EFA MANAKAIKY NY FARANY hoy i MANANDAFY

Arabaina fa tsy lefin’ny lakrimozena, hoy Rakotonirina Manandafy, raha niatrika ny vahoaka teny amin’ny Magro Behoririka ny tenany androany. Natao izay hanakiviana ny mponin’Antananarivo tsy hilaza ny heviny an-dalambe. Misaotra anareo, hoy izy, nisendra izay telo taona izay, fa ny sasany izao vao misendra izany. Efa manakaiky ny farany isika. Raha mbola mamilafila eo Rajoelina, hoy Manandafy, dia ny filankevitry ny filaminana eo anivon’ny Firenena Mikambana no manapa-kevitra hoe gadraina izy. Miandry ny fanapahan-kevitry ny Sadc, izay hivory rahampitso mikasika ny raharaha Madagasikara isika. Io no dingana farany afahantsika mahafantatra hoe rahoviana i dada no tonga. Rehefa tsy hanao Rajoelina dia ny Sadc no hampody azy. Na mbola manambola be amin’ny boaderozy aza izy hoy ity mpanao politika ity, dia tsy mihoatra ny lakrimozena no vitany, fa tsy mahavidy kalach. Hanomboka hiverina ny filoha Ravalomanana, ary rehefa mody izy dia mandeha ny fifidianana ataon’ny CENIT. Tsy misy intsony ny hala-bato fa omena karatra elektronika ny mpifidy.Tsy misy hanaovana intsony eto, hoy Manandafy, hoe Raiamandreny mijoro. Ny raiamandreny mijoro izany dia olona hiatsena no zaraina vola dia lasa mody. Ny anay, hoy izy, dia ny FFKM izay misy isam-pokontany no hanao fanelanelanana, ary hiateheranay. Noho izany dia miandry anareo FFKM izahay. Averintsika amin’ny lalana tokony ho izy amin’izay ny tetezamita sy ny lalam-panorenana eto amin’ny firenena. Ataontsika veloma hoy « Ikoto », ny fanonganam-panjakana satria efa niseho ireny ny zavanisy tamin’ireo mpitondra nahalala an-dRajoelina. Tsy misy toerana ho azy intsony fa olon-kafa no hifampiresaka amintsika. Isika hoy izy dia manomana ny fitsenana ny filoha Ravalomanana, izay no hiatrehana ny fifidianana.Mikasika ny orinasa TIKO dia nilaza Manandafy fa raha mbola ao amin’ny vavan’ny olona dia na tapitra hangalarina aza tsy misy dikany fa manao vavao indray ny filoha Ravalomanana.
Ny mpikambana ao amin’ny kongresin’ny tetezamita Ernest avy any Antsirabe kosa dia nanambara fa ny fanapahan-kevitry ny olona any Antsirabe dia hoe tsy maintsy manao 26 Jona miaraka amin’idada ny vahoaka any an-toerana. Raha tsynijanona teto amin’ny Magro isika hoy izy dia tsy nahatsapa izao zavamsi izao. Efa nahafantatra mialoha isika fa raha misy ny fanonganam-panjakana eto dia ho sahirana isika.Lasa lalàna hoy Ernest ny fanaovana lavanty ny fandrobana. Tsy manaiky ny vahoaka an’Antsirabe amin’ny fandrobana ny TIKO fa tongava any ianreo fa vonona izahay.

47 pensées sur “EFA MANAKAIKY NY FARANY hoy i MANANDAFY”

 1. Me. Hanitra Razafimanantsoa : « tsy misy fifidianana raha tsy tafaverina ny Filoha RAVALOMANANA »

  KA NOTAM éternel nohatampina an DRA8 ,Dia tonga dia Lasa Président éternel i Rajoelina ,ary Me Hanitra dia CT éternel .
  Dia milamina ny tantara.

 2. Ka ho ahita vola ‘eternel’ eo ve izany i Domelina ? sa efa nofy ‘eternel’ koa ity izy ?
  eh ity manjo azy ! mitonantonana etsy sy eroa ! « eternelement » ho eo koa izany ?

 3. FFKM miaraka @ OMAR ve???NEIN DANKE!!
  F’inona ary ity???aza mifanipaka toy ny valala an-karona e!!
  Fa maninona raha mba HMF ???asa aloha e!!!eny e! efa nilatsahan’ny Fanahy Masiana i Omar fa eto ampihenoina ny vaovao
  Vatican aho io , nefa na izany aza???mbola tsy misy bainga mivadika akory farafaharatsiny.

  « Efa akaiky ny farany » fa inoa no andrasana HANAMBORANA io Jiolahy io???Izy indray mantsy no hanao ny hataony eo raha
  vao mbola avelavela eo io , mbola tokony ho hiantrana ve ny olona toy itony domelina itony e!!!inona no andrasana???

 4. tena marina fa efa akaiky ny farany, efa tsy hita intsony ny vehivavi’ny mpanongam-panjakana fa tena miha tery dia tery ny seza nangalarina.
  Dia samy mitolona hatramin’ny farany ho an’ny vahoaka malagasy, ho an’ny fihavanana sy ny fahendrena malagasy mosoketaina ary ho an’ny firenena malagasy norobaina.
  ny marina tsy mba maty ary aza mba manao ratsy hoy ny ntaolo.
  lasa iny vazaha iray dia hanaraka jiaby ny kolokolony rehetra.

 5. ELAS ,izaho dia efa ela no nanontany teto sy mahatsapa fa efa tsy eo intsony i Mialy ,fa mety efa nampadosirina ao paris ny vady aman*janaka hatramin´ireny nitokana Aibus tranom-borona iny.

  any allemagne angaha no misy anao ranabavy ranavalona.mba tiako ho fantatra fa misy havana any?

 6. MIVAVAKA MAFY ISIKA ARY TSY MAINTSY MISY NY FARANY – NY VAHOAKA REHETRA DIA MAMPALAHELO – NY FITARAINANA ETSY SY EROA DIA MAMPAMOIFO IREO IZAY TSY MAHAFANTATRA AN’ANDRIAMANITRA – ANDRIAMANITRA ANEFA EFA MIHAINO HATRAMIN’NY ELA NY FITARAINANY KA MIVAVAHA RE ISIKA FA NY RATSY TSY MAINTSY MANDE ANY AMIN’NY VARY TSY MIFODY EO AKAIKIN’NY FAHAMARINANA

 7. Marina ny anao RAOZY.
  Mila atao mafy ny vavaka.
  Ampio ny HMF hanandratra vavaka ho an’ny firenena sy hampanjaka ny fahamarinana.

  Antsoy aho hoy Jehovah dia ho valiako ianao ary hanehoako zava-dehibe saro-pantarina.
  Tsy misy devoly afaka manjaka ela izany fa tsy maintsy resy ny farany.
  Hamafiso ny finoantsika fa resy io fitondrana mpandroba, mpandainga, mpamono olona io.

 8. Raozy a, mbola tsy any am vary tsy mifody ny Ratsy, fa mbola migalabona am hatsembohan’ny gasy ao Sud Af ao,
  Tsy mahavidy kalach hono Rajoel hoy Manandafy, tsy mpamono olona hoatran’ny de8 io ry Zanak’i dada a. Mpandamina io zandry kely io ary miaro ny ain’ny Malagasy na tsy mitovy hevitra aminy aza.

 9. Tanora vongany ve sisa foza gaigy maimbo manimba tanàna ato sa mbola ho avy ny foza sasany??

 10. Dia tsy azon’ny kristianina katplika ve ,y manolo an’i zanakolona ?
  Na dia ny tabilao mainty nampiseho ny tsy maha-pivavaka , na nampiseho ny tsy firaisany tamin’ny Préisent-n’ny FJKM ,izay noviravirain’ny miaramila teo amban’ny masony NEFA tsy namiontsona an’i zanakolona izany…
  Marina ny fiteny hoe : « Tsy ny rebareba no maha pretra « .Io sefon’ny katolika ao Antananarivo dia efa nahazo teha-maina sy daka-vody avy tamin’ny vatican satria tsy nahazo ny marika cardinalis !
  Ny fisian’i zanakolona io ao anatin’ny FFKM dia ompa ho an’ny kristianina no sady mandoto no manetry ny asan’ny FFKM mikasika ny fanarenana ny Firenena..
  Io rangahy io ,izay iaraha-mahafantatra fa sady nandrehitra ny afon’ny fanonganam-panjakana no nisorona sy nitaiza ny afo ,miaraka amin’i urfer sy pedro !
  Aza halemenareo FFKM ny fiasan’ANDRIAMANITRA ,fa toa ny aviavin’ny Betania io imba ny Tany sy ny Firenena !zanakolona io koa tapaho fa mano

 11. diso :
  Azafady vakio hoe :
   » Aza halemenareo FFKM ny fiasan’ANDRIAMANITRA izay e an-tananareo ary tarihin’ny Fanahy Masina ,fa toa ny aviavin’ny Betania io rangahy amboadia mitafy ny akanjon’ny zanak’ondry ,koa tapaho fa manimba ny Fiaraha-monintsika Malagasy ! »
  Misaotra Tompoko

 12. Ingahy Manandafy moa dia efa nateraka ho mpanohitra. Tsy manana capacité ho mpitondra ny lehilahy. Ny fanoherana hatrany no nahalalana azy hatramn’ny 1972 izay nahalalana azy voalohany. Na ny antoko noforoniny, ny MFM MFT, aza moa dia efa tsy hita popoka intsony. Efa mba nilatsaka ho candidat ho filohan’ny Repoblika ny lehilahy, saingy tsy dia nankaiza ny programan’asany: ny fambolem-bonikazo sy ny fiompiana akoho manatody lava ny azy no mba programany hampandrosoana ny malagasy. Tsotra moa ny navalin’ingahy Ratsiraka azy tamin’izay: « Tsy resaka atody sy vonikazo ny raharaham-pirenena, Tompokolahy sy Tompokovavy ». Zara raha mba nahazo vato moa ingahy Manandafy tamin’izay! Ankehitriny dia ingahy Manandafy no mba ianteheran’i Valo sy ny forongony. I Manandafy no mba mpanolotsaina farany ambony ao ami’ny fironana Valo, ary i Veloson Constant no Lieutenant, izay mpitarika MFM fahiny koa. Dia iaraha-mahita fa efa nateraka ho resy izy ireo ary efa resy mihitsy aza raha ny zava-misy no asian-teny. Afaka manohy ny hetsika fanaonareo ianareo ry forongon’i Valo a, Mazotoa miaraka amin’i Manndafy, satria efa nateraka hanohitra ianareo e! Vive Andry Rajoelina! Vive la HAT!

 13. Izay tianao Misajaona na aiza aho na aiza a! i Kala Mialy indray efa mandavaka lavaka
  hisitriany koa izay no tsy ahitana azy intsony tato ho ato.

  Raozy! i Neninoro moa tsy dia hita tato ho ato fa izahay dia miombom-bavaka
  atao miaraka @ hariva ka @9 ora alina izy io , koa manasa izay afaka manao izany, (ora an-dafy io).

  Zo !manam-petra tokoa ny asan’i satana fa lozan’izay minia mikipy, ary tsy misy afa-bela @ RATSY VITANY.

 14. Lasa site-n’ny foza atramin’i MyDago, ry zareo sisa no toa betsaka ato !!!

  Marina ny anao ravelonarivo ! Ny resaka ve dia vitan’ny hoe, « I dada no hanome antsika ny daty hiverenany » ???

  Ianareo nihiditra sy nampanantena vahoaka, no tokony manome an’ilay daty ! Saingy ny zavatra hita atramin’izao dia « fampanantenan’ny mpisotro toaka », ity izy ! Misy ilay fiteny hoe ny zavatra voasoratra mijanona mandrak’izay, fa ny teny avoakan’ny vava dia manidina fotsiny, kanefa amin’izao fotoana izao efa misy ny video !
  Tsy adinonay ireny hoe 7 andro ireny sisa !

  Notam éternel et transition éternelle marina, na ho eo i domelina na tsia !!!

  Ny mpanongana indray no miseho ho be fananàrana sy mpivavaka nolatsahin’ny Fanahy masina !!

  Samia mieritreritra fa mora ny mandrava, fa sarotra dia sarotra ny manorona, indrindra raha tsy voaravona ny tany !!

  BORDEL ETERNEL !!! IZANY SISA NO HO FIAINAN’NY MALAGASY !!!

 15. Aza ankihinina amin’ny Fivavahana re ry zareo ny raharaham-pirenena, aza fady â ! Io ihany no nahatonga an’izao krizy izao tsy mety vita !!!

  Ny olon-dratsy dia hisy foana raha mbola misy izany olom-belona izany !!

  FAMPIARANA NY LALÀNA REHETRA MANANKERY, TSY MISY AFA-TSY IZAY IHANY !! ARY KOA, TSY FITSARÀNA MITANILA TOA NY AN-DRY ZANAKISOA !!!!!!

 16. werbeck securite angaha no asan’ise no toa miambina ireto zanak’i dada fotsiny fa toa tsy mba manankevitra, mba avohay ny hevitra fa tsy tam andron’ny dictature de8 intsony isika zao fa efa malalake.
  Marina ny an’i KM ry Ranavala a, fa raha izao Andriamanitra izao no andrasana dia tsy hamela ny mpamono olona hoatran’ny d8 hody eto raha tsy mibebaka am Andriamanitra ary mandohalika am vahoaka novonoiny izy.

 17. Allooooo!!!izay tianay io ! ahoana izahay no tsy hivavaka??
  Isika Gasy dia nahazo tombony @ fahamasinana koa tsy azo
  tsinintsiniavina izany fa tsy maintsy kolokoloina fa ny mampiasa izany @ zavatra ratsy no tsy mety
  ohatra itony ray aman-dreny mijoro sns. ry Omar be manongam-panjakana izay no tsy mety, fa ny
  vavaka dia azo hatao tsara, anao manokana indray iny fiainanao no tiako tenenina.

 18. Kintana
  ho averiko aminao ke ly ny tantaran’i Gasikara fa mbola tsy nisy olona nampahafantatra
  ny Gasy akory no efa NINO sy natahotra izany ZANAHARY izany ny isika, avy eo moa
  vao tonga ireto tainalika isany nanazava @ endriny fanjanahana sns……aleo aho tsy hiseho ho katolika alohan’i Papa eto.
  Raha vao Gasy ianao sy tokony hisaraka @ finoana fa ny fanangaroana azy fotsiny no tsy mety.

 19. Ny vavaka hoy aho hatry ny ela, azon’ny tsirairay ataony any an-trano na aiza na aiza !

  Tsy vitan’ny Finoana sy ny fanantenàna fotsiny ny miady amin’ireo jiolahy ireo !!

  Fampiarana ny Lalàna aloha, dia mandeha ny Hery rahatoa ka tsy mety manao ny asany ireo mpahay Lalàna sy mpitsara !! Dia ho saziana koa ireo farany ireo, satria izany no atao hoe déni de justice !

  Tsy maintsy mihiditra an-tsehatra amin’ny fomba rehetra ny CI, na dia ao amin’ny Conseil de sécurité-n’ny NU aza i Lafrantsa (izay efa niova mpitondra) !! Izay ihany ny ahy !! Na hitàna Baiboly mandritry ny zato taona eo aza ianao, tsy hiala eo ireo !!

  Tsy mamokatra ity fifampiraharahana sy bisous-bisous lava ity !!

 20. Kofon’ny hehy mihintsy aho marina!
  isika koa manana Komandin sady Taviny no volony sa ahoana ry dà?????
  Izay ahay ry Kintana ! mazava! Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany.
  Iza moa no manao bisous2 eo raha tsy ireto LAHY BEUU mpanao politika ireto! ireo zanatany frantsay,
  ny rainiboto Haaaloooo!! dia samy miala na mbola ery @ firy metatra ery aza, @ izay tsy misy afaka ny
  mifanindrona ansy avy afara, vita iny dia miparitaka.

 21. Eny êêêê !!! Tia ny daoro !!!!!! (Hiran’ankizy izy io an )

  Diso be ianao ranavalona !!

  Ao amin’ny Tananews !

  Ravalomanana se plaint : « Andry Rajoelina refuse de me rencontrer » !!!

  Ny iray anefa mamahan-dalitra etsy sy eroa lava !

  « Maintenant, tout ce qui est question juridique est clos. Ceci dit, nous sommes ouverts, dans le cadre de ce qu’on appelle en malgache le FIHAVANANA, pour rétablir la paix à Madagascar » !

  Plus mauvaise foi que moi (tranon-dainga et putschiste), tu meurs !!!

  http://www.lexpressmada.com/5228/cas-ravalomanana-madagascar/34616-rajoelina-ouvert-aux-discussions.html

  Andriamatoa Filoha RAVALOMANANA, olona mendrika sy mpivavaka ianao, ary manàja mafy an’izany Fivavahana izany, ka dia ho lasa toa an’i DALAÏ LAMA, izay tsy tia mamono zava-boary manan’aina, ka na moka aza tsy azo vonoina !!!!

 22. Marina ny anao ry Dénise! mbola maimbo rà foana ry Ikoto peau rouge, hatramin’ny 1972, ka hatramin’ny 7 fév 2009, de io androany io. Tsy tadidinareo ve le revireviny woe, Kala Joly tandapa fahinin-dRaosy hono no ho lasa minisitry ny raharaham-bahiny Frantsay.
  Ie, marina ny an’io Apache ben-dRaosy io, raosy raha namoritra vahoaka, nanafatra fitaovam-piadina antsokosoko harifomba avy any Chine. De ireny namonoany gasy mpiray tanindrazana aminy ireny. Ary aza manantena re ry Zanakosy, fa raha mbola Zandry no eo, tsy maintsy manefa ny crimes nataonao ianao, na iza hitsivalana, na SADEC,na CI.
  Ty Peau Rouge ty, tsy arakaraka ty vava miantsy ady, kanefa rehefa naboridan’ny miaramila sy voatoto basy, rehefa avy niantsy ady miaramila, de nifompona, ary tsy nasian’olona dikany na de PRAIMINISITRY RAOSY AZA: chuuuut!!!!!
  De marina ny anao ry KM a! ny politika sy fivavahana woa, tsy azo afangaro, toy ny nataon-dRaosy, alefa aloha ny fivavahana sy toriteny, de kabary politika avy eo, de woe tsapao ny herinao vao mitsapa ahy. De ireny ny vokany, rehefa mampiasa an’Andriamanitra ho INSTRUMENT, mba hiarovan-tseza.
  De ity misy misy hafatra manokana, ho an-dRANAVALONA: Tadidiko ary tsy maty an-tsaiko, lay tenin-dranona woe, ny havakoa aza ataoko tsinontsinona sy tsy hidirako an-trano rehefa mpomba an-dRajoelina. De iza lay tena Andriamanitra ivavahanareo: dadanareo sa Andriamanitry Ray any an-danitra?
  De ery ambony ianao miantso fahafatesan’olona, kanefa ny dadanareo mbola tsy maty, fa mbola mihinana ny azo ao Atsimo ao, sy efa avy namono olona, de milaza ianao fa hihaino ny vavakareo Andriamanitra. Raha za ianareo, telo taona tsisy valim-bavaka araka izay nirianareo, mba andramo indray, fa fomba mahomby mampivaly ny vavaka atao ny mandini-tena, sy mihaiky ny ratsy natao, miainga @ DADANAREO aloha, vao nareo mianakavy. Sao mba izay lahy no mampikatso ny tolonareo, saingy ny mafy fo, ny mpiantso haine lava, ny mpizahozaho, ny mpangalatra ary ny mpandatsa-drà, de tsy laitran’ny balan’ny fananarana na oviana na oviana.  » Fa izay anarina matetika, ka mihamafy hatoka, de ho torotoro tampoka ary tsy hisy fahasitranana » izay no lazain’ny Baiboly, ka ity Andriamanitra ity ry zareo, tsy azonareo, ampiasaina araka izay tianareo hatao a! OK! KM, d’accord be @ toi ny tenanay, ny momba io sujet io.
  De mahamenatra sy mampanongo tena ane, ny mahita an’itony pasteurs lava raoby, manao manif politika, ny Baiboly an-tanana. Eny e! sarotra ny mamoy ireny avantages be de be fahiny ireny, fony i Patron, no vice président n’ny FJKM. Jereo ireny tombontsoa miompampana, azon’ireo filoha 4 ao @ FFKM, de mbola io koa KOTOPÔKA, milaza habobo, fa misy branhes isam-pokontany hono ny FFKM. Tena vraiment, natao ihany ny tsy ho lava resaka, fa tena SAGNAGNA woa ireto, hatramIn’ny mpitarika sy ny taritina, de aleo ampitsakoina kininina lava eto! mangidy be an! sa ahaoana Rana?

 23. Tao anatin’ny fanoratana an’io eo ambony aho ry KM, de tsy nahita ity soratrareo farany, fa azoko adika hafa ry KM, io teninao io manao woe! TENA ANDRIAMANITRO IANAO RAVALOMANANA FILOHA, ARY HO LASA ANDRIAMANITRO TSITOHA( Dalaï Lama), FA IRENY OLONA NOVONOINAO IRENY, DE IANAO NO NANOME, DE IANAO KOA NO NAKA, KA TSY TE HAHALALA AN’IRENY ZAHAY ZANAKAO, SATRIA ZAHAY NANOMPO ANAO TAMIN-KAFANAM-PO, FA IRENY KOSA, MATY NOVONOINAO TSISY DIKANY, SATRIA NANOTA SY NANOZONGOZONA NY SEZA FIANDRIANANAO, DE ANKATOAVINAY NY DIDINAO, MBA TSY HAMONO MOKA VELONA, SY HANITSAKITSAKA NY FATIN’OLOMBELONA ZAY NANOTA TAMINAO. KA AMINAY ZANAKAO IANAO, DE TSY DISO SY TSY MANAM-PAHADISOANA MANDRAM-PAHAFATINAO! adray! diso i BE, kay moa lery olombelona mety maty sy mety miongana ihany, fa tsy arakaraky ny fiheveran’ny zananay azy, an!an! ny mpanompony e! woe andriamanitra tsitoha. Mbola hiverina indray hitahy anay, sy hamerina ny tombontsoakelinay fahiny. Aza mifaninana aminay woa ry KM fa maivana sady sagnagna a!
  Mbola aiza woa ny hahazo an’iny zanaharinareo, tsy maty manota iny. Mbola miandry azy koa ny fitsran’ny lanitra, fa efa nisantatra sahady ny fitsaran’ny tany izy.

 24. Mba aiza ny farim-piainan’ny vahoaka malagasy, telo taona aty aoriana ry rabe ?

  Tsiahy kely !

  http://www.dailymotion.com/video/x8jyjh_andry-rajoelina-manipulateur-et-des_fun

  Ireo no olona TENA MBA MPANOHANA SY NITOVY HEVITRA TAMIN’ILAY DOMELINA, FA NY TATY AORIANA DIA OLONA NOVOKISANA SY NOJONOINA TAMIN’NY VOLA !!!!

  Rehefa misakafo ny malagasy, dia any amin’ny Ravalomanana daholo ny benefisy ?????
  Mba fisainana avy aiza izany ???

  Henoy tsara manomboka eo amin’ny 2.30 ! Rehefa mihinam-bary ianareo izao, dia mankaiza ny benefisy REHETRA ???

 25. Ny fotom-pisainan’ny foza hoy aho ry rabezavatra, dia tsy lasa lavitra mihintsy, fa dia ho reraka eo ianareo foza !
  maninona no mbola hiaran’ny sazy i Madagasikara atramin’izao ? Telo taona mahery izay no lasa ?
  Dia mihevitra ve ianareo, fa dia olona tsy misy saina toa anareo daholo, na dia ny Communauté internationale aza ?

  Fantatry ny CI hoe, iza marina no tmpon’andraikitra tamin’iny 7 febroary iny, koa aza dia ahilika any amin’ny hafa foana hoy aho ny zava-dratsy nataonareo !!

  Resaka Fivavahana !

  Fa mba olona avy aiza ireny niandoha an’i domelina teny Ambotsirohitra ireny ? Ireny nilanjalanja Baiboly, nitsongolika nitady tain’alika sy vatokely ireny ? Mbola tonga teny Mahamasina koa, tsy menatra akory NANOME VONINAHITRA MPANONGAM-PANJAKÀNA ????

  AVERIKO AMINAO ETO HOE INONA AMIKO NY DIKAN’NY HOE FOZA ! OLONA NA ANDIAN’OLONA TSY MANANA ERITRERITRA, ANKAOTRY NY MAMOTIKA NY FIRENENA MALAGASY ARY IZANY AMIN’NY FOMBA REHETRA !!!!

  Anisan’izany ry Mamafisoa (ho an’ny tenany) !!!! Mahita an’izay hanao fanambaràna hoe, tsy tokony hilatsaka ho fidiana intsony ny Filoha telo teo aloha !
  I Zafy angaha nieritreritra ny ho fidiana ? Ratsiraka ? Tonga erinandro i lery dia nitsaoka, satria hitany sy tsapany fa tanteraka ny faniriany !

  Rajemison ve no mba hilatsaka ?? Tttsssssss !!!!

  Ary dia aza ampidirina amin’ny resaka ato hoy aho ny resaka Fivavahana !! Rehefa tsy mahafantatra na inona na inona ianareo foza, tsara ny mangina !
  Fombanay avy ao amin’ny Fiangonana Praotestanta, ny mikarakara ny fiangonanay ! Izahay tsy mila mivavaka amin’ny sary vongana, na koa manompo olona miseho azy Masina noho ny masina, kanefa mpiaro pretra pedôfily sy pretra mpangalatra, sns….mba ampielezana ny fiangonana katôlika MBA AZAHOM-BOLA BEBE KOKOA !!!

  Manaova fitadiavana ao amin’ny Google momban’ny BANCO AMBROSIANA ; Le Vatican et les Nazi, Les légionaires du Christ, sns…. !!
  Tsy mahagaga aminay ny nataon-dry Omara mpanongam-panjakàna !! Tsy ilay mitonona ho ministry ny raraham-bahiny moa, no nandeha nandady naka fankatoavana, SA NITADY VOLA INDRAY ????

  Mandraisa fotoana dia mba jereo ny ato !!

  http://belgicatho.hautetfort.com/archive/2012/06/01/c-dans-l-air-qui-veut-la-fin-de-benoit-xvi.html

 26. Ny @ inona no mahadiso ahy hoy Kintana a???

  f’inona hono no mbola tadiavin’ity domelina fa mbola tsy hitany angaha
  ny varavarana NIDIRANY mba HIVOAHANY indray???efa miaoka azy daholo izao tontolo izao
  fa mbola inona no andrasany???sao efa marary saina i laikely ??voa mafy mihinsy izy ity marina???miapanapana
  ohatry ny akoho voakapoka.

 27. citation :
  ► f’inona hono no mbola tadiavin’ity domelina fa mbola tsy hitany angaha
  ny varavarana NIDIRANY mba HIVOAHANY indray???… ◄

  ———
  Efa hitany tokoa ny varavarana fivoana fa fantany fa ho MASAKA izy ka miandry izay fotoana ela indrindra

 28. Betsaka ny bisous-bisous !
  ranavalona, ilay fitenenana hoe ny mpanao pôlitika ihany no mpanao bisous-bisous ! Tsy bisous-n’i lemena no tiako ho lazaina eto, fa ilay bisous-bisous kapaokan’ny malagasy !
  Fiatsaram-belatsia !
  Satria ao antin’ny fianakaviana misy foza IRAY, dia tsy misy sahy manakiana an’izao loza be izao ny REHETRA NA DIA TE-HIARO NY ARA-DALÀNA AZA !!!!
  Mody mifanoroka, sy mifampi-tsiky, kanefa ……..

 29. citation :
  ► Izay angaha ka tsy mifaka aho ry Paris?? ◄

  ———
  Na koa tsy ny « masaka » no tiany fa ny  » kila  »

 30. Aiko re ry Kintana a!efa mba nahazoazo taona ihany anie ny havanao e!!!

  Toa ohatry ny tena Anjely anie ny fiheveran’i domelina ny tenany eo anatrehan’izao fahavoazana izao e!
  dia efa hita fa tsy alehany fa zavatra hafa mihintsy no andrandrainy eo @’io fitondrana io dia ny soa ho an’i
  tenany sy ny Mpisolelaka azy ka izay no mahatonga ahy manontany fa tsy hitan’i lery ve ilay lalana ry Paris e!

 31. f’inona hono no mbola tadiavin’ity domelina fa mbola tsy hitany angaha
  ny varavarana NIDIRANY mba HIVOAHANY indray???…
  Aza mametraka fanontaniana intsony fa sady efa jenjina moa ny lohany kely voakepoka tamin’ny fiterahana azy .
  avelao fotsiny hihodikodina ho fanina fa ho faty ho azy eo ohatra ny lalimanga tsy mahalala voky ka midona aminn’ny rindrina.
  Jereo sy diniho tsara fotsiny fa kely sisa hoy Manandafy?

 32. citation :
  ►….. fa tsy hitan’i lery ve ilay lalana ry Paris e! ◄

  ———
  raha izany dia efa fantany fa « Voie sans issue » ilay izy dia « maty Aho ka matesa ra-havana ! »

 33. Paris
  Eto indrindra no atahorako @’ity izy efa manondrana fa tsy hidinika raha tsy eo
  koa ny Alikany, indrindra ity izy mody nanaiky fa azo hifampiresahana ny @ Dada,
  mba hialana teo @ ireo firaisambe fotsiny io fa ny tetika dia MAIZINA dia MAIZINA .

  Iny indray no tsy hitako ry Elas! marina izany! ny lalitra tokoa rehefa fanina tsy mahita lalana hivoahana dia
  miakapokapoka @ izay misy eo alohany eo dia avy eo MITSINGIDINA HO AZY!!MAZAVA BE na dia tsy misy jiro aza.

 34. ►Live Analakely : les lieutenants de Lalatiana persistent et signent

  Publié le Samedi 2 juin 2012 à 14:57

  « Nous avons des témoignages: ce sont bien Mamy Ratovo, Hajo et Haja Resampa qui paient les gros bras »

  ———
  La Famille RESAMPA ! Une famille maudite
  Viendra pas pour longtemps la colère du peuple sur cette famille
  Mamy RATOVO : un nom bien retenu à présent

 35. Ny zavatra tsy azoko anie ry Ratsimilaho dia izao ê !
  Mba firy moa izay andinin’io FDR io, tsy narahin’ny mpanongana, ankaotry ny fodian’i Dada ???
  Mba nisy fanankianana HENJANA SY FITORIANA TANY AMIN’NY SADC VE, NATAON’IREO AVY AO AMIN’NY ANKOLAFY RAVALOMANANA, ATRAMIN’NY OCTOBRE 2011 ?????????
  VAO NANDIKA AN’ILAY FDR FOTSINY I DOMELINA TAMIN’IZANY FOTOANA IZANY, DIA TOKONY TONGA DIA NIDRIKINA MAFY RY ZAREO !!!

  Nomena ho raisiny ny tanana, dia nalainy atrany amin’ny sandry !

  FAHALEMENA IZANY, ANY KA TSY TAITRA INTSONY NY OLONA !!!!!!

  FDR DIA FDR, FA HOY NY CI HOE : AN’NY VAHOAKA MALAGASY NY RAHARAHA KA IZAY TIANAREO HO ATAO !!
  DIA HOY IZAHAY MPIARO NY ARA-DALÀNA HOE : GADRAO NY MPANONGANA SADY MPANGALATRA, NO MPAMONO OLONA !!!!

 36. Azoko tsara ny tianao holazaina ry Kintana ary tsy hoe nanadino ny fahadisoan’i Mamy Rakotoarivelo aho.

  Kanefa dia izy ihany aloha no mbola hametrahan’i Dada fahatokisany na dia nisy paika diso aza nataony.Tsara tsiahivana fa i Mamy R dia tsy manana fahaizana ara-politika ary na dia ny filoha aza dia mpandraharaha ka mila ny fanohanana avy amin’ny mpiaro ny ara-dalàna rehetra izy mba iadiana amin’ny sciences-po miady amin’ny etsy andaniny.

  Mino mihintsy aho fa raha natambatra ny herintsika indrindra tamin’ireny Zafy nanao sit-in teny @ny masoivoho tsotsoka matetika ireny dia mety ho nisy zavatra nivaingana satria hita anie izao fa betsaka ny mpamadika nefa nanan’ i Dada ( Botozaza, Rajemison Rakotomaharo… ka voatery niankina tanteraka tamin’i Mamy R sy i Maitre Hanitra ny filoha Ravalomanana ankoatran’ireo izay nalaky niato toy an’ i Naika Eliane.Olona azo atokisana izao no tena tadiavin’i Dada fa tsy olona mahay politika ka araka ny teninao dia tokony ao aorianan’i Dada isika rehetra sahala amin’ny tafika iray.

  Rahatoa moa voahalan’ny vahoaka amin’izao i Doma dia arahaba soa arahaba tsara kanefa tsy azo adino ny miaramila izay voavidy vola.Fa raha tsy mandeha izay dia voatery miaraka manao ezaka amin’ny SADC izay nanambara farany teo fa hamory an’ i Domelina sy Dada.

 37. Nyresaka sy dinidinika natao atramin’izay ireny anie, mba morse natsipy ho an-dry zalahy ê !
  Guerre de leadership no nandanian’andro fa tsy ny tolona no natrehana ! Tsy takona afenina ny marina !
  Aiza ka atramin-dry Botozaza avy aza no hilatsaka hono, raha tsy tafaverina eo ny Prezidà !
  Manantena fotsiny aho, fa mba HO TONGA SAINA DAHOLO NY REHETRA, ATRAMIN’NY FOZA ; raha tsy izany dia ho gravy noho izao ny fandehan’ny tantara !!!

 38. Toa hafahafa koa ity teny faran’i Mamy R an! hoy mantsy izy hoe:
   » miandry izay vokatra tsara @ fihaonana vao hiverina tanteraka ao ANATY FITONDRANA RY ZAREO??????? »
  mantsy an’i dada sy domelina io , nefa efa mazava fa DOMELINA MIALA ,dia iza izany no hisolo an’i dada raha ny
  heritreriny???amiko dia ohatry ny faniliana an’i dada sa hoe MITOVY KILASY @ domelina izy araka ny voalazany sa??
  enga anie aho ka ho diso!!!!

 39. Ry zareo ministra angamba io ranavalona.Irina mihintsy ny hanaovana an’ilay fihaonana eto Tana amin’izay i Dada tafody ho azy sa ahoana hoy ianareo?

 40. Izay angaha ka tsy mifaka aho!!ny fodiany no faniriana fa koa ny
  Fiarovana azy aloha e! nefa matoa koa ireo manakana dia mazava fa
  tsy ZAKANY ary tsy AHARESY an’izany dada izany izy, fa antsika ny sisa @ fanohanana azy.
  Manam-petra ny asan’ny satana !homba antsika Andriamanitra!tsy maintsy mandresy ny tolona.

 41. Hello Fanuel,I am one of those white bastards that aptalenpry traded with th Golden Continent.May be the time has come, your time, when all us white one’s are about to suffer.I was not around when you and your guys were making places , but man you sure made them.SorryJeffrey

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *