ANTOKO TEZA : MANGATAKA ADIHEVITRA LALINA MIKASIKA NY RAHARAHAM-PIRENENA

Nanatanteraka fifanankalozan-kevitra tetsy Ampandrana androany maraina ny antoko Teza. Tonga teny an-toerana ireo mpikambana ao amin’ity antoko politika ity, nahitana ny filoha nasionaly andriamatoa Rakotoamboa Jean Louis, ny ministry ny fiompiana Randriamandratto Ihanta sns. Ny zavatra tsapan’ny Teza hoy Raktoamboa Jena louis dia hatramin’ny Repoblika voalohany isika dia miova fitondrana foana. Noho izany hoy izy dia fotoana izao tokony hanaovantsika « refondation de la Republique basé sur une  veritable socle democratique » izany hoe lalam-panorenana tsotsotra mety amin’ny vondron’olona maro an’isa, ary lalàna mifehy ny fifdiianana miaraka amin’ireo lalàna samihafa no hiadian-kevitra tsara. Jerena ihany koa hoy izy ny lafiny hafa mikasika ny fiainam-pirenena satria miaina ao anati’ny demokrasia tanteraka isika. Rehefa vita izay hoy izy dia hazavaina amin’ny vahoaka ny lalan-kombana ary avy eo manao fitsapan-kevi-bahoaka momba ny lalam-panorenana ary farany dia mifampitsondrano amin’ny fifaninana fifidianana. Azo tanterahana tsara izany hoy izy. mikasika ny fihaonana dia nambarany fa isika tsy maintsy maka lesona foana. raha jerena nanomboka tany Maputo ka hatramin’izao dia enga anie mba hisy fifanarahana mety. Izahay hoy izy dia kely finoana raha io fihetsiky Andry io amin’izoa fotoana izao io. Raha ohatra ka misy vokatra io fihaonana io dia mety ny fifandraisan’ny filoha Ravalomanana sy Rajoelina no mety ho voavaha amin’io fa ny olan’ny firenena dia tsy ho voavaha. Tokony hisy hoy Rakotoamboa ny adihevitra lalina eto amin’ny firenena handinihana ny raharaham-pirenena.

8 pensées sur “ANTOKO TEZA : MANGATAKA ADIHEVITRA LALINA MIKASIKA NY RAHARAHAM-PIRENENA”

 1. Izany ka tena olona VONONA ny HANAFAKA ny tanindrazana,
  Mankasitraka tompoko o!!!dia iza anefa no ho takiana an’io hono???
  sao mantsy MAKA AFO @ MATY.Atako anefa fa tena ilaina dia hilaina lalina tokoa ny adihevitra @
  fandiniana ny fiainam-pirenena fa ny fomba sy ny hanatanterahana izany no ahoana???Iza no hitarika izany??
  jereo ity mbola hataon bombe izay mietsika dia PALANA mafy.Izany hevitra izany aza tsy takatry ny ankolafy
  maro akory hoe : MILA ADIHEVITRA LEHIBE @ FANDINIANA NY FIAINAM-PIRENENA. Mahalasa saina ihany an??
  Faly miady ho an’ny tenany loatra Ramalagasy ka tsy fantany intsony hoe: inona no tokony ho TANDROVANA ALOHA??

 2. amiko maokana dia ny zavatra manjo malagasy dia misy voavidy ny FRANTAY ary ireo no mandoto ny rehetra tadidio fa resaka vola no mampididoza eto MADAGASIKARA
  io satria tsy manana ambo ny akabeazany malagasy omena vola dia mivarotra ny reniny na ny zanany ka izany TANINDRAZANA IZANY tsy misy dikany
  ny mahagaga rehefa aty ivelany dia miray hina ny malagasy ary tena manompo any MADAGASIKARA fa maninona rehefa tonga eto MADA hafa ny fijery
  io toets

 3. Tia kely ny malagasy ry rabekoto â !
  Fa misy tsy dia marina laotra ny voalazanao . Ahoana moa no hahafahanao miteny amin’izao vanin’andro izao fa miray hina ny malagasy any ivelany ?
  Raha niray hina marina ny malagasy, efa rava io fitondràna fôpla io tamin’ny JUILLET 2009 !
  Indrisy, RNS ihany hoy aho no mahafatifaty an-dramalagasy ! Mizesta, mandeha bal sy MIANGONA, MIFAMPIDERA AKANJO SY FIRAVAKA ARY DABA !!

 4. Io indray ialahy ! tsy ny aty aminay aty aloaha no hampidera akanjo na daba e!
  ny aty aminay saika manja be daholo ny daba ka tsy hisy hijery anao izany eo na hidoka anao,
  ny akanj indray dia antitra be daholo ny mpiangony aty aminay ny ankabeazany ka tsy hitako inona no
  hifampiderana eo.

  Raha ny firaisankina @ aty ivelany indray dia itena MAMPALAHELO sy MAHAVAKY FO, tsy mahamenatra
  (ny TANORA indrindra) ny milaza fa « MANKALEO » , izay tompoko no valiteny avy aty @ Gasy aty ivelany.
  Asa aiza no hiafaran’izy ireo any aoriana any????ny rempotra @ fianarana sy ny fitadiavana moa tsy omena
  tsiny fa aty sady bonto no patron hoy Kintana izay.

 5. aza omena tsiny ny malagasy na ivelany na atiny e ! te handihy tsy afa-tavony daholo ny ankamaroany.
  Isika angamba dia mahatsapa, fa ao ny nahita fianarana fa botom-bazaha ihany, ao ny tsy nianatra fa mifararemotra ohatra izay tsy izy. Fehiny manao politikan’ny kibo daholo.
  Mbola ampiako aza, ny toe-tsaina toy izao dia tsy mendrika fahefana na fahaleovantena na raoviana na raoviana satria tsy maro-pototra. Fa ny zaza-bodo angaha avela hiambona ny trano irery dia hoe lasa ny ray aman-dreny andro maromaro. Tsia tompoko.
  Jereo tsara, samy mifampijery, dia izay ataon-dranona ka mahavoavoa dia miroboka anjambany ao daholo.Izany io RNS, izay tsy hita any dia tsy olona. Tssssssssssssssssssssssss, jereo ireny fetifety ireny, fa mba topazo maso kosa ny hoe hivory ho any tanindrazana .hoy ry zareo, tsy hinanan-kanina izany. inona moa no ho avaly ? iza no omena tsiny ? ny mpanjanaka ve ? ny razambe sa ny maha-malagasy ?
  ary no maha-tonga hiteny hoe i Ra8 irery no sahy mijoro ho endrik’ity firenanena fa ny sisa rehetra t a y entin-drika daholo.

 6. tsy mety izany e !
  -izay rehetra mamofompofona frantsay ohatra an-drajoely ireny tsy izy, lesona voalohany
  – ny lehilahy malagasy madi-doha lesona faharoa
  – omeo fotoana kely hianarana sy omeo hevitra ary araho porofo aloha ny vahoaka vao asaina mifidy lesona fahatelo
  – izay te hisahana ny raharaha dia mandrotsaka aloha , lesona faha efatra
  ireo dia midika fa aza mandany andro miady hevitra fa mandeha ny fotoana, lany ny andro. asaivo mamerina ny laniny ny mpangalatra, miasa goana ny mpamosavy dia ny malagasy pur sang madio fo sy saina no aoka hiroboka an-tsehatra hitaiza sy hamehy ny vahoaka.
  Lazao mazava tsara fa mila mamboly daholo vao voky, ary mila misaina vao manao zavatra ary indrindra Firenena malagasy ho an’ny malagasy aloha.

 7. azo omana ohatra isika, tsy ny morisiana velively no hatao hoe modely, misy io nosy kely hoe seychelles, mirindra tsara daholo satria mianatra sy voataiza ka hendry ny mponona, mandoha lafo ny tsy mponina ary mihinana izay vokatra na kely aza ny vahoaka dia mihonona, rehefa noana dia mamokatra be be kokoa.
  aoka ilay hamaivanan-tsaina fa sady mankarary no mahamenatra ary tsy mitondra lavitra fa efa taraiky be nilaozan’ny toetr’andro.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *