MAGRO BEHORIRIKA : AZA MANAIKY ATAO TSINDRIO FA LAVO ISIKA

Handresy lahatra ny any an-tanana iska hoy ny CT Hanta avy any Mahajanga androany teny amin’ny Magro Behoririka, matoa tonga eto. Handresy lahatra ihany koa fa atao eto an-tanindrazana ny fihaonana eo amin’ny filoha Ravalomanana sy ilay nasondrotry ny vintan-dratsiny dia Rajoelina. Mampalahelo hoy izy ny zavamisy eto raha ireny hita amin’ny gazety ireny, satria lasa manangana tafika ny dahalo. Namafisiny fa ny zanak’iDada no mamerina ny filaminana eto noho izany dia fenointsika ity kianja ity hanaporofointsika ireo olona any ivealny. Mitady fihavanana isika hoy izy ka any amin’Andriamanitra no misy izany. Koa noho izany dia tsofintsika rano ny FFKM handamina ny raharaha. Ny CST Me Rakoto dia nanambara fa am-pinoana no ilazana fa akaiky ny farany.. Mankasitraka ny ezaka efa vita hatramin’izay ary ny mbola atao hoy izy. Ny zavatra andrasantsika dia ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana sy ny filaminana, noho izany dia hangatahantsika ny hanaovana ny fihaonana eto Antananarivo mba ho hitany besinimaro.Ny olana amintsika Malagasy hoy ny CT Hilarion dia rehefa mahazo fahefana dia manimba fananana. Ny orinasa TIKO hoy izy dia mila azy avokoa ny olona rehefa manao zavatra. Saropiaro amin’izany izahay fa aza kitikitihana io fa hitanay ny tranonareo. Ny zavatra misy eto hoy Hilarion dia tsy mbola ara-dalàna satria ny ministry ny raharahambahiny, Pety, Voninahitsa mbola tsy nahazo aminstia. Ny fananan’ ny filoha Ravalomanana dia hasasarany io kanefa ny sasany misy malailay fonosana. Nambarany ihany koa fa tsy sahy nitokona tahaka an’io ny sendika tamin’ny andron’ny filoha Ravalomanana satria izy efa niteny fa ny vola misy fa ny hampiasana azy no tsy misy. Mbola afaka nanao zoma mahafinaritra izy ireo, ary nigalabolana ihany koa. Mikasika ny fandriampahalemana dia nilaza Hilarion fa anisan’ny nalahelo ny tenany naheno ny zavamisy tany Amboasary Atsimo. Tokony ireo manipy lakrimozena amin’ny vahoaka etsy Ambohijatovo ny tratran’ireny. Nanafatra ireo miaramila any Antsirabe ny tenany. Ampisao any ny grenadinareo hoy izy fa tsy miambina ny fananan’iDada. Tsy maintsy mivoaka alohan’ny 26 Jona ny datin’ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana eto. Ny CST Henri Randrianjatovo dia nisaotra ny vahoaka teny amin’ny Magro noho ny tsipaipaika natao androany ho fanohanana ny vahoaka any Antsirabe. Efa an-dohalika ny ranombary hoy izy fa tsy atahorana. Efa vonona tanteraka ny vahoaka satria efa ao ny kitay sy ny tapa-boroana. Ny tena loza hoy Henri dia ny sefo de region rehefa tsy nahavita ny Hussier sandoka no omeny Hajo baiko ny amin’ny tsy maintsy hanatanteraha ny hidirana ao amin’ny TIKO. Namafisiny fa ny antsika dia tondrozotra ihany. Tsy adala akory ireo fikambanana iraisam-pirenena. Aza manaiky atao tsindrio fa lavo isika hoy izy fa miaraka miredona amin’ny hetsika.

27 réflexions sur « MAGRO BEHORIRIKA : AZA MANAIKY ATAO TSINDRIO FA LAVO ISIKA »

 1. Ny Zanak’i dada dia sady tsy resy no tsy lavo…. Fa somary tsy mihetsika afatsy Antsirabe. Ny tolona tsy vitan’ny fivavahana fa mila manery ny foza hirodana isika.

 2. tena marina io LAZALAZAO.Tsy lavo, tsy resy fa tokony ho mba hianatra ho mafy loha.
  Inona moa no zavatra IRAY nangatahana teo ? IRAY dia IRAY ihany, dia ny fodian’i Ra8.
  Ka Aoka tsy hisy hiala amin’io. Raha vao mifoha ny maraina, mandrampody ny masoandro dia samia mamerina io lesona io fa izay no hahenona ka hanatanterahana azy.
  Ra8 ihany, Ra8 hatrany, Ra8 an-tanindrazana, na hiteny mora, na hikiaka, na hibitsibitsika dia io IRERY no tanjona.
  Tsy mila misary adala amin’ny hafa fa isika samy vahoaka ihany no mandidy sy maniry .
  Ataovy ho re poko ho re tany fa aza miovaova formule fa mandreraka. Lasa minaonaona ohatra ny sinoa very entana fotsiny efa ho 3 taona mahery izao.

 3. y fitiavana iteny dia miteraka atsanga tsy aan’orana , manosika hamorona
  tsaho na rediredy .Anisan’izay ny famadibadiana ny tenin’ny sasany , ny manodikodina ny seho-javatra ary ny fomba fanaon’ny sasany dia manova ny zavatra lazainy refhefa miova tranokala izy.:mihevitra izy ireny fa ianao mpamaky dia tsy miova mamaky tsikera faha..
  Amin’ny fotoan-sarotra toa izao ,ny fikambanana toa ny ankolafy RAVALOMANANA MARC dia manana tombotsoa hanova ny fomba entiny mampiseho ny filamatry ny ankolafy !
  Ny Filoha RAVALOMANANA MARC atrizaono manome ny  » tempo ,na ny la (note de musique )..
  Misy foana anefa ny besaina ka mandika vilana (interprète autrement).

  Fa ahoana moa hanekena ny dika vilana , ny fitsontsonan’ireo mpitaty ra-keny ,izay mieboebo sy mihambo fa mahafantatra izao sy izao…
  Aoka Isika ho mailo ary hahatadidy ny feo-kira marina
  mahazatra Antsika !

 4. Ilay izy angaha hira raha tsy TSIANJERY Radoko a!!!
  Indraindray tokoa aho mahita olona eto fa any @ tranon-kala
  hafa any izy hafa ny zavatra lazainy , efa elaela io no hitako fa tsy haiko raha mbola mitohy.

 5. Ireto woa mandrevirevy zavatra tsy hisy intsony. Ry Rana sy ry Dr fopla moa de eee! rediredy sisa no betsaka. Raosy izany raha hiverina eo @ sezany no mbola kendreny, de nofinofy izany. Seza any Tsiafaha angaha. Miandry azy ny miaramila, miandry azy ny havan’ireny maty novonoiny ireny. Stratégie ange ireny naneken’i Zandry hihaona aminy io e! tsy possible aloha, ny hanaovana izany any Tana, na any Dago, fa efa any Swaziland na any Tanzanie no efa tapaka. Mazava koa fa aza mody fanina ry Zanakosy, fa hoy Zandry hoe, ny momba ny affaire judiciaire n-dRaosy, defa clos iny, raha hazavaina tsotsotra, de miandry azy ny didim-pitsarana sy ny fanagadrana, AND 45 FDR, na de avelan’ny AND 20 hody aza Raosy, fa raha hanao negôsy woe, foano Mr Le Président Rajoelina ny didim-pitsarana, sy fanenjehan’ny lalàna ahy noho ny vonon’olona nataoko, de aza mandrevirevy, Raosy sy ny Zanany, fa io ny resaka efa vita tany Angola, zay tsy hidiran’ny SADEC na oviana na oviana ny raharaham-pitsaran’ny firenena mpikambana ao, fa aza Andriamanitra sy fivavahana lava io Racosta no atao fitaovana, fa matoa mahasahy manome baiko hitifitra ny mpiray tanindrazana aminy, de zanaky ny devoly sy ny menarana, ary ho ratsy fiafara foana toaa an’i Hitler, Kaddafhi, Ben Laden, Ben Ali …sns nanao crimes contre l’humanité teto an-tany, de ho avy koa ny anjaran’i Raosy sy Assad any Syrie ato ho ato. Aleo ane hitetateta hody eo. Raha tena mafy be tsy tonga de niverina, fa mody manao cinéma fotsiny eny ambony avion, tsy nitsoaka nadositra raha mafy be, fa jereo ny anay io, mafy be, mbola eo foana. Inona moa no tsy nataon-dRaosy, devoly ratsy saina. Crimes, terrorisme, attentat, fa nandamoaka avokoa. Aleonay mahantra, manavo-tena, mampiasa zay ananana, toy izay hampibaby trosa ny taranaka fara mandimby, hangata-dava. Fa ny vena ihany no tsy mahita hapoaka sy tsy mahay n’inona2 nandritra izay 3 taona izay. De veloma lava Raosy mpamono olona sy mpangalatra a! mola aiza ny hahazo e! mbola hilentika bebe kokoa. Inona zao no vitan’ny Tojo zanany, toa mitapim-bava tanteraka. Bye: bye ry kely sandry a! Zandry kely iny tsy teo @ pouvoir aza, nampinana an-dRaosybe, maika fa izy eo? tena Raosy ireny no vola sy vavany fotsiny, fa tena kely say tsy ampy solaitra ka handihizanay fotsiny e! ny zazasariny rehetra manao ihany eto sy ao @ Magrorobaka ao fa eee! sagnagna mianakavy foana!

 6. AIZA NO TOKONY HANAOVAN’NY MALAGASY FIHAONANA ? TSY MAINTSY AN-TANINDRAZANA IHANY FA RAHA MISY OLONA MANDA AN’IZANY DIA MATAHOTRA INONA RE E ! ! !

  NY FILOHA EFATRA NO TOKONY HIHAONA FA TSY IZY ROALAHY IREO, RAHA ARAKA NY ERITRERITRO – RAJOELINA ANIE TSY VOAFIDIM-BAHOAKA FA MBA NATAO EO IHANY SATRIA MILA FIHAVANANA NY MALAGASY KA IZAY ILAY HOE : FAMPIHAVANANA ARAKA NY SORATRA MASINA HO AN’IREO KRISTIANINA.

 7. ny heritreritrin’ny tsirairay dia samy hafa daholo. Mivilana hatrany ny hevitra haroso hialana amin’ny fitondrana jiolahy.
  Tokana ny tanjona : miverina an-tanindrazana i Ra8 ary ny vahoaka malagasy no manana ny maso mandidy.
  Noho izany dia tsy misy miraharaha izay hevitra famahana kirizy raha tsy tonga eto an-toerana i Ra8. Na iza hiaona na iza tsy misy dikany izany, tsy ahoana.
  Mody Ra8 ary 26 jona raha ela indrindra.
  Izay ihany no hangatahana fa rehefa tonga izy mifanaraka ny samy malagasy ary ny maro an’isa no manana ny rariny.
  tanjona iray ihany izany, vahaoloana maro haroso eto sy eroa hisafidianana hahatratrarana ny tanjona tokana.

 8. Elas a. Tsy nisy nandroaka an de8 ange teto e, fa izy no nanao tari-dositra satria nanao crime e. namono olona sy nangalatra tam Malagasy. Fa raha mazoto manati-bary eny Tsiafahy ianao dia asaivo mody izy, raha tsy ho matin’ny vahoaka eny Ivato.

 9. aza mirediredy ry tANORA a ! mandehana manita-tsaina any ampianarana aloha fa mbola fohy dia fohy ilay hazavana enti-mandroso.
  Ra8 dia malagasy tena malagasy, ilay malagasy miasa, mamokatra, mandeha amin’ny rariny, eto an-tanindrazana no fonenany ary izahay vahoaka manan-tsaina nahavita fianarana ka miasa fa tsy mangalatra dia vonona hoiaro azy.
  Raha te hiaraka aminay TANORA dia tohizo kely aloha ny kolokolo-tsaina vao mifankahazo ny resaka.

 10. Mirediredy ilay tanora,mandehana mileleka Foza ,lelafo madio ny fivoahan´i joelina dia lelafo hatr@ i mialy rajoelina fa ahahazo volabe sy harena ary Voninahitra amin´ny foza ianao.

 11. Mahagaga ihany isika raha dinihina sy heverina hoe olona mahay manoratra no miserasera eto dia tokony hoe , olona misy saina izay , ary indrindra olona mahataka-davitra , nefa rehefa tena dinihina dia kay misy olona tsy manampanahy eto fa dia faly manasoketa olona fotsiny. Misy tonga dia manome tsiny an-dRavalomanana hoe tsy norohana izy fa izy no te-handeha , dia tena izay ve no marina ,izaho mahalala ianao koa tsy atoro fa mahalala tsara , maninona izy no lasa tany Afrika atsimo, anontanio ny Miaramila fa aza mody fanina eo e! samy mahalala fa ny miaramila sy Rajoelina no nanongana an-dRavalomanana,nisy porofo ve manamarina fa namono olona Ravalomanana sa fitsarana tsy izy no entina hilazana fa namono olona izy, dia hoy aho hoe raha samy hanao toy izany isika mianakavy samy hanenjika amin’ny zavatra tsy marina fa noho ny fialonana sy fitiavan-tena dia hanao ahoana i Madagasikara sa araka ny filazanareo dia tsy maninona raha mahantra eto fa tsy boka trosa ,matoa isika boka trosa ankehitriny dia nohon’ny nataon-dRajoelina sy miaramila satria ny fitondrana nifanaraka tamin’ny firenena nampîtrosa dia naongana ka izay ilay atao hoe Rajoelina tsy manana vision fa te ho filo fotsiny, ka tsy aroso izay vaha olana hanefana ny trosa fa eto ny vahoaka no avela ho faty eto, sa izay no tena fanirian’ny FAT, vahoaka mahantra amin’izay azo andevozina.

 12. Elas manantsaina, famonoan’olona mahatsiravina no nataon’ny de8 teto ary malagasy nitovy taminy, tsy mila fitsarana akory izany ry vonyfanja a, raha mba olona akaiky anao angamba no novonoin’iny rangahy iny dia tsy ho fanatika toy izao ianao.
  ny fibodoana fananan’olona eran’ny faritra tsy tenenina intsony.
  Tsy manaratsy io andriamanitrareo io za fa miteny ny zavamarina fotsiny.

 13. Manahoana daholo ny havako rehetra eeee!!!

  Kay ve itony rabe sy ry tanora itony mbola eto foana midilotra kapilan’ny dj efa lany feo e!

  Inona foana ary no mbola hisisifanareo eto amin’ny Mydago eto!??

  Sa…? Tsy azo antoka ny tantan’ny foza??

  Efa manahy ny fianjerana?

  Tsy maintsy ho tonga izany na tinareo na tsy tinareo e!!!

  Azoko an-tsaina tsara ny tsy maha-tafandrimandry anareo!! « Atao ahoana fa ny ratsy atao hono loza mihantona! »

  Kibokiboin’ny nataonareo ianareo ka tsy hafa-mangina!

  Ndao ty izy ary… Mazotoa mvovo ihany ary! He! he! he!

 14. Tena lasa lavitra mihitsy ny fiainan-devoly ataon-dRavalomanana ry zareo: ampiasainy daholo ny stratégies rehetra hanakorontanana ny fitondran’ilay boay kely mamihoditra ho an’ny malagasy. Raha ny marina manko dia io Valo io no ambadiky ny zava-mitranga rehetra izay manakorontanana ny fiainam-bahoaka: ny grevy samihafa, ny attentats tetsy sy teroa, ny fanamboarana baomba artizanaly, ny fakana mpimasy hamono an’i Andry kely, ny fanomezana dôlara be dia be ho an’ny Sadc sy Louis Michel, ny fananganana ny Club satanique, ary ankehitriny dia ny fananganana DAHALO MITAM-PIADIANA. Ireto dahalo ireto moa dia tena manana fitaovana tena harifomba tokoa, nefa moa voaporofo ankehitriny fa i Valo no mpamatsy azy ireo. Tena DEVOLY mihitsy ity Valo ity lehiretsy.

 15. Maka fotoana kely mihiditra eto, hanampy an’i neninoro sy Vonifanja, ary i elas, fa toa ny foza sisa no mirediredy ato !

  Alohan’ny androsoako an’izay tena tiako ambara, dia tsara angamba aloha ny manafatra an’ny MyDago hoe, dia mba tazomy dien’izao ny mailaka an’itony foza itony, fa ry zareo no tena azo lazaina fa tena miantsy ady , ary mihevitr’azireo tsy ho azon’ny aloka mihintsy ! Mbola hisy indray andro any raha sanatria ka ady an-trano no hiafaran’io raharaha io, OLONA HO TOMPON’ANDRAIKITRA !

  Ho mpiray tsikombakomba ianareo rahatoa ka afaka manohy ny ataony tahak’izao foana ireto foza ireto !
  Raha « TROLL » no tianareo atao ry MyDago, dia amiko diso be ianareo ! Afaka nanoratra mivantana aminareo ny tenako, fa tsara mba ho hitan’ny rehetra ihany izay mba hafatra tian’ny mpiaro ny ara-dalàna ampitaina aminareo. Miala tsiny fa tsy dia hoe fanenjehana, ka kosa teny fampieritreretana !

  Valim-panontanian’ireto foza. Maninona ny Filoha Ravalomanana no nametraka ny fahefàna teo am-pelatanan’ny miaramila ? Tsotra ny valiny : TSY TIA RÀ MANDRIAKA IZY, ARY TSY TIANY HIADY AN-TRANO NY MALAGASY !
  Izany no tena atao hoe FITIAVAN-TANINDRAZANA, FA TSY FANKÀNA ANKERINY NY FITONDRÀNA TOA NY NATAON’ITY TSY MISY ATI-DOHA, ENTIN’NY OLONA AMIN’NY SANGANY IZAY LAVA DIA LAVA, KA ADERADERA TOY NY TSY FAHAIZANA IHANY KOA !

  Ataovy ao an-tsaina tsara ry foza isany, fa tsy hisy raharaha ho vanina eo raha tsy tafaverina eo ny Filoha, ary aza manantena fa hitarazoka foana eo io raharaha io satria ianareo manantena mafy ny HANGALATRA SY NY HAMENO PAOSY !

  TSY HO TANTINAREO NY RÈGLEMENTS DE COMPTE, ARY NY FILOHA TSY HIDITRA AN-TSEHATRA INTSONY AMIN’IZAY FOTOANA IZAY !

  Rehefa ny karana sy ny frantsay no misahana secteurs économiques zato sy manandevo mpiray tanindrazana, tsy misy quoi, fa rehefa gasy no manao zavatra kely SY MAMELONA NY MALAGASY MITOVY AZY, dia tonga dia hoe hadaboy amin’ny tany !

  Ho hitan’ny olona foana ny misy anareo, fa aza taitra, TOHIZO IHANY NY FIANTSIANA !

  Efa eto ihany aho, dia mba tiako ihany koa ny mpiaro ny ara-dalàna, mba hieritreritra amin’ity fanambaràna nataon’i Guy Maxime Ralaiseheno ity, izay hitako tao anatin’ny gazety iray.
  Nilaza ranamana momban’ilay fihaonana izay tokony ataon’ny Filoha sy ilay mpanongam-panjakàna, izay efa noeken’ity farany hoe : »Raha mivadika amin’izany izy, tsy maintsy hiroso amin’ny fanonganana azy amin’izay izahay » !

  Manàla an’io domelina eo amin’io fitondràna nangalariny io ve, dia azo lazaina fa hoe FANONGANAM-PANJAKÀNA ??? DISO BE !!

  Nanongam-panjakàna ve ny frantsay, rahatoa ka nanaisotra an’i Pétain teo amin’ny fitondràna satria niara nitsikombakomba tamin’i Hitler, namadika ny tanindrazany ?

  Voambolana tahak’izany no anisan’ny mahatonga ny vahoaka tsy hahita an’izay marina tokony ho arahana !
  Adidy masina, ary tokony tanterahina ny manàla sy manasazy an’ireo ! Rehefa tsy hanao an’izany, dia tsy tokony hisy hilàza ny tenany hoe MPANDÀLA NY ARA-DALÀNA INTSONY, fa dia avelao ho bordelina ao ny fiainan’ny malagasy !

  Vaovao farany : Lasa naka toro-hevitra sy niera, nijery an’i Ban Ki Moon sy Obama i Chissano, alohan’ny handraisan’ny SADC fanampahin-kevitra !
  Na rava ny tondro-zotra (izay efa fantatry ry zareo fa tsy narahin’ny sasany), na tsy maintsy tanterahina ARAK’IZAY TOKONY HO IZY !
  Alohan’izany anefa dia TSY MAINTSY MIVERINA ETO AN-TANINDRAZANA NY FILOHA !

 16. Miombon-kevitra aminao amin’ireo voalazanao eo ambony ny tenako ry Kintana.Raha miaro ny ara-dalàna ianareo ao @ Mydago dia hialao aloha ny olona mpiantsy ady ary tohano ny mpiaro ny ara-dalàna.
  Marina daholo ireo volazanao ireo ry Kintana ary i Chissano sy Fransman dia maniry ny hisian’ny fihaonana ao Tanà izay mitovy amin’ny eritreritro.Raha mbola tsy misy andro notinapaka hatramin’izao amin’io fihaonana io dia satria koa ankoatran’ny opposition ao Afika atsimo izay manenjika an’IDada dia nandefasan’ny HAT tatitra fôsika koa ny amnesty international momba ny raharaha 7 febroary 2009 indrindra satria ny 26 janoary izay nahitana olona may dia modiana fanina.Ka alefaso ary ny fanadihadiana ôfisialy fa hariva ny andro.Asivo étude balistique mihintsy e! F’aza atao antsokotsoko.Ny marina ihany no ady eo.
  Eto koa ny tenanay dia manasa an’i Andiamatoa Solofo Randianja sy ny namany any States hanazava an’i Amnesty Intenational ny tena tantara ny malagasy mba tsy hisian’ny dika vilana izay napetrakan’ny tsotsoka fa mba ny mangarahara no tazonina.Izahay dia mijoro lalandava amin’ny fahamarinana ary tsy hanaiky tsindrio fa lavo.

 17. Ary mazato mamerina ny tsiajerim-poza indray ireto foza ratsy vintana ato ireto an! tanora vongany sy be vôpl à tsy manana afa-tsy tsianjerim-poza ve?

 18. Izaho koa dia miombon-kevitra aminao ry Raozy sady efa nisy io taloha tany fa
  nolavin’i dada fa hoe  » rehefa tsy izahay 4 dia tsy hanaiky  » koa maninona indray no izao manjary mety???
  mifono zavatra hafahafa io fihaonana 2 io,dia hitanareo tsara angamba ilay fihaonan’i domelina t@ Onitiana fa dia tsy nisy
  valiny ny fanontaniana rehetra fa arirarirany @ LAINGA TSARA LAHATRA dia mody adala dia mody ahodina , dia tsy ho
  vita io resaka io fa avy eo HIANDRY INONA INDRAY ?izao efa MISASAKA ny volana mbola tsy hita hoe AIZA?? AHOANA???
  Tsy mino aho fa haka hevitra izany i Chissano fa misy TETIKA MAIZINA ao, ary maninona no izao vao ataony izany? amiko dia
  nirahan’i TSOTSOKA HANABOROSY ny FM i Chissano hankasitraka na handaha azy 2 ohatry ny hoe SAMY DISO IREO KA
  izay angamba no mety ho vahaolana.Tokony ho MAILO FOANA OAH!!!efa faniliana an’ireo sisa vahaolana fa io TAHOTRA e!!!
  Frantsay koa mbola mitady hirika haniliana an’i dada e!!!namono biby tsy nahafaty ka matahotra ny hifoteran’ny RAMBONY.

 19. Ho avy ity ny 26 juin. Milaza ny FAt fa fitiavan-tanindrazana ny managan-tsaina ka manao dokam-barotra @ izany izy.Fa mba nataony ahoana ilay tanindranzana ? ary ilay saina teny @ Razily Drapeau, ireo saina nohitsakitsahina t@ fandravana ny hetsiky ny legaliste, ary ilay saina mivady etsy Anosy ? izany ve ilay fitivan-tanindrazana…? Ho fanehoana ny tsy fankasitrahana ny FAT dia tsy managan-tsaina isika. Ho afaka baraka eo ny FAT ary ho hitan’izao tontolo izao fa tsy eken’by vapoaka.

 20. Mba ho tonga saina (tsy drapeau) amin’izany ve anefa ireto mpiray tanindrzana amin-tsika, satria efa nampanantenaina fahazahoan-mijery lalao baolina kitra miisa 24 ?
  Fitiavan-tanindrazana marina ve, dia efa manakaiky ny 26 juin vao mody mandefa miaramila hisambotra dahalo ?

  Marihina eto, fa ireo andihan’na dahalo ireo dia efa ho roa taona sy tapany izao no nanao izay tiany atao tany amin’iny faritra atsimo andrefana iny !
  Tsy ho tanisaina etoana ny isan’ny maty sy very fanànana !

  LAZALAZAO, saina « nivadika » angamba fa tsy « mivady » ! MDR !!!! Tsetsatsetsa tsy haritra !!

  ranavalona, ny nandehanan’i Chissano any zamerika dia izao :

  Teren’ny CI haka fanapahan-kevitra haingana ny SADC satria efa sorena (tsy hilaza aho hoe tezitra) ny rehetra, indrindra fa ny UE ! I Sarkozy moa efa voadaka, ary i Hollande tsy hidi-kizo amin’io raharaha io, satria fantany ny zavatra nitranga sy marina ! Ny fomba hitazomany an’i Madagasikara hiaraka sy ho mpikambana ao anatin’ny francophonie tsy HITOVY AMIN’NY FOMBAN’I SARKO !

  Lasa nanantonana an-dry zareo ao amin’ny ONU i lery, hanontany marina hoe inona no zavatra nampanantenain’i domelina an’i Ban Ki Moon (hisy fifanarahana ho atao miaraka amin’ny movansa Ravalomanana), sy ny zavatra nolazain’io farany io tamin’ilay mpanongana ?
  Hanantona an’i Obama koa izy, satria mila ny hevitrin’ny amerikana amin’izay fanampahan-kevitra tian’ny SADC ho raisina ! Tsapan’ny SADC mantsy fa efa leo tanteraka sy mijaly ny vahoaka fa tsy afa-manaotra, noho ireo miaramila jiolahy ireo !

  Mody tsy miteny ny amerikana fa fantany tsara fa tsy nanao ny asany araky ny izy iretsy mpanelanelana, ary ny menasofina no nitondra ny baolina atramin’izay. Dia ho hitan-tsika eo izay ho fandehany, fa tsy maintsy hisy vaovao ato ho ato !

 21. aoka izay ny fampanatenana paokaty, aoka izay ny lahatsoratra lava be mihodinkodina, aoka izay ny fanolorana hevitra mampivaralila, tsotra ny fangatahana : miverina eto madagasikara i Ra8 satria malagasy rà madio tsy misy pentina.
  Izay tsy faly mivokona.
  ahoana ny hevitra hanatanterahana an’io ?

 22. Ny hevitro ry Elas dia hanaovana lobbying ny CI/ UE-ACP amin’ny hoe:tokony any Tanà no atao ny fihaonana ary miaraka mody amin’i Dada ny solontenan’ny UE, ny solontenan’ny UA ary ny solontenan’ny CSP.Izany hoe miray fiaramanidina mihintsy rehefa mody i Dada.

  Ny miaramila legalista dia tokony hanao izay hahazoana ny toby misy ny fidiana rehetra satria be no vitsy izy ireo. Ny miaramila sisa no herin’io fa ny tsotsoka efa tsy ao intsony.

 23. I Valo ndray aloha dia tsy ho tafaverina eto Gasikara na handeha mbanin’ny lohany aza e! Tsy hisy hanaiky ny fiverenan’ny olana mpamono olona toy ireny eo! Dradradradrao izay tianareo zanak’i dada ho lazaina eto fa dia tsy hisy vokany izany na kely aza satria tena tsy misokatra ho an’i Valo intsony i Gasikara. Feno rà loatra manko ny tanan-dRavalo! Atsofoy tsara ao an-dohanareo forongon’i Valo izany.

 24. -Neninoro,Olondehibe ianao, fa tsy tsara ny manompo olona mpamono olona fa tena fahotana mahafaty ho anao izany.
  -Ranaval, Aty a Faradofay za io, Aza miampanga lainga fa milamina tsara ny aty, ny olona efa monomana fety sy manangatsaina daolo, ny tsaho miely aty dia ho dahalondra8 ireo izay efa lasa nitsoaka any.
  -KM a, lavitra loatra ny dago angamba ianao ka sarotra mahazo zavtra, fa nomen’i de8 ny miaramila ny fahefana satria ny miaramila gasy dia tsy te handray bako famonoan’olona intsony avy am de8, misy porofo io sady misy repportage ny TV+ mihintsy ry KM fa aza fahanana lainga ireo namanao ireo.

 25. Fanga KM marary be anareo le fanoheranay eto no ny adiresy e-mail nay no tehirizinareo tsara hanaovana valifaty any aoriana. Zay rise matoa miditra eto, de mahasahy ary ampy anareo sy ny volaben-drainareo tsara a. Na ho eo na tsy ho eo Rajoelina, i BE? il est tjrs près. Ny mission nay fotsiny, de ny hamono politika an’ilay olona MPAMONO OLONA, izay nareo mahalala, zahay tsy atoro, ary ny tsy hiverenany eo mandrakizay. Ity koa misy zavatra iray lehibe, mbola sahiko ny hilaza, fa noho ny fitiavan-tanindrazany de vitan’i Andry ny manapa-kevitra fa tsy hilatsaka ho fidiana. Ary trangan-javatra iray possible io, mazava ho azy koa @izay fa Raosy de tsy mahazo milatsaka, miampy ny fanohizany ny gadra any an-tanin’olona( exilé) io no tiako ho lazaina, ary raha manao mokondoha mody moa, de miandry Tsiafaha. De an’iza ny aretim-po @izay, tsy an-dRaosy sy ny taranany ve? Rajoelina en plus, mbola hitantana ny fifidianana hatramin’ny farany. Mazava be fa tsy maintsy ho lany eo ny olona tohanany.

  Demokrasia io ry KM a! mamango olona nareo mahazaka ny olona, refa vangoina, toa manao menace sy manao ranomaso @ mydago? de isaoranay hatrany ny redac mydago e!
  Aza malaky manenjika sy manome tsiny olona woa, fa ny tsy fahaizana no betsaka, na organisation io na stratégie, jereo moa itony ny volan-dRaosy, lany afafy katrana fotsiny hanaovana fanakorontanana sy asan-dahalo. De aza maika re ry zanakosy, fa mahazo valiny foana zay sain-dratsy tiana atao a! TSILE!!!! telo taona sy tapany izay, ho tonga ny fara andron’ny Zandrinay, aiza ihany izy ty e! satria SAGNAGNA RAITRANO, KA TSY ANY @ LOHANY NO MISY NY ATEDOHANY FA ANY @ V… De lany andro mampandry adrisa sy valala an-danitra lava eo, ka woe, iny manidina iny, asiako sira iny.

 26. Ô ry Tanora a!

  Tsy misy hivarotanareo saka be loha eto a!

  Maharaka ny fandehan-javatra rehetra nanomboka hatrany amin’ny 2008 ny aty!!

  Misy andinin-teny ao amin’ny Soratra Masina (Miala tsiny amin’izay tsy tia resaka fivavahana aloha) manao hoe:

   » FA FANTATRO IZAY INOAKO  »

  Antenaiko angamba fa mety ho fantatrao na dia tanora aza ianao

  Ny fahafantarako Izay, « ILAY » inoako, tsy mba maniraka na mampianatra ahy hiteniteny foana na hanaonao foana!!

  Ny tsy azoko aminareo ireo anie dia izao e:

  Efa norobainareo ny fitondrana tamin’ny fomba tena mamoehetra tanteraka, tsy nampanonona anreo ny famonoan’olona tsy ny fahaverezan’asa, tsy mapiontsi-bolomaso anareo ny fahorian’ny vahoaka ankehitriny!

  Koa inona ary no mbola hidradradradrànareo foana eto!!???

  Izay anie no ilazako etsy ambony hoe: Tsy tafandry mandry ianareo, enjehin’ny heritreritrareo ianareo! Aiza re izany e!

  Averiko indray

  Hoy ny fahendrena malagasy: » NY SOA ATAO LEVENAM-BOLA, FA NY RATSY ATAO LOZA MIANTONA »

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *