HMF : Tsy manaiky ny fidiran’ny tafika Frantsay eto Madagasikara

Tontosa tetsy amin’ny Grandin Anosivavaka Ambohimanarina ny hetsika fitondrana am-bavaka ny firenena izay nokarakarain’ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana na HMF. Tonga nanatrika ny fotoana ary nanana solontena ny Ankolafy Ravalomanana, izay nahitana ny ministry ny varotra Ramatoa Ramalason Olga, Naika Eliana; Ralaiseheno Guy Maxime. Tazana teny an-toerana ihany koa ny sasantsasany avy amin’ny Ankolafy Zafy Albert, toan-dRamatoa Ravololomanana Lalatiana. Toy ny mahazatra ireto HMF ireto dia taorian’ny fotoam-pivavahana dia nisy hatrany ny fanambarana avy amin’izy ireo. Nalahelo izahay HMF hoy izy ireo satria tsy nasiana resaka ny fahafatesan’ny namanay mpitandrina tamin’ny raharaha FIGN ireny. Tamin’ny 1947 dia betsaka ireo mpitondra fivavahana no voasambotra tsy nanaiky ny fanjanahantany nataon’ny frantsay teto  amintsika. Noho izany izahay HMF dia tsy manaiky ny hidiran’ny tafika frantsay. Esory ny mairamila frantsay fa tsy ialin’ny vahoaka Malagasy. Tsy mankasitra ny fametrahana baomba na avy aiza na avy aiza ny HMF. Tohizana hatramin’ny farany ihany koa ny tolona.Ankoatra izay dia voalaza ao anati’ny fanambarana fa fampiasan-kery sy fandrahonana no hamahana nykrizy  izay maharary ny vahoaka. Nitodika tamin’ireo rehetra mahatsiaro tena hiharan’ny tsy rariny ny HMF. mijoro sahia ndeha hiara misaina ny hametrahana ny fahamarinana eto amin’ny firenena isika. Esory ny tahotra hoy izy ireo ary ialao ny kajikajy politika mahavalalanina ny maro. Nanamfay ireto mpitarika ny HMF ireto fa tsy ho ela ny hetsika manaraka ary vonona hitarika izany hatrany izy ireo

21 pensées sur “HMF : Tsy manaiky ny fidiran’ny tafika Frantsay eto Madagasikara”

 1. Faly aho mahita an’ireto olona tonga maro, mahita an’ireto ankizy kely na zoky olona tonga mivavaka satria latsaka ankanterena ny Firenena, satria devoly no eo amin’ny fitondràna !
  Sorena ihany koa anefa aho, satria mbola tsy nahita an’izany vavaka izany, nanàla ny fako miraraka eny amin’ny tany, na koa hoe nampiova ho rano madio azo sotroina tampoka teo, ny ranon-dolana !
  Efa vonona ihany dia miangavy, mba tohizo atramin’ny farany aza fady rey, fa aza asiana an’izany hoe « tsy ho ela » izany intsony ê !
  Tonga dia rahampitso, rahampitso ihany ! Alatsinainy na rahampitso alina koa hisy vaovao hahafaly !

  ENY AMIN’NY 13 MAI ISAN’ANDRO IHANY, FA AZA MANAIKY MISITRIKA ANY AMIN’NY GRANDIN’AMBOHIMANARINA IZANY INTSONY ! FARANY DIA HO TEREN’NY FOZA FA TSY MAINTSY ANY ANKAZOBE !

  Tsy mila baomba, tsy mila basy ary tsy mila FIANTSIANA ny FITAKIANA NY MARINA, NY RARINY SY NY HINTSINY, ARY NY ARA-DALÀNA !!!!!

  AN’NY VAHOAKAN’ANTANANARIVO NY 13 MAI, ARY TSY LAPAM-PANJAKÀNA IO !!!! SA TSY AZO DIAVINA INTSONY KOA HONO NY TRETOARA ???

 2. Ampy izay ny fivoriam-be, ny fandalàna fihavanana. Esorina tsy misy alaharo i Domelina ary toherina ankitsy rano ny VAHINY eto Mada !!!
  Aza tompony mangata ny atiny intsony ny vahoaka malagasy. Antsika i Mada fa tsy an’i Renikely tompoko ô !!!

 3. Mankasitraka ireo olona marobe tonga teny Anosivavaka. Manantena ny fijoroan’ireo izay mbola matahotra. Mila vavaka ny firenena

 4. Aza mivarotra saka be loha re ry HMF ô. Aza ny finoana no hitondrana tolona miloko politika.

  Nivory inareo tao amin’ny la Rotonde tsy hanahitana na ny mpitarika ankolafy Ravalomanana na ireo mpanara-dalana tena manahoana azy na iray aza.

  Ianareo fitaovana hampiasain’ny frantsay hanapotehina ara-politika an’i Filoha Marc Ravalomanana ary Ranjeva no atidoha miketrika ao aorinanareo.

  Aza lalaovina ny vahoaka. Ary efa ela izay kirizy izay. Tokony ny tena hetahetam-bahoaka no hangathinareo.

  NY VAHOAKA IRAY IHANY NO TANJONA MODY NY FILOHA RAVALOMANANA ARY MILATSAKA HO FIDIANA.

 5. Tsy azoko mihintsy ny fisainan’ilay Tsss, sady hafahafa be, fa mihodinkodina loatra!.. Sa devoly mody mitafy hodi-janak’ondry?
  Tsy ho voafitaka amin’izany ny vahoaka!

 6. Harao tsara ny tantara fa aza mora tohana noho ny finoana. Io anie no fitaovana mahery indrindra fampiasain’ireo mpajanaka e. Ranjeva olon’ny frantsay. Izy no ao ambadikin’ny HMF. Inona no mbola tsy azona amin’izany?

  Taiza Ranjeva hatramin’izay? Nahoana Ranjeva sy HMF tsy mitaky mihitsy ny fodian’i Filoha Ravalomanana izay safidim-bahoaka?

  SOKAFY NY MASO DIA HALALINO TSARA DAHOLO NY ZAVA-NISEHO HATRAMIN’IZAY FA NA JAMBA AZA TOKONY HATSIKARITRA

 7. Vao avy nivavaka an
  F’izahay mpiangona @ katolika dia mangataka an-tanandroa
  mba tsy hamelàna
  ny membra mafana fo = ny MPANONGAM-PANJAKANA
  hisehoseho mandray andraikitra eny anivon’ny eglizy!

  Itony Desiré Ramakavelo hono mantsy manao plan hanao famelabelaran-kevitra miaraka @ tanora!

  Ny zatovo vavy sy lahy eny
  – ambany tanàna
  behazina ho behaizana (ohatra)

 8. Efa fantatra daholo ny foza eto à tanàna é!!! mankahery ny Ray aman-dReny HMF tsy mila minadry ela fa ho hitantsika eo rahampitso!

 9. Ilay resaka baomba mipoaka be an: asa tanan’i Couillonnel Richard Baomba daholo ireny

  Nanomboka t@ 2009, Leader Price, supermarché frantay
  – ny sisa taty aoriana nahazahoany an’io surnom io –
  Ity farany tao @ Nasa, marchand indo-pakistanais

  MANDINIKA KELY DIA HITA FA MITOVY TSY MISY VALAKA ny fandehandehany: efa mifanaraka ny fitondrana putshiste soloin’i Risara Baomba vava hanonitra izay lany ateraky ny fahavoazana
  rehefa tafa

  Fandetehana ny opposition @ resaka opf / opk …

 10. Ataoko fa efa tsy takona hafenina intsony ny fisiana’iareo Tafika fransay ireo
  nefa SAMBANY izao vao mba misy MAHASAHY milaza ny FANOHERANA izany
  fa toa mimenomenona fotsiny koa MIDERA anareo manokana aho @ FAHASAHIANAREO MIJORO @
  FIAROVANA ny TANINDRAZANA.Homba atsika Andriamanitra e!!

  mb

 11. risara bomba anie efa niofana nanamboatra bomba e! talentany io, ka iony tena nikoizana azy tao amin´ny zandarimaria.

  aleo izy mba hampihanra ny fahaizany, fa tsy haiko aloha ny manavaka azy sy ny terroriste e!

  Tss a! Fa nankaiza i Ranjeva sefon´i HMF izany tsy mba tonga nanotrona ny fitoam-bavaka omaly ????? Sa miafaina sao dia sirika ny tetika Lol!!!!

 12. Mba asaivo milahatra kely miaraka amin’i Atoa Mamy Rakotarivelo i Ramatoa Ramalason mba ho jerevanay na tena ao amin’ny Ankolafy Ravalomanana izy n manao sotro be lava tango e ! Mme Naika efa fantatray tsara.

  Mazava ho azy fa « Tsipôpo^ka, noforon’i Betandra ireny handotoana ny tolona eo imason’ny Troîka, sy ny SADEC ary ny CI :
  Porofon’izany : Ny fanenjehana etsy sy eroa ohatra : Ny fitsaràna momba ny raharaha FIGN – Ny Convocation an’Atoa Mamy R – Ny tetika handroahana ireo Iraka SADEC roa lahy – sy ny sisa..Ny Fitsaràna hisolelafana vozongo tao Bira….Ny fampideràna ireo fiara kodia natolotry ny mpanjanaka..Atambaro ireo dia hita fa olona iray ihany no Commanditaire : Domelina sefo Mpangery an-joro !Mpivarotra Tanindrazana.

  Rahampisto Alatsinainy ho hitantsika eo ny Hetsika goavana e !
  Enga anie tsy ho grevy fotsiny fa tena RODOBE, mba hampiala ireo mpangery an-joro manamaimbo tanàna ireo. HAT Andevom-bazaha .

 13. Samia ho ela velona sia smy hiara hahita isika e. Mpamosavy mivoaka alina aza misy mahita.

  Sady aoka hazava fa resaka politika hidirana fivavahana tadidio tsara fa tsy maintsy mifonofono. Raha tsara eritreritra ireo HMF dia tokony hitaky tsy mitsahatatra ny tena hetahetam-bahoaka

  FODIAN’I DADA SYNY FILATSAHANY.

  Fa tsy hanao izany mihitsy ireo fa mody rizareo indray izao no natosik’i ny farantsay oe hitondra ny fampihavanana.

  1°/ Firifiry izay ny vondrona na fikambanana niforina nanao izany. Aiza ho aiza izao ny fodian’i Ravalomanana sy ny filatsahany?

  2°/ Hivadika tsy hoe ela ny rasa eto frantsa. Hollande no ho lany raha tsy misy ny sampona. Izy tsy hanohana jiolahiboto toa Domelina. Noho izany tsy maintsy hoavaina ny filamatr’ireo mikasa ny tsy hatafody an’i Ravalomanana dia io resaka fampihavanana io indray no hisarihina ny saim-bahoaka hanarina diha azy ireo amin’ny fitakiana ny fodian’i Ravalomanana.

  3°/ Ireo efa ao anaitny mihitsy anie no efa tsy mieritreritra intsony oe tafody Ravalomanana. Tsy misy intsony izy ireo miteny izany : sarotra ny famerenana azy satria izahay vitsy an’isa ao anatiny ao. Efa fantatra hatramin’ny alohan’ny hidirina ka raha tsy hahavita nahoana no mbola niditra hampiseho fa hiarahana io tetezamita mitanila mitsipaka ny fodian’i Ravalomanana?

  4°/ Efa mizara ireo mpitarika ireo ka manohana ambadika an’i Rajemison sy Ranjeva. Raharinaivo sy ny ekipany manohana an’i Rajemison ary Mamy sy ny ekoiany manohana an’i Ranjeva. Raha tena mbola mitazona ny tanjona hampody an’i Ravalomanana nahoana no efa manohana aolona hafa sahady sady olona tohan’ny frantsay izay matahotra mafy ny fodian’i Ravalomanana sao dia mety hamaly faty?

  5°/ Ireo niditra tetezamita efa mifanaraka any ambadika daholo ka na iza lany eto frantsa na iza dia rizalahy izany ao anaty lakana foana avy amin’ny alalan’i Ranjeva na Rajemison. Aiza ho aiza ny kabary sy toky homena ireo vahoaka amin’izany? Sa manao kabary mampandry adrisa fa mahina sao halam-bahoaka ?

  EFA ELA IZAY NITOLOMANA IZAO. EFA MAHARAKA TSARA NY FANDEHANY IREO TENA IZAY MANOHANA AN’I DADA TSY MISY TAKALONY TSY MISY KAJIKAJY POLITIKA MITSINJO TOERANA !!!

 14. Mba tsy hiova pseudo kely indray aloha aho e! 😉 MDR !!!

  Misy marina mihitsy ny voalazanao ry tsss 🙂 Maninona moa raha alahatra ara- pahamezana ny zavatra tadiavintsika « Mpitolona ???

  Amiko aloha dia izao :

  1) Miala i Domelina ka…….Inona no tokony ho atao amin’izay ??? 😉

  2) Mody haingana i Dada

  3) Mikarakara ny Lalàna mikasika ny Fifidianana

  4)Mirotsaka hofidiana i Dada

  5) Mivoaka ireo gadra ara-politika – Mitsangana daholo ireo Heno aman-jery nakatona

  6) Fifampihavanana : Ny miaramila – Ny Polisy – 😉

  7) Fanondroana ny MinDef – MinInter SY ny Min Justice VAOVAO


  Ka misimisy ihany ireo hoy ilay tsy mahay manisa.

  Anareo ary ny Micro ry Mpitolona namana isany .Fa rehefa dinihina ireo dia ampiarao amin’io resaka ataon’i tssss io !
  Manao ahoana ?
  Mbola ny Fodian’i Dada ve no tsy maintsy lohalaharana ? 🙂
  Sao mba tsy mety e ! Basy hatifi-kavana ny ahy ry zareo, ka aleoko harangaranga 😉

 15. Vita e!!vita indray aloha iny!!!inona indray no manaraka!!
  Bye!bye! sarkolika !!be loatra izay ratsy vitan’ity ilay ratsy be iio izay!!!

 16. nous espérons que Hollande ne laisserait pas la possibilité
  aux individus à mentalité excrécable tel un GUEANT
  de faire part de son équipe

 17. Cette victoire annoncée , attendue du Président François HOLLANDE apaise tous ceux qui ont souffert d’une manière ou d’une autre de la gouvernance de Sarkozy en France et aiileurs , dont son attitude indigne d’un Pays qui a vu naître le Droit de l’Homme..

  Effectivement , la Gauche revenant aux Affaires , hérite du passif de Sarkozy et

  probablement n’admet pas les atteintes flagrantes de la souveraineté d’un Pays indépendant , n’admet pas les ingérences dans les affaires de MADAGASCAR , n’admet pas le coup d’état du 17 mars 2009 qui a comme conséquences :

  ..la perte du pouvoir constitutionnel

  ..la mise en place d’un pouvoir anticonstitutionnel que Sarkozy n’a pas condamné et qu’au contraire il a aidé et soutenu financièrement..et militairement

  ..l’appauvrissement de 20 millions de Malgaches innocents..

  Nous espérons que la Politique et les relations du Président François HOLLANDE avec les Pays d’Afrique ne soient pas différentes de celles qu’il applique avec d’autres Pays..Nous voudrons être traités de la même façon , avec les mêmes égards que les autres Pays d’Europe, d’Amérique , d’Asie !

  Monsieur le Président de la République Française , recevez nos vives félicitations et
  veuillez user rapidement de votre autorité
  ..de faire rapatrier tous les militaires français au sein des forces armées malgaches pour soutenir les auteurs du coup d’état et de leurs actions et exactions au détriment des 20 millions de Malgaches..
  ..d’assainir les relations franco-malgaches polluées par ce coup d’état du 17 mars 2009 que les autorités françaises ont soutenu , ont favorisé les actions mafieuses qui ont spolié Madagascar avec les trafics des biens , des richesses de Madagascar ( or ,uranium , pierres précieuses ,bois précieux..
  Certes il est naturel que les autorités françaises s’occupent , e préoccupent des intérêts de leur Pays , sans pour autant les réaliser en détruisant tout le tissu économique d’un Pays en voie de développement omme MADAGASCAR.
  C’est injuste , c’est contraire à la morale politique..
  Monsieur le Président François HOLLANDE ,Nous comptons sur vos responsabilités pour normaliser cette situation très dure pour Nous
  Nous Vous en remercions..!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *