Tsy mbola feno ny fepetra hanatanterahana ny fifidianana

Rehefa samy nanao fetin’ny pantekosta ny zanak’i dada dia nanohy ny tolona teny an-kianja indray androany. Ny mpikambana ao amin’ny kongresin’ny Tetezamita avy Betsiboka, Germain dia nanambara fa manara-maso mikasika io tetezamita tsy mety vita io ny vahoaka any an-toerana. Maro ny zava-nitranga eto amin’ny firenena. Miseho etsy sy eroa ny fitokonana sy fitakiana samihafa. Ankehitriny dia lany bala ny fitondrana, ka miroso amin’ny fifidianana amboletra. Mbola tsy feno ny fepetra hanatanterahana izany, hoy izy, raha tsy misy ny fitoniana. Tsy mandry fahalemana ny tany any amin’iny faritra misy anay iny. Noho izany dia tsy mety ny fifidianana ho atao eto. Any ambanivohitra any dia efa miakatra an-drenivohitra avokoa ny mponina. Vitsy araka izany ny mpifidy. Miakatra an-drenivohitra ihany koa ny mpivarotra sy ny mpianatra, noho ny tsy fisian’ny fandriampahalemana.   Ny mpikambana ao amin’ny filankevitry ny tetezamita Fanatera Longin dia nilaza fa  misy ny fivorian’ny parlemantera ankehitriny. Matoa izahay tsy mandray anjara dia tsy manome hasina izany. Matoa kosa izahay hoy izy tonga eto dia ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana tsy misy fepetra eto. Nanao antso avo ho an’ny Praiministra Beriziky ny tenany izay nilaza fa tsy tokony apetraka amin’ny olona iray na roa ny raharaham-pirenena. Izao moa io olona teneninao io hoy Fanatera nametra-panontaniana. Ianao no tomponandraikitra  ka tsy tokony aholakolaka ny resaka, fa tokony lazaina mazava. Raha ny filoha Ravalomanana no teninao hoy izy dia ho hita eo ny tohiny, fa ny vahoaka Malagasy no mitaky ny fiverenany. Na dia ny tondrozotra lazainao fa mibaiko anao aza milaza izany.  Ankoatra izay dia nambarany fa tsy ekena ny famindrana ny kianjan’ny demokrasia. Raha esorina io, hoy izy, dia esorina amin’ny toerany ihany koa ilay nanangana izany. Ny mpikambana ao amin’ny kongresin’ny tetezamita Didier avy any Vakinakaratra dia nanambara fa hilaza ny tetiandro momba ny fifidianana ny CENIT izao hariva izao. Tsy matahotra fifidianana izahay hoy izy fa saingy misy ny fepetra apetraka.Mitaky isika ny tetiandro hampiharana io tondrozotra io, hoe rahoviana no daty hiverenan’ny filoha Ravalomanana. Rahoviana ny tetiandro tsy hanenjehina ny mpanohitra, ny daty hamoahana ny gadra politika, ny fanokafana ny haino amanjery. Takiana ihany koa ny hisian’ny fifandanjan-kery ao anatin’ny fitondrana.  Tsy maintsy ilaina ny fifamelana heloka satria raha hiady eto isika dia tsy hotavafoaka ny firenena.

36 réflexions sur « Tsy mbola feno ny fepetra hanatanterahana ny fifidianana »

 1. matahotra ve?aza manao toa ny free fm;sa variana @tombontsoa ao @ parlement;izao ny akama very asa fa atao lavanty ny tiko!vizana ny olona fa aza lalaovina e!katahotra

 2. Katahotra, hoy ianao hoe « aza manao tahakan’ny Free Fm ». Aza manao diabe ve..? Tadidio fa tsy misy manohana ny Free FM izany fa rehefa hoe hanongana ny FAT dia tsy maintsy miaraka daholo. Ny fiverenan’i Dada dia tsy ampy raha mbola filoha i Rajoelina .

  Indrisy ry MAGRO, miha-vitsy ny olana sady zara raha misy tanora sy lehilahy nefa tany be tanora i Madagasikara. Tokony handini-tena ny mpitarika.
  1) Tsy hiteniteny foana ka hanao hoe foza izay mivoaka ny MAGRO na izay makany ambohijatovo
  2) Hajanona ny fanimbana ny tolona ka tokony hihaino ny mpitlona ny mpitarika
  3) Miray hina eo @ samy legalista sy ny mpanohitra an-dRajoelina.

  Marihiko eto fa hita eny Ambohijatovo t@ hetsika tsritin’ny Free FM ny Zanak’i Dada, ny FRDL, sy ireo mpanohitra ny FAT toy ny Otrik’afo… Ary tohan’ny HMF sy ny Kung Fu ny fangatahin’ny Free FM.
  4) Hajanona ny tsindri-paingotra hoan’ny tena Zanak’i Dada dia ny GTT, ny V.O.T, ny VAMI….
  5)Hatsahatra ny teniteny foana toy ny hoe andriamanitra no fiadian-tsika, hatsahatra ny fampiasana adriamanitra, fa ny mpitolona tsy voatery hp mpivavaka sy mpino kristiana daholo.

  Hafatra hoan’ny mpitarika izay ka mba mandiniha ihany fa maty nohon’ny tsy fahaizanareo mitondra ny olona.

 3. Inona ary ity???na ianao miditra na ianao MIVOAKA fa aza miazoazo toy izao fa mandreraka.
  ny tolona eo @ MAGRO dia tolona MANARA-PENITRA ary Fanahy Masina no MIBAIKO EO fa
  tsy ny mpitarika sao diso hevitra.Hita miandalana eny ihany ny antony raha tena mitady sy mandinika, ary raha izay isan »
  i olona amiko sy olana fa mahalala ny hataony daholo ny olon’i Magro ka rehefa tonga ny fotoana hilana azy ireo dia TONGA
  tsy antsoina izy ireo fa HIPOKA , na dia voageja mafy aza ny haino aman-jery.Tsy any ny olana fa ilay toetsaina mihintsy no
  mila fanarenana be dia be!ny fisian’i Magro no anisan’ny Mbola tsy nazahoan’i domelina ny fankatoavana ka izay manohitra ny
  hetsika eo @ Magro dia mihevera vatana fa misy tsy metimety , sao dia mba….???????

 4. Tsy manam-potoana aho, fa nitselika kely fotsiny !
  Raha dinihina, dia mbola TSY NANOMBOKA NY TETEZAMITA TENA IZY !
  Miala tsiny aminao aho ranavalona, fa misy fahamarinany ihany ny an’i LAZALAZAO !
  Rahampitso manazava kokoa §
  Bonne soirée aloha !

 5. IZAHAY « TSY REFESY MANDIDY » dia tsotra MIRODANA IO FITONDRANA IO FA MPAGALATRA SY MPAMONO OLONA!!!tapitra eo ny blabla rehetra fa efa voky nadritra ny 3taona ireo.

  Anjaran’ny VAHOAKA izao no mitaky ny ZONY sy DEMOCRATIE !!!magarahara!!!

  ALEO NY VAHOAKA HIROTSAKA HANEO NY HEVINY ENY AMIN’NY KIANJA REHETRA hafaka hanehoana izany!!!

  EO AKAIKY NAREO EO NY « TSY REFESY MANDIDY » KA MAHEREZA!!!

 6. Iza avy moa ireo nanaratsy ,namiravira an’Andriamatoa RAKOTOARIVELO MAMY sy ireo mpitarika ny ankolafy RAVALOMANANA %ARC ?
  free , frdl , otrik’afo ..ireo kay ilay mitaty ra kena , tsy ampy rebireben’ny free-drajoelina ! ,
  Hisy mantsy amin’izy ireo ,izay hanova pseudo , dia hanindrahindra azy sy hiseho ho mpanohana an ‘Andriamatoa RAKOTOARIVELO MAMY , izay iaraha-mahalala fa lehilahy antokisan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC..!

  Miandry ny fanambaran’ny Ankolafy RAVALOMANANA MARC manamafy io andro sy ora hodian’ny Filoha RAVALOMANANA MARC MIANANKAVY io..!
  Anio Talata 29 mai no nifamotoana ny Vahoakan’ny Magro hanomana ny fandraisana ny Filoha ary hanome ny fepetra rehetra ary manafy tsara ny andraikitry ireo komity efa natsangana..!

  Ekenay fa na ny Vahoakan’ny Magro ,izay nompana , nesoana , naratsina aza no nahatanteraka ny fampodiana ny Filoha RAVALOMANANA MARC MIANANKAVY dia Antsika Malagasy Rehetra izany fahasoavana izany..Koa ampangino ny haitraitra , ny hambo ,ny fisekosekoana nanoratra tetsy sy teroa ,nefa efa tapaky ny Ankolafy RAVALOMANANA MARC sy ny TROIKA / SADC efa ho tapa-bolana izany ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC ,tapa-bolana tao aorian’ny fandresen’ny Président FRANçOIS HOLLANDE ( 15 mai 2012 )…!
  Tonga amin’ny fotoana tokony ahatongavany ny zava-drehetra..!

  Ary ho ANDRIAMANITRA IRERY NY DERA SY HAJA ARY NY VONINAHITRA !
  FA HO ANTSIKA MALAGASY NY FAHASOAVANA SY NY FIFALIANA ARY NY FAHASAMBARANA !

 7. La déclaration de la Coprésidence ACP-EU est un constat d’échecs des putchistes durant ces trois dernières années sur tous les aspects de la vie des Malgaches -socio-économiques , politique , juridique , moral-!
  Le plus grave de ces échecs est représenté par la non-réussite de la mise en oeuvre de la feuille de route , que les putchistes ont tenté de torpiller , de rendre inapplicable en bloquant certains articles 16 ,17 ,18 20 , pour des raisons bien précises :
  -pour pouvoir continuer les poursuites ,les enquêtes arbitraires des personnes qu ‘ils accusent à tor et à travers donc bloquer l’article 16
  -pour empêcher le Président RAVALOMANANA MARC au Pays , donc bloquer l’article 20..
  Mais cette décision unilatérale a été prise en faisant fi de l’autorité de la TROIKA / la SADC..,qui a réagi vigoureusement quand les ressortissants de la Mouvance RAVALOMANANA MARC ont décidé de suspndre leur participation aux travaux des trois institutions de la transition (ct ,cst , gouvernement )..
  Cette suspension a rendu inopérante la transition..justement parcequ’elle est devenue
  exclusive et non consensuelle , menée uniquement par les jeux et les etits calculs des putchistes..
  Et voilà que la SADC se fache et éxige Beriziky de faire appliquer tous les articles de la feuille de route.., qui est restée en suspens..
  …La mise en oeuvre de la feuille de route n’est pas réalisée (les prisonniers politiques non élargis , les antennes Radio-TV fermées arbitrairement no ouvertes ,le retour du Président RAVALOMANANA MARC non réalisé ..).
  …La mise en place de la transition consensuelle et inclusive n’est pas effectuée ,

  DONC envisager la tenue d’élections présidentielles et législatives me paraît mettre la charrue devant les boeufs ..oui la maison n’est pas construite et les portes et les fenêtres sont prêtes à être posées …
  Il faut apprendre à reconstruire le Pays par suivre impérativement
  la mise en place des fondamentaux essentiels , et arrêter le bling bling de ceni et autres blabla !

 8. NY ZAVATRA TSY FANTATR’ISIKA DIA IZAO – NY TODY TSY MISY FA NY ATAO MIVERINA KA TSY MAINTSY MANENJIKA SY MANADIO TENA VE DIA MAMELY NY HAFA ?

  SAMY HO TSARAIN’NY TANTARA AVOKOA TOMPOKO.

 9. Efa an-dalana ny fikarakarana ny fifidianana. Efa eo am-pelatanan’ny Cenit ny antoka rehetra hahafahana manatanteraka ny fifidianana. Izay tsy faly moa dia afaka mitomany malalaka izy ireo. Ny Communauté Internationale dia efa nanome feu vert hahafahana manatanteraka antsakany sy andavany ny fifidianana. Fandresena diplomatika miezinezina ho an’ny fitondrana Tetezamita izany, indrindra moa ho an’ilay mpitondra Tanora kely mamim-bahoaka Andrinirina Rajoelina. Azo lazaina fa tsipaka am-bavafo tokoa aloha ilay izy ho an’i Valo sy ny forongony satria ity mpitery ronono malaza ratsy ity dia tsy afaka mody eto an-tanindrazana mandritra ny 12 taona. Afaka mody ihany izy anefa, saingy midanadana be ho azy ny fonjabe an’i Tsiafahy, raha mba te hanitsaka an’i Gasikara izy mialoha ny 12 taona! Raha ny marina aloha no tsorina amin’ity raharaha ity dia izao: tena resy tanteraka (KO total) i Valo lehiretsy a!

 10. Hi hi hi !!!! Vonona hono ny CENIT rahatoa ka « tohanan’ny Mpanongam-panjakàna » sy ny Fivondronana iraisam-pirenena » !!!!
  Izany no tena atao hoe CENIT « mahaleo-tena » !!

  Hoatrinona ny vola lany tamin-dry zareo mpikambana ao amin’io CENIT-CENIT io ? Mahamenatra ny zavatra mba vokatry ny asa nataon-dry zareo ! Déclaration paokaty, tsy misy dikany !

  Rehefa nanao fanambaràna (tetika fitsapàna) nandritry ny volana maro, hoe ny législatives no atao mialoha, dia izao indray hoe, tsy mbola fantatra na législatives, na présidentielles na communales, na inona no atao voalohany.

  IZAO NO MBA HOE CALENDRIER : MIOMÀNA FOTSINY IANAREO !!!

  Tsss !!!!

  Ao amin’ny TNN, dia nahitàna an’izany hoe : Calendrier partiel de démarrage du processus électoral !!! MDR !!

  Coup d’Etat perpétré par un « peuple partiel » !
  Transition menée par un « peuple plus que partiel » !!
  Elections organisées avec un « calendrier partiel inconnu » !
  Recensement et participation d' »électeurs partiels » !

  Dia inona koa no mbola hivoaka, amin’ity FISAINANA PARSIELA ????

 11. Ary tafafoha maraina nga ny mpivaro-pika androany dia miteniteny foana ;;; ndana alou matory fa reraky ny alina ! nisy firy no ekipan’i baomba tafa tao alina?

 12. Feu rouge lasa feu vert !!! MDR !!!

  Voan’ny daltonisme koa angaha ??? Sady ny fomban-dry Dalton efa mahazatra anareo !!!
  Mpandroba, mpanendaka sy mpamono olona !!!

 13. Efa mihena ny mpividy pika koa aiza no tsy ho tafafoha maraina e!!

  Kintana! ilay resaka mpitarika ao @Magro lesy a!izao no fahazahoako azy an! amiko dia rehefa misy ny fanazavana
  rehetra dia hita eo foana ny antony ny @’ireo mpitarika sy ny mahatonga ireo tsy dia MAHAOMBY araka ny
  fijerintsika azy sy ny fandehan’ny tolona @ ankapobeny . Asa raha hitanao ny fanazavan’i Raveloson C ao @ Gtt.org.
  Tsy laviko izaho koa mimenomenona manome tsiny eto indraindray fa kosa tsy mainsy tadiavina foana ny ANTONY rehefa
  misy zavatra fa mora ny manome tsiny, tsy laviko koa fa msy ny hakanosana , ny mpamadika tsy ferana fa ny zava-dehibe
  amiko ny @ momba ireo mpitarika dia ilay FAHARETANA hanan’izy ireo, izay tsy azo TSINONTSINIAVINA KOSA angamba.
  Tsy mora ny manao zavatra hoy isika tsy laviko fa misy ny lesoka fa isuka anie ATODY MIADY AMAM-BATO e!!fa izao indray
  efa mba misy rirany , ny faharesen’i sarkôzy , ny filatsahan’i SADC antsehatra, ny tatitra maro tonga any @ iraisam-pirenena
  samihafa dia afaka mba midrikina kely isika fa raha ny teo aloha dia toa mivoaka ho faty ohatry ny kaka foana raha vao MIETSIKA.

 14. NY MPITARIKA MANANA FAHARETANA FA NY VAHOAKA MIJALY !!!

  Saika nalefako teto ilay izy, fa tsy hitako indray ! Fa mba jereo sy henoy any ho any ilay kabary na fandraisam-pitenenana nataon’ilay Lanto vadin’i Olga ministra tao amin’ny Magro ! TSY MIADY MIHINTSY !!!

  Noventesina teto foana ny hoe hatambaro ny hery ! Ny SADC efa nilaza tamin’ny fanambaràny farany teo, fa TOKONY HIETSIKA FA AMPILAMINANA !!

  Inona no mbola hijanonana ao amin’ny magro ao ??? ISAN’ANDRO TOKONY ENY IVELANY, DIA MIARAKA AMIN’IZAY TE-HIETSIKA REHETRA, ARY TSY NY ASABOTSY IHANY !! DANS LE CALME ET PACIFIQUEMENT !!!!

  Taritina daholo ny olona rehetra, raha tsy izany dia amin’ny 2015 mbola ho eo ihany, satria ny tetezamita tena izy hoy aho mbola tsy nanomboka !

  TETEZAMITA TSY MISY RAJOELINA NO ILAINA !!!!

 15. Eisy a ry Zanakosy e! andihizan’ny olona fotsiny sisa! zay atao rehetra maneno angelikary. Hay ve hoy ny SADEC mahazo migrevy nareo, fa am-pilaminana e? fanga hono le SADEC nandehandeha teny, nahita fa olona mpanao barofo, sy casseurs fotsiny no betsaka teny e! izany ane ny mampandositra izay mpitarika grevy, satria, le olona nantsoina rehefa tonga eny, de tsy « le sujet momba ny tolona » no imatimatesana, fa mody hivorivory, de hamaky mangazay sy hametraka barazy, hampihitsoka ny circulation no tanjona. Ka donto tsinona koa! Rajoelina ery Ambohitsorohitra no tiana hatao cible, kanefa na ny tokonanana voalohan’ny tohatohabaton’Antaninarenina aza tsy afaka. Henjana marina io jeune kely ry Dénise a!

 16. Fa maninona raha mba te hafantatatra ny marina ianareo foza, tsy natao ny ankety atramin’izay ê ?

  Ry nakany sy risara baomba izay dradraina fa hoe « fins limiers » angaha tsy mahavit’azy ? Ankety momban’ny inona no tena kapaokan’ireny ? Ny manendrikendrika, manao ankety fôpla ?

  Sa iza no tena tsy mety manome baiko momban’ny FITADIAVANA NY MARINA ???

  Betsaka anie ny TEMOINS OCCULAIRES SY « AURICULAIRES » Ê Ê !!!
  MDR !!!!!!!!

  « Le mensonge est bon, mais il faut être sûr qu’IL NE SERA JAMAIS ETALE AU GRAND JOUR », ce qui est loin d’être le cas pour celui des poux-tsista !!!

 17. « Ny manantena ny tsy misy », izay no mba filozofia hitondran’ireto zanak’i dada ireto ny fiainany. Efa firfiry moa izay mpanentana politika nisesisesy tao amin’ny Magro tao, ary tsy tambo isaina ny fampanantenana poak’aty navoakan’ny vavan’ireny olona ireny, ronono an-tavy zao, démagogie rano fotsiny. Iretsy zanak’i dada amin’izany dia mihinana amam-bolony hatrany, kanefa izay voalaza dia fampadriana adrisa rano fotsiny. Nisesisesy tokoa ireo mpanentana politika, fa vao mahazo seza kely etsy sy eroa izy ireo dia veloma ianareo ry dondrona tsy manantsaina ao amin’ny Magro. Izany hoe ny mpanentana ankehitriny ao izao dia ireo tena fatritran’olona sisa tavela, tsy nomena seza satria tena tsy mahay ninoninona. Dia ireo indray no mikabary ao, mampanantena, manao ronono an-tavy. Dia avy indreo ireto forongon’i dada vendrana isany, manaraka ambokony. Ndeha alefako hikabary eny amin’i Magro koa i Ketaka adala avy etsy Ambodinisotry, fa hinoako fa hanaraka izay lazainy ireo zanak’i dada ireo.

 18. zavatra hitako koa dia miandry ny fahafenoan’i Magro ny mpitarika
  hivoahana, ny @’izao an! fa taloha dia aoka tsy mody fanina daholo
  fa atody miady amam-bato ihany ny vahoaka,dia izao vao mody mba te ho deraina mahavita daholo
  nefa ny Magro no nisantatra io hetsika io!mba taiza daholo koa ireo rehetr izay miseho ho mietsika
  @’izao taloha???mitady hamatambonona fotsiny???izay anie no mampalahelo e!!ekena fa hatambatra
  ny hery fa tsy maintsy jerena koa( angamba an) hoe: inona azy iza no hetsehan’ireto vondron’olona ireto??
  dia avy eo jerena @’izay raha hiaraka na tsia???ny fandiniako azy aloha an!!!

 19. Face aux injustices, ne pas réagir c’est y adhérer !!

  Efa hatry ny ela aho no niteny fa tsy misy izany neutre izany ! na ianao miaraka amin’ny mpanongana, na TENA manohitra mafy dia mafy MIARAKA AMIN’IZAY MPANOHITRA REHETRA, satria ny hoavin’ny firenena no tsy maintsy tsinjovina !

  Ireo nilaza azy fa neutre, majorité silencieuse (jamais écoutée ni égalée hoy ilay vendrana iray izay tamin’ireny 2009 ireny), sns…. dia naman’ny mpanongana daholo !!

  Manome vahana an’i domelina daholo !!!

  Mangataka an’ny Filoha hajaina Ravalomanana mba tsy angataka INTSONY an’ity dialogue-dialogue lava ity !!
  Miala tsiny aho fa TSY SOLUTION INTSONY IO !!! Betsaka izay fiala-nenina izay !
  Sauvages sy jiolahy, tsy tsara hiarahana !

  Vonona marina ve ny prezidà hitantana ny Firenena, kanefa biby romotra no mameno ny tanàna, manampatra ny hagaigeny etsy sy eroa ????

  Ho mazana dia mazana ny fandiovana !!!!

  Tsara ho fantatra fa ny mahazo ny grika amin’izao fotoana izao hoy aho, dia mbola vokatry ny reziman’ny kôlônely tamin’ny 60-70 !!!
  Lohan-dohany kely fotsiny no nahazo sazy, fa ireo tena kirapilo tsy voan’ny sazy, ary ny fomba ratsy fanaony tsy afaka intsony !! Miliaridera tsy mandoa hetra !

  LE RESPECT DE LA LOI ( DE TOUTES LES LOIS ) EST LA SEULE CONDITION, QUI PEUT NOUS MENER VERS UN ETAT DE DROIT !!!

  MPANOHITRA = RESISTANTS ET NON, OPPOSANTS AU SENS DEMOCRATIQUE DU TERME !!!

  VIVE LA RESISTANCE MALAGASY !! MASINA NY TANINDRAZANA !!! LES FOZA DANS LES PANIERS….À SALADE !!!

 20. Adino ny nanao coucou anao ry Baby ! Sorena amin’ireto foza vendrana ireto !
  Nisy fanontanianao tsy voavaliko !
  Tsy manao foot ny ankizy, fa izaho no tena mba tia foot hatry ny ela ! Nisy fotoana, dia anisan’ireo nikarakara ny fandraisana an-dry zareo Skôrpiô. mbola feno sary aty amiko !
  Zavatra hafa ny an’ny ankizy !

 21. tsy ahavita ninoninona ireo mpitarika @ magro ireo raha tsy mety hiaraka @panohitra hafa, miaro ny sezany eo @ fitondrana izy ireo ka ny vahoaka antitra sy noana no ataony tohatra mandetitena ireo mpitarika ireo na sefo fokotany aza tsy hahalany azy ireo, ho hita eo

 22. Voici pourquoi La France a voulu couper notre élan de relance économique. Voici pourquoi la France veut que la transition perdure . La france a peur que nous soyons le dragon de l’Océan Indien. Cette CENIT , c’est encore la main de la France. Cette Béatrice, est encore manipulée par la France.
  Nous avons perdu beaucoup beaucoup de chose depuis 2009.

  Les chiffre parlent dans ce site :

  http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Madagascar/PRSP/Madagascar_PRSP_Francais.pdf

  Il faut faire sauter ce DJ ! C’est la seule solution!

 23. Disparition « mystérieuse » de 4339 enfants, depuis mars 2009 !!

  Lasa aiza daholo ?

 24. Tsy matin’ise lolo mihitsy Rabe sy ny vôplosinay Raverb a! tsy mahagaga koa moa fa be karazan’olona ato, ary Raverb itony de mazava be ny identité-ny: PD? chuuut! ny vôplanay tenen-drangahy lava ry pelaka tsy avelanay ho kitihanareo a! Rana angaha! an!an!an! toa tambawaks tsy misaaaa! Misy valera ny anay izy mianaka Raverb fa tsy azon-drangahy na oviana na oviana io.Ary zahay manaiky fa be vôpla, be ranony, de mahaiza mitsikilo ny klaotinay Raverb a!
  Ity ndray ny kininina. Hanao fanambarana miezinezina ny SADEC aorian’io fivoriany @ Zoma io.
  1- Mahazo mody Raosimainty, fa tsy mitsabaka ny raharaham-pitsaran’ny malagasy zahay, araka ny andininy faha 45 ny FDR. Ny SADEC rahateo, tsy nanakiana ny zavatra navoakan’ny CENIT momba ny fifidianana.Miantso ny mouv Raosy hiverina ao @ GVT, raha tsy izany, mialà, ary mijanona ho mpanohitra. De ho hita eo @zay, na hamoy ny sezany , na ho mahatoky @n-dRaosy.Nareo ane no te ho donto, fa voafandrika hatramin-dRaosy t@ fanasoniavana an’iny FDR iny e! Ramamy zany moa, nikoropaka be rehefa nampanantenan’i Zandry ny filohan’ny CST. Ry Hanitra tsy lazaina intsony, ty Ondaty Manahira moa, he!he!e! SEZA ty rikahy! De nijabaka be, ka na de mody migrevy tsy miasa aza, omen’olona karama foana, ary ity no mahatsikaiky, napetraka eo ireo minisitra Raosy sy parlemantera ireo, hanompo sy hikarakara vahoaka izay mandoa ny karamany, tsy raharahany izany, ny dadany no mahafaty azy, de hisy hiteny ndray ve woe, tena favy be ny bilan n’ny ekipan-dRaosy teo @ fitondrana tetezamita iaraha-mitantana, vraiment, tena kentrina e! de na ny CI aza mahita, fa tsy matotra ireto fa zazasaina. Be woa ny hikorapaka, ary na de nareo eto aza hanao mampamangy dôlidôly.
  2- Tsy nisy fanitsiana na fanakianana, avy @ SADEC toy nu woe « unilatéral » iny loi d’amnistie, izay ny experts avy any @ SADEC mihitsy no niara-namolavola azy niaraka t@ minisitry ny fitsarana mme MAHASOA. Ary mazava be iny fa ny cas Ravalo, de tsy amnistiable. He!he!he! De inona no mampikorapaka ry Hanitra a! tsy nareo ihany ve no nilaza fa tsy mila amnistie dadanareo? Koa maninona ary no mbola mijanona marary fo any an-tanin’olona any?
  3- Raosy jamba ô Raosy jamba. 6 mois sisa, mandeha ny fotoana, mody fanina ve, kanefa hita be izao fa miray saina tsara ny SADEC sy ny TRANSITION, amin’ny fanatanterahana ny FDR? de mody jamba ve ny Osy aman-janany e!
  4- Eisy aho le grevy, grevin-tsagnagna e! vao maika aza manelingelina ny filaminana, sy ny fiainana andavan’andron’ny mpiasa sy ny mpitatitra ary ny mpianatra. Henjana woa Zandry iny, inona re zay tsy nosetrainy zay e! maty foana ny afo, na dadabe RAZA aza ity aleony miandry ny fodiany amim-pitoniana. Ho lava velona ane izy. Nareo ane no mikiry biby @ cause efa perdue e! Zafy sy Deba no olon-kendry. Tena mba tsy kivy Raosy mandany ny volany @ireto mpitarika magro ireto! mpiteny ratsy be izy iny, hainay tsara mantsy fa teo akaikikaiky teo ny tenanay. Ompa angamba zay mirara-potsiny ao @ GENA ao. De bye!bye! mon NOUNOUSI Ô!ka vena hatrany an-dohany sy ny rambony tsinona koa! de ho hita eo ane e! Rabe mbola tsy diso analyse izany! kôzy e!

 25. Tsy mahay mamaky teny ndray ny babyfoot fa jenjin’ny fantsin-dRabe! aiza ry V zay pseudo miova eo! vakio tsara io; RABE!RABE!RABE! averina im-piry e! sa tsy mahita havaly de io no mba basy. Tena basirano legôna a!

 26. Tsy mahagaga ry Kintana fa ilay rahalahin’i Sarkôzy mihintsy no tena
  rain-dahany @’ity fangalaran-jaza , izany no nahamay an’i Sarkôzy nivezivezy tany
  Afrika ( taiza moa ilay zaza iray avion saika haondrana iny???) tsy tahotra tsy henatra!!satria tafiditra tsara
  t@’iny raharaha iny ny rahalahiny.Ity ilay mody hoe: association aho e!!!nefa trafic fotsiny izao, iny no nahamay
  azy nitsarana ireo olona ireo taty Frantsa, koa maika fa izay tany MIBANA tsy misy fanjakana izy manao izay tiany
  hatao , azy ny tanana?????

 27. Affaire Arche de Zoé ! Ankizy niisa 103 avy ao Tchad, no lazaina fa avy any Soudan !

  Fa izany eo ihany ry bavy â ! Miala tsiny aminao (sy ny rehetra) aho, rahatoa ka resaka tsy dia misy fady intsony, fa ireto foza ireto dia hita marina fa dia faly mihaina ao anatin’ny fahoriany !

  Mba hitanao ve aloha ny sarin’i rabe, izay tsy mitsahatra milaza fa manan-javatra tsara ho anao sy Baby ê ?

  Tsy mahagaga amiko aloha ny fotom-pisainany, fa ny ataon’ity mpitarik’azy ity no alainy tahaka ! Tondroin’ny olona molotra fotsiny !

  Ny fahoriana tsy zaka bataina, kanefa mbola kadedaka ihany !

 28. Efa mody fanina ilay sipa @’ilay sary koa mbola sikirina ihany!!!
  Ireny no hiafaran’ireo izay manitsakitsaka ny vadiny hi!hi!hi!!!!
  Laingako izany an! mampiorokoditra ilay izy an!!taiza koa no nahitan’ilah an’io sary io ( mpitsongo-dia)????

  Ilay tany Tchad iny mihintsy, ilay zaza nofitahany fa alefa hianatra any an-dafy sns…..ny ray aman-drenin’ireo
  zaza aza mbola misy tsy tao an-dranony akory sns………..ny zanak’olona natao amboletra fotsiny ho HAMIDY
  anefa ilay izy fa lainga fotsiny izany.

  Ny volan’i bois de rose eo hanampy azy hibata ny fahoriany Kintana a!!misy fahoriana inona koa moa eo fa ny
  ratsy nataony ihany no BABENY sao mitetika ny ho afa-maina eo?????Masina ny tanindrazana!!

 29. Vonjeo fa maimbo foza b eto @ tanàna lé!!! sady rizareo lavabe ny soratany ka tsy misy hidiran’ny sasany!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *