Fivondronan’ireo sendika mpiasam-panjakana : « manome 72 ora ny Fat »

Manome fe-potoana 72 ora ny mpitondra Fat, mba hamahana ny fitakiana ny fivondronan’ireo sendika mpiasam-panjakana rehetra. Anisan’ny nasongadin’izy ireo izany androany maraina tetsy Motel Anosy nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety. Teboka maro maro no nambaran’izyireo fototry izany fitakiana izany. Mikorosy fahana nyasam-panjakana, hoy ireto fivondronan’ireo sendika mpiasam-panjakana ireto. Veryhasina ny sa fanabeazana. Tsy lavorary ny fahasalamana noho ny didy jadona atao amin’ireo mpiasa. Tsy manana fahalalahana ny mpitsara. Midina farany ambany ny fampihodinana ny raharaham-panjakana. Lany amin’ny fanomezana vola ny EmmoReg ny volambahoaka. Misy mizana tsindrian’ila eo amin’ny marikarama ho an’ny mpiasam-panjakana. Mihoam-pampana ny fandaniana ataon’ny mpanao politika. Atao tantely afadrakotra ny harem-pirenena. Tsy misy ny fanehoan-kevitra malalaka eto amin’ny firenena. Mitaky ny fampiharana n y fihaonam-ben’ny mpitsara. Manameloka tanteraka ny ramatahora atao amin’ny sendika. Mitaky ny famahana ny krizy amin’ny alalan’ny fifampidinihana ambony latabatra. Manoloana izany dia manambara fa raha toa ka tsy misy ny fepetra raisin’ny fitondrana fat ao anatin’io fe-potoana 72ora araka ny lalàna io dia handray fepetra ireto fivondronan’ny sendika mpiasam-panjakana ireto.

20 réflexions sur « Fivondronan’ireo sendika mpiasam-panjakana : « manome 72 ora ny Fat » »

 1. Hetsika etsy hetsika ero ! Firy izay hetsika nisy nandritry ny telo taona MAHERY izay ??
  Dia tena hita fa fitiavan-tena ilay hetsika fa tsy ho an’ny tombon-tsoan’ny rehetra !!
  Satria mahazo ny miaramila sy ireo izay mitàna basy, dia mba iny koa mipoitra ny anareo ?
  Aza adino fa ireo vahoaka mijaly sy tsy manan-koanina ireo no MBOLA MANOME NY KARAMANAREO ! Ianareo no hianteherany kanefa toa ny tombon-tsoanareo no tena hita fa mahamaika anareo !

  Raha tena misaina ianareo, dia na ireo zavatra tanisainareo ireo fotsiny aza, dia mbola hanaiky ho baikon’ny olona tsy misy eritreritra, tsy manàja lalàna any ka sahy nanongam-panjakàna ???

  Ary izao angamba no nahatonga ny tenin-dry zalahy ho HETSIKA na FIHETSIKETSEHANA TEKNIKA !!

  Inona koa ity hoe 72 ora ? Maninona raha tonga dia hoe 24 ora ? Sa miandry an’ilay asabotsy dia avy eo hilaza koa fa anisan’ny tena nitolona ??

  Aza dia be kajikajy, fa mba vonjeo ny vahoaka ry zareo â ! Tonga dia tarito ny mpiasa hi-grevy ! Raha mba nanao grève générale ianareo nampiseo tamin’ny vahoaka fa tsy mankasitraka fanonganam-panjakàna, tsy ho potika tahak’izao ny Firenena sy ny fiainan’ny vahoaka malagasy ! Ianareo mpiasam-panjakàna no tena maro an’isa ; mba mety nisy miaramila nanohana koa ianareo fa tsy dia hoe mpanongana daholo ny miaramila !

  Manantena ihany anefa izahay, fa tena vokatr’izany hoe Fitiavana tanindrazana tena izy, izao ataonareo izao. Koa dia manantena vokany izahay fa tsy vava alefalefa fotsiny izao FAMPITANDREMANA NATAONAREO IZAO !!

  DIA MBA HATAMBARO AMIN’NY AN’NY HAFA KOA RE NY HERY Ê !!

 2. Tsy haritro dia mba zaraiko aminareo eto ity. Andininy vitsy notsongaina.

  CHARTE DE DEONTOLOGIE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ( Paris, 17 mai 2012 )

  ……..
  3-Impartialité
  Les membres du gouvernement sont au service de l’intérêt général. Ils doivent non seulement faire preuve d’une parfaite impartialité, mais encore prévenir tout soupçon d’intérêt privé.

  Les membres du gouvernement s’abstiennent DE DONNER SUITE À TOUTE INVITATION POUR UN SEJOUR PRIVE, QUI EMANERAIT D’UN GOUVERNEMENT ETRANGER, OU DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES, dont l’activité est en relation avec leur département ministériel.

  Ils remettent au service des domaines, soit immédiatement soit à l’issue de leurs fonctions, LES CADEAUX D’UNE VALEUR SUPERIEURE À 150 EUROS.

  Ils renoncent à toute participation à un organisme, même à but non lucratif, dont l’activité intéresse leur ministère.

  Ils s’abstiennent absolument TOUTE INTERVENTION CONCERNANT LA SITUATION D’UN MEMBRE DE LEUR FAMILLE OU D’UN PROCHE.

  ……..

  5- Exemplarité
  Les moyens mis à la disposition des ministres sont réservés à l’accomplissement de leur mission. Seules les dépenses liées à l’exercice des fonctions sont prises encharge par l’Etat.

  Les membres du gouvernement disposant d’un logement de fonction DECLARENT L’AVANTAGE EN NATURE CORRESPONDANT.

  …..

  Sauf contrainte particulière justifiant une escorte officielle, leurs déplacements en automobile SE FONT DANS LA DISCRETION, ET DANS LE RESPECT DES RÈGLES DU CODE DE LA ROUTE.

  …….

  Charte de déontologie, signée par chaque ministre

 3. Inona ary ity fampitandremana sy filazana lava ity, efa iarahamahalala izany rehetra izany tsy fanaovana repetition lava izao ny vahaolana,

  hidio ny biraom-panjakana rehetra , blocage administation rehetra, miara mivondrona milatsaka an-dalambe ny rehetra, efa nahita modely isika ny 1991, sy 2002 dia tena nahomby ka inona no andrasana . tairo ahafaingana azy fa efa mafana ny vy dia velezo dieny mafana . fa aza handrasana hangatsiaka indray.
  ny mpianatra efa nitaona, ny mouvance ravalomanana efa nanomboka efa 3 taona, ianareo fonctionnaire io anie no andrasana , akatony ny ministera dia LASA IZAO AZA MIJANONA KOA!

  ny tena mahasosotra aminízy ity vao mahazo tombontsoa dia hadino ireo reetra notanisainareo ets ambony, ny harem-pirenena sns…… hay ny paosinareo ihany no tianareo ho lazaina. NTSSSSSSS!!!!!!!

 4. BLA BLA BLA ny an’ireto tia tena ireto.Ny intérêts-ny indray io ultimatum io. Raha mba tena tia tanindrazana mantsy izao ry zalahy milaza fa mba nianatra ‘reto dia mba efa ela no tanteraka ilay teny ao amin’ny hiram-pirenena hoe « hiadana sy ho finaritra izahay »

 5. Tena ho grand sauveur mihintsy ity zandry kely ity no farany, fangatahana tsy azon nandritra ndry Ratsiraka sy ra8, tam mbola nisy mpamatsy vola no hangatahina am zandry nefa dia tsisy vola efa ho Telo taona izao.

 6. Io ndray le mpitenirery ! Fomba fanaony rehefa mafy ny ataky, rehefa mi tourne ny lohany ka tsy hitany intsony izay atsimo sy avaratra. Ny adrefana mou tsy lazaina intsony !

 7. Ka izay ane lay miracle ry Tanora e! ohatra fotsiny, nakarin’i Andry 300% mihoatra ny tamin’ny andron-dRaosy, ny indemnité n’ny mpampianatra mpikaroka. 90 Ariary ny volan-jaza, hatramin’ny nahazoana ny fahaleovan-tena ka hatreo @ Raosy, de io nampiakarin’i Zandry io koa…sns, izany woe, noho ny fitiavan-tanindrazany, de mitsinjo hatrany ireo mpiasam-panjakana izy, fa ny an-dRaosy, raha vao nigrevy, de sazy, na fanoloana avy hatrany, na fanapahana karama, na fanagadrana, de mananararaotra ny sasany fa fantatr’izy ireo, fa Zandry de tena sensible, amin’ny krizy mahazo ny mpiasa, na de tsy mbola eo an-tanany aza ny moyens, de miezakahatrany izy.
  Ny an’ireto Zanak’Osy, zanaka adala ireto, de tsy manandoha afatsy ny hiantso grevy hamerina an-dRainy ihany, fa raha tena niadana woa ny mpiasam-panjakana t@ andron-dRaosy, efa naveriny teo iny, de angaha hadino koa ry Masinjaona, ny nanonganana an-dRaosy t@ 2008 a! tantara voasoratra ireny faza dinganinina e! Ratsiraka koa ane manana droit hiteny woe, mpanongam-panjakana ianareo e! saingy tsy niteny izy, rehefa notsarain’ny vahoaka. Fanga ny vatan-dRajoelina irery no nanongana an-dRaosy, droit n-dRaosy koa no nijanona teo @ sezany, de FA NANINONA NO NAMETRAM-PIALANA e? VALIO IO RAHA HENJANA! tsy nisy fanonganam-panjakana, fa FAMETRAHAM-PIALANA, de MANINONA ARY NO BE IZAY GREVY NATAO IZAY, FA TSY NIONGANA MIHITSY RAJOELINA, satria ny olona nokobokoboin’ny ratsy nataony ihany, no miala, sady manao ankoholahy fataka mandositra. De mieritrereta foana vao miteny ry KM tsy mahay politika ô!

 8. Ohatry ny hoe:  » alefaso ilay famonoana afo fa raha tsy izany dia…. »
  Mapmė bė ireto izy!!efa lasan’i Gidro daholo ny saosy koa inona no omeny eo???
  raha tena hanao dia aza manambanambana intsony fa avy dia TAIRO rah tena izy.Aza zatra ny lalan-dririnina e!!
  Efa mivadika ny tantara ry Fôksônera a!!

 9. Alehonay lavitra tsy mahay politique toa izay mahay mangaltra sy mamono olona, ary manongam-panjakàna, REHEFA TSY MISY APAOKA TOA ANAREO !
  Criminels tsy mbola nisy toa anareo ! Ary aza mandihy tsy hafa-tavony, fa mbola ho henjana ny hahazo anareo ! Tsy hisy basy hiefenanareo foana eo !

 10. Tsara aloha ry KM refa miaiky fa tsy mahay politika, midika izany fa tsy manan-kantenaina intsony dadanareo, hatrany an-tampony ka hatraty @ndry KM rambony.
  Fa iza no nanongana fanjakana e? Ratsiraka ane tsy nametra-pialàna rehefa naongan-dRaosy e! Iza no namono olona t@ 7 Février 2009? Raosy, iza no tena raindahan’ny mpangalatra? 22 millions d’euros nalaina tao @ banque centrale, nalefa tany @ compte offshore n-dRaosy ao Sud Af, santionany fotsiny io…sns. Ataonay mahamay woa, sy ataonay fay ny olona dahalo toa an-dRAOSY sy ny taranany!

 11. f’andagh reo rabe miaky ny handisona’iny raosy iny e, lazainy fa ts nanongam-panjakana izy t@ 2009. lazainy fa ts namono olona ny reserviste norecruten-draosy t@ reny fa nadeha nitsagantsngana nijery tany v.lazainy fa ts nangorona tanin’olona ny rainy,ts nano ampihimamba ny harem-pirenena vary , siramamy, ronono, menaka hatr@ busina kely tokony ho an’ny madinika nataony daholo. raha vao mitady hifaninana aminy elah de = GADRA.
  amiko io no tena olan’reo alika reo. ts miaky ny fahadisona nataon-drainy. maninona raha mba miaiky fa diso izy e. TS MBOLA NAHENO ZAH RAHA I RAV8 NO FILOHA VOALAOHANY NIFONA t@ VAHOAKA HOE ALEO HIJAONA EO FA MAMY LE HARENA E…INDRISY ANEFA, TAPITRA NY ANJARANY….

 12. Tena mampalahelo be ireto izy ra-olona ô! mba ahoana hoy ny mpiasan’ny zone franche efa ho telo taona mahery izao tsy niasa?
  Raha tamin’ny fiandohan’ny crise (2009 ) no nitokona ny MPIASAMPANJAKANA dia tahak’izay efa vita ny crise;aza heverinareo ho adala ny Malagasy ry zalahy a! tia tena loatra izato ianareo ka maharikoriko.

 13. Nohon’ny tsy fankasitrahako ny mpiasampanjakana ve ry moderatera no namafana ny »post »-ko?
  Angaha mydago nifindran’ny aretin’ny HAT ?dia voatery ilaza hoe tiakobe ny fonctionnaire izany izaho? !!!!!!!!!!!

 14. « mapmebe ireto izy …efa mivadika ny tantatra ry fonctionnaire »dixit Ranavalona.
  Ny ana indray Ranavalona dia izao: »bravo les fonctionnaires dia amin »izay mba faly i moderatera dia mba tsy fafany ny post.

 15. Tsy fantatry ry Rabe sy ny namany ihany ve fa i Domelina no rangory fototry ny afo e ? Navoakan’ny Tv Plus alina, mba ho re tany ren-danitra indray ny lainga rehetra nafafin’i Domelina nanomboka tamin’ny 2009 no mankaty. Sao hadinon’ny olona mantsy ny contradictions rehetra nolazainy hatrizay.
  Tena efa leo tanteraka ny olona aty Mada. Dia ho hitanareo eo ny ahazo anareo foza. Ny tody tsy misy, fa ny atao no miverina.

 16. Ary mzotozoto ndray ny foza ato zany Rabe vôpla ry tanora vôtany ry Denise mpivaro-pika…. alefa ry foza aza kivy ambony foana ny môraly!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *