Raveloson Constant : « tafi-bahoaka hitondra amin’ny fandresena isika »

Ny vaovao mandehandeha any, hoy Raveloson Constant, teny amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka androany  dia ny resaka 26 Janoary. Hivory ny kiministra miaraka amin’ny Rachris handinika ny andininy faha 16 ao amin’ny tondrozotra, amin’ny fahatongavan’ny Ravalomanana. Efa nisy fitenenana, hoy izy, nataon’ny SMM, fa ny 26 Janoary dia efa misy tokony ho henjehina. Mampatsiahy ny tenako eto hoy Constant, fa efa manomboka mitsitra ny fitsarana. Ny iray mametrapetraka ny hoe mody na tsia Ravalomanana. Ny SMM, hilaza ve fa meloka Ravalomanana sa Rajoelina no namboly korontana nitarika olona araka ny nambaran’i Richard hoe tsy misy mahafehy olona folo izany. Noho izany dia ny anjara asantsika dia mamporisika fa zara aza izy tonga saina, ary isika dia mampahafantatra any rehetra any fa raha ny fitsarana nataon-dRachris dia nanao sorona ny vahoaka tamin-dRajoelina.  Isika hoy Constant, tsy ilay manapepopepo fa aleo aloha hanao dingana, sao Rajoelina mihevitra hitaingina antsika foana. Amin’izao faramparany izao, dia mieritreritra isika fa hoe efa tsy TGV intsony, izao na izao..kanefa tsy mbola vita ny tolona.Aleo izy ho tonga saina hoy ity mpanao politika ity, heo mbola misy fitsarana miandry azy. Nampatsiahiviny fa tamin’ny 28 Aprily isika nanao tatitra teny Ambohijatovo izya natrehiny Sadc. Nanomboka teo dia naniry ohatry ny anana ny fikarana teny, eny fa ny amboa kely tiany aza. Ry zareo ireo hoy izy, nangataka lakile tany amin’ny ikotomofo , tsy nomena. Mila fiheverana kely angamba , fa hitaky any amin’ny conseil municipal, kanefa ireo dia notendren-dRajoelina. Ny antsika hoy Constant, dia ny 28 Aprily dia fitondran’Antananarivo ny resaka.Apetratsika amin’ny PDS ny fanontaniana hoe ity Antananarivo ity ve atao sorona, ary ny vahoaka ve atao very zo tsy afaka maneho hevitra? Manomboka izao dia tsy ny lakile no tadiavintsika, fa ny fahalalahana fototra. Mikasika ny fivorian’ny Sadc, dia nanambara ity mpanao politika ity, fa rahampitso na rafak’ampitso dia communiqué diplomatika no hivoaka. Tsy maintsy mahazo lesona kely na ny aty na ny eny Ambohitsorohitra.Izay foana no mivoaka voalohany hoy izy fa rehefa tonga eto ny Sadc dia mazava amintsika ny marina. Ireo filoham-pirenena ireo izay nivory tany Sadton tamin’ny taodasa ary nanao ny tondrozotra, noho izany dia tsy azo avadika izay lazainy. Niresaka ny mikasika ny orinasa TIKO ihany koa Constant, izay tsy mbola niteny momba io hatramin’izao raha tsy vao izao. Nataon-dRajoelina, hoy izy izay nahapotika ny TIKO. Tena tadiaviny ho jinjaina hatramin’ny farany mihitsy ny hoe Ravalomanana tsy afaka manao politika.Io dia indroa miditra, ny mpitaky hetra dia mahazo pourcentage. Ny fidirana faharoa dia na trano kely aza dia alefaso daholo fa na kely aza atahorana.Raiso ho fambara hoy izy, fa tsy hitany intsony ny handavana ny fiverenan-dRavalomanana ka jinjao aty amin’ny farany. Izay no tetika ataon-dRachris amin’ny fandinihana ny art 16. Manoloana izany dia ny andraikitsika dia ireo rehetra ireo dia ataovy fambara fa aty amintsika ny baolina. Efa manamboamboatra sy mandamina isika, ka aoka tsy hadeha irery. Aoka hanana roa na telo hivantanana miala eto amin’ny Magro fa raha tsy misy dia olonkolom-poana isika. Tsy vitan’izay hoy ity olomboatendry ity, fa ireny olona roa na telo ireny dia ataovy ny mahavita miantso olona satria fotoanan’izany izao. Ny maha hafa antsika dia manana ekipa solida. Aoka isika hoy izy tsy ho tsangan’olona ao an-tanana ao fa mora amintsika ilay hanao ekipa solida rehefa tonga Ravalomanana. Noho izany isika dia tafi-bahoaka hitondra an’Antananarivo  amin’ny fandresena.

29 réflexions sur « Raveloson Constant : « tafi-bahoaka hitondra amin’ny fandresena isika » »

 1. Samy mandeha samy mitady
  – ny Ankolafy RAVALOMANANA
  – ny GTT roa
  – na NY MPITARIKA aza !
  – Raha mbola TSY MANDRAY INITIATIVES ny Ankolafy RA8, fa miandry izay ataon’i TGV vao mi-réagir, dia tsy hisy valiny ny tolona,
  ARY TSY HODY MIHITSY i DADA !
  Inona no mba programme ataon’ny Ankolafy izao moa mikasika ny fodian’i Dada ???
  Eny ary , ka dia samia mahavita azy daholo !
  http://i42.servimg.com/u/f42/17/12/01/17/tgv_as11.jpg

 2. SMM tsy mamokatra !! Venà daholo sady matim-bola !!!

  « 26 janoary, dia efa misy tokony henjehina » ! Fa miandry inona hono ry zareo ? Ho faty daholo ny malagasy ?
  Angaha dia vendrana tahak’azy daholo ny olona tsy hahafantatra hoe iza no tompon’andraikitra !

 3. AIZA ILAY FIRAISANA NO HERY E! MBA VAKIO ITY E:

  Raha zaraina isan-tsokajiny ny sehatra azon’ny mpanohana ny ara-dalàna iadiana dia ireto avy izany:

  – Eo amin’ny sehatra iraisan-pirenena:

  a./ Firenena Mikambana:

  Ramatoa Lila ratsinfandriamanana dia mety afaka miresaka amin’i Andriamatoa Kofi Annan mba hahafantaran’ity lehilahy ity ny zava-misy an’i Madagasikara.

  b./ Vondrona Eropeana:

  Tokony hanohy ny fiaraha-miasa nisy ny Ramatoa isany Naika Eliane sy Patricia Lehmann eo amin’ny fampahafantarana an-dry zareo eropeana ny tranga rehetra misy any an-toerana.

  c./ SADC:

  Raymond Ranjeva sy Lila Ratsifandriamanana dia afaka mifampidinika amin’i Ramatoa Asha-Rose Migiro izay mahalala ny momba an’i Gasikara indrindra tamin’ny io Ramatoa io niasa tao amin’ny SADC.Amin’izao fotoana izao dia miasa ho amin’ny firenena mikambana io Ramatoa io.

  – Eo amin’ny sehatra ny firenena:

  a./ Ny foloalindahy:

  Ny jeneraly Ranjeva sy Andriamatoa Didier Ratsiraka dia mifankahalala ary mahanfantatra manamboninahitra maro ao amin’ny tafika.Mba hiangaviana izy ireo hifanakalo hevitra amin’ny tafika mba hiara-mitady vahaolana amin’izao krizy mianjady amin’ny firenena izao.

  b./ Ny fitondrana:

  Tokony hamerina ny hetsika indray ny filoha Zafy Albert ary hanindry an’i Omer Beriziky mba tsy hanome vahana an’i TGV.

  c./ Ny daholo be:

  Ny GTT, TIM, Ankolafy telo dia tokony hiverina hiaraka sy hiray hina ka tokony i Zafilahy na i M. Hanitra na Rakotoamboa na Naika Eliane no handrindra ny fiarahana mihetsika ataon’ny mpanohana ny ara-dalàna.

  MBA DINIHO IHANY IREO SOSO-KEVITRA IREO RY ZAREO FA NY FIRAISANA NO HERY HOY NY FAHENDREN’NY NTAOLO.MISAOTRA TOMPOKO.

 4. Manifestation du GTT Reunion demain Samedi à Saint Denis

  Publié le Vendredi 1 juin 2012 à 20:50

  GTT Réunion organise une manifestation le Samedi 2 juin 2012 à 15h devant la médiathèque ( Trinité ) A Saint Denis

  Le Président Hollande a souligné que le potentiel des pays d’Afrique et la mondialisation exigent dorénavant la mise en place d’un partenariat équitable entre les Etats dans un respect mutuel.
  GTT Réunion soutient “ le changement ” dans la relation entre La France et L’Afrique et appelle à voter pour le parti socialiste lors des prochaines législatives.

  http://www.tananews.com/asides/manifestation-du-gtt-reunion-demain-samedi-a-saint-denis/

 5. EFA MIFARANA NY DINGANA VOALOHANY EO AMIN’NY TOLOM-BHOAKA..
  Izao vao misehoseho sy mieboebo ireo mpitaty ra-kena..Efa maty ilay voay vao indreo izy ireo mitady hamihina ilay biby efa miala aina, ary mihambo fa izy ireo no nahafaty ity voay noho ny fahasahiany sy ny ny tsy fahatahorany nifandona tamin’ny heri-pamoretana !
  Izany ve no tolona ? Mamoha varavarana efa midanadana ve no hery sy fanoherana ny mpanongam-panjakana..
  Ilay ggt moa dia tsy mahay afa-tsy ny manoratra any amin’ireo fikambanana mivory ,izay manana ny ordre du jour maty paika..Dia ny taratasin’izy ireo tonga indray andro alohan’ny fivoriana ve no hampiova hevitra azy ireo ?
  Ny resaka nataon’ny Ramatoa ASHTON ,minisitry ny Raharaham-bahin’ny Vondrona Européanina talohan’ny fanapahan-kevitra mikasika ny fandavan’izy ireo ( Vondrona EU-ACP)tsy hiasa na hanampy ireo Firenena tsy manaja ny démocratie dia miompana amin’ny tsy faneken’izy ireo ny tsy fisian’ny FAHALALAHANA MANEHO NY HEVINY..

  Eny izao vanin’andro izao dia atsapahantsika fa mpiady daholo ny Malagasy ary tsy nitsahatra niady hono !
  Ny gtt x, y,z , dia fantatra ny fiaviany ,ary fantatra ny olona namlorona azy ,dia hélian ,émile ,lehmann patricia..mpikambana tim daholo ireo fa namadika ary i aza misy miaraka amin’i rajoelina ( émile ) misy nivadika tsy tia ny Filoha RAVALOMANANA MARC ,satria heverin’izy ireo fa…tsy hahantanteraka ny programmany ny FIloha

  Hoan’ireo maika tsy faingana , ramoramanana nytolona ,tompon’ny ady natao atrizay sy ny vokatr’izany ady izany dia mahandrasa fa dingana voalohany izay.

  NY DINGANA FAHAROA
  DIA NANKININ’NY COMMUNAUTE INTERNATIONALE AMIN’NY FODIAN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ANTANINDRAZANA
  Io fodiana io dia miantoka ny FIVERENAN ‘NY FANKATOAVAN’IZAO TONTOLO IZAY NY FANJAKANA MALAGASY
  Ary io fankatoavana na fankasitrahana ny Fanjakana Malagasy tafaverina eo amin’ny Malagasy dia miantoka ny fisokafan’ny fanampiana ara-bola sy ara-techniques ny fampandrosana ny Firenena..

  DIA HIDITRA AMIN’NY DINGANA FAHATELO ISIKA DIA NY FIFIDIANANANA IZA LEHILAHY NA VEHIVAVY MENDRIKA SY MAHAVITA AZY EO AMIN’NY ASA FAMPANDROSOANA NY FIRENENA SY NY FANATSARANA AINGANA NY FIANAN’NY MALAGASY HO FILOHAN’NY FIRENENA ho fidian’NY MALAGASY..
  Dia ho hita eo iza o safidin’ny Malagasy ,indrindra aiza ho aiza ny ,manao ahoana ny fitian’ny Malagasy ireo maika tsy faingna ,ramoramana ny Tolona tsy nataony ,tsy nisahiranany !
  KOA ireo gtt x,y ,z , milaza fa to teny rehefa manoratra etsy sy eroa no sady miseho ho tsy tia ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia tokony hanoratra any amin’ny Communauté Internationale mangataka amin’izy ireo handaha ny fodian’ny Filoha RAVALOMANANA MARC MIANAKAVY ANTANINDRAZANA..
  Aseho ny hery raha misy ,tohero io fiverenana io raha sahy sy tsy matahotra..
  HO HITA EO NY VALIN’NY TARATASY AVY ANY AMIN’NY C.I NY FANOHERANY NY FODIAN’NY FILOHA !

  TANDREMO NY TENY TSY AMBINA ARY TSY NY TAY AM-BAVA AKORY NO HAMAHANA NY OLANA!

  NY FAHAMARINANA ,NY FANAJANA NY RARINY SY NY HITSINY ARY NY ARA-DALANA SY NY FANAHY NO HERY SY TANJAKA ENTINA HILATOANA SY HANARENANA NY FIRENENA !
  HIALAO NY FIKAFIKA SY NY FITATAZANA RA-KENA !

  C’est par cette démonstration par l’absurde – absurde car je sais pertinemment qu’aucun membre de ce gtt x, y, z n’ose écrire cette lettre et pour cause..- le retour du Président RAVALOMANANA MARC ET DE SA FAMILLE CONSTITUE LA
  CONDITION SINE QUOA NON
  …DU RETOUR DE LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DE L’ETAT MALGACHE, parce que le coup d’état du 17 mars 2009 a porté sur le Chef de l’Etat élu au suffrage universel ..tenez-le pour dit à Tous ceux qui contestent cette vérité et qui dénigrent le Chef de l’Etat Malgasy respecté par la Communauté internationale et en qui les bailleurs de fohds ont confiane ,car
  …CES BAILLEURS DE FONDS DECIDENT , AU RETOUR DU PRESIDENT RAVALOMANANA MARC ET DE SA FAMILLE , DE REPRENDRE LES AIDES FINANCIERES ET TEHNIQUES PUR LE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ET HUMAIN..!
  Oui devant la détresse immense des 20 millions de Malgaches victimes de ce coup d’état
  la stature internationale de notre Cher et respectueux Présidentet la haute considération que lui réserve la Communauté Internationale Nous ont servi durant ces trois ans de lutte et Nous aident à supporter la suite de notre lutte !

 6. [Le sommet extraordinaire des chefs d’Etat et du gouvernement de la SADC devait prendre fin hier. Au moment où nous mettons sous presse, le sommet n’a pas encore sorti sa résolution. Quoi qu’il en soit, notre source a permis de savoir que la crise à Madagascar a été discutée à Luanda. Le sommet aurait mis l’accent sur le « retour inconditionnel » de l’ancien président Marc Ravalomanana conformément à la Feuille de route amendée à Sandton en juin 2011.]

  Invité du Zoma,
  émission d’Onitiana mainvan-doha ==> pro-idéologies PUTSHISTE:
  http://www.youtube.com/watch?v=lIXVmTezTXs&feature=plcp

  sur le plateau, est: le Chargé d’affaires américain à l’ambassade usa de Madagascar

 7. ► Intervenu hier, sur les ondes de Radio Feon’i Toamasina (RFT), le numéro 1 du Rodoben’i Madagasikara-Toamasina Rémi Kotomanantsoa a affirmé que le mouvement investira la Place de la Démocratie devant la gare à partir de mercredi prochain. « Rajoelina et ses consorts doivent quitter le pouvoir le plus vite possible », a-t-il martelé. ◄
  ———
  TAMA se déchaine !
  http://www.tananews.com/asides/rodobe-toamasina-descente-sur-la-place-de-la-democratie-devant-la-gare/#comment-75857

 8. Kotràno am’zay ry zalahy â ! Tsy misy koi izay grobrà 450 karamain’ny foza any !

  Olona 450 ve no hanimba ny hoavy sy ny fiainan’olona 20 millions ????? TSIA TOMPOKO, TSY AZO EKENA !!

  Tsy avy amin’ny Prezidà mihintsy ny baiko sao dia handeha indray ny resam-poza !
  Prezidà Ravalomanana dia olona mpivavaka, tsy tia adiady izany !

  Tsy ampidirin-tsika amin’ny tolona, ny DALAÏ LAMA -NTSIKA ! DADA ‘LAY MALA(LA) !

 9. Ary ao amin’ny gara toa hoe, malaza misy café-restaurant tsy mahazo hidiran’ny malagasy ?
  Fanalikaina malagasy ve mbola misy mihaotr’izany ?

 10. Io ndray fa mampandry adrisa ny MFM an! Dia mino tokoa ry forongon’i Valo. Isan’andro moa dia ny fikarohana ny lainga aparitaka sy fandemen-tsaina no tena votoatin-draharahan’ireto mpitarika ny Magro ireto. Dia io indray zany aloha ny androany ny sakafo ho anareo zanak’i dada fa dia mahazotoa homana re, tompoko!

 11. Misaotra Hoaiza a! henon’ny lava-tsofin’i foza orana mainakavy tsara angamba
  ny hevitry ny Be Kintana.Ary mbola nanizingizina mafy izy fa tsy miova @ heviny.
  Faly be aho! ary naninona an’i sė i kala barika tapaka???mba tiako kosa aloha ny nanaovany an’i domelina
  t@’ilay invitė de Zoma e!!tsy nasiany hasiny mihintsy fa NOVINGAVINGAINY ohatry ny fako ary izy no mbola
  nahasahy nitsikera MIVANTANA an’i domelina toy ireny na dia maroa aza ireo be vava etsy sy eroa.Sa tsy izany??

 12. Misy olona tena mila mitsabo tena ara-batàna sy ara-tsaina ato, fa efa hatry ny ela no « anormal » koa !!!
  Foza miafina !! Mba mailo , mailo ry vahoaka fa tsy kely lalana ny mpanao ratsy !!!

 13. Tsy tantin’ny foza ny DEMOCRATIE !!!!

  Rehefa tsy navela hanao valan-dresaka teny amin’ny kianjan’ny « DEMONCRATIE » ny olona, dia nasaina notapahin’ny JIRAMA (IZAY FANANAM-BAHOAKA) ny jiro teny amin’ny avenue !

  Rehefa nahita vaha-olana ny mpitolona, DIA NALAINA AN-KERINY INDRAY NY GROPY ELEKTRÔZENA, mba tsy hahafahin’ny mpitolona mampita ny zava-miseho AMIN’NY VAHOAKA MANERANAN4NY NOSY !

  DIA IZANY VE NO MBA VALIN’ILAY FANGATAHANA DEMÔKRASIA, IZAY NANAOVANA TABATABA TAMIN’NY 2009, KA NIAFARA TAMIN’NY FANONGANAM-PANJAKÀNA ?

  FA DIA MBA KARAZAN’OLONA INONA LAOTRA ITY LAZAINAREO FA FILOHA MPITARIKA ANAREO ITY, RY VAHOAKA MALAGASY ???

 14. Nisy resaka nandeha izay ry Kintana hoe:  » efa tsy zakan’i Gasy intsony ny aspirine »
  dia avy dia nisy nitsatsaingoka hoe: I domelina aza zakany nandritra izay 3 taona mahery izay.
  fa tena safidin’ireto vahoaka tokoa ve izao zavamisy izao e???tsy mino kosa aho kah!

 15. Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny analyse hoy ny be kintana ary efa tena azo antoka t@ politikany sy ny zavatra nataony IMadagascar t@ 2008…. saingy tonga ny foza sy ny Frantsay karàna 2009 dia nandoro nandroba namita-bahoaka noho ny fialonana sy ny ory hava-manana… soa lavo hahay hamindra ary soa kenda hahay mitsako koa aleo haverina haingana I Dada fa toy ny vay an-kandrina izy ity ry foza sady maharary no mahamenatra!!!! sa ahoana ry Be vôpl’; Denise mpivaro-pika ,tanora vonagany sns?????

 16. CONSTITUTION MALGACHE – TROISIEME REPUBLIQUE

  TITRE PREMIER – Les Principes généraux

  Article 1 – Le Peuple malagasy constitue une Nation organisée en ETAT SOUVERAIN ET LAÏC, fondé sur unsystème de provinces autonomes dont les compétences et les principes de gouvernement sont définis et garantis par la Constitution.
  ……….
  Article 3 – Le territoire national est inaliénable.

  Article 4 – La République Malagasy a pour devise « TANINDRAZANA-FAHAFAHANA-FANDROSOANA ».
  ……..

  Article 6- La souveraineté appartient au peuple, SOURCE DE TOUT POUVOIR, QUI L’EXERCE PAR SES REPRESENTANTS ELUS AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT OU INDIRECT, OU PAR LA VOIE DU REFERENDUM.
  AUCUNE « FRACTION DU PEUPLE », NI « AUCUN INDIVIDU » NE PEUT S’ATTRIBUER L’EXERCICE DE LA SOUVERAINETE.
  ….
  Article 7 – La Loi est l’expression de la VOLONTE GENERALE. ELLE EST LA MÊME POUR TOUS, QU’ELLE PROTEGE, QU’ELLE OBLIGE OU QU’ELLE PUNISSE.

  ……..

  SOUS-TITRE II

  Des droits et des devoirs économioques, sociaux et culturels

  Article 40 – L’Etat garantit la neutralité politique de l’administration, DES FORCES ARMEES, DE LA JUSTICE, de l’enseignement et de l’éducation.
  …..

  Mba misy ho dinidinihina kely !

 17. vao nanomboka namaky aho dia tena zendana fa Ramatoa Lila ratsinfandriamanana moa no iza ? marina fa ny anarana tanim-boanjo fa ny vadin’izany olona izany no tena tanana an-kavanan’i lavanify.raha dinihina izany dia mifamotopototra eto isika vahoaka malagasy ?

 18. I Lila Ratsifandrihamanana dia efa niara-niasa tamin’i Kofi Annan ary masoivohantsika tany amin’ny firenena maro.Raha jerena amin’izao fotoana izao ny olom-pirenena malagasy dia ireny no anisan’ny manana traikefa amin’ny sehatra iraisan-pirenena.Ny vadiny tsy fantatro ary tsy ahoantsika satria ny firehana politika dia efa nahitana fianakaviana tsy mitovy hevitra ( Ry Ramaroson, Ry Ratsivalaka, Ry Tsiranana…)

 19. Ny valera valera foana
  na hiodi-kavia na havanana

  Misaotra antsika jiaby ê

  (afa-tsy ny mahatsiaro tena ho … vôpl)

 20. Miverina kely, miara-mitafa aminareo eto vetivety !

  Ny bainga nivadika hono no vavolombelon’ny asa ê !!

  Lila Ratsifandriamanana izay mpinamana be amin’i Zina, efa ela no TSY NIARO AN’IZANY ATAO HOE ARA-DALÀNA IZANY !! Raha nisy hetsika momban’izany nataony, dia efa ela no rehin’ny rehetra satria miara-miasa amin’i Ban Ki Moon izy izao !

  Raha izaho aloha no teo amin’ny toerany, dia nolaviko tanteraka ny fanendrena ho SOLONTENAN’NY MPANONGAM-PANJAKÀNA IZANY !!!

  Raha vao vita ny fanonganam-panjakàna, dia betsaka ireo gasy manana traik’efa, nangatahana ho ministra, fa nandà !

  Iza moa no ministre-n’ny Industrie sy Commerce amin’izao fotoana ? Tsy avy any amin’ny Mouvance Ravalomanana ve ? Maninona no navelany ho potika ny Orin’asa TIKO, IZAY REHAREHAN’NY VAHOAKA MALAGASY KOA ? Mahafantra ny fandehan’ny tantara izy, indrindra fa avy ao Antsirabe. Dia tsy mba hainy ve no niaro an’io orin’asa io ?

  Rahatoa ka hananan’ny governemanta frantsay vola ve ny Renault, NA INONA NA INONA ANTONY, dia ho potehana sy ho robaina ve ny fitaovam-pamokarana ? Ao anatin’ny governemanta izy, noho izany dia tompon’andraikitra, fa tsy afaka miala bala !

  I Rolland Ravatomanga ve dia tsy mahafantatra ny zavatra ataon’ny neveu-ny ?

  Ruffine sy Pierre Tsiranana ??? I Madame Ruffine dia nahazo toerana, ary hanao ny asany, mais sans plus !

  I Botozaza moa dia efa kobon’ny olona ny tetik’adiny !

  I Ihanta ? Ministre-n’ny élevage ! Idem Olga, ho ataony aiza daholo ny ombin’ny Tiko ?? Tsy haiko izay nahatonga an’io olona io nihiditra raha ny zavatra nahazo azy !

  Fatoran’ny governemanta izay misy anao ve ilay olona, dia avy eo hoe, terena tsy maintsy manao boxe mifampi-contre amin’itsy olona itsy ary mandresy, raha tsy izany dia migadra ?

  Izany rehetra izany no nahalasa saina ny olona, ary tsy ireo irery ihany !
  Noho izany, aza dia omena tsiny laotra re ny olona (vahoaka ny Magro indrindra indrindra) raha misy milaza hoe mampiesona !

  Marina fa tsy mora ny miady indrindra rahatoa ka vitsy an’isa, raison de plus MBA TSY HANAOVANA N’IMPORTE QUOI !!!

  MIANDRY MAFY NY TATITRA AVY ANY AMIN’INGAHY MAMY RAKOTOARIVELO NY OLONA AO AMIN’NY MAGRO ! TSY DIA HOE, NOHO NY FETIN’NY RENY LOATRA !!!

 21. Kintana, ny tenako dia manana dadatoa ao amin’ny HAT ary fantany tsara aho fa momba an’i Ravalomanana.Mifanome tanàna fotsiny izahay rehefa mifankahita fa tsy miresaka intsony.Te hilaza aminy zavatra be dia be aho fa samy manana ny firehany dia samy maka ho azy.

 22. Aza milefitra na dia dadatoa aza izy ê !
  Resaka vao nifanaovana tamin’i ranavalona io omaly sa tamin’ny maraina !

  Tokony hitsangana hatrany hatrany isika, satria ny ara-dalàna no tohanana, ary ny hoavin’ny Firenena, hitoeran’ny taranaka sy fara aman-dimby no tsinjovina.

  Tanindrazana io Madagasikara io ! Isika malagasy fa tsy karana na sinoa, na vahiny hafa ; antsika io ka tsy tokony ho andevozin’ny sasany, mahita an’ity vary iray venty !

  Tsy irery ianao koa tsy dia hanome tsiny hanao aho, fa ny toe-javatra tahak’izany no mahatonga ny malagasy tsy misy mihetsika.

  Asa mihevitra ny ho diso eo anatrehan’ireo havana, tsy dia mieritreritra firy ve ???
  Kanefa tsy iray isan-jato akory ry zareo, fa zara raha misy iray isan’arivony ! Mety ho diso akory aza ny tenako, fa mbola mety ho vitsy lavitra noho izany !

  Mazotoa ê ! Tsy maintsy mitolona ! Masina ary mamy laotra ny Tanindrazan-tsika !

 23. Kintana, tsy milefitra mihintsy aho ary mitondra ny anjara birikiko amin’ny famerenana ny ara-dalàna sy ny filoha Ravalomanana.Indraindray dia « par personnes interposées » no hifanehona hevitra ary fantatro fa mahalala izy fa mandeha amin’ny lalan’ny fahamarinana ny tena.
  Efa nanao zavatra ho an’i Dada tamin’ny 2002 ka tsy izao mihintsy aho vao hijanona.
  Masina ny tanindrazana araky ny teninao.

 24. Dia misaotra anao ny Firenena ! Mba solotenan’ireo tsy mba afaka maneho ny heviny, ireo rehetra mijaly any ambanivohitra, any amin’ny dezaka rehetra any ; ireo iharan’ny setrasetra sy ireo namoy ny havany isan’andro vaky izao, noho ny asaratsin’ireto jiolahy ireto !

 25. zavatra roa no tena misongadina amin’tsika malagasy.
  -tsy mena mivadika satria mila mihinana ka tena mahay miatsara velatsihy izany. toetra ratsy io amiko fa tena mipao-tsatroka aho amin’ilay fahaizana mandevin-tay antsalaka.
  Na mpianakavy miray trano aza ve dia mampino fa ny andaniny manao ratsy dia ny ankilany mamafa ny ratsy vita. Marihiko fa misy olona voatonona etsy ambony dia niaraka tamin’ny ra8 tahola ary voadaroka satria nanodinkodina vola ary tsy tia mainty an’i dada intsony.aoka aho tsy hanonona anarana fa eo amin’ilay fitiavana tanindrazana no mahakivy tanteraka

  – faharoa dia tsy menatra ve ireto malagasy milaza fa endry sy tia fihavanana,ireto nifidy an dranjoely ka faly fa lasa ben’ny tanàna, tsy mila azy ankehitriny.
  Fa maninona ny malagasy manarak’olona satria tsara tarehy, sy bika sy mihaingo sns ?
  fa maninona raha mba mamotopototra vao mifidy ?

  no ireo voalazako ireo dia maha kely finoana ny ho avin’ity firenena ity. na iza mpitondra eo na iza dia ny fitafiana no maha olona fa tsy ny fanahy. Fa rehefa tsara kabary izany dia mahavita azy ? io dj io izany dia olo-mendrika ? fa rehefa tsy azo hi libana dia tsy izy. izany hoe, be fahavalo foana izay mpitondra eo.
  Ny zavatra tena tadidy dia misy sokajiny 2 ny vahoaka malagasy, ireo vitsy anisa izay nateraka haka toerana hinanana ary ireo saramba be mitrongy vao homana.
  Dia ohatr’izay izy io htramin’izay ka hatramin’izao.

 26. Efa miresaka haingo sy akanjo ianao ry elas fa efa tamin’ny andronay ny ampela no mijery adidas trois bandes na stan smith.Na mba nanana an’izany aza izahay ka mazoto miaraka aminay ny sipa dia raha vao hitanay fa tamana dia hanaovanay ny kiranyl sy ny malabary satria tsy lasa mihintsy ny olona intéressé.Soa ihany fatsy ny tovovavy rehetra no ohatran’izay.

 27. Ary mitovy anie ny androntsika izany ry Ratsimilao e!!!
  t@ andron’i « la boom  » a!eeehhh! t@’izany !!!!( sento kely )t@ andron’i « TBS « koa e!

 28. Ny anao aza mbola dadatoa ry Ratsimilao???mbola azo hialana izany amiko.
  Aleo aho tsy hiteny betsaka fa tsssssssss….maharikoriko !!!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *