009.

  Moralité : tenez bon et suivez scrupuleusement votre plan d’attaque..
  N’écoutez pas les enfoirés qui viennent de démontrer lamentablement leur insignifiance et leur vanité!

 40. Tsy ampy fahaizana loatra aky Ranavalona, ka aleo tsy mba mananatra na mampianatra izany a ! Olona samy manana ny maha izy azy daholo ny olona manoratra eto an-koatra ny foza tsy maty voalavo an-kibo.
  _
  FA

  Tsy aleo averina kely ity ?

   »
  Maintenant ce qu’il faudrait :
  – Botozaza et Ravatomanaga sous la direction de Mr Rakotoamboa- et Raveloson Constant
  – Ihanta Razafimandranto et Olga Ramalason sous la Direction de Me Razafimanantsoa
  – Naika Eliane – Mamy Rakotoarivelo et Raveloson Constant-Rakotoamboa pour negocier avec les militaires.

  MAIS TOUS ET TOUTES ….DERRIERE Mamy Rakotoarivelo, OUIII : Derriere Mamy Rakotoarivelo.
  et l’UNION SE FERA AVEC FORCE. »

 41. Mon Cher IMAHAKA ,

  Merci à Toi..J’ai reçu le pli que T as confié à ton Fils..

  Ne T’en fais pas .J’en ai vu des vertes et des pas mûres durant les presque neuf ans que je m’amuse sur cette bécane..

  Déjà les évènements d’hier à Ivandry lui ont cloué le bec à cette bête sans nom..!

  Ce que ces gens ne conçoivent pas et n’admettent pas que ces échanges par internet représentent une grande importance pour les Malgaches du Pays..car ce sont des sources d’informations pour eux..
  Alors ne commettons pas des erreurs d’analyse , d’interprétation , et surtout pas de décision hâtive..
  Oh ,mes fautes de frappe peuvent gêner mais ne peuvent pas tromper les gens de bonne foi : oui tu sais que je ne fais de brouillon et que je ne me relis rarement !

  T’as vu hier cette démarche citoyenne de la Mouvance RAVALOMANANA MARC qui a apporté un démenti formel à la déclaration péremptoire de ce désinformateur éhonté !
  Tu sais que la sadc est le Représentant de la Communauté International pour la recherche de sortie de cette crise à MADAGASCAR.
  Tout Malgache qui se respecte et soucieux des difficultés vécues duraht trois ans par les Malgaches ne peut décemment et civiquement ignorer cette responsabilité internationale de la SADC..

  CETTE IGNORANCE CRASSE SUFFIT A DECREDIBILISER CET INDIVIDU INSENSE !IL EST DISQUALIFIE POUR PARLER AVEC SA SUFFISANCE DES PROBLEMES DES MALGACHES!

  Dis donc ? Si je passais au Pays , pourrais-je séjourner deux semaines chez Toi.Attention il faut que Ta femme soit bien d’accord..
  Encore merci pour ton gentil pli !

  Bisous à Vous Tous !

 42. Raha tsorina aloha ny resaka dia tena tsipaka am-bavafo mihitsy no nahazo an-dRavalo sy ny mpomba azy tamin’iny nahalany ny lalàna momba ny amnistie iny. Tena KO tanteraka mihitsy ry zareo satria nanantena ny handresy nefa tena montsana tenteraka. Azo ambara fa tena nokakerin’ny amboa kely tiany ihany ry zareo satria na ny Sadc aza izay nolelafin-dry zareo mihitsy dia toa tsy miraika amin-dry zareo intsony. Efa tsapan’ny Sadc tokoa manko fa tena olo-meloka tanteraka ingahy Ravalo, ary ny porofo rehetra dia mitohaka amin’ny tendany izay manmbara fa i Ravalo mihitsy no nanome baiko nampamono olona tamin’ny 09 février 2012. Tsy mendrika ny famotsoran-keloka izy hoy ireo Tompon’andraikitra ambony ao amin’ny Sadc. Notsipihan’ireo olona ambony ao amin’ny Sadc nefa fa afaka mody ingahy Ravalo, miverina an-tanindrazana, saingy tsy maintsy miatrika ny fitsarana malagasy izy, ary tsy maintsy manaiky ny didm-pitsarana izay efa mipetraka momba izany. Naharihari’ireo Tompon’andrikitra ambony ao amin’ny Sadc àay fa tena mihoson-drà tokoa ny tanan’ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc ka manan-jo feno ny fitsarana malagasy hampihatra ny sazy farany mafy indrindra. NySadc rahateo moa dia efa nanambara am-pahibemaso fa tsy manan-jo hitsabatsabaka amin’ny raharaham-pitsarana malagasy. Ny notsipihany dia ny hoe anjaran’ny fitsarana malagasy no manana fahefana feno hanasazy ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc sy handefa azy eny Tsiafahy raha ilaina izany. Koa hoy izahay amin-dry zanak’i dada hoe: « am-bava homana, tompoko, am-po mieritreritra. »

 43. Affaire CAPSAT (07 MARS 2012)
  Rencontre très attendue avec le ministre des Forces armées ce 7 mars 2012

  Est-ce une invitation hors normes ou une véritable convocation ou est-ce que l’appel des sous-officiers à l’endroit du ministre, un général de corps d’armée de surcroît, est déjà un signe de révolte pour signifier à quiconque que le bras de fer qui s’est enclenché continuera de s’intensifier ?
  – En effet, après plusieurs heures d’attente ce mardi 6 mars, les journalistes tenus à l’écart des rencontres entre militaires, s’étaient vu distribuer un communiqué sans signature ni auteur dans lequel il est dit que tous les sous-officiers sont tenus de se rendre ce mercredi 7 mars 2012 au CAPSAT à 7h30.
  – Mais ce qui est peu banal c’est l’appel lancé dans ce communiqué, au général Lucien Rakotoarimasy, ministre des Forces armées pour qu’il soit lui aussi présent au CAPSAT en milieu de journée ou avant midi. Est-ce pour lui demander des explications ou pour lui signifier leur déception et leur mécontentement ? On ne peut écarter non plus l’idée que ce serait l’occasion pour les sous-officiers de lui exprimer leur détermination à obtenir satisfaction par rapport à leurs revendications.
  Rappelons que ces sous-officiers réclament le règlement des retenues sur salaire qu’ils ont subies depuis 2005, promesse présidentielle comme ils disent.

  D’après les dires des sous-officiers, ils ont attendu depuis le milieu de l’après-midi du lundi 5 mars, que les ministres des Finances et des Forces armées ainsi que le Directeur général des Impôts se rendent à Soanierana au camp militaire CAPSAT pour leur expliquer la situation et pour dialoguer, mais en vain.

  De sources officieuses cependant on apprend que les autorités militaires ont déjà informé les « mutins » que les ressources disponibles à l’heure actuelle ne permettent pas pour l’instant de satisfaire ces exigences des sous-officiers. Officiellement, les négociations et discussions se poursuivent ;
  – l’Etat rajoelina avoue qu’il y a eu erreur dans le calcul des indemnités et que les corrections prendraient un peu de temps. Une manière d’influer sur la détermination des sous-officiers et de calmer l’atmosphère. D’ailleurs le Premier ministre, de retour du Vatovavy Fitovinany où il a conduit ce mardi 6 mars une délégation gouvernementale au chevet des 53 personnes décédées et des 6000 sinistrés suite aux éboulements et glissements de terrain consécutifs aux pluies incessantes de ces derniers jours générées par le cyclone Irina, a fait une déclaration apaisante. Il a déclaré que les négociations sont en cours pour trouver la solution aux revendications des sous-officiers.
  – Il a ajouté qu’il n’envisageait nullement jusqu’ici, l’application d’une quelconque condamnation ou poursuite à l’égard des sous-officiers car à sa connaissance, il s’agit de revendication comme une autre et qu’il n’y a rien d’illégal.

  Recueilli par Valis

  hi hi ! Tonga saina ny miaramila – Tsy vidiana vola ny voninahitra ry miaramila o ???

 44. Raha tsorina aloha ny resaka dia tena tsipaka am-bavafo mihitsy no nahazo an-dRavalo sy ny mpomba azy tamin’iny nahalany ny lalàna momba ny amnistie iny. Tena KO tanteraka mihitsy ry zareo satria nanantena ny handresy nefa tena montsana tenteraka. Azo ambara fa tena nokakerin’ny amboa kely tiany ihany ry zareo satria na ny Sadc aza izay nolelafin-dry zareo mihitsy dia toa tsy miraika amin-dry zareo intsony. Efa tsapan’ny Sadc tokoa manko fa tena olo-meloka tanteraka ingahy Ravalo, ary ny porofo rehetra dia mitohaka amin’ny tendany izay manmbara fa i Ravalo mihitsy no nanome baiko nampamono olona tamin’ny 09 février 2009. Tsy mendrika ny famotsoran-keloka izy hoy ireo Tompon’andraikitra ambony ao amin’ny Sadc. Notsipihan’ireo olona ambony ao amin’ny Sadc nefa fa afaka mody ingahy Ravalo, miverina an-tanindrazana, saingy tsy maintsy miatrika ny fitsarana malagasy izy, ary tsy maintsy manaiky ny didm-pitsarana izay efa mipetraka momba izany. Naharihari’ireo Tompon’andrikitra ambony ao amin’ny Sadc àay fa tena mihoson-drà tokoa ny tanan’ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc ka manan-jo feno ny fitsarana malagasy hampihatra ny sazy farany mafy indrindra. NySadc rahateo moa dia efa nanambara am-pahibemaso fa tsy manan-jo hitsabatsabaka amin’ny raharaham-pitsarana malagasy. Ny notsipihany dia ny hoe anjaran’ny fitsarana malagasy no manana fahefana feno hanasazy ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc sy handefa azy eny Tsiafahy raha ilaina izany. Koa hoy izahay amin-dry zanak’i dada hoe: « am-bava homana, tompoko, am-po mieritrerutra. »

 45. La Mouvance RAVALOMANANA MARC ,vilipendée par des vauriens qui se prennent pour juges et se comportent comme procureur et comme maîtres stratèges en politiques ont demandé la démission de ses membres des institutions de la transition et qui prétendent maîtriser les dispositions statutaires et réglémentaires de la SADC en criant : » TSY NY SAC NO TOMPON’I MADAGASCAR » et de soutenir mordicus et farouchement que la SADC n’a pas à s’immiscer dans les discussions sur les articles .Cet homme de grande intelligence doit savoir qu’un traité (la feuille de route ) constitue un TOUT ,indivis comme la République .
  Et il a osé me faire des insolentes remontrances que je dois réfléchir avant de donner mon avis !
  Quel imbécile alors !
  Ceci mis à part , la Mouvance RAVALOMANANA MARC avance , connaissant et possédant très bien les subtilités des négociations dribble avec brio et avance son pion…!
  Quand j’ai prédit que les putchistes ,perdant de leur superbe et se trouvant aux bords des précipices , risquent gros car au point où ils en sont ,il ne leur reste que deux possibilités :
  —une : reculer et baisser pantalons
  —deux; avancer et finir à la Cour Pénale de Justice ,ce qui aurait dû être effectué dès le début.., sans l’interposition de la france à l’ecat (Antanimena) où rajoelina est monté à bord de la voiture offielle de Madame GIRARDIN ce 17 mars 2009.

  Moralité : tenez bon et suivez scrupuleusement votre plan d’attaque..
  N’écoutez pas les enfoirés qui viennent de démontrer lamentablement leur insignifiance !

 46. Ny fitiavan-tanindrazana angaha dia mila fahaizana be manahoana koa???
  Saina matsilo sy fahendrena dia ampy ,ampiana mokony kely.

 47. LETTRE ADRESSEE A TOUS LES MALGACHES D’ICI, D’AILLEURS DE PARTOUT SOUCIEUX DE LA SITUATION ACTUELLE DU PAYS !

  Le télescopage de nombreux évènements pouvant concerner la situation poliique à Madagascar Nous oblige à bien scruter autour de Nous (Afrique , Europe ,Océan Indien t chez les incontournables USA..) car il me semble que Nous sommes repliés sur Nous-mêmes et ne savons rien de ce qui se passe ailleurs : il st vrai que le manque de sources d’information (radio, tv , presse écrite onéreuse pour le Malgache qui doit trouver ce qu’il doit faire manger à sa famille chaque jour..
  Internet joue un rôle important avec nos relations avec nos compatriotes..Un hic actuellement , les messages par l’opérateur Orange ne passent : j’ai eu deux fois la surprise..Alors j’ai changé d’opérateur pour Madagascar..!

  Il faut envoyer des nuvelles par internet au Pays : ils en sont friands..Ils Nous lisent contrairement aux dires de ces écervelés qui se sont noyés dans un verre d’eau..avec les désinformations sur les responsabilités de la SADC sur le processus de mise en oeuvre de la feuille de route !

  Quels sont ces faits , pouvant concerner l’évolution positive ,optimiste de la Politique à Madagascar..

  ..En premier ,car cet évènement crève l’écran c’est l’élection présidentielle en France.
  Et comme le Président sortant a beaucoup agi,pour les intérêts français tout en méconnaissement superbement ceux des Malgaches ,sur le contrôle très colonial de la Politique générale ( socio-économique ,financière , politique )de MADAGASCAR..
  Cette élection présidentielle en France Nous intéresse surtout por les résulats..
  Mais d’ores et déjà ,ls supputations ,les prospectives , les sondages sur les intentions des votes des français ne peuvent passer inaperçus..et on ne parle ue de cela.
  Il y a de fortes présomptions que les électeurs de Gauche(HOLLANDE 30% ,MELENCHON 12%) avec 8 à 9 % de lepénites , 5à6% de modem et quelque 4% de verts plus l’extrême gauche fassent la différehce le 6 mai 2012 avec marge d’erreurs de + ou – 4%

  Cette analyse découle de ms observations..

  Que faut-il en penser ?

  Que les putchistes et rajoelina sont aux bords des précipices ,car je vois mal la Gauche se préoccuper de rajoelina mais surtout de continuer cette politique coloniale éhontée menée par l’équipe sortante..Certes ,la France a des intérêts à M.car ,mais cela ne veut pas dire « détruire , la structure socio-économique des Malgaches « ..
  Comme tous Pays civilisés ,la France a intérêt de cesser cette spoliation des Malgaches et même par mesures compensatoires doit Nous payer ces pratiques de prébendes dont les Malgaches ont été victimes…ce ne serait que Justice et gage des relations futures à améliorer..
  ..La récession semble toucher certains Pays d’Europe excepté ceux qui sont déjà dans la mouise…et la France semble résister..mais cette menace risque d’affaiblir la France qui ne pourra plus ou ne peux plus ou ne veux plus se préoccuper de rajoelin et de ses putchistes : ils ne sont plus actuellement des citrons pressés et donc de plus en plus démunis et nus…
  Cet état d’affaiblissement de rajoelina renchérit le bruit insistant sur le etour imminent du Président RAVALOMANANA MARC et de sa FGAMMILE au Pays..
  Hier ,le chef de délégation de l’ankolafy RAVALOMANANA MARC , à IVANDRY n’a-t-il pas demandé de façon express au chef de mission locale de la SADC le retur du Président car le Peuple souffrant « A BESOIN DE FAçON URGENTE D’UN LEADERSHIP ?

  Autre préoccupation de la France en Afrique :le cas très difficile de la bombe que représente le MALI !

  Radio Rindra de ce soir a donné explication du séjour de rajoelina à Paris il aurait paru que les autorités françaises lui auraient signifié la fin de leur protection et qu’il serait prudent pour lui d’aller voir ailleurs.
  EN CLAIR RAJOELINA AURAIT ETE LARGUE !

  Je pense que rajoelina Nous donne l’air de ne pas avoir l’air d’avoir été largué et c’est pour cette raison qu’il a fait faire le forcing pour l’adoption de la loi sur l’amnistie !Ce sea quelques jours d’indemnités de gagnés !

  En prépaation de la prise du Pouvoir ,des préparatifs se mettrons en branle certainement ce jour !

  QUE DIEU NOUS GARDE ET NOUS PROTEGE DU MAL ET DU MALIN !

 48. Hita tao amin’ny Site malaza sy MENDRIKA TIM-MADAGASIKARA :

  Un des réacteurs de l’Airbus « Elatra », à peine acquis il y a une semaine par la compagnie nationale Air Madagascar, a connu une défaillance hier, à l’aéroport d’Ivato, avant son décollage à destination de Marseille, a-t-on appris de source aéroportuaire.
  Cette panne technique a été constatée quelques minutes avant l’heure de décollage prévu à 21 heures 50, nous a-t-on rapporté. Le vol a été finalement annulé vers 22 heures 30, hier.
  Un passager du vol a rapporté que les bagages ont été débarqués quelques minutes plus tard.
  La reprise de ce vol n’a pu être communiquée, pour l’instant, vu que les pièces de rechanges ne devraient arriver à Madagascar que ce jour, nous a-t-on confié.
  Les passagers étrangers, en transit à Madagascar ainsi que ceux qui étaient en situation de fin de séjour, ont manifesté leur mécontentement et ont demandé plus de détails sur leur indemnisation, a-t-on appris.
  Marc A

  Mdrrr

  http://img11.hostingpics.net/pics/367559V_des_Anes_1.jpg

 49. Aza mba donto ihany oah!!hanarian’i olona FAKO DIA MBOLA DEAKA ery ny domelina isany
  dia ny mpamahana lalitra etsy an-daniny MAMAHANA moramora fa » io daholo no hampiasain’i
  Afrika atsimo » satria any Afrika atsimo ilay dada malala mamim-bahoaka ka hatao fitaovana hanaovana dokam-barotra
  ery rehefa tonga ny fotoana hilan’i foza izany.
  Ary tsy misy filazana io vao2 io mihinsy an! raha dada izao io efa natao lisaka ny haino aman-jery rehetra koa tsy misy aza
  foronina etsy sy eroa.
  Misaotra Lemena @ vao2 tsara toy itony ary tena hilaina mihintsy ny zavatra toy izao fa efa mihevitra olona ho tena Paiso
  mihintsy ity Domelina ,ka izay izany no avy dia Nojenjemany fa maimaim-poana fa tsy novidiana ( hany ka na maty rahampitso
  aza tsy msy dikany) sady lainga indray .

 50. Tokony mba en panne teny am-panidinana koa ilay avion, tamin’i Domelina naka ilay izy tany @ tanindrazany . 😉

 51. POLIFIKA…..AVO LENTA- Mdrrrrr !!!
  Mba araho ihany ny vaovao moa e !

  Izao no atao hoe pôlifika avo lenta, tena manidina ambony be!
  ————————————————————-

  Re: Tout va très bien…
  Envoyé par: jango
  Date: mar 17 avril 2012 19:26:25

  L’objet de ce post a déjà été discuté ailleurs, mais un peu plus d’infos et de pédagogie peut aider à mieux comprendre le cas d’Air Mad.

  Plus besoin de revenir sur les aspects techniques de l’appareil qui vient d’être acquis…

  On sait aujourd’hui que ce leasing qui ressemble à une mise à mort certaine d’airmad est d’abord une opération purement politique.
  Il est connu que le personnel navigant d’airmad n’a pas la qualification pour être immédiatement opérationnel sur un airbus. Il fallait donc trouver des ressources pour un temps défini. La compagnie Air France a reçu instruction de pourvoir pour une dizaine de jours, du personnel (pilotes et mécaniciens) et faire le vol Paris-Tanà AR pendant ce laps de temps. Cette instruction vient du pouvoir politique. On ne sait d’où cet ordre émane mais Air France a du s’éxécuter.

  Aujourd’hui, les pilotes d’Air France rechignent à assurer ce « dépannage » et menacent de faire la « grève » de cette liaison au profit d’Airmad.
  En haut lieu, l’embarras est palpable, car ces chauffeurs de remplacement refusent de remplacer pour plus d’une dizaine de jours.

  Les responsables-filous d’Airmad doivent trouver une solution, et très vite!

  Mais il n’y a pas que cela : même si ces navettes Paris-Tanà, assurent un taux de remplissage à 100%, Air Mad ne sera jamais en capacité de payer les 950000€ de leasing, qu’il faut débourser chaque mois!!

  Voilà la compétence au service du petit nombre, certainement!

  Cette opération a été montée, uniquement pour des raisons de rétro-commission dont l’opacité prime sur la clarté d’une opération perdue d’avance pour la compagnie nationale mais également pour satisfaire la mégalomanie d’un voyou qui joue avec la vie d’une entreprise comme il doit faire avec son P. Q.!

  Précipitez-vous à prendre en photos les avions d’Air mad, cela ne durera plus longtemps, ça deviendra un objet de valeur car ce sera du vintage!

  Maintenant vous pouvez vous rendormir, ça n’arrive qu’à Airmad, tout le reste va encore très bien!

 52. Dia hihinana ny am….. hatrany ny gasy kely ! fa sendra politika avo lenta, tsy tia vola sy deradera.
  Ny anarana hoe Domelina dia avy amin’ny teny hoe : Doma=Vendrana sy ketrona.

 53. Et alors….Faisons le calcul :
  950.000 Euros x 13.500 fmg = 12.825.000.000 FMG ( Douze milliards de FMG .

  Combien de pauvres pourraient en tirer profit ?

  Et pensez que TGV a acheté, selon Zafilahy , un appartement de
  …..5.000.000 d’euros en France.
  5.000.000 x 13.500 = ???????????????????????????? 🙁

  Polifika avo lenta = vola ho an’ny lafrantsa sy ny foza mpangery an-joro.
  et encore j’ai pris 13.500 fmg comme base de calcul.

 54. Ireo kabary roa farany nataon’ny Filoha RAVALOMANANA MARC an-téléphone taimin’ireo mpivory etsy MAGRO BEHORIRIKA dia tsotra sy mazava..Tena tsotra sy mazava ka tsy nifantoka tsara amintsika ny votoatin’ireo kabary io dia ny mikasika ny andraikitsika eo amin’ny fiaraha-monina ,eo amin’ny fiainam-baovao entin’ny fiverenan ‘ny fitondrana tan-dalàna..
  Variana ary sanganehana aza ny sasany amin’ny teny nataony tamin’ireo solontena avy ao amin’ny ankolafy RAVALOMANA MARC izay mandray sy manao ny anjaran »asan’izy ireo ao amin’ny CT sy ny CST..
  Vakio indra mandeha io teny io :
  « Haineo ny niditra tao ,koa tokony hainareo ny mivoaka tao ! »
  Tsy nisy hatezerana na fahasihahana teo amin’ny feo nitenenany izany !

  Raha hadika izany teny tsotra izany dia milaza fa » andraikitrareo ny niditra tao nanao ny asan’ny solombavabaohaka notendrena ,sa solombavabahoaha tanteraka na tsy novidiana aza..Io asa nataonareo io dia mipetraka eo amin’ny teny nifampierana sy nifanomezana eo aminreo rehetra nivory tao ,MBA ho lalàna entina ampiasaina ho an’ny Tanindrazana..Nandray adidy ianareo koa raha tsapanareo fa ilaina ny hitohizana izany dia tohizo…FA KOSA raha tsapanareo fa misy sakana eo amin’ny fanaovanareo ny adidinareo dia ianareo irery no mahafantatra na hijajirika eo ianareo ,na hiady hanala ny sakana , na misintaka « ..

  Raha ho raisintsika ho Antsika izany hevitry ny kabarin’ny Filoha izany dia tsy miova ny heviny fa tsara ny hampirantsika izany eo amin’ny andraikitra Antsika amin’izao fotoana na amin’ny ho avy..Izany hoe :
  » Raiso ny andraikitrao , ataovy tsara ny asa sahaninao ,ary tsy misy antony
  manelingelina ny asanao dia tohizo ny fasahanana azy..
  Fa raha toa ka misy antony manelingelina sy misakana ny fanaovanao io asa io dia tadiavo inona ary avy aiza io sakana io !Ary raha ita ilay antony dia miady ianao mitady ny fomba hanafohanana io sakana io..
  Asa fototry ny fivelomana io , koa aoka tsy hatao tandrevaka ny mitady ny antony io sakana io mba ho mora ny fisahana ny asanao…!
  Izay ilay fototry ny kabary natao ny Filoha :.
  3 TOMPON’ANDRAIKTRA EO AMIN ‘NY VHOAKA IANAO SATRIA MIOLO VAVA AZY EO AMIN’NY FANDRAISANA ANJARA AMIN’NY FANDRAFETANA LALANA ,EO AMIN’NY FANDIHINANA VOLAVOLAN-DALANA MBA ENTINA HAMPIVAOTRA NY FIRENENA..KOA AZA MANDRAKA ILO MBY AN-DOHA FA HEFAO TSARA NY ANDRAIKITRAO .HO ANAREO OLON-TSOTRA ,OLOM-PIRENENA (CITOYENS ET CITOYENNES , AJANONY NY RESAKA AMBONY TAMBOHO SY NY REVI-GADRA FA TONTOSAY TSARA NY ANDRAIKITRA NAPETRAKY NY MPANPIASA ANAO MBA TSY HANDRINGA IZANY KA HIHATRAIKA EO AMIN ‘ NY FIAINAN’NY TRANON’ASA ARY HANIMBA NY VONGAN’NY ASA IARAHANA MANAMBOATRA..TSY MISY ANDRAIKITRA MORA FA TADIAVO ISAN’ANDRO AMIN’NY ALALAN’NY FIVORIANAREO MITADY NY FANATSARANA NY ASANAREO ARY RAHA IZANY NOFOMBA FIASANAREO DIA HO TSAPANREO FA IREO OLANA SY SAKANA MISY DIA HO FOHANA..!

  Izay sy ta izay no fanraisako ny votoatin’ny kabarin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC farany teo..
  Misarika ny saintsika iza fa tsy ho ela DIA HO TOMPON’ANDRAIKITRA ISIKA NA EO AMIN’NY FIANAKAVIANA (izay miankina Amintsika ray amandreny ny fahalavorariany ny fiainan’izy ireo ,eo anatrehan’ny asa ataontsika sy eo anatrehan’ny mampiasa Antsika , ary eo anatrehan’ny Firenena , izay mandray tombotsoa amin’ny vongan’ny asa hefanareo satria ny fitambaran’ny asa , adidy ,andraiktra sahanin’ny tsirairay no mitondra fivoarana ,fampandrosoana sy fitomboan-karena ho Antsika..

  Izay hahasoa ny maro an ‘isa , izany hoe ny Malagasy Tsivkivolo ary tsy zarazarain’ny hevi-diso samy hafa ( diso satria tsy mitandro ny soa ho an’ny Rehetra fa mijery ny ebobo sy ny fireharehana manakana ny firaisantsika ).

  Izay no hatao hoe fikatsahana ny soa ,ny mahatsara ny fiainan’ny tsirairay ary ho Antsika Rehetra miray sy miaraka..
  Ary ny fandrafetana lalàna miaro ny fahafahantsika sy ny filaminantsika eo amin’ny fiaraha-monina tsy misy rarorao..
  Sy ny fikatsahana ny haren-tsaina ary ny fanabezana ireo Taranantsika izay homanina sy ho sy karakaraina ho amin’ny asa maro izay hateraky ny fivoarana ,ny fanarena ary ny fampandrosoana ny FIRENENA HAFAKA SY MENDRIKA IZAY HO HAROVANTSIKA
  AMIN’IREO FANJANAHANA MARO TAREHY NITADY NANIMBA NY FANAHY MAHA MALAGASY ANTSIKA !

  IREO TANJONA TELO IREO NO TOKO HIKETRAHANTSIKA ISAN’ANDRO NY DEMOCRATIE SY NY FIKANKATIAVANA !

  HOMBA SY HITAHY ANTSIKA LALANDAVA ANIE ANDRIAMANITRA TOMPO

  !

 55. AIR BUS : ou l’Arnaque ……..

  L’objet de ce post a déjà été discuté ailleurs, mais un peu plus d’infos et de pédagogie peut aider à mieux comprendre le cas d’Air Mad.

  Plus besoin de revenir sur les aspects techniques de l’appareil qui vient d’être acquis…

  On sait aujourd’hui que ce leasing qui ressemble à une mise à mort certaine d’airmad est d’abord une opération purement politique.
  Il est connu que le personnel navigant d’airmad n’a pas la qualification pour être immédiatement opérationnel sur un airbus. Il fallait donc trouver des ressources pour un temps défini. La compagnie Air France a reçu instruction de pourvoir pour une dizaine de jours, du personnel (pilotes et mécaniciens) et faire le vol Paris-Tanà AR pendant ce laps de temps. Cette instruction vient du pouvoir politique. On ne sait d’où cet ordre émane mais Air France a du s’éxécuter.

  Aujourd’hui, les pilotes d’Air France rechignent à assurer ce « dépannage » et menacent de faire la « grève » de cette liaison au profit d’Airmad.
  En haut lieu, l’embarras est palpable, car ces chauffeurs de remplacement refusent de remplacer pour plus d’une dizaine de jours.

  Les responsables-filous d’Airmad doivent trouver une solution, et très vite!

  Mais il n’y a pas que cela : même si ces navettes Paris-Tanà, assurent un taux de remplissage à 100%, Air Mad ne sera jamais en capacité de payer les 950000€ de leasing, qu’il faut débourser chaque mois!!

  Voilà la compétence au service du petit nombre, certainement!

  Cette opération a été montée, uniquement pour des raisons de rétro-commission dont l’opacité prime sur la clarté d’une opération perdue d’avance pour la compagnie nationale mais également pour satisfaire la mégalomanie d’un voyou qui joue avec la vie d’une entreprise comme il doit faire avec son P. Q.!

  Précipitez-vous à prendre en photos les avions d’Air mad, cela ne durera plus longtemps, ça deviendra un objet de valeur car ce sera du vintage!

  Maintenant vous pouvez vous rendormir, ça n’arrive qu’à Airmad, tout le reste va encore très bien!

 56. F’angaha tsy maimaim-poana indray ilay izy anie hoy Domelina t@
  invitė de Zoma e!!!o Rė lanitra anao o!!!!inona io vola be io Lemena???

 57. Points be hoan’ny zandrikely aloha iny initiative Air bus iny eo anatrehan’ny Tanora malagasy, Tam ny andron’ny ra8 nitobaka be ny vola anefa dia tsy mba nisy fananampirenena nitsangana toy izao dia ny orin’asany no natsangany maro teto, ary air force one ho azy irery no novidiana tamin’ny volan’ny gasy.

 58. Tanora tena VONGANY mihitsy itony.
  Mbola tsy mazava ihany izao ???
  Allez ! Ouste ! Dehors !! Tsy misy ati-doha fa vongany fotsiny !

  Et alors….Faisons le calcul :
  950.000 Euros x 13.500 fmg = 12.825.000.000 FMG ( Douze milliards de FMG .

  Combien de pauvres pourraient en tirer profit ?

  Et pensez que TGV a acheté, selon Zafilahy , un appartement de
  …..5.000.000 d’euros en France.
  5.000.000 x 13.500 = ???????????????????????????? 🙁

  Polifika avo lenta = vola ho an’ny lafrantsa sy ny foza mpangery an-joro.
  et encore j’ai pris 13.500 fmg comme base de calcul.

  SAO TSY MAHAY CALCUL FA
  5.000.000 X 13.500 + 67.500.000.000.000 DE fmg

  Mba misia saina ry Rainitay mianakavy a !

 59. Dokotera Rasely ity angamba dia dokoteran-dokotra ka! Miteniteny foana. Hita hoe diplaoma novidiana tamin’ny andron’i dada. Tena dokotera dokotra miteniteny foana i nedala!


 60. MADAGASIKARA : dépouillé – Pillé – agressé – vendu ……..aux francais par rajoelina.
  Ce qu’il est en train de faire est mille fois pire par rapport à une fausse affaire Daewoo .

  Les iles Europa et Juan de Nova sont accaparées et vendu « mora » aux francais.
  Oeuvre de CHATAIGNER ??????
  AFFAIRES A SUIVRE DE PRES …

 61. Air Bus zaoridira tany io ry tanora vongany à mba mahalàlà menatra fa dia tena miteniteny foana!!! Ny tsianjerim-poza fanaratsiana Ra8 zany efa natao hiomehezana fotsiny fa tsy donto toa anao daholo akory ny Malagasy.

 62. AirBus frantsay OMENA MAIMAIM-POANA HO An’i FOZA!!!!!!
  FA VOLA BE MIALA @ VAHOAKA EFA MITROTRONGY @ MALOTONY tsirairay avy.
  Izao no alehany rehefa vendrana gamain’i renikely @ FAKONY efa tsy lafo ariary roa ary.

  Mba tė hifaninana mafy @ dadanay ery koa hi!hi!hi!!!!dia ny tena no MENATSA BE ZAAA!!!!!!!!miakapokapoka e!!!!

 63. Budget d’Etat Malagasy ve mahatratra an’io Ranavalona ???
  67.500…..MILLIARDS….de FMG .
  500.000.000 hambotriana sy handevozana ny miaramila fotsiny o ??? ny vahoaka amin’izany « mi-manger le pipi » fotsiny.

 64. Werbeck a, mba sokafo ny saina e,mba fier hoatry ny Tanora malagasy reetra woa, fa anaty krizy zandry mahita opportunite hampanananjavatra hoan’ny firenena,
  dia manaova comparaison tsotra tam dada izay nitosaka be ny vola, dia inona no mba fananana iombonana azo, sa ny air force one,magro, tiko, alma, BDR … ve?
  Mieritrereta tsara dia ho tsapanao fa ianao no tena vongany.

 65. Fa iza izany no mandoa an’io AirBus io raha ny tena marina e!!!
  Nangalariny !!!ohatry ny mamofopofona akama sė?????
  Lahy aloha ialahy sa vavy ry Nangalariny????Avereno jerena tsara ilay Invitė de Zoma fa MAIMAIM-POANA
  hoy ity domelina be ,fa efa nosilahan’i Onitiana teo no ho eo kosa fa hoe:tsy maintsy misy takalony io fa………

 66. Coucou Ranavalona,
  Raha eritreretina dia namidin’i LAVANIFY @ Renimalala ny AIRMad fa mody lazainy oe novidiny ilay AirBUS. Sa ahoana ozy sé ?

 67. Tsy ao mintsy ry milaza ho tanora à manala-baràka ny Tanora malagsy… betsaka ngeh ny tanora nahita fianarana ka tsy ho toy zao mba fara-takatry ny ati- doha vonga-T A Y ao aminao zao.

 68. Dia tsy hay intsony ity ry Baby a!!
  Fongoriny toy ny bois de rose daholo izay mba hananantsika kely ko ainona moa???
  Na ny ain’i Gasy tsirairay aza efa voavidiny daholo.
  Dia ahoana ry Baby izany Resaka « Avoko » izany fa tena mba mahaliana ahy sady mahavelom-panantenana???
  Mba omeo vao2 tsara rey olona fa aza matory a! ny ao an-toerana ao aza misy miesona fa efa ho avy ilay
  fotoana an! tiako be ilay kabary farany tao @ Magro nilaza ny FAHAMASINAn’i DADA ary tena marina fa tena
  OLON’ANDRIAMANITRA izy iny fa nitondra faisana daholo izay NANAO RATSY sy NAMADIKA azy.

 69. Verbeeck hapitenenan’ireto foza ireto teny ratsy mihintsy ny olona marina an!!
  Ny pikan’i Denise sy ny atedoha feno Kapa sns…….ny tolona h atrehana fa inona ary ity?????
  avelao any izay pika sy Kapa sy vôpl… -poza rehetra any, hiady isika ato ho ato fa miomana aza very andro.

 70. Tanora,
  POints be sa POINT G ilay AirBus, nalain’i LAVANIFY tany @ Lakasy pour 1 euro sembolika ???
  Le décrottage et le transport de cet Airbus dans un centre spécialisé coûtaient trop cher à AirFrance. Voilà la vérité.
  Il n’y a donc pas lieu de se la P…ter !

 71. Tara indray sė ry Baby! tadiavin’i Foza ho samborina i Avoko, ny tena antony
  tsy haiko loatra, fa namaly izy hoe: « sambory eo ary dia ho hitantsika eo ny tohiny ».

 72. F’aiza ary Baby izany ??ianao ihany no nisaotra an-dRASAMY voalohany ary
  @ ilay nandefasany io vao2 momba an’i M. Avoko io. Mbola any Australia angaha
  ny Fanahin’i sė izany???? ny tohin’ilay tantara no tiako ho fanatra, fa hay sė koa aza tsy mahalala.

 73. O ,r’IMAHAKA !
  Mba saino kely ‘zato fiteninao é !
  Ary mbola tsy misy fanantenana angaha ity délestage manjo anareo ity é ? Aiza koa dia any amin’ny café foana Ingahy no manoratra ? Eny zara aza misy anio !
  Be ve ny olona manoratra ?
  Gaga ianao mamaky ny resaka amin’ny forum avy aty aminay aty.!Fomba fanoratr’ny aty ireny ay ny resany dia tsy hay ny tiany ho lazaina fa toa resaka ho azy samy izy ireny , fa tsy ny resak’ireo no hitondra vaovao ho anao..!

  Nandeha namboly azo ve ianareo sa nanohy ny fitokonana ?
  Mba misy fotoana ivorianao eny amin’ny MAGRO na BEL AIR ve ?
  Dia mba mifankahita ve ianareo tary matetika ? Be ierahana koa moa ianareo ka tsy afaka mizara atsy sy aroa..ary hono hoy ahy ; »Mahazo ny radio France Inter sy rfi ve ianareo ?
  Tsy izany mantsy ny zoma 20 avril tamin’ny 8 ora maraina latsaka teo tao amin’ny france inter dia nanao interview an’i Eva JOLY ilay mpanao gazety atao hoe COHEN ary dia ho ny fanontanian’ilay mpanao gazety :  » anao toa hoe conseillrère-ndRAVALOMANANA MARC dictateur , izay namono olona 3000 tamin’ny alalan’ny peine de mort ? » Dia namaly Eva JOLY fa tsy conseillère-ndRAVALOMANANA izy fa membren’ny mission norvézienne nanampy ny gouvernement malgache niady tamin’ny  » corruption « ..
  Nisy mpihaino frantsay iray tezitra ary nilaza fa « malhonnête  » ilay COHEN satria tsy marina ny filazany..
  Ay ity COHEN ity naka ny vaovao tao amin’ny Nouvel Obs !
  Alefako amin’ny forum io resaka ao amin’ny Nouvel Obs io anio na rahamppitso..!
  Faly aho mamaky ny vaovao omenao ary maniry koa mba hitsahatra ny délestage..!
  Mamaly aho isaky ny maharay ny message-nao Ary mbola sakanan’ireo foana ve ny message alefa amin’ny orange miala avy any aminareo..? Mety alefako amin’ny messagerie hafa koa ny message avy aty amiko..
  Mampamangy ny Rehetra é !

 74. Misaotra @’ilay fahavononana e! homba antsika A-tra!!

  Ary mba aiza izay vao2 Solo Razafy a!!!mbola mikarakara ilay VIDEO ho alefa eto angaha ?????
  Ataovy be dia be ary e!!miandry ny zanak’i dada o!! azafady My dago a! mba asio vaovao e!!!

 75. Oui c’est-il vrai qu’il y a un temps pour se taire , pour ne pas continuer à vanter du vent , pour ne dire que les mêmes blagues et stéréotypées et entendues et convenues !
  C’est ainsi ,même dans les métingy ,car n’assistent à ces messes des initiés que ceux qui se connaissent , qui croient tout savoir et pourtant ils n’ont rien compris .
  Moralité : les partis , les groupuscules constituent des enfermements ,des huis clos au sein desquels les bêtises fleurissent comme des herbes folles à à force de chanter ,de déclamer les mêmes rengaines , les membres de ces enfermements volontaires ,exclusifs s’expriment , s’excitent de façon automatique quand le soit-disant chef apparaît ,les bras levés…et la messe commence ,non dite en latin ,mais en code osraciste , que ne peuvent comprendre les non-membres égarés dans ce métingy ostraciste..!

  ous savez que des êtres dits inférueurs ( les insectes par exemple )vivent en autarcie mais ils sont bien organisé : les abeilles , les fourmis et aucune abeille ni aucune fourmi n ‘exclue ni une abeille ni aucune fourmi hors de la société : peut-être que ces êtres inférieurs ont un langage connu de toute la population ,parlé et compris par tous..!

  Et oui ,le temps du silence ne dure qu’un moment durant lequel ces gens se murmurent de bouche à oreille les consignes interdites…et ainsi sont-ls au courant des secrets de ceux qui sont seuls…dans l’isoloir !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *