TIM ANTANANARIVO RENIVOHITRA : HANAO HETSIKA LEHIBE

Hanao hetsika lehibe rahampitso eny amin’ny Magro Behoririka ny TIM Antananrivo Renivohitra. Io no anisan’ny nambaran’izy ireo raha nihaona tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny foiben’ny antoko TIM Bel’air androany. Araka ny nambaran’ireo filoha mpiaramitantana izay nahitana an’Andriamatoa Randriamanatsoa, Bernard Joseph, ary Ramatoa Rasoamiadana Clarisse, dia nahatsapa izy ireo fa misy fiatraikany amin’ny tsirairay ny krizy nandritra ny telo taona ka izay noantonyhanaovana ny hetsika. Ankoatra izay dia nisy ny fanambarana nataon’izy ireo manoloana ny raharaham-pirenena. Ahitana teboka 9 ny fanambarana, ka toy izao :

Izahay TIAKO  I MADAGASIKARA Antananarivo renivohitra dia hanetsika hatrany aryisan’andro ny tolona amin’ny fiverenan’I Filoha Ravalomanana Marc eto Madagasikara.