Miana-kendry Rajoelina !

Nibahana tamin’ny fahitalavitra ny vaovao avy etsy Ambohitsirohitra io hariva io.Miseho mikarakara ny fanatanjahan-tena Malagasy ingahy Andry Rajoelina, nandray ny mpilalao tsipy kanety be sy ny mpilalao golf niaraka tamin’ny federasiona ny tenany.  Nasehony tamin’izany fa mikarakara ny tanora izy, tsy misy toa azy raha mbola filoha teto Madagasikara. Ampahafirin’ny vahoaka Malagasy moa no milalao « golf » ? ny 85 % isan-jaton’ny Gasy anie ka tantsaha e ? tsy mahalala izay lalaonareo any ? Hanamboarana kianja manaram-penitra eny Ankatso, hono, ity taranja ity.Tsy ilay lalao loatra no tiana asiana resaka sy mametraka olana fa ny fanaovana takalo politika ny tanora Malagasy. Miana-kendry ery Andry TGV. Mby ao an-tsaina, iza moa no nahatonga ny firenena ho potika toy izao ? Ingahy Andry Rajoelina anie no nitarika ny fanonganam-panjakana teto e ! Izy no rangory fototry ny afo amin’izao fahoriam-bahoaka izao.Ankehitriny izy no miana-kendry mba mampianatra sy mampiseho ho modely ny tanora Malagasy?

Mbola nanaitra tamin’ny resaka nataony ny momba ny fitakian’ny SEMPAMA.Nambarany fa 25 miliara Ariary tokony hanaovana sekoly no omena ny mpampianatra. Ampahafirin’io vola io moa no tetibolan’ny presidansa? ny nifidianana ny Ari Bus?Aza atao sorona hono ny zaza Malagasy.Fa angaha moa tsy noho ny nataony no nahatonga ireo zaza mihoatra ny iray tapitsisa  tsy tafiditra an-tsekoly, zaza miisa 700 000 no tsy afaka nanohy ny fianarany intsony nanomboka tamin’ny 2009-2010 (araka ny tatitry ny UNICEF)Tamin’ny fotoanandron’ny fitondrana teo aloha anefa nitombo ny zaza miditra an-tsekoly, nahazo vatsim-pianarana ara-dalana ny mpianatra, nozaraina kit skolaira ny garabola, sns…Tsaroana etoana ihany koa ny kabarin’ny Andry TGV tamin’ny sabotsy 24 janoary 2009, niantso ny mpianatra sy ny mpampianatra tsy hamonjy sekoly izy tamin’izany ary dia nitondra ireo mpianatra izay nanaradia azy handroba ny 26 janoary 2009.Iza no nanao sorona ny zaza Malagasy ? Izany ve no modely?

Source : http://www.afrikeo.com/news/247851-education-primaire-malgache–plus-d-1-million-d-enfants-non-scolarises

28 pensées sur “Miana-kendry Rajoelina !”

 1. OLONA EFA MIVADIK’ATIDOHA, KOA

  Y
  N
  A
  G
  N
  O
  H
  A

  AMIN’IZAY Ê !!!!!!!!!!!!!!!!! MANALA-BARAKA NY VAHOAKA MALAGASY !!!

 2. Fisaorana mitafotafo no atolotra ny Filoha ambony Andrinirina Rajoelina amin’ny ezka ataony ho amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara Tanindrazana malala. Hita tokoa fa tena nateraka ho Mpitondra ny lehilahy, ary efa hita eo ami’ny zavatra vitany fa tena Mpitondra mahay izy. Samy miaiky izany ny 95%’ny malagasy. Na ireo mpanao pôlitika any ivelany rehetra any aza dia samy mipaotsatroka daholo ankehitriny fa tena tsa nampoizina hoy izy ireo ny hakingan’ity Mpitondra tanora kely ity mampandroso ny fireneny. Amin’izao aza moa dia efa manomankomana handefa 120.000.000 Euro ry zareo Eoropeana hanohanana avy hatrany ny Filoha ambony sy mahay Andrinirina Rajoelina. I Valomanana angamba aloha dia toran-tomany manolonana izany fandresena miezinezina azon’i Andry kely izany. Milay leisy ialahy ry Andry a! Tohizo hatrany ny fampandrosoana an’i Gasikara e! Ireo forongon-dravalo indray dia ny baomba mampadatsa-dranomaso ihany no mendrika azy e!

 3. merci denise
  ny mpomba andravalo ihany ngé no nanaiky lembenanana teo eh
  afaka niady tsara taminy 2009 faha dia izao no zava niseho
  aza adino ihany faha 550 000 000 d euro no tokony nomeny ny europeana any madagascar taminy 2009
  ne ny norvegianinya dia nisy to aminy 60 000 000 d euro par an
  ne ny etas unis dia 200 000 000 de dollar
  ary ny ambony tsy votanisa
  izany no vola tokony ho any gasy taminy dravalomanana
  ary tsy anapiana ny mahantra toy ny vola ny europeanina, fa hampandrosona ny madagascar
  ary ny vola hanampiana ny mahantra ko taminy dravalomanana dia nisy avo ko

 4. -Firy isan-jaton’ny Malagasy no milalao Golf? Ilaina ve izany?

  -Firy @ Malagasy ny haka avion Air Bus?Ilaina ve izany satria na ny touristes aza miha-vitsy an’isa mihoatra t@ talohan’ny 2009 noho ny tsy filaminana sy ny organisations mafieuses?

  -Firy isan-jaton’ny Malagasy no hanao fitiliana @ scanner @ hôpitaly manara-penitra? Ilaina ve izany? Tsy hoe manao tsinontsinona ny olona mararin’ny cancer aho, fa paludisme, diarrhée, pesta; aretim-bavony, tension ary tuberculose no atao hoe « problèmes de santé publique » eto Madagasikara fa tsy cancer. Ny scanner rahateo tsy natao ahasitrana fa natao HITILIANA. Ka rehefa marary ny cancer tokoa moa ny olona, raisin’ny HAT an-tanana ve ny fitsaboana @ « chimiothérapie » (izay lafo dia lafo) sa alefa any an-dafy toa azy rehetra misatbo tena any)?

  -Firy isan-jaton’ny olona no mila stade sy complexes sportifs @ fokontany? FFiry ny asa misy @ izany (création d’emploi); ahoana sy ahoana ny savoir-faire na connaiisances vokarin’izany stades izany? Ohatrinona no vola ampidiriin’izany any @ fokontany lavitr’andriana any? Stade ve no priorité sa karaman’ny mpiasan’ny communes sa mampiditra hiasa ny FRAM REHETRA (rehetra hoy aho) nesorina hatr@ 2009, sa recrutement na dokotera hiasa @ hôpitaly efa misy sy manokatra ny CSB 1 & II nikatona hatr@ 2009?

  -Firy isan-jaton’ny Malagasy no mila ny services @ capsat no nampiakarina ny karamany? Ilaina ve ireo? Firy isan-jato amintsika no mila ny mpampianatra ny SEMPAMA hampianatra? Rehefa mitaky ny zony ireo dia « samborina raha manakorontana » ( dixit Richard Ravalomanana) sa « alaina lisitra dia tapahina ny karama » (dixit Manoro Régis)izay efa kely sy mahamenatra ny mitonona azy ? Firy isan-jato amintsika no mila ny transporteurs urbains (bus) handeha tsara?

  Mahakivy tanteraka ny fitondran’ny HAT, ary tsy tokony ho gaga ry zareo raha blocage total izao ny firenena no niafarany @ adalany.

 5. Aza omena tsiny izy ry reto fa rehefa miakatra be ilay zava-mahadomelina dia sady mamely ny tompony no mianjady @ mpara-dia aminy koa ,dia izao lasa manao fisaianana misavoamboana fotsiny zao sisa fa tsy mahita intsony ny marary ifotony mahazo ny vahoaka! avion aho éé!!! golf aho é!é!!!!!!95% aho é!!! mampalahelo…..
  Mahereza daholo fa efa akaiky ny fandresena farany!

 6. Raha nanao an’ilay anaphore-ny i Hollande, dia tsy message ho an’ny frantsay, fa TENA DIRECT, hitifirana tsy misy hambahamba an’i Domelina sy ilay mpanohan’azy !!!

  Ne comptez pas sur lui pour vous soutenir, vous les putschistes ! Nous sommes là, pour le marquer de près !!

  Prenez-en de la graine les légalistes !!!!

 7. Mpanao spaoro tsy mihinan-kanina tsy hamokatra velively !

  Nahita sy nahatsapa tsara IZAHAY tamin’ireny fandalovan’ny Scorpions, nihaona tamin’ny maliana sy alzeriana ireny !

  Sakafo ho an’ny maro an’isa aloha, fa tsy aingitraingitra ho an’ny mpisolelaka sy mpangalatra !!!

 8. Hiverenako kely !

  Hoy ny Prezidà Hollande :  » Moi, Président de la République, je ferai en sorte que mon comportement SOIT À CHAQUE INSTANT EXEMPLAIRE » !!

  Mbola nampiany kely : « J’AURAI AUSSI A COEUR D’AVOIR UN STATUT PENAL DU CHEF DE L’ETAT. JE LE FERAI REFORMER, de façon à ce que………… » !!

  IL NE PASSERA PAS SES VACANCES, AVEC DES PUTSCHISTES ; ILS NE DINERONT PAS ENSEMBLE NON PLUS !!!!!

  LES BREBIS GALEUSES AU SEIN DU PARTI SOCIALISTE, VONT AUSSI EN VOIR DE TOUTES LES COULEURS !!!

  Tremblez les putschistes !!!

 9. Ho an’ i Mamy !!!


  Clap ! clap ! clap !
  – Firy isan-jaton’ny mponina mahita scanner no afaka HANDOA ny volabe ilaina amin’izany ???

  Firy isan-jaton’ny malagasy no afaka hividy trano ….mora ?

  Firy isan-jaton’ny malagasy no afaka HAMONJY solde ???

  Firy isan-jaton’ny malagasy no afaka mandefa ny zanany mandeha ….MIANATRA ?

  Firy isan-jaton’ny malagasy…NO MISAKAFO …ara-dalàna ?

  Firy isan-jaton’ny malagasy no mahita rano fisotro madio sy MAHASALAMA ?

  ………….
  Aleon’ny FAT :
  – mividy fiara ho an’ny Polisy MBA HISEHOSEHOANA, nefa tsy mahavita miaro ny vahoaka, fa ny hanenjika sy hanadaroka ary hanolana ankizy no vitany ???

  Mifandona vera amin’ny erabisy laniandro fa mora(sammpâinina aho e ….)

  …………… 🙁

 10. HO TONGA TSY HO ELA NY planin’Andriamanitra amin’izay matahotra azy – Ianareo izay mitondra firenena – ianareo mpanao politika tsy mijery afa-tsy ny tombon-tsoanareo – matahora ary mifonà, haingana fa AZA HADINO FA IZAY REHETRA EO AMIN’NY TANY DIA AN’ANDRIAMANITRA AVOKOA – KA AZA MIREHAREHA FATRATRA – ary aza mametraka ny fonareo amin’olombelona, fa isika rehetra mandalo ka ho avy ilay ora farany izay hahatsiarovanareo an’izany ary eo ianareo vao ANENINA – mbola misy ny fotoana, mahatsiarova tena é ! tsy misy afa-tsy ny fifamelàna, na inona na inona heverinareo.

 11. Misaotra Raozy!

  Lalaovy izay lalaovinareo any ry FOZA fa aza izahay no hadalaina @ izay lalao tsy mamely izany a!!!
  @’izao vanin’andro izao ianao no hianakendry « GOLF » aho e!!!ny vahoaka efa mitrotrongy vao homana,
  fa mba mankaiza ilay fisainana e!!!!izany rehefa ny ny « V  » no mibaiko ny lohany .
  Raha ny omamiadana indray efa nomen’atra rano isika FANAFODINY , efa omen’Atra antsika daholo izao rehetra
  izao fa isika no mahalailay fonosana sa????Andriamanitra nanome fa i Balita no tsy nambinina , asondrotry ny
  VINTANA fa HABOTETAKY ny TOETSAINA, izany no zavamisy sy hiainana TOMPOKO isany!!!

 12. Io indray Kintana ! marina !!
  Rehefa mifamela tsy voatery hifampisolelaka Kintana a! ny Gasy rahateo
  olona mahay MIATSARAIVELATSIA tsara.Azonao ve ilay izy????
  Mody fanina ianao!!!MDR maty mihintsy aho !!tena latsaka hatry ny omaly!!

 13. Mba azavao amiko tsara aza aloha, ny tena tadiavinareo ê !

  Tena ho lasa fitaizam-bazaha marina izany no hiainan’ny vahoaka malagasy ?? Tsy azo bedesina sy kapohana intsony, ary tsy azo tsongoina intsony ny sofina ?
  Iza lasa zaza maditra be famaliana, maniratsira mpampianatra ! Ny ray aman-dreny moa tsy misy hajany intsony !
  Raha vao mibedy sy manome fessée, dia ny zaza indray no mitory ray aman-dreny !
  Tsy dia fanatikan’ny kapoka ny tenako fa tsindraindray, mba misy hilàn’azy ihany !!
  Ranavalona toa tsy mba nahazo règle, teo amin’ny laingo sa lohan-dratsantànana izany ? Hendry be dia tsy mba nandoalika teny amin’ny KOUAIN !! Hi hi hi !!

 14. Fitady izy io, fa mba amin’ny ALALAN’NY FAHAMARINANA FA TSY MANDROBA, MAMONO OLONA, MANONGAM-PANJAKÀNA !!!!

 15. Mikarepoka be ilay disc ry dà fa tsy maninona fa tsara be ilay hira.

  Ny tena mapme ahy dia ianao mba mandamina ilay resaka ery dia avy avy any i Kintana tonga dia
  plaaaff!!!nefa efa lazaiko foana fa @ rariny ny anao ary tsy azo lavina koa dia mahafinaritra fa tihizo!

  Ilay fiatsarambelatsian’ny Gasy dia @ lafiny tsara no tiako ho lazaina eto ary io dia tafiditra @’ilay S
  SOATOAVINA toy ilay hoe: Tsy manapaka ny teninao aho ( nefa efa manapaka) sns ka ny hitaritako ilay
  fihavanana eto dia io SOATOAVINA io mihintsy hoe: tsy nisy tsy diso fa IZAY TO FO no MPAMS….
  fa io tsy voatwry ho iray petsapetsa fa mifampiatsaravelatsia eo dia samy miala.

 16. Mbola ikiakiazako mafy fa fahadisoana lehibe ny miresaka sy mitantatra izay teny sy ataon-drajoelina !
  Izy mihevitra fa be sainatoa ireo bemokon-doha eto..:
  -ny fanantanjahan-tena atao dia eny an-tamon-tana eny Ankatso izy no hanao golf ! Fa inona moa izany golf ? Everina fa ilay fiara rainiboto !
  -ny Vahoaka dia eny an-tanimbary no manao baolina asaosy ! tsy hena baolina an-tsaosy io araka ny fahazoan-drajoelina azy..

  Tsy mila mpampianatra ny mahantra ary izany no ilofosany hampitombo ny mahantra izay tsy mila mianatra ,ka tsy mila vatsy ent-mianatra..!

  Koa izany no ikiakiazako mafy fa fahadisoana ny mitsikera izay teny na ataon-drajoelina..
  Efa tsy anisan’ny Vahoaka Malagasy io voangory tay io..Ny miafina ao anaty vonga tay no mahavelombelona azy..Iza no himaly amin’izany ?

  Hasehoy sy hampitomboyy ny MAHAOLONA ANTSIKA fa aza mifaly avanja amin’ny ratsy !
  Tsy miana-kendry i rajoelina fa miezaka tsy ho kenda ny tay lalaoviny sy ateliny !

 17. Aza taitra ianao ê !
  Koa ny ahy ilay vazaha mody miady lava ity mihintsy no atahorako sy …..tsy laitrako intsony rê ry bavy â !!!
  Amin’izao krizy izao, manimba zavatra be ilay fiatsarambelatsian-tsika (izay tsy dia hitako laotra ilay hoe lafiny tsara, bedin’Atra izay manao an’izany ) satria tsy hay intsony ny manavaka ny ratsy sy ny tsara !!! Mandreraka be ahy ny mijery an-dry Mamy mivanitika miaraka amin-dry Dôôlain (ilay nitarika jiolahy teny Ambohitsirohitra )sy i kalamavo !!
  I lery ve mbola filohan’ny CT sa tsia ? Rehefa inona dia hoe nisintak’izy ? Mba lasa saina toy ny rehetra ihany aho !!!! Sa izay ilay hoe « mody » ??
  MDR !!

 18. AOOOOOOOOOOK’IIIIZZZZZAAAAYYYYYYYYYY ITTTTY FFFFFFFFDDDDRRRRRRRRRRR FÔÔÔÔPPPPPLLLLLLLLLLAAAAA IITTTTTTTTTYYYYYYYYYYYYYY ÊÊÊÊ !!!!!!!!!!!!!!

  Inona foana ity resake ity ???

  Ataovy ny tatitra, dia STOPPPPP AMIN’IZAY !!

  Ahoana itony Ihanta R. mbola mitetika ny hanondrana omby velona ity ??
  Mbola ministra amperin’asa ihany angaha ?? Izany ve no atao hoe GESTION DES AFFAIRES COURANTES ?????

  Efa lazaina fa fanararaotan’ny sasany, mba hanondranana zavatra tsy miady io, DIA MBOLA ATAO IHANY !!

  TAMIN’NY ANDRON’I RATSIRAKA NO EFA NISY AN’IZANY !!!

  REHEFA TSY AFAKA MANONDRANA HENA « MANARA-PENITRA » DIA AOKA HIJANONA AMIN’IZAO !!!REHEFA TONGA I DADA DIA HANAO ABATTOIR SY LABORATOIRE MILAY IZY !!

  NY SASANY VARIANA MIKARAKARA MPILALAO KANETY BE SY GOLF !! IREO KANETY ROA ANATY KITAPO KOA ANGAMBA, IZANY HONO NO HAMPANDROSO FIRENENA !!

  IANAO VE RY IHANTA NO HISAVA KIBO SY VODIN’OMBY ANY ANATY SAMBO ?? SAO DIA NY ANAO INDRAY NO HO « SAVAIN-DRY ZALAHY EO » !!

 19. Efa nasiako resaka teto io ry Kintana ny momba io Omby aondrana io,
  Dia iza no mahazo tombony @’io aloha fa tsy ny Dahalo ambony latabatra
  fa tsy izay Gasy efa ritra isan’andro sy alina @ asan-DAHALO????efa be lotra ireo omby azon’ireo
  tsivalahara ireo ka izay no hitadiavany lalana hanondranana azy , dia NIROBOKA ny anao vavy!!!sa
  tsy musy asa hafa tokony hataony ankoatra y fanondranana ireo ombin’ireo Dahalo ireo ao @ toerana
  maha Minisitra azy ao ohatra??????

 20. Ary ity ilay orokoroka????izany angaha no hatao hoe: POLITIKA????
  sady taiza koa no nisy lehilahy lehibe nifanoroka imason’olona toy ireny??
  I Mamy.R ilay nifanoroka T@’i Raharinaivo sy Mėmė sns nefa ery @ Magro mita2 fa hoe Mėmė sy Raharinaivo
  ( katsaka ,Voanjobory) manaratsy ery ?????

 21. Mpirahalahy na hoe mpihavana ohatra tsy dia maninona ; fa rehefa hita fa tena jodasy TSY METY Ê !

 22. Sao dia mba tokony ahalala menatra re ry zareo a! fa firy taona moa Ingahy Ravalomanana no teo @ fitondrana no tsy nahavita nikarakara ny tombon-tsoan’ny mpampianatra? Mahay ery ny milaza fa ny tanora no hoavin’ny firenena nefa ny mpampianatra izay hamindra ny fahaizany any @ ireo tanora ireo tsy voakarakara. Tsy vao izao ange ireo olona ireo no nangataka ny hijerena ny karamany fa efa taloha e! t@ fotoana nolazaina fa nandroso ny taniko fa nanana filoha matsilo. Koa naninona raha natao izay mety t@ izay? sa ve rehefa tsy eo intsony vao hita ny tsy mety? fantatra tsaar fa tsy misy na iray aza ny zanak’izay mpitondra teo nianatra tany @ sekolim-panjakana. Mba hajanony ny fiatsaram-belan-tsihy fa maharikoriko. Mba sahia mijoro ho tena olona marina ka mahasahy miteny fa tsy nahavoa ihany koa. Tsy misy mahavoa na Ravalomanana (tadidio ny hafokana rehetra nataony) na Rajoelina (fitaka sy halatra). Ary raha mba miezaka @ izay ny manova fanaovana politika isika ka hajanona @ izay ilay hoe rehefa tsy izahay ny eo dia tsyb maintsy simbaina na koa ny hoe olona andrianina ny olona iray (culte de la personnalité) ka n’inoninona nataony dia iny no masina.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *