Raharaha TIKO :  » hanaovana takalon’aina ny Filoha Ravalomanana » hoy Me Hanitra

Amin’izao fotoana izao hoy Me Hanitra Razafimanantsoa, teny amin’ny Magro Behorririka androany dia mbola misy foana ny antsonjay atao amin’ny orinasa TIKO. Atao hazalambo ny mpitantana, dorona ny fitaovany, ny tapa-boroana sisa tsy may dia alaina. Avoakantsika ny marina mikasika ny TIKO hoy izy satria misy lehibeny mpangalatra eto amin’ny firenena, ka hatrany amin’ny amabaratonga rehetra any dia misy azy daholo. Izay hoy izy no atahorana ny fodian’ny filoha Ravalomanana eto. Ny filoha Ravalomanana anefa efa niteny fa te hihavana aminareo, Izy  nefa potehina ny fananany sy ny fianakaviany. Nanindry fo Izy hoy Me hanitra ary modian’ny tsy hita izay fananany potika. Aty amin’ny taona 2012 isika izao mbola mieritreritra ny sasany fa hanapotika ny TIKO. Rehefa ilaina dia avoakantsika ny lisitr’ireo olona naka ny fananany, toy ny fiara  tsara tarehy. Io fiara io anefa hoy ity mpisolovava mpanao politika ity, dia mbola tsy filoham-pirenena akory Ravalomanana no nanana izany. Rehefa lany ho filoha anefa izy dia natao hitondrana ny zanany Maika io fiara io. Amin’izao isika miteny io fiara io dia any am-pelantanan’io olona io. Sombiny fotsiny ireo fa fanatantsika ny nandroba ny Magro tany Toamasina fa ao daholo izy mianakavy.  Io Magro io hoy ity olomboatendry ity, no namelona antsika ary natao ho moderateur de prix tamin’izany. Zara raha nihetsika ny vidin’ny PPN hoy izy fa amin’izao fotoaa izao ohatrinona ny vidin’entana. Ankehitriny dia betsaka ny nanenina tamin’ireny ary niantso anay fa hanampy ny fampodiana ny filoha Ravalomanana. Ny antony hoy Me Hanitra dia nampanatenana omena vola. Ny fampanatenana natao notsiphana am-bava fo. Ny raharaha TIKO dia ampidirintsika ho raharaha politika ary. avoakantsika avokoa ny anaran’ireo ministra ireo. Ny kaonty any amin’ny banky giazana, ny mpiasa tsy miasa ary mbola tadiavina hangalana trosa ihany ny orinasa. Nisy olona hoy Me Hanitra, namidy tamin’Andriamatoa Fransman sy natakalo an’i Madagasikara. Ny antsika dia tsotra hoy  izy fa fananantsika ny TIKO tsy avelantsika. Nisy ministry ny fitsarana notendrena teny an-dalambe kanefa ny fikambanana iraisam-pirenena efa nangataka ny analana izany. Sokina nifankahita « zavatra » izy ireo ka raha miala io mihahaka iretsy sasany. Misy amin’izy ireo no nahavita trano hoy ny fanazavana, kanefa fananan’ny TIKO no nangalarina. Aza matahotra isika fa hofongarina avokoa ireny ary tsy amelantsika.Fantatray tsara hoy Me Hanitra io DGI io, ary manana tantara manokana any amin’ny fitsarana. « Reglement de compte » tamin’ny Ravalomanana no atao satria nampidirin’ny Ravalomanana fitsarana.

Misy ampahany ho an’ny olona manao ny didy hoy izy, ka izay no mahamaika azy ireo. Izy rehetra anefa dia miafina ao ambadiky ny DGI.  Amin’izao fotoana izao dia nomena didy ny any Antsirabe avy amin’ny Rachris sy Hajo, milaza fa tsy maintsy tanterahana io didiy io. Ny antsika dia tsotra hoy Me Hanitra, isika ihany koa dia manana Praiministra Lefitra afaka manome baiko ny olona any, fa aleo fantatr’izao tontolo izao fa mizara roa ny fahefana. Nilaza ny tomponandraikitra any fa tsy mahay mampiasa lakrimozena fa grenady « offensive » no hainy. Noho izany hoy ny filoha lefitry ny CST Hanitra Razafimanantsoa dia raisinay ho tomponandraikitra amin’ny mahazo ny TIKO ianareo. Hanaovanay Diabe io mankany Andranomanelatra, ka kitiho raha sahy ianareo. Miandry fotsiny izahay hoy izy fa sioka tokana dia mirehitra ny tanana. Niantso ireo olona rehetra hoan’ny Andranomanelatra ny tenany manomboka rahampitso , na rafak’ampitso na Alatsinainy…Betsaka ny halatra tao, ka mbola tsy ampy anareo ihany ve ny azo tao. Azo atao tsara hoy Me Hanitra ny mifanaraka na nanao ny fanagiazana aza saingy tsy nety nifanaraka ry zareo fa hoe madoa vola ianareo. Raha ohatra ka heverinareo fa hananareo vola ny TIKO dia ataivy ny kaonty fa rehefa tsy mahay manisa dia ajanony. Tsy io TIKO io hoy izy no hanaovana takalon’aina ny Filoha Ravalomanana. Nanaùmnbara ihany koa ny tenany fa ho any Antsirabe manomboka rahampitso ireo CT sy CST mandram-pijanon’ny fanagiazana. Efa nadefitra taminareo izahay hoy izy, dia mahaiza mipetraka, ary avereno ny fananan’ny TIKO ho anareo izay naka izany. Ireny hopitaly manaram-penitra ireny dia fitaovan’ny TIKO  no nanaovana azy aka efa fantatray daholo ny tranonareo ireny. Ankoatra izay dia nambarany fa misy ny AV7 fa isika kosa manangana ny AV26, izay ny TIKO no nopotehina voalohany.  Ny zavatra adinon-dry zareo hoy Me Hanitra dia tsy fananana fotsiny no tao fa nisy olona ihany koa may.Misy olona eto milaza fa madio tanana. Mikasika ny fifidianana dia nilaza izy fa raha izao atrehintsika izao dia tsy lasa ny fanatanterahana ny fifidianana. Misy hoy izy milaza fa omena vola ny filoha Ravalomanana ary honerana avokoa nysimba tamin’ny fananany dia tsy milatsaka ho fidiana izy. Isika hoy Me Hanitra, no miteny izao hoe tsy maintsy milatsaka izy fa tsy izy no mitetateta hilatsaka fa izahay no handatsaka azy.  Momba ny fihaonana eo amin’ny filoha Ravalomanana sy Rajoelina dia mbola tsy fantatra hatramin’izoa hoy izy ny daty mazava amin’ny fihaonana. Noho izany ny raharaha TIKO aloha no hatrehintsika. Misy ny fitokonana etsy sy eroa ka tokony hampieritreritra azy ireny zavamisy ireny. Ny miaramila atao herimpamoretana ary olona eto Antananarivo no mibaiko azy. Isika anefa tsy taitra amin’ireny fa efa zatra lakrimozena. Ny sendika nanao fitakiana tsy nomena hoy izy fa rehefa ny be baoty dia nomena. Noho izany rehefa ny sendika no miantso antsika dia manohana isika. Raha misy ny baiko hoy izy eto dia manaraka isika.

26 réflexions sur « Raharaha TIKO :  » hanaovana takalon’aina ny Filoha Ravalomanana » hoy Me Hanitra »

 1. Mandehana mihintsy avoty TIKO fa i Kintana efa masiaka mafy ery!
  raiso ny andraikitrareo fa bedy an!!sa hoana ry Njara??ary aiza ialahy no tsy hita???
  ary ilay fihaonana dia ahona ??eto indray izany aloha???mbola mahazo firy andro indray
  ny mpanjanaka ry zareo???tsy efa mba ampy ve izay e!!tairo @’izay domelina mialà fa tsy
  misy mifanatrika izany , hifanatrika @ ADALA marary saina???

 2. slt!!miombo-kevitra tanteraka aminao aho ry Mpajakavavy a!!!!aoka izay ny resab tsy mila resaka amin’ny olona mandady hajaina ohatran’ny po, ohatran’i Dontofoza io isika ….
  Miala ny anaran’io tsy mila DJ LAPIN zahay.Mandehana mody any frantsa any….

 3. FANOTANIANA hapetraka ,@ Atoa isany ao @ systéme ,dia I Manandafy Rakotonirina ,Zafilahy Stanslas,Rakotoarivelo Mamy,i Me Hanitra ,Imanoela ,…Ihanta….

  Tsy manana fomba hamaranana aingana ity krizy ity ve ianareo ,kely sisa ….efa telo taona izao .

 4. Tsara be ilay fanontanianao ry Ravelonarivo fa saingy indrisy fa
  « misy miainooooooo?? » aza hadino koa fa tsy ry zareo ireo irery an!!
  Tadidinareo tsara angamba i Ralitera nikabary teo fa « tsy maintsy ho faranana haingana ……fa nijaly ny vahoaka sns
  Tonga teo koa i Deba fa manana vahaolana 3 , toa voky izy dia natory sa tsy hay intsony ny tohiny???asa na FONOKA
  na inona fa ???tsy hay e!!!

 5. Ny fanapotehina ny orin’asa TIKO dia tao antin’ny programan’ireo nitady ny fandemana ara toe-karena ny Filoha RAVALOMANANA MARC,satria ny vokatra vitan’ny TIKO dia sady tsara no mora ,nifanaraka tamin’ny fahefana mividy ny tokatrano malagsy..Ka tsy naharaka nifanina tamin’ny TIKO ireo orin’asa ny vahiny (frantsay , karana..):
  any fanafody : potehina ny orin’asa ), dia rehefa potika ny orin’asa dia tsy mamokatra ary tsy afaka hamantsy ny mpividy dia ny Vahoaka Malagasy ,izay noheverin’izy ireo fa hanao rotaka ,izay ho nanaraotin’ireto te-hanongana ny fanjakana..
  Ary raha tsy misy entana amidy dia tsy nisy vola miditra , izay mety niteraka fahasahiranana teo amin’ny fitantanana ny orin’asa..

  DISO PAIKA E !

  Ny tompon’ny orin’asa efa nanangona vokatra, nanao tahiry ( noho ny kirizy NISY teo amin’izao Tontolo izao ), ka tsy nipaka tamin-drizareo ny kirizy ary mbola nisy ny tahiry azo amidy…sy nangalarin’ireo mpanongam-panjakana tao aorian’ny 17 mars 2009..!
  Tany amin’ny toerana misy orin’asa TIKO dia nahatsapana fa lo an-oerana teo ny lafarinina , ny vary ,ny menaka ary ao ANTSIRABE dia toa bola misy beurre sy fromage..
  Tsy potik’izyireo ny orin’asa dia io tadiavina ho giazina io…

  Fitsapana ny herin’ny Filoha ara-bola ,ara -toe-karena ve izao sa fampitahorana ny Filoha RAVALOMANANA MARC fa tsy hijanona ireo fahavalony raha tsy mihemotra ,raha tsy milavo lefona ny Filoha RAVALOMANANA MARC ,
  Ny fandihiko azy atrizay dia may volotratra sy raiki-tahotra satria mihakaiky ny farany ,izany hoe tsy ho ela dia tsy hoe hody fotsiny ny Filoha fa hiverina ny ara-dalàna

  KA

  Ireo nisesika sy nivalapatra tamin’ny harena tsy azy dia tsy mahita lalan-kivoahana toa ny voalavo tafiditra an-tsopitra ,dia tsy nitsahatra nihinana dia lasa mbolanginy ka lasa lehibe noho ny lavaka nidirana..
  Tsy adala anie ny manodidina ka tsy nahatsapa ny fiovana ny fari-piainan’ireo mpangalatra ,ary ireo tsy hangina rehefa tonga ny famotorana…!
  Ny frantsay izay nanandevo sy nibaiko an-drajoelina dia nanageja ny foloalindahy mba nampihorohoro ny Vahoaka ary namatotra ny Fitsarana hitsara izay tondroin’ny frantsay
  fa tokony ho tsaraina..

  DIA

  Nikatso teo ny fiainam-pirenena !

  Miala aina ireo jiolahy sy jiovavy nanindrahindra an-drajoelina satria nanaiky nanao ny asa – pangalarana nasain-drajoelina nataony…!

  Tsy mila henjehina fa mivandravandra ny ratsy vitan’izy ireny..!

  IZAO TSY MAHITA HIAFENENANA / HO SAROMANA LABASY BE VE IREO TRANOBE ? HIDIANA AN6GARAZY VE IREO TAOMAOBILINA ?

  iZANY SY TOA IZANY VE NO HIFAMELANA ? NO HILANA NY RECONCILIATION SY NY FAMELAN-KELOKA ?

  ANY AMIN’NY FIRENENA AFRIKANINA DIA TAPAHANY NA NY TONGONY NA NY TANAN4IRENY MPANGALATRA NY HAREM-BAHOAKA IRENY !

  mbola tsy tsapan4izy ireo ve ny herin’ny FILOHA RAVALOMANANA MARC MIARAKA AMIN’ NY FAHAVONON’ NY MALAGASY NIARA6NIASA TAMIN ‘ NY FILOHA MIANANKAVY ?

  AIZA RE IZANY LALANA E ?
  HANOHY HANGALATRA SA HAMERINA NY TSY AN ‘ NY TENA ?

  NOSY KELY I MADAGASIKARA !
  SAROTRA AFENINA NY MPANAO RATSY !

 6. Dia gaga aho ry Beloha! mbola misy vahaolana inona antenaina @’izay JIOLAHY
  efa mampihinana ny malotony an’i Gasy iny???sa mbola ho ampiana voataby @
  antsoin’i Raveloson.C ny malotony efa hampihinanany ny Gasy isan’andro , isan’ora, mandry tsy lavo loha izao
  mpanana na mahantra, ny mahantra moa dia izany anirahana devoly izany indray, ny mpanana moa dia mandry
  an-driran’antsy lava izao sns sy voatanisa, sady ity ilay resaka efa mifono ambadika sahady fa i Chissano sy i
  Fransman izay efa tsy hamokatra sady efa voavidy no mbola hitsabaka eo indray??????manome LITIKA!!!!!!

 7. Inona no hataon’i Ihanta sisa fa tsy mampirongatra ny dahalo @
  fanondranana omby velona???mamela ny elony fa tsy fantany izay hataony.

 8. mISY NY MAIKA DIA IREO BE TAI6BAVA SY MIHEVITRA FA NY TENIN4’ZY IREO DIA DIDY ?BAIKO TSY MAINTSY TANTERAHANA !TANTERAHAN ‘IZA ?
  TOKONA HO TSAPAN’IZY IRENY FA TS IZY IRENY IRERY NO LEO…SAINGY IZAHAY KOA LEO NY VOV SY NY WAWA TSY MITONDRA LAVITRA..
  TSY VITANY NY TANANA AM6PAOSY SY NY TSIPI- DRORA IZAO KIRIZY IZAO !
  ITONY NY OLONA HITAKY MOFO NY AMPITSON 4NY FODIAN’NY FILOHA KA HIKIAKA HOE :
   » OMEO ASA IZAHAY ! OMEO NY KARAMANAY ! AIZA NY VOLA FANAMPIANA NOLAZAINA FA OMEN’NY BM SY NY FMI !3

  TSY DIA OMEN-TSINY IZY IREO FA MAFY TOKOA NY HERISERAN4NY TSY FISIANA NANDRITRY NY TELO TAONA MAHERY..!
  KA MISY IREO RESY , MISY NY TSY NAHATANTY NY SEDRA §

 9. rajoelina nanaiky io fihaonana io dia efa lany bala , efa resy ary izao aza dia sahy milaza fa raisiny ho vonjy io fihaonana io satria araka ny mahavongany azy dia hanaiky izay rehetra hasaina hataony iz !
  Tsy misy hery ifikirany intsony nefa ifanatrika amin’ny olona notadiavina ho potehina ,ho vonoina , no heveriny ho potehina dia lasa tsinontsinona !

  IZAO HEKENY SY HAJAIN ‘ ITY ANDEVO NISEKOSEKO SY NIREHAREHA FA ANDEVO-BAZAHA HONO , NILOFIKA , NIHANALAZO ,SATRIA MANOLOHANA ILAY FILOHA MAHERY FO FA NA NY SADC AZA NANAIKY NY TSIKERA NATAON’NY FILOHA MOMBA NY FIASAN’NY MPANELANELANA IZAY NITERAKA FAHATARANA EO AMIN’NY FAMETRAHANA NY TETEZAMITA IFANARAHANA TSY MANAVAKA ARY DIA NIKORAPAKA NY SADC NIKARAKARA NY FIHAONANA NANGATAHAN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC …
  Nataon’ireo mpanandevo an-drajoelina ny fomba rehetra mba nandemena ara-toekarena ,ara-politique ny Filoha RAVALOMANANA MARC..nefa tsy nahomby izany ary
  .io ilay noheverina fa ahi-dratsy ,nihitsakitsahana ny zony ,NEFA DIA IO MAMEROVERO IO IZY !
  .io ilay volamena nohosoram-potaka ,jereo fa MAHAJAMBENA NY FAMIRAPIRATANY !
  .io ilay Filoha nesorina teo amin’ny toeram-pitondrana nametrahan’ny Malagasy nifidy azy tamin’ny 03 décembre 2006 ,nosakanana tsy hody Antanindrazana ,nefa jereo kely ange , fa vao mangataka fihaonana amin’ilay andevo-bazaha izy dia TSY NISY SAHY NANDA NY ANTSONY !
  IO NO FILOHA MANAZAVA NY ANDRONTSIKA ARY IO ILAY KINTANA MINTANTANA NY DIANTSIKA RAHA MAIZINA NY ALINA !

  ENY AOKA ISIKA HINO FA MITAHY SY MOMBA ANTSIKA ANDRIAMANITRA !

 10. Banzour daholo !
  Amin’ny roa latsaka folo izao, dia mahita ny resaka rehetra ! Mbola nafàna ny resaka fa tsy maintsy nodinidihina koa hoe, HANAMPY ANTSIKA VE YOLANDY ????
  Izao vao hamonjy fandriana ry HoAiza ! Tsy hoe vandredy zôli ihany, fa tolona tsy maintsy atao koa !
  MDR !!!!!!

 11. Entina amim-bavaka ny zava-drehetra ary tsy maintsy isika no mahay miaro ny fananan’ny Malagasy – Efa fantatr’ny olona rehetra anie ireo olona mitetiteti-dratsy ireo ka aza matahotra,fa ny herin’ny tànan’Andriamanitra hafa no làlany – fa ny ratsy tsy maintsy mivarina an-kady na ho ela na ho haingana – Tsy maintsy maharitra re é !

  Eto an-tany ihany dia hita avokoa izany.

 12. I Dada mamela
  tsy miankina amin’izany fotsiny nefa
  fa ny AIN’NY FIRENENA ao am-pon’ny tsirairay tsy hay tohaina:
  – la vie des centaines de gens qui ont péri,
  – la qualité de vie indigne de l’homme conséquente au coup d’état
  – l’avenir très sombre de nos enfants

  « Izay voasoratra dia voasoratra »

  MATAHOTRA fatratra NY FITODIAN’NY MAHERINAY dada8 eto @ tany nahalatsahan’ny tavoniny

  F’izahay tsy hanaiky hivelona fadiranovana toh’izao ê: NO NON NEIN …
  __

  Efa mihomana ny handeha ny tena: nankany Antsirabe raha ny disponibilité & moyens sy ny faniriana

  hiaka ho an’ny tsirairay: *** A N Y…A N T S I R A B E…D A H O L O…N O…F O T O A N A… samia milanja vato(kely) mba hahafahantsika manafana manaraka izay passe sy mozika atolotry ny Emmoreg ny tantsaha eo…A N I O!

 13. « HANAMPY ANTSIKA VE YOLANDY »: miasà mafy nareo Gtt!
  (Matoky anareo fa tsy toa ny santion-dry Basilou mpisolelaka sy mieritreri-tena ho fotsy hoditra)

  __

  ranavalona dit :
  « hay sė tena mbola mitana koh!!! »
  taomin’ny namana (mixte ange ny ekip’ê) de ny tena zany efa nilalao an’io fony primaire
  Moa terehin’ny hoe : nanome lanjany an’izany ny tena teo @ fanalebiazana ny ankizy

  Moa ry zareo ihany no mivolana hoe « mitady haniry ny kibon’i neny an »

  Mampme: « nde hanao DANSE AVEC PERCUSSION (amponga) hiaraka amindry aho » mantsy azy.
  De hoy izy: « sao dia mba tsy misy olona ao @ TAONA-nareo kosa ny participants ao ê??!!

  De mitazana ety ivelany zany miandry ny firavàna ny garde de corps kou

  hihihi
  hahaha
  mdr
  lol

 14. Marina ny an’i ranavalona ! Ny mpanao volehy mazàna tsara bika na dia efa maman aza !
  ny tsy maman aloha, dia anisan’ireo mpanao fanatajahan-tena tsara bika indrindra ê ! Tena kôzy ê ! HoAiza : 1m72 59 kg ; 87-60-90 ! mdr !!!!! Hi hi hi !

 15. Ny fifandraisana franco- malgache dia hitohy ,fa amin’izao fotoana izao – tsy msy fitondrana ankasitrahana eto M.kara – dia mandry io fifandrasana io na eo anivon’ny ambassadeurs fotsiny aza..
  Eto M.kara mbola tsy misy mangirana ny rahampitso
  -mbola hisy fifidianana raha tafapetraka soa aman-tsara ny tetezamita ifanarahana sy tsy manavaka..
  Ao an-tsain’ny maro ,ary fanirian’ny maro ny hahavoafidy ho Filoha-pirenena vaovao ny Filoha RAVALOMANANA MARC.
  Ny Gouvennement tarihan’Atoa AYRAUD dia manana programme général ,fa voatery izy miandry ny valin’ny fifidianana izay ho solombavabahoaka !
  Ary inona moa ny antony avy amin’ny Fitondrana frantsay tsy hetezana hiara-miasa Amintsika?
  Isika aza ary ,raha mijery ny asa ratsy vitan’ireo malagasy nanaiky nobaikon’i sarkozy sy ny jiolahiny !
  Io politique mikaska ny fiandrianana sy ny fiarovana ny tombotsoam-pirenena dia miankina amin’ny politique généralen’izay ho Filoha -pirenena ho fidian’ny Malagasy !

 16. Marina ny anao Raozy!! manam-petra ny asan’ny satana, efa resy ireny e!!!(satana io)

  Hay efa ato ianareo dahy ???azafady Kintana fa tenda koa bavinao ka aza omena tsiyn e!
  hay sė nanao adidy, mazotoa ary e!
  Ny ahy lomano no tena mba fanalako azy ry Hoaiza.

 17. Latsaka be ny 1m72 ny halavako ry km,
  raha azo soloina ny anarako dia atao hoe: i « SOAFOHY »!

  (do not laugh out loud)

 18. zany an: « ny tsy maman aloha, dia anisan’ireo mpanao fanatajahan-tena tsara bika indrindra ê »

  tena kôzy vrai…

 19. mba atsihitsio ny fomba fiteny ry Mpianatr’i Pata a! hi!hi!hi!!,bedy an!!
  izany ry Soafohy a!any izay i Bemafohy, tena malahelo iny anadahiko iray iny aho
  izahay dahy foana no tratra farany eto @ alina, izao izaho irery sisa,raha mbola manaraka eto ialahy Bemafohy dia
  mahavita izay tadiavina ary manareta soa @ izay hatao dia homba anao ny lanitra.Mahatsiaro anao foana Bavy.
  Ary Njara sy Baby i sns toa nangingiana indray????atambaro ny HERY zalah!!aza misy miala e!!kely sisa!! aoka sao
  mahazo eto @’ity hoe: kely sisa lava ity.

 20. Maraina be ianao izany ry Soafohy izany ?? MDR !!!!!
  Nianjera avy teo am-pandriana angaha ? Sa hikotrana vao maraina ny spaortiva ?
  Izaho ity hanefa adidy, hanamafy ny tolona mba tsy hanjakan’ny naman’ilay voadaka teo intsony !
  Njara sy Baby mbola lasa nitsangatsangana any Foulpointe indray angamba !
  Tsy misy hirahira firy intsony, fa tsy eo i Bemafohy !
  Ary nisy ihany ve ilay hetsik’ireo hoe Fanavotam-pirenena ê ? Tsy nahita na nahaino vaovao momban’ilay izy aho !

 21. Nankaiza daholo ny foza no toa Zanak’dada sisa no ato ??? aiza i Be vôpl sy denise mpivaro-pika ary tanora vongany haingana !! go!vite mivoaha any anaty fotaka!

 22. manomboka midina iva de iva ange hanitsa zao firesakareo zao;karaha free fm a!sa manomboka sempotra; ianareo samy eto io ka mifanjevoa eo!aza mbafitahina ny mpitolona fa mapalahelo e!avereno ny tombotsoa ary dia mialà

 23. Hello, Frank Indiviglio here. Thanks for your interest in our blog .My zoo cotntcas in Australia tell me that they also have trouble with non-native amphibians. There are a few things you can try, however.As an emergency measure, you can keep the axolotl in your refrigerator. Keep it in as large a container as possible (so that the water cools slowly) and allow the water to drop in temperature on its own…the rate should be slow enough so as to prevent any sort of temperature shock. The animal will not need to feed once the temperature has bottomed out, but this will not be a problem as its metabolism will be operating very slowly at that point. Let me know how long the extreme warm temperatures generally last…I’ll make other suggestions if it will be long term (don’t feed the animal before putting it into the refrigerator).Some people living in warm climates buy “mini refrigerators” in which to house amphibians permanently…the advantage is that you can raise the temps above food-storage temperature, yet keep it below the home’s ambient.Do you have “artificial ice blocks” available…the plastic devices that you pre-freeze and use in coolers, etc.? these may last longer than natural ice.You might also try keeping the axolotl in a plastic storage container within a large cooler packed with real or artificial ice…a friend maintained a red salamander (Plethonodon rubber) in that way for 15 years. You’ll need to watch the temperatures closely at first, but with care you should be able to keep it at a temperature where the animal can feed, etc.For long term care, you might also wish to consider a small Good luck, Please let me know how it goes,Best regards, Frank Indiviglio.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *