Fanambaran’ireo Jeneraly misotro ronono

FANAMBARANA

Manoloana ny zavanisy mikasika ny fihetsiketsehana nataon’ny vahoaka ho fanehoan-kevitra teto amin’ny firenena nandritra izao krizy izao, dia tsy hainay Manamboninahitra Jeneraly sy Manamboninahitra ambony misotro ronono, nivory teny Ankerana ny volana Mey 2010 ny hangina koa manao izao fanambarana izao izahay :
1. Anisan’ny fotokevi-dehibe tamin’izany fivoriana teny Ankerana izany ny tokony hisian’ny fitoniana eo anivon’ny Foloalindahy sy ny Firenena ;
2. Notsiahivina tamin’izany fotoana izany ihany koa ny fanarahana ny lalàna velona eto amin’ny tany sy ny fanjakana, amin’ny fanatanterahana ny andraikitra ;
3. Anisan’ny zava-nokendrena tamin’izany ny fampiharana sy fanatsarana ny fehinkevitra izay tapaka tamin’ny « Assises militaires » teny Ivato tamin’ny taona 2009 hikendrena ny maha-iray tsy mivaky ny Foloalindahy ;
4. Averina etoana fa ny antom-pisian’ny Foloalindahy dia ny fiarovana ny ain’ny olona sy ny fananany sy ny fampanajana ny sata repoblikana « Ho an’ny Tanindrazana ».
Noho izany :
1. Tsindrianay mafy etoana fa anisan’ny zo fototra iraisam-pirenena ny fahafahana maneho hevitra ankalalahana, eo anivon’ny firenena.
2. Tsy tokony hampiasaina ho Herim-pamoretana ny vahoaka ny Foloalindahy.
3. Arakan’ny voadidin’ny lalàna velona, ny manampahefana sivily izay manome baiko ny mpitandron’ny filaminana handrava fihetsiketsehana ka hampiasa hery no tsy maintsy manatrika ny fanatanterahana izany.

Amin’izany andraikitra izany dia mitondra ny marika maha-manampahefana sivily azy izy (fanamiana na samboady).

Izy ihany koa no manome fampitandremana mialoha ny fampiasan-kery.
Koa manainga sy mampahatsiahy ireo zandry tompon’andraikitra ankehitrio izahay ny maha-zava-dehibe ny fampiharana ny lalàna velona ho fiarovana ny tsy hisian’ny rà mandriaka sy tsy hisian’ny hantsana mampisaraka ny vahoaka sy ny Foloalindahiny.

12 réflexions sur « Fanambaran’ireo Jeneraly misotro ronono »

 1. Mba manantena izahay fa ho entitra @’izay ny @’ity e!
  Mijoroa fa fa ianareo ve dia ho ambakan’reo mpitondra FIVAVAHANA???
  manantena anareo ny vahoaka fa efa tena KETRAKA sy leo.

 2. Hijinja ny nafafy sy ny tsy fahaizana daholo izany ê !
  40 de bordel au sein de l’Armée, ne s’efface pas d’un seul coup de crayon ni de gomme !
  Ianareo efa hiver, fa mbola mazana ny hahazo an’ireto vao printemps !

 3. Araky ny lohan-teny, dia aza misotro zavatra hafa ankaotry ny ronono ; dia mba ataovy izay tokony mbola azonareo atao, mba hanarenana NY TSY VITA !

 4. Ary izy mahita fiteny hafahafa foana an!!taiza indary izao no nazahoan’i Kintana
  io Ohabolana vazaha io sa?????
  Aleo ho hita eo indray aloha izay ho TOHIn’ity tantara ity????hatr@ izao aloha mbola ambanambana
  daholo fa mbola tsy misy zavatra MIHETSIKA.

 5. Enga anie!!tsy ho mora aloha fa dia asa izy ity???asa atao ahoana no hanarina izao fahavoazana izao??
  izay ilay hoe: aleo misoroka toy izay mitsabo.

 6. Ry Rahalahy ,

  Misaotra Anareo mampatsiahy ny hasina sy ny izay maha miaramila ny miaramila na am-perin’asa na misotro ronono Isika..
  Mino koa aho fa fantatr’ireo miaramila mandray sy manantaneraka ny baiko avy amin’ny mpitondra sivily hamoritra ny Vahoaka maneho ny heviny , mivory an-kalalahana..
  Saingy jamba ny vola nafafy azy izy ireo , ka mody manadino ny voady nataon’izy ireo teo ambanin ‘ny sainam-pirenena mariky ny fiandrianam-pirenena ,mariky ny maha iray ny Malagasy ary mariky koa fa iray ny Tafika eo anatrehan’ny Firenena..
  Tsy misy famelana ny heloka vita sy ataon’ireo miaramila mandray baiko sy manantateraka izany noho ny vola ana-tambazana azy ireo…!

  Amin’ny fanajana ny lalàna velona dia tsy misy varavarana hivoahan’ireo jamban’ny vola afa-tsy ny Fitsarana na miarmila na sivily !

  Nisy varavarana azon’izy ireo nivoahana : tsy nanaiky ny fanantaterahana ny baiko nomena azy ireo dia ny « ny désobéissance civile  » ,fandavana tsy hanao ny baiko amin’ny olom-pirenana ny tena..

  Porofo mazava be izao heloka vita sy ataon’ny miaramila izao fa tena hilaina ny fanavaozana ny fampianarana , fanofanana ireo ho manamboninahitra sy ho manamboninahitra lefitra rahampitso..

  Eny ny Tafika manontolo no voaloto , no mizaka ny hatezeran’ny Vahoaka eo anolohan’ny heloka bevava , fa koa ny hatezerana sy tsy ny fanomezana toky ny Tafika satria ireo maro an’isa dia tsy nihetsika , tsy nanohitra na nanakana na nihataka sy nanameloka ampahi-bemaso ireo voan-kazo loa sy tsy valahara..!

  Ilaina koa ny fandinihina ny nahatonga izao sain-dratsy nandresy lahatra ireo miaramila nanitsaka ny fahendrena nolovana !
  Iza no nandrangitra ny adi-poko tao amin’ny Tafika ary nanao amboletra sy fanahy iniana ny fanondroptana grady ireo miaramila tsy mendrika ary tsy nanaja ny grady…nomena azy amin’ny alalan’ny « unité nationale « !

  Ireo miaramila notambazana vola no nandray anjara lehibe tamin’ny fanonganam-panjakana ary nisorona ny afo tsy faty mandra ankehitriny mba hitohy ny fitondrana tsy tan-dalàna eto amin’ny Firenena !

  Enga anie ka mba ho haintsika ,rehefa tafaverina ny lamina sy ny fandriampahalemana ,ny manavaka sy manilika ireo tsy nahafehy tena ary nanao tsinontsinona
  ny adidy sy andraikitra nankinin’ny Firenena tamin’ny Foloalindahy !

  Resy lahatra aho fa mbola be ireo hetsika miandryAntsika amin’ny fanarenana ny Firenena ,ny fanampiantsika ny fanatsarana ny fiainan’ny Malagasy ary ny fanavaozana aingana ny Tafika !

 7. Vao mahita ny sarin’i Kotoarijaona eo amin’ilay sary aho dia mahatsapa sahady fa tsy misy lanjany io fanambaran’ny jeneraly misotro ronono io! Kotoarijaona manko dia mpanao pôlitika ka efa midika sahady izany fa misy fironana pôlitika ilay fanambarana. Potika tery ilay crédibité.

 8. Misaotra ranavalona nampatsiahy ilay teny hafahafa !
  40 ans de bordel …., ne s’effacent pas… ê !

 9. Denise mpivaro-pika io ary nankaiza ny sasany!!! tsy misy dikany @ foza daholo izay miteny na mpitondra fivavahana ,na olon-dehibe, na ny nahita fianarana sa zay mou no maha-foza ny foza!

 10. Ho reraka fotsiny ianareo jeneraly ray aman-dreny mananatra ny mpianatrareo na ny zanakareo fa efa olona very atidoha sy very tavolo ireo tafika ankehitriny ka tsy laitran´ny balan´ny anatra izany.

  taiza ianareo nahita miaramila mapanofa basy na manao malaso amin´ny alina???????ß

  Simba ny tafim-bahoaka Malgasy sy ny zandary sy ny polisy , very hasina ny hasn´ny tafika taloha, Ny fitiavan-tena, fitiavam-boninahitra indrindra indrindra ny fitiavam-bolano manjaka amin´izy ireo.

  Aza kivy mananatra aloha fa ireo jeneraly matoy tahaka n-dry hypolite . ry dolin . ramakavelo, monibou , ny Ravalomanana risara Baomba, ry ranto, ry CEMGAM, sns,………
  efa alika jamban´ny taolana , asa na fitaizana inona no azo ireo, na aiza ny moraly fa tena mahamenatra ,tongom-bakivaky .

  asio antso lehibe hoe:  » VONJEO NY TAFIKA MALAGASY  » fa lasa domelina sy lian-drá tehamono nympiray tanindrazana.

 11. Misajaona,
  Tena azonao tsara ny zavatra tiako ho lazaina ! Raha maditra ny ankizy, dia teo ireo ray aman-dreny TSY NAHAY NANANATRa, SY TSY NAHAY NITAIZA !
  Tamin’ny andron’i ratsiraka dia efa nisy ireo zandary sy miaramila, ary pôlisy, nivarotra sy nampanofa basy ! Hanaovana inona ? Fantatry ny rehetra !
  Mody hoe very ny basy, dia migadra kely volana vitsivitsy ( gadra miaramila hono tsy misoratra any anaty casier judiciaire ), dia rehefa mivaoka lasa kala be !
  Na tany amin’ny miaramila tamin’izany fotoana izany, na tao amin’ny mpiasam-panjakàna, dia gaboraraka ny fiainana sy ny fomba fiasa !
  Dia ny Prezidà Ravalomanana IRERY VE NO HOMENA TSINY satria ilay vahoaka mitapy ?

  Amin’ny fomba ahoana no hitondràna izany Firenena any amin’ny fandrosoana, rahatoaka mpamadika sy olona tsy azo hitokisana ny 80% an’ireo mpiasam-panjakàna sy ny nanampy azy, satria efa zatra niforitra ny sandry ka tsy afaka nitsotra intsony ?

  Ny tantsaha sy ny vahoaka madinika dia fantatra fa mitady ny fiverenan’ny Filoha ! Firy aman-jaton’ny mponina izy ireo ?

  Atramin’izao mbola misy sahy mamadika foana ! Marina fa anisan’ny fomba malagasy ny FAMADIHANA, fa FAMADIHANA RAZANA NO TIAKO HO LAZAINA !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *