Ny vahoaka no hiaro ny filoha RAVALOMANANA !

Nafana ny tao Antsirabe omaly, hoy ny CT Didier Radera avy any Vakinakaratra teny amin’ny Magro Behoririka androany. Noho izany dia nisaotra ny vahoaka niaro ny fananan’ny filoha Ravalomanana ny tenany. Vahoaka hoy izy no miaro ny prezidà fa tsy ny foza. Niverina tao Antsirabe indray ry zareo androany hoy Didier Radera, niaraka tamin’ny vadintany, kanefa tsy nazava ny taratasy nentiny. Nalefa tany amin’ny fitsarana kanefa dia taratsy sandoka ihany. Mamba noana ireo hoy izy fa heveriny fa mbola misy fromage tao.  Raha ifanaraka isika  dia ndeha hanaraka ny lalàna ary tokony hampiharina antsakany sy andavany izany, fa tsy izay mampetimpety anareo no atao. Tokony ho lesona ho antsika eto an-kianja ny zavatra nataon’ny vahoaka tany Antsirabe ireny, izay ilay hoe : sioka tokana dia vonona isika. Aza misalalasa isika hoy Didier fa atambaro ny hery. Fifaliana lehibe ho an’Antananarivo hoy Mamy solon-tenan’ny Jeune TIM ny vaovao androany. Manomboka izao dia iray tsy mivaky ny TIM Antananarivo Renivohitra. Hiriantsika hoy izy mba haharitra izany. Mikasika ny fihaonana eo amin’ny Rajoelina sy Ravalomanana dia nambarany fa Antananarivo no handray izany. Aoka ho voalohany isika eto Antananarivo, ary efa famantarana tsara ny androany. Mino aho hoy ny solon-tenan’ny Jeune TIM fa ho faly ny raiamandrenintsika rehefa tonga mahita ny zanany miray hina.Nanamafy ny mpandahateny fa tsy miala eo ankianja ny zanak’idada raha tsy tonga eto i dada.Betsaka ny fandaminana natao teto hoy Fanatera Longin, kanefa tsy najain-dRajoelina. Amin’izao fihaonana eo amin’ny Ravalomanana sy Rajoelina izao dia ahomby ve fa raha ny voalazan’ny mpomba azy dia hoe ekeo fotsiny rehefa misy ny fifanarahana. Amin’izay dia misy fotoana lava ka mitohy ny tetezamita.Raha mbola Rajoelina no mitarika hoy Longin dia hikorontana foana ny firenena. Noho izany dia ny fialan-dRajeolina mihitsy no vahaolana eto amin’ny firenena

13 pensées sur “Ny vahoaka no hiaro ny filoha RAVALOMANANA !”

 1. misotra betsaka ny vahoaka tonga dia mirary fahombiazana hatramin’ny farany sady mitondra fankaherezana.
  ianareo no azo lazaina fa olo-mendrika mahay miady amin’ny zavatra tsy rariny sy tsy tonga lafatra izay tokony hijanona ao an-tsain-ny malagasy tsirairay.
  Lazao ny namana sy ny havana fa tsy maha_homby ny foza, sady tsy mahay miasa, tsy mahay mamokatra , no tsy havanana amin’izany fitondrana izany.
  Lazao ihany koa fa vita ny fihofanana niaraka tamin’i chateigné ary tsy nahafampo ka noho izany tokony hanao valizy haingana hanaraka ny mpanofana raha mbola te hianatra fa avelao ny malagasy fa tsy kilalao.

 2. « Manomboka izao dia iray tsy mivaky ny TIM Antananarivo Renivohitra. Hiriantsika mba haharitra izany » ! Dont acte !

  Ary ireo TIM avy any amin’ny toeran-kafa ? Hiara-dia sa tsia ?

  Sonian’i domelina aza tsy hajainy ; kanefa na dia izany aza, tohizo ny tolona fa mba efa miha-mazava ny lalana ê !

  Tandremo ny resaka manabe-laobary ! Dia aoka mba « HANKATOA RAY AMAN-DRENY DAHOLO » !

 3. Mihamanja mihamanja ihany anie izany vinanton’ny sasany izany e!
  ary ahoana izy io no avela hanirery toa io ry dà???jereo fa malahelo beuu izy ry Kintana!!!

  Misy zavatra tsy azoko???ny fialan’ny domelina no vahaolana ???ataoko fa miaiky an’io daholo ny re hetra koa izay
  no mahatonga ahy mimenomenona hoe: MBOLA ILAINA VE ITY FIHAONANA????ary mba olona ohatra an’iza moa
  ity mba hifanatrika @ dada ( filoha lanim-bahoaka??)amiko dia mbola fanindraindraina ny mpanongam-panjakana izao
  nefa efa mibaribary izao fa DEVOLY , an’azy io satanika io.

 4. Ary tokony ho matotra tsara isika fa tsy tandrametaka toy izao
  ka ho vitan’ny hoe: ny vahoaka no hiaro an’i dada.ny fahavalo anefa
  bibidia .

 5. ranavalona a ! efa niaova hevitra indray ny bitro hiaona amin’i Ra8, efa fandresena be izany, raha eto an-tanaàna ny fihaonana dia fandersana be faharoa. tadidio fa io bitro io niradarada teo 3 taona mahery fa izay nolazainy tsy nisy na iray aza no tanterahany. Tsy olana izany fihaonana izany amiko.
  Faharoa, matoa ny bitro natahotra an’i DADA dia satria tsy manana ny maha izy azy fa tsangam-bitro fotsiny. rha vao jerena ireo olona 2 ireo dia mazava fa ny bitro tailana sady kely loha no kely soroka. I DADA kanefa tena olona manana ny ny rehetra mahate hotia, mahatoky, mendrika hajaina.
  ny bitro mihaingo ambony tsikoko sady mitsingevana ohatra ny tala-petraka fa i DADA kosa olona tsotra sy mavitrika.
  Ny bitro traky nify be kabary ambony vavahady fa i DADA tsy miteny fa misaina sy miasa.
  I bitro tsy vory saina ratsy taiza fa i DADA olona feno andraikitra hatramin’ny fahazazany.
  i bitro maka tahaka fa i DADA no mamorona.
  i bitro mangarom-paosy fa i DADA mamelonaizay tia miasa
  i bitro manao fautes be rehefa mba miteny frantsay fa i DADA mahay teny anglisy
  i bitro mi roulé rrrrr, fa i DADA mazava fitenenana
  mbola azoko tohizana lava be

 6. Tsy hitako ranavalona izay tena tokony atao â ! Ny iray mitoloko sy ngôma, ny iray tsy hay be ihany ! Aoka angaha ho vita ny krizy ?

 7. Avelao hiaona ranavalona â ! Tsy dia olana amin-tsika izany satria efa fantatr’izao tontolo izao ny momban’i domelina !

 8. Ka atao resaka ohatry ny mahazatra fotsiny ve ilay hoe alaina tahaka Antsirabe. Satria ny kabary be sy fandemantsaina no tena atao ka maro ny Zanak’i Dada no tsy tonga eny an-kianja.
  Tena tsy maintsy mjoro ny vashoaka miaro ny filoha ary mila olon marobe, mila paiady …nefa koa mila realisme, fa na vashoaska firy na vahoaka firy rehefa mandeha ny poa-basy dia rava ihany, ohatry ireny teny Iavoloha talohan’ny nandehanan’i Dada. ka amiko dia aleo ny filalaovana sain’olona hajanona fa lava loatra. Aleo mifantina olona, dia mametrka paik’ady dia mitana fitaovam-piadiana. Izay tsy mahay sobika mahay fastam-bary ka samy miaro araka izay tratra na @ resaka ttasy, na resaka diplomasia, na resaka administraif..na @ hay ady ary raha misy ny miaramila dia vao maika tsara.
  Tena vonona tokoa hiaro fa tsy hanaonao foana no hoe koa tsy hanao akory fa mihaona resaka fotsiny. Noho izany dia tena mila halina tahaka i Antsirabe… ho hita eo ary raha tsy fotoam-pivavahana indray no atao eo… asiako resaka foana mba hitsanganan’ny adi-hevitra fa efa ela loatra….

 9. Tokony halatsaka tsara ao an-tsaina fa ny Filoha RAVALOMANANA MARC no nangataka tamin’ny SADC fihaonana amin’i rajoelina..Ary aza adino fa izy Filoha RAVALOMANANA MARC anie no nesorina teo amin’ny Fitondrana ny Firenena nametrahan’ny Vahoaka azy tamin’ny alalan’ny vokatry ny fifidianana tamin’ny 03 décembre 2001 : izy no nesorina fa tsy rakoto , na rabe , na razafy !

  Nankinin’ny Filoha tamin’ny SADC ny fiaovana ny tombotsoany sy ny fiandrianan’ny

  Firenena Malagasy..

  Tsiavina fa mpikambana ara-dalàna ao amin’ny SADC ny République de Madagascar§

  Nangataka io fihaonana io ny Filoha mba hanaitra ny SADC , izay tsy niraika loatra ary tsy namaly ireo fanontaniana napetraky ny ankolafy RAVALOMANANA MARC atramin’ny décembre 2011 ary indrindra fa taitra no tsy maika noho ny fomba fiasana rery ( action unilatérale) entin’i rajoelina sy ny namany manefa ny fanantaterahana ny tondrozotra.., izay nolavin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC ny fanapahan-kevitra tsy mifanaraka amin’ny fanahin’ny tondrzotra..!

  Izay vao nikorapaka ny SADC ary nanomana aingana ity fihaonana amin’i rajoelina izay nangatahn’ny Floha RAVALOMANANA MARC..

  Hihaona amin-drajoelina ? Hiresaka inona ?

  Ny zatra kendren’ny Filoha dia ny fanantotosahana ny tondrozotra izay tena tara tokoa satria ny 11 septembre 2011 no nosoniavina izy io , ary tokony efa vita tahak’izay !

  Ay rehefa tomombana ny tondrozotra dia hapetraka ny tetezamita iraisana , tsy manavaka mba hanomanana aingana ny fifidianana izay lehilahy na vehivavy ho Filoha-pirenena ary nykoa ny fifidianana solombavabahoaka , izay hanao ny lalàna hahazoana mampiantra/ manantateraka ny programmen’ny Filoha RAVALOMANANA MARC , izay ho hazavainy mandritry ny fotoanan’ny fampielezan-kevitra mikasika ny fifidianana..

  Amin’ireo fifidianana ireo no haverina amin’ny Vahoaka ny fahefany miteny ,mifidy izay tiany sy mendrika ho Filoha-pirenena..

  Io fihaonana nangatahan’ny Filoha io dia fomba hentitra hanfaingana ny fivoahana amin’ny kirizy ,izay fanahy inian’nyfrantsay sy ireo mpiray tsikombakomba aminy ny nampitaraiky azy !

  Ireto olona mangataka ny handray anjara amin’io fihaonana io dia dia tsy ho azo hekena ,satria mbola ny fepetra ny tondrozotra no mifehy io fihaonana io ary ny SADC ,solontenan’ny Communauté Internationale , no misahana ny dingana rehetra tsy maintsy harahina :

  …ny fanantotosahana ny tondrozotra ,

  …ny fametrahana ny teetzamita ifanarahana (consensuelle) sy tsy manavaka ( inclusive ) lehiben’ny tetezamit ifanarahana , ny praiministra sy ny vice-praiministra sy nyminisitra, ny CT , ny CST..

  …ny fanomanana ny fifidianana..

  …ny fifidianana !

  Tokony halatsaka tsara ao an-tsaina fa ny Filoha RAVALOMANANA MARC no nangataka tamin’ny SADC fihaonana amin’i rajoelina..Ary aza adino fa izy Filoha RAVALOMANANA MARC anie no nesorina teo amin’ny Fitondrana ny Firenena nametrahan’ny Vahoaka azy tamin’ny alalan’ny vokatry ny fifidianana tamin’ny 03 décembre 2001 : izy no nesorina fa tsy rakoto , na rabe , na razafy !

  Nankinin’ny Filoha tamin’ny SADC ny fiaovana ny tombotsoany sy ny fiandrianan’ny

  Firenena Malagasy..

  Tsiavina fa mpikambana ara-dalàna ao amin’ny SADC ny République de Madagascar§

  Nangataka io fihaonana io ny Filoha mba hanaitra ny SADC , izay tsy niraika loatra ary tsy namaly ireo fanontaniana napetraky ny ankolafy RAVALOMANANA MARC atramin’ny décembre 2011 ary indrindra fa taitra no tsy maika noho ny fomba fiasana rery ( action unilatérale) entin’i rajoelina sy ny namany manefa ny fanantaterahana ny tondrozotra.., izay nolavin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC ny fanapahan-kevitra tsy mifanaraka amin’ny fanahin’ny tondrzotra..!

  Izay vao nikorapaka ny SADC ary nanomana aingana ity fihaonana amin’i rajoelina izay nangatahn’ny Floha RAVALOMANANA MARC..

  Hihaona amin-drajoelina ? Hiresaka inona ?

  Ny zatra kendren’ny Filoha dia ny fanantotosahana ny tondrozotra izay tena tara tokoa satria ny 11 septembre 2011 no nosoniavina izy io , ary tokony efa vita tahak’izay !

  Ay rehefa tomombana ny tondrozotra dia hapetraka ny tetezamita iraisana , tsy manavaka mba hanomanana aingana ny fifidianana izay lehilahy na vehivavy ho Filoha-pirenena ary nykoa ny fifidianana solombavabahoaka , izay hanao ny lalàna hahazoana mampiantra/ manantateraka ny programmen’ny Filoha RAVALOMANANA MARC , izay ho hazavainy mandritry ny fotoanan’ny fampielezan-kevitra mikasika ny fifidianana..

  Amin’ireo fifidianana ireo no haverina amin’ny Vahoaka ny fahefany miteny ,mifidy izay tiany sy mendrika ho Filoha-pirenena..

  Io fihaonana nangatahan’ny Filoha io dia fomba hentitra hanfaingana ny fivoahana amin’ny kirizy ,izay fanahy inian’nyfrantsay sy ireo mpiray tsikombakomba aminy ny nampitaraiky azy !

  Ireto olona mangataka ny handray anjara amin’io fihaonana io dia dia tsy ho azo hekena ,satria mbola ny fepetra ny tondrozotra no mifehy io fihaonana io ary ny SADC ,solontenan’ny Communauté Internationale , no misahana ny dingana rehetra tsy maintsy harahina :

  …ny fanantotosahana ny tondrozotra ,

  …ny fametrahana ny teetzamita ifanarahana (consensuelle) sy tsy manavaka ( inclusive ) lehiben’ny tetezamit ifanarahana , ny praiministra sy ny vice-praiministra sy nyminisitra, ny CT , ny CST..

  …ny fanomanana ny fifidianana..

  …ny fifidianana !

  Ny fangatahana fihaonana amin’i rajoelina dia tsy fandeferana fa fanatotosahanaaingana sy hentitra ny tondrozotra ary ny fametrahana ny tetezamita iraisana sy tsy manavaka !

  Tokony halatsaka tsara ao an-tsaina fa ny Filoha RAVALOMANANA MARC no nangataka tamin’ny SADC fihaonana amin’i rajoelina..Ary aza adino fa izy Filoha RAVALOMANANA MARC anie no nesorina teo amin’ny Fitondrana ny Firenena nametrahan’ny Vahoaka azy tamin’ny alalan’ny vokatry ny fifidianana tamin’ny 03 décembre 2001 : izy no nesorina fa tsy rakoto , na rabe , na razafy !

  Nankinin’ny Filoha tamin’ny SADC ny fiaovana ny tombotsoany sy ny fiandrianan’ny

  Firenena Malagasy..

  Tsiavina fa mpikambana ara-dalàna ao amin’ny SADC ny République de Madagascar§

  Nangataka io fihaonana io ny Filoha mba hanaitra ny SADC , izay tsy niraika loatra ary tsy namaly ireo fanontaniana napetraky ny ankolafy RAVALOMANANA MARC atramin’ny décembre 2011 ary indrindra fa taitra no tsy maika noho ny fomba fiasana rery ( action unilatérale) entin’i rajoelina sy ny namany manefa ny fanantaterahana ny tondrozotra.., izay nolavin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC ny fanapahan-kevitra tsy mifanaraka amin’ny fanahin’ny tondrzotra..!

  Izay vao nikorapaka ny SADC ary nanomana aingana ity fihaonana amin’i rajoelina izay nangatahn’ny Floha RAVALOMANANA MARC..

  Hihaona amin-drajoelina ? Hiresaka inona ?

  Ny zatra kendren’ny Filoha dia ny fanantotosahana ny tondrozotra izay tena tara tokoa satria ny 11 septembre 2011 no nosoniavina izy io , ary tokony efa vita tahak’izay !

  Ay rehefa tomombana ny tondrozotra dia hapetraka ny tetezamita iraisana , tsy manavaka mba hanomanana aingana ny fifidianana izay lehilahy na vehivavy ho Filoha-pirenena ary nykoa ny fifidianana solombavabahoaka , izay hanao ny lalàna hahazoana mampiantra/ manantateraka ny programmen’ny Filoha RAVALOMANANA MARC , izay ho hazavainy mandritry ny fotoanan’ny fampielezan-kevitra mikasika ny fifidianana..

  Amin’ireo fifidianana ireo no haverina amin’ny Vahoaka ny fahefany miteny ,mifidy izay tiany sy mendrika ho Filoha-pirenena..

  Io fihaonana nangatahan’ny Filoha io dia fomba hentitra hanfaingana ny fivoahana amin’ny kirizy ,izay fanahy inian’nyfrantsay sy ireo mpiray tsikombakomba aminy ny nampitaraiky azy !

  Ireto olona mangataka ny handray anjara amin’io fihaonana io dia dia tsy ho azo hekena ,satria mbola ny fepetra ny tondrozotra no mifehy io fihaonana io ary ny SADC ,solontenan’ny Communauté Internationale , no misahana ny dingana rehetra tsy maintsy harahina :

  …ny fanantotosahana ny tondrozotra ,

  …ny fametrahana ny teetzamita ifanarahana (consensuelle) sy tsy manavaka ( inclusive ) lehiben’ny tetezamit ifanarahana , ny praiministra sy ny vice-praiministra sy nyminisitra, ny CT , ny CST..

  …ny fanomanana ny fifidianana..

  …ny fifidianana !

 10. F’iza ihany no izy e???toa izay mivoaka toa babany avokoa!
  Gasy ka manja e!Faly be aho fa mihira tenigasy ny zanako!!!

  F’angaha raikitra ihany nefa hoe ny SADC no nanova ilay fihaonana???tsy hay na nofoanana na nataony ahoana
  fa toa nisy fanovana hoe. Tsy hita ihany izy ity fa izay fanalavana io tetetapaka io dia mety daholo ry Elas .

  Io mihintsy no vao nolazaiko iry ambony iry ry Lazalazao toa ho hailika any @ vahoaka indray mantsy ilay izy dia tsy
  hay izay paik’ady @’izay indray na ahoana????efa tsy misy azo hianteherana mihintsy raha izay mpitarika fa toa
  mivaralila daholo asa raha tratran’ny lazon’ady angamba????????

 11. Amin’izao mason’andro izao dia ny tondrozotra entina hametrahana ny tetezamita ifanarahana tsy manvaka no ilofosana aingana ary hentitra..
  Mba…hafahana ,araka ny tondro zotra , mikarakara sy manomana ny fifidianana ,izay
  ANY SEHATRA HAHAZOAN ‘ NY VAHOAKA MANDRAY NY FITENENA SY MANOME NY HEVINY ARY MITSARA SY MIFIDY AMIN’IREO « CANDIDATS NA CANDIDATES  » MILATSAKA HO FIDIANA HITONDRA NY FIRENENA..
  NA INONA NA NONA NY FIVORIANA MIRESAKA NY HO AVIN’NY MALAGASY , NA IZA NA IZA HHAONA MIKASIKA NY NY FITONDRANA…DIA NY VAHOAKA NO TOMPON’NY TENY FARANY AMIN’NY ALALAN ‘NY
  FIFIDIANANA HANENDRENA IZAY HO ILOHA-PIRENENA !

 12. Voici l’intégralité du discours du Président RAVAKOMANANA MARC lors du Sommet Extraordinaire de la SADC sur M.CAR A LUANDA..

  TRADUCTION DU DISCOURS(en anglais) PRONONCE PAR LE PRESIDENT RAVALOMANANA MARC
  LORS DU SOMMET EXTRAORDINAIRE DE LA SADC SUR MADAGASCAR

  « REPOBLIKAN’i MADAGASIKARA
  PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

  Mai 27,2012

  MOUV ANCE RAVAALOMANANA. SUSPENSION TEMPORAIRE DE TOUTES LES ACTIVITÉS DANS LES INSTITUTIONS DE TRANSITION
  Excellence
  Je voudrais porter à votre attention que tous les représentants de la Mouvance Ravalomanana dans le gouvernement, les deux Chambres du Parlement et la Commission nationale électorale indépendante de la transition (CENI-T) ont suspendu leurs activités dans ces institutions de la transition,
  La suspension est de nature temporaire et qu’elle ne comporte ni la démission des membres, ni leur retrait de leurs positions. Le message que nous voulons envoyer avec cette suspension est la suivante:
  1. Nous sommes profondément préoccupés par l’absence de progrès de la transition, le style de prise de décision (unilatérale et non pas dans l’esprit de partage du pouvoir et l’unité nationale) et les violations continues de la Feuille de route modifiée, en particulier les paragraphes 16, 17 et 20 .
  2. Nous voulons attirer l’attention sur la détérioration des conditions socio-économiques à Madagascar – nous voyons la pauvreté croissante et une aggravation des conditions socio-économiques. L’attente dans le début, c’est que la transition mettra un terme à la crise politique. Et va commencer à améliorer les conditions de notre peuple. L’inverse est vrai maintenant, et la transition n’est pas produire les résultats escomptés. Il a perdu toute crédibilité en tant que moyen de sortir de la crise.

  3. SADC ne répond pas à la gravité de la situation. Il semble que la SADC ne saisissent pas pleinement la gravité. De la situation.
  Comme indiqué ci-dessus, la suspension est de nature temporaire et nous allons y mettre fin quand nous avons la preuve concrète que la Feuille de route modifiée est traitée par tous comme le seul cadre pour la transition. Nous devons voir que la lettre et l’esprit de la loi modifiée Roadmaparerespected par tous et que c’est la
  exclusiveguide pour toutes les actions prises transition duringthe.

  Dr Tomaz Salornao
  Exécutif de la SADC Secrétaire

  Notre dernière décision a été précédée par notre mise en garde répétées contre les déviations de la Feuille de route depuis sa mise en œuvre dans les derniers mois de 2011. Nous les avons inclus dans notre différend qui a été renvoyée à la SADC, conformément à la Feuille de route. Malheureusement, après plusieurs mois nous n’avons pas encore reçu de réponse de la SADC.
  Un des problèmes avec la transition est des efforts déployés par l’autorité de transition pour m’isoler de la transition et à marginaliser la Mouvance Ravalomanana. Ce qui suit ne sont que quelques illustrations de leurs tactiques:
  1. La dernière fois que le Président de transition était prêt à me rencontrer sous la forme d’un dialogue en tête-à-un était en Avril 2010 à Pretoria où Votre Excellence et le Président Chissano a organisé une réunion de la SADC à médiation entre nous. Depuis lors, il a refusé de me rencontrer à plusieurs reprises.
  2. Au lieu de poursuivre un processus de dialogue, un mandat d’arrêt contre moi a été publié en 2011, m’accusant de crimes contre l’humanité, peu de temps après notre Mouvance signé la feuille de route modifiée.
  3. Deux fois, j’ai essayé de retourner à Madagascar, conformément au paragraphe la Feuille de route 20. Les deux fois, ils m’ont empêché de pénétrer dans Madagascar. La dernière loi d’amnistie est conçu de telle manière que l’accusation contre moi des crimes contre l’humanité est destinée à me disqualifier de l’amnistie, qui sera
  m’empêche de retourner à Madagascar. Cette approche est une violation flagrante du Par. 20.
  4. La Mouvance Ravalomanana est marginalisée dans le sens que seulement cinq des 35 ministres et une minorité de membres du Parlement (57 des 364 membres du Congrès de la Transition, 30 des 162 membres de la Transition Conseil Supérieur de la) et une des 22 membres de la CENIT sont
  à partir de notre mouvement.
  L’ironie est que nous avons gagné les deux dernières élections présidentielles et a remporté la dernière élection parlementaire avec un glissement de terrain. Nos membres ont la majorité des maires directement élus (mais certains d’entre eux sont actuellement en prison) et nous étions aussi dans le contrôle de la région de chefs de (qui ont été retirés de leurs positions) –
  encore, nous sommes traités comme une minorité dans les institutions de la transition, tandis que d’autres dans les positions majoritaires n’ont démontré aucun soutien populaire ou électorale.
  Par ailleurs, nous ne faisaient pas partie du processus de consultation le soir avant la loi d’amnistie a été déposé au Parlement, tandis que l’amnistie est d’importance nationale en tant que pierres angulaires d’un deThe de la transition.
  La situation est maintenant entre les mains de la SADC pour mettre la feuille de route de retour à sa trajectoire prévue. Je répète mon attachement à la Feuille de route. Je suis prêt à répondre à Andry Rajoelina tout moment n’importe où pour parvenir à un accord sur les questions en suspens. Il s’agit d’une indication claire de notre côté que ce n’est pas la fin de la
  Feuille de route et que nous n’avons pas l’intention de le saboter. Il semble être plus important pour nous que pour d’autres pour revenir à la Feuille de route et mettre en œuvre dans sa forme authentique. Notre représentant reprendre leur
  activités une fois la feuille de route est respectée et mise en œuvre dans sa lettre et l’esprit.

  Sincèrement,
  Marc RAVALOMANANA »

  ————————————————– ——————————

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *