MAGRO BEHORIRIKA : TSY HO ELA DIA HANDRESY ISIKA

Tsy avelan’Andriamanitra hipoitra ny marina hoy ny mpikambana ao amin’ny kongresin’ny tetezamita Jean Ernest avy any Lalangina teny amin’ny kianjan’ny Magro androany. Ireo olona sasany ao ihany no mitsikera ny tsy mety ao anatin’ny fitondrana. Natao izay hanonganana ny filoha Ravalomanana, kanefa mipoitra ihany ny marina.Ankehitriny, hoy izy, dia mitady fifampiraharana amin’ny Ravalomanana izy satria nanao hadisoana. Natahotra  Ingahy Rajoelina fa betsaka ny fampandrosoana teto amin’ity firenena ity izay nentin’ny filoha Ravalomanana, ka dia naongana izy. Ny frantsay hoy Jean Ernest no ao ambadik’izany satria tsy hita izay handotoana azy. Telo taona izay isika tsy nitsahatra teto fa ny sasany seza fotsiny no tadiaviny. Noho izany dia isika eto amin’ny Magro hoy izy dia tsy manaiky ho zanahan’ny frantsay. Fitondrana mpangalatra no misy eto satria betsaka ny harem-pirenena nalaina.
Raha voankazo io fitondrana io, hoy Telolahy Berthin dia efa lo, ary raha sakafo dia efa masiso. Amin’izao fotoana izao hoy izy dia tsy misy zavatra tsara heno amin’ny gazety fa raha tsy fitokonana etsy, dia asa daholo aroa, dikany dia tsy misy zavatra mandeha eto fa potika ny firenena. Mikasika ny fihaonana eo amin’ny Ravalomanana sy Rajoelina dia nambarany fa vintana farany ho an-dRajoelina io. Noho izany hoy Telolahy Berthin dia mankahery antsika satria nody ventiny ny zavatra natao ary tsy ho ela dia handresy isika.Hangataka io fihaonana io eto Antananarivo isika, hoy izy, miaraka amin’ireo mpanao politika sakana amin’ny tondrozotra. Ny mpikambana ao amin’ny kongresin’ny tetezamita Lova dia nanambara fa ny fitondran-dRajoelina dia misy loza mitatao, ka anisan’izany ny fizarana vola eny an-dalambe izay tsy azo atao, ny fitokonana ataon’ireo mpiandry fonja, ny fiaramanidina foza orana novidiana ka ny vahoaka no asaina mitaingina izany. Ny loza mihatra kosa dia tany Tsaratanana tany dia nisy raim-pianakaviana nafatotry ny dahalo ary teo imasony no nanolanana ny zanany vavy, nanomboka ny taona 2008 ary hatran’ny omaly dia voalaza fa rehefa norobaina ny banky dia nahatratra 6miliara ny vola voaroba. Ny filohan’ny fikambanan’ny ben’ny tanana eto Madagasikara dia nanambara fa mivory etsy sy eroa ny foloalindahy satria matahotra ny filoha Ravalomanana. Ny foloalindahy hoy izy dia mazava fa natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Nimenomenona ianareo tamin’ny fotaonandrony tamin’ny nanendrena an’i Manoro Hanta ho ministry ny foloalindahy. Efa fantatra tamin’izany hoy Guy Maxime fa efa nanana ny olona notohananareo ianareo.Ny filoha Ravalomanana dia nitazona ny maha mpanao politika azy dia ny tsy hamaly faty. Noho izany nanao antso ho an’ny foloalindahy. Aza mamboly krizy vaovao indray ianareo hoy izy, fa hentitra ny teninay vahoaka dia tsy tianay intsony ny hisian’ny rà Malaagsy  latsaka.

20 pensées sur “MAGRO BEHORIRIKA : TSY HO ELA DIA HANDRESY ISIKA”

 1. « Tsy maintsy nataon’Andriamanitra nipoitra ihany ny marina » angamba no saika soratanao ry Solo Razafy ?
  Tsy dia azoko laotra mantsy izany hoe : »Tsy avelan’Andriamanitra hipoitra ny marina » !

 2. Ok! Miandry isika vahoaka e!… Ary aza misy mihemotra intsony!.. Atambaro ny herintsika, fa raha ireny mihogahoga ireny no tsy mankasitraka ny fodian’i dada, dia aleo izy haneno, fa iska vonona hatrany!


 3. Rehefa mahay miaraka ny TIM – GTT « mifankahala » sy « be taim-bava », dia ahay miaraka ny malagasy !
  Ireo TIM sy GTT ireoaza tsy aleany fa samy miseho ho mahay daholo fa tena fisehosehoana no betsaka, oaoa eraka ny tanàna fotsiny.
  Miaraisa hina e ! atambaro ny hery e, katsaka tsaramaso voanjobory fa tsy aleany.

  Tsy mahavita azy ny Mpitarika e ! Ny Mpitarika no omena loza . Angamba misy akama tiana handray toerana.

  Ka inona no mahasamihafa ny mpanenjika ny Mpitarika sy rabe ???

  Mba asehoy ny vahoaka fa miary ianareo dia ho hita eo.

  Ny fitsikeràna ny Mpitarika no mafotaka, fa ny proposition izay mety ho solution : TSY MISY !  Tsy ny fitsikeràna ny ataon’ny foza no hahavitàna inona fa ny fitadiavana ny vaha-olana, ka alefaso miaraka amin’ny hetsika tena hetsika.

  AOKA IZAY NY FITSIKERANA !!!!!!!!ALEFASO IZAY PROPOSITION ….. »AZO TANTERAHINA » !!!!

  Samia mamafy ny eo anoloan’ny varavarany dia ……… hadio ny tanàna.

 4. Tsy dia zava-baovao loatra moa ity fanambarana teny amin’y Magro ity. Fanambarana efa noventesina hatramin’ny 2009 ny hoe « Tsy ho ela dia hendresy isika ». Fa dia miandry an’am-bato ho bevohoka ry adala sy ry kentrina isany e! Tsy hahita akory fa miareta tory ô!

 5. dénise dit :
  « Fa dia miandry…. « an’am-bato ho bevohoka »…. ry adala sy ry kentrina isany e! Tsy hahita akory fa miareta tory ô  »

  Mandehàna aloha miverina mianatra ry tsy misy saina a ! izay vao miteny ny olona ho ketrOna ! Ny mivaro-body no hay, ka aty no miseho ho manan-tsaina !
  Mba fantatr’itena akory ve izany Etienne Randriamahefarisoa izany izao ?

 6. Olom-baovao eto angamba, ka tsy hitan’i RaleoMpanenjika ny hevitra efa naroso teto atramin’izay ! Koa, dia ho fintimpitinina etoana, tahak’izao :

  1)- Ny tanjona dia ny fiverenan’ny ara-dalàna eo anivony ny tany sy ny fanjakàna, ary indrindra ny fiverenan’ny Filoha Ravalomanana. CONVICTIONS TSY MAINTSY MITOETRA MANDRAKARIVA AO AN-TSAINA IZANY !

  2)- Ny Filoha Ravalomanana irery ihany no tena lehiben’ny MPITARIKA SY NY TOLONA. Izay lazainy no tsy maintsy arahina sy ANKATOAVINA. Dia izay no atao hoe LOYAUTE !!

  3)- DISCIPLINES ao anatin’ny rafitra ! Tsy maintsy manome ohatra, sy TSARA ALAIN’NY MPITOLONA SY VAHOAKA TAHAKA, IREO MPITARIKA NOME ANDRAIKITRA.

  Ny hitsikitsika tsy mandidihy foana, fa ao raha !!!

  Matoa tao anatin’ny GTT misy fifankahalàna, dia maro angamba ny antony, satria nisy ireo nampiasa ny GTT ho atao tohatra fiakarana fotsiny ! Ry Emile vazaha ireny no santionany !
  Tao anatin’ny GTT koa, dia nisy ireo andian’olona izay nivoy ny hoe Tsy mila TGV ary tsy mitady sy manantena IHANY KOA ny fiverenan’ny FILOHA RAVALOMANANA !

  Amin’ny fomba ahoana no hazahoana miray hina amin’ny olona tahak’izany ?

  Ny tokatrano tsy tsara ahahaka, fa matoa kivikivy ireo mpitolona ao amin’ny Magro tatoato, dia nahatsapa izy ireo, fa misy tsy mazava ny nataon’ireo mpitarika !
  Anjaran’ireo farany ireo no manarina an’izany !!

  Fa mba hono hoy aho ? Tsy ampy angaha ny SITE-N’NY MPIARO NY ARA-DALÀNA NO NIHEVITRA NY HANANGANA SITE VAOVAO INDRAY NY MOVANSA RAVALOMANANA ?
  Nisy ny AKFM Fanavaozana, dia hisy koa izany ny Movansa Ravalomanana Vaovao ?

  Ho vonoina izany ny site-n’ny TIM, izay nampiasain-dry zareo hatr’izay ?

  Misy tena antony goavana ve ny hananganana an’io, sa dia tena miaiky ireo mpitarika fa MBOLA HO LAVITR’EZAKA NY TOLONA ?

  INGAHY RAVALOMNANA VE NO NANDRAY AN’IZANY FANAMPAHIN-KEVITRA VAOVAO IZANY ?

  HEVITRA, NODINIDINIHIN’IREO MPITARIKA TAO BEL AIR VAO TSY ELA IZANY !!

  Tsy ho toy ny tsipolitra ny vahoaka ka hanaranaraka an’izay tsy tokony arahina, ary hiray hina ny mpitolona, rehefa hitany fa misy ny : CONVICTIONS, LOYAUTE SY NY DISCIPLINES !

 7. Fa iza moa « IREO….. Mpitolona tena izy  » ? Mba ahalalanay na « tena » mpitolona izahay na tsia ? Raha misy fitenenana hoe tsy tena mpitolona izahay dia aleonay miala mihitsy aloha e ! Efa maro rahateo ny GTT sy TIM. Mdrr.


 8. Aiza angaha izany site vaovao izany ? Ny Mpitarika mbola atokisan’i Ravalomanana aloha hatramin’izao dia i Mamy Rakotoarivelo e ! Ny atokisan’ny Mpitolona tena izy no tsy fantatra !!!


 9. Aoka aloha hazava ry KM !
  Raha ny Site « lafy8 » no resahinao, dia azafady fa tsy site’ny « Mouvance » Ravalomanana akory io, fa site MANOHANA ny ARA-DALANA sy manohana an’i Ravalomanana.
  Misy Nuance izany !
  Misy mahatsara azy ny baribary toy izao. Satria sao misy indray ny hanenjika hoe manorina Site vaovao fa mihevitra hoe tsy ampy ny site’ny Mouvance Ravalomanana.

  Fahalalahan’ny be sy ny maro ny manao site, araka izay hitany fa mety aminy, fa tsy hoe rehefa tsy Membre ao amin’ny GTT na tsy Membre ao amin’ny TIM dia tsy Mpitolona tena izy .

  Rehefa mpitolona miady amin’ny TSY ARA-DALANA dia efa mpitolona.

 10. Ka aiza ho aiza amin’ireo volazako etsy ambony ireo ny toerana misy anao ry RaleoMpaninjika ?

  Raha ankasitrahanao ireo, dia ao anatin’ny Mpitolonatenaizy marina ianao !

  MDR !!!

  Omeko ohatra iray indray ianao, raha ny zavatra hitako fa tsy dia mety ataon’ny sasany !
  Ao amin’ny Midi omaly : « Samoura-Botozaza : Préparation de l’après-Transition » !!

  Ny TETEZAMITA TENA IZY AZA TSY NANOMBOKA, DIA NY APRES-TRANSITION NO HIMASOANA !!!
  Amin’izay indray ny RAHARAHA LEHIBE TOKONY HO KARAKARAINA, MODIANA TSY HITA SY TSY FANTATRA ; IANAO ANEFA MINISTRY NY TOE-KARENA SY NY INDOSTRIA !!!

  Mba nisy resaka mafonja ve mba re amin’Ingahy Botozaza Pierrot momban’ny TIKO ??
  Ny fantatra aloha dia ny hoe : HIROTSAKA HO FIDIANA NY TENANY rahatoa ka…..!!!

  AIZA IREO CONVICTIONS ???????

  Ny tohin’ilay lahan-tsoratra ao amin’ilay gazety moa dia maha kivy !

  Ho atsangana hono izany site izany, ary ny anaran’ny mpikarakara efa mandeha any !!
  Tsy mahatazona sekre anie ny malagasy ê !Nisy hono izany olona sosotsa be, ka namoaka an’io hevitra io !!

 11. Ny tsy azonao angamba ry Njara dia izao ê !
  Amin’ny maha malagasy ny tena, dia fantatra fa ao anatin’ireo soatoavina izay lazaina fa fomba tena malagasy ary tsara, dia misy ny efa nilaozan’ny toetr’randro.
  Fa misy iray amiko, tsara dia tsara no hitazoman’azy mandrak’izay ; tsy inona izany fa ny fankatoavana ray aman-dreny.
  Matoa ny ray aman-dreny miteny dia misy antony izay, ary ny ray aman-dreny TENA TIA ZANAKA, tsy hamela an’ny zanany hanao izay tiany atao fotsiny !
  Ilay fitaizam-bazaha tsy dia voako laotra !

 12. Jusqu’à ce jour les auteurs , les commanditaires du coup d’état du 17 mars 2009 cherchent toujours à falsifier l’histoire , à faire changer les le rôle dévolu à chaque « acteur « de ce film d’aventure

  Oui ils se sont efforcés de renverser les rôles des intervenants :

  …la victime principale du coup d’état accusé d’avoiir porté atteinte à la démocratie ,aux libRetés fondamentales (fermeture d’un antenne de radio privée appartenant à rajoelina et qui a diffusé une lettre de Ratsiraka., lettre frappée d’interdiction par rapport à une loi de 1992..) et à partir de la fermeture de cette radio privée a été échaffaudé le coup d’état programmé pour la prise du pouvoir..

  …il prend le rôle de la victime à la suite de cette fermeture administrative ..et par la suite , cette antenne a été incendiée !

  Cette fermeture administrative suivie de l’incendie de l »antenne a suffi pourorganiser une manifestation , vite étiquettée pour ladémocratie et contre le pouvor du Président RAVALOMANANA MARC !

  LE RENVERSEMENT DES RÖLES EST EFFECTUE….D’APRES LES VIDEOS , DES PARTISANS DE RAJOELINA ONT RECLAME  » DU SANG VERSE  » POURQUE LA POPULATION RENTRE DANS LA COMBINATIONNACCIONE…

  A ETE – CE LA RAISON DE L’ASSAUT D ‘ AMBOHITSIROHITRA PAR LA FOULE MENEE PAR DOLIN ?

  OUI IL Y A EU DES MORTS …ACTUELLEMENT CETTE PHASE DE L’ INSURRECTION EST ENTRE LES MAINS DE LA JUSTICE EN AFRIQUE DU SUD SECONDAIRE A LA PLAINTE DES PUTCHISTES…! VRAI OU FAUX ?

  CE PLAN DES COMMANDITAIRES DU COUP D’ETAT DU 17 MARS 2009 N’EST PAS COMPLET SI NOUS NE RACONTIONS PAS

  LA PIECE DU THEATRE JOUEE LE 17 MARS 2009 A ANTANIMENA CHEZ LES CATHOLIQUES , LOIN D’ETRE UN BATIMENT ADMINISTRATIF NEUTRE , AU FIEF DE ZANAKOLONA LE DIABOLIQUE REPRESENTANT DE DIEU…

  APRES AVOIR FALSIFIE L’ORDONNANCE PRESIDENTIELLE CONFIANT LA GESTION DE L’ETAT A UN DIRECTOIRE DE QUATRE OFFICIERS GENERAUX PAR TSIRAHONANA…

  L’ ORDONNANCE FALSIFIEE ET SIGNEE PAR TSIRAHONANA A ATTRIBUE LE POUVOIR A RAJOELINA DEVANT LES AMBASSADEURS AMERICAIN ? FRANçAIS , DES HOMMES D’EGLISE..C ‘L’ACTE DE NAISSANCE DU COUP D’ETAT..!

  PENDANT CE TEMPS , LE PRESIDENT RAVALOMANANA MARC EST PROBABLEMENT DEJA EN AFRIQUE DU SUD..

  LES COMMANDITAIRES , LES FORCES ARMEES MALGACHES ONT ETE INCAPABLES

  DE LE  » CAPTURER « ..

  Depuis ce 17 mars 2009 jusqu’à ce jour , ces commanditaires et les auteurs de ce coup d’état se sont évertués de détricoter d’abord les accords de MAPUTO du 9 AOUT 2009 , ensuite de ses dérivés les accords de SANDTON ..

  LES FRANàAIS ONT CHANGE DE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE , RAJOELINA , ESSEULE , AYANT PERDU LE SOUTIEN , LA PROTECTION DE SES COMMANDITAIRES , N’ A PU OPPOSER LA MOINDRE RESISTANCE AU COUP DE BUTOIR DU PRESIDENT RAVALOMANANA MARC QUI DEMANDE A LA SADC D’ ORGANISER UNE RENCONTRE ENTRE LUI ET RAJOELINA..IL A ACCEPTE LE PRINCIPE DE LA RENCONTRE !

  LA SADC N’A FAIT NI UNE NI DEUX ET ILLICO PRESTO A ENTERINE LA DEMANDE ET VA SAISIR L’OCCASION DE CETTE RENCONTRE

  POUR FAIRE RESOUDRE LE PROBLEME DE LA TRANSITION CONSENSUELLE AFIN D ‘ ENCLNCHER IMMEDIATEMENT SUR L ‘ ORGANISATION DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES..ET DE RENDRE LA PAROLE AUX MALGACHES POUR LE SUFFRAGE UNIVERSEL !

  lES MALGACHES AURONT LE TEMPS D’ECOUTER , D’ ANALYSER les professions de foi , les persectives d’aujud’hui et revirevy de demain pour Mcar de CETTE MULTITUDE D’ASSOCIATONS POUR OU CONTRE LE PRESIDENT RAVALOMANANA MARC…!

  LA DEMANDE DE RENCONTRER RAJOELINA PRESENTEE PAR LE PRESIDENT A FAIT VOLER EN ECLAT

  LE FAUX PLAN DU RENVERSEMENT DE ROLES VOULANT

  …FAIRE DE RAJOELINA LE JUSTICIER QUI , EN REMPLISSANT SES POCHES , A FAIT CROIRE QU’IL A

  LUTTE CONTRE LES INJUSTICES ET POUR L ‘ INSTAURATION DE LA DEMOCRATIE TOUT EN INTERDISANT AU VAHOAKA DE SE REUNIR DANS L’ESPACE QUE LUI-MEME A BAPTISE  » DEMOCRATIE « ,

  …ET FAIRE DU PRESIDENT LE TRAFIQUANT DE BOIS DE ROSE.. etc..etc.!

  ils ont voulu jouer avec l »adage malgache suivant , mAis ils ont complètement échoué :

  « NY LAINGA TSARA LAHATRA DIA METY MAHARESY NY MARINA MITAVOZAVOZA NO TOTOFANA FAHATANY , TAMIN’HY KITOATOA ! »

  NIVANDRAVANDRA NY LAINGA ARY SAROTRA NY NANDAHATRA AZY IREO ..HO SARISARIN ‘ NY MARINA !

  ARY SAROTRA KOA NY MANDEVINA NY MARINA !

  ARY IDRINDRA NY MANENJIKA OLO – MARINA !

  QU ‘ ELLE EST DURE ET AMERE…LA DESILUUSION !

 13. Raha tena lazaina eto daholo ny marina rehetra dia simba ny tolona ka tsy izaho zanak’i Dada velively mihitsy no hanao izany. misy anefa no tokony ahitsy mba ahatsara zavatra , ka ny fanakianana entiko eto dia tsy misy anaran’olona fa hevitra sy fomba fiasa. Voalohany dia ilay filazana hoe: « efa akaiky ». nolazaina mihitsy aza hoe @ 28 mai…amiko dia tsy tsara izany fa tokony indray mandeha na indro ihany no manonona daty. Tsapa anefa fa ilay fidiran’ny fivavahana lalina loatra @ politika no antony voalohany satria manome fanatenana sy finoana izany tahakan’ny hoe: mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra » efa hoa 2000 taona mahery izay fa mbola ambatobevohoka ihany. Manarak’izany dia tokony mba hihaino ireo olona taritiny ny mpitarika fa tsy manao teniko fe lehibe fotsiny. Dia hoe arahina fotsiny. Raha ny marina anie dia tsy raharahianan’ny ankamaroan’ny olona ny mpitarika fa i Dada no jeren’ny olona e.
  Ity tolona ity dia tsy ho vita @ vavaka, fa resak’eh fotsiny izany, mila tena mijoto isika tahakn’ny hataon’ireo mponin’ny Vakinakaratra miaro ny orinasa TIKO. Ny GTT any Frantsa aloha dia miady lava fa hoy aho hoe i Dada jerena. Eto an-toerana koa tsy misy mahatoky ireo mpitarika intsony ny ankamaroan’ny iolona fa i Dada no jerena.

  Tadidio fa ny filoha Ravalomanana no nanondro ny mpitarika , tokony ALOHA ekentsika izany fa rehefa tonga anie i Dada tsy maintsy hisy fandaminana vaovao e. Noho izany dia miaraka daholo ny Malgasy sy ny zanakam-pielazana eran-tany.

 14. Dia mitovy hevitra aminao aho ry Lazalazao eto.
  Tsy haiko inona no tanjona @’ity fanomezana daty lava tsy mamely ity???
  tokony ho i dada ihany sisa manome ny daty ahatongavany .Efa ampy kosa angamba izay kah!!

 15. Na ireto mpitarika koa aza tokony ho tonga saina @’ireny vahoaka be
  tonga mitsena an’i dada ireny hoe: maninona ireny no tsy tonga ao @ MAGRO???

 16. Aza anontaniana ny anton’izany hono, no valiny !
  Ny téléphone malagasy, milay lavitra noho ny téléphone arabo an, tandremo !

 17. Fihaonana hanatotosahana aingana sy amin’ny fisainana hentitra ny tondrozotra ary fametrahana tsy misy htak’andro ny tetezamita iraisana sy tsy manavaka !

  Tokony halatsaka tsara ao an-tsaina fa ny Filoha RAVALOMANANA MARC no nangataka tamin’ny SADC fihaonana amin’i rajoelina..Ary aza adino fa izy Filoha RAVALOMANANA MARC anie no nesorina teo amin’ny Fitondrana ny Firenena nametrahan’ny Vahoaka azy tamin’ny alalan’ny vokatry ny fifidianana tamin’ny 03 décembre 2001 : izy no nesorina fa tsy rakoto , na rabe , na razafy !

  Nankinin’ny Filoha tamin’ny SADC ny fiaovana ny tombotsoany sy ny fiandrianan’ny

  Firenena Malagasy..

  Tsiavina fa mpikambana ara-dalàna ao amin’ny SADC ny République de Madagascar§

  Nangataka io fihaonana io ny Filoha mba hanaitra ny SADC , izay tsy niraika loatra ary tsy namaly ireo fanontaniana napetraky ny ankolafy RAVALOMANANA MARC atramin’ny décembre 2011 ary indrindra fa taitra no tsy maika noho ny fomba fiasana rery ( action unilatérale) entin’i rajoelina sy ny namany manefa ny fanantaterahana ny tondrozotra.., izay nolavin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC ny fanapahan-kevitra tsy mifanaraka amin’ny fanahin’ny tondrzotra..!

  Izay vao nikorapaka ny SADC ary nanomana aingana ity fihaonana amin’i rajoelina izay nangatahn’ny Floha RAVALOMANANA MARC..

  Hihaona amin-drajoelina ? Hiresaka inona ?

  Ny zatra kendren’ny Filoha dia ny fanantotosahana ny tondrozotra izay tena tara tokoa satria ny 11 septembre 2011 no nosoniavina izy io , ary tokony efa vita tahak’izay !

  Ay rehefa tomombana ny tondrozotra dia hapetraka ny tetezamita iraisana , tsy manavaka mba hanomanana aingana ny fifidianana izay lehilahy na vehivavy ho Filoha-pirenena ary nykoa ny fifidianana solombavabahoaka , izay hanao ny lalàna hahazoana mampiantra/ manantateraka ny programmen’ny Filoha RAVALOMANANA MARC , izay ho hazavainy mandritry ny fotoanan’ny fampielezan-kevitra mikasika ny fifidianana..

  Amin’ireo fifidianana ireo no haverina amin’ny Vahoaka ny fahefany miteny ,mifidy izay tiany sy mendrika ho Filoha-pirenena..

  Io fihaonana nangatahan’ny Filoha io dia fomba hentitra hanfaingana ny fivoahana amin’ny kirizy ,izay fanahy inian’nyfrantsay sy ireo mpiray tsikombakomba aminy ny nampitaraiky azy !

  Ireto olona mangataka ny handray anjara amin’io fihaonana io dia dia tsy ho azo hekena ,satria mbola ny fepetra ny tondrozotra no mifehy io fihaonana io ary ny SADC ,solontenan’ny Communauté Internationale , no misahana ny dingana rehetra tsy maintsy harahina :

  …ny fanantotosahana ny tondrozotra ,

  …ny fametrahana ny teetzamita ifanarahana (consensuelle) sy tsy manavaka ( inclusive ) lehiben’ny tetezamit ifanarahana , ny praiministra sy ny vice-praiministra sy nyminisitra, ny CT , ny CST..

  …ny fanomanana ny fifidianana..

  …ny fifidianana !

 18. J’ai rappelé dans mon post du 07 juin 2012 sur Mydago que
  le Président RAVALOMANANA MARC a demandé de rencontrer rajoelina à la SADC dans le cadre de la mise en oeuvre de la feuille de route .
  Tout le monde constate que ce processus de mise en oeuvre est dans l’impasse à cause de la mauvaise foi qui est synonyme de mauvaise volonté paur la hat ,dont les habitudes de travailler de façon unilatérale ont cherché tous les moyens pour prendre des décisions en aparté , excluant ainsi les opposants..
  Le Président RAVALOMANANA MARC ,constatant l’absence de réaction de la part de la SADC , a donc informé la SADC de cette inertie qui semble apporter approbation de l’action unilatérale de la hat lors de la mise en oeuvre de la feuille de route..et convaincu de mauvais coup porté sur la feuille de rute , Le Président RAVALOMANANA MARC a demandé une rencontre avec rajoelina..Evidemment pour mettre fin
  à cette mise en scène du pantin rajoelina..

  ET VOICI LA REPONSE DE LA SADC ?TRANSMISE PAR SON BUREAU LOCAL A ANTANANARIVO

  « Special edition (Midi)
  Envoyé par: Besa tena izy (Adresse IP journalisée)
  Date: sam. 16 juin 2012 00:22:06

  Rajoelina- Ravalomanana : Accord à l’amiable exigé par la SADC

  Samedi, 16 Juin 2012 00:00

  15 jours après le sommet de Luanda, le bureau de liaison de la SADC à Madagascar apportent des éclaircissements sur l’imminente rencontre entre Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina.

  Le suspense est en partie levé. En effet, dans un communiqué qu’il a publié hier, le bureau de liaison de la SADC informe que « le Comité Ministériel de l’Organe (CMO) de la Troïka a déjà préparé le terrain pour la mise en œuvre urgente » de la résolution de Luanda. Le communiqué n’a pas encore indiqué la date et l’endroit qui abritera le tête-à-tête Ravalomanana- Rajoelina. Il se contente d’aviser que ce rendez-vous sera convoqué « dans un avenir proche ». En attendant que tout soit fixé, le CMO de la Troïka « a pleine confiance que Andry Rajoelina, président de la Haute Autorité de la Transition, et l’ancien président Marc Ravalomanana ont les qualités de leadership, l’engagement, les conseils avisés et une bonne sensibilité à la détresse du peuple et à sa souffrance et qu’ils vont atteindre un résultat positif et un accord tenant compte des principes primordiaux de l’inclusivité, l’impartialité et la crédibilité ». Le CMO de la Troïka « s’attend à ce que les deux dirigeants parviennent à un accord à l’amiable afin d’amener Madagascar vers des élections libres, justes et crédibles ». A cet égard, « il (CMO de la Troïka) examinera la possibilité d’appeler à la levée progressive des sanctions afin de reconstruire l’économie malagasy avec un objectif clair de soulager les souffrances des masses malagasy ».

  Pression. La Troïka de la SADC met en même temps la pression sur les deux principaux protagonistes de la crise pour que la rencontre réussisse. Le communiqué du CMO de la Troïka est ferme là-dessus : « Si les deux parties (…) ne sont pas en mesure de parvenir à un accord pour assurer la pleine mise en œuvre de la Feuille de route, le parti et/ou les parties qui sont responsables de l’échec seront désavoués de la continuation de la participation dans le processus par la communauté internationale. Le CMO de la Troïka réitère l’importance de cette réunion et qu’un accord réussi doit être atteint ; en outre, l’esprit de réconciliation, de compromis et de coopération entre les deux parties est primordial pour sa réussite. » Par ailleurs, le CMO de la Troïka « invite tous les acteurs politiques à s’abstenir de manœuvres politiques et tactiques ainsi qu’à l’incitation contre les institutions de transition. » Ces acteurs politiques malgaches sont en même temps invités à « placer les intérêts des masses Malagasy au-dessus de leurs intérêts individuels et des intérêts de leurs partis politiques ». A l’endroit du peuple malgache, la Troïka l’appelle à « rester vigilant et à continuer à soutenir le processus de Feuille de route et à mettre la pression nécessaire pour que les deux dirigeants, Andry Rajoelina, président de la Haute Autorité de la Transition et l’ancien président Marc Ravalomanana reviennent de leur dialogue avec un résultat positif face à l’impasse actuelle ».

  Questions en suspens. Le communiqué du bureau de liaison d’hier n’a rien dévoilé quant aux sujets qui figureront à l’ordre du jour du dialogue Ravalomanana- Rajoelina. Aucune mention sur l’application des articles 16, 17, 18 et 20 de la Feuille de route ainsi que la candidature ou non des deux principaux protagonistes de la crise ne figure dans le communiqué. Ledit communiqué précise cependant que « le CMO de la Troïka est convaincu que les deux parties seront en mesure de s’assurer que les articles et questions en suspens qui préoccupent les parties prenantes malgaches seront traités adéquatement et que Madagascar sera en mesure de franchir le rubicon et ira de l’avant vers des élections libres, justes et crédibles ». Le CMO de la Troïka précise en outre que les deux parties (Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana) sont « la clé pour débloquer les verrous et répondre adéquatement aux défis actuels qui ont abouti à la présente impasse et au présent environnement politique ». Le communiqué du CMO de la Troïka indique par ailleurs que le résultat de la réunion entre Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana sera « un facteur clé dans l’avancée ou non de Madagascar vers une voie de la prospérité ou sur un chemin descendant vers la pauvreté ». Le CMO de la Troïka réaffirme que la Feuille de route reste la seule solution pour ramener Madagascar à la normalité constitutionnelle et à un système démocratique. En tout cas, des questions attendent toujours des réponses : Quand et où ce tête-à-tête Ravalomanana- Rajoelina aura-t-il lieu exactement ? Lequel du médiateur Joaquim Chissano ou du vice-ministre sud-africain Marius Fransman va diriger l’organisation de cette rencontre ?  »

  Recueillis par RAJAOFERA Eugène

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *