FFKM : hanao asa fampihavanana

Manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny dia nisy ny antso ho an’ny vahoaka Malagasy nataon’ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara na FFKM. Toy izao izay antso izay.
Ny FFKM amin’ny maha fiangonana azy, taorian’ny fihainoany ireo antso sy tolo-kevitra avy amin’ny vondron-kery samihafa, dia manambara fa tonga ankehitriny ny fotoana hanatanterahana ny asa fampihavanana izay efa natao teto amin’ny firenena Malagasy.
Irinay ny fiombonan’ny rehetra amin’izany asa fampihavanana izany, indrindra ny fitondram-panjakana, ny Foloalindahy ary ny vondrona iraisam-pirenena.
Fanatanterahana ny antso sy ny irak’Andriamanitra ary fanohizan’ny FFKM ny asa fampihavanana izay efa nataony hatrizay nanoloana ny raharaha sarotra nolalovan’ny firenena sy mbola iainan’ny Malagasy ankehitriny.
Ho fitondrana am-bavaka izany asa masina izany àry dia hanatanteraka fotoam-pivavahana fampihavanana izay hotarihan’ireo Raiamandreny Filoham-piangonana ny FFKM ny Alahady 10 Jona 2012 izao amin’ny 3ora tolankandro ao amin’ny EKAR « Saint Vincent de Paul » Ambatonilita.
Noho izany dia manentana antsika kristianina sy vahoaka Malagasy tsy ankanavaka, indrindra ireo tomponandraikitra anaty sy ivelan’ny fanjakana, mba ho tonga hiombom-bavaka.
Amin’io fotoana io koa no hanambaran’ny FFKM ny sori-dalana amin’ny endrika hanatanterahana izany asa fampihavanana izany.
Koa dia entanina ny rafitra FFKM isan’ambaratonga (Faritany, Faritra…) mba hanao ny fandaminana rehetra mikasika ny fanatanterahana izany.
Ho aminareo anie ny fiadanana !
« Koa dia iraka solontenan’i Kristy izahay, ka tahaka ny hoe Andriamanitra mihitsy no mananatra anareo amin’ny alalany. Solontenan’i Kristy izahay no miangavy anareo hoe : meteza hampihavanina amin’Andriamanitra ianareo » 2Kor 5 :20) DIEM.

19 pensées sur “FFKM : hanao asa fampihavanana”

 1. Telo ary ho efa-taona izao ianareo no nivavaka ! Inona no vokany ?

  Aza asiana an’izany Fampihavanana izany, fa SAMIA MANÀJA LALÀNA DAHOLO, dia handeha sy hirindra tsara ny fiainana ê !

  Samihafa ny fampihavanana sy fifanarahana ! IZANY IHANY NO MAHATONGA AN’IZAO LOZA REHETRA IZAO !!

  FAMPIAHAVANANA FENO FIATSARAMBELATSIA, ZERO !!! I DADA AMIN’NY MAHA OLON-KENDRY AZY DIA METY HOE MADIO FO, FA IRETO MPANONGANA TSY AZO ANTENAINA !!!

  ATAO NY FIFANARAHANA DIA SAMY MANÀJA NY SONIANY, RAHA TSY IZAY HOE HANONDRANA INDRAY ITY TSY MATAHO-TODY !!

  Vavaka ho an’ny taranaka no tokony ataonareo ireo, mba tsy hijaly ry zareo noho ny adalàn’ny rehetra amin’izao fotoana izao !

  Tsy mahagaga raha mitombo isa ny mpianatry ry Marilyn !

 2. Amin’ny 7 !
  Tsy metimety amin’ise angaha ilay post ? Tena marina anie izany ê !

  Raha mbola izay vavaka eny Antsahamanitra na Ambohimanarina, na tsy haiko, dia tsy ampiova inona na inona !

  Raha tena te hanao zavatra ry zareo, dia manangana podium eo amin’ny devant-n’ny gara, ary miantso ny VAHOAKA REHETRA HIVAVAKA MBA HO TONGA SOA AMAN-TSARA NY FILOHA RAVALOMANANA, HANANTANTERAKA NY FIFANARAHANA GOAVANA TOKONY HO ATAONY MIARAKA AMIN’IREO MPANONGAM-PANJAKÀNA IREO !!!

  Tsy vazivazy anie izany resako izany ê ! Tena sérieux !! leo ny fihetsiketsehan’ireto mpitondra fivavahana ireto mihintsy aho !

  Hidirana daholo izao rehetra izao ! Tsy tadidinao sahady angaha ry zareo nilanjalanja Baiboly tao Ambohitsirohitra tamin’ny mars 2009 ?
  tsy fantatro hoe iza ireny, fa mba nisy fanakianana ve tamin’ireny fotoana ireny hoe : Olona mivavaka ianareo DIA MANOHANA MPANONGAM-PANJAKÀNA ?????

 3. Tsy afaka mandeha matory fa mbola mazàva be ny andro, toy ny andro amin’ny 3 ora sy sasany aty aminareo !
  Mbola misy manàsa koa amin’ny 9 ora, dia amin’ny 1 ora any vao ho tafody !

 4. Milay kosa fa feno ery ny program nareo @ izao andro zoma izao!

  Ny ahy rahampitso no somary be zavatra miandry: match volley (mbola milalao ê), hijery ny ankizy hanao fampisehoana.
  Efa maizina be ny aty,
  moa ny andro mangatsiaka
  ary vizan’ny asa
  fa handeha hidaboka aloha!

 5. Tafandriamandry Hoaiza a!!!manofisa tsara!!
  dia mazotoa ny ho @ rahampitso, hay sė tena mbola mitana koh!!!
  izaho efa tena mahatsiaro antitra raha oharina @ taloha,mazotoa e!!

  Hamonjy zoma mahafinaritra indray Kintana a!!mazahoa fahafinaretana ary e!! mba tsarovy bavy rehefa
  mikitonotono na voaasa hisakafo Gasy miaraka @ sakay nnnmmmmm mazotoa e!! izaho irery sisa no
  mijery ity toerana mangadiaady…….

 6. Raha mbola i Lala Rasendrahasina kosa aloha no Filohan’ny FJKM dia tsy hisy raha hanjary eo amin’izay ataon’ny FFKM e! Misongadina loatra ny fanohanana ity pasitera sadasada manantsoratra ity an’ingahy Valo. Tena nisontana tamin’i Valo tokoa mantsy ingahy Pasy fony i Valo nitondra, tena niara-nisaosy ry zareo, ary Vvla milliards be dia be no azon’ity Pastiora manala baraka ny FJKM ity. Ka hoy izahay hoe ho sarotra ny hatoky ny FFKM raha mbola eo i Sendrahasina!

 7. O ry denise foza ,ary ahoana lay katolika be molotra iny (katolika aho no miteny an)….
  ahoana ny adin’iny….
  ty mba misy hafatra omeo an’i sareraka :efa nisy teto hoe ny fanjakana nangarom-paosy ,efa nisy teto koa ny nangarom-bilany,ary izao hoe manao inona ny fanjakana hajoronareo sy voninahitsa,pety,famille ramarson…mamaky vala,mamaky trano.
  ohatrany nangina manko iny namantsika iny fa efa navita io building b io,sao ho may eo io miverina zero eo…

 8. hatr’aty io Katolika io fa amiko tehefa vandana dia Kary.
  ainy tsara ny nampiditra an’i domelina fa tsy hainy ny mamoaka azy,
  koa asa izay hidradradradrainy lava eo hoe: tokony hifona e!!tokony hifamela e!! efa tara!!aiza intsony no
  hanarenana izao fahavoaza be izao ???mamela ny helony fa tsy fantany izay hataony, izao ilay hoe: aza
  ny hataoko no atao fa izay lazaiko, izy aza tsy mahalala mifona @ fahotana mafaty vitany FANONGANAM-
  PANJAKANA????mora ve izany nefa ianao olom-boahositra????aleo tsy hitsara mba tsy ho tsaraina.

 9. Ny tenako moa dia protenstanta iringiriny tokoa, kanefa dia menatra dia menatra tokoa aho mahita ity filohan’ny fiangonanay ity. Tena nafangaron’ny pastiora Sendrahasina ny fiangonana sy ny politika. Tamin’ny andron’i Valo tokoa manko dia: ny volam-panjakana malagasy no nanavaozana ny fiangonanay manerana an’i Gasikara, ny fanomezana avy any amin’ny mpamatsy vola dia ny ONG protestanta no nitantatana azy, ny pastiora FJKM manerana an’i Gasikara aza moa dia nampivoarian’i Valo teny Iavoloha ary dia ny volam-panjakana no nanatanterahana izany. Raha tsorina ny resaka dia tena pastiora maimbo ity Sandrahasina ity. Sambatra ny Katôlika na ny Anglikana na ny Loterana fa tsy mba nisy izany firaisana tsikombakomba amin’ny mpangalatra sy mpamono olona toa an’i Valo!
  Na i Maihol aza dia mbola tsara lavitra noho ity Sendrahasina ity.

 10. Injay ilay feo !
  Iza moa ianareo no handrara ny kristianina hanarka sy hanantanteraka ny fampianaran’i KRISTY ? Hoy Izy mantsy tamin’ny mpianany :
  . »Tiavo Andriamanitra amin’ny fonareo , amin’ny sainareo ary amin’ny fanahinareo ,
  .ary tiavo ny namanareo tahaka ny tenanareo.. »
  Eo amin’ny fiainan’ny kristianina an-davan’andro ireo manaraka sy manantateraka ny fampianaran’i KRISTY (pasteurs , tily , mpiangona tsotra..na tsy mpiangona aza…):
  dia izao nandikan’ireo izany didy izany :

  . »Hanompo an ‘ANDRIAMANITRA AHO !

  . »Hiasa ho an ‘ NY TANINDRAZAKO SY NY NAMAKO AHO ! »

  Tsy mifanohitra ny FITIAVANA ,NY FZNOMPOANA AN ‘ANDRIAMANITRA SY NY FITIAVANA ARY FANOMPOANA NY NAMANA..

  Ary hoy ANDRIAMANITRA amin’ireo mpihatsaraivelan’ny tsihy sy mitady dera satria mihevitra fa hainy sy toaviny ny TENIN’ANDRIAMANITRA:

   » Raha tsy tia sy tsy manompo ny namanao izay itan’ny masonao ianao ,ahoana moa inoako fa tia sy manompo ahy ianao izay tsy mahita ahy ? »

 11. Ny fifonana sy fangatahana famelan-keloka dia asam-bavaka ataon’ny tsirairay mivantana amin’ANDRIAMANITRA !
  Ny vavaka nampianarin’ NY TOMPO dia mampianatra Antsika tsirairay ny
  fomba

 12. …tohiny
  Hialako tsiny fa tapaka ny soratra etsy ambony..

  …Ny fifonana sy ny fangatahana famelan-keoloka amin’ANDRIAMANITRA dia asam-bavaka ataon’ny tsirairay mila izany AMIN’ANDRIAMANITRA ,ary ny fomba arahina hanantaterahana izany vavaka izany dia iarahantsika mahalala fa ita ao amin’ny vavaka nampianrin’ny Tompo.
  Vavaka ataon’ny tsirairay mivantana amin’ANDRIAMANITRA IZANY !

 13. i Denise moa dia mpilalao ody iringiriny tokoa, kanefa dia menatra dia menatra tokoa izy mahita ity filohan’ny HAT ity. Tena nafangaron’ny Filohan’ny HAT ny FILALAOVANA ODY sy ny politika. Amin’izao andron’i HAT izao tokoa manko dia: ny volam-panjakana malagasy nangalarina no nanavaona ny tranomora, hopitaly mlora, tranombarotra mora, zoma mora, moramora… manerana an’i Gasikara, ny fanomezana avy any amin’ny mpamatsy vola dia ny TGV no nitantatana azy, ny mpomba an’i TGV manerana an’i Gasikara aza moa dia nampivoarian’i RADOMELINA SATAN DEVOLY teny Iavoloha ary dia ny volam-panjakana no nanatanterahana izany. Raha tsorina ny resaka dia tena SATANA DEVOLY ity ANDRINARIANA RADOMELINA ity ary miaraka sy miampy an’i DENISE MPAM’S SATANA DEVOLY. Sambatra ny PROTESTANTE, Katôlika na ny Anglikana na ny Loterana fa tsy mba nisy izany firaisana tsikombakomba amin’ny mpangalatra sy mpamono olona toa an’i ANDRINARIANA RADOMELINA SATANA DEVOLY izay miaraka amin’ny MPANOLONTSAINANY DENISE MPAM’S SATANA DEVOLY!
  Na i Maihol aza dia mbola tsara lavitra noho ity DENISE ity.

 14. Merci Ramasy an! Tena mahay mamorona kabary mihitsy Masy kely ty an! Raha nanana vola majinika aho dia notsipazako mihitsy i Masy kely! Mba omeo tehaka kosa i Masy kely rey olona a!

 15. F’angaha voadona ny ambo-pony raha DéNISE SATANA DEVOLY izay FONDATEUR ET MEMBRE ACTIF NY CLUB SATANIQUE?

 16. Tsisy mpitehaka i Masy kely reyolona a! Io fa omeko tehaka e! Dia arahiko daka kely, iny koa ny an’i Valo.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *