MAGRO BEHORIRIKA : NANAO ANTSO HO AN’NY SADC

Antso avo no ataonay amin’ny Sadc sy ny Troika hoy ny CT Leriva Manahirana teny amin’ny Magro Behoririka androany. Ny probleme misy hoy izy dia an’ny samy Malagasy noho izany dia efa hitanareo fa ny vahaolana nataonareo tany ivelany dia tsy nahomby. Raha tianareo ahomby ny fihaonana eo amin’ny Filoha Ravalomanana sy Rajoelina, hoy izy dia tsy maintsy atao eto Antananarivo ny fihaonana. Raha miala amin’izany ianareo dia manampoiza fa tsy ahomby ny dinika, fa raha eto dia ahomby ary tsy mahamafy loha an-dRajoelina. Be dia be ianareo any amin’ny Ambasadaoro hoy Leriva no mandresy lahatra ny Filoha Ravalomanana tsy hilatsaka. Eto izahay hoy ity mpanao politika ity dia miteny fa tsy ny Filoha Ravalomanana no te hilatsaka fa izahay no mandatsaka azy. Noho izany raha ianareo fikambanana iraisam-pirenena no misakana dia ho hitanareo ny vahoaka. Izahay eto sy ny any amin’ny faritra hoy Leriva dia tsy manaiky raha tsy milatsaka hofidiana ny Filoha Ravalomanana. Izay misakana izany dia mamaky ady amin’ny vahoaka. Nanafatra ny zanak’iDada ihany koa ny tenany. Mila tonga maro eto amin’ny kianja isika hoy izy satria ny olona mihetsiketsika fa isika sao saronan’ny bodofotsy. Ny CT Ravelonanosy Mamitiana dia nanambara fa rehefa nifampiresaka tamin’ny vahoaka tany Maevatanana ny tenako dia hoy izy ireo hoe ireo olona any amin’ny faritra sy ambanivohitra rehetra any dia tonga saina fa tsy raharahan’ny samy Antananarivo intsony izy ity. Ny antony hoy Mamitiana dia efa miatraika isam-baravarana ny krizy. Ny hafatra avy amin’ny vahoaka any hoy izy dia hoe raha misy ny hetsika ilana anay dia vonona izahay fa ampitao ny hafatra. Mikasika ny fihaonana dia nambarany fa nahoana Rajoelina no matahotra ny fihaonana, ary nahoana Pierrot no lasa mpitondra teny. Na mbola tsy tonga eto aza iDada hoy izy dia ny zanak’iDada no atahorany. Tahoatra ihany koa ny Filoha Ravalomanana, no hanaovana azy any an-tanin’olon-kafa. Raha tena lehilahy Rajoelina hoy izy dia ataovy rahampitso ny fihaonana fa vonona izahay. Mampandre anareo izahay hoy Mamitiana fa hanomboka hamono afo ianareo. Mipoaka ny mpampianatra, ny mpiasam-panjakana sns Ho an’ny mpiasam-panjakana dia aoka ianareo handray andraikitra ary ny hamaha ity krizy ity no hanapahanareo hevitra mandritra ny fihaonam-be ataonareo.Mikasika ny resaka mandeha ankehitriny fa mitoka monina ny zanak’iDada dia nanamafy Mamitiana fa rehefa politika tsy mamerina an’iDada dia tsy manao izahay, sao manararaotra ny fahamaroan’i zanak’iDada ianareo.

20 pensées sur “MAGRO BEHORIRIKA : NANAO ANTSO HO AN’NY SADC”

 1. Tsy misy hiadian-kevitra izany fa raha tsy milatsaka ho fidiana i dada dia tsy hisy fifidianana izany eto na ho folo taona aza

 2. Tena maro tokoa ireo zanak’i dada ry Mamitiana fa na magro kely dia kely io ary dia feno hipoka foana, jereo ireto olona ao ange, olona efa antitra reraky ny taona daholo.ireto izy voafitaka no mampalahelo, ary tsy matahotra an »Andriamanitra mihintsy le de8, fa ireo olona osa ireo no hatao fitaovana handiovana ny tanana mihoson-dra.

 3. Izao fihaonan’ny boto sy adala rehetra izao ao ami’ny toerana tery kely tsy misy dikany ao amin’ny Magro koa ve dia mba hisy akony amin’ny Sadc. Tena maivan-doha mihitsy ireto zanak’i Valo ireto. Na hividiananareo ny Sono tena lafo indrindra aza, ka hitatatata amin’izato feo efa farina, dia tsy misy valeur eo anatrehan’ny Sadc izay feon’olombitsy kely ao anaty tamboho rava io. Ny Sadc izany dia resaka serieux izany, resaka diplomatika avo lenta izany, resaka relation internationale izany,fa tsy resaka olona vendrana sy nandra mivazavaza sy mitangorongorona ao ami’ny Magro.

 4. Masiso foza be ato zany an! tanora vongany sy denise mpivaro-pika ndray no tonga alou ato … mandray ohatrinona t@ bois de rose ary reo lé!

 5. verbeck na securite aza ise dia valiako ihany satria izahay tsy mpanambany olona hoatr’i ry de8. raha resaka BDR izany dia anontanio ny mpiasam-panjakana fa mety mba namenoana ny karamany angamba izany fa tsy dia lasa any ampaosin’ny mpitondra loatra.
  fa i Tojo no anontanio ry Verbeck fa izy no tena nandritra ny Bdr teto, ary mba nisy vola nipitika tam zanak’i dada ve izany halatra bois de rose nataon’i Tojo kely izany.

 6. Aza atao mampasiso antsika ze foza manao litania ny diska efa loaka eo ry verbeek a! sady tsy maro zany reo fa fozatay iray ihany no mivaova loko otra ny tanalahy eo, na ny phrase na fomba firesany dia iray ihany, te hilaza hoe maro zahay eto, non, aza manaika fitahana,

 7. Tena marina ny an-drangahy Rakoto a! vitsy kely zahay eto, fa mahay mampisaoty sy mampiakatra tosi-drà an-dRaosy rainy aloha voalohany indrindra, ary avy eo ny Zanakosy rehetra. Fahaizana samy nosoran-dreniny menaka Rakoto, fa avoahay ny anareo a! manompaompa , sy mpiteny ratsy frivany be otranareo io ve mba misy fahaizana e! raha tena nisy fahaizana na de iray fotsiny aza taminareo, tsy ho izao no niafaran’ny dadanareo. De mba inona no sosokevi-drangahy, fa mbola mihitsoka any @ gena sesitany any raianareo. Na diplaomasia aza, tena vendrana e! impiry moa zay tsy nihazakazaka tany @ SADEC izay, im-piry zay taratasy nalefa izay, fa nataon’olona dossiers classés fotsiny. De jereo ty VOT ity, olom-bitsy kely ireo no mitetateta ery @ biraon’ny SADEC sy ny ONU ery, de oui,oui,oui, hoy ny olona, fa rehefa azony ny dossier de ifirany. De mahatsikaiky ane e! tena VOTany e! VOTany mihitsy. Aza mba ny sagnagna ihany woa no manao zavatra fa mampanongo tena. De jereo le ridicule be woe, andeha handatsabato ho an’i dada ao @ Magro ny zanak’i dada, de mivoaka ny résultat avy eo, lany 100%100, de avoaka @ fomba ofisialy ny vokatra avy eo, de woe araka ny fifidianana natao tao @ kianja magrobaka, de lany t@ vato 100%100 Raosy, noho izany voafidy ho président n’ny repoblika dadanay; kanefa lay nofidiana tsy eto an-toerana akory, fa mbola mampigadra tena any @ gena. De tena mahatsikaiky e! mapme be woe nareo Rakoto terak’Ambohidondrona a! kôzy e!

 8. aza taitra @zan nareo f ireo lay tota kely ts misasatra dia izan no itiavany an’ity fitondrana gaboraraka ity.

 9. Ary fantatr’i Be Vôpl ihany anie fa vitsy ny foza eto Madagasikara ary zavatra lazainy ilay hatao oe tsianjerim-poza dia zay ihany no hataony replay eo foana dia ny fanaratsiana an-Dr8 toy ireo lazain’ny Tanora vongany be fialonana ory hava manana sy i denise mou dia mihanjaka imasom-bahoaka à teny lazainy!!! I be Vôpl milaza ho mahay ity mou dia tsy mety mahazo resaka fa dia ati-doham-poza é!!! mafy ny mahazo azy!

 10. après RIO,le président s’envolera vers le Bresil;aucune reunion n’aura lieu vu l’emploi du temps du chef;….la caravane passe;c n’est pas urgent;arretez de pleurnicher Kotovelo;c à vous de supplier la HAT maintenant

 11. Ny fangatahana naroso ny Filoha RAVALOMANANA MARC teo amin’ny Fivoriana tsy ara-potoana ‘ny SADC natao andinihina ny kirizy eto M.kara dia porofo mivaingana fa tsy mahan dry intsony ny hetsika mandroso mihemotra ataon’ny SADC ny Filoha satria very andro ,diso fanantenana ary miteraka fanafitohinana izany hetsika izany..

  Koa nasehon’ny fahavononany hihaona amin-drajoelina , ao anatin’ny rafitry ny tondrozotra nosoniavina tany SANDTON..

  Nanaiky ny SADC ary nanomana ny fihaonana..ary nametraka fepetra mifehy io fihaonana io :

  ..mivory ny Filha sy rajoelina ,ary tsy maintsy mitady ny hala olana maika amin’ny fanaovana soniany tondrozotra sy ny andininy rehetra

  ..izay iray na izy roroa manao sakana na mampiseho fa tsy hanao sonia ny tondrozotra dia ho saziana ary hesorina tsy handray anjara amin’ny fitadiavana hala olana..

  Mazava ny fepetra izay hiriana sa ho hentitra eo amin’ny fampiarana izany ,raha ka tokony hampiarina..

  Miandry ny fihaonana Isika :

  -indro rajoelina fa niala bala sahady amin’ny alalan’ny diany ho any RIO ,izay fivoriana tsy mikaska any M.kara amin’izao fotoana satria vinavina lavitr’ezaka mikasika ny ho avin’Izao Tontolo izao ,izay tsy misahana ny fampandrooan’ny Madagasikara rahampitso..!

  Tsy maika ho Antsika ny dinika any RIO..Saingy nohararaotin-drajoelina izany mba ataony fialana bala mba tsy tsy handehanana hihaona

  amin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC ,izay fofoiny ny ainy nefa atahorany ny mihaona aminy..

  Tsapantsika ny tetik’i rajoelina :

  .ny fihaonany amin ‘ny Filoha RAVALOMANANA MARC ,indrindra hanao sonia ny tondrozotra ,dia fanekena fa resy izy ary ny fanonganam-panjakana nampanovin’ny frantsay sy ireo malagasy niara-nandevozina taminy dia rano maloto raraka an-tany, izay tsy nahenika nyFirenena ,fa niandrona ao anaty fotaka izay ilomanosan-drajoelina sy ny namany…Mandrevo ilay fotaka ary sarotra ho azy ireo ny anatin’izany…

  Ny fahitana fa rendrika ao anaty fotaka ny mpanongam-panjakana no nametrahan’ny Filoha ny fangatahana fihaonana tamin-drajoelina ,izay tapi-dàlan-kaleha , izay eo amoron-tevana ary tsy mahita ifikirana intsony…!

  Inona marina no tranga ny Atsimo ?

  .ny dahalo ve no manao izay tiany ataony ,ary mampiasa hery amin’ny alalan’ny basy mahery vaika ?

  Ary iza moa ireo dahalo ireo ?:

  1..an’isany ny olona miara-miaina ain’ny Vahoaka any Atsimo.. »maka , mangalatra omby  » izay ompian’ny manan-karena ,ary vonoina daolo rehefa maty ny tompon’ireo omby..

  Ny dahalo dia mandinika atrizay fa ireo ompiana ireo dia faty antoka ho an’ny rahetra satria « harena matory ary ho vonoina rehefa maty ny tompony : dia hoy ny dahalo hoe :tsy maintsy maka amin’ireo omby ireo isika fa tsy hihinan-kena omby ny mponina any avaratra ( Nous devons prélever une partie de zébus de ces élevages contemplatifs pour permettre de fournir les marchés en viande (Ikalamavony ,Tsiroanomandidy )..donc le vol de boeuf constitue des opérations économiques..

  Alors la question peut se poser si ces opérations économiques(vols de zébus) rencontrent des difficultés , car d’autres activités économiques parallèles ,clandestines ou licites (exportations de zébus sur pieds )effectuées par des personnalités politiques !

  Ceci ressemble exactement au trafic des bois de rose ,mais les victimes (ceux qui voient lles volumes de bois disparaître sous leurs yeux ne peuvent réagir violement comme les « dahalo » concurrencés par les exportateurs de zébus..

  Et il se peut que ces exportateurs illicites de zébus utilisent , emploient des dahalo pour voler les zébus à exporter !

  Dans ce cas , il y a donc vol de zébus de la population par des ministres , des militaires et autres pesonnaes importants de ce pouvoir de facto !

  2.. !maro ireo « réservistes  » mipetraka any atsimo ,rehefa avy nanao ny service-ny tany IHOSY , FORT-DAUPHIN , TULEAR , FIANARANTSOA , ANTANANARIVO (para , aviation service de santé service civique ,gendarmes..).Ary nandritry ny sevice izy ireo dia nividy ,niompy omby..

  Mety very omby maro izy ireo ary mety fantany iza no nangalatra ny ombiny..

  Maimbo be ity resaka ity ary matoa nirongatra nianatsimo ny fitondrana satria tena mihidy…

  Niasa tany Atsimo aho ,nifanena tamin’ny miaramila avy any Atsimo aho..Malagasy mahitsy ny olona avy any Atsimo , ary tsy eken’izy ireo ny mamitaka , ny mangalatra ny fananany.HITARAINA AIZA ? AMIN4IZA IZY IREO , nY ZANDARY TSY AZONY HIANTEHERANA INTSONY ATRAMIN4NY 3AFFAIRES DU sUD TAMIN’NY TAONA 1971 ?IZAY NANITSAHAN’I TSIMANDRAVA azy ireo !

  NY GENERAL RAMANANTSOA GABRIEL NO NAMOHAKA AM-PONJA IREO GADRA .I MONJA JAONA NO ANISAN’ IRENY §

  TSAPA TAMIN’NY HAMAROAN’NY VAHOAKA NANOTRONA NY GENERAL MIVADY TAO TULEAR NY HAFALIANA SY FANANTENANA FIOVAM-PITONDRANA…

  Dia indreo fa nisy miaramila novonoin’ny dahalo., hono .Ary dia natao toa ny fihantsina lehibe izany…dia lasa natao modiana tsy ita ireo vono olona teo ANTANANRIVO ny 26, 29 janvier 2009 ,teny amin’ny tran-barotra sy orin’asa TIKO sy MAGRO , ny olona nentina novoinana teny aMBOHITSIROHITRA , ny fanafihana ny Fort-Duchêne ,izay nahafaty lona telo ary ireo olona maro novoin’ny mpitandro filaminana teto ANTANANARIVO..!

  MANINONA NO NAHINDRAHINDRA IRETO MIARAMILA NOVOIN’NY DAHALO ? IZAY NIFANDOANA MARO TAMIN’NY MIARAMILA ATRY NY ELA ARY NISY FATIN’OLONA AN-DANINY SY AN-KILANY ? SAO MBA MATY NIARO NY HALATRA NATAON’ IREO MPITONDRA MANONDRANA AN-TSOKOSOKO IRETO MIARAMILA MATY IRETO ?

  Matahotra ve ny mpanongam-panjakana fa ifoteran’ny rambon’ny miaramilla ka mamome azy ireo tambitamby sy safosafo ary vola mba hamerenan’ireto miaramila ny heriny hamohaka ireto mpanongam-panjakana latsaka am-potaka..

  Ny mahagaga dia i Beriziky avy no mandray anjara amin’ity fanavotana ity.., sa izao vao tadidin’iBeriziky fa rajoelina anie no nahatonga azy ho paiministra ?

  Ary i rajoelina ,izay lasa any RIO ,ve mitady ny fomba hampiakarana ny  » dahalo « (izay misy réservistes maro) eto

  AN-DRENIVOHITRA HANAMAFY NY FITONDRANA NANGALARINA ?

  hO ENTINA HIKATRA ETO AN-drenivohitra ve ireo razana ireo mba ho hajaina toa ny mahery fo niaro ny Vahoaka sy ny fananany tany Atsimo !

  MAMPIFANGARO ZAVATRA MARO I RAJOELINA sy NY NAMANY..!

  Tsy mijery ny voka-dratsin’ny tsy fanajany ny antson’ny SADC hihaona amin’ny filoha RAVALOMANANA MARC izy
  TSY HAINY TSARA NY MAMAKY NY FEPETRA MIFEHY NY FIHAONANA NATAON’NY SADEC :
  « NY IRAY NA IZY ROROA MITADY SAKANA TSY HAHANTATERAKA NY FANASONIAVINA NY TONDROZOTRA DIA HO  » TSARAINA ARY HESORINA TSY HANDRAY ANJARA AMIN’IZANY FANASONIAVANA IZANY ! »

  AZA ADINONTSIKA FA MANANA TAFIKA NY SADC ARY AO ANATIN’IZANY TAFIKA IZANY NY TAFIKY NY REPOIBLIKAN’ AFRIKA ATSIMO..
  REHEFA MANANIHANY NA MIDINGIM-DRAMBO ANIE NA KELY AZA IANAO DIA TSY MISY HITSITSY ANAO FA HOPOTEHINA TOA NY LALITRA MIZIZIZY !

  EO ANILAN’IZANY DIA MISY MIARAMILA MANAO REVIGADRA ,TARIHIN ‘ILA JENERALY NANOME AN-DRAJOELINA NY ORDONNANCE NOSONIAVIN’NY FILOHA RAVALOMANANA MANNDRY AZY JENERALY EFATRA HITONDRA NY TANY SY NY FIRENENA AMIN’NY ALALAN’NY DIRECTOIRE..!

  MIVERINA AO AN-TSAIN’ITY JENERALY ANGAHA FA NISY IO DIRECTOIRE IO , KA TIANY HO VELOMINA ANKAHITRINY ..EFA NOLAZAIKO ATRY NY ELA FA REHEFA TAFAKATRA JENERALY DIA TSY MITOMBO SAINA AKORY..!

  MISY KOA IREO VONDRON’OLONA SAMIHAFA ,TAITRA SY MAIKA HIRAVONA AO AMIN’NY « ATAO HOE ZANAK’I DADA « !

  NY VAHOAKA MALAGASY ANIE NO MANOHANA NY FILOHA E !

  NY ANKOLAFY RAVALOMANANA MARC DIA FOTOTRY NY TRANOBEN ‘IREO MANOHANA NY FILOHA ATR’IZAY KA ATRIZAO!

  MANAMAFY NY FIKAMBANANA ,NY FIRAISAN-KINA ARY NY FIARAHA-MITOLONA IZY IREO..!P.S..:

  NY TOERANA HIHAONANA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC AMIN-DRAJOELINA DIA TSY TSY ANJARANTSIKA NY MISAHANA IZANY ! HO HITA EO IZAY TOERANA VOAFIDY !

 12. teny frantay no mba hainí rabetay dia hoe: manampahaizana hono izy e!. ny lehibe tompoinareo sy hangoviranareo aza mpanodina diska loaka , dia ianareo feheziny ve tsy mpifitra azy fotsiny,

  Aza mba maivan-doha sy marivo salosana ihany fa jiolahim-boto mpanongam-panjakana avy no tompoina,

  Raha mafy be ianareo fozaorana sy fozatay, ary i rabe tena manaiky fa fozatay izy, raha mafy be ianareo dia avoahy aloha ny reconnaissance fa aza mijanona sankalite 3 taona.

  sahirana mafy i jo´hell de satana, ,vidiana daholo izao olona marobe atao Ct na CST , tambazan fa e! e! alainólona fotsiny ny volan´adala dia iny ny olona mbola manohana an´i DADA ilay mahery.
  Voatety eranízao tontolo izao hanovan lobying fa e! e! tsy mivoaka ny fanampiana avy any ivelany ny reconnaissance internationale tsy azo, ho ritra ihany ny vola ,fa tsy tafavoaka, farany hanaiky tsy fidiny ny sitrapon´i DADA.
  Mahery ianao DADA tena na Foza arivolahy aza tsy mahatohatra anao fa fanina miodikodina eo foana. nohevrin´izy ireo fa voavdidy vola ny fon´ny vahoaka mlagasy izay mankamay sy tia anao.

  efa impiry nanao pakta tamin´ny satana tompiny rajoelina fa , tsy tafavoaka, tsofoníly Andriamanitra lehibe miaro ny vahoaka malagasy sy DADA dia , dia mitsirapiraopy fanina.

  izao natao antoka any amin´ny frantsay i Mialy sy ny zaza 3, ary mety mbola hatao sorona homena ny devoly ,hatakalo ny seza tsy voafehy fa nagalarina io.

  Efa tratrin´ny mladie mentale ilay joely fa tsy hita izay hatao.

  Ry rabe -denise moa , sahirana eto amin´ny forum et miady mafy mano tsipaka farany fa izay tetika ttsy nahomby , ny teo ihany haverimebrina tahaka ny Diska fanodin´i joelina DJ jiolahim-boto.

  miadia mafy ry rabetay fa tsipaky ny miala aina io, ,miadiva farany fa tonga ny fotoana handevenana anareo foza rehetra ,sy itonoanay vahoka anareo ho lasa foza grillés daholo.

 13. Verbeeck,
  Aza atao mahagaga ny Foza masiso ato fa i Garabola dia zanak’i Sônada sy Ra Pauline. Tsy misasa !!!

 14. Gasynijaly,
  Ny sorona nataony teny Ambohitsirohatra tsy maintsy mivaly amin’i DJ ka ny vady aman-janany no mety hiharan’ny todin’izany, na ho ela na ho aingana. Mbô ity zaho eto !

 15. lettre adressée à Monsieur le Président RAVALOMANANA MARC – Prétoria

  lettre adressée à Monsieur le Délégué de la Mouvance RAVALOMANANA MARC – Bel – Air

  La rencontre demandée par le Président RAVALOMANANA MARC de rencontrer rajoelina pour achever le processus de mise en oeuvre de la feuille de route constitue une nitiative politique offensive et constructive de la part du Président…

  Je ne fais aucun commentaire sur les difficultés psychologiques , politiques de rajoelina pour faire face à cette rencontre ,les yeux dans les yeux ,de l’homme qu’il a voulu et que peut-être il veut toujours neutraliser !

  Oui ,il est important pour Nous Malgaches , pour de nombreuses raisons que cette rencontre puisse se faire le plutôt possible afin qu ‘ immédiatement après la signature de cette feuille de route …la transition détournée par les les usurpazteurs ,commanditaires , donneurs d’ordes à rajoelina se termine et que les dysfontionnements , les détournemments de toutes natures cessent et que s’ouvre l’air de légalité et que ldes audits se mettent en marche : ces audits(financier , moral , faussement économiques ) sont plus que nécessaires , obligatoires pour Nous permettre de nettoyer l’espace ,l’interface entre cette transition des usrpateurs et lla transition consensuelle et inclusive que la signature de la feuille de route autorise à être instaurer..

  Oui ,cette rencontre doit se faire rapidement…Il faut rattraper le temps perdu..Trop de temps perdu !

  Les sanctions internationales qui interdisent aux 109 personnalités de cette transition des usurpateurs de tout déplacement et de toute participation à des rencntres , conférence internationales auraient d^être appliqur sans aucun état d’âme !

 16. Marina ny anareo ry Babyfoot, nitondra sorona Rajoelina, fa Raosy kosa nitana antsy maranitra, nanindronany ho latsa-drà namoy ny ainy ny gasy toa azy, dimam-polo mahery, izay aman-jatony, raha isaina miaraka @ fatin’ny tsy hita popoka noraofina t@ camion, hanadiovana ny crimes nataon-dRaosy. Midika izany, fa na de nisy aza ny sorona, tsy nisy aina nafoy, raha tsy nampibaiko hitifitra dadanareo. Jamais, jamais de la vie, raha izaho no hiantso dada olona mpamono olona tsy misy fetsem-po na de kely akory, na de niahotra kely fotsiny aza, ary isaorana iny minisitry ny fiarovan-dRaosy, vehivavy, reny, nanameloka sady tsy azo nobaikona hamono gasy toa azy, de naleony nametra-pialana, namoy ny sezany. Gasinijaly moa ity, sempotra be, de aleo tsy valiana, fa nareo sy Masinjaona angamba no mifanazava, na mifamelà, noho ny hadondronanareo, zay vao manipy kôzy aty @ Be, fa tsy hamamly maivan-doha toa an-dRangahy aho, fa nareo samy zanak’i dada ihany aloha mifanandrina, fa aza mikorapaka fa zazakely vao ampianarina. OK?
  De rahoviana ihany ty mivaly mivaly sy kely sisa kely sia ity e? tsy mahita ve nareo, arakaraky ny mampandeha ny fotoana, no mampihitsoka ny dadanareo any an-tanin’olona any? Eisy ah ry kely sisa e! tsy mahagaga koa moa, fa ny isany kely. Magroreraka kely. Mba saintsaino ane, fa raha nilain’ny vahoaka dadanareo, sy nareo ao @ magro io, efa tsy omby isan’andro2 io e! ary raha ny vahoak’Anantananarivo fotsiny, no nanaraka ny tolonareo, efa tsy teo intsony Rajoelina. De mba mandini-tena woa! fa na inona na inona ataon-drainareo, misy fetrany ny fananam-bola, ary tsy ho ary voavidy daholo akory izao tontolo izao. Ny azo antoka aloha, tsy hiverina @ pouvoir na oviana na oviana Raosy, ary ny reconnaissance izany mandeha moramora, toy ny fahatongavan’itony ambassadeurs Australien, sy Alemana izay nampizesta ny Zanakosy ery, ny fialany tany Dago, herintaona lasa izay. De mba misaina woa faza miteniteny foana. Tsy mahagaga koa moa fa sarotra ny miresaka @ sagnagna fa mila adona @ poteau lava ny zanak’atedohany vao misaina!
  Tena marina Raverb fa telo fotsiny aza zahay no eto, mirangaranga ny tandrok’osy, mandoa vory ny vavany, maika fa hiditra eto daholo tsy loza a! Jereo nareo sasany lasa tsy nametra-beloma nanakiana mafy ny redac mydago, noho ny fisiakao eto fotsiny e! midika izany fa henjana be i Be. De naleon’ny sasany nikopakopaka. Tsy marina indray ve io Raverb a?

 17. Za alou Be vôpl mba miezaka ihany manafy lamba anao zay hita fa mitanjaka imasom-bahoaka eto ka asa rahoviana enao vao ho afaka ny hagegenao!

 18. bojouro denise!aza manao zay maparary ny sasany eo ianao!nolokoina sy karakaraina anie mamasina fa diovana fa tsy ho avy ny havana bbekoretaka e!io zany lay fafa lafika ;lasan,izay doly ny ratsy fa tsy sahy miseho vahoaka ny zaza natsangana

 19. Aza dia mapmė Baby a!!!Toa handamoka ihany indray ity 26 ??
  Ny ahy dada sisa andrasako hiteny fa izy sisa no marina azo hinoana.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *