TAPI-DALAN-KALEHA RAJOELINA

Tiana ny misarika ny saintsika hoy William, teny amin’ny Magro Behoririka androany, fa efa akaiky ny farany ary efa manomboka tapin-dalan-kaleha Rajoelina andevon’ny frantsay. Ny nataony hatramin’izay hoy izy dia ny fampizarazarana tato amin’ny Ankolafy telo, izay no anisan’ny tetika nataony. Nosarantsarahany ny Ankolafy Ravalomanana ary ezahina ankehitriny ny hanome laka amin’ny haino aman-jery an’ny Hery Raharisaina, izay miezaka manaratsy ny sisa tavela ato. Raha namaky gazety (lagazette) androany ny tenako hoy William, dia nisy ny fanaratsiana ny mpitarika ato amin’ny Ankolafy Ravalomanana. Nozarainy roa ny mpitarika ka ny sasany lazaina mpangalam-bolan’i Dada. Ao indray ny mpangalatr’omby, toy ny ministry ny fiompiana. Ezahin’ny foza ny mametraka ho tsy vanona ny mpitarika, hoy izy. Efa akaiky ny farany hoy izy ary efa lany bala ny andevolahin’ny frantsay. Ny olona miezaka ny manao ny marina no henjehina. Nambaran’i William fa tsy tokony ho tafiditry nyteti-dratsy isika fa hahay hifampihaino. Tsy ny hevitra tsy mitovy hoy izy no ampisaram-bazana fa atambaro ny hery. Novakiany tamin’ny vahoaka ihany koa ny taratasy izay misy ny sonian’ny ministry ny fiompiana teo aloha Batrolahy, mamerina ny fanondranan’omby. Tsy ahitana ny sonian’ny ministry ny fiompiana  ankehitriny Ihanta Randriamandrato izany hoy izy,fa natao hanaratsiana fotsiny. Nilaza ity mpanao politika ity, fa miazara roa  ny fomba fisehon’ny fanondranan’omby eto amintsika. Ao aloha ny fanondranana antsokosoko izay miray tsikombakomba amin’ny fokontany. Ar misy ihany koa ny fanondranana nataon’ireo olona mahazo alalana amin’izany. Misy olona ratsy saina hoy izy eto fa ataony daholo izayhahafoana ny omby ka izy indray no lasa mpanafatra omby avy any ivelany.Manoela kosa dia nanambara fa tsy ekenay ny fanangejana ny orinasana Tiko satria tsy ao Remenabila. Sahirana ny ao Atsimo hoy izy fa tsy any Remenabila. Rehefa miala  ireo miaramila nalefanareo any dia ahoana ny fiainan’ny mponina any. Mba menatra ry jeneraly fa fahafabaraka ho anareo ny tenin’ny jeneraly Dolin milaza fa taloha izany jeneraly izany dia anaramboninahitra fa amin’izao dia mitovy amin’ny ranom-potaka. Mifampiresaka hoy Manoela ireo filoham-pirenena telo voafidm-bahoaka miaraka amin’ny Rajoelina izay vao tafavoaka amin’ny krizy isika. Tsy azo ariana ny Pr Zafy sy Ratsiraka satria nisy ny dian-tanan’ny vahoaka tao. Noho izany hoy Manoela dia tsotra ny hafatra amin’-dRajoelina mifampiresaha amin’ ireo raiamandreny ireo fa nahitana masoandro  ireo.

13 pensées sur “TAPI-DALAN-KALEHA RAJOELINA”

 1. Dr CELESTIN Robin dit :
  26 avril 2012 à 23 h 03 min
  Ireto nanongam-panjakana dia tapi-dàlan-kaleha no lany lainga any
  ka mamorona sisa no ataony :te – handresy lahatra ny Malagasy izy ireo fa tena miasa dia mamboly andro ririnina ,dia manao fanokana ny asa natomboky ny Fitondrana RAVALOMANANA MARC , dia nanao fivoriana manokana momba ny tondrzotra ary dia nandany ireo andininy rehetra ao amin’ny tondrozotra afa-tsy ny mikasika ny fiverenan’ny Filoha eto ANTANINDRAZANA , izay tsy azo hatao raha tsy milamina ny Firenena..Te hiseho eo amin’ny SADC fa notanterahana ny fandinihina ny tondrozotra izay tokony

  ho vita ny 29 février 2012 ; tara roa volana fa roa volana tsy very ho an-drajoelina satria nitombo roa volana ny andro niasany
  Ankehitriny , ny 06 juillet ny SADC dia nanao teny farany mikasika nytondrozotra ;Toa izao no endrik’izany :
  .. tsy misy idiran-drajoelina ny momba ny andininy faha-20 tsy iandian-kevitra io

  .. ny andininy rehetra dia iadian-kevitra

  Eo amin’ny sampanan-dàlana Isika Rehetra :

  Tsy mbola voalaza ny toerana sy andro hihaonana ;fa rehefa mivoaka io dia mihaona ny aloha ny solontenan’ny roa tonta iray na indroa andro mialoha Tsy mandinika izay votoatin’ny fihaonana izy ireo.
  Vita io savaranon’ando io ,dia mihaona ny Filoha RAVALOMANANA MARC sy rajoelina–Tsy maintsy mihaona !
  Raha misy manany sarotra ka manao hetsi-keloka hanemorana na n fihaonana ,na mitsivalana fa tsy hanatrika ny fihaonana dia mianjery amin’ny sazy ,izay manaisotra azy tsy hahazo handray anjara intsony amin’ny dinika mikasika ny tondro-zotra!
  Ny fihaonana dia tsy maintsy hatao alohan’ny volana août satria hiona présidence ny TROIKA ,koa izay tsy mety hihaona na manakana ny fihaonana dia ho saziana §

  RAHA ATAMBATRA DIA

  -tsy maintsy manaiky manatrika ny fihaonana ny roa tonta

  -tsy maintsy hatao alohan’ny volana août 2012 ny fihaonana
  ..rajoelina dia tsy manana andry iankinana : tena napetrapetraky ny frantsay (équipe
  sarkozy)
  Tapi-dala-kaleha no tsy misy mpamahana ara-bola intsony ary izao fa tsapa tsara fa miha tsy matahotra ny Vahoaka raha nyny isan’ny mpitokona no jerena !

 2. ! rajoelina : na hanaiky hihaona na tsy manaiky hihaona dia tsy maintsy miroso ny tondrozotro ary izy dia io mivezika atsy mivezy aria

  Etsy an-daniny ,izay niloka fa rajoelina sy ny frantsay nanandevo sy nibaiko azy dia indreo fa miverina moramora manatona ny ankolaft RAVALOMANANA MARC…

  Tsy fifandrifian-javatra ireo seho-javatra ireo ;
  — rajoelina tapi-dala-kaleha , tsy mahita vola omena ireo miaramila sy ny jiolahiboto karamainy hampihorohoro sy handroba ny Vahoaka satria lasa vazaha..
  — ireo « mpitolona sadasada  » dia nanatona moramora ny mpitolona ao amin’ny kianjan’ny Magro !

  Tsy misy hilàna izany fivorian’ny efatra izany ,satria EFA HITA NIVANDRAVANDRA FA TSY MIFANARAKA IREO EFATRA IREO :

  « NY ANKOLAFY RAVALOMANANA MA RC IRERY NO NANAIKY NANDRAY ANJARA AO AMIN’NY ANDRIN’NY TETEZAMITA MBA HO FANAJANA NY SONIA NATAON’IZY IREO NY 11 SEPTEMBRE 2011 !  »

  NY FIHAONANA IZAY NANGATAHAN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC DIA RAIKITRA NA TIAN’I ZAFY IZANY NA TSY TIANY : NY TONDROZOTRO NO HOSONIAVINA ,IZANY HOE REHEFA VITA IO SONIO IO NA TSY VITA AZA DIA HATSANGANA YNY TETEZAMITA VAOVAO IZAY RESOLUTION INTERNATIONALE ,IZAY LASA LALANA ETO MADAGASIKARA ARY NOHO IZANY DIA TSY AZO IHODIVIRANA INTSONY !
  CE TRAITE INTERNATIONAL DOIT ETRE APPLIQUE ?, DEVIENT INCONTOURNABLE , INDETRICOTABLE !C’EST NOTRE REMPART CONTRE LES ENVIES COLONIALES ET DE LEURS VALETS…!
  JE REMERCIE VIVEMENT LE PRESIDENT RAVALOMANANA MARC QUI A LUTTE SEUL CONTRE TOUS DEOUIS LES RESULTATS DU PREMIER TOUR DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE DU 16 DECEMBRE 2001 ! »
  NE ME REPONDEZ SURTOUT PAS : »LAISSONS LE PASSE POUR LE PASSE ! »

  LE PASSE EST NOTRE COMPAGNON FIDELE DE TOUJOURS ET EST NOTRE CONSEILLER AVISE EN TOUTES CHOSES ET DANS NOS RELATIONS HIMAINES !

 3. Marina avokoa izay voalaza – fa izao no mba tiako ambara re tompoko :
  Fantatra fa mafy ny fiainana ary fantatra koa fa i Rajoelina dia zaza manaonao foana ary i Ratsirahonana moa dia izy iny miteniteny foana iny – Izao anefa no tiako ho tsindriana kely :

  Eo anatrehan’Andriamanitra re tompoko, aoka isika tsy hiteny ratsy an’iza na iza intsony fa mifoana ho azy ireo any amin’Andriamanitra – fa raha ohatra ka mbola misy ihany ny teny ratsy atao na dia hita izao aza ny ratsy ataon’ny hafa – tsy hamaha ny olana antsika Andriamanitra.

  Ny zava-drehetra dia avy any ambony avokoa – afaka miresaka isika rehetra amim-pahendrena – aleo izay te-hiteniteny foana hanohy ny asa ratsiny fa raha tsy izany izy tsy mahazo aina – fa isika kristianina mahafantatra tsara ny tokony ataontsika.

  Hihaino antsika ny Avo ary tsy ho ela intsony amin’izay ny fahafahana.

 4. Miseho manasa ati-doha indray ny FOZA fa nahazo DAKA narivorivo t@ Amerikanina!!
  MIAKAPOAPOKA fa tsy nety nitsikombakomba t@ ratsinareo ny BĖ KINTANA ??????
  Voamafy t@ FARATOKA fa miseho milay ery, izany no olona MIJORO @ MARINA fa tsy MPANDROBA toy
  ny frantsay, soavaly maty,bė jėsta fa tsy misy hapoaka.
  F’angaha moramora ny mahazo na ity fisavana entana lava mandany andro isaky ny mba hivoyage aza??aiza
  izy no tsy hasiaka @ ireo mpampiorooro????ary ity foza inona no mba zavatra mivainga avy @ frantsay???
  FATIM-BORODAMBA HATAKALO ZAZA IRAY AVION, efa ohatrinona no hamarotan’i ralahin’i SARKÔZY ny zaza 1???
  Ny frantsay matoa mitsabaka ao tsy maintsy misy Tombotsoa ho azy indrindra ity mody fanampiana kely nefa
  ireo fanampiana ireo dia hanaronana ny asa ratsy hamoahana ny harena aty @ tany mahantsy izay mba fananana
  keliny.Ndana mahazo miaraka @ renikely fa aza aty no miseho manasa ati-doha sao MAHAZO VAVA RATSY!!

 5. « Tany mahantra  » no tiako soratana fa azafady.
  Tany mahantra no mba atao tohatra hiakarana dia mba miseho ho manitsakitsaka ery.
  Midongizina eo ihany dia manarana fo @ RATSY fa ho samborin’i Amerikanina toy n misambotra PARASY ity domelina
  kely TAIMBODIANA vao gaga, tsy misy diakany io, ireny efa hita ireny daholo ny nahazo ny MPANITSAKITSAKA ny zon’
  ny mpiray tanindrazana aminy toy izao hataonareo FOZA izao koa matatesa fotsiny! anontanio ny IRAKIANINA ny nahazo
  an’i SADAM, nanao ts’inona ny mpiray tanindraza aminy izy ka TSY AFA-MAINA! koa maika fa ny GASY manakasina ???

 6. izay ny anao:koa satria tsy noraisin,i hat ny amerikanina dia kivy ny makis ary resy teo mahamasina ary lasa nandositra ny phat

 7. Handositra ho aiza??anareo daholo Madagasikara ny harena sy ny vola ny AINA koa
  handositra aiza ianareo??fa izay tsy mahatanty ny HITSAKA an-tampon-doha hataonareo
  no tsy maintsy misitaka RAHA MISY NY HALEHA mba handrobana moramora ilay fananam-bahoaka.

 8. tokony ho dodosana hatrany ilay tgv tsy mahita ny viliany dia mihidy v o d y andro aman’alina. Tsy mahateli-kanina dia maty fa efa kaozatra ihany.
  Samia mandondona. Lasa aiza ilay fonctionnaires teo no tsy nihetsika ?
  Tairo amin’izay ry vahoaka dia omeo amin’izay ny anjaran’i rajoely potaka dondrona kely endaka, tsy amam-panahy. Ni alika aza mbola mendrika marina miambona ny tanànan’ny tompony.

 9. tena tera t a y rajoely ka nitsangana amin’ny maty ratsirahonana hanavotra.
  Saigy efa maty heritreitra indrisy. Very ilay boay kely.

 10. TSY AMIN’NY ANARAN’NY FITONDRANA AMERIKANA ANIE NO NANAOVAN’IREO MIARAMILA IREO AN’IO HADALANY IO E…..FA HADALANA-MIARAMILA VITSY2
  FA NY AN’NY FOZA ANIE KA NY FANJAKANA FRANTSAY MIHITSY NO MIBAIKO AZY HAMPHANTRA NY 92% N’NY MALAGASY E…

  TSY MISY ZANATANY FRANTSAY MANDROS IZANY RANGAHY TY A….IZAY MITADY HANDROSO DIA POTEHINY SATRIA MISY FOANA NY MAIVAN-DOHA AZONY AMPIASAINA TAHAKA NY FOZA…

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *