Free FM : ny tody tsy misy fa ny ataon’ny no miverina hoy ny HMF

Hotanterahana amin’ny Sabotsy 05 May 2012 izao etsy amin’ny Gradin Anosivavaka Ambohimanarina, izay hanomboka amin’ny 10ra tolankandro ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana na HMF. Araka ny nambaran’ny mpitandrina Randriamorasata Roger dia fiaraha miombom-bavaka ho an’ny firenena io hetsika io. Noho izany dia antsoina avokoa ireo rehetra tsy hanavahana an’iza na iza hanatrika izany. Mbola ao anatin’ny krizy ny firenena, hoy izy, satria mbola mifanenjana foana ireo mpanao politika Malagasy. Efa fipoahana ara-tsosialy izao mitranga izao satria mahatsiaro mijaly sy mangirifiry ny vahaoaka, anisan’izany ny fitokonana ataon’ny mpampianatra, ny fitakiana ataon’ireo sehatra isan-karazany. Manoloana izany hoy Randriamorasata Roger dia voahitsakitsaka tanteraka ny fahamarinana eto amin’ny firenena.Amin’ny maha mpitondra fivavahana azy ireo dia nambarany fa tokony hotohizana ny vavaka ary miantso ny vahoaka Malagasy mba hiray hina ho amin’izany. Namafisiny fa tsy mitondra vahaolana ny famontsoran-keloka, fa ny tena fampihavanana ihany no izy. Ny HMF dia efa niezaka nihaona tamin’ ireo hery rehetra eto amin’ny firenana mba hisain’izay fampihavanana izany. Efa nanao ny andraikitra ny HMF hoy kosa ny mpitandrina Ramamonjisoa Philibert. Izany andraikitra izany dia ny fanentanana antsika mpiarabelona hitady ny marina. Taloha dia mampigadra olona maro ny fitondrana taratasy kely milaza fahamarinana izay zaraina amin’ny olona ho fanentanana hiarahivavaka, saingy ankehitriny kosa hoy izy dia miresaka fahamarinana daholo ny olona.Mikasika ny antsoina hoe « action » andrasan’ny olona amin’izy ireo dia nilaza izy fa ny HMF dia hitarika ny olona hametraka tsara ny zony ary ny rariny sy hitsiny. Momba ny raharaha « Free Fm » dia ny tody tsy misy fa ny ataon’ny no miverina, hoy Ramamonjisoa Philibert. Ianao no nivoy lainga, niampanga ny namanao tamin’ny fotoan’androny. Diso fanantenana kosa izahay hoy izy fa efa nieritreritra fa tsy hisy intsony ny famonjana mpanao gazety kanefa dia mbola nisy izany.

25 pensées sur “Free FM : ny tody tsy misy fa ny ataon’ny no miverina hoy ny HMF”

 1. rahoviana ry denise no hisatroka an’itony médaille ndry lalaTIANY itony: « On a eu ce qu’on voulait de nous puis on nous a jeté comme de vieilles chaussettes »

  Toa tsy hitako intsony ilay pub VIOLENT bbbeeeee manao hoe « Ampy izay » (dixit Viva)
  Sa voatapim-bavan’i beefsteak tamin’ny fandaharany « Anao ny fitenenana » (free fm)?

  __

  O ry be-vava an, tena mandaitra miady @ piece n’i Joelina enao

  vazavazao ny kisoa ao an-dapa ao hanokatra haingana
  **** to re-open the R A D I O F A H A Z A V A N A station ****

 2. Aoka isika hiombom-bavaka hatrany @ FANAFAHANA ny tanindrazantsika e!!
  homba antsika Andriamanitra!!indrindra hiady mafy @’ity KILAINGALAINGA izay
  efa mahazo vahana be @’izao fotoana satria ny miseo ho mpitondra aza mpandainga dia manaraka iny lala-poza
  feno lainga iny daholo. Masina ny tanindrazana! izay manao ratsy ao no ho vizana.

 3. Ilay fampihavanam-pirenena aloha toa hety ihany amin´ny olona sasany fa amin´ity rajoelina ity no toa tsy hety mihitsy, olona be monkon-doha tsy azo ifandaminana tahaa an´io ve iza no mba henoiny. Ny ompa vary raraka mahazo azy, sy ny fitarainana azony sy ny anatra azony aza tsy mandaitra aminy koa izanyresaka ambony latabatra fampihavanana izany handaitra. efa ny firenen-kafa sy fikambanana avy any ivelany tahaka ny SADC, CI, UE , ONU, USA, manara-maso ny ataony nefa dia vao maika manao ny jadona sy famoretana ny vahoaka malagasy no ataony.
  Efa tratra ny marina amin´ny atoany sy ry Ravatomanaga, ben´ny fanondranana bois de rose, sy ny lainga nafafiny ,ary ireo tetin-dratsy rehetra tamin´ny fanonganam-panjakana sy namonoana olona marobe natao sorona ahazahoana toerana. nefa tsy mandaitra amin´ny lohakeliny daholoizany.
  olona tsy matahotra vahoaka , olona tsy matahotra mamono olona sy mamadika ny namana ,efa maty eritreritra .

  ka ahoana no azo ifampihavanana aminy ???????????.

  fitahiny fotsiny eo ny mpampihavana hoe. Ihavana aho nefa tohizany ihany ny ataony.

  izy aza tsy mitsetra mahita olona maty sy ny vahoaka manontolo mijaly maty noana.

  Efa tsy andairan´ny balan´ny anatra i radomelina. doton´ny fitiavam-bola sy voninanhitra, donton´ny ambopo diso fipetraka.

  un homme sans moral et sans culture.

  maty eritreritra tanteraka. I andryrajoelina no iako lazaina sy ry razanakisoa krisitina

 4. Sans culture, sans morale ni éducation, sans scrupule ni compassion !
  Il n’y a que le paraître, la suffisance, la prétention,… et tous les défauts que l’on attribue généralement aux TRUANDS !!
  Voilà le type de personnage que le peuple malgache est en train de vénérer en cachette !
  Est-ce que je …..me trompe ??? Si oui, veuillez me pardonner !

 5. Efa volana maro dia maro aho no tsy niditra teto intsony satria….. « tsy misy mihaino », dia inty indray aho hanontany tsotra hoe : »fa inona foana no andrasana e! mbola manantena an’iza hanavotra an’ity tanindrazana isika? iandrasana an’iza ny famoahana ny firenena ato anaty lavaka? tsy maintsy izaho sy ianao no mandray anjara mivantana, ka mirotsaka an-dalambe mitaky ny zo fototra maha-olona, izay ihany, aoka re izay ity fifampiraharahana ity, aoka izay ity firesadresahana mandany andro ity, asa fa tsy kabary ambony vavahady !!!!, sa mety amintsika izao e, raha mety amin’ny be sy ny maro moa izao dia hangina aho ka tsy hiloa-bava intsony » .

 6. Ilaina tokoa ity vavaka ho an’ny firenena ity mba hisian’ny fampihavanana marina ka entano ny olona rehtra ho tonga eny Anosivavaka.
  Tena mijaly ny firenena hanaovan’ny mpanao politika azy

  Mikasika ny free FM sy Lalatiana. Mitaky ny fialan’i Rolly Mercia izy izao . Toy izao ny zavtra fantatro mikasika an’io

  Manana dossier amin’ny fitsarana i Rolly Mercia io fony izy niasa tany Maevatanana taona maro lasa izay. Ny vokatry ny fitsarana tamin’izany dia voarara tsy ho mpiasam-panjakana intsony izy.
  Noho ny fanaovana politika maloto eto Madagasikara amin’izao fotoana anefa dia io izy lasa minisitra io.
  Tena mampalahelo ny zavatra nentin’ity Dj ity fa izao olona rehetra efa nanana raharaha maloto tamin’ny fitsarana izao no asainy mitondra miaraka aminy.

  Ao anatin’izany ry Pierrot RAJAONARIVELO dit le Sola ( nanodina volam-panjakana miliara maro, ry Pety namono olona sy nanao vola sandoka, Ry Voninahitsy Jean Eugena mpanao Chèque tsy misy antobola, Ry Jao Jean mpametaveta tovovavy ……….
  I DJ moa dia io izy miova vehivavy isaky ny mihetsika io. I Lalatiana teo aloha ary izao dia i Annick RAJAONA. Anisan’ny tsy mahafaly an’i Lalatiana io.

  RESY LAHATRA AHO FA MILA MIVAVAKA ISIKA

 7. Momba ny fivoaran’ny resaka Radio Free FM 104.2 aloha, dia tsara satria nivadika zavatra hafa izy omaly. Miady an-trano ny foza ( panier de crabes ) dia notakiany tokoa hatramin’ny hisokafan’ny Radio rehetra nakaton’i Domelina ( Fahazavana, Mbs, Radio des Verts, … ). Ho hita eo ny tohiny.

 8. Ny mpitondra fivavahana dia manana endrika roa:
  1-Olom-pirenena toa ny malagasy rehetra, manana zo hiteny sy hiady @ tsy rariny miseho @ fiaraha-minina.
  2-Olon’Andriamanitra voafidy hitory ny vaovao mahafaly, hanentana ny olona hivavaka sy hibebaka (hevitro izay)
  Raha manentana ny olona hivavaka isika, dia fibebehana, fangatahana fitahiana, fifamelana…izany no sitrak’Andriamanitra.Fa raha miharo tsindro-paingotra kely toy ny hoe « ny tody tsy misy fa ny atao no miverina »… dia amin’ny ankapobeny mifono tsy fahazavana fo izany amiko (hevitro hoy aho )ary tsy tokony natao TITRE lehibe io raha fanentanana ny olona hivavaka no tanjona, fa afaka manao sahatra iray hafa mihitsy hanentanana momba ny olana ankehitriny. Amiko zany dia tokony hoe « MIJALY NY VAHOAKA, ANDAO HIVAVAKA » no lohateny eto, fa tsy ilay teny kely fotsiny eny ambany no lasa titre. Mety misy fiantraikany eo amintsika mpandray anjara @ forum manko ny zavatra kely toy izany. Miala tsiny aho Solo Razafy, fanehoan-kevitra tsotra no ataoko ka raha misy tsy mety amintsika dia ny teniko ariana fa tsy ny tenako!!

 9. Ary hadinon’ny Zo i SEM ra8, nanagadra sy namono ankitsirano izay malagasy tsy nitovy hevitra taminy, ny halatra ny Volam-bahoaka moa tsy hita pesipesenina intsony.

  Manjaka a, Tsy hoe tsy misy mihaino ianao fa ilay antony hidinana andalambe no tsy mazava ny olona, raha resaka sosialy no hitolomanareo dia mety hahazo olona. Fa raha vao resaka ra8 izany dia tsy hisy vahoaka hanaraka anareo na hitolona 30 taona tsy ankiato eo aza ianareo.

 10. Misy fahamarinany ny voalazanao ry Menalamba !

  Raha namaky izay voasoratra koa ny tenako, ohatra « Tsy mitondra vahaolana ny famotsoran-keloka » (mpitondra fivavahana no miteny), ny hitako tena tsara aza dia ny hoe :
  « MIJALY NY VAHOAKA, ANDAO TENA HITOLONA AMIN’IZAY » fa tsy hoe : »MIJALY NY VAHOAKA, ANDAO HIVAVAKA » fotsiny !
  Telo taona mahery no nivavaka ny vahoaka, inona no vokany ??? Rehefa diso mitarazoka ny vavaka sy ny toriteny, MAZÀNA MATORY AM-PITOERANA NY OLONA ! MISY AZA MIESONA MIHINTSY !! ADINO NY HANOANANA NA DIA MITARAINA AZA NY KIBO SY NY VAVONY !!!!
  Iza no mbola tsy nahita an’izany ?
  Hevitra atsipy ny ahy ry Menalamba fa tsy fanakianina izay voalazanao !

 11. Ozòny mba hijaly mandritry ny 30 taona ny vahoaka malagasy satria tia an’Ingahy Ravalomanana ê ! Izay no haingana fa aza ahodina ny resaka !

 12. Soa ihany fa vitsy anisa isika afaka mifanakalo hevitra ato AOKA mba tsy ho tsaraina @ maha populaire azy ny olona iray mpitondra fa tsarao amin’ny fomba fitantanany ny firenena amiko dia tsy mendrika ny mpitondra nifandimby hatramizay ka hatramizao ary isika ato @ ty serasera ity dia mampiseho toetra tsy mendrika ihany koa, maro @ntsika no mba efa nahazohazo taona ihany ka mba tokony hieritreritra ny hoavin’ny taranaka, tokony hifanoro hevitra fa tsy hifandratra @ teny tsy ampiheverana tahaka zao misy zao.
  MISAOTRA ATSIKA REHETRA IZAY MAMAKY

 13. Bombe atomique izany no mendrika an’i Madagasikara, SATRIA NA NY VAHOAKA NA IZAY MPITONDRA REHETRA, TSY MISY ALEHANY !!!!

  FITENIN’NY SASANY NY HOE : ON N’A QUE LES DIRIGEANTS QUE L’ON MERITE !!!!

  AVELAO HILAZA IZAY TIANY HO LAZAINA NY MPISERA, ARY TSY VITSY ARAKY NY VOALAZANAO NY MAMAKY AN’ITY BLOG ITY !!

  FISAINANA TAHAK’IZAO NO MAHATONGA NY MALAGASY TSY HANDROSO !!

  TOUJOURS D’ACCORD MAIS JAMAIS RESPONSABLES NI COUPABLES !!! NANKAIZA DAHOLO IREO MINISTRA NAMADIKA KANEFA TOMPON’ANDRAIKITRA TAMIN’NY FITANTÀNA, NANDRITRY NY 35 TAONA ?
  MISY MPANGALATRA MBOLA LASA MINISTRA !!! EO IREO FALY MANDRAY VOLA AMIN’NY MAHA MINISTR’AZY, FA RAHA VAO MISY FANAKIANINA DIA NY HOE : C’EST PAS MOI !!!!

  AVELAO NY VAHOAKA HO TIA AN’IZAY TIANY HO TIAVINA !!! IZAY NO ATAO HOE DEMÔKRASIA !!!

  IZAHO MANORATRA TSY TIM NA KOA GTT, NY FANTATRO FOTSINY DIA :
  – TSY AZO EKENA NY FANONGANAM-PANJAKÀNA
  – TSY MISY RAHARAHA HO VANONA EO RAHA TSY TAFAVERINA EO INGAHY RAVALOMANANA

  KOA RAHA TENA MITSINJO MARINA AN’IZANY HOA HOAVIN’NY TARANAKA IZANY, DIA IZAY TENA MELOKA ALOHA MPALÀNA !!!

  LAZAO FA TOKONY ALEFA ENY TSIAFAHY DAHOLO IZAY MPITONDRA SY MINISTRA MBOLA VELONA NANOMBOKA TAMIN’NY FAHALEOVANTENA !!!
  NANOMBOKA TAMIN’IZANY FOTOANA IZANY NY FANAOVANA KITRANO AN-TRANO SY KOLIKOLY !!!

 14. Manainga anao Antipedophile hanao soso-kevitra raha misy mahasoa avy aminao fa tsy ampy sy tsy mety ny manakiana fotsiny.
  Izay tsy mihetsika sy tsy miteny @zao zava-misy izao dia tonga @lay fiteny hoe MANAIKY MATOA TSY MITENY,ary ny tsy fanaovana hetsika @zao indrindra no vao maika loza ary hananantsiny @ taranaka, tsy ny any aoriana akory fa na ny @zao fotoana.
  Fahantrana>>>sakafo tsy ampy>>>fahasalamana marofy>>>fampianarana tsizarizary>>>ho avy maizina.
  Antsika rehetra no mandinika

 15. Menalamba
  Ho tohizako kely koa ilay resaka lohateny , tsikaritro koa mantsy io t@’ilay
  resaka TOJO hanokatrany TIKO, nisy tena mamy voalazan’i TOJO farany t@’iny
  fanambarana iny hoe: …avelao ny lasa fa andao hiaraka hanarina …( ohatroatra izay an) nefa ilay loahateny
  teo tonga dia oahatry ny Miantsy ady , mandrangitra hafahafa ireto foza efa mainmbo rà feno fankahalana ireto.
  Ataoko fa tsy fotoanan’izany intsony izao.
  Sady tsy mendrika ilay mpitondra fivavahana mihintsy ilay filazana hoe: ny tody tsy misy sns……amiko io fanosora-
  potaka avy hatrany satria zavatra mifanohitra @ finoana izay ho entin’izy ireo mihintsy io voalaza io.

 16. Gravy be ny zavatra miseho amin’izao fotoana ry zareo â !

  Ho avelan-tsika hitohy ve izao BÔRIDELA izao ??

  Raha nisy marina zavatra tsy nety nataon’ny mpitantana an’ilay orin’asa, maninona no tsy ny tribonaly sy mpiasam-panjakàna izay tokony nanao ny asany no nasaina nandray ny andraikiny atramin’izay, fa tsy ny foza avy eny amin’ny bakart no nasaina nandrava ny fananan’olona ?

  Nangalarinareo mianakavy ny fananany, no mbola hoe aloavy ireto !

  Mino ve ireo olona izay mitonona ho mpiasam-panjakàna sy mpitsara ireo, manao fijery mivilana sy atao herim-pamoretana toy izao, fa dia tsy ho tratry ny « aloka » mandrak’izay ??

  Marihina fa eo amin’ny sehatra orin’asa, manana ZÒ ARY TSY MISY IZANY HOE ORIN’ASA TSY MANANA TROSA IZANY, NA AMIN’NY FANJAKÀNA NA AMIN’NY BANKY !!

  NY ZAVATRA MBA NIANARANAY TALOHA DIA NY HOE, TSY MAHAY NY MPITANTANA ORIN’ASA TSY MANANA TROSA (RAHA TSY BETSAKA LAOTRA) IZANY.
  ANJARAN’NY FANJAKÀNA NA NY BANKY ARY ILAY ORIN’ASA NO MIFANARAKA AMIN’IZAY FOMBA FANDOAVAN’AZY !

  RESAKA TIKO ITY, DIA HITA MAZAVA FA FANAPOTEHANA ANKITSIRANO FOTSINY ! RAHA MISAINA MARINA IANAREO, DIA AVERENO DAHOLO ALOHA NY ZAVATR’OLONA !!!

  ranavalona,
  Izaho indray tsy dia d’accord laotra amin’ilay hoe « avelao ny lasa, fa andao hiaraka hanarina » !
  Mieritreritra ny foza fa faiblesse sy fanafenan-javatra izany, dia izao no vokany !

  AIZA NY ANKETY REHETRA ?? NANAO AN’IZANY VE NY FANJAKÀNA « IZAY NITORY » ? ARY MBA NISY ANKETY VE MOMBAN’IREO NANAN-KARENA TAMPOKA NANDRITR’IZAY TELO TAONA FARANY IZAY ???
  IZA NO TENA TOMPON’ANDRAIKITRA AMIN’IZANY ??

  AIZA DAHOLO IREO CONTROLEURS SY INSPECTEURS D’ETAT SY NY IMPÔTS NA TRESOR PUBLIC ????

  NY HAVAN’NY SASANY AZA GAGA HOE 4L NO MBA FIARANY, DIA TONGA DIA NAHAZO BILDINA SY KATIKATRA TSY VOAHISA INTSONY !!! NY AN’ILAY IRAY IZAY ERA21 BREKY GADRAOKA, DIA TORAK’IZANY IHANY KOA !!
  TSY HO VOATANISA ETO DAHOLO !

  MBA MENATRA RY VAHOAKA MALAGASY !!!!! RAISO NY ANDRAIKITRAO !!!!

 17. Ka eto indrindra isika izao ry Kintana!
  Tsy mbola tsapan’i Tojo ve fa olona Baribary no mba hilazana zavatra??.
  marina ny anao! voavela izy ireo t@ fahotana mahafaty vitany dia ilay zavtra kely « afo nipitika « kely
  tao @ TIKO kosa no NANDETEHANY azy tsara.Vonto n’anatra loatra ny zanak’i dada angamba ???
  Avelao koa izy ahita aloha dia avy eo handray lesona toa an’i dada , efa ady izao fa tsy VAZIVAZY ary
  JIOLAHY no mifanandria @ vahoaka be mandry, ka tsy tokony ho moramoraina toy izao ilay zavatra.

  Ilay lohateny fotsiny no mba tiako hatsipy t@’io ry Kintana a!fa na izaho aza tsy dia mankasitraka io loatra
  TSY MBOLA FOTOANAN’IZANY MIHINTSY IZAO, satria mandeha irery toa ny kiraron’i Beminad raha izao
  no mamelamela alika izany, alika mbola msy lanjany noho ireo, ary vao maika izay no HIDINGINANY.

 18. Za mino fa mety hanana ny fihevitra toa ahy sy ianao koa i Tojo saingy tsimaintsy diplomate izy @ fitenenana satria tsimaintsy hatao izay hambabo ny Malagasy olon’ny fo! fa bandy nianatra tany Angleterre mahatakatra tsara ny tokony hatao!

 19. Marin’izany ry verbeeck

  eo ny maha-olon’ny fo
  ary eo koa ny paik’ady (je croise mes doigts là-dessus et relatif à l’éléction présidentielle) miady amin’alika ROMOTRA :
  – TSY MAINTSY TONGA ny fotoana
  – kapohana indray mande de migika
  – miforitra manidy
  – na ny balarora na ny balabasy

 20. Aza mba miteny ohatra an’io ianao ry antipedophile

  Toa passif négatif rétro vieux-jeu sns ianao zany

  Nitongavan’ny fofom-POZA

 21. Tsapako ihany koa io nony farany ry baby: toa mampisaina ny vendrana sy adala isany ihany ny ato k’ity

 22. RY FILOHAMPANJAKANA an:aza modina tsy ita re fa marary anie le vahoaka malagasy e! sao dia adinonao aza fa mba hitondra fihovana anie no nametrahana anao tao e!

 23. O ry Tanora = Rabe = Bogor a, efa mihetsika ny vahoaka fa leo ny foza orana. Ary tsy ho sahinareo mihitsy ny hamerina an-dRavalomanana haingana, satria ho lany izy amin’ny fifidianana. Hifanamby ve oa ?

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *