VHF-TV : TSY HANAIKY HANGINA MANANA NY MARINA

Manoloana ny toe-daraharaham-pirenena ankehitriny indrindra mahakasika ny fihaoanana eo amin’izy roalahy atsy Seychelle dia nisy ny fanambarana nataon’ny Hetsika Fahamarinana  ho an’ny amin’ny Tetezamita Vaovao na German housewife sandwich – Amateur sex video – Tube8.com_2.mpVHF-TV androany. Mahatsiaro tena izahay hoy izy ireo fa tompon’ity firenena ity fa tsy mpindrana na mpikarama, ka mijoro fa tsy hanaiky manana ny marina, ary tsy manaiky ny hanaovana ho tompon-trano mihono sy atao an-kilabao. Antitranterinay hoy izy ireo fa tsy avelanay ho lovain’ny taranaka mifandimby ny loza sy atambo ka ny ankizy hitsindroka fako ary ny ray aman-dreny hangataka. Tsy ho voahozona akory isika Malagasy noho ny hetraketraky ny sasany. Ka raha niandraikitra ny fiadidiana fara-tampony eto amin’ny tany sy ny fanjakana ianareo, hoy izy ireo dia tadidio fa tsiny tsy ho zakanareo ny ho vokatry ny alahelon’ny Malagasy raha toa ka fandrebirebena sy fametsifetsena no hanjaka eo amin’ny fihaonanareo. Izay hatrany no efa niainana nandritry ny efa taona latsaka izao ka Apy izay ! Ho fanajana ny soatovina izay nolovaina tamin’ny razana, sy hampitana fanatenana ho an’ireo taranaka hifandimby ary ho fampihavanana eto amin’ny firenena, hoy ny fanambarana, dia tsy ekenay ary tsy azonay leferina rahasanatria ka misaramaina fotsiny ianareo. Ampahamarinana sy am-panetren-tena no hilazanay hoy VHF-TV fa tsy sehatra hifanebahana, hifampitsarana sy hifanenjehana ity fihaonan’ity.Fifankahalana hatrany no aterak’izany. Ny tsy iverenan’ny krizy intsony no himsaoana, koa sahia mamelona tsirim-panantenana sy rivo-mpihavaozana  ho an’ny Malagasy. Hanapahana tarangana ny lonilony nanjaka hatramin’izay hoy izy ireo dia mahazo milatsaka ho fidiana ho filohan’ny Repoblika izay rehetra maniry hanompo ny firenena, noho izany dia tsy afaka ny tsy hilatsaka andriamatoa isany Ravalomanana Marc sy Rajoelina Andry. Noho ny sata sy adidy nisaloran’andriamatoa isany Amiraly Didier Ratsiraka, Pr Zafy Albert, Ravalomanana Marc ary Rajoelina dia andraikitr’izy efa mianaka ny miara misalahy hamonjena ny Malagasy. Koa mananjara andriamatoa isany Ravalomanana sy Rajoelina hampanjariana izany fihaonana efa tonta izany. Hitondrana aim-baovao eto amin’ny firenena hoy hatrany ny fanambarana dia hahintsana daholo ny rafitra najoro fa tsy nahomby. Fitondrana tsy mitanila ary indrindra indrindra miandany amin’ny soa iombonana afaka hiatrika ny fampanjariana ny fifidianana madio sy mangarahara izany hoe eken’izay ho resy sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena sady afaka manamaivana ny fahoriana mianjady amin’izao fotoana izao no ilaina. Tsy adino fa ilina ny hanoritana mazava tsara hoy ny VHFTV ny anjara andraikitra hankinina sy handrasana amin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena( vola, logistique, monitoring, steering). Latsaka an-katerena ny foloalindahy hoy izy ireo. Tsy afaka ny hiatrika ny hatezeram-bahoaka noho ny fahoriany sy ny tsy fahombiazana amin’ny raharaha Remenabila izy ireo. Manampy trotraka ny fihitaran’ny fikomiana manrena ny Nosy. Koa ilaina ny fampitambarana ny herin-dRavalomanana Marc sy Rajoelina Andry hifehezana tanteraka ny miaramila. Manana andraikitra izy ireo hanasa ireo filoha voafidy teo aloha, izay filoha faratampon’ny foloalindahy tamin’ny androny hiaraka hisalahy amin’io andraikitra io. Nanambara ny HFTV fa nandefa ny fanambarana ireo masovoho vahiny eto Madagasikara.

11 pensées sur “VHF-TV : TSY HANAIKY HANGINA MANANA NY MARINA”

 1. Teneno izay tokony ho tenenina ry ranavalona â ! Izany no atao hoe democratie !

  Miala tsiny fa porofo mazava izao, fa dia vendrana dia vendrana ny malagasy ; na koa dia mitady seza lava izao no atao anton-draharaha, any ka modian-tsy hita ilay vaha-olana tena izy, sady « ngodabe » tahaky ny bildina !
  Fa inona foana ity fitondràna tsy mitanila izay tadiavina lava ity ê ? Mba dia tsy azoko loatra !!!!

  Iza no mba afaka manazava izany ianareo eto ?

  Ny fitondran’i Ravalomanana angaha nitanila ? Tsy ny vahoaka ve no nifidy azy, ary koa ireo solom-bavany ?
  Tsy maintsy atao mpanohitra ny Filoha ve ny solombavam-bahoaka rehetra, izay vao azo lazaina hoe FITONDRÀNA TSY MITANILA ???

  Aiza ny fanajàna ny safidim-bahoaka rahatoa ka fanonganam-panjakàna no entina hitadiavana an’izany atao hoe « alternance democratique » ? Matoa ry zareo mbola nofidian’ny vahoaka dia nahitàny SOA ilay fitondràna, point barre !

  Mahaiza mitsikera sy manohatra amin’ny fomba tena izy, fa tena tsy azo ekena ny tsy fanajàna ny Lalàna sy fanitsakitsahana ny Lalàm-panorenana, ary indrindra ny fampiasàna ny miaramila sy ny fitaovana eny an-tanany ho herim-pamoretana !

  Je crois que la société civile malgache est la plus nulle qui puisse exister sur cette terre ! Un ramassis de nuls, d’hypocrites et de jaloux qui ne pense qu’à ses intérêts personnels du moment, et non à un avenir plus heureux pour l’ensemble de la population !

 2. « Tsy azonay ekena raha misaramaina » ???

  Taiza ianareo ireo raha nanongam-oanjakàna ilay domelina ? Sa ianareo ireo no anisan’ny mpanohan’azy ?
  Ny tokony ataonareo dia ny manoratra any amin’ny Communauté internationale, milaza fa tsy azo ekena ny Fanonganam-panjakàna ka tokony saziana izay nahavit’izany !!

 3. http://www.sbc.sc no namoka sarin’ny filoha M.Ravalomanana noraisin’io olon angamba filohany Seychelles.
  Mba manorisory ilay filazan’io mpanome vao2 seychelleois io hoe » president andry rajoelina  » ary « ousted president M.Ravalomanana ».
  Izao no hatrehana satria tena afa fiasa mihintsy ny mpanohana ny filoha M.Rvalomanana.
  – « Fanorona », »Katro », »jeux d’échecs » dia samy nilalo ireo daholo angamba isika an!
  ** Tanjona ny milalao fa MANDRESY indrindrindrindra.
  ** Samy mikaroka paika avy ny ankilany sy andaniny.
  – Tany an-tsekoly, omeny « ramose » karazana « problèmes » ho tsaraina ka izao no narahina:
  ** « Solutions » avy ato ankavia, dia « Résultat » eo ampovoan-ny pejy ary « Opérations » eo ankavanana.
  – Izany hoe na kilalao Fanorona sy afa etsy ambony na « problèmes » tany an-tsekoly, dia samy nikarohantsika PAIKA daholo, nanaraka fomba fisainana sy fiasa ary fijery daholo isika tsirairay avy.
  Dia tokony ho toy izany anie no famindrantsika raha vao nanomboka ny putsch e!
  Nandalovana ny « hagagana, hatezerana na haromtoana kely mihintsy aza… »
  Dia tokony navela ny « état d’émotions » dia nikaroka ny « olana », « fomba fiasa na Opération » dia ahitana ny solution vaha-olana.
  Ary mbola fomba iray koa ity:
  – Atao mazava an-tsaina ny ILAINA=Miverina ny filoha M.Ravalomanana.
  ** INona ny olana???
  ***** ny colons frantsay sy ny gasy voavidy « congénitalement »..sy ny fitaovam-piadina efa nampidirina ao dago.
  ***** inona no azo hanoherana izany???
  ***** Mety paika ve ny mikaroka namana afa ankoatry ny frantsay izay mitonona ho tompon’ i Madgasikara satria tsy vitantsika ny miasa irery???
  ***** Ary soso-kevitra samihafa hatolotry ny tsirairay hifanakalozana ny fetezany fampiasana izany na tsia.
  Dia misy fomba sy fiasa arahiny mpanjanaka sy izay mandresy anie ka tokony karohina e!
  Nisy ny hetsika, »manif » sy asa koa fa efa tsy ampy izany 3 taona aty aoriana indrindra ny androatokony fotoana dia mivavaka foana.
  Tohizo ny vavaka fa arahana « pragmatisme » ampiarina @ isa-minitra hihainana e!
  Ra iray @ ireo manao akanjo fotsy ireo no mak adraikitra hampita hevitra :
  – Momba ny tokony ahfantarny vehivavy tsiraiary ny tena vatana sy fiterahana ka afahany mampianatra lehilahy 2 sy 3 fotsiny dia….hiova ny fomba fisainana sy ny isany ankizy tsy zarizary ny fianany noho ny fahadisoan-kevitra fa izany andriamnaitra no nahatonga ireto kilonga diso maro an’isa.
  – Fampianaran ny kajy tsotra entiny mpanjanaka mangalatra ny harenany any ambanivohitra…Raha tolorana pejy 3 na 4 miresaka ny françafrique ny pastora sy ireo « lava roby fotsy » dia efa toy ny fitaovam-piadina fa tsy mamono ary fiarovana be ho any tantsaha sy ny ondrim-piangonana anie izany e! Ampiarana eny MAGRO fotsiny izany dia mety hitondra dingan afa @ tolontsika…satria mitombo ny fahalalana dia mitombo ny fifankalozan-kevitra manadio kokoa ny lalakombana sy ahitan vaha-olana.
  – Fampitombona fahalalana sy farimpahaizan no natomboky ny filoha M.Ravalomanana izay nikasa hanokatra ny saintsika malagasy mba hijery ankafa ankoatry « france renin-dozatra » irey izao foana.
  Isika tsirairay avy aza samy mikaroka paika isan’andro mba hiadina @ olona ka dia paika hampiarana ho any iiska malagasy rehetr are tompoko ô no ilaina asehontsika e!

  d

 4. Tsy olona tahak’ireo lavaraoby ireo ihany ve ry randry, no nilanjalanja Baiboly teny Ambotsirohitra tamin’ny 2009, ary « nitsimpona vato kely sa « tapan-kakazokely » â ?
  Izaho manoka aloha dia miala tsiny, fa dia efa leo an’ireo karazan’olona ireo â !
  Raha tena tia an’ny malagasy ireo hoe tena mpivavaka ireo, efa nantsoin-dry zareo daholo ny namany rehetra (môpera, pasitera, sakristan, diakôna ets….) dia notaritina ny vahoaka HAMPISEHO NY FIJALIANY, MBA HO HITAN’IZAO TONTOLO IZAO !!
  Sahy hitifitra ve ny miaramila rahatoa ka MBA MILANJALANJA BAIBOLY DAHOLO KOA RY ZAREO, na ny vahoaka koa aza, manao tahak’ireo nanohana an’ilay mpangalam-pahefàna tsy ho vanona iny ?
  Raha tena mpivavaka, maninona raha mba mianatra ny nataon’i Jesôsy Kristy sy Ramanandalàna sy ny namany ?

  OLONA MINO AN’ANDRIAMANITRA SY IZANY HOE LANITRA HO AN’NY OLO-MARINA IZANY, TSY MATAHOTRA FAHAFATESANA RAHA MBOLA HOE MIADY AMIN’NY DEVOLY ; MIARO NY RARINY SY NY HINTSINY, ARY INDRINDRA NY HOAVIN’NY VAHOAKA MALAGASY !!!

  Rahatoa ka tsy sahy manao an’izany, dia ao raha…. !!

 5. Mietsika indray ialahy!!!!Ireo manao akanjo fotsy ireo indray dia teo foana
  hatrany Ambohijatovo , Ankoron-drano hatraiza hatraiza dia ireo , farafararatsiny
  ry Zareo ireo tsy nivadika toy ireto ray aman-dreny najoro sy ireto mpitondra fivavahana hafa, dia mba
  masiaka ratsy ery !!bedy ialah an!!

 6. Ireo « namany » hoy aho, rahatoa ka…. !!!
  Fa mbola manamafy ny soson-kevitro ihany ny tenako !

  Milahatra sy mandoalika, milanja Baiboly fa tsy basy na voninkazo, toa ireo mpanao pelerinazy any Portogaly raha ilaina, MANAVOTRA NY FIRENENA !!!!

  TENA ENTINA AMIN’NY FO KRISTIANA NY TOLOM-PIAVOTANA ! TSY MILA TAMBINY NA DERA NA LAZA !

  Efa lasa nody hono i domelina ! Tsy mbola misy vaovao navoakan’ny SADC !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *