VOT : mitady an’i Dada ny vahoaka madinika !

Mitohy hatrany ny hetsika sosialy ataony VOT manampy ny mpiaram-belona.Taorian’ny hetsika natao tany  aminy faritra Antsinanana  ny Alarobia lasa teo dia teto Antananarivo Renivohitra indray no nitohy  ny hetsika, natao tao aminy Fokontany Andranomanalina , Anatihazo Isotry sy tetezan’i Bekiraro, samy ato anatiny faritra iva eto Andrenivohitra. Notolorana fanampiana sy nanaovana fanentanana ary nampitàna ny vaovao mikasika ny fizotrin’ny toe-draharaham- pirenena izy ireo.Resy lahatra tokoa ny vahoaka Malagasy  olo-tsotra madinika ankehitriny fa tena mafy ary tsy zaka intsony ny  fiatraikan’ny krizy ary milanja fahoriana goavana ny vahoaka hoy ireo nandaha-teny .Nijoro ho  vavolombelona ary nihaiky fa tena diso lalana ireo  solontenan’ny vahoaka nandray fitenenana, izay isany nanohana izao fitondrana izao nefa indrisy hoy izy ireo fa diso fanantenana izahay ary mihaiky fa lalana diso no narahina fa hafa ihany i Dada .Nanamafy izy ireo fa vonona hiaro an’i Dada ary nangataka famelana aminy satria mahatsiaro fa zaza maditra : «  mamela anay ary  miverena haingana ianao DADA » hoy izy ireo . Marihana fa fianakaviana   sahirana  sy be antitra teo aminy 70 teo no nozarana fanampiana vary 1kg sy sasany avy ary patte jaune, tsy diso anjara tamin izany koa ireo ankizy nozaraina vatomamy ao anatiny fankalazana 1volany ankizy.

13 pensées sur “VOT : mitady an’i Dada ny vahoaka madinika !”

 1. « Nijoro vavolombelona ary niaiky fa diso làlana ireo olona vofitaky ny foza teny ambany tanàna teny » hatao ahoana tokoa moa é sendra izay olona tranon-dainga sy tia tena be fialonana sy manao masobe tsy mahita; ny havana eny Ambanitanàna ka voafitaka kanefa rehefa mahatsiaro fa lavo dia miarina rizareo ary nahatsiaro an’i Dada satria niaiky fa zanaka adala(zany ka Olombelona) …fa eto kosa zao heverina fa mba olona misy ati-doha ihany ary mba manana ny maha-izy azy matoa afaka mi-connecté eto nefa indrisy fa misy Foza be mitampina maso ndray zao hiditra eo hilelaka ny divon’i Domelina; diso fantatrareo izy ireo satria tsimaintsy hivoaka avy any anaty lava-piringa izy aorian’ity soratako ity!

 2. Hoy ianao ?
  Ny VOT sy ny VAMI ve diso lalana ? Sao dia tolona tsy mitovy no hataontsika ? Mba tsy hampitombohan’ny fisaraham-bazana dia tsy averiko eto intsony ireo tsikara azo atao @ ireo mpitarika ao @ MAGRO. Fa tiako lazaina aminao fotsiny fa Maro be no teny @ 13 mai t@ voalaohany fa vao nanaratsy an’i Dada ny Free. FM dia nialary zareo. Averiko ihany marobe, ary nohon’ny tao @ MAGRO. Matao be olona ny Magro izao dia noho izy ireo niverina ao. Ny hafatra izay toa tsy hitanao dia ny hoe mitady ny hivoaka ny kianja ny ankamaroan’ny olona.. Amiko tsy misy hadisona velively ary ny tolona koa tsy ho vita raha tsy mivoaka ao indray androany.

 3. afaka miala ny kianja izay te-hiala, tsy misy fanerena io ka izay mahita fa tsara ny làlana alehany miaraka amin’ny FAT, tsy maninona – fa izay mahita fa tsy mety, an’ny tsirairay no mahita izany – Na be na kely ny ao min’ny MAGRO, tsy misy antony izany na kely aza fa izay fantatry ny vahoaka atao dia aoka izy hanao izay tiany hatao – Ny tsiariary ihany no mahafantatra na diso làlana izy na tsia ka tsy hitako loatra ny manao tsikera momba izany.

 4. Raozy ? Miaraka @ FAT, satria tena tadiavinao dia mba henoy ity fijoroana vavolombelon’i Ny Aina Raoeloina dia ahatsapa ianao.
  http://ti1ca.com/11qidquu-Ny-Aina-Raoelina-Ny-Aina-Raoelina.mp3.html

  Manarak’izany. Ireo « mpilaza » dia manao foana hoe izay makany dia foza. Fa iza no tena foza ? Ilay tsy mihetsika sy mivavaka eny an-kianja ve sa ireo izay sahy manetsika ? Mba fantatrao moa fa Tsy mbola misokatra ny aino ama-jery, tsy mbola mivoaka ny gadra politika , ary indrindrindra tsy mbloa miverina ny filoha. Nefa ireo no nidirana tao @ io tetezamita. Hoy ianao hoe « miaraka @ FAT ». Iza marina no miaraka @ FAT ?
  Izao anefa tsy ny hisarahana no hilazako izany fa noho ianao miziriziry. Na tsy hifankatia toy ny inona aza isika dia ny FAT no mandresy @ izany. Zavatra roa no tokony hifantohan’ny rehetra 1) Fionganana’i Andry Rajoelina 2) Ny fiverenan’ny marc Ravalomanana. Tena mifampiankina ireo. fa raha mbola eo io mpandainga dia hisy foana ny sotasota tahakan’ny nahazo an’i Tojo sy Lalao Ravalomanana.
  Raha tena tia tanindrazana ianao dia ahatsapa fa misy diso koa amintsika ary tokony ahitsy.

 5. Ny an’i LAZALAZAO no tonga mialoha !
  Ity koa no saika napetrako, mba ahitàn’ny rehetra ny fomba fahitàn’ny hafa ny toe-draharaha !

  http://www.tim-madagascar.org/forum/read.php?1,742107

  Ny mitoretra sy ny mandany andro amin’ny vavaka koa hoy aho, dia fanohanana ankolaka ny foza, mba hanjakàny sy hanaovany izay danin’ny kibony !

  Aide-toi, et Dieu t’aidera !

 6. Kintana a!!!!ialahy an!!!masiaka ratsy!!!!!
  eny e! fa marina aloha ny anao fa koa inona ary e???
  ny tena zavamisy anie dia samy niaro ny rambony tsy ho tapaka daholo e!!!samy mihainohaino,
  ary vavaka tsy arahan’asa ataoko fa tsy misy vokatra azo raisina, miesona daholo e!!!asa iza ity
  andrasana ????ho tonga indray ity ny 26 , dada tsy avy ,ny foza mandroba ,ny fiainana ankapobeny
  mihintsy no efa RAVA POTIKA TANTERAKA sns…….mampalahelo fa tsy haiko ??????

 7. Mankahery anao ry Aina Raoelina mahaontsa fo tokoa ny fanazavanao izay mbola feno
  fahendrena sy filaminana na dia ao anatin’ny MAFY indrindra aza,ny Tompo anie homba
  anareo mianakavy ka mahereza fa izao no zavamisy e!!!rehefa ny lohany no matsatso dia izao no fandehany ilay
  MPITARIKA MIHINTSY no TSY MAZAVA OAH!!!aleo dradradradraina fa IZAY NO MARINA E!!!!izy no tompon’
  andraikitra voalohany @’izany olana mitranga izany, ary tsarovy koa fa manana porofo maro i RAOELINA ny momba ny
  7 fev koa efa FAMONOANA ankolaka azy izao zavamitranga aminy izao,fa tokony handray FEPETRA ENTITRA marina
  i DADA ,tsy msy azo hantenaina izany intsony raha ny eto antoerana e!!!!resaka ka resaka fampandriana adrisa no besaka.

 8. Izaho rahampitso vao saika « hitono », fa rehefa natao ny dinika, dia vorovoron-kena atao nahandro gasy no ho kaly ! Ho fahatsiarovana ny maha malagasy ny tena !
  Omeo kely sopapa amin’izay resety mba tena maha mety azy !!!!!
  Raha ny tena marina, dia na ny vary aza mila tsy ho tafa-telina, raha vao miheritreritra ny mahazo an’ireto mpiray tanin-drazana ! Sendra an’izay olona tsy misy ati-doha no miseho ho mpitondra !

 9. Tena tohina mihintsy aho nahita ity fanambarana sady vao maika nampiana SOS mihintsy,
  efa tena voky inona hatrany @ atidohan-drangahy iny mihintsy angamba??????sao dia heveriny
  fa tsy misy maharaka ny zava-nitranga rehetra tany AFRIKA sns t@ nataon’ireo miaramila frantsay ireo????dia tsy
  tahotra tsy henatra any ambaravaran’ny mpamosavy no manontany SIKIDY????@’izay dia hitokona ao ireo miaramila
  ireo dia hoe HILAINA hamono ny GASY angamba kosa kah???

 10. Isika ireto ve moa tena maniry ny ahafaka an’ny Madagasikara amin’izao krizy izao e!
  Mino aho fa eny ny valiny, ka raha izay no valiny , dia tokony aloha voalohany indrindra dia mahay mifandefitra isika mianakavy, ary mahay mifampihaino fa tsy rehefa tsy ny hevitrao no atao dia milaza ianao fa mpamadika io ,na tsy tafavoaka ny tolona, mety ianao koa anie azo atao hoe mpamadika e, satria ianao manome tsiny lava ny mpitarika dia efa manakivy ireo te hanohana, noho izany averiko fa raha te handresy isika dia tokony mahay mihaino sy mandefitra ary mandalina tsara.
  Misy milaza fa andao hivoaka an’ny magro, dia tohizo ilay izy, hivoaka dia haninona, handoro tanana koa ve ? sa hiakatra eny Ambotsirohitra sa ho eny Iaviloha sa ho eny Ambatobe ? tohizo izay tianao atao dia ho hitanao fa tsy lasa io, fa ho be ireo vahoaka no ho fatifaty foana satria ny miaramila tsy maintsy hitifitra , dia hilaza ve ianao fa rehefa be vahoaka maty eo dia miongana Rajoelina, tsia no valiny, efa nisy tanana may tamin’ny 26 janvier 2009 , efa nisy faty olona tamin’ny 07 fevrie 2009 , fa mbola nitondra Ravalomanana , fa inona no nahatonga an-dRavalomanana niala , ny miaramila no namadika, ny tokony atao izany dia mitady hevitra ny tokony hiverenan’ny miaramila amin’ny vahoaka fa tsy ho mpikarama an’ady.
  Manaraka , maninona ny mouvance Ravalomanana no miditra ao aty systeme, dia satria te hiala amin’ny krizy ,satria ny FDR no efa vita sonia ary efa neken’izao tontolo izao fa ny fampiharana ny FDR no vaha olana, inona ary ny andraikitry ny mouvance Ravalomanana amin’ny fampiharana ny FDR ? ny miditra ao anaty systeme, ny olana anefa dia efa hiara mahalala fa tsy ny FAT mihitsy no hanaiky mora ny hodin-dRavalomanana satria , izany Ravalomanana izany dia filoha lanim-bahoaka ary nahavita be tamin’ny vahoaka , noho izany tsy mora ny handresy azy amin’ny fifidianana , dia aleo aloha atao lava araka izay azo atao ny tetezamita tsy nifanarahana, ka eo no tokony hifanampiantsika samy Ravalomanana, mila hery izany ary mila misaina koa, misy mantsy ireo tonga dia manome tsiny an-dRy Mamy Rakotoarivelo , ho tsy mahavita azy ,omeo ilay hevitrao e! dia ho dinihana fa raha tsy izay dia fialonana indray no betsaka, ka raha te handresy isika dia samy mifanohana ara-kevitra , ara-hery.

 11. Mbola be hierehana fa manoratra vetivety, ho an’i Vonifanja !
  Izao fotsiny ê, hoy ireo frantsay hoe : Il n’y a pas de fumée sans feu !!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *