TIM ANTANANARIVO RENIVOHITRA : MANAMELOKA NY FIHETSIKY NY FAT

Manana ny nambarany ihany koa ny antoko Tim Antananarivo Renivohitra mahakasika ny tsy famelana an-dRamatoa Lalao Ravalomanana sy ny vinantony hiditra eto Madagasikara ny Zoma teo teny Ivato. Izahay filoha sy mpikambana rehetra ato anatin’ny Tim Antananarivo Renivohitra, hoy ny fanambarana dia manameloka tanteraka ny fihetsiky ny fat, tamin’ny vadin’ny filoha Ravalomanana teny Ivato. Tsy fanajana ny zon’olombelona sy zo hananan’ny reny ary vehivavy malagasy ireny. Aminay hoy ny Tim Antananarivo Renivohitra dia fanaovana herisetra sy fanaparam-pahefana sy didy jadona no nataon’ny fat.Miangavy ny fitondrana andraikitra izahay hoy izy ireo na mivantana na ankolaka satria zavatra mamoafady no natao tamin’ny vadin’ny filoha Ravalomanana sy ny vinantony.

1 réflexion sur « TIM ANTANANARIVO RENIVOHITRA : MANAMELOKA NY FIHETSIKY NY FAT »

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *