NY ANTSIKA DIA MODY ARY AFAKA MILATSAKA NY FILOHA RAVALOMANANA

Nandritra ny fanonganam-panjakana hoy ny mpikambana ao amin’ny kongresin’ny tetezamita Feno teny amin’ny Magro Behoririka androany, dia sanatria mitady ho zatra fifamonoana isika. Tsara hoy izy ny hamaranana haingana ity krizy ity ary isika no nitady lalana hivoahana amin’izany. Maro hoy izy ireo mpifandrina amintsika no tsy miraharaha ny krizy fa variana manao kajikajy politika. Raha nandeha teny Ambohijatovo isika dia nisy ny naratra sy vono olona. Nisy ihany koa ny raharaha Fign, dia mbola nisy ny maty. Tsy isika anefa hoy Feno no tafiditra amin’ny velam-pandrika ataon’ireny olona ireny. Nanafatra ireo mpitarika ihany koa ny tenany, mba hirotsaka amin’ireny fikambanana ao anatin’ny Ankolafy Ravalomanana ireny satria hoy izy misy ny olona izay tsy nitolona akory no mitsabaka amin’izany. Ny mpikambana ao anatin’ny kongresin’ny tetezamita sady filohan’ny ben’ny tanana eto Madagasikara kosa dia nampatsiahy ireo foloalindahy. Efa nifampiresaka izao ny mpanao politika hoy izy ka ny fanapahan-kevitra politika no tokony ho tanterahin’ny foloalindahy amin’ny fitantanana ny firenena.  Any amin’ny tany demokratika hoy ity mpanao politika ity, dia ny mpanao politika no manapaka fa anjaran’ny foloalindahy ny miaro ny ain’ny vahoaka sy ny fananany. Miverena andoharano hoy izy mba hahafoloalindahy anareo. Mikasika ny zavanitranga omaly dia nambarany fa aoka isika hanadihady tsara. Tsy fifaliana ho antsika mihitsy hoy Guy Maxime ny fisian’ny rà latsaka. Noho izany dia aoka ho anatra ho an’ny rehetra, ny mapanao politika ireny. Ny antsika hoy izy dia mazava ny resaka fa mody ny filoha Ravalomanana ary mahazo milatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena.

35 réflexions sur « NY ANTSIKA DIA MODY ARY AFAKA MILATSAKA NY FILOHA RAVALOMANANA »

 1. Mody amin’ny fomba ahoana ??
  Raha tsy mety hiova intsony ny miaramila, dia inona no ho atao ?
  Ahoana moa ity kapôraly Kotomainty nahavita sy nitarika andian’na miaramila hikomy ity ? Vatatay daholo ve ireo lazaina fa notarihiny ? Marina koa ve fa olona akaiky na natao hiambina an’ny jeneraly Noël Kotonandrasana izy io ? Nahafantatra zavatra betsaka izany izy io ?
  Inona avy ny tsiambaratelo nentiny any ankaotr’any ??? Lasa moana a to zame ??……..

  Misaotra an’i Tahiry namoaka an’ireo, fa dia ho alefako any amin’izay olona fantatro indray ireo !
  Partagez marina !!!

 2. mba fantatr’izao tontolo izao ve fa olona saovazy avy anaty ala ireo miaramila ireo ?
  tsy nisy fihofanana ara-tsaina fa boto manaiky baiko fotsiny, ilay milanja basy no mahafinaritra an’ireo.
  Gidro daholo ireo vata-tay kanefa arakara-tahehy ny toe-tsaina.
  Tsy mpiambina izany ireo fa fakon’olona.

 3. Dia gaga ianao???@ fomba ahoana ???izaho koa aza mba gaga anie e!!
  aiza izay mba paik’ady toa manara-drenirano fotsiny??
  tsy tiako ity fa soloiko ity dia manaiky ny rehetra, domelina midongy dia mahazo izay ilainy sy
  tadiaviny, Mila SORONA dia ireny ny sorona ,MILA SONIA dia vita ny sonia, MILA SAOSY dia mandroba,
  S idray eto fa ny VVV moa dia efa tsy lazaina intsony.

 4. Ireo aloha ry Elas na atao site manokana fotsiny aza ny hitanisàna ny tsy mety ataony, dia tsy ho ampy a !

  Ireo ilay voavidy sy nahazo bizou t@Domelina no betsaka ao ary « vitsy no mitondra mari-pahaizana », fa ny vola sy ny fahalalàna namana no betsaka.

  Raha ny mety hoyaho hitanao ??? Ny antsika marina no atao izay mahamandina azy :

  Ohatra ilay fanaparitahana ny sarin’i Dada anie ka tena Comm mazana e ! Raha mahavita izay ny malagasy matahotra ny ho voatifitra dia efa tena goavana mihitsy !
  Manaraka izany dia mba iriana mafy dia mafy mihitsy ny mba hihetsika ny malagasy any an-dafy any. Ireo koa anie no tsy mahay MIRAY HINA E ! Anefa any an-dafy any raha misy hetsika, dia ho maro kokoa no hahita ny olana malagasy.

  Ary farany : Raha maba azon’ny GTT atao ny MITAKY NY CPI hanao famotorana hanga mikasika ny 07 fevrier 2009 (Manoratra any amin’i Mme ZUMA SY SADC;

  kA ANGATAHANA NY ANTONY TSY NANAOVANA IZANY EFA TELO TAONA IZAO.

  Ny ahy aloha dia izay e : Tsy miraharaha INTSONY izay ataon’ny HAT aho, fa izay hanohanana an’i Dada hatrany no himasoana, sy hanaovana Lobbing.

 5. izay no marina, ny resaka foza na dj dia aoka fa mahabe devoly . izay hiverenan’i Ra8 no handrasana sy handrandraina.
  Ny gasy an-dafy indray dia ny toerana misy azy fotsiny no hafa fa ny toe-tsaina mitovy amin’ny malalasy rehetra ihany , ny kibo sy ny fety aloha dia misitrika avy eo.
  Indrisy mantsy.
  Ny Gtt kosa toa lavitra loatra sa sahirana ? tsy fantatra marina, soa fa misy ny tranokala ahenona vaovao indraindray. Ny tahotra mantsy dia sao reraka miady irery izy ireo ka hadabony eo ny ady.
  Amin’izay dia tena very mandohalika daholo.

 6. Lolo vokatra  » THRILLER » i Peuples Malagasy, angaha mentra ny mitondra anarana tanora -RAbe vendrana indray sa i Bongor Cdt masoum-b.dy

 7. NY MALAGASY DIA TSY MIANDRY SEHO-JAVATRA AFA-TSY NY FIVERENAN ‘NY FILOHA RAVALOMANANA MARC MIANAKAVY ETO ANTANINDRAZANA !

  Mihevitra i rajoelina fa sady mandidy no manapaka eto Madagasikara .
  Te handresy lahatra izy fa ny fanonganam-panjakana nampanaovin’ireonanampy azy ( ireo mpanohitra rehetra ny Filoha RAVALOMANANA MARC , Filoha-pirenena nofinidin’ny Malagasy inèdroa nisesy ,ny frantsay , ny karana ) dia manome herièdalàna ny fitondrana norobahany .
  Tsy manam-pafefana I rajoelina fa ny fampiasany ireo heri-pamoertana (avy ao amin’ny Tafika ,ny zandary ary ny Paolisy ) tsy mahafeno na mahasolo ny fahefana avy amin’ny fifidianana handraisan’ny Malagasy maro an’isa anjara , ka ao aorian’ny fifidianana dia hisy maro an’isa manila ,izaytompon’ny fahefana ary manome izany fahefana izany an’ilay voafidin’izy ireo !

  Tsy nanalo izany sedra sy fitsapana izany rajoelina , fa manao bodongerona tamin’ny alalan’ireo miaramila no kramainy !
  Koa izay zavatra nation-drajoelina dia tsy mitombona satria tsy area-dalàna na n tsy mifanaraka amin’ny fepetran’ny lalam-panorenana izay mbola mihatra tamin’ny mars 2009..
  Vao maikamaivana ny fitondrana izay heverin-drajoelina fa “azony “ satria misy olona milaza ho mahay lalàna manoro-hevitra azt dia I tsirahonana !
  Telo taona mahery rajoelina ,izay nialoka tao ambany elatry ny mpanjanaka sy ireo mpanohitra miafina ao anaty ankolafy , no namono vorona ny Malagasy ,izay lavitra ny fiheverana azy ireo fa dondrona , matory atoandro !
  Malaza tsy taitra ,tsy rototra foana ny Malgasy fa hainy ny tsy manafina ny fihetsem-pony , ny , ny tsy miteny izay tena heviny fa mazana aza dia manambara ny hevitra mifanohitra amin’ny fisainany ,hainy ny mody maty ,ny mody tsy mahalala , ny mody tsy mahita …f
  Fa mahiratra ary mahatsikaritra na mody adala aza izy !
  Tsy ambara-telo ny Malagasy izany…!
  Koa ny mpanjanaka nampiasa an-drajoelina dia tena nanambany ny Malagasy ary nanao tsinontsinona Ny Malagasy izay tsy nitsahatra nanjohy ny asa ratsy nataon’izy ireo mikasika ny hatrm-pirenena ( bois de rsose , volamena ,vatosoa , vehivavy ankizy , aomby sokatra ,lémuries ,izay azon’izy ireo hamidy ,hovaina vola ).

  Nisy nihinana amam_bolony ireo mpanohana an-drajoelina dia ny foloalin-dahy izay jamban’ny vola nozaraina taminy ,ka tsy nandinika na mba nanokatra ny masokeliny fa dia nanao bao tsy mivily ka ny Malagasy sahala aminy no darohana sy no fafazany lacrymogène rehefa mivory na milalahatra nampiseho ny fandavany ny didi-jadona sy ny tsindry hazo lena

  Ankehitriny , eo an-dàlam-piovana ho amin’ny fanaran-dalàna sy ny hitsiny ary ny rariny izany !
  Isan’andro Isika dia mahita vaovao eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena izay ahitana hetsika sy jery vaovao mikasika ny Madagasikara .
  I rajoelina ,amin’ny fanambarana nataony momba nytsy fanekeny ny fiverenan’ny Filohan’ny Repobilika RAVALOMANANA MARC dia maneho ny fahakelezan’ny lohany sy ny fieboeboana , satria I rajoelina mbola tsy tha-teny , mbola tsy nisy nihaino teo amin’ny sehatra eran’izao Tontolo izay !
  Ny fodian’ny filoha RAVALOMANANA MARC no :
  —handrasan’ny Communauté Internationale hanomezany ny fankasitrahana ny Fanjakana Malagasy
  —any antoka hahazoan’ny Malagasy ny fanampiana ara-bola sy ara –technique entina hanampiana ny fampandrosoana ny Firenena Malagasy sy hanatsarana ny farim-piainan’ny Malagasy !

  Dia i rajoelina tsy afa-taimbody ve no hanohitra izany communauté internationale izany izay hampody ny Filoha RAVALOMANANA MARC Mianakavy eto ANTANINDRZANA ?

  Tsapantsika amin’izany teny tsy ambina izany ny fahamaivanan’ity jiolaboto nisavika ny toeram-pitondrana ,izay novetavetana !
  Ny fiarovana ( sécurié en tous lieux et en toutes circonstances du Président RAVALOMANAA MARC )ary ny fodiany dia ny SADC no misahana izany

  Ny Malagasy dia tsy miandry seho-javatra hafa eto amin’ny Firenena afa –tsy ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC MIANAKAVY ETO ANTANINDRAZANA !

  MITOHY NY TOLONA !

 8. Le boucle est fermé C’EST LA FIN ou THE END! Nous irons petit à petit vers les processus électorales car c’est la SEULE SOLUTION VOX POPULIS VOX DEI pour. L’ONU,L’OUA, LA SADC il n’ y a que la DÉMOCRATIE comme alternative .

  Notre Pays n’est pas une exception donc il faut l’accepter cette voie.

 9. Tsara mihintsy ry Tahiry raha atao teny anglisy daholo ny resaka rehetra @ vidéos dia mora manintona ny olona erantany mba hamaky satria ny teny frantsay anie dia ho any « francophones » fotsiny dia…borika e!Jereo ity manjo any domelina…anga tsy mitovy @ ilay sefony rapohy sarko, izay niseho dedaka dia niteny hoe « time » raha hilaza ny « toetr’andro » ka « internationalement ridicule » tery!
  Ny espagnol, allemand, arabo,dia mirona kokoa @ teny anglisy satria tia hivoatra sy hanaraka ny miseho erantany e!Nitsidika tany maro aho fa ny anglisy ihany no mahakinga ny olona hifanakalozana hevitra sy hiresahana e!
  Izany anie ny nokasainy filohantsika fa niasa irery izy satria ny gasy tena mbola mihesona sy miherotra @ teny frantsay…ary mbola hatrizao akory aza!Ka 90% nikaroka diploma frantsay dia miasa toy ny nivoaka ENA (ataony « grandes écoles » afa fihomehezan fotsiny anefa ny ENA),tsy misy « pragmatisme » fa lany fotoan manao resaka ambony latabatra.
  Ilay samy tia ho sefo koa anga ahavitana n’inoninona loatra hoy ianareo e!
  Dia eo koa ilay fahakanosany malagasy e: raha mijoro masahy toy ny ataony rehefa mivavaka izy dia tena hisy fiovana tokoa anefa? Aiza ny tsy mety ary izany e?
  Na 2009 iny aza anie dia efa tokony natao ny fikarohana ny marina dia nitady fanampiana @ za-draharaha samihafa erantany fa be loatra ilay tia ho sefo izay tsy mahita na eo ambany masony akory aza dia …izao MIKATSO izao daholo!
  « Chercher l’erreur!!!!! »

 10. Ilay vela-pandrik’ê: dia lazaina fa nisy nizara VOLA hono t@ iny Alahady iny (tsss vola nanirahina hividy café sy mofogasy kely ery ve)!
  De avadika resaka politika?
  – Fa vola avy aiza : avy aty @ POCHE-NAY mpiasa eto Dago, ami-na MILLIARD no andoavana ny KARAMAN’IREO MIARAMILA ireo, nefa mandatsa-drà ny olona mitaky ny ZO lalandava izao no ataon-dry zareo LEHIBEN’NY MPISORONA AO??

  Ces miaramilam-potaka se voyant octroyé de PROMOTION, pas difficile de savoir pour aller jusqu’où afin de maintenir ce pouvoir maffieux en place!
  ___

  Nisy miaramila naratra naseho télé omaly, dia mazava be ny nolazain’izy io ireo hafa mibata sy mitsangana eo amboniny: « NAHOANA ISIKA SAMY ISIKA NO MIFAMELY NEFA TOKONY MIARA-MITOLONA HO AN’NY ZO IOMBONANA »
  (ça dit long)
  ==> asio syndicat eny anivon’ny miaramila, mba hanan-jo hamoaka ny frustration en face d’une flagrante INEGALITE de traitement

  ==> alors, cela signifie mutinerie aux yeux des SANGUINAIRES: Lylisson & Ministre-mpotaka des forces armées

  ___

  coucou ranavalona

  ‘saotra ho an’i Tahiry

  question pertinente: « Raha tsy mety hiova intsony ny miaramila, dia inona no ho atao ? »

 11. Nanara-dia an’ilay mpanongana ry Maharanta sy asterixa sy i mandina ; nentin’i domelina ihany koa ‘ty vadiny ary asa na misy mpanampysy alika kely koa angamba.
  Haninona daholo ? Hitsangatsangana sy handany volam-panjakàna sa haninona ?
  Viza-maina izay nitetateta nandeha nankany, fa dia fakan-drivotra tsy nialam-bola ny an’ny sasany ! Mety mitohy ihany koa ny bizin-dry mister lingô !
  Efa nolazaina fa io fihaonana io (post nalefako ny 21-07-12 à 17h52), dia natokana mba hifampiresahan’ny Filoha Ravalomanana sy ilay dedaka miseho ho mahavit’azy samy irery ! Ny Prezidà Zuma ihany izany no ho vavolombelona, ary ny vokatry ny fihaonana dia izy irery ihany no hamoaka an’izany amin’ny fomba ôfisialy !
  Asa raha mbola sahy hiteny hoe « je ne serai pas plus nul que vous » INDRAY, na zavatra hafa indray no ho foronina !
  Fa dia tena ho hitan’ny havany ilay mpanongana ê ! Tsy au pied du mur intsony, fa au pied du cocotier !
  Amin’ny teny anglisy no ho atao ny fihaonana dia angamba mpandika teny iray fotsiny, raha tsy izany dia ho fanina eo i domelina ! Tsara ihany koa aloha ny hisian’ny mpandika teny, fa sao dia hilaza eo indray ity tsy mataho-tody fa hoe tsy izany ny resaka nifanaovana sy tapaka !

 12. misajaona,
  Nandalo teto ihany ilay « raikalahy » sy ny fanaony (lecture diagonale fotsiny), fa…voadaka tery ! Hisaorana i MyDago fa tena efa mankaleo ny mahita ny redirediny !

 13. Resaka na fanontaniana napetraka ilay izy ry Andriandahifotsy, fa io resaka miaramila io, dia azo lazaina angamba fa « taritry ny toe-tsain’ny vahoaka malagasy » â !
  Izany hoe izao : 0,5% an’ilay mponina no mitondra baoridela, dia tsy maintsy mizaka an’izany ny rehetra !
  Asa na efa hitanao fa nisy post napetrako teto, nitantara fa miaramila vatany amin’izao fotoana no midrikina , manevateva ary angamba hibaiko kôlônely (resaka tena marina)!
  Inona no antony ? Tsy fahaizana, hakanosàna sa dia zemanfotisma ? Sa dia olon-dratsy nanao ny tsy mety daholo ka matahotra delasiô ?
  Raha manao jery todika, iza no nahatonga an’izao korontan-dava sy fiainana baoridelika izao ? Miaramila (araho ny masoko) tsy maty voalavo an-kibo, ary ny zavatra mbola tadiavin’io olona io dia ny tsy hisian’ny fandriampahalemana intsony ao an-tanindrazana !
  Adalan’olona IRAY ve, no tokony hijalian’ny vahoaka malagasy 20 millions ?
  Mba misaina iray segaondra, sa dia ranon-tavy no ao anaty ati-doha an’ireto foza ireto ???

  Izao ity, i Resampa tratrin’ny nataony koa hoe ! Hivoaka daholo ny ratsy rehetra natao !

  Aza dia mba tia tena laotra hoy aho amin’ity fiainana ity. Raha nohomena andraikitra dia raiso ny adidy ; raha misy tsy mety ataon’ny namana dia aza misorona, ary tsy hoe miaraka isika izao dia omeo ny anjarako, ary raha misy tsy mety dia tsy ahy ny fahadisoana, fa an’ialahy !

 14. Ka izay indrindra no mahatonga aho miteny hoe marobe ny miaramila legalista ka tokony handinika an’io tranga io ry zareo.Olona iray ve tsy ho resy lahatra?

 15. VICTORIA, Jul 24 – Madagascar’s deposed ex-president Marc Ravalomanana arrived in the Seychelles Tuesday, ahead of landmark talks with current leader and rival Andry Rajoelina, officials said.

  “The former Madagascan president Marc Ravalomanana has arrived in the Seychelles,” the Seychelles Foreign Ministry told AFP.

  Rajoelina arrived on the main island of Mahe on Monday morning, and was immediately transferred to Desroches, a private island 230 kilometres (140 miles) away where the talks will be held.

  Vonona izy izany.

 16. Ô! ry MASINJAONA a! tahotra ny tenanay sa tsy fahaizana miady hevitra, no zahay foana no mamparary fo anareo sy tsy aritra eto e! mahazo manozona sy manompa woa nareo, fa tsy mahafaty velively izany. Zany ary no vao maika mampiseho fa ny mpomba an-dRaosy, de jomaka be sy bordely daholo. Jereo ange raha misy zavatra azo raisina eto, fa ny hitsikera olona foana no betsaka e! ary ny mahadonto anareo mianakavy, de io MIARAMILA io foana, no atao tsinontsinona, kanefa ny miaramila no hery ahafahanao mamikitra eo @ pouvoir, de mihinan’ny…. tsy haiko otran-drainy ihany, satria, ny force tokony hiaro ny seza indray, no natao tsinontsinona, de nosoloana miramila vahiny, de aza manantena woa Rainivoanjo sy ny taranany, fa manana adve henjana be nareo, de ny miaramila, ary tsisy fika afa-tsy ireny fandosirana ireny ihany, fa raha tsy izany de mihinan’ny….tsy lazaiko foana e! de tohizo foana, fa ny zavatra ataonareo eto, vao maika mampihitsoka an-drainareo any foana mandra-pahafatiny. Aza matahotra ry HOAIZA fa henon’ny miaramila tsara ny message-nareo a! tena mamampalahelo
  sady mahagaga woa, ny tsy fahaizanareo ireto politika. Tsy ho tafaverina any Dago intsony Raosy ry Rana sy KM, fa defa omany ny mosara be de be hitomaniana, satria mbola tsy ampy zay telo taona sy tapany nisaonana izay a! satria tsy mahay n’inona2 e! mba menatra woa!!!!

 17. HO AN’NY ZANAKIDADA REHETRA;
  Toy izao ny tsy maintsy hivoahan’ny dinika ataon’ny roa tonta atsy Seychelle:
  Manapakevitra Andry Rajoelina, noho ny tombontsoa ambonin’ny firenena, fa tsy hilatsaka ho fidiana. Tsy hahazo hilatsaka koa araka izany Ravalomanana. Raha toa ka te hody an-tanindrazana izy, de tsy maintsy miatrika fitsarana no ny crimes nataony, sy ny volam-panjaka an-tapitrisany nangalariny sy nahodinkodiny.
  Hivoaka amin’ny grande porte toa an’i Nelson Mandela Rajoelina, satria tsy te hamadika ny tolona, fa tsy maintsy manefa ny mpamono olona. Araka ny FDR de ho filoham-panjakana foana izy mandra-pahatongan’ny fifidianana izay izy no hitantana azy, hatr@ 2013.
  Hitomany ny zanakosy rehetra, fa tsy hahasahy hody ny rainy, ary indrindra, tsy azo halatsaka ho fidiana. De veloma lava e! vita hatreo ny tantara, fa ny iray mbola manana ho avy politika mamirapiratra, fa ny iray kosa maty ara-politika sy sesitany mandra-pahafatiny!!!!!!

 18. Tena misy manonofy antoandro ato !
  Milay be ny fiainam-poza sy ny pôlitikany ê ! Tohizo ê ! Asaivo tonga daholo ny karana sy ny arabo hanao ampihimamba ny harem-bahoaka, dia ento daholo izay volamena zakanareo, fa izay tratra farany eo no hamoaka ny secret story !
  Ary eo izahay no hitondra ny angady sy ny arona, ary famaky rahatoa ka ilaina izany !

 19. NY RATSY TSY MAHALEO NY FANAHY !

  Cette rencontre n’est que le début de la fin des hostilités entre rajoelina le pion de ceux qui convoitent les richesses de Madagascar et le Président RAVALOMANANA MARC ,élu deu fois de suite Président de la République .
  Dans ce rôle d’homme de paille ,rajoelina s’est comporté en soldat borné , discipliné mais conscient des occasions d’actions illicites que cette positio lui offre . Et il en a usé et en a abusé !
  Mais tout a une fin et pour rajoelna cette fin est là , incontournable et irreversible !.
  rajoelina ,à travers sa déclaration à Ivato ,a fait des efforts pour paraître conciliant , pour faire passer au public qu’il a des bons sentiments en confiant « qu’il s’est préparé moralement , physiquement et spirituellement « et qu’il demande à Tous de prier pour que les discussions apportent quelque chose de bin pour le Pays !

  Cela ressemble à s’y méprendre à une confession de ses mauvaises conduites ,à une sorte de repentance ,car cette attitude de reniement par rapport à ses déclarations agressives , à son comportement de conquérant , du fier auteur du coup d’état dont il s’enorgueillit , qu’il considère comme une victoire sur le Président RAVALOMANANA MARC , qu’il ne cesse s de dénigrer , d’ignorer……

  Et ses changements de ton , cette brusque composition d’attitude de circonstance , ne trahissent-ils pas une profonde panique à l’idée d’être seul face au Président RAVALOMANANA MARC que lui et ses employeurs ,commanditaires du coup d’état ont voulu anéantir sur le plan financier et de neutraliser sur le devenir politique !

  Et voilà qu’il est obligé de rencontrer cet homme énigmatique , insaisissable pour lui et ses compagnons d’arnaque , d’escrouerie ,de fausses factures et de mensonges .. !

  Il est contraint , malgré les appuis de la françafrique , des karana aux abois et de ces malgaches ayant misé sur la flatterie de sa vanité pour mieux exploiter sa naïveté pour réussir leurs petites filouteries ,oui il est contraint de baisser culotte , de surmonter cette défaite de se mettre tout nu devant tout le monde !
  Car quoiqu’en disent rajoelina et ses bons mis , après tant de véhémence , tant de stupiités ,tant de fat-uité , de fanfaronnade , de frivolerie ,tant de mépris pour les Malgaches rencontrer le Président RAVALOMANANA MAC , deux fois élu par les Malgaches omme Président de la République constitue certainement pour rajoelina et ses commanditaires ne défaite , une grande défaite face à la la force de l’esprit,
  Mais surtout à la politique de l’esquive , comme dans les arts martiaux : le Président RAVALOMANANA MARC voit les attaques venir ,il les esquive et les assaillants,emportés pr eur fougue ratent le Président et tombent à terre..Ratsiraka en 2002 a subi la même correction et s’et enfui par les Seychelles avant de rejoindre Paris !

  NY RATSY TSY MAHALEO NY FANAHY…

 20. LE RETOUR DU PRESIDENT RAVALOMANANA MARC AU PAYS

  Le Retour du Président RAVALOMANANANA MARC AU PAYS CONSTITUE UN GRAND EVENEMENT POUR LES MALGACHES QUI ONT VRAIMENT SENTI UNE GRANDE DOULEUR MORALE – COMME LORS D’UN DEUIL-LORSQUE LE PRESIDENT A QUITTE LE PAYS EN CATIMINI.NOMBREUX ONT ETE CEUX QUI N’Y ONT PAS CRU..
  CES MEME MALGACHES ONT VECU MAL CES TROIS ANS DE SEPARATION MEME SI UNE LUEUR D’ESPOIR DE REVOIR LE PRESIDENT A BRILLE DANS CE FATRAS DE MALHEURS..

  POUR MA PART , J’AI EU LA FERME CONVICTION DE SON RETOUR QUE J’AI CHANTE DANS DES POEMES ( INY I DADA O MITONDRA MOFO , NIVALY NY VAVAKA.., ,NODY VENTINY NY RANO NANTSAKAINA..).

  ET J’AI ETE SUR ET CERTAIN QU’EN CHACUN ET EN CHACUNE DE NOUS CET ESPOIR A TOUJOURS ETE GRAND..ET QU’ILS NOUS ONT ENERVES CEUX QUI SE SONT MOQUES , NOUS ONT RI AU NEZ DE CE QU’ILS ONT QUALIFIE DE « RESAKA ADALA , DE REVY GADRA …!)..
  IL Y EN A MEME QUI INT JURE QUE LE PRESIDENT NE REVIENT PLUS TANT QUE LES FRANCAIS METTENT LA MAIN SUR M.CAR

  ET CONTRAIREENT A MON RAISONNEMENT ,LES FRANCAIS NE PEUVENT CONTINUER A METTRE LA MAIN SUR NOTRE PAYS..
  CERTES LA FRANCE A PLUS DE MOYENS TECHNIQUES , MILITAIRES ,UNE ACTIVE DIPLOMATIE..
  MAIS CETTE FORCE RELATIVE A ETE VRAIE DU TEMPS OU L’EUROPE -DONC LA FRANCE – A ETE LE CENTRE DES DECISIONS QUI GERENT ET COMMANDENT LE MONDE..!

  QUI SONT CEUX QUI DISENT QUE LES USA ONT ,PEUT-ETRE PERDU DE LEUR SUPERBE , MAIS ILS ONT GARDE PRESQUE INTACTES ET OPERATIONNELLES SA FORCE DE DISSUASION ET SES FORCES DE FRAPPE..: CE SONT DES EUROPEENS ET SURTOUT DES FRANCAIS QUI VOIENT LAS AMERICAINS SUR LE DECLIN..ET CES AMERICAINS ONT REUSSI DE DEPLACER DANS L’OCEAN INDIEN LE CHAMP DES CONFLITS PETITS OU GRANDS , LOCAUX OU REGIONAUX.

  CE CHAMP REPRESENTE UN GRAND TRIANGLE ISOCELE OU EQUILATERAL DONT
  -LESOMMET SE TROUVE AU MOYEN ORIENT AVEC L’IRAK ET L’IRAN
  -LE COTE OUEST EST CONSTITUE PAR UNE LIGNE QUI LONGE LA COTE EST AFRICAINE ENGLOBANT
  L’EGYPTE ,LA SYRIE , ISRAEL ET LES PAYS DE L’EST ET DU SUD-EST AFRICAINS AVEC INCLUSION DE L’AFRIQUE DU SUD ET DE MADAGASCAR , DES ILES RODRIGUEZ
  -LE COTE OUEST EST BORDE PAR L’AFHGANISTAN , LE PAKISTAN , L’INDE..ET PLUS LOIN LA CHINE
  -LA BASE EST REPRESENTEE PAR UNE LIGNE QUI RELIE L’AUSTRALIE A MADAGASCAR ET ILES RODRIGUEZ..
  JE M’EN RESTE LA CAR LE RESTE EST D’ACTUALITE ( LE PRINTEMPS ARABE , LA GUERRE LARVEE EN IRAN MENEE PAR QUI ? le chantage iranien dans la mer d’ORMUZ…!)

  LE CAS DE MADAGASCAR FIGURE DANS CE CHAMP ET JE NE PENSE PAS QUE LES AMERICAINS NEGLISENT CE QUI CONCERNE MADAGASCAR ET LES TENTATIVES OU LES VELLEITES DE REOCCUPATION PAR D’AUTRES PAYS NOTRE ILE DE LAISSENT INDIFFERENTS LES AMERICAINS : ILS DISPOSENT ET USENT D’UNE DIPLOMATIE MENEE DE MAIN DE MAITRE PAR MADAME CLINTON QUI A L’AIR DE NE PAS AVOIR L’AIR TAPER SUR LA TABLE !

  LE RETOUR DU PRESIDENT RAVALOMANANA MARC A ETE FACILITE PAR CES BATAILLES DIPLOMATIQUES MENEES PAR LES AMERICAINS ET RAPPELEZ-VOUS LA DERNIERE VISITE DE LA TROIKA AVEC UNE DELEGATION DE 16 MILITAIRES HAUT GRADES..; C’EST CE JOUR LA QUR TOUT A ETE DECIDE…LE RESTE A PERMIS A RAJOELINA DE JOUER SA DERNIERE SEANCE DE CINEME DE PETITE MARIONNETTE…AINSI QUE LE RETOUR DE RATSIRAKA A PARIS ET DE MEME L’ENFERMEMENT DE ZAFY..QUI A BLUFFE DEPUIS LE COUP D’ETAT !

  L’IMPORTANT POUR LES MALGACHES C’EST LE RETOUR DU PRESIDENT RAVALOMANANA MARC QUI LEUR A TENU TETE ET QUI REVIENT AVEC LE STANDING OVATION DE LA
  COMMUNAUTE INTERNATIONALE ET AVEC DANS SES VALISES LES AIDES FINANCIERES ET TECHNIQUES ET HUMANITAIRES POUR LE DEVELOPPEMENT DU PAYS ET L’AMELIORATION DU BIEN’ETRE PHYSIQUE ET MENTAL DES MALGACHES..

  » DIEU NOUS TE REMERCIONS DE TON ASSISTANCE DANS NOTRE COMBAT POUR LIBERER NOTRE PAYS..
  GRANDE EST TA FORCE
  ET GRAND TON AMOUR POUR NOUS !
  NOUS TE LOUONS ETT’ ADORONS ET COMPTONS TOUJOURS SUR TOI POUR NOTRE RESTRUCTURATION ET NOTRE EDIFICATION

 21. Fa nasitrika aiza hatramin’izay ny hache de guerre ry KM. Tsy efa ireny miseho lany isan’andro ireny ve ny asa fanakorontanana sy asan-jiolahy ary asan-dahalo, complot, attentat anaparitahan-drainareo vola be tsy toko tsy forohana. Jereo ity 30 milllions de dollars lavaka be hita tao @ banque centrale vola nanaovana service ny TIKO, tratra porofo @ireo antotan-taratasy momba izany. Hitako ary le olon-dRaosy nesorina teo, saika tsy hiala fa nigrevy be. De inona hono ity menace n-dry KM ankoholahy fataka otran’ny dadany. Grenade lacri iray mipoaka de mampandositra. Hatramin-dry SATROBORY élément nareo itony, mba mpitondra fivavahana ihany, kanefa voarohirohy amin’ny fametrahana baomba etsy sy eroa. Ampy anareo woa Zandry, hatramin’izao ka ho mandrakizay. De asehoy ry KM sy ny tariny rainitetaka mianakavy ny fara fahaizanareo, fa tsisy dikany aminay, te hanao te hanao kanefa refa tairina ny aina any AN-BOID. Ha!ha!ha! eisy ah ry RAINITETAKA MIANAKAVY E! Zandrikely irery de mampitsako kininina!

 22. Fiarakaretsaka Tahiry Njara: keep on this way

  HIRA fanavotam-pirenena
  « Fa tao anaty haizim-pito
  « TIAKO i MADAGASIKARA

  MORE AND MORE
  Go on this way

 23. Izany indray angaha ny vaovao forimporon’ny foza ? Izany indray no hitan’ilay dadatoan’ny vadin’ilay domelina, izay natao governeran’ny foiben’ny banky ?
  Tsy izany moa no ataon’ny vazaha hoe CONFLITS D’INTERÊT SY NEPOTISME ?
  Ary i rabe angaha tsy mba nomen-dry zalahy poste, ohatra chef de cabinet de …… zenesépakoi…deki ? Ataovy lava sy ampitomboy ny lela, fa mba mety ho rain-dry zareo ihany indray andro any ê !
  Dia efa ny eto ihany !
  Avril 2009 : Mba hoatrinona ny tontalim-bola nalain’ny capsat tamin’ny baoritra be dia be ireny, ary izay nalaina tsy nisy na borderô na zistifikasiô ????
  Tena nahita an’izany hoe tena Dalton ny mpiasan’ny banky santràly, izay saika nivalan-drano ampitoerana noho ny tahotra ! Tratry ny Ôleman daholo ! Dahalon’ny taona 2009 ka atramin’izao !

 24. FILAZANA HO AN’IZAY MAHATSIARO TENA HO LEGALISTA :

  MISY COLLECTE ATAO ANDROANY 25.07.2012 / HO AN4IREO NAMANA AO AMIN4NY magro
  manomboka amin’ny 15 h ao amin’ny JARDIN ATLANTIQUE – Gare Montparnase.

  Ary Fiarahana MITSANGANTSAGANA ho an’ny LEGALISTE REHETRA TSY MISY HAVAKA,

  ao amin’ny Parc de Sceaux – Ligne B RER
  – amin’ny ALAHADY IZAO : 29 JUILLET 2012.

  Ho avy tsy ho ela ny Filazana OFISIALY 😉
  Eto ihany sy ao amin’ny lafy8.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *