TIM Boriborintany II : nanolotra fitaovam-pianarana

Mpianatra 260 avy amin’ny sekoly EPP miisa 13 no notolorana fanomezana fitaovam-pianarana toy ny Crayon, gomme, Crayon de couleur, stylo, sns… tetsy amin’ny foiben-toeran’ny antoko Tiako I Madagasikara Ampandrana io  maraina io. Tsy nosafidiana akory ireo mpianatra notolorana izany fa ny Talen-tsekoly no nandamina izany isaky ny sekoly raha ny fanazavan’ny Dokotera Andrianaivo izay mpitarika ny hetsika avy amin’ny antoko Tim ao amin’ny boriborintany II eto Antananarivo renivohitra. Nifanome tànana ny mpanohana ny filoha Ravalomanana ka tapa-kevitra fa hanampy ireo mpianatra hiatrika fanadinana CEPE amin’ iny volana Jolay ho avy iny. Nambaran’izy ireo fa anjara biriky tokony horaisin’ny tsirairay ny fijerena ny sehatry ny fanabeazana fa tsy ho variana amin’ny resaka pôlitika fotsiny. Manana adidy lehibe arak’izany ny antoko Tim, ary mbola vonona hanohy ny asa fampandrosoana mandram-pahatonga ny filoha Ravalomanana eto Madagasikara hoy ihany ny fanazavan’izy ireo. Nambaran’ny solon-tenan’ireo notolorana kosa fa zava-dehibe ho azy ireo ny fijerena ny mpianatra toy izao, indrindra amin’izao firenena latsaka an-katerena tanteraka izao noho ny krizy pôlitika tsy mbola voavaha ihany. Nanome toky moa ny avy amin’ny ankolafy Ravalomanana fa samy tompon’andraikitra ny tsirairay eo amin’ny fampandrosoana ny firenena, tsy finaritra ny hifanome tsiny fotsiny ihany , fa hitondra ny anjara biriky tandrify ny tsirairay. Heno teny an-toerana fa nalahelo ny filoha Ravalomanana ireto ankizy notolorana fitaovana ireto satria nahatsiaro ny kits’ scolaire tamin’ny fotoan’ androny.

2 réflexions sur « TIM Boriborintany II : nanolotra fitaovam-pianarana »

  1. Tsara tohizana ny hetsika toa io rehefa atao mazava fa avy @ mpanohana ny filoha M.Ravalomanana.
    Inona ary ny manaraka e?

  2. Misy ve afaka manamarina fa tena manohana ny filohanysika M.Ravalomanana ireo sa TIM taritin’ilay Vyvato?
    Sao misy tsy mazava !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *