MAGRO BEHORIRIKA : MATOKY NY FILOHA RAVALOMANANA ISIKA

Eo am-piandrasana ny daty sy toerana hanaovana ny fihaonana eo amin’ny filoha Ravalomanana sy Rajoelina dia mitohy hatrany ny hetsika ataon’ny zanak’iDada eny an-kianja. Anisan’ny nandray fitenenana androany teny an-toerana ireo solontenan’ny gadra politika. Ampiharo hoy izy ireo ny andininy faha 16, 17 ao amin’ny tondrozotra. Mitaky izahay ny hamoahana ireo namanay any am-ponja. Sahirana izy ireo hoy ny fanazavana satria raha isaky ny herinandro no manatim-bary teo aloha, dia lasa isaky ny roatokombolana ankehitriny. Ianareo hoy izy ireo no tompondaka amin’ny fampidirana olona am-ponja. Nanome hafatra ho an’ny jeneraly Baomba ihany koa ny solontenan’ny gadra politika. Tsy nisy andiana tafika natanjaka teto ohatry ny FRS tamin’ny Repoblika voalohany ary ny RSP tamin’ny Repoblika faharoa, fa rehefa nihetsika ny tolom-bahoaka dia resy ihany. Noho izany dia tsotra ny teninay hoy izy ireo fa rehefa mihetsika ny vahoaka dia hosahirana ianareo. Ny CT Ignance avy any Moramanga dia nanambara fa androany no nankalazaina ny faha 35 taonan’ny fahaleovantenan’ny Nosy Comores. Ny fahamatoran’ny firenena hoy izy dia tarafina amin’ny demokrasia. Ny antsika anefa 52 taona mbola mifanongana no atao eto. Tao anatin’ny 20taona i Comores raha ny demokrasia no tenenina hoy Ignance dia matotra satria ny antsika fanonganam-panjakana foana. Raha ny tafika indray hoy izy dia kolonely no lehiben’ny Etamazore fa ny antsika tetsy Mahamasina dia mahamenatra satria fitiavan-tena no nanonganam-panjakana. Nambaran’Ignance fa tsy misy fiovana firy ny lalam-panorenena nataon-dRajoelina fa fitiavan-tena fotsiny no nanonganana ny filoha Ravalomanana. Tsy ny filoha hoy izy no manao didy jadona fa ny lalam-panorenana ao aminy no mahatonga izany. Noho izany raha io nataon-dRajoelina io no hitondrana ny firenena dia manao didy jadona izy fa manome fahefana be loatra azy izany. Ny Nosy Comores hoy ity mpanao politika ity, dia nandalo fanonganam-panjakana maro saingy tsapany fa tsy hisy fampandrosoana vanona raha tsy misy fifandimbiasam-pahefana demokratika. Mikasika ny fihaonana dia nambarany fa mahatoky ny filoha Ravalomanana isika. Ny andininy faha 20 ao amin’ny tondrozotra hoy izy dia matoky isika fa tsy hiova fa ny fampiharana azy no resahina. Ny solontenan’ny fikambanana Tanora ao amin’ny Ankolafy Ravalomanana dia nilaza fa misy ny olona mikonokonona fihaonam-be ho an’ny tanora ato ato. Milaza izy  ireny fa mpitolona ao amin’ny Magro ka misarika ny tanora amin’ny alalan’ny volabe. Manoloana izany dia niantso ny Tanora izy  ireo mba tsy ho voarebirebin’ny izany resaka ambadika izany. Manana ny fitsipika mifehy azy ny Ankolafy Ravalomanana, ka izay baiko avy amin’ny filoha mpanorina ihany dia ny filoha Ravalomanana no arahina sy ankatoavina. Tongava maro eny an-kianja hanatevin-daharana ny tolona ary eny ihany no ahafahana mahafantatra ny vaovao rehetra mikasika ny tolona hatrehina.

18 réflexions sur « MAGRO BEHORIRIKA : MATOKY NY FILOHA RAVALOMANANA ISIKA »

 1. Fantatro ianao fa tsy mivadika @ dada ary tsy HAMADIKA NY TANINDRAZANAO
  avelao hanenjika izay hanenjika fa ny lalanao MAHITSY TOHIZANA fa tsara MEKTOUB a!!
  Zanahary no miaraka aminao ary homba anao lalandava izy ary izy koa no mahita ny TENA FITIAVANAO ny tanindrazanao.
  MISIMISIA anie ny ohatra anao HANAVOTRA IO TANINTSIKA IO.Ho ela velona! homba antsika Andriamanitra!!
  Zava-dehibe ilay firaisan-kina indrindra raha iray ny tanjona dia ny HANAFAKA koa aoka tsy hifanome litika raha misy tsy faly.

 2. izaho aloha dia tena leo krizy, leo mamaky, leo mihaino, leo FOZA, leo TGV, leo malagasy tia tena , leo vahoaka tsy mahay miray hina ary tena leo fa tsy leoleo.
  Ny miandry an’iIngahy Ravalomanana sisa no mahaliana ahy, ny maheno ny feony ary manantena fa ho tafody an tanindrazana izy.
  Izay ihany no andrasako eto.

 3. Ary ireo Fozsa maimbo mitika eto amin´ny site angah tsy mankaleo an´i ELAS.

  Tsy maintsy mandres ny tolona matokia an´Andriamanitra isika .

  Izaho dia LEO FozA na Fozaorana io na fozatay na ireto Fozan-Drajoelina sy FOza mpanongam-panjakana , na Foza denise-tanora bogor mpiovaova anarana eto. na ireto Foza CST na ireto Foza ao @ Ct na ireto miaramilam-poza , risara baombam-poza sns,,,,,

 4. denizy sy ny sisa dia efa ela no fako anaty tatatra, raha eo amin’ny lalana diavina dia misalaka mandingana fotsiny, tsy olana satria zaoridira tsy misy mpandraoka

 5. La réunion de la TROIKA :SADC concernant la crise à M.car s’est terminée sans avoir pu fixer le lieu , la date de la rencontre entre le Président RAVALOMANANA MARC et rajoelina ,qu’ils veuillent ou non doivent se rencontrer dans le plus bref delai.
  Indiscrétion :l’article 20 de la feuille de route n’est plus à discuter ,mais doit être appliqué…

  La rencontre entre les deux protagonistes dit être précédée par des réunions préliminaires des conseillers des deux camps.
  Ces conseillers ne décident de rien mais préparent le terrain et débattent des points de discorde .

  Au mois d’août ,la présidence de la Troika revient au tour de la TANZANIE , donclarencontre des deux Malgaches doivent se faire avant , car a mois d’août la TROIKA prendra des sanctions contre la partie défaillante .

  EN RESUME :
  .la rencontre des deux protagonistes aura lieu .OU ET QUAND ?
  .lors de cette rencontre l’article 20 de la feuille de route ne sera pas discutée . Par contre il faut voir ces modes d’applicaton
  .cette rencontre doit avoir lieu avant le mois d’août ,cat la Troika change de Présidence
  .Si rien n’est conclu d’ici le mois d’août 2012 ,la SADC prendra des sanctions contre
  la partie défaillante;;;

  Mais rajoelina n’a -t-il pas demandé de ne venir que pour signer…Et pourquoi l’obliger à s’asseoir en face ou à côté du Président qu’il a horreur de voir ,car le Président lui fait peur..!Quelle punition !Quelle huùiliation !
  Le gibier bien vivant qui toise le chasseur « namono biby tsy nahafaty !

  COMMENTAIRES

  Le lieu et la date de la rencontreentre le Président RAVALOMANANA MARC et ajoelina auraient dû être fixée « manu militari  » par la conférence de la TROIKA ,compte étant tenu des caprices et de l’imprévisibilité de rajoelina ou il faudrait donner un délai plus court pour décider de a rencontre mais pas attendre le mois d’août pour prendre les sanctions .
  Nous demandons que la SADC accompagne ,sur le plan de sécurisation et de la pacification ,l cette transitiion nouvelle jusqu’aux rsultats des élections !
  Il va sans dire que les relations normaes , habituelles de la REPUBLIQUE DE MADAGASCAR AVEC LA SADC se poursuivent au-delà des élections .
  Cette non-fixation du lieu et de la date de la rencontre ne peut favoriser aucun camp ,mais va contraindre rajoelina à se décider pour éviter la sanction !

  Lors de la rencontre ,les discussions portent sur quel(s) sujet(s) ?
  rajoelina va être ravi ,aux anges car ce face-à-face qu’il a évité lui donnera l’occasion de se mesurer à lui!!
  rajoelina n’aura pas son chataignier de poche ,ni son zandary général avec son kalach pour le protéger permettra de comprendre qui est le Président RAVALOMANANA MARC !

 6. Ity ny didin’ny besadry r’i rajoelina!
  Tsy nKoa dia hihaona amin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC ialahy ka manaova entrainement tsara eo amin’ny adi-hevitra
  Ianareo roalahy irery no mvory .
  Ny Filoha tsy maintsy mody ,tsy iadian-kevitra izany !
  Fa ny fikarakarana ny fodiana no ho resahanareo !
  Izay mampiseho fahalainana tsy hanantontosa io fihaonana io dia ho saziana !
  Ny dikan’izany ,na mivory ialahy na tsy mivory dia vita alohan’ny volana août ny tantaran’ialahy !
  Tsy misy safidy !

 7. Tsy MAINTSY MISY NY FARANY FA MIOMANA ISIKA AMIN’NY REHETRA NA AM-BAVAKA NA AMIN’NY FAHATOKIANA

  IZAY IHANY FA MAHANDRASA

 8. Hi everybody:

  Aza maka ohatra an’i Comores, fa ny olona any hono tena fatalement FAINEANT sns

  Toa hoatran’ny ho tanteraka ihany ny fangatahan’i GTT ny hitaran’ny fihaonana tsy ho eo @ ra8 sy lay vendrana fotsin!

  RETOUR SANS CONDITION DU PRESIDENT RAVALOMANANA: le « vahoaka maro an’isa » NOUS sommes prêts pour le défendre, au cas où la minorité (négligeable) maintiennent la position ELIMINER

 9. Ny famahàna ny krizy dia tsy maintsy mila lakile anankiroa. Ny iray any amin’ny Filoha Ravalomanana, ary ny iray eny ampelatànan’ny mpitarika sy ny vahoaka tan-dalàna.
  Tsy tokony HIANTEHATRA amin’ny Filoha irery fotsiny ianareo, fa izy efa manao izay azony atao.
  Ianareo no tokony manao izay TOKONY HO ATAO AO AN-TOERANA !
  Ny vokatra hita aloha atramin’izao dia mihinan’ny tsy fihinany ny vahoaka malagasy, koa tokony mieritreritra ianareo hoe : Inona no tsy nety natao ?

  Hita tao amin’ny Tananews !
  A propos de la rencontre : La mauvaise foi extrêmement manifeste d’Andry Rajoelina.
  « Aucune négociation ou autre marchandage ne devrait plus avoir lieu durant la rencontre » !

  Ho an’ireto foza ! Ny Filoha Ravalomanana angaha no nitady sa izy noheverinareo hômôseksiela ?
  Iza no nitonatonana nandeha nijery an’i Ban ki Moon ka nahazo pake ? Iza no nitonantonana nandeha tany Luanda ka nahazo fehin-kibo ? Iza no nitonantonana nandeha tany Bruxelles ka voadaka vody ?
  Tsy hianareo foza sy ny akamanareo ve ?

  Mazava ny zavatra voalazan’ny Communauté internationale ! Efa nekena ary natao ny tsy tokony natao noho ilay Sarikôzy, ary tsy eo intsony izy izao, noho izany raha tianareo hivaha ny olana dia mandehana miresaka amin’ny Filoha Ravalomanana !
  Mandehàna mifona aminy, ary koa mangataka famotsorana sy famelan-keloka amin’ny vahoaka malagasy !

  Rehefa tsy mahatakatra an’izany dia TENA DOMELINA MARINA !!!

  Rehefa tsy hanao an’izany, dia mangataka ny Filoha Ravalomanana izahay HISINTAKA KELY, dia aoka ny vahoaka no hanambaotra an’ireo foza ireo ! Avelao hifampitady sy hifampihinan’ny amaniny ao daholo ! Miala tsiny amin’ilay fitenenana fa fomba fitenin’ny malagasy koa io !

  Rehefa tsy halamina amin’ny fomba mendrika, dia alefaso ny gidraka !

  Aoka hazava ho an’ialahisany foza izany, indrindra ireo ao anatin’ilay hoe « mialonjafy » ! Be fialonana marina ialahisany, ary izahay tsy hanaiky ny ho ampijalian’ialahisany tahak’izao foana eo !

 10. Tiako be Raozy ! misaotra raozy a!!tena mahatsiaro ilay bėbėanay mihintsy aho Raozy!!
  Dia izy navela !!( misento kely, toa manganoanao mihintsy aza aho) efa maty mantsy ilay bėbėanay.

  Mba matsintsiana Kintana fa ialahy koh! ratsy torimaso angaha dà izany sa??????calam fotsiny toi!!mandeha io!!
  Mitonia aloha fa tsy ahavitana zavatra izao safoaka kely izao, inona ary ity????bisous be dia moramora zany dahy
  izany!!izany e!!!mba henoy bavy .

 11. Izay mihintsy no tena izy ry Hoaiza a!!tokony i dada mihintsy no miziriziry
  dia aleo anaovana angaredona ho tsapan’i lohakelin’i domelina fa MAIMBO IZY fa
  tsy msy MILA AZY EO, ary FANETRY BE , ALAKAOSY LAHY sy mitondra afa tsy FAHORIANA.
  Sady manala-baraka ny GASY , izay alehany sy hataony rehetra dia HENATRA ho an’ny MALAGASY iray manontolo.

 12. Elas sy Gasinijaly
  Ny rehetra lefitro ihany fa ireto MPAMADIKA no tena FANETRY BE
  fa raha tsy nisy ireo mpamadika ireo efa ela no vita ity tantara ity.

 13. io ary ilay nolazaiko:fa ngah tsy movansy zafy ndray e?marina zany fa manana volombavan,osy kaikany ;lasa ndray ny volan,i dada;ireo zanaka ambadika no misatraka ny fananany;efa very hevitra ve dia manary an,i zafy e!ity lay hoe »marché de dupes »

 14. ho any lazalazao tsotra ny teniko matoa ny mouvance zafy miverina ao MAGRO misy ny antony hatambatra ny hery
  ra miadala ohatra ny hevitrao dia ao MAGRO ny marina no misy ao
  ka avelao ny olona hiteny ao MAGRO fa ra tsy tianao mandehana any MADAGATE

 15. Dia aza manao vavabe intsony ry mouvance zafy a! Ianareo anie no nilaza aloha ny ialanareo ny magro fa manao  » double/triple languages Ravalomanana ». Politika no atao ary na izaho aza tsy mahay izay teti-panorina azy any fa kosa rehefa isan’ny Filoha mpitarika tohaviko ny ankolafy 3 izy dia heveriko fa misy antony am-pahendrena matoa izy mandray izao fanapahan-kevitra izao na izatsy. Dia mba ilazao koa ilay ramatoa ao aminareo iny mba hijoro @ zavatra sy teny ataony fa tsy mitaona olona ho atsy sy aroa dia avy eo hoe ny ankolafy izao no tompon’antoka t@ fitondrana sora-baventy niteraka korontana sns…Ny mpanao politika sy avara-pianarana ary ny foloalindahy ohatra ireny no tena fanetry be ny firenena

 16. Samy nanana ny hadisoany daholo fa ny tanjona dia iray ary hilaina dia ilaina
  tokoa ny fanambarana ny hery @ izao fahavoazana mahazo antsika izao aloha

  Ary ity Lazalazao ity ve bibiolona ka ny tapany olona dia ny tapany biby e!ny tapany zanak’i dada dia ny tapany foza????

 17. tokony faizina ireo mpamadika tsy misy hazon-damosina ireo e ! aoka tsy hiteny fa malagasy maro izy ireo, fa tokony ho vakina batsilana ho rem-bahoaka ny anaran-ireo hosoram-potaka. Tsy hamenatra azy koa ny hiova hevitra rehefa mandry fa i tgv mihitsy no tena fosotra.
  Anjarin’ny vahoaka manohana ny ara-dalàna no manome lesona.
  I Ra8 marina dia tsy mahavita irery fa ny mapanara-dalàna rehetra miady miaraka aminy.
  I Ra8 = vahoaka mila filaminana, i Ra8 no tadiavina harodana dia ny firenena mirodana miaraka aminy.
  Tsy manaiky e ! mody izy izay no tanjona dia izay no hitolomana.
  Aiza ihnay izay fihaonana ? Fampandrina adrisa koa ? dia inona indray y manaraka ? tssssssssssssss

 18. Mbola msy kotrehina ao matoa mbola tsy tanteraka ,
  ny SADC efa tratry ny VIRUS e!!efa teo izy ireo efa nahita MASO ny zavanisy
  tsy mba nisy mba fanapahan-kevitra mba matotra noraisiny fa arirarira @’ izay ,fihaonana atao inona? f’angaha mbola
  tsy ampy azy ireo izao POROFO EFA MITOAKA @ tendany ISANANDRO! ISAN’ORA izao???MODY GISA!!efa ireo
  iraky n SADC no efa voaambana BASY koa mbola inona indray no porofo tadiaviny fa fako no mitondra ao???
  Ny ahiako aza ho vita io dia hitady zavatra hafa indray hanalavana ilay teteza-tapaka.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *