MIHOROHORO RAJOELINA

Ny zavatra nandrasana hoy Hanitra Razafimanantsoa teny amin’ny Magro Behoririka androany no efa tonga. Misy olona efa mihorohoro be any hoy izy, ny foza tsy mitorina intsony fa mihodikodikodina be ary vao maheno antsika dia  mihorohoro.Kanefa hoy izy  hampihorohorohantsika azy ireo izany fa isika miantso ny fanahy masina mba hampiova fo azy ireo ho sahy hiatrika ny filoha Ravalomanana mba ho tombontsoan’ny firenena ambonin’ny fitiavantena.Isika hoy ity mpisolovava ity, no hampihorohoroana foana teto, fa efa haintsika izany ary efa nisy lesona haintsika mikasika izany. Tsy mampihorohoro no atao hoy izy, fa efa mihorohoro satria saika ho rahampitso no atao ny fihaonana, kanefa rehefa mihamanatona ny fotoana dia mangovitra.Omaly hoy ity mpanao politika ity, ny filoha Ravalomanana niditra mivantana tao amin’ny sommet tao bel’air dia nilaza hoe Talata no atao ny fihaonana dia any Seychelle. Omaly hariva anefa izy niantso indray ary nilaza fa Alarobia indray no hanaovana azy. Isika taty Madagasikara hoy izy dia nangataka fa atao aty io kanefa noho ny fitsipika teo amin’ny Sadc  dia nanaiky isika na any Seychelle aza no atao. Tsy maninona hoy izy na rahoviana na rahoviana fa telo taona niandry teto foana izahay. Tsy ny hihaona na tsy hihaona hoy ny fanazavana no fanontaniana fa ilay resaka atao ao no mbola hianarana lesona mafy.Ny filoha Ravalomanana dia efa nanipy teny hoy Me Hanitra hoe  isika manaraka fitsipika ka izay tenenin’ny Sadc no arahantsika.Rehefa miteny izy hoe  izaho irery no aty dia vitako irery io. Ny zavatra fantatra dia isika tsy hiteny hoe seule seule fa ny antsika atao hoe face à face na mifanatri-tava.Isika rehetra hoy izy dia miandry ary mivavaka mba hotanteraka ny faniriantsika. Ny resaka atao any hoy hatrany Me Hanitra dia tsy mitovy ny tany Addis Abeba, Maputo, .. fa hafa mihitsy no hitondran’izy ireo azy. Zavatra resahina any hoy izy dia isika tsy mangataka afa tsy ny tondrozotra, ka ny andininy 16,17,20, manodidina izay no resaka any. Tsy an-kiala any raha tsy efa misy vahaolana ho antsika rehetra. Raha fifanarahana hoy izy dia kapoakan’ny ny filoha Ravalomanana izany, fa tsy atoro voanjo hadiana intsony.

2 réflexions sur « MIHOROHORO RAJOELINA »

  1. Ary tsy afaka manilika ny COI ve @ fomba mendrika ve io Rtao mpitsara io e?
    Raha SADC irery moa dia mba hisy hirika ihany fa hidongon’ny frantsay lava izao mba mandreraka ihany e!
    Sa mbola be ny malagasy tia ho zanatany frantsay ka mampijijiry ny COI toa izao???

  2. Misaotra besaka Me Hanitra a!
    Izahay koa dia toa anao! Miandry sy manantena fa efa akaiky sisa ny hivoahana amin’ny maizina e!… Izay voa ten maty ny FATn’alika

Les commentaires sont fermés.