TIKO Andranomanelatra : « tsy azo anaovana barofo »

Hafaliana tsy omby tratra ny an’ireo vahoaka marobe teto Andranomanelatra satria dia nahatsapa izy ireo fa efa tena midina ifotony ny mpitarika ny Ankolafy Ravalomanana ary nampitombo ny hafaliany ny fahitany ny Filoha lefitry ny Filankevitra Ambony ny tetezamita Maître Hanitra sy ny Minisitry ny fambolena Andriamatoa Rolland RAVATOMANGA.
Mazava ny resaka teto fa ny fananan’i Dada dia tsy azo anaovana antsojay na barofo ary n’iza n’iza tsy ho tafiditra ao satria an’ny vahoaka io izay namelona vahoaka maro ka izany no antony iarovan’ny vahoaka azy . Na ny tantsaha mpamboly sy mpiompy aza dia nilaza sy nanamafy fa tsy nisy intsony ny fidiram-bola raikitra raha vao nanaovan-dry zalahy barofo ny TIKO ka mitaky izahay hoy izy ireo ny hanokafana sy hiasan’ny orinasa TIKO fa mijaly ny vahoaka madinika.

Ho etsy amin’ny Magro avaratsena indray ny fotoana ny Sabotsy 16 Jona 2012  izay hampahafantarina ny vahoakan’Antsirabe ny zava-misy marina eto amin’ny firenena.

16 pensées sur “TIKO Andranomanelatra : « tsy azo anaovana barofo »”

 1. ANDRIAMANITRA TSY MANARY NY OLONY NA OVIANA NA OVIANA – MISAOTRA ANAREO TOMPOKO FA NY MIARA-DALANA IHANY NO TENA IZY – EFA TENA MIHARIHARY IZAO NY VARY SY NY TSIPARIFARY

 2. Raozy a! ny vary ane ka maro an’isa e! raha ny tsiparifary no be an’isa, de tsisy fanantenana ny fiotazam-bokatra. Tsy manongo tena ve nareo, mahita ireto olom-bitsy zay tsy azo lazaina mihitsy woe vahoakan’Andranomanelatra, fa ny zanak’i Dada avy ao magro vitsikely ihany no vimbinin’i Hanitra. Mba isao ireo e! ireo le sary tsy natao montage, zay nareo ihany no mampiseho azy eto. Tsy ho afa maina, ary tsy avelan’Andriamanitra tompon’ny aina, tsy handray ny valin’asany ny naka sy namono ny ain’ny mpiray tanindrazana aminy. Tena mahagaga ahy Raozy, fa ventesinareo foana io anaran’Andriamanitra io, fa ny fahotana mahafaty nataon-dRaosy rainareo ezahanareo totofana, ka mody ny anaran’Andriamanitra hatrany no entinareo hanamarinana ny an’ilay satana faha VALO mpandatsak’aina zay tsy ananany fahefana velively, satria tsy izy no nanao azy, fa ilay Mpahary. De ivavao foana woa dadanareo sady andriamanitra sampinareo io, fa mbola ho mafimafy noho ny fandosirany any an-tanin’olona any ny zava-miandry azy raha miverina any Mada izy, eny fa na de any am-pandehanany any aza.

 3. Rabe = Denise = Foza!

  Radomelina = nandoro tanàna, nanao masikita olona (26Janv 2009), nitondra olona novonoina teny @ zone rouge (7Fév 2009), manampim-bava sy managadragadra vahoaka, manakatona ny radio milaza ny marina, mangoron-karena, mamotika tanindrazana, mapandainga, mamotika asa maro teto, matahotra mafy an’i Filoha Ravalomanana, sans qualité fa hita mihitsy hoe tsy nianatra lavitra fa CD sy boite de nuit no spécialités

  Ravalomanana= Nitsinjo vahoaka, produits Tiko de qualité sy de quantité, nanome asa maro ny olona, nahavita zavatra betsaka, mbola ho lany 1er tour indray ary hatahoran’ny foza tokoa.

  Efa akaiky dia akaiky ny farany ry foza fa mahazo mangery am-pataloha sahady dieny izao ianareo tsy ampy saina sy mitapi-tay ireo ny masonareo

 4. Tsy ho ela dia ho tonga ilay fotoana ; Hitombo zato heny ny isan’ny mpitsena, ary efa vonona ny rakitra mba handraisana sy hanampiana ireo havana rehetra avy any amin’ny faritra !
  Mila ampiana anefa izany koa miandry antsika, amin’izany fitia tsy mba hetra izany !

  http://youtu.be/A_FP4XIfUM

 5. Tsy ni-passe fa jereo fa feno ao @ Google !
  Video Ambiance Ivato arrivée de Ravalomanana !

 6. Be vôpl ve tsy mba efa menatra raha mbola olona ihany amn’ireto zavatra soratany ireto é!!! sa mou ny foza dia tsy mety misokatra mintsy ny sainy??? resaka ireo sary ireo ve no hi-basé-na ny fitiavan’ny olona izany filoha tadiavin’ olona andro aman’alina ny fiverenany??? dia ireo tsianjerim-poza fanaratsiana ireo foana no haverina eto????f’angah mbola misy malagasy azo fitahina foana ????

 7. Tsy jamba ary tsy marenina, fa nisy zavatra tsy netinety angamba tao anatin’ny tranon-jazan’ny reniny na ny ranon-drainy, matoa misy fahasembànana tahak’izao ny lohany !
  Matoa tsy mety hisokatra tahak’izao ny sainy, dia efa tsy azo avotana intsony na iza na iza dokotera miseho azy ho favy !
  Koa aza dia gaga laotra isika, fa dia efa izay izany ny momb’azy ! Tsy dia atao mahataitra intsony !

 8. ohatra ny mahagaga sy mazendana fa ny mpitolona eto andrenivonitra ihany no ohatra tsy mamokatra sa ahoana ?
  hita be hoe matahotra lacrymogène dia fatoran’ny emmoreg amin’io ? sa ny tolona no tsy misy tanjona mazava ? sa be loatra ny foza nofaina indray andro ?
  tokony mba anisy stratégie fa hihomehezan(ny fat fotsiny.

 9. Ity angamba anisan’ny valiny !

  http://www.midi-madagascar.mg/index.php/component/article/8-faits-divers/4592-filaharana-tetsy-analakely–mpampianatra-iray-voatora-bato

  Mpampianatra mitaky izay nampanantenain’i domelina azy, dia hanaramaina foza hitora-bato !
  Izany ve tsy hoe « agression physique » fotsiny izao ? Aiza ny mpitandro-filaminana manoloan’izany fihetsika tsy rariny izany ?
  Angaha moa tsy natao hiaro ny vahoaka ireo miaramila sy pôlisy ireo ?

  TSY MAHAGAGA Ê ! NY VAHOAKA TSY MAHAFANTATRA AN’IZAY ZOANY INTSONY !

  Asa izay afaka nijery an’ilay video nalefako io, fa mazava tsara ao ny hoe :
  LA JUSTICE DOIT ÊTRE RENDUE AU NOM DU PEUPLE !

  Rehefa ny mpitsara sy ireo mibaiko azy no tsy afaka lazaina hoe SOLOTENAN’NY VAHOAKA, inona moa no zavatra handeha amin’ny rariny sy ny hintsiny ?

  Anjaran-tsika fotsiny indray andro any, NO MAMERINA AMIN’NY LAONINY NY ZAVA-DREHETRA, ary manasazy izay meloka rehetra? ireo tsy nanao an’izay tokony nataony tamin’ny fotoan’androny !

 10. Ary raha mikatso ihany ny tondrozotra, maninona moa raha asaina manondro filohan’ny tetezamita vaovao ny SADC?

 11. Tena miombon-kevitra aminao aho ry Neninoro, na Rajoelina na Raosy, rehefa mihosin-drà ny tanany, mibaby ny helony eny foana izy. Ny zavatra azo lazaina, izay niditra mangazay hangalatra, ka may tao, de ny asany no nitsara azy, fa Rajoelina tsy niteny woe, dory ho kila forehitra, zay manararaotra mangalatra. Inona moa no hanankanany an-dRaosy tsy hipetraka eny Ivato, fantany fefa misy fomba fiadinareo, hanao sorona ain’olona eo, hahatonga azy ho tompon’andraikitra, de sorohany mialoha foana izany. Ary raha resaka zone rouge ry Neninoro, tsy nisy nananika ny tambohon’Ambohitsorohitra teo, fa mbola fangatahana fihaonana, notarihin’ireo mpitarika, de jereo tsara lay pôzin’ilay garde iray, nanao signal t@ namany, mba hiala fa hitifitra, zay vahoaka tsy tanam-polo, no norarafany taorian’izay.
  Ny resaka fitsenana ve? na Rajoelina, na Ratsiraka, na Raosy be mpomba sy be mpitsena foana, ary ny fahatongavana ex président otran’ireny, de heverina ho événement foana, fa tsy afaka hitompo teny fantatra ny mpomba an-dRaosy, fa tia azy ny vahoaka malagasy. Ary aza io Tiko io foana no atao mampizesta, fa harena naorina tamin’ny fanambakana, sy fananararaotam-pahefana, ka ny mpandraharaha sasany noterena handoha hetra tsy toko tsy forohana, ny an’ny tena nanararaotina fa eo an-tanana ny fahefana, de tsy nandoha na ariary aza, de nangalarina tamin’ny vahoaka, de nalain’ny vahoaka zay azy, de ireny norobain’olona ireny, ary izao mandoha ny kaontin’izay nangalarina sy tsy naloha izao ny niafarany. Mba jereo fotsiny anie zany mentalité woe satria filoham-pirenena aho, sady mpandraharaha, de tsy mila mandoha hetra @ fananako manokana fa tsy woe fananam-panjakana, de firy @ isan’ny malagasy no niasa tao amin’ny Tiko, @mina millions ve? de woe afaka nividy dobera sy ronono, sy soda daholo ny sarababem-bahoaka, satria otran’ny nividy mofogasy no nividy produits Tiko. Fa ny zava-misy, zay mba te hanao ronono na yaourt, de natao maty enjika. Tsy nanan-tsafidy ny mpamokatra ronono madinika, fa zay vidiny tian’ny Tiko hanaovana azy de nekena. Tany amin’ny faritra vakinakaratra, ireo izay saika hanangana sendika ivondronan’ireo mpamatsy madinika, de nopotehana avokoa. Anontanio tsara zay niasa tao @ny Tiko, woe patron nanao ahoana Raosy iny, fa sahan’iny ny manao raoka alika tsisy fanazavana, eny fa na de avy nandevina ny zanakao aza ianao, refa mandroaka izy, tsisy fika, ary tsy manana droit na zo ny mpiasa. Tao anatiny woa BE, mahalala ny tsiambaratelo rehetra.
  De ity koa ny Zavatra tena hafahafa, ireo cadres nitokisany tao @ Tiko, de saika lasa mpitondra ambony avokoa, fa zay nanohana azy , nandany ny volany sy ny fotoanany, na de ho candidat maire fotsiny aza, de voan’ny teny an’avona, raha mba mangataka audience aza, woe roahy handeha any zao olona izao, fa tsy mahalala sady tsy te hahalala an’izany aho. De ireny hitanareo ireny moa ny fiavonavonany, rehefa eny @ public.
  Ny tsy fantatr’ireto Zanakosy ireto de tsy ho azy ireo velively no hanoratako eto, fa ny hampiseho an’ireo vahoaka mpamaky ireo mba tsy ho voafitaky ny fampandriana adrisan’ireto vena raitrano eto, satria lainga daholo le woe, dada hanasoa ny gasy izany, ny tanjon’ireto, de ny hamerina indray ny dadany hangoron-karena, hamoritra ny gasy, sy hahazoan’ny zanak’i Dada hiverina hiasa ao @ Tiko indray.
  Aza mino ny lainga afafin’ireto izany ry vahoaka, fany sezany very no mampalahelo an’ireto, fa ny tanjon’ireto, de ny hahatonga an’i Madagasikara ho Somalie, hany ka na dia ny FETIMPIRENENY zay tsy an’i Rajoelina velively aza, de laviny ho toy ny tsy misy, na aiza na aiza hankalazany azy, fa izato DADAMBODY, azafady dadamody tsy ho tafody, de ny kely sisa kely sisa lava sisa azo hampiononan-tena, kanefa na de i Dadambody aza, matahotra te hody tsy mahasahy misetra ny ratsy natao, de mandrevirevy sisa azo atao e! Zahay tsy maintsy manoratra, ary ataonay lava de lava, fa anay ny sehatra, ka zay tsy faly manompa sy mibontsina, fa maharary fo @zany eo, ary ny marina mandratra foana, de mazotoa mihinan-kininina avy aty @ BE foana;, na Raosy na ny Zanany.

 12. ry rabe.ta.y koa mitsotsona otran’ny voudin’omby mangetotra ka mila vakiana intsony ny tsianjery maimbony hehehehehe

 13. Hafa ihany woa ny zanakosy, ny tenindrazako misoratra hoe fireneKO, de asiana litera « U » zay tsy misy ao amin’ny alfabeta malagasy. Dia miakatrakatra hatrany ny tosi-drà. Ka atao ahoana e! frivole be sisa e! mahatsikaiky be! marina moa!!! tsy ampy solaitra tsinona koa, na de hamoaka hevitra kely aza tsy vita. Andihizako hatrany e!

 14. Rabe ah,ka maka ianao mahazo mandihy ianao hatreto,tsy ny halavany soratrao no hireharehanao na ny fahaizankely hananao,fa samy mbola handalo fitsarana daholo,na izaho na ianao,na iza na iza,samy ho tsaraina hoa ,fa mahandrasa ary sahiko ny milaza aminao, fa eto ihany dia azonao ny valiny nataonao,na ny soratra izay soratanao io aza mbola hadinina aminao tsirairay avy ,koa halavao ihany ,fa samy hizaka daholo,na ny mamorona ,na ny mandainga, na ny mamono ,na dahalo na inn sy ny sns.mandihiza foana aloha hatreto,

 15. Tena miala tsiny aho raha manoratra fa te hilaza aho hoe , mba misaina ihany ve ny olona sasany manoratra eto e! sa dia tena ho entin’ny fitiavan-karena ka sahy mijoro vavolombelona manameloka olona amin’ny zavatra tsy hita akory fa mbola tsaho. Tsy haiko ianao raha afaka hamaky baiboly na mbola hadainga koa ianao hoe efa haiko izany fa ao amin’ny baiboly dia misy fitenenana momban’ny tsaho atao sy henoina ka jereo ihany e! Izaho aloha lazaiko fa mbola tsy nahita osy niditra ampiangonana , sa ilaza ianao fa ny Mpiara mivavaka aminy dia osy avokoa, fa ianao irery no mahita an’izany, ny filazanao fa ny Tiko dia orin’asa nalaina tamin’ny halatra fa tsy nandoa hetra , dia hoy aho mantsy anao hoe hanontanio Ratsirahonana fa izy afaka manazava aminao ny zavatra nataony ka nahatonga izany , fa ianareo mpitondra amin’izao no tsy mahita vola ho raisina fa lany ny bois de rose , lany ny entan’ny Tiko , dia minia mandika lalana , dia sahy hilaza ve ianao fa ny orin’asa Karana manao yaourt sy ronono io dia hangalanao hetra be toy izany?milaza ianao fa atao toy i somalia i Madagasikara, fa angaha tsy efa izany isika izao ,nefa ilay filo tinao tsy lany bahoaka no mitondra ,sa ianao tsy mahatsapa fa mihinana izay lany ,aza adino anefa fa misy farany daholo ny zava-drehetra ka tsy misy marina izay tsy hiseho e!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *