NY RATSY ATAO LOZA MIANTONA ..!

Milaza ho mitady izay hivoahana amin’izao loza manjo ny Firenena malagasy izao ny sokajin’olona isan-karazany.

Sahiran-tsaina ny Malagasy, iza  amin’izy ireny no tena tsara sitrapo, no tena mikatsaka ny tombotsoa ho an’ny mpiray tanindrazana aminy, no hisikimponitra ka hamongotra hatramin’ny fakany ny tsy fahamarinana sy ny fanararaotam-pahefana ary indrindra ny fangalarana ny harem-pirenena ka mampahory ny Olompirenena izao?

Raha ny zava-misy sy iainana amin’izao fotoana izao, dia tsy misy mihevitra ny ho an’ny hafa, fa ny ho an’ny tenany ihany ireo mpanao politika ireo.

Tamin’ny 2009 dia maro ireo nanararaotra ny fanonganam-panjakana nangalatra, nandroba sy nandoro ny fanan’ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc. Nomena azy avokoa izao adjektiva milaza toetra ratsy rehetra izao (mpanao didy jadona, mpanodikodina volam-bahoaka, sns…).

Amin’izao fotoana izao dia tadiavina ho giazana indray ny Orinasa Tiko. Mihevitra ireo olona be atidoha, ao amin’ny fitondrana, fa rehefa fongana ny fananan’ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc dia tsy hiverina an-tanindrazana intsony izy. Efa mandeha koa mantsy ny resaka fa manana orinasa izy any Afrika Atsimo any.

Toy izao anefa ny ao ambadik’ity resaka Ravalomanana Marc ity.

Ny ankamaroan’ireto mpanao politika “gasy” ireto dia “mpanao politika nigadra” (seky tsy misy anto-bola, fanodikodinana volam-bahoaka, fangalarana fitaovam-panjakana, sns,…).

Ao koa ireo mpanagom-bokatra (indrindra ireo malagasy teratany vahiny) nanao tian-kano tsy tian-kano tamin’ny vidin’ireny vokatra ireny. Rehefa nanao izay azo natao ny Filoha Ravalomanana Marc nitazonana ny vidiny tsy niovaova dia very remby iretsy teo aloha ka lasa mpamatsy vola ny fanonganam-panjakana.

Misy ny mpandraharaha tsy afaka nivelatra loatra, noho ny antony tsy fantatra, ka nanaratsy an-dRavalomanana Marc (mpandraharaha) ho nanao am-pihimamba. Eo amin’ity sehetra ity ihany dia misy ilay orinasa vahiny iray, mpamokatra zava-pisotro efa hatry ny ela, nahatsiaro ho nihena be dia be ny mpividy ny azy ka zara aza nisy toe-draharaha toy ireny naazoana nanilika ity mpifandrina toa nahazo laka loatra.

Ny mpanararao-paty koa nanao izay nataony ka hatramin’ny olom-boahositrAndriamanitra avy no notsiratsiraina toy ireny mpangalatra sy mpandroba ireny.

Tsy azo adinoina ireo mpanao politika zatra ny andro ririnina,mpamadibadika palitao, nitady laka nanohizana ny toetra ratsy fanao teo aloha, ka rehefa tsy nahazo izay nokendrena dia nanangam-pahavalo ilay neverina ho tsy mahay politika, kanjo nahatsikaritra izany.

Ny tena ngeza indrindra dia i Absaloma, ilay nanoso-tena ho mpanjaka ka  nanenjika sy nikasa hamono ny Rainy, ny Mpanjaka Davida (na dia efa nandositra aza izy), izay olona voafidy sy voaosotr’ Andriamanitra teo amin’izany toerana izany.  Iarahan’ny rehetra mahalala, angamba, ny niafaran’ity zanaka izay sady tsy nataho-tody no tsy nanaja Ray aman-dreny ( “manajà ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ambony tany ianao” ).

Ka ireo rehetra ireo dia toy ilay nananan’olona trosa ka mitady ny làlana sy ny fomba rehetra tsy hifankahitana na hifanenana amin’ilay nitrosàna.

Nanao ratsy sy nanenjika, tsy tamim-piheverana tsara sy tsy tamin’antony, ny Filoha Ravalomanana Marc ireo olona ireo ka sahiran-tsaina rehefa hiverina an-tanindrazana izy.

Ny fahendrena malagasy dia manitrikitrika fa “ny vava no tsy atao be,   ny hamerenana azy no sarotra”, ary “ny ratsy atao koa, hono, loza miantona…”

37 pensées sur “NY RATSY ATAO LOZA MIANTONA ..!”

 1. image à exécuter sur la Place du 13 Mai
  Les français l’ont déjà fait à Louis XVI & Marie Antoinette à la Place de la Concorde.
  Et pourquoi pas bientôt pour las malagasy ?

 2. marina dia marina ny voalazan’i Solo razafy, tena voabango tsara mihitsy fa 3 taona mahery kely fotsiny dia be ny olona maditra maloto saina satria jiolahy ny mpitondra.
  hoy ny ray aman-dreny malagasy hoe mba tezao tsara ny ankizy mba ho olom-banona fa aza alefa mirihoriho ohatra ireto mitono-tena ho mpitondra kanefa ny fitondrany ny tenany aza tsy lavorary (mpangalatra, gadra, mpisoloky,mpandainga,tsy mena mivadika, tia tena, maivan-doha, manao fanantenana paokaty, mpandrava-laka, siny tsy feno tapany dia mikobana, mitobaka, ritra ny farany)

 3. Dia averiko ihany ny resaka efa narosoka teto !
  Amin’ny fomba ahoana no hanazavàna amin’ny taranaka sy fara aman-dimby hoe, nandritry ny telo na efa-taona, dia olona tahak’izao no niseho ho mpitondra ny Firenena !
  Dia hanontany ireto ankizy : »Dia inona no mba nataon’ny vahoaka malagasy ? »

  Dien’izao, dia samia manao dossier, mba ho hitan’izireo, sao dia ho foza no hanoratra ny boky sy ny tantara !
  Ny ahy dia ataoko complet arak’izay azoko atao aloha ê !

 4. AIDES INTERNATIONALES: la quasi totalité des aides internationales a été suspendue depuis fin 2008. Elles représentaient 70% du budget de l’état et ne reprendront que lorsque les institutions malgaches refonctionneront normalement.
  Date : 07/06/12

  RENCONTRE RAVALOMANANA-RAJOELINA: Léonidas Tezapsidis, représentant résident de l’Union Européenne à Madagascar est favorable à l’organisation d’une rencontre entre le président de la Transition et l’ancien chef d’Etat Marc Ravalomanana

  Efa miresaka dossier ianao ry kintana fa anisan »ny mapihisatra ny fodian’i Dada manao fanadihadiana ny SADC amin’izao fotoana ao afrika atsimo hoe: iza no tompon’andraikitra tamin’ny 7 febroary 2009.Mandefa rapports fôsika any mantsy ny HAT hiampanagana an’i Ravalomanana satria izany efa nataon’ny CPI ilay izy hoe: crimes contre l’humanité fa mitady ny tena tompon’andraikitra izy dia mitarazoka ny fampodiana azy. Noho izany dia iangaviana ny mpiaro ny ara-dalàna handefa izay ananany rehetra (sary, video, tatitra, fanambarana nataon’ny vavolombelona) entina manamporofo fa i TGV no rangory fototry ny afo tamin’ireny.Alefaso ao amin’ny birao SADC ao afrika atsimo haingana.
  Izany rehetra izany dia mila ny firaisan-kina ny mpiaro ny ara-dalàna rehetra tsy ankanavaka ary koa politika mazava sy mirindra amin’ny tanjona iray avy amintsika mianakavy (une cohésion politique).Tairi dieny izao

 5. Ny fanendrikendrehana tsy marim-pototra moa dia efa fomban’ny foza ; ireny rabe ireny no santionan’ny mpamfy lainga mitovy kilasy an’ilay zanô !!
  Tsara dia tsara ny hevitra, fa ny rehetra angamba no tokony miara-manao an’ilay izy ; samy mandefa an’izay eny ampelatanany !
  Hevitra iray koa, manao pétition iray haingana, mahakasika an’io toe-javatra mampalahelo io, dia alefa any amin-dry zareo !
  Na dia izany aza, izaho dia mihino fa efa mahafantatra zavatra betsaka ny SADC, fa mitady an’izay hanamboarimboarina ny tantara ry zareo, satria misy olona tian-dry zareo harovana mafy. Tsy tian-dry zareo hihitatra be laotra ny tantara !

 6. alefaso daholo ny video rehetra ny sary ahitana sy handinihina azy, handinihin’ny rehaetra ny zava-nisy.
  ny foza aloha no nanao ny incitation à désordre sy nitarika ny vahoaka teny amin’ny zone rouge dia efa heloka lehibe voalohany ny azy.
  eo amin’ny toe-tsaina no tena tokony ho jerena koa dia manaraka ny porofo rehetra.
  Maty ny foza e !!!
  Ny marina tsy mba maty na ho ela na ho haingana.

 7. Fa dia tsy misy dikany izany ireny ampamoaka nataon’i Charles ireny???
  mino aho fa kendaroroka koa ny SADC ka mody fanina an!!tsy mazava????

 8. Na izany na tsy izany mbola teo koa ny 26 Janvier izay tena hita fa habibiana
  miaraka @ sary porofo rehetra???MISY TSY MAZAVA?????

 9. Efa nalefako daholo ny taty am-pelatanana ary izay angamba no nahatonga ny CPI namehy azy ho crimes contre l’humanité.Fa ny tena olana dia ny opposition ao Afrika atsimo no mampiesona ny SADC efa tamin’ny andron’i Nabot dia tohizan’ny HAT ankehitriny ka noho izany dia tsara amiko ny manao pétition dia alefa any amin’ny bureau de liaison ny SADC any Tana.Ary tsara ho fantatra fa matoa i Dada mbola tafajanona ao dia noho i Zuma.Tokony ho fantantsika iza no namantsika ary iza no tsy izy.Ny opposants ao afrika atsimo dia faly niara-niasa tamin’i Nabot indrindra momba ny central nucléaire. Ka raha misy olona ato amintsika afaka manoratra ihany koa amin’i Louis Michel dia tsara izany mba hanindriana ny membres tsirairay ao amin’ny SADC amin’ny fitiavana ny fahamarinana.

 10. ny tiako ho lazaina matoa i Dada mbola manana toerana ahafahany mialokaloka ao AFS dia noho i Zuma.

 11. IO FIHAONANA IO DIA HANANTOTOSAHANA NY TONDROZOTRA SY HAMETRAHANA NY TETEZAMITA IFANARAHANA SY TSYMANAVAKA !

  Ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia mbola atokisan’ny Communauté internationale ary izany no antony hampiankinana , izany ho nametrahan ‘ny Communauté internationale ho antoka ny fodiana Antanindrazana amin’ny:
  …famerenana ny fankasitrahana ny Fanjakana Malagasy (rehefa tafody ny Filoha dia miverina ny fankantoavana/fankasitrahana..)
  …fiverenan’ny fanampiana ara-bola sy ara-techniques ho an’ny fampandrosoana ny toe-karena sy ho an’ny fanatsarana aingana ny fari-piainan’ny Malagasy 20 tapitrisa ( mody ny Filoha fa mody mitondra mofy sy vola fanampiana..
  Lehibe ny ny fanehoam-pankasitrana ny Filoha RAVALOMANANA MARC eo anivon’izao Tontolo izao sy avy amin’ireo Mpitondra Firenena sy Lehibean’ny governemanta..!
  Tsy mialokaloka any Afrika Atsimo ny Filoha Mianankavy..
  Tandremo kely ny teny tsy ambina !

  Ny fihaonana ny Filoha amin-drajoelina dia :
  …hanantotosahana aingana sy hentitra ny tondrozotra izay nahodikodin’ny mpanongam-panjakana mba ho tara ny fampiarana azy io ,
  …ary hametrahana eo no eo ihany ny tetezamita iharahana / ifanarahana sy tsy manavaka..
  izay midika fa mifarana eo ny tetezamita-drajoelina , ary hatsangana ny tetezamita vaovao izay TSY HAMPIASA INTSONY IREO MINISTRA SY IREO NIARAKA NIASA TAMIN-DRAJOELINA
  NANDRITRY IZAY TELO TAONA MAHERY NANGALARANY NY FITONDRANA, NANAPOTEHINY NY TOE-KARENA-PIRENENA ARY NAMENOHANY NY PAOSINY ..
  AOKA HO TAPAKA TARANGANA NY FANDRAISAN 4NY MPANONGAM- PANJAKANA ANRA AO AMIN’NY TETEZAMITA VAOVAO ARY HANTENAINA FA NY ACCRDS TANY COTONOU NO HANANDANJA KA HAMPIARINA
  ETO MADAGASIKARA REHEFA MAMETRAKA NY TETEZAMITA VAOVAO NA DIA MARIHIN’NY TONDROZOTRA FA TETEZAMITA IARAHANA TSY MANAVAKA .
  ATAOKO FA AMPY IZAY : TSY MISY ZAVA- BITAN’NY MPANONGAM – PANJAKANA ARYTENA NANIMBA SY NANDRAVA ARY NANDOTO NY FIARAHA – MONIN’ NY MALAGASY..
  AOKA TSY HASAROTINTSIKA…ZAVA – TSOTRA HANAMORA NY FANARENANA NY TOEKARENA SY NY FANATSARANA NY FARI- PIAINAN’NY MALAGASY , ARY TSY HAMPIKATSO
  …NY FANKASITRAHAN ‘ IZAO TONTOLO IZAO NY FANJAKANA MALAGASY
  …SY NY FANAMPIANA ANTSIKA…
  NY AIN’NY MALAGASY 20 TAPITRISA NIARITRA NY FIJALIANA NANDRITRY NY TELO TAONA MAHERY DIA MISY VIDINY SY MANAN-DANJA NO IZAY HOAVIN ‘ IREO NAMIRAVIRA , TSY HENATRA TSY TAHOTRA ,TSY NISY FIRARAHINA NY MALAGASY NA KELY AZA , NY HAREM-PIRENENA !

  AMPY IZAY..ARY BE LOATRA AZA NY RATSY VITAN’IREO TSY VALAHARA IREO..!

  NY FANARENANA AINGANA NY FIAINAN’NY MALAGASY IZAO DIA IZAO SY NY FANAMBOARANA PROGRAMA HANDRAFETANA NY HO AVIN ‘ NY FIRENENA TOA NY MAP NO TSY MAINTSY IMASOANA..

  KARAKARAO ,HOMANO TSARA ALOHA NY FIFIDIANANA HANENDRENA IZAY HO FILOHA-PIRENENA
  MENDRIKA ARY MAHEFA SY ANKASITRAHAN ‘NY MALAGASY !

  HITAHY SY HOMBA ANSIKA LALANDAVA ANIE ANDRIAMANITRA !

 12. Tananews : « Le Parti Avotra ho an’ny Firenena se retire du mouvement anti-Rajoelina, et ne descendra plus sur la Place du 13 Mai » !

  Dia ahoana izany ? Voajono tao indray izany ny trondro malemy loha, sa dia hoe « chassez le naturel, il revient au galop » ?

  Tsara kokoa ny mangina fa tsy manao déclaration, sa mitady piblisite ? Sa dia anisan’ireo fika, entina milaza fa efa misy ny fahalalàhana, ny hetsika natao ?

  Miala amin’ny mouvement anti-Rajoelina ianao, dia na inona ho lazainao na inona, dia naman’ny mpanongana ; noho izany esory tany, izany anarana hoe Avotra ho an’ny Firenena izany ! Soloy hoe Fanampotehana ny Firenena !

  Inona no tsy ampy amin’ity resetim-poza ity, dia iza no hiazakazaka sy hamango boueàbaise ? Tongolo sy voatabia, dia cash & carry avy any amin’ny karana ?

  Tena mampiomehy hoy aho ny ataon-dry zalahy, na dia efa sorena aza ny tena mahita ny fahavoazan’ny Firenena malagasy ! !

 13. Voky izy dia natooory oooo!!!BIZINA izany fa aza taitra ary vao maika manome
  hery ny tolona eo @ MAGRO izany fa tsy tinnnn!!!misaotra anao aho ANDRIAMANITRA!!
   » mambotry firenena  » no tsaratsara kokoa sy sahaza azy. Tsy ilay afo ihany no maty fa ilay fitiavana ilay
  tanindrazana mihintsy.Ny otrik’afo mbola tsy nahazo ny anjarany!!!Pasitera Edward sy ny tariny mbola eo,
  dia iza koa????Soa ihany i Magro fa tsy nijabaka tany, ary tena mety ho tetika nandravana an’i Magro mihintsy
  izany ireny hetsika ireny an!Magro efa voahasina isan’andro isan’andro fa tsy misy miala eo raha tsy tonga i dada.
  mahazo mandeha izay tsy tamana, ny marina tsy mba maty.
  Miriorio foana ny angidina…………..Homba antsika Andriamanitra e!!!izay maharitra vadin’Andriana ……..

 14. Mba mivavaha kely ranavalona, mba hihiratra ny mason’ireo mpiray tanindrazana aminao ireo, fa dia lava dia lava laotra izao torimason-dry zareo izao, kanefa naona !
  Hisaoran-tsika ihany anefa Andriamanitra fa ilay Filoha izay mbola andrasan’ny vahoaka ny fiverenany, dia tsy manana fisainana toa an’ilay nodimbiasany !
  Ny krizy mety ho efa vita, fa saingy noraofina tamin’ny bildaozera ny isan’ny maty !

  http://youtu.be/u4yNJVzz1xe

 15. efa mivavaka mafy aho Kintana a!!ary tsy sasatra!!!
  na orana ! na hatsiaka! na hafanana !na harerahana! na torimaso!
  tsy misy bedy rehefa ho a n’ny tanindrazana, ary rehefa tonga ny fahalainana dia tsy maintsy dakana mafy io
  varavarana io dia lasa izao!!rehefa tratry ny -25* ianao dia mihika in-draimbava fotsiny hoe: « ILAY TANINDRAZAKO »
  dia LASA E!!tsy sanatria mirearea aho fa mba izay no ba azoko hatao hamonjena ny TANIKO dia hataoko am-pitiavana
  sy ampanetre-tena tokoa ary am-pinoana mazava ho azy.Tsy midoka tena aho fa mba tė hanome lesona ny hafa fotsiny
  hoe MASINA IZANY TANINDRAZANA IZANY, mbola tsy nivavaka toy izao aho hatr@’izay niainako fa tena ADY ITY ary
  t@ ilay fotoana nialan’i dada tao no nanomboka satria tena NANGIDY iny andro iray iny TAMIKO ALOHA e!!Izaho mantsy
  rehefa mitia dia @ FO fa tsy haiko ny miatsara-ivelatsia na mitady TOMBONTSOA foana vao manao zavatra.Teny hatsipy
  @ manam-panahy.

 16. Toa miady hanelanelana hono ingahy Chissano sy Fransman?

  Ilay Chissano toa tena tsy levon’ny vavony intsony fa nandaka am-bava-fo

 17. Iza aloha ilay « io » ry Hoaiza???ary taitra irery angaha i sė izany toa aviavy??
  i Domelina ve??aza kapaina fa ho tapaka ho azy eo ihany io !!minoa fotsiny ihany!!!
  Io izy efa lalaovin’ny satanany io izy.

 18. I Fransman no tena tsy alehany ! Nihinana mofo gasy, sy nisotro ny ranon’i Managereza dia tamana !

 19. Io indray ary ny sakamalao fa hirotsaka!!dia aza manantena taitsokona raha vao ireo.
  na i Fransman aza efa tena ambivitra ny fahatokisako azy, henamaso ny an’io sisa.
  Zanahary o! ampio dadanay!!!

 20. I Andry Rajoelina ry navalona an: mandrombona nefa ny voany toa tsy afa-miasa raha tsy anaty MAIZINA!

  Hay tena VRAI fa be kimpentina ny hoditavan’io jiolahimboto io

 21. maninona a!!!sė ity koa mahita zavatra alohan’ny biby mihintsy kah!!!
  Hay ve io no tena anaran’ilaikely iny e!!!ain’i sė tsianjery tsara hi!hi!hi!!

 22. iza moa no ho tohanan’ireo eo fa tsy i domelina ??i dada ve ila an’ireo akory raha i domelina
  no hifanatrika aminy, mbola ho soloina tatin-jaza sy mboal hinono angamba lery??

 23. Ils veulent le beurre et l’argent du beurre ! Sady hihinana no mbola tolorana vola, koa aiza ry zalahy no tsy hiady laharana !

 24. Izay angah!!tsy hitako mihintsy izay hilana an’ireo?? mpanelanelana a??
  sao dia mba tsy izany kosa??sao dia mba hanaraka ny lalandry Salamao???
  asakasak’i dada sisa fa izaho aloha tsy mankasitraka na ahatoky ireo intsony e!!

 25. Izaho indray aloha dia izy telo lahy ao amin’ny Troïka no tena mba tiako ho tonga miaraka amin’i Dada ê ! Tsy mila izay Sisanao iry ..na Franceman !
  Mba solanela amin’izay ny fanaovan-tsonia an’ilay Fifanarahana !

 26. Fantatry ny Filoha RAVALOMANANA MARC ny firafitry ny SADC sy ny fitsipi-pitondrana anatiny ary koa ny tsy maintsy fanarahana izany fitsipika izany amin’ny atsipriany ,ka tsy misy mandidy na maniry izay tiany hatao na hipetraka amin’ny toerana tianao hiasana..Fitspika anatiny izany..
  Tsy miy baiko avy ivelany heken’ny SADC.., afatsy ny sosokevitra avy amin’ny Firenena Mikambana.
  Ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia nandefa ny fangatahana fihaonana tany amin’ny Secrétaire Exécutifn’ny SADC ,dia vy eo io Secrétaire(Mr SALAMAO) no mampita ny fandatahana any amin’ny Filohan’ny SADC am-perin’asa…dia mifarana eo amin’ny fivoriam-be ara-potoana na tsy ara-potoana.
  IO FIVORIANA IO NO MAMALY NY FANGATAHANA NATAON’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC..
  Ireo « làlana tsy maintsy narahin’ny taratasi-pangatahana no arahina ,dia mba hialana amin’ny risoriso sy ny  » samy isika ihany « ..!
  Ny fivoriam-ben’ny SADC no mitantana io fihaonana io ,ary izy no manendry ny olona manaraka izany fihaonana izany !
  Ny Maagasy ,satra mitsikera ny olona notendrena , dia mihevitraizy ireo fa mikiakiaka izy dia hisy hihaino sy hanaraka ny antsony..
  Toa izany koa ny fifidianana ny toerana ihaonana..Misy fepetra tsy maintsy arahina conditions internationales de sécurité , conditions facilitatrices des communications( liaisons automobiles , liaisons téléphoniques , internet…!

  Il est naturel que les Malgaches , malgré l’insuffisance des moyens à leur disposition pour réalier commodo une mission internationale : oui cette réunion voulue par le Présisent RAVALOMANANA MARC a pour objectif de mettre en place la Transition Consensuelle et Inclusive , qui constitue une mission internationale confiée à la SADC …!

  Elle prendra la décision qui convient à la situation , qu’elle croit

 27. Hita oah!!fransmana izany efa tsy mamely intsoyn e!
  efa tratry ny VIRUS , fialana bala sisa mbola mah eo azy
  dia io mody atao izay mampitarazoka ilay raharaha io nefa fantany tsara fa tsy mandeha
  ila FDR nampanaoviny fa mody idiany fanina fa sereny fotsiny ny ankolafy ra8 hiditra fa
  izay no nifanarahany tany angamba.

 28. Ole1! Ontem saio o primeiro edpsoiio da 4 temporada nos estados unidos, mas tambem foi liverado o segundo ep. ontem! vocea vai conseguir meter aqui os dois? beijo.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *