MAGRO BEHORIRIKA : TSY MANAIKY NY ANTSONJAY ATAO AMIN’NY RAVALOMANANA

Zavatra anisan’ny mampieritreritra sy mampihorohoro, hoy ny CT Marcel avy any Manakara teny amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka androany, dia fanjakana rava. Ny miaramilam-panjakana indray no tafihan’ny dahalo mitam-basy. Eto hoy izy dia tsy tokony ahatafidirana basy satria tsy misy sisi-tany fa ranomasina. Fanjakana efa tsy mahefa intsony no misy eto fa dahalo no manafika. Lasa eritreritra ny tenako hoy Marcel  ny mahatonga ity fanjakana ity, handrava ny fananan’ny filoha Ravalomanana. Efa nalaina ny fahefany, ravana koa ny TIKO Antsirabe. Ny fanaovanareo antsonjay amin’ny fananan’ny TIKO hoy izy dia hamafisinay ny fiatoana ao amin’ny governemanta, ny CT, CST, CENIT. Tsy handray anjara amin’ny 26 Jona intsony izahay, ary tsy hanambitamby anareo intsony, fa aleo hifampitady eto  ka izay iray drondroka aloha. Namafisin’ity olomboantendry ity, fa ny filoha Ravalomanana no nahatonga azy ho eny an-kianja, noho izany dia tsy manaiky ny anaovana antsonjay ny filoha Ravalomanana n’inon-kindona. Aza manonofy ianareo hoy izy fa i Dada tsy maintsy milatsaka ho fidiana ary tsy maintsy tonga eto. Ny tsy filatsahany hoy izy dia tsy hampilamina ny tany, fa izahay tsy hanaovana resaka any ambadimbadika any,ary Rajoelina no efa disqualifié. Ny Ankolafy Ravalomanana hoy Marcel dia tsy hanaiky handefindefitra, fa ny anay dia tsotra Mody Ravalomanana ary eto no atao ny fihaonana. Aza anaovana fikan’antitra eto izahay, hoy izy, ka hoe tsy milamina ny tany fa ianareo no tsy mampilamina azy. Ny CT Harison Hilarion dia nanambara fa vonona ny olona any Antsirabe hiaro ny TIKO. Ny lehiben’ny faritra Razanakolona Paul no mitady hanome baiko hidirana ao amin’ny orinasa. Fantatro tsara io hoy Hilarion satria niaraka tamiko niaro ny filoha Ravalomanana tamin’ny 2002, noho izany raha misary adala eo io dia ataoko mahamay na androany ihany aza. Mitady amidin’ny Hajo amin’ny karana sy ny Sinoa ny orinasan’i Dada. Raha manambola ny karana sy ny sinoa hoy izy dia malalaka tampoketsa sy Ihorombe.  Mikasika ny zavanitranga tany Amboasary Atsimo dia nambarany fa mampalahelo ny olona any fa ny miaramila no mamono olona rehefa tsy manoro ny lalana azy ireo. Nanafatra ny jeneraly baomba ny tenany hoe ampiasao any ny fahaizanao raha tena jeneraly tokoa ianao. Ny CT Rostand dia nanome valinkafatra ho an’ voalazan’Ingahy Pierrot. Ianareo hoy izy milaza fa tondrozotra, kanefa ny tondrozotra milaza fa mody ny sesi-tany politika any ivelany, nefa lazainareo fa mampikorontana. Noho izany dia ariantsika any ny tondrozotra.Matoa izahay misintaka hoy Rostand dia misy lanjany fa raha tezitra aminay ianareo dia mba misintaha ihany koa. Namafisiny fa tsy maintsy kandida ny filoha Ravalomanana satria efa misy anay ny fokontany, distrika, kaominina manerana ny Nosy.

33 pensées sur “MAGRO BEHORIRIKA : TSY MANAIKY NY ANTSONJAY ATAO AMIN’NY RAVALOMANANA”

 1. Ok! zany é… Ny Miramila zany mamono! ny dahalo efa dahalo ka aiza no tena alehan’ny olona any Ambanivohitra any??,

 2. ny FOZA miteny fa DAHALO ireo fa ra mijery ny fitaovany eo ampelatanany ireo antsoina fa DAHALO dia tsy mino loatra
  efa akaiky ny ainy VENDRANA si ireo namany minoa fotsiny aminy

 3. efa mazava fa olona tsy mahay mitondra no mitetateta te hitondra firenena : tonga daholo ny satana, ny dahalo, ny fahantrana, ny vono olona, bny lasa adala, ny aretina, ny halatra, ny habadoana, ny saina maizina, ny haloka mandrakotra ny lanitra manga.Tsy fantatra intsony izay tsara sy ratsy fa mifangaro ao.
  Fa manantena inona moa ny malagasy amin’ireto foza mibakabaka fa tsy mahay mamindra akory ?
  raha izao no mitohy, dia ho faty tsirairay ny vahoaka fa ny foza ho voky ihany rehefa visty ny ho fahanana satria ny caisse efa ritra.
  ny 26 jona izao no tokony hikarakarana fa miray hina ny vahoaka hanao toe-tsy zaka ireo foza ireo.efa in-telo izay no nilazana fa samia manidy trano tsy mivoaka tsy manisy saina fa ehehehe
  Mandreraka e !

 4. tena kivy aho fa milavo lefona ny communauté internationale:mibosesika mihazakazaka manatitra nt ttasy manendry ireo ambasadaorony ent àfat!tapitra ny lalao

 5. ô! damoiselle, aleho hiletika ihany fa rehefa tena rendrika angamba hifoha amin’izay ny vahoaka.
  tsy kivy fa mety mahatsara zavatra .

 6. Raha oviana loatra re vao hifoha ny malagasy, donton’ny « anesthésie »-ny frantsay e ?
  Ny Communauté Internationale anie miara-mitsikombakomba @ ONU, noho ny lobbying matanjaka ataony frantsay e!
  – Raha mila miaro ny faritra fangalarany ny frantsay aty amintsika ka manaiky hoe hanome takalony izany raha ohatra mikasa hanao toy izany ny bekintana any Afrika na ny rainiboto any ankafa, dia mahay mifandamina ry zareo….Fa isika no domboiny @ « consensuel »na « inclusif » na « union nationale » na « pardon malgacho-malgache » sy resa-be afa…
  – « Canaliser-na » ny vahoaka efa natao ahantra aingana, tsy hisy fotoana handalinana ny marina sy hanoherana ny tsy rariny afa tsy ny hivavaka sy hitaraina.
  Izay masahy mitraotra dia mahita fampitahorana sy basy mamono..
  – Fa iza hoy ianareo no manome basy ireo dahalo fa tsy ny putschistes voavidin’ny frantsay mba ampitombo ny fisavorivorian-tsaina ny daholobe…
  – dia hikoroso @ ady antrano…mbola tsy nisy satria ny malagasy mavozo
  – na « putsch » mody atoany ireo hat ihany, mba hisondrotany grady imasony olona efa leo be….
  Hitanareo ve ny fika ratsy mandaitra any Afrika sy firenena afa izay tiliny « grandes puissances » satria be harena ambany tany ka ilaindry zareo hamelomana ny mponiny mitombo araky ny fitomboany halatra vita ka mivadaika ho PNB matanjaka…????

 7. Tadidio fa efa niseho tany Atsimp ny fifandonanan’ny zandary nobaikon’i tsimandrava ,ary baiko am-bava no nomeny fa tsy an-tsoratra ka rehefa vita io « ady » dia NOTSARAOINA ireo zandary..
  Tsy i tsimandrava izay lehiben’ny zanary no voasazy satria tsy nisy porofo fa izy no nanome baiko ( ordre verbal)..dia lieutenant izay no niandronan’ny rihitra ary dia nesorina tsy ho zandary intsony ,no sady very ny mason’iray !
  Aza modin-tsy ita na tsy fantatra fa be ireo miaramila avy any Atsimo no tompona andian’omby lehibe (tahirin’izy ireo izany )..
  Fanontaniana :
  …Ireo miaramila ireo ve nomitady fiarovana ny fananany amin ‘ny
  Foloalmindhy ?
  …Sa ireo  » dahalo « (izay mety ho olon-tsotra no tezitra amin’ny tsy fandehanan’ny toekarena ( varotr ‘omby any ivelany) dia manafika ireo « andian’ombin’ireo miaramila manao tahiry ( investissements en élevant des zébus ) ). Mba hihetsika ireto miaramila ka mba hijery ny fiainan’ny Malagasy fa tsy ho variana amin’ny vola anatambazana azy ireo ,mba hijanona’io mpanongam-panjakana ela eo amin’ny toerana nangalarin’izy ireo..
  Misaina anie ny Malagasy ,fa aza hidiana ao ny fiheverana fa dahalo daolo izay manohitra ny tsy rariny !
  Il est fort probable et judicieux que  » ces rebelle du sud  » ne soient pas des mafieux , mais des il s’agit certainement des  » Malgaches honnêtes  » qui refusent que ce ouvoir pire que les vrais dahalo continuent de parader et occupent illégalement le pouvoir !

 8. TENY AROSO HO AN’NY MALAGASY TENA MISAINA MARINA ARY TENA TIA NY TANINDRAZANY IZAY MANAIKY FA NY RAFITRA SADC NOSONIAVINA No

  FIADIANA ENTINTSIKA MANDRESY NY FIHANTSIAN ‘NY MPANJAKA SY IREO MALAGASY ANDEVONY !

  Tokony hikiry mafy Isika ankolafy RAVALOMANNA MARC hanazava tsara amin’ny fomba tsotra sy hampita tsara amin’ny Malagasy misaina ,tena misaina indrindra eny amin’ny distrika sy ny any amin’ny fokontany..

  Iza ireo Malagasy tena misaina ?

  Dia ireo Malagasy nahatsapa sy mahatsapa mafy ny nerisetra ny tsy fisiana ,tsy fisiana izay tsy mitsahatra mihamafy satria ireo naka ny fitondrana ny Fanjakana tamin’ny mars 2009 dia tsy miady tamin’ny tsy fisiana ,dia tsy nanao ezaka ,na hetsiky kely fotsiny , nandresena na nampihena aza io tsy hampihena io fisana io..

  Fa nahoana ?

  Satria tsy hain’izy ireo ny nampiasa ny fitaovana nomen’ny SADC azy.., tsy nisaina na nandinika io  » fiasana/ fitaovana na ny rafitra – panavaozana « nomen’ny SADC 3 tamin’ny alalan’ny accords de MAPUTO..Io accords io anie tsy natao ,napetraky ny SADC hamahana ny olna politique fotsiny , fa koa hahazoana manohy ny fampandrosoana ny Firenena…

  Ny nahamaika sy nahakinga azy ireo dia ny nameno ny paos .iny

  Ny tsy fanatankaran’ireo nanongam-panjakana io ezaka mikasika ny toe-karena sy ny fiarovana ny asa no fahadisoana lehibe manampy ny fanonganam-panjakana vitan’ireo mpanongam-panjakana.., izay

  Ary koa ny fiheveran’izy ireo fa eo am-pelatanan’ny fahefana nangalarina dia hafaka miteniteny foana sy manaonao foana izy ireo.

  Jereo ange se hainohy ny rediredin’ity lazaina ho minisitry ny raharaham-babiny ( ny raharaha mikasika ny Malagasy aza tsy fantany !)izay manambara fa izy no milaza aiza sy rahoviana no hatao ny fihaonana nangatahin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC tamin’ny SADC.

  Ny SADC no nivantananin’ilay fangatahana ,dia ahoana Ianareo Malalagasy tena misaina , ahoana ny SADC no hanome fahefana an’i jaonarivelo izay alalana hanondro ny andro sy ny toerana hisian’io fihaonana io ?

  Indrindra fa eo imason’ny SADC ,ny gouvernement misy an’ty jaonarivelo ‘ty  » da tsy manana hy fahefana ( autorité ) gouvernementale intsony..Ary azo lazaina aza fa matoatoa sisa..Vakio ity teny arosoko ity dia ho tsapantsika fa maivan-doha io minitry ny raharaha vahiny (tsy hainy ) aminy..
  Ny SADC ,na ekena na tsia , nomifehy ny tondrozotra izay nantenaina fa hisikina i Beriziky hanantateraka azy io..

  I Beriziky ,dia nanary niteraka bezina eo amin’ny fanantenan’ny Malagasy tena misaina , satria i Beriziky dia nanaiky lembenana ,dia niforitra teo anplohan’i rajoelina sy ny zankisoa ,ministry ny Fitsarana..

  KOA INONA SISA HANTENAINTSIKA ?

  Henoy o,ry Malagasy tena misaina , ny filamatra nijoroantsika ary hijoroantsika ary koa fantarotsika tsara ny làlana arahantsika izay voasoratra ary voraikitra ao amin’ny TONDROZOTRA IZAY NOSONIAVIN’ NY ANKOLAFY Ankolafy RAVALOMANANA MARC..TSY MOVA IREO DINGANA TSY MAINTSY HANALOVANTSIKA MBA HAHATONGAVANTSIKA AM-PITONIANA AMIN’NY FOTOANA HANOMANANA NY FIFIDIANANA IZAY HO FILOHA 6PIRENENA ARY AMIN’IZAY FOTOANA IZAY NO HANAFISANTSIKA NY FANDRAISAN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC AMIN’IZANY FIFIDIANANA IZANY..

  KOA AOKA ISIKA HIJORO LALANDAVA KA TSY HANAIKY REBIREBIN ‘IREO TSY MISAINA , TSY MAHATAKATRA NA MODY TSY MAHATAKATRA NY TANJONA KENDREN ‘NY MALAGASY MIARAKA AMIN’NY SADC..!

  ARY IARAHAN-TSIKA MAHALALA FA NY SADC DIA SOLONTENAN’NY COMMUNAUTE INTERNATIONALE ,IZAY MODIAN’IREO MALAGASY MPANGALATRA SYTSY TIA MALAGASY MISAINA…TSY FANTATRA..!

  APATSIHIAVIKO FA IO COMMUNAUTE INTERNATIONALE IO :

  ..HANOME NY FANKASITRANANA SY HAMERINA AMINTSIKA NY MAHA-ARA-DALANA NY FANJAKANA MANANA NY FIANRIANANY

  ..HAMAHY NY FAHAZOANA MANAMPY ANTSIKA ARA-BOLA SY ARA-TECHNIQUE HO AN’NY FANARENANA NY FIRENENA – NY TOEKARENA SY NY FRIM-PIAINANA REHETRA MIKASIKA NY MALAGSY MANONTOLO !

  NITADY ARY MBOLA MITADY MAFY IZAY FOMBA HANDROVITANA IO TONDROZOTRA IO IREO MPANJANAKA SY NY ANDEVONY ,ka mamorona fa Atoa ZUMA DIA TSY MANAIKY NY HANDRAISAN’I FILOHA RAVALOMANANA ANJARA AMIN’NY FIFIDIANANA IZAY HO FILOHA-PIRENENA..

  RAHA MARINA AZA IZANY , NY PRESIDENT ZUMA ANIE IRAY AO ANATIN’NY FIKAMBANANA MISY FILOHA DIMY AMBY FOLO ..E !

  ARY NY FILOHA ZUMA DIA TE – HILATSAKA HO FILOHAN’NY UNION AFRICAINE ,KA TOA TSY MISY TOMBOTSOANY NY MITSIVALANA AMIN’IZAY FIANDRIANAN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC HO CANDIDAT AMIN’NY FIFIDIANANA IZAY HO FILOHA-PIRENENA MALAGASY

  ARY MOA VE TSY HITERAKA KORONTANA AO ANATIN ‘NY SADC IZANY HEVITRA HANAKANA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC TSY HAHAZO HIATRIKA NY FIFIDIANANA ,INDRNDRA FA TSY TAFIDITRA AO ANATIN’NY RAFITRY NY SADC NY ANDRAIKITRA MISIVANA IZAY HO CANDIDAT..ARY AVERIKO FA NY FODIAN’NY FILOHA ANTANIDRAZANA DIA  » FEPETRA HENTITRA ,TSY AZO IDIOVIRANA / CONDITION SINE QUA NON « APETRAKY NY COMMUNAUTE INTERNATIONALE HAMERENENA NY FITONDRA AN’NY MADAGASIKARA AMIN’NY LAONINY , HO TAN-DALANA !

 9. zavatra roa no averiko eto :
  -voalohany: ataovy antsaina tsara fa crise écoonomique izao ny tany efa nandroso, tsy misy vola, tsy misy asa, ireo fotsy ireo izany, kanefa mahay mifanavotra tsy ohatra ny mainty izy. Ka noho izany, satriny ianareo mainty rehetra hiady an-trano, hifamingana toy ny mahazatra, hitsetsefany izay mety ho anjaranareo mainty sy mahantra sy tsy mahavita tena sy badrahodra. Mila ny volany izy sady mbola manaraoraotra mandroba mangina tsy an-kiteniteny, sitrany ahay hoy izy. koa aza misy gaga raha mirehatra ny tany
  -faharoa : aza dia variana loatra miesona amin’izay vaovao rehetra maloto mifafy etsy sy eroa fa ataovy izay hiverenan-dRa8 an tanindrazana, na dia ny hanavotana ny rehareha sy ny honneur ny vahoaka malagasy fotsiny aza.
  inona no hevitra isian’ny firaisankina amin’ny tanjona tokana.
  Aza variana amin’izay fihaonana toy ny sonia tsy hajaina, ny FR natao any ambany ondana, ny dahalo mibaby gendarmes, ny satana miakatra ny alitara, ny makorely mivoaka atoando, ny mpamosavy manao lalàna, ny mpampandihy mitomany ho mpanjaka, ny gadra miseho ho patron, ny renimpianakaviana miverina mianatra fa te haka toerana havohavo, ny miaramila mametaveta ny olona fa te ahazo boty,.
  Aza varimbariana amin’ny zava-misy mifotetaka amin’ny tany fa ny handrosoana no aoka hifantohana.

 10. Tapitra hono ny lalao!!! hahaha

  I Joelina anefa hors-jeu foana, izao indray nandositra any Rio …

  Asio kalité ihany ilay zavatra avoaka, fa tsy pratatata tay tay tay ihany tay hatrany
  (De nareo samby nareo avao no mifampihinana izany ao, ka atsipitsipy @ ny olon’ety kou)

 11. Maninona moa raha ataontsika vahoaka namana ny dahalo fa ireo manana basy dia mankeny Ambohitsirohitra « vahoaka sy dahalo » vita tantara !

 12. Asa tokony ry Rama? fa ho an’ireo izay mahita fa misosa ny fiainana any atsimo(Bekintsana any fort-dauphin) ary ity manaraka ity:

  Six soldiers were shot dead by bandits in Anosy region, SOUTHEASTERN MADAGASCAR, last weekend, a statement from the armed force said on Wednesday.

  The six soldiers, including one from the army and five from the national gendarmerie, were shot dead by cattle thieves, the statement from the armed force said. « Four other soldiers are still missing but their guns were sent by the bandits to the local officials. » the statement said.

  According to the armed forces statement, a series of cattle thefts at gunpoint was perpetrated by almost 300 bandits in Anosy region since last month, and 50 armed forces elements were sent to dismantle these criminal gangs.

  During the pursuit, 19 soldiers brought back 106 cattle to the village, and 31 other soldiers continued the pursuit of the bandits who fled to another place in this southeastern region of Madagascar. In an ambush, the bandits opened fire to the soldiers.

  Parliament members from the region told Xinhua on Wednesday that the bandits attacked the village of Befotaka in the southeastern region and took in hostage local population including women and children. These parliament members called on the government to act as soon as possible.

  These parliament members said the main reason of this problem is the non-reengagement of soldiers who have finished their national service; because of lack of work they become involved in the theft of beef.

  The president of the transition, Andry Rajoelina, ordered leaders of the armed forces to send a hundred of soldiers to the spot and strengthen the rescue.

  In May, about 1,000 oxen were robbed by 430 bandits in Anosy region, killing a dozen of people during the confrontation between the bandits and the local residents.

  Theft of zebu is a frequent fact in Madagascar since then, especially in rural areas because the zebu has an important place in Malagasy culture as well as in the economy. For the culture, Malagasy people kill a zebu for rituals in an important event. And for the economy, the zebu marks richness in Madagascar especially in rural area.

  Currently, Madagascar’s ministry of livestock recorded at least 9 million of zebus over the country but most of farmers do not record their wealth to the authority.

 13. NY FAHATONGAVAN’IREO AMBASSADEUR ROA IREO TSY MILAZA VELIVELY FA FANKATOAVANA FA NY KOPIA NY LETTRE DE CREANCE NO NEMON’IZY IREO NY MINISTERAN’NY AFFAIRES ETRANGERES FA REHEFA TANTERAKA SOAAMAN-TSARA NY TONDROZOTRA KE EKEN’NY NATIONS UNIES DIA IZAY VAO OMENY ILAY VRAIE LETTRE DE CREANCE. TOKONY HIHAINO TSARA ISIKA – RAHA HENDRY RIZAREO DIA ATAONY HAINGANA IZAY IROSOANA AMIN’NY FAMAHANA NY KRIZY.

  HO HITANTSIKA EO RE TOMPOKO O ! MAHAIZA MIVAVAKA E ! AN’ANDRIAMANITRA AVOKOA NY ZAVA-DREHETRA ETO AMBONIN’NY TANY KA INONA NO HATAHORANA E !

 14. Saikia hilaza io zavatra nambaranao io aho ry Raozy fa ny anao no tonga aloha dia noho izany dia tsy taitra aho satria io kôpy io no hahafahan’ny masoivoho vahiny mijanona ao Tanà fa tsy milaza mihintsy io hoe mankato anareo izahay ka ndao ary hiara-hiasa.
  Arak’izany dia afaka manao ohatran’ny SUISSE sy Norvège, tsy mipoitra rehefa misy fanasana ôfisialy.Rehefa eo an-toerana koa ny masoivoho dia afaka manampy amin’ny famahana ny krizy.

 15. Tonga tany anaty gazety mihintsy ny tsaho, izay nilaza fa hoe tsy mila ny firotsahan’Ingahy Ravalomanana sy ilay mpanongana ny SADC !
  Io resaka io dia tsy marina velively, na dia hoe soson-kevitra naroson’ny frantsay hatry ny ela aza izy io, tamin’ny andron’i Sarkozy !

  Izao indray dia alefa indray ny resaka hoe, tokony Ingahy Ravalomanana sy ilay mpanongana no mifanandrina. Nanamafy an’izany tamin’ny fanambaràna hono Ingahy Mamy Rakotoarivelo, ary nanohana an’izany koa Ingahy Botozaza !

  Hita tao amin’ny Midi Madagascar :

  « Interrogé sur la candidature ou non de Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina aux futures présidentielles, Botozaza Pierrot de répondre :
  Notre Constitution autorise tout citoyen malgache de se porter candidat. Et la Constitution stipule que les malgaches sont libres de choisir qui ils veulent diriger le pays. Dire donc que telle ou telle personne ne doit pas se présenter aux élections bafoue la Constitution et la démocratie. Laissez le peuple élire qui il veut ».

  Mba lasa ihany ny saina, ary nanontany tena aho : Fa ahoana ihany izy ity ê ?

  Angaha ianareo ao amin’ny movansa tsy mahatoky hoe, tsy maintsy hilatsaka ho fidiana ny Président Ravalomanana ? Mihiditra ao anatin’ny « lalaon’ny foza » ianareo raha tsy mahatoki-tena izany ! Fa nahoana izy no tsy ho afaka hirotsaka ?

  Manarak’izany, inona indray ity resaka Constitution ity ? Constitution inona no resahin’Ingahy Botozaza ?
  Ianareo ao amin’ny movansa indray ve no « hi-valider » Constitution fôpla ? Ny CI aza tsy miraharaha an’iny, satria tsy azon’ny mpanongana natao iny, dia ianareo indray ve no manome vahana ny mpanongana ?

  Ny Constitution manan-kery amin’izao fotoana dia mbola ilay an’ny IIIe République !!
  Mazava ny ao anatin’ny Article 46.

  Mazava ihany koa ny voasoratra ao anatin’ilay tondrozotra, FA IZAY MANDRAY ANJARA AO ANATIN’IO RAFITRA IO, DIA TSY MAHAZO MIROTSAKA. Mazava izany fa tsy mahazo mirotsaka ho fidiana ilay mpanongana, ary efa nanao fanambarana ôfisialy an’izany tamin’ny Vondrona iraisam-pirenena izy !

  Koa inona ity tandrametaka lava ity ?

  Mba ataovy rey izay hiverenan’ny Filoha Ravalomanana raha tena Mpanohan’azy MARINA ianareo â. Amin’izay izy no afaka milaza amin’ny vahoaka na hirotsaka na tsia, na dia manantena azy mafy aza ny vahoaka malagasy !

 16. Kintana! tribune io ary mila mailo ihany amin’ny zavatra teneniny.Izy no miteny hoe: »l’australie va reconnaître ».

  Tsara fantatra ihany koa raha voatery manolotra ny « lettres de créances » ry zareo amin’ny maha tsy eo an-toerana azy fa any maurice ohatra ny résidence.

  Ny hitako hafahafa dia ry zareo niditra ao amin’ny COI.Asa haka toerana tsara ao koa angamba mba hahazahoana vahana amin’ny trandraka solintany satria toa efa tafiditra ao ry zareo.Raha haka ny toeran’ny vazaha ka hanome 65% ho antsika dia ataoko fa tsy misy olana.Ho hitantsika eo ny tohiny.

 17. Na tsy eo an-toerana aza ilay olona, tsy maintsy manolotra ! Tahak’izany i Razafy Andriamihaingo taloha : Frantsa, G-Bretagne, Vatican, toa Monaco sy Israël koa aza, nosahaniny irery daholo !
  Ho hitantsika eo ê !

 18. Mila faizina amin’izay ireo mpanongam-panjakana sy ny forongony ireo !
  Ataovy amin’ny fanaovana azy fa efa tafahoatra ny ataony.

  Dia ambakan’ireo ray aman-dreny teo aloha ve isika amin’izao fotoana eh!

  Samia mieritreritra dia ataovy mangingina any ny fanamboarana azy.

  Rehefa betsaka ny voha amin’ireo mangina amin’izay ireo be vava ireo.

 19. Atramin’ny fotoana nametrahan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC ny fangatahana fihaonana amin’i rajoelina ,fangatahana izay nivantana any amin’ny secrétariat exécutif-n’ny SADC (Atoa SALAMAO) dia miandry ny valin’io fangatahana io ny Rehetra..Ny SADC no tokony hamaly izany fangatahana izany..
  Ny SADC no manondro ny toerana sy ny andro ary ny ora hanaovana izany..
  Ny ankoatr’izay dia resaka tiana anteza..!
  Vita io fihaonana io dia hisy fanambarana :
  ..milaza fa nifarana teo ny fitondrana tetezamita nentin’ireo mpanongam-panjakana.
  ..ary mipetraka ny tetezamita ifanarahana sy tsy manavaka izay vokatry ny tondrozotra voasonia..
  Tsy maintsy diovina ireo lapa-panjakana (Ambohitsohitra , Iavoloha)..ary hatao ny audit mikaska ny fitondrana nosahann’ny mpanongam-panjakana..

  Dia hatsangana ny Tetezamita Ifanarahana sy tsy manavaka
  .-ny présidence
  .-ny gouvernement
  .-praiministra
  -ny praiministra – lefitra
  .- ny koa ny Parlement :
  -ny CT
  -ny CST

  Ny  » missions  » iandraiketan’io gouvernement io dia:
  ..ny fanokafana ireo antennes radio-tv tsy navela niasa
  ..ny famoahana ireo gadra politiques
  ..ny fikarakarana ny fodian’ny Filoha RAVALOMANANA MARC ANTANINDRAZAHA.
  .. nyfanomanana y fifidianana ,rehefa tontosa ny fanatsara ny filaminana sy ny fandriampahalemana.

  Ary ampatsihako indray fa ny fodian ‘ ny Filoha ANTANINDRAZANA no fepetra hentitra , tsy azo iodivirana izingizinin ‘ny communauté internationale ho tanteraka,izay vao manambara amin’ny fomba ofisialy ary miaraka amin’ny fanapahan-kevitry n Firenena Mikambana ny fankansitrahana indrayny Fanjakana Malagasy !

  Ireo missions ireo dia haran’ny SADC sy ny Firenena Mikambana sy Firenena maro maso akaiky ny fanantaterahana azy. Mba ho azo antoka izany ary mba hahazoana manazava sy manome toky ireo manome ny vola hanampiana ny fanarenana ny Firenena (toekarena , fiainan’ny Vahoaka..).

  Hiazakazaka ny fametrahana ny Fitondrana tan-dalàna ( ary tsy ho mora izany..)

  Fa tsy hay hisaina ireo maika tsy faingana na ireo mpimenomenona mandranitra ny Vahoaka ary hilza fa efa ho efa-taona ve izay dia mbola hiandry atramin’ny rahoviana indray !
  Isika nitolona ary mitolona dia mahatsapa sy mahalala ny vetra sy ny sakana eo amn’ny fanaovan-javatra ,koa aza mety rebireben’ireo mpitat ra -kena sy be haitraitra mitady hitsofoka ao anelanelan’ny ankolafy ,izay aratsiana sy ompain’izy ireo fa tsy mahefa azy !

 20. En ce moment où Nous attendons avec impatience quand ,où se tient la rencontre du Président RAVALOMANANA MARC avec rajoelina , j’ai trouvé utile de Vous présenter le discours du Président RAVALOMANANA MARC lors du Sommet Extraordinaire sur M.CAR de la SADC à LUANDA…

  TRADUCTION DU DISCOURS (en anglais ) PRONONCE PAR LE PRESIDENT RAVALOMANANA MARC
  LORS DU SOMMET EXTRAORDINAIRE DE LA SADC SUR MADAGASCAR

  « REPOBLIKAN’i MADAGASIKARA
  PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUEMai 27,2012

  MOUVANCE RAVALOMANANA. SUSPENSION TEMPORAIRE DE TOUTES LES ACTIVITÉS DANS LES INSTITUTIONS DE TRANSITION
  Excellence
  Je voudrais porter à votre attention que tous les représentants de la Mouvance Ravalomanana dans le gouvernement, les deux Chambres du Parlement et la Commission nationale électorale indépendante de la transition (CENI-T) ont suspendu leurs activités dans ces institutions de la transition,
  La suspension est de nature temporaire et qu’elle ne comporte ni la démission des membres, ni leur retrait de leurs positions. Le message que nous voulons envoyer avec cette suspension est la suivante:
  1. Nous sommes profondément préoccupés par l’absence de progrès de la transition, le style de prise de décision (unilatérale et non pas dans l’esprit de partage du pouvoir et l’unité nationale) et les violations continues de la Feuille de route modifiée, en particulier les paragraphes 16, 17 et 20 .
  2. Nous voulons attirer l’attention sur la détérioration des conditions socio-économiques à Madagascar – nous voyons la pauvreté croissante et une aggravation des conditions socio-économiques. L’attente dans le début, c’est que la transition mettra un terme à la crise politique. Et va commencer à améliorer les conditions de notre peuple. L’inverse est vrai maintenant, et la transition n’est pas produire les résultats escomptés. Il a perdu toute crédibilité en tant que moyen de sortir de la crise.

  3. SADC ne répond pas à la gravité de la situation. Il semble que la SADC ne saisissent pas pleinement la gravité. De la situation.
  Comme indiqué ci-dessus, la suspension est de nature temporaire et nous allons y mettre fin quand nous avons la preuve concrète que la Feuille de route modifiée est traitée par tous comme le seul cadre pour la transition. Nous devons voir que la lettre et l’esprit de la loi modifiée Roadmaparerespected par tous et que c’est la
  exclusiveguide pour toutes les actions prises transition duringthe.

  Dr Tomaz Salornao
  Exécutif de la SADC Secrétaire

  Notre dernière décision a été précédée par notre mise en garde répétées contre les déviations de la Feuille de route depuis sa mise en œuvre dans les derniers mois de 2011. Nous les avons inclus dans notre différend qui a été renvoyée à la SADC, conformément à la Feuille de route. Malheureusement, après plusieurs mois nous n’avons pas encore reçu de réponse de la SADC.
  Un des problèmes avec la transition est des efforts déployés par l’autorité de transition pour m’isoler de la transition et à marginaliser la Mouvance Ravalomanana. Ce qui suit ne sont que quelques illustrations de leurs tactiques:
  1. La dernière fois que le Président de transition était prêt à me rencontrer sous la forme d’un dialogue en tête-à-un était en Avril 2010 à Pretoria où Votre Excellence et le Président Chissano a organisé une réunion de la SADC à médiation entre nous. Depuis lors, il a refusé de me rencontrer à plusieurs reprises.
  2. Au lieu de poursuivre un processus de dialogue, un mandat d’arrêt contre moi a été publié en 2011, m’accusant de crimes contre l’humanité, peu de temps après notre Mouvance signé la feuille de route modifiée.
  3. Deux fois, j’ai essayé de retourner à Madagascar, conformément au paragraphe la Feuille de route 20. Les deux fois, ils m’ont empêché de pénétrer dans Madagascar. La dernière loi d’amnistie est conçu de telle manière que l’accusation contre moi des crimes contre l’humanité est destinée à me disqualifier de l’amnistie, qui sera
  m’empêche de retourner à Madagascar. Cette approche est une violation flagrante du Par. 20.
  4. La Mouvance Ravalomanana est marginalisée dans le sens que seulement cinq des 35 ministres et une minorité de membres du Parlement (57 des 364 membres du Congrès de la Transition, 30 des 162 membres de la Transition Conseil Supérieur de la) et une des 22 membres de la CENIT sont
  à partir de notre mouvement.
  L’ironie est que nous avons gagné les deux dernières élections présidentielles et a remporté la dernière élection parlementaire avec un glissement de terrain. Nos membres ont la majorité des maires directement élus (mais certains d’entre eux sont actuellement en prison) et nous étions aussi dans le contrôle de la région de chefs de (qui ont été retirés de leurs positions) –
  encore, nous sommes traités comme une minorité dans les institutions de la transition, tandis que d’autres dans les positions majoritaires n’ont démontré aucun soutien populaire ou électorale.
  Par ailleurs, nous ne faisaient pas partie du processus de consultation le soir avant la loi d’amnistie a été déposé au Parlement, tandis que l’amnistie est d’importance nationale en tant que pierres angulaires d’un deThe de la transition.
  La situation est maintenant entre les mains de la SADC pour mettre la feuille de route de retour à sa trajectoire prévue. Je répète mon attachement à la Feuille de route. Je suis prêt à répondre à Andry Rajoelina tout moment n’importe où pour parvenir à un accord sur les questions en suspens. Il s’agit d’une indication claire de notre côté que ce n’est pas la fin de la
  Feuille de route et que nous n’avons pas l’intention de le saboter. Il semble être plus important pour nous que pour d’autres pour revenir à la Feuille de route et mettre en œuvre dans sa forme authentique. Notre représentant reprendre leur
  activités une fois la feuille de route est respectée et mise en œuvre dans sa lettre et l’esprit.

  Sincèrement,
  Marc RAVALOMANANA »

  ————————————————– ——————————

 21. « Pression. La Troïka de la SADC met en même temps la pression sur les deux principaux protagonistes de la crise pour que la rencontre réussisse.
  Le communiqué du CMO de la Troïka est ferme là-dessus : « Si les deux parties (…) ne sont pas en mesure de parvenir à un accord pour assurer la pleine mise en œuvre de la Feuille de route, le parti et/ou les parties qui sont responsables de l’échec seront désavoués de la continuation de la participation dans le processus par la communauté internationale. Le CMO de la Troïka réitère l’importance de cette réunion et qu’un accord réussi doit être atteint ; en outre, l’esprit de réconciliation, de compromis et de coopération entre les deux parties est primordial pour sa réussite. »  »

  Cet extrait représente le coeur du problème : il résume
  ..et le noeud qui bloque la situation
  ..et la volonté de mettre fin à cette crise « ici et maintenant » sans faux-fuyant , avec sincérité et franchise !
  .. et les sanctions qui attendent sans miséricorde celui qui refuse de mettre un terme à cette crise !

  Souhaitons que le bon sens et la poids de la misère des Malgaches l’emportent sur l’égo et / ou le désir de faire l’intéressant ou de jouer au malin !

 22. Veuillz m’excuser de cette erreur de la mise en page : l’extrait est publié avant le texte intégral..Mrci.

  Voici le texte intégral de la réponse préliminaire faite par la SADC , communiquée par son bureau local à ANTANANARIVO à la demande de rencontrer rajoelina formulée par le Président RAVALOMANANA MARC.

  « Special edition (Midi)
  Envoyé par: Besa tena izy (Adresse IP journalisée)
  Date: sam. 16 juin 2012 00:22:06

  Rajoelina- Ravalomanana : Accord à l’amiable exigé par la SADC

  Samedi, 16 Juin 2012 00:00

  15 jours après le sommet de Luanda, le bureau de liaison de la SADC à Madagascar apportent des éclaircissements sur l’imminente rencontre entre Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina.

  Le suspense est en partie levé. En effet, dans un communiqué qu’il a publié hier, le bureau de liaison de la SADC informe que « le Comité Ministériel de l’Organe (CMO) de la Troïka a déjà préparé le terrain pour la mise en œuvre urgente » de la résolution de Luanda. Le communiqué n’a pas encore indiqué la date et l’endroit qui abritera le tête-à-tête Ravalomanana- Rajoelina. Il se contente d’aviser que ce rendez-vous sera convoqué « dans un avenir proche ». En attendant que tout soit fixé, le CMO de la Troïka « a pleine confiance que Andry Rajoelina, président de la Haute Autorité de la Transition, et l’ancien président Marc Ravalomanana ont les qualités de leadership, l’engagement, les conseils avisés et une bonne sensibilité à la détresse du peuple et à sa souffrance et qu’ils vont atteindre un résultat positif et un accord tenant compte des principes primordiaux de l’inclusivité, l’impartialité et la crédibilité ». Le CMO de la Troïka « s’attend à ce que les deux dirigeants parviennent à un accord à l’amiable afin d’amener Madagascar vers des élections libres, justes et crédibles ». A cet égard, « il (CMO de la Troïka) examinera la possibilité d’appeler à la levée progressive des sanctions afin de reconstruire l’économie malagasy avec un objectif clair de soulager les souffrances des masses malagasy ».

  Pression. La Troïka de la SADC met en même temps la pression sur les deux principaux protagonistes de la crise pour que la rencontre réussisse. Le communiqué du CMO de la Troïka est ferme là-dessus : « Si les deux parties (…) ne sont pas en mesure de parvenir à un accord pour assurer la pleine mise en œuvre de la Feuille de route, le parti et/ou les parties qui sont responsables de l’échec seront désavoués de la continuation de la participation dans le processus par la communauté internationale. Le CMO de la Troïka réitère l’importance de cette réunion et qu’un accord réussi doit être atteint ; en outre, l’esprit de réconciliation, de compromis et de coopération entre les deux parties est primordial pour sa réussite. » Par ailleurs, le CMO de la Troïka « invite tous les acteurs politiques à s’abstenir de manœuvres politiques et tactiques ainsi qu’à l’incitation contre les institutions de transition. » Ces acteurs politiques malgaches sont en même temps invités à « placer les intérêts des masses Malagasy au-dessus de leurs intérêts individuels et des intérêts de leurs partis politiques ». A l’endroit du peuple malgache, la Troïka l’appelle à « rester vigilant et à continuer à soutenir le processus de Feuille de route et à mettre la pression nécessaire pour que les deux dirigeants, Andry Rajoelina, président de la Haute Autorité de la Transition et l’ancien président Marc Ravalomanana reviennent de leur dialogue avec un résultat positif face à l’impasse actuelle ».

  Questions en suspens. Le communiqué du bureau de liaison d’hier n’a rien dévoilé quant aux sujets qui figureront à l’ordre du jour du dialogue Ravalomanana- Rajoelina. Aucune mention sur l’application des articles 16, 17, 18 et 20 de la Feuille de route ainsi que la candidature ou non des deux principaux protagonistes de la crise ne figure dans le communiqué. Ledit communiqué précise cependant que « le CMO de la Troïka est convaincu que les deux parties seront en mesure de s’assurer que les articles et questions en suspens qui préoccupent les parties prenantes malgaches seront traités adéquatement et que Madagascar sera en mesure de franchir le rubicon et ira de l’avant vers des élections libres, justes et crédibles ». Le CMO de la Troïka précise en outre que les deux parties (Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana) sont « la clé pour débloquer les verrous et répondre adéquatement aux défis actuels qui ont abouti à la présente impasse et au présent environnement politique ». Le communiqué du CMO de la Troïka indique par ailleurs que le résultat de la réunion entre Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana sera « un facteur clé dans l’avancée ou non de Madagascar vers une voie de la prospérité ou sur un chemin descendant vers la pauvreté ». Le CMO de la Troïka réaffirme que la Feuille de route reste la seule solution pour ramener Madagascar à la normalité constitutionnelle et à un système démocratique. En tout cas, des questions attendent toujours des réponses : Quand et où ce tête-à-tête Ravalomanana- Rajoelina aura-t-il lieu exactement ? Lequel du médiateur Joaquim Chissano ou du vice-ministre sud-africain Marius Fransman va diriger l’organisation de cette rencontre ?  »

  Recueillis par RAJAOFERA Eugène

 23. SADC, anie ka efa no-infiltrer-ny frantsay ela ihany izao e!
  Rehefa tiany « Communauté Internationale » sy ONU, efa miaro ny frantsay,(izay nampihatra ny lobbying mba ahazahoan’ilay filohany Onu ny 2ème mandat),hoe harosoy ny olona hapetraka eo @ fitondran malagasy dia ho vitandry zareo tsy ho ela anie izany e!
  Saingy ny BRICS, mitsofoka izao dia mety hanelingelina ny fiasandry zareo « Occidentaux » zatra tsy nisy mpanelingelinaloatra t@ fangalarana antsika amanjato taoana firy izao.Dia mandalina ny hetsiky ny BRICS ery ny CEDS,toeram-pitsikilovany frantsay.
  – Hafirina izao i Chine no midongy sy manjaka an’i Tibet: inona no lazainy C.I na ONU ?
  « IMMOLATION » sisa no ataony tanora, kivy fa potehina ny fireneny sy fomban-drazany.
  – Hafirina izao Israel no mibahina,hamotika ny Palestine: inona no ataony C.I na ONU?
  – Hafirina izao Turquie no nanafika ny faritra avaratr’i Chypre: inona no sazy avy @ C.I na ONU ?
  – Mbola tsy masahy mijoro tanteraka isika hanohina ny filoha M.Ravalomanana araky ny fomba fiady ilaina ka ataony C.I+ONU,toa ny tsy misy dia haviliviliny,mandrampahitandry zareo paika hifanarahana izy samy izy.

 24. Efa miarka amin’ny UE izao ny vazaha ry Randria.Tsy zareo intsony ny olana fa ny opposants sudafricains izay manao lobbying amin’i Zuma satria novokisan’ny HAT porofo tamin’ny raharaha 7 Febroary iretsy voalohany hatramin’ny Amnesty International.Ny filoha Zuma izay manana ny maha izy azy eo anivon’ny SADC dia mipetraka amin’ny siège éjectable ary noho izy dia mbola afaka mialokaloka any afrika atsimo i Dada ary tsy voarohyrohy amin’ny fitsarana any.

  Manaraka izany dia vitan’ny CI ny nanafaka an’i Ann SUN SU KI sy Birmanie.
  Torak’izany i Kofi Annan izay nahay nandresy lahatra an’i Bush tsy hanafika an’i Iraq fanindroany ary noho ny CI ihany koa no nizarana roa an’i Soudan mba hitsahatra ny famoana nataon’ny janjawed tany atsimo sy ny fisamborana ireo jiolahantsambo amin’ny faritra avaratra andrefan’ny ranomasombe indiana.

  Marina fa tsy voavaha daholo ny olana hatramin’izao ary tsy milaza akory izany tsy hovoavaha mihintsy.Ny olana an’Israely dia ry zareo SDN no nametraka azy ireo teo noho ny ara-baiboly.Miezaka ny CI ny hampinfandray ny israeliana sy ny palestiniana fa lasa adin’ny mpiralahahy ilay izy , i Tibet indray dia misy milaza fa ara-tantara dia faritr’i Sina ary i Dalai-lama dia tsy ankatoavin’ny tandrefana sasany satria tsy manaraka ny maha moine aza zato isan-jato

 25. Efa ela ihany izay nampita teto ireto aho:
  Nisy documentaire kely niresaka ny fidirany Total t@ nandresen’i J. Zuma ka resy tery i T. M’Beiki…dia ilay atao hoe « chef de campagne i J.Zuma no nalefa am-ponja satria efa vita ny fifidianana!
  Dia nisy fotoana,mody nisiany pub kely momba SADC/tv frantsay ary fotoana vitsy avy eo dia nasain’i Sarko ny filoha J. Zuma….dia hampifanindrio @ tohiny hatrehana hatrizao….
  Afaka i A.S Suki satria nitsofoka bebe koa ny bekintana ka nilefitra ny miaramila sy Total…ary koa tsy mainsty niroboka aingan fa manakaiky ny islamisme.
  Rehefa tiandry zareo halamina araky izay tanjona kendreny firenena anatiny faritra « géopolitique » miseho, dia mipoitra foana ny firaisankinandry zareo e!
  Soudan sy ny « partition » dia porofo ny fahasarotany fifanarahandry zareo satria Rakelimaso sinoa anga mamela ny occidentaux hitsetsitra irey intsony any Afrika…
  Ary izao olana goavana miseho @ faritry Sahel izao dia mety hanome karazan vaha-olan afakely toy ny « partition » ny firenena hiarany ady.
  Raha mbola bodoiny israel ny fizahozahona ka mampanjaka karazana terrorisme,(style andry zareo manokana),eo anivony C.I dia, mitohy ny tantara-be sy publicité ny baiboly hoe ry zareo no any tokana tompon-tantara, eto antany, ka ny taranak’izany mpiasa vavy izany, dia ny arabo, dia tsy kaonty ary hampiadivana samy arabo mba afahana mamono mora foana.
  Misy karazana tantara foana disoina ka havoaka arakaraky izay tetiky ny C.I, dia « excuse » mandaitra aloha rehefa tsy misy masahy manohitra izay firenena voa: drafitra efa nandaitra va ka hovan- dry zareo e?
  Tsy hisy asahy hanohitra ny sinoa dia milefy ny tibetains na maro aza ny mandà ny famonoan ataony sinoa ankitsirany izao ny tibetains.
  Rehefa halalinina kokoa dia voa foan izay mavozo sy marefo…dia mitaraina sy …mivavaka sisa…any ka mitombo ny isany karazana fiangonana mitonona ho mpanome vaha-olana.Any andanitra karohina fe eto antany aleo ho any mpangalatra be vola mahay manankarama sy mividy be sandry maty eritreritra.
  Rehefa tsy mbola asahy isika hijoro hanampy ny filoha M.Ravalomanana, araky paikady mitombona dia hikatso foana ny tolona e!
  Sahirana mafy ny Communauté Européenne izao ka tsy araka daholo ny tany madinika dia hampahatrana foana aloha

 26. Ao afrika atsimo dia misy resaka ny hanao central nucléaire ka i EDF no hanao izany hono.Ny opposants dia anisan’ny mankasitraka an’io projet io ary anisan’ny te hitory an’i Ravalomanana any amin’ny fitsarana fa soa ihany fa mbola eo i Zuma dia mbola tafapetraka ao AFS i Dada.Na nihaona tamin’i Sarkozy izy tamin’ny 2010.

  Raha ny sitrapon’i Total dia notohizana ny tsindry hazo lena tany Birmanie fa saingy mbola ny be kintana no mitondra ny baolina dia milefitra na ny vazaha aza. Torak’izany koa i SOUDAN, hoy ny be kintana hoe tokony ho zaraina roa io satria loza loatra ny afitsoky ny janjawed dia nizara roa i Soudan.Ohatran’izany koa i Israely , f’angaha moa tsy efa misy actions ataon’ny UE(Irlande, France, Allemagene, Italie) fa noho ny fitazonan’ny jiosy ny banky maro ao Etazonia dia tsy mety miala ao Israely ry zareo nefa dia nataon’andriamanitra iray ray dia mbola miady.

  Momba ny tibétains dia efa tamin’ny sinoa nahantra no efa nisy ny olana ka ka raha tamin’izay no no nihetsika ny ny be kintana dia efa ela no voavaha ny olana fa saingy ny Dalai-lama tsy ankasitrahan’ny amerikana loatra dia mikatso ny raharaha. Ny be kintana izany no mitondra ny baolina ary i Dada dia mbola azoazony noho ilay DJ. Positif foana isika.Même sans espoir la lutte est un espoir.Tsy tafakatra teo i Dada raha tsy nisy ny be kintana, alemana,suede, norvege ary afrika atsimo.

 27. Ekena io toerana raisiny bekintana io raha ny fiakarany filoha M.Ravalomanana teo @ fitondrana …Fa ny vahoaka mbola dontony fijery frantsay dia tsy naharaka ny fomba fiasany filoha M.Ravalomanana…miampy ny « erreurs » sasany…dia mora notatazany frantsay …Ary ny bekintana avy eo koa toa tsy nankasitraka fihetsika afa avy @ malagasy…
  Ka izao ve hoy ianao Ratsimilaho, efa misy fisokafan-tsaina hijery ankoatry ny « reny malala » e?
  Efa mazav tsara ho any malagasy ve izao ny tadiavina e?
  Mody miaraka @ C.I anie ny vazaha frantsya fa ny tiany atao ihany no miseho hatrizao…satria isika tsy mampiseho mazava izay ilaintsika,dia ny fikarohana izay firenena afa hiarahan miasa..
  Rehefa tsy mazava ny tanjona dia ahodikodin’ny olona eo foana isika ka ho fanina be an!
  Inona no ilaintsika ?…Dia avy eo mipetraka ho azy ny fikarohana ny paika, « stratégies » ho ampiasaina.
  Ilaina « pragmatisme » re izao fa efa 3 taona izao sangondim-panina izao satria nandova fomba fiasa toy ny frantsay sy ny ENA mpanao resa-be!
  Isika malagasy manakaiky fijery kokoa ny asiatika…ka raha mijery ny nataony vietnamiens ve ohatra mba azo dinihana e? Nataondry zareo tsaroany frantsay sy bekintana ny fanafihana azy ireo.
  Tany Corée du Sud aho vao nahafantatra ny falavoany frantsay nihevitra hanafika ny koreana!
  Dia avela fotsiny ve ny ezaka natomboky ny VVS, MDRM e!

 28. Ny tena mampalahelo anie ry Randria dia ny avara-pianarana malagasy dia mbola tsy dia misokatra saina loatra fa mbola miankina be amin’ny fanabeazana tsotsoka ary ireo dia mbola mitady ny hanjifa ny vokatry ny tsotsoka.Ny tsy manam-pahaizana moa dia betsaka no manaraka ambokiny fa soa ihany fa miezaka miteny anglisy ny tanora sasany indrindra fa ireo izay tsy nanao lycée français.
  Manaraka izany izaho aloha manao hoe efa miaraka amin’ny CI ry zareo tsotsoka izao fa isika maalagasy no olana satria ny vokatry ny tsotsoka foana no tsara foana kanefa ny rainiboto,ny italiana, ny eropeana hafa dia manana vokatra tsara daholo saingy iszika no tsy manafatra noho ny tsy fahaizana teny anglisy na ny teny hafa.Ny fiara koreana anie tsara ihany koa e.Jereo isika malagasy na avy aiza na avy aiza dia somary mifangaro asiatika afrikanina ary naha samy mpiray tampo izao aza dia ahitana fahasamihafana ka raha nahavita ny vitany ny viet-namiana isika koa anie araky ny filazanao tamin’ny andro taloha daholo ireo mba nahavita ihany koa fa mahita koa ianao fa ny laosiana na ny indonesiana dia tsy nahatohitra ny basy ohatran’ny ethiopiana izay naharesy ny eropeana.Mora anie ny manentana ny olona eto amin’ny ordinateur sady tsy ao-toerana satria tamin’ny sahotaka tany dago ireny indrindra tamin’ny 2002 dia tany ny tenanay fa rehefa tratry ny grenady ianao dia izay no nataony ka mila mieritreritra satria mbola any amin’i TGV no basy na ny miaramila legalista aza dia aza mbola tsy sahy mihetsika.Io koa araky ny tanjona kendrena izay nanao campagne ho an’ I Dada teny ambanivohitray na dia nahazo fampitahorana aza avy amin’ny mpomban-dratsiraka tamin’izany ny toerana sasany dia tsy nahitana an’izany satria tsy tany izahay ary ny mponina tao moa tsy nihetsika koa.
  Faio ny FDR no lalana hivoahana amin’ny krizy na mihetsika ny miaramila legalista.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *