BOTOZAZA PIERROT : TSY MITONDRA FITONIANA NY FAMPIATOANA IREO MINISTRY NY ANKOLAFY RAVALOMANANA

Nanome valin-kafatra avy hatrany mahakasika ny fanapahan-kevitry ny fat ny amin’ny  fampiatoana ireo ministry ny Ankolafy Ravalomanana andriamatoa Botozaza Pierrot. Nambarany fa tsy mbola hitany ny taratasy nosoniavin’ny filohan’ny tetezamita sy ny Praiministra mikasika izany. Sarotra hoy Botozaza ny manome fanazavana ny zavatra tsy hita maso. Tsy fotoana fandraisana fanapahan-kevitra tahaka ireny hoy izy, amin’izao fotoana izao, satria tsy mitondra fampitoniana izany. Ny Ankolafy Ravalomanana hoy hatrany Botozaza, dia tsy tarigetranay ny manakorontana firenena amin’izao fotoana izao.. Izahay hoy izy dia mitaky ny zavatra nifanarahana. Io zavatra nifanarahana io dia ao anaty tondrozotra izay lalana ivoahana amin’izao krizy eto Madagasikara izao. Ny zavatra nahatonga any nisintaka hoy ity mpanao politika ity, dia noho ilay hitanay fa tsy mety, ny tsy fanarahana ny atao hoe nifanarahana (non respect d’engagement). Hatramin’izay nisintahanay ka hatramin’izao hoy Botozaza dia  tsy misy mihitsy ny filohan’ny tetezamita niantso anay. Ny tenako anefa dia indroa no nangataka fihaonana fa tsy nahazo. Fomba iray anefa io hoy izy hanazavana hoe izao no antony hisintahanay izay tsy misy mauvaise foi izany. Matoa izahay niditra tao anatin’ny tondrozotra, dia zavatra nanana handraikitra  amin’ny olom-pirenena. Nambaran’i Botozaza fa ny Praiministra dia matetitetika no niantso fa tsy miantso anay miaraka. Tomponandraikitra roa no ao hoy izy dia ny filohan’ny tetezamita mitarika ny filankevitry ny ministra, ary ny Praiministra mitarika ny filankevitry ny governemanta. Tokony atao ny Bilan hoy izy amin’ny tsy fahavitan’ny tondrozotra ary eo ihany koa bilan amin’ny hoe ministera iza no tsy mandroso. Ny ministera dimy misy ny Ankolafy Ravalomanana no anisan’ny tsara tantana. Azo jerena miaraka  hoy Botozaza, ny vahaolana fa tsy ny Ankolafy Ravalomanana mihitsy no sakana. Ny ankolafy hoy izy dia mitazona hatrany tarigetra dia ny fahendrena, ny fanajana, ny fahatsorana. Mbola manohy ny asa aloha ireo ministry ny Ankolafy Ravalomanana miandry ny taratasy fampiatoana. Te hiala amin’ny tondrozotra izany Rajoelina fa tsy sahy manala ny ankolafy Ravalomanana. Ao anaty tondrozotra anefa dia milaza fa fiarahamitantana ny tetezamita ary io no maha filohan’ny tetezamita ny tenany.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *